Week: 33 van 11 tot en met 17 augustus 2013


Nieuws van Internet:
 • Brandweerwagen Velsen op z'n kant
 • Onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid in de regio
 • Afronding werkzaamheden uiterwaarden Engelse Werk
 • Veiligheidsregio overspoeld met duinbrandmeldingen


 • Onderwerp: Brandweerwagen Velsen op z'n kant
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 agustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VELSEN-ZUID - De hoogwerker van de Velsense brandweer is zaterdagmorgen omgevallen op de oprit naar de Velsertunnel in Velsen-Zuid. Hij belandde op de vangrail. Beide brandweermannen konden uit de zwaar beschadigde cabine kruipen.
  De hoogwerker van de brandweerkazerne Velsen-Zuid was 7.30 uur op weg naar Beverwijk, waar een patient uit een woning moest worden gehesen. Die klus is overgenomen door de ladderwagen uit Haarlem.
  De patient was niet in gevaar, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. Ambulancepersoneel had de hulp van de brandweer ingeroepen omdat er geen lift was. Er was geen levensbedreigende situatie.
  De brandweermannen van de hoogwerker hebben geluk gehad, gezien de zwaar beschadigde voorruit en gedeukte cabine. Ze belden zelf 112. Een van hen werd voor de zekerheid nog even nagekeken door ambulancepersoneel. Ze zijn teruggegaan naar de kazerne in Velsen-Zuid.

  Onderwerp: Onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid in de regio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LEIDEN - De Veiligheidsregio Hollands Midden wil weten hoe de inwoners van haar regio aankijken tegen de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Vandaar dat ze nu een onderzoek gaan doen. 25.000 mensen worden gevraagd om mee te doen met een onderzoek.
  De Veiligheidsmonitor is een landelijk onderzoek en meet onder meer: leefbaarheid in de buurt, buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag, respectloos gedrag, de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie. De Veiligheidsregio Hollands Midden voegt daar twee vragenblokken aan toe over brandpreventie en brandveiligheid en risicobeleving en voorbereiding op mogelijke risico's. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeenten uitgevoerd door I&O Research.
  Deelnemers krijgen vanaf 23 augustus het verzoek deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Deze mensen ontvangen per post een uitnodiging om de vragenlijst via internet in te vullen. Eventueel kan de vragenlijst ook schriftelijk worden ingevuld. De resultaten worden in april 2014 verwacht.

  Onderwerp: Afronding werkzaamheden uiterwaarden Engelse Werk
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 15 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Afronding werkzaamheden uiterwaarden Engelse Werk voor waterveiligheid onderdeel van landelijke programma Stroomlijn
  Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken in het Engelse Werk samen aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Dit project is onderdeel van het landelijke programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Ook in de uiterwaarden van dit gebied moet de rivier meer ruimte krijgen om hoogwater op te vangen en de doorstroming van de IJssel te bevorderen. Daarom zijn eerder dit jaar al bomen en struiken verwijderd daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan). In de week van 12 augustus worden de werkzaamheden afgerond.
  In de week van 12 augustus worden stobben (boomstronken) gefreesd zodat ze geen kans krijgen om weer aan te groeien. Ook wordt in een dag een veepassage aangelegd. Om uit te sluiten dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn wordt dit onderzocht in combinatie met de uitvoering van de afrondende werkzaamheden.
  De werkzaamheden worden uitgevoerd door groenaannemersbedrijf Volkerink Heino en duren naar verwachting een aantal dagen. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de waardevolle planten en dieren in het gebied.
  Het gebied is tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor publiek.

  Onderwerp: Veiligheidsregio overspoeld met duinbrandmeldingen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HAARLEM De veiligheidsregio Kennemerland wordt vrijdagavond overspoeld door 112-meldingen over brandjes die woeden in het gebied tussen de Kennemerduinen tot aan Alkmaar. Dat heeft een woordvoerder van de veiligheidsregio laten weten.
  De brandweer houdt rekening met brandstichting. Er komen veel telefoontjes binnen uit plaatsen als Heemskerk, Castricum en Bloemendaal. "De 112-meldingen leggen een enorme druk op de brandweer. Bovendien leiden de vuurtjes tot gevaarlijke situaties in de droge duingebieden'', zei de woordvoerder.
  Vooral de jaarlijkse huttenverbranding bij speeltuinvereniging Zwanenburg, zorgde vrijdagavond voor een hoop 112 meldingen. Nadat de houten hutten in de brand waren gestoken trok een grote zwarte rookwolk de lucht in.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.