Week: 18 van 28 april tot en met 4 mei 2013


Nieuws van Internet:
 • Melding dat luchtalarm afging in Utrecht
 • Hulpdiensten stellen zich voor (30-04-2013)
 • Opstelten versterkt aanpak computercriminaliteit
 • Gemeente- en marinebrandweer werken nauwer samen
 • Individuele aanpak voor jonge veelplegers (02-05-2013)
 • Regio stapt over op Amsterdamse aanpak veelplegers (02-05-2013)
 • Minister Opstelten draait dienst mee met ambulancedienst
 • Waterschappen: concept Omgevingswet nog niet 'waterproof'
 • Grote oefening hoge waterstanden
 • Meldkamer bij ramp te klein
 • Veiligheidsregio Haaglanden krijgt eigen Veiligheidshuis (03-05-2013)


 • Onderwerp: Melding dat luchtalarm afging in Utrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  UTRECHT - De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) doet onderzoek naar meerdere meldingen dat dinsdagochtend het luchtalarm afging in Utrecht-Noord.
  Het luchtalarm zou volgens sommige mensen meer dan twee minuten hebben geklonken. En dat is vreemd, want de VRU heeft de palen met de sirenes niet aangezet omdat daar geen aanleiding toe was.
  De VRU onderzoekt nu wat de oorzaak is van de vele meldingen. Mogelijk gaat het hier om een defecte paal die uit zichzelf geluid is gaan maken of om een grappenmaker die een sirene af heeft laten gaan.

  Onderwerp: Hulpdiensten stellen zich voor (30-04-2013)
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GEEL - De brandweer, de lokale politie, het Rode Kruis en de dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties namen eerder dit jaar hun intrek in het 'Veiligheidshuis Ter Stokt' aan de Stelenseweg. De hulpdiensten hebben er een gezamenlijk onthaalpunt waar je dag en nacht terecht kan. Om inwoners te laten kennismaken met de manier van werken, zijn er open dagen op 4 en 5 mei. Je kan die dagen het Veiligheidshuis bezoeken, telkens van 10 tot 17 uur. Jong en oud krijgen informatie, maar er is ook animatie.
  De brandweer geeft tal van demonstraties. Patrouille- en drugshonden laten zien waarvoor ze opgeleid zijn. Je kan meerijden in een brandweerwagen of plaatsnemen in een tuimelwagen. Wie een souvenir wil, mag voor een foto plaatsnemen op een politiemotor of achter het stuur van een brandweerwagen.

