Week: 27 van 30 juni tot en met 06 juli 2013


Nieuws van Internet:
 • NCTV handhaaft dreigingsniveau op substantieel
 • Agenten onthouden weinig van briefing
 • Cybersecuritybeeld Nederland: kwetsbaarheid van ICT onverminderd hoog
 • Evaluatie communicatie Veiligheidsregio tijdens brand ELD in Oosterhout: het moet professioneler
 • Brandweer Katwijk naar Brandweer Hollands Midden
 • Bij ramp neemt meldkamer Utrecht de taken over
 • 'Tankopslagbedrijf Odfjell moet sluiten'
 • Politieagenten vergeten 70 procent van briefings blijkt uit onderzoek
 • Alkmaar 'verliest' meldkamer aan Haarlem
 • De gemeente Zeewolde doet mee aan Veiligheidshuis Almere
 • Lektrein dwars door Apeldoorn
 • Veiligheidsregio voorbereid op zware aardbevingen
 • Streep door gezamenlijke huisvesting politie, GGD en Veiligheidsregio


 • Onderwerp: NCTV handhaaft dreigingsniveau op substantieel
  Thema: veiligheid
  Datum: 01 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het dreigingsniveau in Nederland blijft 'substantieel'. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. De dreiging de uitgaat van jihadreizigers naar Syrië en hun potentiële terugkeer naar Nederland blijft een van de belangrijkste elementen van het huidige dreigingsbeeld. Hoewel niet van iedere terugkeerder een dreiging uit gaat, moet er rekening mee worden gehouden dat dergelijke personen niet alleen radicaal maar ook getraumatiseerd en in hoge mate geweldsbereid kunnen terugkeren. Met een aantal van vijftig tot honderd jihadreizigers lijkt de snelle groei van eerder dit jaar te stagneren. De ontwikkelingen in Nederland lopen daarmee in de pas met die in vergelijkbare westerse landen.
  Ook de voornaamste internationale dreiging met een potentiële uitstraling naar Nederland gaat thans uit van de situatie in Syrië. Er is al maanden sprake van een 'patstelling' waarbij het Syrische leger en de gewapende oppositie geleid door het Vrije Syrische Leger (VSL) met steun van verschillende jihadistische netwerken elkaar in een dodelijk evenwicht houden met vele gruwelijkheden en slachtoffers over en weer. De strijd beperkt zich inmiddels al lang niet meer tussen het regime en de oppositie. Het krijgt ook steeds meer een duidelijk sektarisch en religieus karakter. Niet alleen in Syrië maar nadrukkelijk ook daarbuiten. Relevant daarbij voor het dreigingsbeeld voor Nederland is de aanzuigende werking op geradicaliseerde jongeren en de betrokkenheid van jihadistische netwerken in Syrië. Andere brandhaarden met een mogelijke uitstraling naar Nederland zijn Mali, Jemen, Somalië, Nigeria en Afghanistan.
  Recente gebeurtenissen in het buitenland maken overigens duidelijk dat ook van vastberaden jihadreizigers die zijn tegengehouden een dreiging uit kan gaan. Sommige westerse jihadisten raakten nadat zij ervan weerhouden waren hun doel in het buitenland te bereiken betrokken bij binnenlandse complotten. Diverse incidenten tonen de risico's die van kleinschalige en simpele aanslagen, uitgevoerd door solisten of een klein aantal personen, zoals de moordaanslag op een soldaat in Londen en het jihadistische steekincident in Parijs.
  Er is daarnaast sprake van kritische aandacht voor het Nederlandse asielbeleid. Daarbij lijkt er ook sprake te zijn van een verharding onder het extremistische deel van de asielrechtenbeweging.
  Ondanks de zorgen over deze risico's is de Nederlandse bevolking in algemene zin weerbaar tegen extremisme en geweld uit ideologische motieven. Tegenover de jihadgang naar Syrië vanuit Nederland staan initiatieven vanuit diverse moslimgemeenschappen. De publieke verklaringen tegen de deelname aan de strijd in Syrië zijn belangrijke signalen waarvan een ontmoedigende werking kan uitgaan. Daarnaast is de aandacht voor vraagstukken rondom radicalisering en terrorisme in de Nederlandse samenleving de afgelopen tijd toegenomen. Hierdoor is ook de waakzaamheid voor risico's op het gebied van terrorisme en extremisme versterkt.

