Week: 22 van 26 mei tot en met 1 juni 2013


Nieuws van Internet:
 • Brandweer waarschuwt voor branden in CV-ketels
 • Gemeenten praten over spoorveiligheid
 • Vernieuwd waarschuwingsplatform veiligheidsregio
 • Enorme boete dreigt voor vuurwerkmaker
 • Veiligheidsregio Twente werkt erg goed
 • Kwart Arnhemse veelplegers stopt
 • Havenincidenten Rotterdam openbaar
 • Ernstige incidenten in Rotterdamse haven direct online
 • Werkstraf geëist voor ontploffing
 • Vuurwerk bezt leidt tot celstraf
 • 'Bouw geen zorginstellingen bij spoor'
 • Jaarverslag Veiligheidshuis regio Arnhem: aanpak veelplegers effectief
 • Celstraffen voor illegale vuurwerkhandel


 • Onderwerp: Brandweer waarschuwt voor branden in CV-ketels
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Rotterdam -De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waarschuwt voor branden in cv-ketels ten gevolge van slecht of verkeerd onderhoud.
  Zij deed deze waarschuwing tijdens een buurtinformatiebijeenkomst in de brandweerkazerne Berkelse Poort in gemeente Lansingerland. Aanleiding voor de bijeenkomst waren twee recente branden in cv-ketels in de nieuwbouwwijk Meerpolder in Lansingerland. Deze branden, zo kort na elkaar, zorgden voor de nodige onrust bij de buurtbewoners.
  Uit onderzoek door het Team Brandonderzoek van de brandweer is gebleken dat de branden vermoedelijk zijn ontstaan ten gevolge van verkeerd onderhoud. Een cv-ketel wordt na verloop van tijd stoffig aan de binnenzijde. Als deze vervuiling niet regelmatig op een goede manier wordt verwijderd en de ketel niet wordt geïnspecteerd volgens de richtlijnen van de leverancier, ontstaat de kans dat ketels spontaan in brand vliegen met alle gevolgen van dien.

  Onderwerp: Gemeenten praten over spoorveiligheid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HENGELO - De Veiligheidsregio Twente en Regio Twente houden donderdag een conferentie over het vervoer en de veiligheid op en om het Twentse spoor.
  De conferentie is bedoeld voor de colleges van B&W en gemeenteraden van de veertien Twentse gemeenten. Aanleiding is het nieuwe onderzoeksrapport naar de fysieke veiligheid van het spoor.
  De uitkomsten worden gedeeld met de gemeenten en gekeken hoe dit verbeterd kan worden.
  Ook met het oog op de geplande toename van het goederenvervoer per spoor de komende jaren.

  Onderwerp: Vernieuwd waarschuwingsplatform veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal donderdag een vernieuwd informatie- en waarschuwingsplatform lanceren op www.rijnmondveilig.nl. Dit doen zij samen met de politie, Milieudienst DCMR en het Openbaar Ministerie. De website informeerde burgers en bedrijven in de regio al over grotere incidenten en calamiteiten.
  Met het vernieuwde waarschuwingssysteem zijn er nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld is dat er foto's getoond worden van gezochte verdachten, die zware misdrijven hebben gepleegd. Ook kunnen er informatie- en waarschuwingsberichten verspreid worden van NL-Alert, Burgernet en Amber-Alert.
  De voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, burgemeester Ahmed Aboutaleb, geeft donderdag het startschot voor de publiekscampagne 'Jij toch ook?'. Deze is bedoeld om zoveel mogelijk burgers en bedrijven zich aan te laten melden bij www.rijnmondveilig.nl

