Week: 25 van 16 tot en met 22 juni 2013


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio controleert vaker onverwacht
 • Onderzoeksraad: jaren gevaarlijk bij Odfjell
 • Veiligheidsregio pakt brandgevaar sociaal zwakke wijken aan
 • Meldkamer 2.0 vervangt 'bruine kroeg' Patijnlaan
 • 'Veiligheidsregio liet Rotterdammers in de steek'
 • Unieke communicatieaanpak bij Concert at SEA
 • Veilige wereld, veilig Nederland
 • Geen onbelemmerde toegang tot internet en telefoon voor AIVD en MIVD
 • Veiligheid bij BRZO-bedrijven: verantwoordelijkheid en daadkracht
 • Limburgse gemeenten willen minder giftreinen


 • Onderwerp: Veiligheidsregio controleert vaker onverwacht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Veiligheidscontroles op bedrijven in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vinden tegenwoordig vaker onaangekondigd plaats dan enkele jaren geleden. Ook stellen de inspectiediensten zich zakelijker op richting de bedrijven. Dat stelt de VRR dinsdag in een reactie op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over inspecties bij tankopslagbedrijf Odfjell.
  De VRR zegt dat de conclusies van het rapport aansluiten bij de conclusies die het zelf al trok, onder meer naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in januari 2011. "De brand en de daarop volgende controles leidden al tot een herziening van de visie en werkwijze op het gebied van controle, toezicht en handhaving in de (petro-chemische) industrie."
  Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) concludeert samen met de OVV dat Odfjell in eerste instantie verantwoordelijk is voor de veiligheid. Dat ook overheden en toezichthouders tekort schoten is reden "dat dit anders moet". Volgens Mansveld wordt daar al aan gewerkt door partijen beter te laten samenwerken. In september volgt een kabinetsreactie. Mansveld kan daarom nu nog niet ingaan op de aanbeveling dat de staatssecretaris zou moeten kunnen ingrijpen als het helemaal misgaat bij risicovolle bedrijven.
  De OVV uitte dinsdag kritiek op de inspectiediensten. Het was 12 jaar lang bij Odfjell te veel pappen en nathouden in plaats van handhaven door in te grijpen.

  Onderwerp: Onderzoeksraad: jaren gevaarlijk bij Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De milieudienst Rijnmond, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben jarenlang gefaald in het toezicht bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek. Daardoor liepen werknemers en de omgeving gevaar.
  'Vooral de DCMR ging bij het toezicht uit van een goede relatie met het bedrijf en dat dat de beste manier was om de veiligheid van het bedrijf te waarborgen.'
  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dit dinsdag in een rapport over de veiligheidssituatie bij Odfjell Terminals en noemt de manier van toezicht smalend 'overlegtoezicht'.
  Bij Odfjell heerste volgens de onderzoekers een bedrijfscultuur waarbij veiligheid niet het belangrijkste was. Maar ook de inspecteurs die toezicht op Odfjell hadden moet houden, lieten volgens het rapport steken vallen.
  'Ernstige overtredingen leidden nauwelijks tot bestuurlijke sancties. De Veiligheidsregio trad niet handhavend op en sloot zich aan bij de aanpak van de DCMR Milieudienst Rijnmond die alleen gericht was op een goede relatie met het bedrijf. De Inspectie SWZ had strenge regels, maar schaarde zich tussen 2009 en 2011 ook achter de aanpak van de DCMR', stelt de onderzoeksraad vast.
  De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde vorig jaar een onderzoek in, nadat tal van veiligheidsincidenten zich bij het bedrijf in de Botlek zich hadden voorgedaan.

  Onderwerp: Veiligheidsregio pakt brandgevaar sociaal zwakke wijken aan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) gaat het brandgevaar in sociaal zwakkere wijken in kaart brengen en aanpakken.
  Onderzoeken en ervaringen met een zogeheten sociaal woningbrandprofiel in Amsterdam, hebben volgens VRZ-directeur Gerrie Ruijs aangetoond dat huizen van 'armere gezinnen' een groter risico vormen. De woningen worden veelal slecht onderhouden en ook leegstand vormt een extra brandgevaar. "Ons primaire doel is, kijken hoe we de boel veiliger kunnen krijgen en de zelfredzaamheid van de burger kunnen versterken", zegt Ruijs.

