Week: 28 van 7 tot en met 13 juli 2013


Nieuws van Internet:
 • Nieuwbouw brandweerkazerne Broek in Waterland onzeker
 • Foutje: Rijnmond Veilig in Groningse abri's
 • Nog geen definitief besluit vastgoed brandweer Fryslân
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verliest meldkamer
 • Award waterveiligheid voor Joost Bierens
 • Storing bij maandelijkse sirenetest Utrecht
 • Bouw nieuwe kazerne Barendrecht van start
 • Burgemeester Breda: informatie over brand ELD Oosterhout kwam veel te laat
 • Odfjell krijgt externe veiligheidscontroleur
 • Chloortrein niet langer welkom
 • Technische oorzaken problemen sirenetest
 • Bewust omgaan met de natuur en de droogte
 • Eerste paal nieuwe brandweerkazerne Schiedam


 • Onderwerp: Nieuwbouw brandweerkazerne Broek in Waterland onzeker
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BROEK IN WATERLAND - Het is nog lang niet zeker dat Broek in Waterland een nieuwe brandweerkazerne krijgt. Vraag is wat er gaat gebeuren nadat het korps Waterland opgaat in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
  Jarenlange plannenmakerij lijken op het laatste moment gedwarsboomd te worden door regionale ontwikkelingen: per 1 januari 2014 gaat de Waterlandse brandweer op in veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. In de gemeenteraad bestaat grote zorg over de brandweer. Weliswaar zal er de eerste twee jaar na de vorming van de veiligheidsregio niets veranderen, maar niets is zeker voor de periode na 1 januari 2016. De bouw van de nieuwe kazerne is uitgesteld toen bleek dat het laagste bod in de aanbesteding voor de brandweerkazerne 55 mille hoger lag dan het bedrag dat de gemeenteraad voor de bouw heeft gereserveerd.

  Onderwerp: Foutje: Rijnmond Veilig in Groningse abri's
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GRONINGEN - Groningers worden opgeroepen zich aan te melden op Rijnmondveilig.nl. Daarop vinden zij alles wat ze moeten weten in het geval een ramp of crisis de regio Rotterdam-Rijnmond treft. De oproep hangt in verschillende abri's in de stad. Dat is vreemd. "Het is een foutje", legt de voorlichtster van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond uit.
  De firma CBS-Outdoor uit Amsterdam, die plekken voor reclameuitingen in bushokken en dergelijke verhuurt, bood de veiligheidsregio aan lege plekken op te vullen met de Rotterdamse posters. "De uitingen zijn per ongeluk in Groningen terecht gekomen. En ook in Hengelo, hoorde ik net. We gaan ze weghalen en zorgen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt.

  Onderwerp: Nog geen definitief besluit vastgoed brandweer Fryslân
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân heeft tijdens de vergadering van 27 juni nog geen principebesluit genomen over wat er moet gebeuren met alle gebouwen van de brandweer. Alle gemeentelijk Friese brandweerkorpsen worden met ingang van 1 januari 2014 geregionaliseerd en ondergebracht bij de veiligheidsregio. Eén van de vraagstukken die in dat proces speelt, is of en op welke wijze het eigendom en het beheer van de in totaal 63 brandweergebouwen in de Friese gemeenten moet worden overgedragen aan Veiligheidsregio Fryslân.
  De leden van het Algemeen Bestuur werd gevraagd in te stemmen met een principebesluit om het eigendom van al die gebouwen aan Veiligheidsregio Fryslân over te dragen. Over het algemeen kon men zich vinden in de argumentatie en systematiek die aan dat advies ten grondslag lagen. De verwachte financiële gevolgen moeten nog worden bepaald, maar sommige gemeenten maken zich hierover zorgen. Een definitief besluit over de wijze waarop met het vastgoed van de brandweer wordt omgegaan, is daarom uitgesteld tot de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur in september.
  De komende periode wordt gebruikt om naast de koopvariant ook de huurvariant uit te werken, zodat duidelijk wordt wat dit voor iedere afzonderlijke gemeente betekent. Het Algemeen Bestuur vergadert weer op 19 september aanstaande.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verliest meldkamer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALKMAAR - De regionale meldkamer verhuist van Alkmaar naar Haarlem. Dat is donderdag bekend geworden. Een bittere pil voor de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord.
  Met die beslissing van Justitieminister Ivo Opstelten krijgt Haarlem er 220 arbeidsplaatsen bij. Dit gaat ten koste van de werkgelegenheid in onze regio.
  In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugbrengen van het aantal meldkamerlocaties in Nederland. De meldkamers van de brandweer, ambulancezorg, de Koninklijke Marechaussee en de politie van de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland zullen worden samengevoegd.
  Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft donderdag de Tweede Kamer en de voorzitters van de veiligheidsregio's laten weten dat de nieuwe meldkamer komt in het huidige Meld- en Informatie Centrum Kennemerland (MICK) in Haarlem.
  Voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Piet Bruinooge: ,,Wij hebben werkelijk alles geprobeerd om de locatie Alkmaar in beeld te krijgen bij de minister en hebben onze zorgen voor de afnemende werkgelegenheid in de regio extra onder de aandacht gebracht. Dat heeft niet mogen baten, de minister heeft zijn keuze gemaakt."
  Door het besluit van de minister is de komst van het nieuwe politiebureau in Alkmaar onzeker geworden, hoewel Bruinooge goede hoop heeft dat de minister het politiebureau aan de regio Noord-Holland Noord zal gunnen als goedmakertje.

