Week: 34 van 18 tot en met 24 augustus 2013


Nieuws van Internet:
 • Brandweerlieden aangeklaagd om brand club Brazilië
 • Inzet drones voor handhaving openbare orde
 • Grote kuilen Oosterscheldedam 'geen gevaar voor waterveiligheid'
 • Zorgen over lange ambulanceritten uit Spijkenisse


 • Onderwerp: Brandweerlieden aangeklaagd om brand club Brazilië
  Thema: vuurwerk
  Datum: 21 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Braziliaanse autoriteiten hebben acht brandweerlieden aangeklaagd in verband met de brand in een nachtclub in januari, die aan 241 mensen het leven kostte. De brandweerlieden zouden gesjoemeld hebben met de vergunningen voor de nachtclub. Dat schrijft de BBC.
  De brand in nachtclub Kiss, in de stad Santa Maria, brak uit toen een band vuurwerk afstak tijdens een show. Het vuurwerk deed het isolatiemateriaal in het plafond van de club ontvlammen, waardoor giftige dampen vrijkwamen. De meeste slachtoffers kwamen door verstikking om het leven.
  Uit het onderzoek is gebleken dat de vergunningen van de nachtclub niet in orde waren. Er was onder meer geen noodplan voor het geval er brand uitbrak. Het is aan de brandweer om hier op toe te zien.
  De brandweerlieden zijn niet de enige verdachten in de zaak. De bandleden en de eigenaar van de club zijn aangeklaagd wegens doodslag.

  Onderwerp: Inzet drones voor handhaving openbare orde
  Thema: veiligheid
  Datum: 21 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het ministerie van Veiligheid en Justitie herkent zich niet in de suggestie van dagblad Metro dat minister Opstelten met drones (met camera's uitgeruste, onbemande vliegtuigjes) burgers wil bespieden. Het is absoluut niet zo dat burgemeesters straks willekeurig en ongecontroleerd burgers kunnen bespioneren.
  Gemeenten kunnen drones in de toekomst inzetten om effectief en gericht op te treden tegen verstoring van de openbare orde in probleemgebieden. De inzet van drones kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als er grote mensenmassa's bijeen zijn in de publieke ruimte. Met drones kan dan vanuit de lucht worden gevolgd hoe groepen mensen zich binnen een bepaald gebied verplaatsen. Zo kan worden voorkomen dat de openbare orde in gevaar komt doordat te veel mensen op hetzelfde moment bij elkaar komen. Drones worden nooit zomaar ingezet. De inzet van camera's moet proportioneel zijn. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en de persoonlijke levenssfeer.
  De inzet van drones wordt mogelijk gemaakt door het wetsvoorstel Flexibel cameratoezicht, dat de ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in maart 2013 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Door dit wetsvoorstel kunnen burgemeesters straks voor handhaving van de openbare orde naast vaste camera's ook gemakkelijker flexibele camera's inzetten.

  Onderwerp: Grote kuilen Oosterscheldedam 'geen gevaar voor waterveiligheid'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 21 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In de Oosterscheldedam zijn gaten ontstaan van meer dan vijftig meter diep en de waterkerende werking is daarmee op termijn in gevaar, meldde De Telegraaf vanochtend op basis van informatie van Rijkswaterstaat Zeeland die de krant in handen heeft. Bij navraag blijkt echter "geen enkel gevaar voor de waterveiligheid" te zijn ontstaan.
  De Oosterscheldedam is onderdeel van de Deltawerken en moet het zuidwesten van Nederland beschermen tegen de zee. De Rijkswaterstaat in Middelburg schrijft in de aanbestedingskalender, waar De Telegraaf haar berichtgeving op baseerde:
  "Uiteindelijk is het gevolg dat de bodembescherming op diverse plaatsen niet meer functioneel is en, indien er niets aan wordt gedaan, de waterkerende functie van de Oosterscheldekering op termijn wordt aangetast. Om ervoor te zorgen dat de bodembescherming zijn huidige functie kan blijven vervullen, dient te worden voorkomen dat deze verder kan verzakken, eroderen, wegspoelen, afschuiven of beschadigd raken."
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu noemde de formulering van Rijkswaterstaat Zeeland van de situatie in de krant echter "niet juist". De stabiliteit van de kering zou niet in het geding zijn. "Het gaat om een natuurlijk proces, dat we goed in de gaten houden", aldus een woordvoerder in de krant.

  Onderwerp: Zorgen over lange ambulanceritten uit Spijkenisse
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Er rijden steeds minder ambulances naar het voormalige Ruwaard-Van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond spreek van een forse daling. Het ambulancepersoneel maakt zich zorgen.
  Sinds het faillissement van het ziekenhuis is de afdeling spoedeisende hulp nog maar beperkt open en moeten ambulances steeds vaker doorrijden naar Rotterdam of Dirksland.
  Vorig jaar juli reden er nog ruim 360 ambulances naar het voormalige Ruwaard, dezelfde maand dit jaar nog maar 146, een daling van 60 procent. Oorzaak: eerst de sluiting van de afdeling cardiologie, daarna het faillissement en het uitgeklede ziekenhuis. Met als gevolg langere aanrijtijden naar de alternatieve ziekenhuizen.
  "Ook overdag moeten de meeste ambulances doorrijden omdat de specialisten van de afdelingen neurologie, cardiologie en radiologie hebben aangegeven geen acute zorg te kunnen verlenen", vertelt Rein van Duijvenbode, directeur ambulancezorg bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Begrijpelijk maar dat heeft consequenties voor de ambulancezorg."
  Vooral voor de inwoners van Spijkenisse is het verschil groot; van een paar minuten om de hoek tot zeker een kwartier langer naar Rotterdam. Een langere aanrijtijd betekent bovendien meer risico's op complicaties, langer herstel en het kan soms zelfs levensbedreigend zijn.
  "Het is nog niet gebeurd, maar iedere minuut telt in geval van een beroerte of hartaanval", vervolgt Rein van Duijvenbode. "Je kent de tv-spotjes. En op de ambulance is niet alle levensreddende apparatuur aanwezig. Dus je neemt een risico."
  Zolang alles binnen de wettelijke norm van 45 minuten blijft, lijkt de Veiligheidsregio een roepende in de woestijn. Van het optuigen van het voormalige Ruwaard is totaal geen sprake. Een extra ambulance is het hoogst haalbare.
  "De aanrijtijden veranderen niet en de helikopter is geen alternatief", aldus Van Duijvenbode. " Maar één of twee ambulances extra die 24 uur per dag paraat staan, kan in ieder geval voorkomen dat het eiland zonder ambulance komt te zitten als er al één onderweg is. Daarnaast is het belangrijk dat overdag de afdelingen cardiologie en neurologie weer optimaal gaan functioneren. Daar kan ik me hard voor maken bij zorgverzekeraars en het Spijkenisse Medisch Centrum."
  Het Spijkenisse Medisch Centrum laat weten in september meer helderheid te kunnen geven over de toekomst van het ziekenhuis. Dan wordt duidelijk of er meer ambulances beschikbaar komen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.