  Onderwerp: Agenten onthouden weinig van briefing
  Thema: veiligheid
  Datum: 02 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Agenten vergeten bij briefings bijna 70 procent van de gepresenteerde informatie en opdrachten. Dit blijkt uit het vandaag te presenteren rapport De operationele politiebriefing onderzocht van Crisislab, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Radboud Universiteit. De briefing is voor veel politieagenten het beginmoment van hun dienst. Ze horen daar bijvoorbeeld op welke verdachte personen en voertuigen ze moeten letten. In het rapport - gemaakt in opdracht van het programma Politie & Wetenschap - legt een noodhulpbrigadier uit wat er mis kan gaan als de briefing slecht beklijft. Bij een aanhouding verzuimde hij een gevaarlijke inbraakverdachte direct in de boeien te slaan. De verdachte was diezelfde ochtend bij de briefing nog omschreven als 'zeer agressief en vuurwapengevaarlijk', maar dat was de agent straal vergeten.
  De onderzoekers hielden geheugentests vlak na politiebriefings in de regio's Brabant Zuid-Oost, Gelderland-Zuid en Drenthe. Ze concluderen dat de informatieoverdracht 'zeer onbetrouwbaar' is en doen aanbevelingen, zoals het gebruik van minder dia's bij de presentaties. Ook aantekeningenboekjes kunnen helpen: agenten die notities maakten - een minderheid - scoorden het best op de geheugentest.
  'Daar ligt dus al ruimte voor verbetering', zegt hoofdonderzoeker Astrid Scholtens van Crisislab. 'Maar misschien moet de hele politiebriefing wel op de schop en moeten agenten informatie anders delen. We hoorden vaak dat de briefing zo'n fijn sociaal moment is met de hele afdeling, maar daarvoor is de briefing niet bedoeld. Agenten hebben ook koffiepauzes; kun je die niet voor teambuilding gebruiken?'
  Jannine van den Berg van de korpsleiding Nationale Politie ziet in het rapport een bevestiging dat de informatieoverdracht bij de politie beter kan. Ze verwacht veel van de dit jaar opgerichte Real Time Intelligence Centers. Deze meldkamers voeden uitrukkende agenten via hun mobieltjes met de laatste informatie. Die gegevens komen ook van openbare bronnen, zoals een van Facebook geplukte foto van de verdachte. 'Precies de juiste informatie op het moment dat je die nodig hebt, daarvoor is de klassieke briefing niet altijd de beste manier.'
  Toch wil Van den Berg ook de klassieke briefing handhaven, omdat dit de beste manier zou zijn voor eenheden om op de hoogte te blijven van elkaars werkzaamheden. Agenten aanmoedigen om notities te maken als geheugensteun, vindt ze niet nodig. 'Het zijn professionals, die verantwoordelijkheid moeten ze zelf pakken.'