  Onderwerp: Award waterveiligheid voor Joost Bierens
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 09 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In Fort Lauderdale, Florida, ontving Dr. Joost Bierens de Paragon Award for Aquatic Safety 2013.
  Joost Bierens is binnen de KNRM bekend als specialist op het gebied van verdrinking en onderkoeling. Hij is tevens eindverantwoordelijk voor de EHBOplus opleiding binnen de KNRM. Hierbij werkt hij samen met Theo van der Linden en een team van (kern)instructeurs die de kennis overdragen op de 900 gediplomeerde redders. Daarnaast geeft hij al meer dan 25 jaar lezingen over de behandeling van verdrinkings- en onderkoelingsslachtoffers aan redders en ketenpartners in de hulpverlening. Joost had lange tijd zitting in het bestuur van de Radio Medische Dienst
  Zijn interesse in verdrinkingsslachtoffers ontstond in de tijd dat hij lifeguard was gedurende zijn studietijd. Als anesthesioloog schreef hij meer dan 80 artikelen en boekwerken over het onderwerp. Zijn proefschrift werd een veel gebruikt boek over verdrinkingen in Nederland. In 2002 was hij mede-organisator van het World Congres on Drowning. Het Handbook on Drowning dat destijds verscheen is bijna in 2e druk gereed en wordt gezien als de bijbel op het gebied van de preventie, redding en behandeling van verdrinking. Joost is tevens lid van de Rescue Commission van de International Lifesaving Federation.
  Momenteel werkt hij samen met de operationele dienst van de KNRM aan een nieuw handboek voor EHBOplus waarin enkele bijzondere eerste hulp handelingen zijn toegevoegd, specifiek voor de vrijwilligers op reddingboten en kusthulpverleningsvoertuigen.
  De Paragon Award maakt onderdeel uit van een festijn dat jaarlijks plaats vindt in de International Swimming Hall of Fame. Hierbij worden prijzen uitgereikt aan personen die zich onderscheiden op het gebied van de zwemsport. Het gaat daarbij vooral over top-zwematleten en hun trainers en coaches en mensen met verdiensten op het gebied van recreatief zwemmen. Joost ontving de Paragon Award voor zijn verdiensten voor de waterveiligheid en werd daarmee opgenomen in de International Swimming Hall of Fame. In zijn dankwoord nam Joost Bierens nadrukkelijk mee dat hij zijn werk alleen heeft kunnen doen door de grote steun van de KNRM, de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en Reddingsbrigade Nederland.

  Onderwerp: Storing bij maandelijkse sirenetest Utrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  UTRECHT - Tijdens het maandelijkse proefalarm op maandag 1 juli zijn niet overal in de provincie de sirenes afgegaan. Dat laat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weten.
  Ongeveer 35 van de 289 palen in de regio hebben geen signaal uitgezonden. Het alarmeringssysteem van het Ministerie van Justitie wordt onderhouden door KPN en Siemens. Een monteur van Siemens heeft het probleem dinsdag verholpen.
  Volgens een beheerder is de maandelijkse test juist bedoeld om dit soort problemen aan het licht te brengen. Er wordt nog wel gekeken of de storingen voortaan voorkomen kan worden.
  Het landelijk sirenenetwerk is bedoeld om tijdens een ramp of een ernstig ongeval de bevolking snel te kunnen waarschuwen. Medewerkers van de VRU drukken op de knop waarmee de sirenes afgaan, mocht dat noodzakelijk zijn.