  Onderwerp: Opstelten versterkt aanpak computercriminaliteit
  Thema: veiligheid
  Datum: 01 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Om de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken neemt minister van Veiligheid en Justitie Opstelten maatregelen, die beter aansluiten bij de snelle ontwikkeling op het terrein van technologie, internet en computercriminaliteit. Bestaande wetgeving is verouderd en biedt onvoldoende mogelijkheden om bijvoorbeeld versleuteling van gegevens ongedaan te maken, illegale acties op het internet aan te pakken of kinderpornografie online te bestrijden. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat hij voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd, zoals het openbaar ministerie en de Raad voor de rechtspraak.
  De bewindsman wil politie en justitie op afstand onderzoek laten doen in computers van criminelen en - indien nodig - gegevens overnemen of ontoegankelijk maken. Het betreft het zogeheten 'onderzoek in een geautomatiseerd werk' dat opsporingsambtenaren ruimte geeft onder strikte voorwaarden verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij opsporing van ernstige delicten.
  Daarbij gaat het niet alleen om het ontoegankelijk maken of het overnemen van gegevens, zoals kinderpornografie of opgeslagen e-mailberichten met informatie over misdrijven, maar ook om het aftappen van communicatie of observatie. Er gelden strikte waarborgen voor de toepassing van de nieuwe bevoegdheid, zoals een voorafgaande rechterlijke toetsing, certificering van de software die wordt gebruikt en de logging van gegevens.
  Een eerdere brief aan de Tweede Kamer meldt dat de ontwikkelingen op het gebied van de cybercrime tot actie dwingen. Als criminelen bijvoorbeeld bezig zijn met behulp van botnets vitale onderdelen van de samenleving plat te leggen, moet daar beter tegen opgetreden kunnen worden, aldus Opstelten. Botnets zijn grootschalige netwerken van semi-autonoom werkende softwarerobots op 'zombiecomputers', die op afstand kunnen worden bediend om illegale acties uit te voeren, zoals het versturen van spam, het verzamelen van (bedrijfs)geheimen, creditcardgegevens en wachtwoorden. DDos-aanvallen en het verspreiden van malware behoren ook tot de mogelijkheden. Om een botnet onschadelijk te maken, is het noodzakelijk toegang te krijgen tot de servers die daar onderdeel van zijn. Het optreden in cyberspace kan met zich meebrengen dat gegevens ontoegankelijk worden gemaakt, ook als deze zich op een server in het buitenland bevinden. Dit kan het geval zijn als de feitelijke locatie van de gegevens redelijkerwijs niet is te achterhalen, zoals bij gegevens in de Cloud.
  Bij het aftappen van communicatie hebben politie en justitie steeds meer last van versleuteling van elektronische gegevens. Op internet worden speciale programma's aangeboden om gegevensbestanden te versleutelen. Informatiesystemen en software zijn dikwijls standaard ingesteld op versleutelde vormen van communicatie, bijvoorbeeld Gmail en Twitter.
  Internetgebruikers kunnen zelfs via bepaalde diensten gegevens anoniem transporteren. Dit speelt criminelen in de kaart. Weliswaar is de aanbieder verplicht mee te werken aan het ongedaan maken van versleutelde communicatie, maar daar is hij soms zelf niet toe in staat of de aanbieder is gevestigd in het buitenland. Daarom wil Opstelten dat politie en justitie bij ernstige strafbare feiten onder strikte voorwaarden kunnen aftappen op het apparaat in plaats van op de verbinding. Het onderzoek in een geautomatiseerd werk maakt dat mogelijk.
  Het wetsvoorstel voorziet tevens in de mogelijkheid om verdachten van het bezit en de handel in kinderpornografie of van terroristische activiteiten te verplichten mee te werken aan het openen van versleutelde bestanden op hun computer. De officier van justitie geeft dan een zogeheten decryptiebevel aan de verdachte. Politie en justitie krijgen dan toegang tot afgeschermde gegevens en kunnen de vervaardiging, de verspreiding en het bezit van kinderpornografie effectiever bestrijden en hulp bieden aan de slachtoffers. Ook hiervoor gelden strikte waarborgen, waaronder een voorafgaande rechterlijke toetsing. Op het negeren van een decryptiebevel van de officier van justitie staat een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.
  Verder regelt Opstelten dat heling van computergegevens strafbaar wordt. Daarmee wil hij voorkomen dat bijvoorbeeld na een inbraak in een computer derden de gestolen informatie in handen krijgen en vervolgens op websites plaatsen. Voor een veroordeling is het van belang dat de verdachte wist of kon vermoeden dat de bewuste informatie van misdrijf afkomstig is. In de praktijk worden regelmatig computergegevens gebruikt die door misdrijf verkregen zijn, bijvoorbeeld door hacken van een computer of door het listig afhandig maken van wachtwoorden en toegangscodes van gebruikers. Er komt een gevangenisstraf van maximaal een jaar op te staan.

  Onderwerp: Gemeente- en marinebrandweer werken nauwer samen
  Thema: veiligheid
  Datum: 02 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten was vandaag in de brandweerkazerne van Den Helder aanwezig bij de ondertekening van een convenant tussen de gemeente Den Helder, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Ministerie van Defensie. Het Korps Marinebrandweer, de gemeentelijke brandweer Den Helder en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaan nauwer en efficiënter samenwerken.
  Voor de gemeente Den Helder heeft dit als voordeel dat de Marinebrandweer straks ook voor branden en incidenten buiten de poorten van het marinecomplex gaat uitrukken. Een risicovol gedeelte van de stad wordt dan bediend door de Marinebrandweer. Bij een incident kan dit korps daar namelijk aantoonbaar sneller aanwezig zijn.
  Bij het feestelijke programma waren behalve minister Opstelten en vice-admiraal Matthieu Borsboom van het Commando der Zeestrijdkrachten ook de medewerkers van beide brandweerkorpsen aanwezig.
  De nieuwe werkwijze is bijzonder in ons land en geldt als een voorbeeld van civiel-militaire samenwerking op het gebied van basisbrandweerzorg, aldus Opstelten.