  Onderwerp: Meldkamer 2.0 vervangt 'bruine kroeg' Patijnlaan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  RIJSWIJK - "Nét de brug van ruimteschip Enterprise uit Startrek", zegt Gerben, de voorlichter van burgemeester Van Artsen. Hij kijkt met ontzag door de glazen wand naar de 50 werkplekken beneden in de nieuwe meldkamer van Politie Haaglanden. Ewald Beld, voorzitter van de Veiligheidsregio "Hier staat de meldkamer 2.0; de reis naar de meldkamer van de toekomst is hier begonnen."
  De meldkamer van de politie Haaglanden genaamd 'Yp' krijgt 'Hollands Midden' er nog bij, heeft ruimte gereserveerd voor Rotterdam-Rijnmond én is dan groot genoeg om in een drukke jaarwisseling de plek te zijn waar het allemaal gebeurt. Geen wonder dat andere regio's deze meldkamer nabootsen. Amsterdam, Brabant, Zeeland en Midden Nederland. De Leidse burgemeester Henri Lenferink, voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden draait er niet omheen: "Verhuizen naar één centrale meldkamer is naast modernisering een bezuiniging. "Maar het is niet de meest beroerde plek om naar te verhuizen. Er waren voldoende middelen om er wat van te maken en het ligt ook niet slecht." Langs de A12.
  Hij sluit aan bij de ronkende taal deze woensdag: "We gaan naar een robuuster meldkamerlandschap in Nederland. Het was in orde, maar als bij een calamiteit de meldkamer uitviel, was er niets geregeld."
  Burgemeester Van Aartsen is als gastheer de officiële opener: "Blij dat de Yp er is. Van de oude meldkamer aan de Patijnlaan schrok ik enorm. Dat was verre van ideaal. (Bijnaam was: de bruine kroeg). Ik ben blij dat Hollands Midden mee doet. We bedienen 1,7 miljoen mensen! Minister Opstelten is al rondgeleid en was hier buitengemeen onder de indruk. En hier is goedkoper gebouwd dan de planning was. Ik heb daaraan overgehouden: dat zou voor elk bouwproject moeten kunnen (Spuiforum)." Wat merkt de burger: "Als hij 112 belt, krijgt hij contact", aldus Van Aartsen.

  Onderwerp: 'Veiligheidsregio liet Rotterdammers in de steek'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Rotterdam heeft Rotterdammers en de inwoners van Schiedam en Vlaardingen jarenlang in de steek gelaten. Die conclusie trekt GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte na het lezen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het toezicht bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse haven. 'De Veiligheidsregio Rotterdam vertrouwde blind op milieudienst DCMR. Maar de inspecteurs van die dienst zaten bij de bedrijven op schoot, in plaats van op te komen voor de veiligheid van omwonenden', concludeert Bonte. 'Daardoor hebben duizenden inwoners in de regio Rotterdam jarenlang onaanvaardbare veiligheidsrisico's gelopen.'
  De Onderzoeksraad voor Veiligheid is vernietigend over de veiligheidscultuur bij chemiebedrijf Odfjell. In 10 jaar tijd ging de Rotterdamse terminal zeker 64 keer in de fout. In de zomer van 2012 leidde dat uiteindelijk tot het grotendeels stilleggen van het bedrijf.
  Uit eerdere rapportages bleek al dat Odfjell 30 jaar lang geen tanks had gecontroleerd. Dat betekent dat ook de inspectiediensten al die tijd nooit hebben ingegrepen. Voor GroenLinks was dat al eerder reden om het functioneren van DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam ter discussie te stellen.
  Op initiatief van GroenLinks vergadert de Rotterdamse gemeenteraad volgende week over de uitkomsten van het rapport van de OVV. Bonte wil dat de Veiligheidsregio Rotterdam de leiding neemt bij inspecties en dat er een eind komt aan de dubbelrol van DCMR als vergunningverlener en inspecteur.