  Onderwerp: Bouw nieuwe kazerne Barendrecht van start
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BARENDRECHT - Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) start binnenkort met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne van Barendrecht. Deze komt aan de 2e Barendrechtseweg, naast De Baerne.
  Het huidige gebouw aan de Maasstraat voldoet niet meer aan de geldende wet- en regelgeving. Bovendien past de huidige kazerne niet in de plannen die de gemeente heeft voor het centrum, de zogenaamde Centrumontwikkelingsplannen.
  De nieuwe plek is inmiddels goed zichtbaar voor iedere voorbijganger, omdat in maart al bomen zijn gekapt.
  Burgemeester Jan van Belzen (Veiligheid) is blij dat de rechter woensdag 26 juni het bestemmingsplan heeft goedgekeurd: "Dit is goed nieuws voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en hun vrijwillige brandweerlieden. Na een lange periode van onzekerheid kunnen zij nu aan de 2e Barendrechtseweg een nieuwe, duurzame kazerne bouwen. Voor de bewoners van Barendrecht betekent dit dat ook in de toekomst de veiligheid gewaarborgd is."
  De VRR financiert en bouwt de nieuwbouw brandweerkazerne, die eind dit jaar klaar moet zijn.
  De VRR heeft alle omwonenden per brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden en organiseert voor omwonenden een informatieavond.

  Onderwerp: Burgemeester Breda: informatie over brand ELD Oosterhout kwam veel te laat
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - Burgemeester Van der Velden vindt dat de communicatie rond de brand bij ELD in Oosterhout met Breda te laat op gang kwam. Ook heeft de Bredase burgemeester kritiek op de opschaling van de brand door het operationeel team. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van GroenLinks en de VVD.
  Het Bredaas college heeft druk gezet op het crisisteam, om de inwoners van de stad eerder te informeren over de brand via sociale media, zo blijkt. De brand ging gepaard met zware rookontwikkeling die ook over Breda trok. Dat leidde tot grote ongerustheid in dat deel van Breda en op social media.
  De burgemeester benadrukt dat de Veiligheidsregio -door de ernst van de brand- eerstverantwoordelijke was voor de communicatie, al geeft hij toe dat de gemeente ook bevoegd is om haar burgers te informeren. De gemeente Breda heeft uit onvrede over de voorlichting van het crisisteam tweetberichten van de politie over de brand geretweet.
  Met name via de sociale media werd het voor het Bredase gemeentebestuur duidelijk dat inwoners van de stad zich zorgen maakten over de rook. Daarop besloot Van der Velden na overleg met zijn adviseurs 'om de druk op te voeren op de staande crisisorganisatie'.
  Volgens de brieven aan GroenLinks en de VVD heeft de Veiligheidsregio de gemeente Breda formeel pas op het eind, rond kwart over elf, geïnformeerd dat de brand onder controle was. Ook is er toen pas een NL-Alert gestuurd aan de inwoners van Breda. Eerder gaven de Veiligheidsregio en burgemeester Huisman van Oosterhout al toe, dat er fouten waren gemaakt in de communicatie over de brand.
  De kritiek van het Bredase gemeentebestuur op vooral de voorlichting over de brand bij ELD in Oosterhout naar de inwoners van Breda, wordt meegenomen bij de evaluatie van de brand in de Veiligheidsregio Midden- en Westbrabant, zo blijkt uit de brieven van burgemeester Van der Velden.

  Onderwerp: Odfjell krijgt externe veiligheidscontroleur
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 10 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  (Novum) - Tankopslagbedrijf Odfjell krijgt een onafhankelijke controleur die toeziet op de veiligheid bij het bedrijf. Dat heeft het bedrijf afgesproken met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Wie de externe auditor wordt bepalen de overheden. Odfjell zelf draait op voor de kosten.
  Vorige week bleek dat Odfjell een aantal tanks die het niet mocht gebruiken, toch had gevuld. Ook was een lekkage van een schadelijke stof verzwegen. Odfjell belooft nu de veiligheid te verbeteren. Zo komen er extra veiligheidscontroleurs op het terrein en kunnen misstanden worden gemeld bij een vertrouwenspersoon.
  Het opslagbedrijf werd vorig jaar stilgelegd omdat het jarenlang de veiligheidsregels voor de opslag van gevaarlijke stoffen overtrad. Het bedrijf mag nog maar honderd van zijn driehonderd van zijn tanks gebruiken.
  De Rotterdamse gemeenteraad behandelt donderdag de veiligheid bij Odfjell. GroenLinks, Leefbaar Rotterdam en de SP spraken zich vorige week uit voor sluiting van het bedrijf.

