Week: 31 van 28 juli tot en met 03 augustus 2013


Nieuws van Internet:
 • Storing communicatiesysteem C2000 van brandweer en politie in Brabant verholpen
 • Brandweer langzaamst in noordelijke provincies
 • Nieuwe kazerne Schiedam naar Vlaardings ontwerp
 • Paaps nieuwe brandweercommandant Nijmegen
 • Brandweer langzaamst in regio Gelderland-Midden
 • Onderzoek naar nieuw SOS-systeem duikers
 • Aanrijtijd Brandweer Drechterland het langst


 • Onderwerp: Storing communicatiesysteem C2000 van brandweer en politie in Brabant verholpen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - De communicatiesystemen van de veiligheidsregio C2000 en P2000 in Brabant hebben donderdagavond last gehad van een storing. Dat wil zeggen dat onder meer de brandweer, politie en ambulancemedewerkers niet meer op de gebruikelijke manier met elkaar konden communiceren via het netwerk. De oorzaak was een technisch probleem met een zendmast.
  Net na middernacht was de storing in heel de provincie verholpen.
  Het communiceren moest de hele avond via de telefoon, zo vertelde een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Maakt iemand een melding van een incident, dan belt de centralist die door. Alles gaat via de telefoon. Mocht er echt veel aan de hand zijn en het is al later op de avond, dan moeten alle ploegen naar de kazerne komen. Maar daar is nu nog geen sprake van."
  De problemen bij de communicatie lagen vooral tussen de meldkamer en de hulpverleners en wagens op straat. Die laatste groep moest daarom worden aangestuurd via de mobiele telefoons.
  De storing kwam op een lastig moment. Vanwege de jaarlijkse kermis in Tilburg waren er veel agenten op straat. "We kunnen berichten nu niet in één keer naar alle eenheden tegelijk sturen, maar we moeten ze een voor een via de telefoon aansturen'', zei een woordvoerder donderdagavond.
  De veiligheidsregio schaalde vanwege de storing op naar GRIP 2. Dit betekent dat er speciale teams werden opgeroepen. Die bestonden uit politie, brandweer en ambulancedienst, ondersteund door gemeenten die de aansturing coördineerden.
  De politie benadrukt dat er geen acute problemen zijn ontstaan door de storing. Mensen konden ook gewoon 112 en 0900-8844 bellen.
  Wel waarschuwde de politie in de regio Brabant-Noord dat 112 soms haperde. Bij mobiele telefoons waren de storingen op de lijn minder dan bij vaste telefoons, dus de politie adviseerde mobiel te bellen. De meeste mensen deden dat ook volgens een woordvoerder. Uit voorzorg werden toch zeven kazernes opengesteld en bemenst. Het ging om de kazernes in Cuijk, Boxmeer, Oss, Schijndel, Vught, Drunen en Boxtel.
  Na twaalf uur 's nachts waren de problemen met 112 in Brabant-Noord ook voorbij.

