Week: 29 van 14 tot en met 14 juli 2013


Nieuws van Internet:
 • Burgemeester Kolff wil oplossing voor falende sirenetets
 • Jaarverslag 2012 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: binnen 30 minuten informatie over calamiteit
 • Veiligheidsregio NHN tekent convenant met Stichting Dares
 • Bouw brandweerkazerne Barendrecht gestart
 • Jodiumpillen verstuurd naar ruim 18.000 adressen in West-Brabant


 • Onderwerp: Burgemeester Kolff wil oplossing voor falende sirenetets
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VEENENDAAL - Burgemeester Kolff van Veenendaal wil dat er een einde komt aan de storingen rond de maandelijkse sirenetest in de provincie Utrecht. Hij dringt er bij de Veiligheidsregio Utrecht op aan er alles aan te doen deze storingen te voorkomen.
  Het proefalarm in Utrecht ging in de afgelopen negen maanden vier keer mis, waardoor ook in Veenendaal geen sirene te horen was op de eerste maandag van de maand.
  Want ook al zijn mensen via social media tegenwoordig snel op de hoogte, inwoners willen op de sirene kunnen vertrouwen, zegt de burgemeester. Ook deze maand ging het fout door een storing aan het netwerk.

  Onderwerp: Jaarverslag 2012 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Veiligheidshuis regio Utrecht heeft zijn Jaarverslag 2012 gepubliceerd. Het was voor de voormalige Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht een belangrijk jaar dat werd gekenmerkt door vele veranderingen op diverse terreinen. Veranderingen die leidden tot een positieve uitkomst: het ontstaan van het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) onder de regie van de gemeente Utrecht.
  In dit jaarverslag blikt het Veiligheidshuis terug op een roerig jaar, waarin 'de winkel gewoon open bleef'. Dat leidde tot uitstekende resultaten en zelfs de introductie van twee nieuwe werkwijzen: de kopstukkenaanpak (de aanpak van de zogenaamde 'negatieve kopstukken' uit de overlastgevende en criminele jeugdgroepen in de regio) en de veldtafels (de aanpak van lokale overlast en criminaliteit).

  Onderwerp: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: binnen 30 minuten informatie over calamiteit
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA / BILTHOVEN - De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant garandeert dat voortaan bij grote branden en andere milieurampen in de regio er binnen 30 minuten na opschaling informatie wordt gegeven. De Veiligheidsregio onderschrijft verder het dinsdag uitgegeven advies van het RIVM voor 100%. Ook is de Veiligheidsregio het eens met het RIVM dat niet te snel geconcludeerd moet worden dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Dit betekent een grote verantwoordelijkheid voor meetinstanties om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven.
  Directe aanleiding voor de gegarandeerde snelle(re) voorlichting is de trage communicatie bij de brand bij chemiebedrijf ELD in Oosterhout begin juni. De Veiligheidsregio zegt nu 'geprepareerd' te zijn op snelle communicatie vanuit de hulpdiensten over de calamiteit.
  Bij grote branden en milieurampen zoals Chemie-Pack in Moerdijk moet de overheid vanaf het begin goed communiceren. Mensen zijn vaak enorm geschrokken en willen meteen weten of zij gezondheidsrisico's lopen en of er gevaarlijke stoffen vrijkomen.
  Omwonenden en betrokkenen verwachten informatie over wat er aan de hand is en wat ze kunnen en moeten doen. Een burgemeester die vanaf het begin adequaat over een incident communiceert, helpt onrust, onzekerheid en wantrouwen te beperken, aldus het advies van het RIVM voor het optreden van (loco)burgemeesters bij grote branden en chemische incidenten.
  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert om bij de communicatie niet meteen te stellen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het beste antwoord op de vraag of er gevaren zijn voor de gezondheid, is dat rook altijd gevaarlijk is.
  Als de rook inderdaad hoog de lucht in gaat, kan men hooguit zeggen dat de eerste metingen uitwijzen dat er op dit moment op leefniveau geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, meent het RIVM.
  Het RIVM heeft het advies over rampen opgesteld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarbij is samengewerkt met het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters en het Nationaal Crisiscentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  Aanleiding voor het advies is de constatering dat er vooral bij de communicatie van alles mis ging bij de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in januari 2011. Er was toen vooral kritiek op de herhaalde mededelingen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was, terwijl er giftige rookwolken de lucht in gingen.
  Ook recentelijk bij de brand bij chemiebedrijf ELD in Oosterhout was er ongenoegen over de late voorlichting.