  Onderwerp: Cybersecuritybeeld Nederland: kwetsbaarheid van ICT onverminderd hoog
  Thema: veiligheid
  Datum: 03 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Cybercriminaliteit als ook digitale spionage blijven de grootste dreigingen voor overheid en bedrijfsleven. Voorts is de dreiging op verstoring van online dienstverlening toegenomen. Het afgelopen jaar is de omvang van de criminele cyber dienstensector gegroeid en zichtbaarder geworden. Hulpmiddelen om aanvallen uit te voeren worden via 'cybercrime-as-a-service' commercieel door malafide partijen beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt de potentiele impact van incidenten steeds groter waardoor de mogelijkheid van verstoring van de vitale infrastructuur en mogelijke maatschappelijke ontwrichting ook toeneemt. Dit komt door de toenemende afhankelijkheid van ICT door ontwikkelingen als hyperconnectiviteit, cloudcomputing en de mate waarin internet wordt ingezet. Dat komt naar voren in het derde Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN-3) dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
  Op hoofdlijnen zijn er ten opzichte van het voorgaande Cybersecuritybeeld Nederland geen grote verschuivingen in dreigingen waarneembaar. Van de (heimelijke) activiteiten van beroepscriminelen en van staten gaan nog steeds de grootste dreigingen uit. Voor overheden richt de dreiging zich met name op de vertrouwelijkheid van informatie en de continuïteit van dienstverlening.
  Voor het bedrijfsleven is de dreiging op verstoring van online dienstverlening toegenomen, die bijvoorbeeld recente incidenten zoals de DDoS-aanvallen op banken nadrukkelijk zichtbaar hebben gemaakt. Grootschalige verstoringen van de digitale infrastructuur kunnen binnen de vitale sectoren leiden tot ontwrichting van de dienstverlening en daarmee tot ongewenste maatschappelijke effecten.
  Daarnaast bestaat het grootse risico uit het achterhalen van concurrentiegevoelige informatie en misbruik van financiële gegevens voor fraude.
  Burgers worden met name geraakt door identiteitsfraude en chantage. Hierbij staan belangen als geld, privacy, beschikbaarheid van online diensten en digitale identiteit op het spel. Zij hebben vooral te kampen met het vrijwaren van hun eigen computers en elektronica van malware en ransomware.
  Publieke en private partijen nemen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, verschillende initiatieven om de digitale weerbaarheid te vergroten. Daarmee spelen zij in op de toenemende afhankelijkheid van ICT en veranderende dreigingen. Wel heeft een brede groep organisaties belangrijke basismaatregelen, zoals het patchen of updaten van systemen of het wachtwoordenbeleid, nog niet voldoende op orde. Daarom zijn oude kwetsbaarheden en aanvalsmethoden nog steeds effectief.
  De eindgebruiker krijgt daarbij in de praktijk ook een steeds grotere verantwoordelijkheid toegedicht voor ICT-beveiliging, terwijl hij daarnaast wel steeds vaker wordt geconfronteerd met kwetsbaarheden in apparaten en diensten waar hij beperkte invloed op heeft of geen kennis van heeft. Om die reden wordt daarom onverminderd ingezet het vergroten van het cyber security bewustzijn van gebruikers, bijvoorbeeld door de campagne Alert Online die ook dit jaar weer wordt georganiseerd. Uiteindelijk begint veilig gebruik immers bij awareness.
  Het is van belang deze snelle ontwikkelingen bij te houden en in te spelen op de risico's die deze met zich mee brengen. Juist daarom wordt binnenkort de juridische verkenning afgerond die tot doel heeft de slagkracht van het Nationaal Cyber Security Centrum verder te versterken.
  Ook komt het kabinet na de zomer met een actualisatie van de Nationale Cyber Security Strategie die inspeelt op de snelle ontwikkelingen in het digitale domein. Met deze strategie 2.0 wordt de brede cyber security aanpak met private en publieke partijen verder versterkt. Het Cybersecuritybeeld Nederland is opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum onder verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Aan de totstandkoming is bijgedragen door een grote diversiteit aan spelers binnen de ICT-community waaronder partijen uit de publieke en private sectoren, wetenschappers en maatschappelijke organisaties.

  Onderwerp: Evaluatie communicatie Veiligheidsregio tijdens brand ELD in Oosterhout: het moet professioneler
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OOSTERHOUT - De communicatie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant tijdens crisissen moet professioneler worden. Dat blijkt uit de evaluatie van de brand bij ELD in Oosterhout op 4 juni, meldt BN DeStem. In de evaluatie stond dat de inzet van sociale media goed was, maar dat de Veiligheidsregio beter om moet gaan met de 'maatschappelijke dynamiek' die bij een grote brand als die in Oosterhout ontstaat. Voor veel mensen was onduidelijk wat er precies aan de hand was. Ze maakten zich zorgen over hun veiligheid.
  Verder stond in de evaluatie dat er een permanente calamiteitencoördinator in de meldkamer aanwezig moet zijn, zo is in de krant te lezen. Dat is nu nog niet het geval.
  De Veiligheidsregio kreeg ook positieve punten mee: de brand is effectief bestreden en niet onnodig opgeschaald. Algemeen directeur Van Mourik moet in oktober al een paar flinke verbeteringen doorgevoerd hebben.