  Onderwerp: Individuele aanpak voor jonge veelplegers (02-05-2013)
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 02 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEN OP ZOOM - Het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom is vanaf 1 mei van start gegaan met de 'TOP-X aanpak'. Met deze methode, geïnspireerd op de Amsterdamse Top 600-aanpak, wil het Veiligheidshuis jonge veelplegers individueel aanpakken.
  De nieuwe methode is gericht op jongeren die woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS delicten) plegen. Voornamelijk jongeren tussen de 12 jaar en 18 jaar zijn verantwoordelijk voor deze delicten. Jongeren uit deze zogeheten TOP-X worden aangepakt en gevolgd door het Veiligheidshuis. Het gezin van de criminelen wordt hierbij betrokken. Er gaat daarbij speciale aandacht uit naar de jongere broertjes en zusjes, om te voorkomen dat zij ook het criminele pad opgaan.
  De TOP-X aanpak is vanuit het Veiligheidshuis een samenwerking tussen politie, justitie, gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, Novadic-Kentron, GGZ-WNB en Reclassering Nederland.

  Onderwerp: Regio stapt over op Amsterdamse aanpak veelplegers (01-05-2013)
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 02 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEN OP ZOOM - Er komt een nieuwe, strenge en brede aanpak van jonge veelplegers in de regio. Onder de paraplu van het Veiligheidshuis gaan in het district Bergen op Zoom alle daarin ondergebrachte organisaties niet alleen nauw samenwerken om jonge criminelen snel op het rechte pad te krijgen, ook betrekken ze daarbij voortaan het gezin.
  De methodiek, onder de naam TOP-X, is afgekeken van Amsterdam, waar de zogeheten Top 600-aanpak een succes is. Het project richt zich op jonge plegers van woninginbraken, overvallen en straatroven. Deze WOS-delicten hebben een grote impact op slachtoffers.

  Onderwerp: Minister Opstelten draait dienst mee met ambulancedienst
  Thema: veiligheid
  Datum: 03 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten heeft op donderdag 2 mei 's avonds een werkbezoek gebracht aan Witte Kruis/Connexxion ambulancezorg. Hij heeft zich daarbij laten informeren over agressie en geweld waar medewerkers van ambulancezorg in de praktijk regelmatig mee te maken hebben.
  Om die agressie ook daadwerkelijk te ervaren heeft minister Opstelten een aantal uren meegereden tijdens een dienst van verpleegkundige Anne-Marie de Jong. Gelukkig hebben ze tijdens hun spoedritten door Den Haag en omliggende gemeenten niet te maken gehad met verbaal of fysiek geweld van patiënten, familieleden of omstanders. Maar het gaf een hele goeie inkijk in de wereld van de ambulancezorg.
  "Ik ben bijzonder onder de indruk van de professionaliteit, die ik vanavond heb gezien. Dat is buitengewoon". Opstelten noemt het "onbegrijpelijk dat er agressie tegen hulpverleners plaatsvindt. Zeker tegen ambulancepersoneel, omdat zij alleen maar komen om hulp te verlenen". "Agressie is totaal ontoelaatbaar. Daarom hebben we in die gevallen ook een strafmaat die driemaal hoger is dan in andere situaties. Voor hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, vind ik het buitengewoon belangrijk dat de werkgever altijd voldoende maatregelen neemt voor de opvang naderhand en voor het vergroten van de weerbaarheid. En bovendien dat die werkgever zijn mensen ook ondersteunt bij het doen van aangifte."