  Onderwerp: Brandweer langzaamst in noordelijke provincies
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In de noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen heeft de brandweer de meeste tijd nodig om bij noodgevallen te komen.
  In Drenthe doet de brandweer er gemiddeld* bijna 10,5 minuut over. In Zuid-Holland doet zij er het kortst over, namelijk 7 minuten. Het landelijke gemiddelde is 7 minuten en 53 seconden.
  Dat blijkt uit cijfers die NU.nl bij de 25 veiligheidsregio's heeft opgevraagd. Het gaat om de zogeheten opkomsttijd voor noodgevallen. Dit is de tijd die verstrijkt tussen de melding en het tijdstip dat de brandweer ter plaatse is.
  NU.nl heeft van 22 regio's de gegevens van januari 2010 tot en met december 2012 ontvangen. De regio Groningen zit echter middenin een reorganisatie en heeft gegevens tot halverwege 2011 aangeleverd. Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland hebben meldingen vanaf eind september 2010 verstrek
  Een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe wijt de hoge opkomsttijden aan het kleine aantal kazernes in de regio. "Drenthe is een uitgestrekte provincie met veel kleine dorpjes. Je kunt daar wel kazernes bijplaatsen, maar je vindt nooit voldoende vrijwilligers om die kazernes te bemannen." Daarnaast zouden de kazernes in kleine dorpen slechts tien uitrukken per jaar hebben.
  Een woordvoerder van veiligheidsregio Groningen beschrijft hetzelfde beeld. "Je kunt niet zoveel van die opkomsttijd af krijgen. Daarom nemen wij maatregelen om de melding eerder te krijgen of te voorkomen, zoals het plaatsen van rookmelders of voorlichting."
  De korpsen ten oosten van Arnhem hebben de hoogste opkomsttijden. In Duiven doet de brandweer er ruim 16 minuten over om op de plaats van bestemming te komen. Op de tweede plek staat de brandweer van Zevenaar met 14 minuten en 21 seconden opkomsttijd.
  In Rijswijk is de brandweer het snelst ter plaatse. Gemiddeld doen brandweermannen er 5 minuten en 14 seconden over om daar bij een spoedgeval te komen. Helmond (5 minuut 40 seconden) en Enschede (5 minuut 45 seconden) hebben daarna de snelste korpsen.
  De opkomsttijd is de optelsom van drie tijden: de meldtijd, uitruktijd en aanrijtijd. De laatste twee tijden worden door brandweermannen handmatig ingevoerd, waardoor in het heetst van de strijd regelmatig de verkeerde of zelfs geen tijd wordt geregistreerd.
  Dat blijkt ook uit de gegevens die NU.nl van de regio's heeft ontvangen. Ruim 22 procent van de meldingen bevat onvolledige of duidelijk verkeerde informatie. In sommige veiligheidsregio's liep het percentage onvolledige meldingen op tot bijna 60 procent.
  Een woordvoerder van Brandweer Nederland erkent die problemen. "Er wordt gewerkt aan een nieuw landelijk meldkamersysteem dat er voor gaat zorgen dat de incidentgegevens verbeterd en eenduidig voor alle regio's worden opgeslagen."
  Ook het registreren van de opkomsttijd wordt verbeterd, aldus dekkingsplanspecialist Arthur Haasbroek van regio Hollands Midden. Haasbroek is betrokken bij het landelijke overleg om de registratie van opkomsttijden te verbeteren.
  "Eigenlijk is het bijzonder dat brandweermannen, die druk bezig zijn met een heftige situatie, de opdracht meekrijgen om tegelijkertijd administatief werk te doen." Volgens Haasbroek is dit op te lossen door brandweerwagens met GPS- en meetsystemen uit te rusten.
  Op dit moment rijdt regio Haaglanden met een aantal testvoertuigen rond waarbij de opkomsttijd automatisch wordt geregistreerd. De betrouwbaarheid van die registraties wordt nog geëvalueerd om te bekijken of dit naar andere regio's kan worden uitgebreid.
  De prestaties van de brandweer worden sinds 2010 afgerekend op de wet veiligheidsregio's. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en de korpsen zijn al enige tijd met elkaar in discussie of de opkomsttijd de enige wettelijke maat moet zijn. De commissie Hoekstra buigt zich momenteel over een evaluatie van de wet.
  Naar aanleiding van een evaluatie in 2012 stuurde Opstelten een brief naar slecht presterende regio's. De briefwisseling (PDF) tussen de minister en veiligheidsregio Groningen is in handen van NU.nl.
  In die brief schrijft minister Opstelten op 5 septmenber 2012 aan de veilgheidsregio Groningen: "Omdat uw veiligheidsregio een van de regio's is die in minder dan 50 procent van de gevallen de normtijden haalt, verzoek ik u met klem om de opkomsttijden te verbeteren en de daartoe noodzakelijke stappen in uw regio te nemen."
  Peter Rehwinkel, voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Groningen, "betreurt de toonzetting" van die brief. Hij stelt dat het belang van opkomsttijden wordt overschat. "Een situatie waarbij een brand zich soms tientallen minuten kan ontwikkelen voordat deze gemeld wordt, kan namelijk niet worden gecompenseerd met strakke opkomsttijden."
  "Het gaat in onze optiek niet slechts om politieke verantwoording op grond van wet- en regelgeving, maar vooral om het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners en in dat kader nemen wij onze verantwoordelijkheid." De minister houdt vooralsnog voet bij stuk om de opkomsttijden omlaag te krijgen.
  Brandweercommandant Elie van Strien vindt het 'te gek voor woorden' dat het verkorten van de opkomsttijden als enige middel worden gezien om de brandveiligheid te verbeteren.
  "Als burgers 112 bellen, dan is er weldegelijk iets aan de hand. Laat er geen misverstand over bestaan: het is dan de taak van de brandweer om zo spoedig mogelijk ter plaatse te zijn. Maar het ontdekken en melden van een brand is eveneens van groot belang", aldus Van Strien.
  "Ik weet echt niet welk advies de commissie gaat formuleren. Ik hoop dat men ruimte geeft om ook brandpreventie in een vernieuwde wet op te nemen."
  De commissie Hoekstra zou voor 1 juli een advies uitbrengen over een vernieuwde wet, maar heeft dit uitgesteld naar het derde kwartaal van 2013.
  * In dit artikel wordt de gemiddelde tijd genoemd waar eigenlijk de mediaan wordt bedoeld. De mediaan is het middelste getal als alle gegevens op volgorde achter elkaar worden gezet en is gebruikt om ruis in de gegevens te elimineren.