  Onderwerp: Chloortrein niet langer welkom
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De chloortrein, die onder meer door het Gooi en Utrecht rijdt, is daar niet langer welkom. Dat zegt de voorzitter van veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek Pieter Broertjes in het televisieprogramma EenVandaag.
  De burgemeester van Hilversum gaat samen met Amersfoort en andere gemeenten aan de route pleiten voor verplaatsing van de chloortrein naar de Betuwelijn. "Ik vind het onhandig dat de trein dwars door steden gaat", aldus Broertjes, die zelf ook aan de route woont.
  In 2006 kwam er na veel protest een einde aan het structureel wekelijkse vervoer van chloor per trein. Veel mensen dachten dat de chloortrein daarmee voorgoed helemaal van het Nederlandse spoor was verdwenen. Maar de chloortrein rijdt nog steeds enkele keren per jaar over het spoor, ook door dichtbevolkte steden en dorpen als Amersfoort en Hilversum. Veiligheidsexpert Vincent van der Vlies van Arcadis noemt het vervoer van chloor per spoor de veiligste manier die er bestaat. Maar als het mis gaat, kan het ook flink misgaan. In een rampenscenario uit 2000 gaan autoriteiten bij een ongeval met een chloortrein in stedelijk gebied in het ergste geval uit van 5.000 doden en 18.000 gewonden.
  Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek is volgens bronnen bij lange na niet voorbereid op zo'n omvangrijke ramp. Zo zegt Broertjes tegen EenVandaag dat de meldkamer van zijn veiligheidsregio al jarenlang niet aan de eisen voldoet. De meldkamer in Naarden is niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week bemand met een calamiteitencoördinator, terwijl dit wettelijk verplicht is. Annemarie Jorritsma, voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland die met hetzelfde probleem zit, liet daarom afgelopen maand al aan Minister Opstelten weten dat haar veiligheidsregio niet is berekend op een ramp. Volgens Broertjes worden in het Gooi het komende half jaar echter nieuwe calamiteitencoördinatoren gerecruteerd en opgeleid en zijn dan de problemen opgelost.
  Volgens de SP betekent dit echter dat de veiligheidsregio ook het komende half jaar nog niet aan de wettelijke norm voldoet. Daarom wil de SP dat gevaarlijke stoffen-transporten als de chloortrein per direct stoppen tot de boel op orde is. Fractievoorzitter van SP Hilversum Bianca Verweij vindt dat de veiligheidsregio zich aan de wet moet houden en dat de veiligheid van inwoners van de gemeente gegarandeerd moet worden. Broertjes acht een direct verbod echter niet haalbaar omdat de gemeente daar niet over gaat en vindt het daarom niet nodig.
  Ondanks de strenge veiligheidsvoorschriften waren er afgelopen maart echter nog onregelmatigheden bij een chloortransport in Amersfoort die op dit moment door het Openbaar Ministerie en de provincie Utrecht worden onderzocht. Een chloortrein stond stil op een niet toegestaan spoor en er werden voorbereidingen getroffen voor een locomotiefwissel, hetgeen allebei niet is toegestaan vanwege de grote risico's. Daarna reed de trein met vertraging verder, wat niet werd gemeld aan de politie terwijl dit wettelijk verplicht is.
  Na veel protesten tegen de trein sloot Akzo Nobel in 2006 de chloorfabrieken in Delfzijl en Hengelo en moderniseerde het de fabriek in Rotterdam waardoor de structurele chloortransporten over het spoor niet langer nodig waren. In een convenant dat de Rijksoverheid sloot met Akzo Nobel is echter bepaald dat het incidenteel mogelijk blijft transporten uit te voeren, bijvoorbeeld bij onderhoud aan fabrieken. Wel is daarbij een maximum gesteld van 10.000 ton chloor per jaar. De chloortrein rijdt daarom sinds 2006 nog enkele keren per jaar van Duitsland naar Rotterdam en komt daarbij onder meer langs Hengelo, Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum en Gouda.