  Onderwerp: Enorme boete dreigt voor vuurwerkmaker
  Thema: vuurwerk
  Datum: 29 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vuurwerkmaker Alpeco riskeert een boete van 571.037 euro omdat het Kapelse bedrijf professioneel vuurwerk heeft verkocht aan particulieren.
  De verkoop van vuurwerk is streng gereglementeerd. Die regels zijn er gekomen op vraag van Nederland, dat met lede ogen moest toezien hoe landgenoten over de grens aanschaften wat ze in eigen land niet meer konden of mochten kopen. Resultaat is dat elke professionele koper geregistreerd moet zijn en dat particulieren niet meer mogen meenemen dan 1,1 kilogram pyrotechnische stof, de stof die voor het vuurwerk zorgt.
  In oktober 2010 werden bij een controle drie kopers van Alpeco betrapt. Twee gingen flagrant in de fout, met hoeveelheden tussen 7 en 9 kilo springstof. Tijdens een soortgelijke controle in december liep alweer een particuliere koper tegen de lamp met 9 kilo. Volgens de verdediging ging het telkens om 1,9 kilo, wat de overtreding niet zo zwaar zou maken. Bovendien zouden veel kopers gezamenlijk (op één aankoopbon) aankopen om kortingen te krijgen. Maar daardoor gingen ze wel in de fout wat de hoeveelheid springstof betreft. "De politie heeft ook nooit een onderscheid gemaakt tussen feestvuurwerk en spektakelvuurwerk (het echte professionele springstof)", aldus de advocate van Alpeco.
  Wegens die overtredingen trok de sectie Ecofin van de federale recherche wel alle aankopen na die in 2010 gedaan waren door Nederlanders. Zo kwamen ze uit bij een som van 571.037 euro aan vuurwerk dat was verkocht in overtreding van de reglementen. Die som wil openbaar aanklager Marc Van Cauteren nu terugvorderen, plus een boete van 60.000 euro.
  Alpeco werd streng in de gaten gehouden omdat eerder twee Nederlanders waren betrapt die in de buurt van het bedrijf vuurwerk verkochten vanuit hun bestelwagen. Ze hebben nooit verteld wie hun opdrachtgever was. Het parket verdacht Alpeco. Uitspraak 25 juni.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Twente werkt erg goed
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TWENTE - De Veiligheidsregio Twente werkt op dit moment zeer goed.
  Maandag werd door het algemeen bestuur vergaderd, waar onder meer de uitkomst van een recente audit besproken werd. Twente voldoet als één van vier Veiligheidsregio's aan de graadmeters voor onder meer communicatie en oefeningen.
  Dit liet burgemeester Roel Cazemier van Dinkelland desgevraagd weten. Hij is dan ook erg trots dat de hulpdiensten, gemeenten en andere betrokkenen zo efficiënt samenwerken.
  Het concept van de Veiligheidsregio en de communicatie daarbinnen is erg belangrijk voor grotere rampen en calamiteiten, waarbij hulp van buiten de eigen gemeente nodig is.

  Onderwerp: Kwart Arnhemse veelplegers stopt
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ARNHEM - Het aantal veelplegers in Arnhem en omstreken is vorig jaar met een kwart gedaald.
  In 2012 verdwenen 13 van de 52 draaideurcriminelen van de lijst; een jaar na het uitzitten van hun straf zijn ze niet opgepakt voor een strafbaar feit. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het veiligheidshuis. Iemand is veelpleger als hij of zij minstens tien strafbare feiten heeft gepleegd.
  In het veiligheidshuis werken gemeenten in de regio Arnhem, politie, justitie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en welzijnsorganisaties samen. Ze houden zich er bezig met jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld, veelplegers en (ex-)gedetineerden.

  Onderwerp: Havenincidenten Rotterdam openbaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Risicobedrijven in de Rotterdamse haven gaan alle meldingen van grote en kleine incidenten openbaar maken. Dat gebeurt op verzoek van burgemeester Aboutaleb (PvdA) en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
  Aanleiding zijn de incidenten bij het tankopslagbedrijf Odfjell. Daar waren jarenlang problemen met installaties en met achterstallig onderhoud. Vorig jaar is het bedrijf tijdelijk stilgelegd. De milieudienst was op de hoogte van de problemen, maar omwonenden wisten van niks.
  De risicobedrijven willen transparanter werken door het melden van incidenten op de website van de veiligheidsregio.