  Onderwerp: Nieuwe kazerne Schiedam naar Vlaardings ontwerp
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHIEDAM - De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft na bestudering van alle ingediende plannen gekozen voor het ontwerp van DeVilder&Zonneveld Architecten uit Vlaardingen voor de nieuwe brandweerkazerne. V.D. Tempel Bouw&Ontwikkeling uit Schiedam gaat de kazerne bouwen.
  De nieuwe brandweerkazerne, waarvoor op 13 juli de eerste paal werd geslagen, komt op een driehoekig perceel grond gelegen aan de 's-Gravelandseweg, Horvathweg en Plein 1940-1945 tussen metro- en trambaan. Het gaat de bestaande kazernes aan de Laanslootseweg in Rotterdam-West en de Breedstraat in Schiedam vervangen.
  De nieuwe kazerne wordt door haar omvang en uitstraling een beeldbepalend gebouw bij de toegang naar het centrum van Schiedam. In het ontwerp is naast de wensen van de VRR en de gemeente Schiedam veel aandacht besteed aan het inpassen in de omgeving. Ook is er gekozen voor een herkenbare en functionele uitstraling.
  Op verzoek van de VRR is ook veel aandacht besteed aan duurzaamheid en milieu. Naast een zeer hoge isolatiewaarde van de bovenbouw, worden zonnecollectoren voor warm water en verwarming toegepast en zonnecellen voor opwekking van elektriciteit. De prefab bovenbouw van duurzaam materiaal maakt eventuele demontage en hergebruik eenvoudig mogelijk.

  Onderwerp: Paaps nieuwe brandweercommandant Nijmegen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN - De nieuwe brandweercommandant van Nijmegen Roald Paaps begint donderdag met zijn werkzaamheden.
  Paaps was werkzaam bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord in het brandweerdistrict Venlo. Hij gaf daar leiding aan de afdeling afdeling Repressie en Nazorg.
  Paaps volgt Dennis van Zanten op als commandant van het 'brandweercluster Nijmegen'. Van Zanten werd afgelopen lente benoemd tot regionaal brandweercommandant. Hij leidt de brandweerkorpsen uit de achttien gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

