Multidisciplinaire samenwerking: het veiligheidsbureau

De meeste veiligheidsregio's beschikken over een zogenaamd veiligheidsbureau.

In het Veiligheidsbureau zijn de kolommen brandweer, politie, GHOR en gemeenten samengebracht.
Het bureau verricht de multidisciplinaire taken voor de veiligheidsregio en bewaakt de voortgang van de actiepunten. Hiervoor brengt zij de juiste medewerkers van elke kolom bij elkaar.
De medewerkers in het Veiligheidsbureau zorgen dat zij op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen elke kolom en zorgen voor de beleidsmatige ondersteuning en advisering van het veiligheidsbestuur en de veiligheidsdirectie.
Het Veiligheidsbureau is ook een werkeenheid die gericht is op de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin. Coördinatie, afstemming, regievoering, het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking zijn begrippen waar we dan aan denken.
Bij de multidisciplinaire samenwerking is uitwisseling van informatie van groot belang. Het veiligheidsbureau zorgt voor informatiemanagement over de gehele keten. Vooral op dit gebied zal het veiligheidsbureau een eigen verantwoordelijkheid hebben voor (deel)projecten. Dat geldt ook voor processen van de gemeentelijke kolom en de politie. Voor de brandweer en GHOR ligt dit niet zo duidelijk. Daar zal het veiligheidsbureau meer een rol hebben van ondersteuner, initiator, regiovoerder. Wel is gewenst dat de medewerkers van het bureau een link houden met hun kolom. In dat kader past de ondersteuning door bijvoorbeeld secretariaatvoering bij de diverse platforms en projectgroepen.
Gezien de focus van het bureau op multidisciplinaire samenwerking past de gezamenlijke aansturing van het bureau door de veiligheidsdirectie.

Taken veiligheidsbureau:

Een (intergemeentelijk / multidisciplinair) veiligheidsbureau werkt voor de gemeenten in de veiligheidsregio en kan ondermeer belast zijn met:

 • Planvorming: regionaal risicoprofiel en crisisplan
 • Risico- en crisiscommunicatie
 • Opleiden, trainen en oefenen (OTO-functies)
 • Evenementenadvisering / evenementenkalender
 • Beheer Regionaal Crisis Centrum
 • Informatiemanagement
 • Externe veiligheid
 • Vitale infrastructuur

Producten:

 • Regionale Risicoprofielen
 • Regionale Beleidsplannen
 • Regionale Crisisplannen

 • Actueel:  Crisis.nl: informatie van
  de Rijksoverheid
  vindt u op crisis.nl
  Klik hier voor crisis.nl >>

  Klik hier voor NL-Alert


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.