  Onderwerp: Unieke communicatieaanpak bij Concert at SEA
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De overheid heeft zich rondom de communicatie voor het tweedaagse muziekfestival Concert at SEA op een unieke wijze verenigd. Meest in het oogspringende element hierbij is het gezamenlijke Twitteraccount @EvenementinZld. Deze aanpak lijkt voor het eerst in Nederland op deze wijze plaats te vinden.
  Gemeente Schouwen-Duiveland, Politie Zeeland-West-Brabant, Veiligheidsregio Zeeland, Rijkswaterstaat en Openbaar Ministerie hebben onderling afspraken gemaakt over de inzet van communicatiemiddelen bij de voorbereidingen, gedurende het festival en voor het geval zich een incident voordoet. Ook wordt door deze organisaties getwitterd via één overheidsaccount. De plannen zijn tot stand gekomen in goed overleg met de organisatie van Concert at SEA.
  Uitgangspunt voor de communicatie is dat de organisaties ieder haar eigen communicatiemiddelen inzetten, maar daarnaast @EvenementinZld gebruiken. Belangrijkste doel van dit twitterkanaal is het contact leggen met de bezoekers van de concertdagen door hen te informeren, preventietips te geven en interactie te voeren. Door deze aanpak zijn de overheidsdiensten minder afhankelijk van externe (media)kanalen, worden mensen snel rechtstreeks geïnformeerd en wordt hierdoor kennis en gedrag beïnvloed bij een incident of calamiteit. Het is de eerste keer dat dit specifieke twitterkanaal door de Zeeuwse overheid wordt gebruikt. Er zijn overigens in Nederland geen andere voorbeelden van deze aanpak bij grote evenementen bekend.

  Onderwerp: Veilige wereld, veilig Nederland
  Thema: veiligheid
  Datum: 21 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  'De dreigingen van vandaag trekken zich weinig aan van grenzen of dijken. Interne en externe veiligheid zijn niet meer van elkaar te scheiden. Wat in de wereld om ons heen gebeurt, raakt direct aan onze eigen veiligheid en onze welvaart.' Dit staat in de internationale veiligheidsstrategie, getiteld Veilige Wereld, Veilig Nederland, die minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aan de Kamer heeft gezonden, mede namens de ministers van Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  Het is de eerste overkoepelende internationale veiligheidsstrategie in Nederland. Het kabinet heeft de strategie geformuleerd met het oog op de grote en snelle veranderingen in de mondiale verhoudingen, zowel in economisch als in politiek opzicht. Bovendien vindt het kabinet het noodzakelijk de belangen en prioriteiten op veiligheidsgebied goed vast te stellen, juist in tijden van bezuinigingen.
  Het kabinet onderscheidt drie strategische belangen in het internationale veiligheidsbeleid: verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, een goed functionerende internationale rechtsorde en economische veiligheid. Bruggen slaan is ook als het om onze internationale veiligheid gaat het devies van het kabinet. 'Veiligheid is niet vanzelfsprekend', aldus minister Timmermans. 'Het vergt een continue investering en een actieve internationale inzet om een veilige wereld en daarmee een veilig Nederland zeker te stellen. We moeten daar hard aan werken. Samen met andere landen, internationale en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.'
  De financiële krapte dwingt volgens het kabinet tot een slimmere inzet van beperkte middelen. Met het oog op onze veiligheid en onze welvaart kiest het kabinet voor de volgende accenten in het buitenlands- en veiligheidsbeleid: meer Europese verantwoordelijkheid, meer focus op instabiele regio's in de buurt van Europa, preventie, ontwapening en wapenbeheersing, gebundelde inzet van diplomatie, krijgsmacht, handel en ontwikkelingssamenwerking, en samenwerking met de private sector.