  Onderwerp: Brandweer langzaamst in regio Gelderland-Midden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHERPENZEEL - In de regio Gelderland-Midden heeft de brandweer gemiddeld de meeste tijd nodig om bij noodgevallen te komen. Waar de landelijk gemiddelde opkomsttijd 7 minuten en 53 seconden is, heeft de brandweer in deze regio gemiddeld vier minuten meer nodig. In Scherpenzeel ligt die opkomsttijd nog een kleine twee minuten hoger.
  Dat blijkt uit cijfers die nieuwswebsite Nu.nl dinsdag publiceerde na eigen onderzoek, op basis van opkomsttijden van 22 veiligheidsregio's over de periode 2010-2012. Veiligheidsregio Gelderland-Midden voert de lijst van Nu.nl aan. Het gaat hierbij om de zogeheten opkomsttijden bij noodgevallen, de tijd die verstrijkt tussen een prio-1 melding en het tijdstip dat de brandweer ter plaatse is.
  De cijfers per gemeenten laten zien dat in deze regio de landelijke uitschieters Duiven (ruim 16 minuten) en Zevenaar (14 minuten en 21 seconden) liggen. Maar ook gemeenten als Nijkerk (14 minuten en 2 seconden), Scherpenzeel (13 minuten en 49 seconden) en in mindere mate Barneveld (12 minuten en 31 seconden) scoren hoog, zo blijkt uit het onderzoek van Nu.nl.
  Overigens gaat het niet zuiver om gemiddelde waarden, maar om medianen, de middelste getallen als alle gegevens op volgorde achter elkaar worden gezet.
  De opkomsttijden in deze regio liggen hiermee hoger dan in 2010 wettelijk is vastgesteld. Binnen het Besluit Veiligheidsregio's werd destijds bepaald dat maxima gelden van vijf tot tien minuten opkomsttijd, variërend per functie en constructie van het gebouw waar het noodgeval plaatsvindt.
  Zo moet de brandweer bij een brand in een winkel met een gesloten constructie of bij een brand in een woning boven een winkel binnen vijf minuten ter plaatse zijn, binnen acht minuten bij een brand in een school en binnen tien minuten bij een kantoorpand. De wet wordt momenteel geëvalueerd, omdat er discussie over bestaat tussen korpsen en overheid.
  In een reactie op de cijfers van Nu.nl geeft brandweercommandant Paul Joosten van brandweer Gelderland-Midden aan zich niet te herkennen in de cijfers. ,,De gemiddelden die genoemd zijn voor Zevenaar en Duiven kloppen niet met onze methode om gemiddelden aan te geven", stelt hij. ,,Als brandweer zijn wij heel snel ter plaatse, zeker als je er vanuit gaat dat we voor tachtig procent met vrijwilligers werken. In deze regio halen we volgens onze cijfers in 65 procent van de gevallen een opkomsttijd van acht minuten."
  Over de wettelijke tijden volgens het Besluit Veiligheidsregio's zegt Joosten: ,,De tijden in de wet van onder meer vijf en acht minuten zijn in de praktijk voor geen enkel korps voor honderd procent haalbaar. Er wordt dan ook gewerkt aan een nieuw systeem."
  Twee weken terug berichtte ScherpenzeelseKrant ook al over de zorgen van de gemeenteraad over de aanrijdtijden van ambulances in Scherpenzeel. Volgens GBS-fractievoorzitter Henk Brons arriveert maar 70 tot 75 procent van de ambulances binnen de gestelde tijd, terwijl de norm op 95 procent ligt. ,,Onverteerbaar en onacceptabel", noemde Brons het. Het college beloofde te blijven werken aan verbetering van de ambulancezorg in Scherpenzeel.

  Onderwerp: Onderzoek naar nieuw SOS-systeem duikers
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zeeland, Rijkswaterstaat en de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) onderzoeken of het mogelijk is een opsporingssysteem voor vermiste duikers te ontwikkelen. Aanleiding zijn twee ongevallen met duikers. Zij werden in april en mei dood gevonden nadat er dagen werd gezocht naar hun lichamen.
  "Nu worden vermiste duikers gezocht door beroepsduikers van defensie en gaat het om grote gebieden waarop dagenlang wordt gezocht", vertelt een woordvoerder van de NOB. "Als we een manier kunnen vinden waarop mensen sneller worden gevonden, is er ook een grotere kans dat ze het ongeval overleven." Een snellere opsporing zorgt er bovendien voor dat hulpdiensten meer tijd aan andere ongevallen kunnen besteden.
  Speciale sonarboten die nu vaak worden ingezet bij vermiste personen in het water zijn voor duikers niet goed genoeg. "De bodems van de wateren waar vaak wordt gedoken zijn meestal niet vlak. Daardoor zijn duikers vaak moeilijk te vinden met de sonarapparatuur", aldus de zegsman.
  TNO deed eerder onderzoek naar een sos-systeem om duikers op te sporen, maar dat leverde geen bruikbare resultaten op.

  Onderwerp: Aanrijtijd Brandweer Drechterland het langst
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 augustus 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOOGKARSPEL - De gemiddelde opkomsttijd van de brandweer Drechterland is het langst van de West-Friese gemeenten.
  Dit blijkt uit een inventarisatie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De brandweer in Drechterland doet er bij klussen gemiddeld 625 seconden over om op de plek des onheils te zijn.
  Hierna volgen Medemblik (569 seconden), Stede Broec (538), Koggenland (533), Enkhuizen (528) en Opmeer (505).
  De snelste beschikbaarheid is er in Hoorn met 467 seconden. Dit heeft alles te maken met het feit dat hier overdag beroepsbrandweerlieden in de kazerne verblijven.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.