  Onderwerp: Ernstige incidenten in Rotterdamse haven direct online
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Meldingen van ernstige incidenten bij chemische bedrijven in de Rotterdamse haven komen vanaf 1 juni binnen 10 minuten online. Dat gebeurde tot nu toe niet. Ook worden ze voortaan meteen gemeld via Twitter.
  Dat maakte burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag bekend bij de lancering van de website Rijnmondveilig.nl, een nieuw informatie- en waarschuwingsplatform. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil zo de omwonenden van het Rotterdamse havengebied laten zien hoe de toezichthouders omgaan met risicobedrijven. Meldingen van minder ernstige incidenten staan binnen één dag op de site.
  In het Rijnmondgebied zijn gemiddeld 240 meldingen per jaar. In voorgaande jaren liep de omgeving bij minder dan 5 procent van de voorvallen gevaar.
  De burgemeester denkt niet dat bewoners onnodig angst wordt aangejaagd met deze nieuwe openbaarheid: 'Door meteen transparant te zijn over wat er is gebeurd, kunnen omwonenden van het Rotterdamse haven- en industriegebied volgen wat het bedrijf en de hulpdiensten doen om het incident te bestrijden. Ik ben ervan overtuigd dat deze openheid juist angst wegneemt.''

  Onderwerp: Werkstraf geëist voor ontploffing
  Thema: vuurwerk
  Datum: 31 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VIANEN - Tegen een 27-jarige man uit Vianen is woensdag bij de Utrechtse rechtbank 120 uur werkstraf en 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor het veroorzaken van een ontploffing in een schuurtje in een achtertuin aan de Benedictushof. De Vianees raakte door de explosie een hand kwijt.
  De verdachte knutselde op 23 oktober 2011 in het schuurtje met illegaal vuurwerk dat hij in België had gekocht. Hij was bezig om 280 nitraatklappers aan een groot lont te bevestigen. Het ging mis toen hij de deur van de schuur open deed voor een vriend en een vriendin die op bezoek kwamen. Daarbij raakte hij per ongeluk met een brandende sigaret vuurwerk aan dat op een krukje lag.
  Door de explosie die volgde verloor de Vianees zelf zijn linkerhand. Zijn vriend liep gehoorschade op, maar volgens de verdachte gaat het inmiddels weer goed met hem. Hij betwistte dat zijn vriendin door de ontploffing blijvende gehoorschade had opgelopen, zoals de rechter in het strafdossier had gelezen. "Ze had al een gehoorbeschadiging", wist de verdachte. "Dit heeft er niet bij geholpen, maar het is er niet erger van geworden." Voor de man was vuurwerk zijn hobby, maar na het verlies van zijn hand was de knop omgegaan. "Je kijkt anders naar het leven", aldus de verdachte. Hij geeft inmiddels voorlichting over vuurwerk en hoe om te gaan met een prothese. De Vianees raakte na het gebeuren ook zijn baan kwijt, maar hij heeft weer nieuw werk. Daar is hij 'onmisbaar', liet zijn werkgever aan de rechtbank weten.
  Hoewel de verdachte ontkende dat hij de explosie met opzet had veroorzaakt, meende de officier van justitie dat in juridische zin wel sprake was van opzet. Volgens haar had de man de kans op een ontploffing bewust aanvaard door in de schuur met vuurwerk te knutselen en daarbij ook te roken. Ze verweet de Vianees dat de ontploffing ook voor andere mensen ernstig had kunnen aflopen. "Het openbaar ministerie tilt zwaar aan vuurwerkzaken. En niet ten onrechte, zoals ook uit deze zaak blijkt", aldus de aanklaagster.
  De rechtbank doet woensdag 12 juni uitspraak.

