Risico's en beleid:

Het bestuur van een veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio is vastgelegd (artikel 14).

Het beleidsplan bevat in ieder geval:

  a. een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
  b. een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio, van door Onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen als bedoeld in artikel 37;
  c. een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de onder a bedoelde diensten en organisaties;
  d. een oefenbeleidsplan;
  e. een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie (bedoeld in artikel 10, onder b) aan het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
  f. de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.
Het beleidsplan is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel, dat bestaat uit:
  a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden,
  b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen, en
  c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

Op internet gepubliceerde Risicoprofielen:

 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Groningen
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio IJsselland
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Twente
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VRNOG)
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Midden (HVDGM))
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VGZ)
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Flevoland
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Aamsterdam-Amstelland
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Haaglanden
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Zuid
 • Op internet gepubliceerde Beleidsplannen:

 • 00. Model beleidsplan
 • 01. Veiligheidsregio Groningen
 • 02. Veiligheidsregio Fryslân
 • 03. Veiligheidsregio Drenthe (Noord-Nederland)
 • 04. Veiligheidsregio IJsseland
 • 05. Veiligheidsregio Twente
 • 06. Veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland
 • 07. Veiligheidsregio Gelderland-Midden
 • 08. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • 09. Veiligheidsregio Utrecht
 • 10. Veiligheidsregio Flevoland
 • 12. Veiligheidsregio Zaansteek-Waterland
 • 13. Veiligheidsregio Kennemerland
 • 14. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • 15. Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • 16. Veiligheidsregio Haaglanden
 • 17. Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • 18. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 19. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • 20. Veiligheidsregio Zeeland
 • 21. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • 22. Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • 23. Veiligheidsregio Brabant-Zuid-Oost
 • 24. Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • 25. Veiligheidsregio Limburg-Zuid
 • Op internet gepubliceerde Crisplannen:

 • 01. Veiligheidsregio Groningen
 • 02. Veiligheidsregio Fryslân
 • 03. Veiligheidsregio Drenthe
 • 04. Veiligheidsregio IJsseland
 • 05. Veiligheidsregio Twente
 • 06. Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland
 • 07. Veiligheidsregio Gelderland-Midden
 • 08. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • 09. Veiligheidsregio Utrecht deel 1
 • 09. Veiligheidsregio Utrecht deel 2
 • 10. Veiligheidsregio Flevoland
 • 11. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
 • 12. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 13. Veiligheidsregio Kennemerland
 • 14. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • 15. Veiligheidsregio Gooi en Vechststreek
 • 16. Veiligheidsregio Haaglanden
 • 17. Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • 18. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 19. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • 20. Veiligheidsregio Zeeland
 • 21. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • 22. Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • 23. Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost
 • 24. Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • 25. Veiligheidsregio Limburg-Zuid

 • 00. Referentiekader Regionaal Crisisplan
 • Actueel:  Crisis.nl: informatie van
  de Rijksoverheid
  vindt u op crisis.nl
  Klik hier voor crisis.nl >>

  Klik hier voor NL-Alert


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.