  Onderwerp: Brandweer Katwijk naar Brandweer Hollands Midden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Door de wijziging van de Wet Veiligheidsregio's is het voor een gemeente binnenkort niet meer toegestaan over een eigen gemeentelijke brandweer te beschikken. Dit is de aanleiding voor de gemeente Katwijk om het initiatief te nemen, in overleg met Brandweer Hollands Midden, de Katwijkse brandweerzorg onder te brengen bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. Inmiddels heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Katwijk overeenstemming bereikt met het Algemeen Bestuur van de Veiligheidregio Hollands Midden over de invlechting en bijbehorende kosten. In de komende periode staan de arbeidsrechtelijke afspraken van de medewerkers van de Brandweer Katwijk centraal en zal het implementatieplan worden opgesteld en uitgevoerd. Het streven is per 1 januari 2014 Brandweer Katwijk onder te brengen bij Brandweer Hollands Midden.
  Qua hulpverlening verandert er voor inwoners van Katwijk niets. De kazernes worden overgenomen door Brandweer Hollands Midden. Zowel de beroepsbezetting als de vrijwilligers zullen in de komende periode een plekje vinden binnen de organisatiestructuur van Brandweer Hollands Midden. De vrijwilligers blijven vanuit hun huidige kazernes inzetbaar.
  Brandweer Katwijk bestaat uit een beroeps deel met 9 medewerkers en een vrijwillige brandweer met 95 medewerkers. Brandweer Katwijk staat onder leiding van de brandweercommandant. De huidige brandweerzorg binnen de gemeente Katwijk voorziet in hulpverlening aan 62.481 inwoners (1 januari 2013). In de gemeente bevinden zich drie brandweerkazernes in de kernen Katwijk aan Zee, Rijnsburg en Valkenburg. In Rijnsburg en Valkenburg wordt de brandweerzorg volledig verzorgd door vrijwilligers. In Katwijk werken zowel beroepsbrandweerlieden als vrijwilligers.
  De vrijwilligers wonen en/of werken in de nabijheid van de kazerne, kennen het verzorgingsgebied en zijn in staat binnen enkele minuten de brandweerkazerne te bereiken en uit te rukken naar een incident. Op jaarbasis worden ongeveer 700 incidenten afgehandeld. De manier van werken zal na 1 januari 2014 niet veranderen.
  De aansturing van het brandweerapparaat verandert wel na de invlechting van Brandweer Katwijk in Brandweer Hollands Midden. Brandweer Hollands Midden staat onder leiding van een regionaal commandant en kent een procesgerichte organisatiestructuur. Consequentie van deze organisatiestructuur is dat, met uitzondering van de regionaal commandant, er geen gebiedsverantwoordelijke brandweercommandanten meer zijn.
  De overige 24 gemeentelijke brandweerkorpsen en de Regionale Brandweer Hollands Midden zijn Brandweer Katwijk al voorgegaan. Deze korpsen zijn sinds 1 januari 2011 een brandweerkorps: Brandweer Hollands Midden. De regionalisering van de gemeentelijke brandweertaken was toen nog niet wettelijk verplicht. De gemeente Katwijk heeft destijds als enige van de 25 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten haar eigen brandweer niet te regionaliseren, omdat de brandweer van Katwijk haar eigen taken zelf goed kon uitvoeren tegen lagere kosten. Op 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidregio Hollands Midden, waaronder Brandweer Hollands Midden valt unaniem ingestemd met de toetreding van Brandweer Katwijk tot dit korps.
  Zowel Katwijk als de Veiligheidsregio werken sinds begin dit jaar met een eigen en een gezamenlijke projectorganisatie. De projectorganisatie heeft de taak om de overstap naar Brandweer Hollands Midden zo goed mogelijk vorm te geven. Beide organisaties werken in goed overleg toe naar een invlechting van Brandweer Katwijk in Brandweer Hollands Midden.

  Onderwerp: Bij ramp neemt meldkamer Utrecht de taken over
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De centrale meldkamer van de politie, brandweer en GGD in Flevoland wordt bij een ramp voortaan doorgeschakeld naar de meldkamer in Utrecht.
  Door samen te werken met die veiligheidsregio kan een bij een ramp voldoende hulpverlening worden ingeschakeld. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie besloten. De Veiligheidsregio Flevoland kampt met een onderbezetting.
  Voorzitter Jorritsma zei in mei van dit jaar niet langer verantwoordelijk te willen zijn voor de meldkamer. De maatregel van Opstelten is volgens haar een noodoplossing. Zij benadrukt dat een snelle fusie met de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en Utrecht de problemen echt kan oplossen.