  Onderwerp: Vuurwerk bezt leidt tot celstraf
  Thema: vuurwerk
  Datum: 31 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LISSERBROEK - Lucas T. heeft dinsdag 28 mei een werkstraf van 240 uur - waarvan 60 uur voorwaardelijk - en een proeftijd van 2 jaar gekregen. De Lisserbroeker kreeg de straf vanwege het bezit van 25,3 kilo vuurwerk.
  Bij een huiszoeking 10 juli 2012 wordt in de ouderlijke woning van de 19-jarige Lucas T. 25,3 kilogram vuurwerk aangetroffen. Tijdens de zitting somt de politierechter de verschillende soorten vuurwerk op die in de woning werden aangetroffen: 73 mortierbommen, 120 nitraatklappers, 24 grondtollen, 600 ministrijkers, tien vuurpijlen en ook zelfgemaakt knalvuurwerk.
  T. blijkt bijzondere belangstelling te hebben voor vuurwerk en realiseert zich tot zijn aanhouding nauwelijks wat de strafrechtelijke gevolgen voor hem kunnen zijn. Samen met zijn ouders schrijft hij een brief naar het Openbaar Ministerie waarin gevraagd wordt om een transactie omdat T. een schoon strafblad heeft en goed bezig is met opleiding en werk als installatiemonteur.
  De officier van justitie gaat niet mee met dit voorstel vanwege het risico dat het voorhanden hebben van vuurwerk met zich meebrengt. Hij legt uit dat voor dit type delicten gewoonlijk zware straffen worden opgelegd. Wel weegt hij mee dat de verdachte tot op heden niet eerder in contact kwam met Justitie en het in feite één delict betreft.
  Ook is het in zijn visie belangrijk dat de Lisserbroeker spijt betuigt en aangeeft dat het niet weer zal gebeuren. Toch vindt de officier het van belang dat er een 'stok achter de deur' komt in de vorm van een voorwaardelijk strafdeel.
  De eis luidt dan ook een werkstraf van 240 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De rechter is het eens met de strafeis en neemt deze over in haar vonnis.

  Onderwerp: 'Bouw geen zorginstellingen bij spoor'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ENSCHEDE - Gemeenten moeten instellingen zoals verzorgingshuizen, ziekenhuizen en peuterspeelzalen niet in de buurt van het spoor bouwen. Bestaande instellingen met mensen die zichzelf niet kunnen redden, moeten beter worden beschermd. Dat concludeert de Veiligheidsregio Twente donderdag in een onderzoek naar de veiligheid van het spoor in Twente.
  In Hengelo en Oldenzaal staan ziekenhuizen naast het spoor. In Wierden, Rijssen en Delden gaat het om verzorgingshuizen. De kans op ongevallen met gevaarlijke stoffen is volgens de veiligheidsregio klein, maar als er wel iets mis gaat kunnen de gevolgen groot zijn.
  De organisatie van brandweer, politie en hulpdiensten lichtte de spoorveiligheid in Twente door, omdat de regio een sterke toename van het goederenvervoer verwacht. De overheid geeft in de Randstad alle ruimte aan personenvervoer. Spoortransport van goederen via de Betuweroute, Arnhem en Deventer naar Twente en Duitsland neemt daardoor toe. Ook de ingebruikname van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam zorgt volgens de onderzoekers voor een forse toename van goederenvervoer in Oost-Nederland.
  Volgens de veiligheidsregio voldoet het spoor in Twente aan de landelijke richtlijnen. Maar er zijn wel verbeteringen mogelijk om de effecten van een eventueel ongeval zo gering mogelijk te laten zijn. Een concreet advies is om de nooduitgangen van zorginstellingen niet aan de spoorzijde van het gebouw te maken. Ook moet langs delen van het spoor meer bluswater voorhanden zijn.

