Week: 39 van 22 tot en met 28 september 2013


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio's kunnen nog beter
 • Raad onder protest akkoord met regionalisering brandweer
 • Oefening hulpdiensten op industrieterrein Moerdijk


 • Onderwerp: Veiligheidsregio's kunnen nog beter
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Regio - De samenwerking tussen de hulpdiensten in de veiligheidsregio's moet nog verder worden verbeterd. Ook zou het er nog wel professioneler aan toe kunnen gaan in de veiligheidsregio's. Veiligheidsregio's zijn de gebieden, waar overheid en hulpdiensten samen de strijd aanbinden met branden en rampen, daarbij geneeskundige hulp verlenen en openbare orde en veiligheid handhaven. D Ronde Venen maakt deel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
  Niettemin heeft de invoering van de veiligheidsregio's al een gunstig effect gehad op de kwaliteit en effectiviteit van het bestrijden van rampen, luidde dinsdag 24 september de conclusie van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's, onder leiding van Rein Jan Hoekstra.
  Hoewel nog geen van de veiligheidsregio's aan álle wettelijke minimumeisen voldoet, is het niveau waarop ze werken de afgelopen jaren gestegen, zegt de commissie-Hoekstra. De operationele slagkracht is beter geworden en de expertise groter.
  Minister Ivo Opstelten heeft het rapport dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De veiligheidsregio's professionaliseren zich voortdurend, schrijft de bewindsman. Hij wijst erop dat ze in een "uiterst complex" wereldje zitten, waarin "de ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo opvolgen". Hij gaat proberen de aangegeven knelpunten te verhelpen, belooft hij de Kamer.

  Onderwerp: Raad onder protest akkoord met regionalisering brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  REUSEL-DE MIERDEN - Onder zwaar protest heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden dinsdagavond ingestemd met het raadsvoorstel over de regionalisering van de brandweerzorg vanaf 1 januari 2014.
  In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dragen de 21 gemeenten in de regio de taken rond brandweerzorg over aan de veiligheidsregio's.Uiteindelijk stemde alleen de fractie Samenwerking tegen het raadsvoorstel.
  Een van de bezwaren tegen de ontwikkelingen in de brandweerzorg is dat er geen visie aan ten grondslag ligt. Verder leeft de zorg in de Reuselse politiek dat de kwaliteit van de brandweerzorg achteruit zal gaan. (..)

  Onderwerp: Oefening hulpdiensten op industrieterrein Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 september 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOERDIJK - Hulpdiensten houden donderdagmiddag een grootschalige rampenoefening op industrieterrein Moerdijk. Het gaat om een oefening 'op papier'. Daarbij wordt vooral de bestuurlijke kant van een ramp belicht.
  Er wordt een fictieve, maar realistische ramp bestreden. Tijdens deze oefening zal de Inspectie van Veiligheid en Justitie toetsen of de veiligheidsregio voldoet aan de wettelijke eisen van de rampenbestrijding. De gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk, brandweer, politie, GHOR, gemeenschappelijke meldkamer, Justitie, Defensie, Prorail, Rijkswaterstaat, Waterschap Brabantse Delta en Shell oefenen gezamenlijk onder de vlag van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. (..)


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.