  Onderwerp: 'Tankopslagbedrijf Odfjell moet sluiten'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Burgemeester Ahmed Aboutaleb moet als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond het tankopslagbedrijf Odfjell per direct sluiten. Dat stellen de fracties van Leefbaar Rotterdam, de SP en GroenLinks in een brief aan de burgemeester. Het bedrijf heeft voor de zoveelste keer lekkages niet gemeld en daarmee is voor deze fracties de maat vol.
  Maandag werd duidelijk dat Odfjell wederom een aantal incidenten heeft verzwegen voor de inspectiediensten. Daarnaast kreeg het bedrijf een dwangsom van 850.000 euro opgelegd omdat het tanks gebruikte waarvan niet duidelijk was of ze veilig waren. Het bedrijf werd vorig jaar zo goed als stilgelegd naar aanleiding van verscheidene incidenten.
  ,,Mede omdat de burgemeester een man is die zaken doet op basis van vertrouwen, moet hij nu zijn verantwoordelijkheid nemen. Het vertrouwen in Odfjell is wat ons betreft tot onder nul gedaald'', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte. ,,Het is ongelooflijk dat dit bedrijf tot op de dag van vandaag Russische roulette blijft spelen met de veiligheid van haar eigen werknemers en omwonenden.''
  De incidenten die kort geleden zijn geconstateerd, worden nader onderzocht. Dat vertelde havenwethouder Jeannette Baljeu woensdagavond tijdens een commissievergadering over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de praktijken rond Odfjell. Die constateerde half juni dat Odfjell 12 jaar lang doormodderen en toezichthouders afscheepte met lege beloften.
  Het bedrijf had lak aan de wet- en regelgeving en mede daardoor liepen werknemers en de omgeving gevaar. Door de goede relaties met het bedrijf te onderhouden, hoopte de Milieudienst Rijnmond (DCMR) de veiligheid bij Odfjell te waarborgen. Maar veilig op het bedrijf in de Rotterdamse haven was het allerminst, concludeerde de OVV in het rapport Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000-2012.

  Onderwerp: Politieagenten vergeten 70 procent van briefings blijkt uit onderzoek
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN / NIJMEGEN - Politieagenten vergeten 70 procent van de informatie en opdrachten van briefings. Dit blijkt uit een woensdag gepresenteerd rapport van Crisislab. Het onderzoek baseert zich op geheugentests onder meer bij het toenmalige politiekorps Brabant-Zuidoost.
  Die briefing is voor veel politieagenten het begin van hun dienst. Ze krijgen bijvoorbeeld te horen op welke verdachte personen en voertuigen ze moeten letten.
  Uit het rapport - gemaakt in opdracht van de Politieacademie- blijkt dat politiemensen in de briefings vaak heel veel informatie over zich heen krijgen, ook over verdachten of zaken uit andere regio's. Het grootste deel van die kennis konden de politiemensen in onder meer Eindhoven naderhand niet reproduceren: dat lukte gemiddeld maar voor 31% van de informatie. Ook de opdrachten die werden gegeven, konden niet goed worden benoemd.
  Onderzoeksinstituut Crisislab van de Radboud Universiteit in Nijmegen vindt dan ook dat de huidige manier van briefen niet effectief is om het blauw op straat 'van bovenaf' aan te sturen.
  De onderzoekers hielden geheugentests vlak na politiebriefings in de regio's Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid en Drenthe. Ze concluderen dat de informatieoverdracht 'zeer onbetrouwbaar' is en doen aanbevelingen, zoals minder dia's bij de presentaties. Ook aantekeningenboekjes kunnen helpen: de weinige agenten die notities maakten scoorden het best op de geheugentest.