  Onderwerp: Veiligheidsregio NHN tekent convenant met Stichting Dares
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHAGEN - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan bij uitval van communicatievoorzieningen een beroep doen op de zendamateurs van Stichting Dares. Daartoe is vandaag - dinsdag 16 juli - een convenant ondertekend.
  De hulpdiensten binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord beschikken voor de communicatie tijdens incidenten over eigen netwerken. In zeer uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat deze netwerken tijdelijk uitvallen of overbelast raken. Dit is bijvoorbeeld denkbaar bij een langdurige en grootschalige stroomuitval of een grote overstroming. Voor deze situaties biedt Dares een alternatief of kan zorgen voor extra capaciteit. Dares is een vrijwilligersorganisatie, die de kennis en kunde van gelicenseerde en gecertificeerde radiozendamateurs kan inzetten als de reguliere communicatiemiddelen zijn uitgevallen. Dares is in staat om in korte tijd een radionoodnet op te zetten, bijvoorbeeld tussen crisiscentra, gemeentehuizen en brandweerkazernes. Dit kan cruciaal zijn bij de bestrijding van een crisis. Dares kan bij het opzetten van spraak- en dataverbindingen ook combinaties aangaan met het netwerk van het ministerie van Defensie (Titaan-netwerk).
  Algemeen directeur Jos Stierhout van de veiligheidsregio en voorzitter Jasper Weijman van Dares ondertekenden vandaag het convenant. Om de samenwerking te optimaliseren, gaat Dares deelnemen aan rampoefeningen van de veiligheidsregio. In 2009 oefenden de veiligheidsregio en Dares al samen tijdens de grote overstromingsoefening FloodEx. Dit is het vijfde convenant dat Dares met een veiligheidsregio afsluit. De organisatie heeft ook een convenant met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Onderwerp: Bouw brandweerkazerne Barendrecht gestart
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BARENDRECHT - De eerste paal voor de bouw van de VVR kazerne in Barendrecht is maandag 15 juli geslagen. Dat gebeurde door burgemeester Jan van Belzen en mevrouw A. van Daalen, directeur brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
  De nieuwe kazerne wordt gebouwd op de Tweede Barendrechtseweg in Barendrecht.
  Een nieuwe VRR kazerne is nodig omdat het huidige gebouw aan de Maasstraat niet meer voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast is het gebouw dat sinds 1977 in gebruik is te klein; er zijn te weinig ruimten beschikbaar voor alle functies. Ook past de oude lokatie niet in de plannen rond de centrumontwikkeling van de gemeente Barendrecht.
  De Veiligheidsregio streeft ernaar haar gebouwen zo multifunctioneel en dus zo efficiënt mogelijk in te richten. Dat betekent dat in een VRR kazerne zowel de brandweer, ambulancedienst en/of GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) gevestigd kan zijn. In Barendrecht wordt het gebouw alleen door de vrijwillige brandweer gebruikt.
  De VRR hecht verder grote waarde aan duurzaamheid en milieuvriendelijk bouwen. In het programma van eisen is door de VRR aan de architect gevraagd hier rekening mee te houden. De nieuwe kazerne moet eind dit jaar operationeel is.

  Onderwerp: Jodiumpillen verstuurd naar ruim 18.000 adressen in West-Brabant
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEN OP ZOOM - De Veiligheidsregio Zeeland heeft de verspreiding van jodiumpillen afgerond. Ook op ruim 18.000 adressen in West-Brabant is een doosje met pillen bezorgd. De pillen moeten bescherming bieden tegen de radioactieve wolk die vrijkomt na een ramp in de kerncentrale van Doel bij Antwerpen. De pillen zijn verspreid in de hele gemeente Bergen op Zoom (ongeveer 14 duizend adressen), Woensdrecht (4000 adressen) en ook in Wouwse Plantage (400 adressen) dat nog net in de gevarenzone ligt. Alleen mensen die jonger zijn dan 40 kregen een doosje. 40-plussers zijn van nature beschermd.
  Als het goed is zijn er nu genoeg pillen bij mensen thuis. In ieder doosje zitten tien pillen. Als er meer nodig zijn voor bijvoorbeeld grote gezinnen kunnen mensen naar de gemeente voor een extra doosje, meldt de Veiligheidsregio.
  Er zijn opvallend weinig vragen binnen gekomen over de jodiumpillen na de bezorging. Het is onbekend hoe dat komt. "Misschien was alles gewoon hartstikke duidelijk", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland die de verspreiding regelde. Er was ook nog verwacht dat er mensen zouden zijn die de pillen terugstuurden, omdat ze uit religieuze redenen geen pillen willen slikken. Maar dat gebeurde niet, zegt de Veiligheidsregio Zeeland. De verspreiding liep in het begin wat vertraging op.
  Bij het pillendoosje zat ook een folder. Daarin staat het advies om het doosje in de meterkast op te bergen, uit het zicht van kinderen. In totaal zijn er in West-Brabant en in Zeeland 45.000 doosjes met pillen verspreid. In Zeeland kregen ook omwonenden van de kerncentrale van Borssele pillen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.