  Onderwerp: Technische oorzaken problemen sirenetest
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tijdens het maandelijkse proefalarm op maandag 1 juli zijn de sirenes op enkele plekken in de provincie Utrecht niet afgegaan. Maximaal 35 van de 289 palen in de regio hebben geen signaal uitgezonden. Inmiddels zijn diverse testen uitgevoerd om de oorzaak te achterhalen.
  Uit deze testen is naar voren gekomen dat er een technische storing was in het netwerk. De eigenaar van het alarmeringssysteem is het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het onderhoud en beheer is in opdracht gegeven aan het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV). Siemens en KPN zijn leveranciers van de techniek. De storing is door een monteur van Siemens verholpen. Uit het onderzoek is gebleken dat Veiligheidsregio Utrecht, als gebruiker van het alarmeringssysteem, de juiste handelingen heeft verricht. Een woordvoerder van het Instituut Fysieke Veiligheid geeft aan dat het proefalarm juist bedoeld is om problemen aan het licht te brengen. "Mocht er zich een storing voordoen, dan doen we er alles aan om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. In het geval van Veiligheidsregio Utrecht is maandagmiddag meteen actie ondernomen en was het systeem op dinsdag, de dag na de storing, weer operationeel".
  In het afgelopen jaar waren er drie keer eerder problemen met het proefalarm. Tweemaal was een technisch probleem oorzaak van de storing; in november 2012 gaf een radiomast het signaal niet goed door aan de sirenes, in januari 2013 bleek een kapotte computer de oorzaak. In maart 2013 betrof het een menselijke fout. Veiligheidsregio Utrecht zoekt samen met het Instituut Fysieke Veiligheid en partners Siemens en KPN naar manieren om in het vervolg problemen te voorkomen.

  Onderwerp: Bewust omgaan met de natuur en de droogte
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  APELDOORN - Zomer, recreatie en het grootste natuurgebied van het land. Het is een mooie combinatie, maar in potentie ook gevaarlijk.
  De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, de brandweer op de Veluwe, is paraat.
  "Als het droger wordt, code oranje en rood, vliegt dagelijks twee keer een vliegtuigje over de natuur om te controleren'', vertelt Alexandra Corver. "Als het echt droog wordt, staat ook Defensie paraat met blushelikopters. En we rukken sowieso met meerdere voertuigen uit als er natuurbrand is met code rood of oranje. Brandweermensen zijn dus extra alert in de zomer.''
  Mensen kunnen zelf ook voorkomen dat het misgaat in de natuur. Barbecuen is bijvoorbeeld lang niet altijd verstandig. "Maar een auto met een hete katalysator parkeren in het hoge gras is ook gevaarlijk. Vaak zijn mensen zich daar niet van bewust. En ruim glas altijd op. Het kan fungeren als brandglas.''
  Daarom liggen ook over de hele Veluwe folders verspreid, waarin tips staan voor een leuke natuurbrandvrije vakantie. Het zijn vaak de simpele dingen waar mensen even aan moeten denken. "De folder is in samenwerking met de GGD gemaakt. De andere kant geeft voorlichting over teken bijvoorbeeld. Dat nemen mensen wellicht eerder mee als ze willen weten hoe ze hun kinderen moeten beschermen. Maar dan lezen ze en passant ook onze tips.''

  Onderwerp: Eerste paal nieuwe brandweerkazerne Schiedam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHIEDAM -Burgemeester Lamers en de officier brandweer bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben vandaag de eerste paal geslagen van de nieuwe VRR kazerne in Schiedam.
  De nieuwe kazerne vervangt de Schiedamse brandweerkazerne aan de Breedstraat en een Rotterdamse kazerne aan de Laanslootseweg. De nieuwe locatie komt aan Plein 1940 - 1945, 's-Gravelandseweg en Horvathweg.
  Burgemeester Lamers is tevreden over de locatie van de nieuwbouw: ,,Vanuit het oogpunt van veiligheid en beperken van hinder voor de stad komt de kazerne op een betere plaats dan de huidige kazerne aan de Breedstraat. Daarnaast komt op termijn de locatie aan de Breedstraat vrij en kan dit terrein worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de binnenstad.''
  De VRR streeft ernaar de nieuwe kazerne eind 2013 in gebruik te kunnen nemen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.