  Onderwerp: Alkmaar 'verliest' meldkamer aan Haarlem
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALKMAAR - De regionale meldkamer verhuist van Alkmaar naar Haarlem. Dat is donderdag bekend geworden. Met die beslissing van Justitie-minister Ivo Opstelten krijgt Haarlem er 220 arbeidsplaatsen bij.
  In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugbrengen van het aantal meldkamerlocaties in Nederland. De meldkamers van de brandweer, ambulancezorg, de Koninklijke Marechausee en de politie van de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland zullen worden samengevoegd.
  Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft donderdag de Tweede Kamer en de voorzitters van de veiligheidsregio's laten weten dat de nieuwe meldkamer komt in het huidige Meld- en Informatie Centrum Kennemerland (MICK) in Haarlem.
  Voorzitter Veiligheidsregio Piet Bruinooge: ,,Wij hebben werkelijk alles geprobeerd om de locatie Alkmaar in beeld te krijgen bij de minister en hebben onze zorgen voor de afnemende werkgelegenheid in de regio extra onder de aandacht gebracht. Dat heeft niet mogen baten, de minister heeft zijn keuze gemaakt."
  Het besluit verrast de burgemeester, want de keuze zou immers gaan tussen Schiphol en Alkmaar. Voor beide locaties is extra onderzoek verricht op basis van gelijke parameters, zodat de minister een goede afweging zou kunnen maken. De locatie Haarlem is daar tussendoor gefietst. Directeur Veiligheidsregio Jos Stierhout: ,,Ik ben blij dat er einde is gekomen aan deze periode van onzekerheid, maar dit is een bittere pil voor de Veiligheidsregio en de medewerkers van de meldkamer."
  Gelijktijdig met het nieuws over de locatiekeuze van de meldkamer heeft minister Opstelten een brief gestuurd over de nieuwbouw voor de politie, waar al enige tijd over gesproken wordt. Voorzitter Bruinooge en directeur Stierhout zijn blij dat de minister schrijft dat hij het initiatief om samen op te trekken met de politie, GGD en Veiligheidsregio "van harte" onderschrijft. Hij zal de korpschef van de politie opdracht geven om, samen met de partijen, een vervolgonderzoek uit te voeren naar gezamenlijke huisvesting en geeft aan dat hij aandringt op snelle besluitvorming daarover.

  Onderwerp: De gemeente Zeewolde doet mee aan Veiligheidshuis Almere
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 04 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeente Zeewolde gaat meedoen aan het Veiligheidshuis in Almere. Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende instanties op het gebied van zorg, justitie en sociale zaken.
  Het Veiligheidshuis is opgericht om gezinnen te helpen die te maken hebben met meerdere problemen.
  Zeewolde zoekt hulp voor vijf gezinnen. Het is de bedoeling dat zij vanaf september een jaar lang begeleiding krijgen. Per gezin kost de hulp bij het Veiligheidshuis tweeduizend euro.

  Onderwerp: Lektrein dwars door Apeldoorn
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  APELDOORN - NS-personeel ziet in Deventer chemisch goedje uit trein lekken. Desondanks stopte de trein pas in Stroe.
  Een trein met lekkende vrachtwagon met chemische inhoud is gisteren aan het eind van de ochtend dwars door Apeldoorn gereden zonder dat de meldkamer van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland daarvan op de hoogte is gesteld. Uiteindelijk bleek pas 's middags - toen de trein stilstond - dat het om een voor de mens onschuldige stof ging die lekte en dat het om een beperkte hoeveelheid ging.
  De melding van een lekkende wagon werd gedaan in Deventer door NS-personeel. De trein werd pas in Stroe op een zijspoor gerangeerd. Daar werd de boel afgezet en schaalden de hulpdiensten op omdat het mogelijk om een schadelijk goedje ging.
  De hulpverlening in Stroe werd gecoördineerd door de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Terwijl de brandweer al twee uur bezig was, wist men bij de meldkamer in Apeldoorn nog altijd niet officieel dat de trein vlak voor het middaguur dwars door de grootste stad van Oost-Nederland is gereden en kon men dus ook de vraag niet beantwoorden waarom de trein niet al voor Apeldoorn tot stilstand is gebracht.
  ,,Een legitieme vraag. Maar sorry, wij weten er niets van. Via de media weten we dat de trein vanuit Deventer kwam'', aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. ,,Uiteraard zullen we contact opnemen met de collega's van de regio Gelderland Midden."
  Na het ongeluk in het Belgische Wetteren stond het transport van gevaarlijke goederen over het spoor volop in de belangstelling. Amper twee maanden later rijdt een lekkende trein dwars door Apeldoorn zonder dat de meldkamer van die stad dat überhaupt weet.
  De veiligheidsregio in Apeldoorn verwijst voor informatie door naar de veiligheidsregio in Arnhem, en die verwijst door naar Prorail voor communicatie over hoe de melding precies is gelopen. Dat al in Deventer door NS-personeel is gemeld dat de wagon lekte, is Jouke Schaafsma van Prorail niet bekend. Het bedrijf, verantwoordelijk voor de verkeersleiding en het incidentmanagement, kreeg de melding door toen de trein al door Apeldoorn reed. "Toen is in overleg met de machinist en gezien de aard van de melding door iemand van buiten besloten de trein in Stroe tot stilstand te brengen op een zijspoor", aldus Schaafsma.
  Hij spreekt van een afweging die wordt gemaakt. Direct stilzetten heeft ook consequenties, bijvoorbeeld voor de dienstregeling. Tegelijkertijd werd de brandweer ingeschakeld. Dat was de brandweer Gelderland-Midden, hoewel de trein zich bevond in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Hoewel dat niet blijkt uit de communicatie door de brandweer, wist de brandweer al om welk goedje het ging toen ze nog onderweg waren. Dat is opmerkelijk: de wagon van Captrain Belgium afkomstig uit Duitsland was namelijk leeg.
  Het goedje dat in Deventer ontsnapte uit de trein, was alcoholhoudend goedje vermengd met andere stoffen. Het bevond zich in een retourleiding die afgeknapt was. Het ging hooguit om twee liter.