  Onderwerp: Jaarverslag Veiligheidshuis regio Arnhem: aanpak veelplegers effectief
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 31 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In 2012 is het aantal veelplegers in de regio Arnhem afgenomen. Aan het eind van 2012 was geen criminele jeugdgroep meer actief in Arnhem. Huiselijk geweld wordt beter gemeld, en er wordt sneller opgetreden. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Veiligheidshuis over 2012.
  Het aantal zeer actieve veelplegers daalt sinds 2009. In 2012 konden 13 personen (een kwart van het bestand) uitstromen omdat zij zich al langer dan een jaar niet meer hadden schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. De aanpak in het Veiligheidshuis is op dit terrein zeer intensief.
  Als een jongere (12-24 jaar) dreigt af te glijden richting criminaliteit probeert het veiligheidshuis dat met een persoonsgerichte aanpak te voorkomen. Ook wordt ingezet op het terugdringen van recidive door jongeren die toch met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. De jongeren worden intensief gevolgd. Eind 2012 zaten 41 jongeren in het bestand. Hoewel er een lichte toename is van de instroom (first offenders) is de uitstroom van 35% van jongeren die niet meer recidiveren bemoedigend.
  Er is binnen het Veiligheidshuis een permanent overzicht van alle in Arnhem opererende jeugdgroepen en overlastlocaties. In 2012 is de (shortlist)methodiek om dit overzicht actueel te houden verbeterd door het betrekken van het jeugd- en jongerenwerk. In 2012 was aanvankelijk sprake van één criminele groep van circa 80 personen die in de binnenstad van Arnhem actief was. Uit deze groep werd een "harde kern" van 16 personen gehaald, op wie een intensieve persoonsgerichte aanpak is toegepast. Dit heeft ertoe geleid dat geen sprake meer is van aantoonbare criminele activiteiten binnen de groep.
  Om zo snel en adequaat mogelijk te reageren op huiselijk geweld-signalen heeft het Veiligheidshuis een pilot uitgevoerd met het dagelijks screenen van meldingen. Voor de regio Arnhem werden in 2012 1.559 meldingen huiselijk geweld besproken. Daar waren 4.914 personen bij betrokken. De werkwijze is inmiddels permanent ingevoerd. Er werden door de politie meer processen verbaal voor huiselijk geweld opgemaakt (een toename van ruim 50%) en de doorlooptijd van zaken is fors teruggebracht (een vermindering met bijna 60%).
  In 2012 stroomden in de regio 577 ex-gedetineerden uit naar de diverse gemeenten in de regio. Met uitzondering van de zogeheten kort-gestraften (een detentieperiode tot circa 3 weken) worden alle ex-gedetineerden geanalyseerd op een behoefte aan ondersteuning bij onder meer wonen en werk. Voor gemotiveerde ex-gedetineerden beschikt het Veiligheidshuis over een woning ('Fasehuis') waar ex-gedetineerden tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Tijdens deze periode worden de ex-gedetineerden begeleid bij het zoeken naar zelfstandige woonruimte en het opstarten van een reïntegratietraject. In 2012 werden 11 personen tijdelijk ondergebracht in het Fasehuis. Vijf daarvan hebben inmiddels zelfstandige woonruimte gevonden. Twee personen zijn doorgestroomd naar een langduriger vorm van opvang.

  Onderwerp: Celstraffen voor illegale vuurwerkhandel
  Thema: vuurwerk
  Datum: 01 juni 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN BOSCH - Drie gezinsleden uit Berlicum en een stroman zijn vrijdag veroordeeld tot celstraffen voor de handel in illegaal vuurwerk. De hoogste straffen zijn voor de zoon (31 jaar) en vader (62 jaar) van het gezin. Zij kregen ieder 21 maanden gevangenisstraf.
  Er waren straffen tot 3 jaar geëist. De straffen vallen lager uit omdat de rechtbank in Den Bosch uitgaat van kleinere hoeveelheden vuurwerk en omdat de uitkomst van de strafzaak meer dan 4 jaar op zich heeft laten wachten.
  Drie betrokken vuurwerkbedrijven kregen boetes van 90.000, 13.500 en 9000 euro.
  Een Luxemburgs bedrijf fungeerde als dekmantel voor de illegale vuurwerkhandel, aldus de rechtbank. De verdachten en twee bedrijven hebben zich schuldig gemaakt aan fraude bij de import van zwaar vuurwerk, vervalsing van administratie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het motief was zoveel mogelijk financieel gewin, aldus de uitspraak.
  Het Openbaar Ministerie ontdekte de vuurwerkhandel in 2007 toen een niet gemeld vuurwerktransport werd gecontroleerd. In de container vonden controleurs illegaal consumentenvuurwerk. Een jaar later werden in Antwerpen containers ontdekt met vlinders en lawinepijlen die onjuist waren geclassificeerd. Transporten werden regelmatig niet gemeld om betrapping te voorkomen.
  Bij een inval in het vuurwerkbedrijf in Uden in 2009 vond de politie zwaar professioneel vuurwerk zoals mortieren, die in Nederland niet opgeslagen mogen worden.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.