  Onderwerp: Geen onbelemmerde toegang tot internet en telefoon voor AIVD en MIVD
  Thema: veiligheid
  Datum: 21 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) gebruiken het computerprogramma PRISM niet. De Nederlandse overheid kan niet 'zomaar' in gegevens van burgers, bedrijven en andere organisaties rondkijken. De AIVD en MIVD hebben geen onbelemmerde toegang tot het internetverkeer en het mobiele telefoonverkeer, ook niet via buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
  De AIVD en de MIVD kunnen alleen met toestemming vooraf bijzondere bevoegdheden inzetten om de inhoud van internetverkeer of telefoonverkeer te onderzoeken. Dat kan alleen als dat noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid. Inzet moet proportioneel zijn. Ook moet duidelijk zijn dat informatie niet op een andere manier kan worden verkregen. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens minister Hennis van Defensie en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.
  In het kader van de samenwerking met buitenlandse partners kunnen de AIVD en de MIVD gegevens uitwisselen. Internationale samenwerking met buitenlandse collegadiensten dient binnen het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) te blijven.
  De mate van samenwerking met een buitenlandse dienst wordt onder meer bepaald op basis van de democratische inbedding van de collegadienst, het respect voor de mensenrechten van het desbetreffende land, de betrouwbaarheid en de professionaliteit van de dienst en het operationele belang van de samenwerking. Voor het handelen van buitenlandse diensten is het wettelijk kader van het eigen land leidend.
  De AIVD en de MIVD zijn niet bevoegd verzoeken te doen aan buitenlandse collegadiensten die de Wiv 2002 niet toestaat. Het is overigens niet gebruikelijk dat diensten elkaar op de hoogte stellen van eigen bronnen en werkwijze. De wijze waarop specifieke gegevens zijn verkregen wordt in beginsel niet gedeeld.
  De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is in Nederland stevig verankerd, onder meer in de Grondwet en in het Europese Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Inbreuk op die rechten mag alleen als dat in de wet is vastgelegd en alleen als dat noodzakelijk is voor de bescherming van de nationale veiligheid. De Wiv 2002 voldoet aan die voorwaarden en biedt daarmee een adequate juridische grondslag voor de bijzondere bevoegdheden die in deze wet zijn opgenomen.
  Bij de opstelling van de wet is een goede balans gezocht tussen enerzijds het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds het belang van de nationale veiligheid en de noodzaak om in dat kader bepaalde bevoegdheden te kunnen uitoefenen die een beperking van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer inhouden. De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) ziet toe op de rechtmatigheid van de inzet van de bevoegdheden door de AIVD en de MIVD.

  Onderwerp: Veiligheid bij BRZO-bedrijven: verantwoordelijkheid en daadkracht
  Thema: veiligheid
  Datum: 21 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In de afgelopen jaren hebben zich in Nederland incidenten voorgedaan bij bedrijven waar het omgaan met, en het verwerken of het opslaan van gevaarlijke stoffen een belangrijk deel van de bedrijfsvoering vormt. Het gaat om vierhonderd tot vijfhonderd bedrijven in Nederland. Voor deze bedrijven geldt specifieke wet- en regelgeving en daarom worden ze Brzo-bedrijven genoemd (naar het Besluit risico's zware ongevallen, Brzo). Incidenten bij deze bedrijven krijgen veel aandacht in de media en in de Tweede Kamer, omdat ze grote gevolgen kunnen hebben voor mens, milieu en economie. De omgeving van die bedrijven kan ondanks de mogelijk grote gevolgen, nauwelijks invloed op die bedrijven uitoefenen. Bovendien blijkt bij herhaling dat er bij geïnspecteerde Brzo-bedrijven onvolkomenheden worden aangetroffen. Dit advies is op 17 juni 2013 aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Onderwerp: Limburgse gemeenten willen minder giftreinen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Roermond, Venlo en Sittard-Geleen gaan met het Rijk praten over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door hun gemeenten. Ze willen dat het aantal giftreinen door woonwijken in hun gemeenten wordt verminderd.
  Dat schrijft burgemeester Peter Cammaert van Roermond in antwoord op vragen van de VVD-gemeenteraadsfractie. De drie gemeenten ondernemen samen met de Veiligheidsregio Limburg Noord actie naar aanleiding van de ramp met de giftrein in de nacht van 4 op 5 mei in het Belgische Wetteren.
  Treinen met de gevaarlijke stof acrylnitril die in Wetteren slachtoffers maakte rijden ook door Roermond, blijkt uit de antwoorden van Cammaert.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.