  Onderwerp: Veiligheidsregio voorbereid op zware aardbevingen
  Thema: veligheidsregio
  Datum: 06 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Groningen heeft een risicoanalyse gemaakt om voorbereid te zijn op aardbevingen tot een kracht van 5.0 op de schaal van Richter. Onderzoek wijst uit dat die schade kunnen veroorzaken aan dijken, wegen, gasleidingen en stroomkabels. Minister Henk Kamp liet deze week weten dat bevingen met een kracht van 4 tot 5 op de schaal van Richter schade kunnen veroorzaken aan bijvoorbeeld dijken en gasleidingen. Hij verwacht niet dat dit zal leiden tot uitval van vitale infrastructuur. Nader onderzoek moet meer duidelijkheid geven.
  De Veiligheidsregio, waarin politie, gemeenten en hulpdiensten verenigd zijn, wil nader onderzoek naar de schadelijke gevolgen van krachtige aardbevingen.
  Waterschap Noorderzijlvest vindt de uitspraken van de minister niet erg geruststellend. Het waterschap pleit voor onderzoek naar de gevolgen van de aardbevingen op dijken. Met name de zwakke plekken in de dijken zouden afzonderlijk onderzocht moeten worden.

  Onderwerp: Streep door gezamenlijke huisvesting politie, GGD en Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 juli 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Helder - GGD Hollands Noorden en de veiligheidsregio zetten een streep door het plan samen met de politie op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting. Dit bleek vrijdagmorgen tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.
  Aanleiding voor het besluit is een brief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie van deze week. De bewindsman onderschrijft hierin weliswaar de intentie, maar wil dat de politie eerst uitzoekt wat de mogelijkheden zijn binnen de bestaande huisvesting in Alkmaar.
  Burgemeester Koen Schuiling van Den Helder gaf in het algemeen bestuur aan dat dit laatste voor de regio Noord-Holland Noord een gepasseerd station is. "Die mogelijkheid is drie jaar geleden al onderzocht." Uit dat onderzoek bleek volgens hem dat politie, veiligheidsregio en GGD juist door gezamenlijk een nieuwe locatie te betrekken 20 procent op hun huisvestingskosten kunnen besparen.
  Volgens burgemeester Schuiling wordt nu een streep onder de plannen gezet, omdat langer wachten een heilloze weg is en omdat de GGD haast heeft in verband met aflopende huurcontracten. In verband met te realiseren bezuinigingen kan de GGD die niet verlengen. De minister wordt op korte termijn geïnformeerd over het besluit van de regio.
  De plannen van GGD en veiligheidsregio om samen op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting blijven wel staan. Volgende week komen veiligheidsregio, politie en GGD bijeen om te praten over de te zetten stappen. Eind augustus moet daarvoor een voorstel liggen. De politie blijft op regionaal niveau wel betrokken bij de overleggen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.