  Onderwerp: Waterschappen: concept Omgevingswet nog niet 'waterproof'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 03 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Volgens de waterschappen moet er nog wel wat veranderen om de Omgevingswet 'waterproof' te maken. Grootste zorg is dat de rol van waterschappen als bevoegd gezag over waterveiligheid, -kwantiteit en -kwaliteit niet is vastgelegd. Dat stelt de Unie van Waterschappen (UvW) in een reactie op het concept Omgevingswet van minister Schultz van Infrastructuur & Milieu.
  UvW-voorzitter Peter Glas: "Het conceptwetsvoorstel schuift veel onderwerpen door naar nadere regels bij algemene maatregel van bestuur (amvb). Daar zijn ook fundamentele zaken bij als taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de overheden en de veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Dergelijke wezenlijke zaken horen naar onze mening een plaats op wetsniveau te krijgen, zodat niet alleen voor overheden zelf, maar ook voor burgers en bedrijven helder is wie waarover gaat."
  Daarnaast ageren de waterschappen tegen de knip die gemaakt wordt tussen waterkwaliteit en waterveiligheid/ -kwantiteit. "Dat is wat ons betreft niet wenselijk, want het waterbeheer in ons land is gestoeld op het concept van integraal waterbeheer en genoemde elementen zijn in de praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden."
  Een pijnpunt is dat in de passages over planvorming de recente afspraken uit het Bestuursakkoord Water niet volledig zijn uitgewerkt. Ook missen de waterschappen enkele onderwerpen in het wetsvoorstel, zoals de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

  Onderwerp: Grote oefening hoge waterstanden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OLST-WIJHE - Waterschap Groot Salland, het Ministerie van Defensie en de Veiligheidsregio IJsselland houden van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 8 november een grote oefening in verband met hoog water.
  De oefening rond de IJssel krijgt de naam Conecto.
  De test moet zorgen dat een crisissituatie ontstaat waarop de verschillende instanties moeten anticiperen. Hun besluiten worden dan daadwerkelijk uitgevoerd. Buitendienstmedewerkers van het waterschap krijgen ondersteuning van Defensie-eenheden.
  Voor deze oefening hebben de instanties op 2 mei het oefenplan ondertekend.

  Onderwerp: Meldkamer bij ramp te klein
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 mei 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALMERE - Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie aangegeven zich niet langer verantwoordelijk te voelen voor het functioneren van de Flevolandse meldkamer voor hulpdiensten. De meldkamer in Lelystad is te klein om bij grote rampen adequaat op te treden.
  Jorritsma praatte gisteravond de gemeenteraad bij over de ontwikkelingen rond de Veiligheidsregio Flevoland, waarvan zij voorzitter is.
  Het rijk wil het aantal veiligheidsregio's terugbrengen van 25 naar 10 en zet daarom in op een centrale meldkamer in Zeist, die de hulpdiensten in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht moet aansturen. Die moet nog worden gebouwd en moet in 2015 operationeel zijn. Jorritsma gelooft daar echter niet in. Ze verwacht dat dit nog wel jaren kan duren. Daarom wil ze tot die tijd samen met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een tijdelijke meldkamer in Naarden realiseren. Lange tijd leek dit ook te gaan gebeuren. Vanuit Den Haag werd hiervoor zelfs geld beschikbaar gesteld. Tot het plan om de veiligheidsregio's op te schalen naar het niveau van de politieregio's op tafel kwam. Daar wordt naartoe gewerkt, maar zover is het nog niet.
  Zolang de nieuwe meldkamer in Zeist nog niet operationeel is, zit Flevoland dus met een potentieel gevaar. Jorritsma: ,,Alle onderzoeken wijzen uit dat wij een behoorlijk risico lopen als er op dit moment een ramp gebeurt.'' Volgens de voorzitter van de veiligheidsregio ligt het probleem bij de politie, die niet wil meedoen aan de tijdelijke meldkamer in Naarden.
  Jorritsma zei gisteravond zich te realiseren dat ze verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van de meldkamer, maar niet de beslissing kan nemen om de capaciteit ervan te vergroten. ,,Daar moet Den Haag 'ja' tegen zeggen. Ik heb bij de minister aangegeven dat hij bij een calamiteit echt niet naar mij moet kijken als het gaat om het functioneren van de meldkamer. Ik voel me daar totaal niet voor verantwoordelijk.''

  Onderwerp: Veiligheidsregio Haaglanden krijgt eigen Veiligheidshuis (03-05-2013)
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 03 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeenten Delft, Rijswijk, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer hebben, in samenspraak met de gemeente Den Haag, besloten om een Veiligheidshuis Haaglanden op te richten met Regionale en Lokale Kamers. Hiermee ontstaat een regionaal Veiligheidshuis dat voor alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden gaat functioneren.
  De Blauwdruk Regionaal Veiligheidshuis Haaglanden geeft een beschrijving van het regionale Veiligheidshuis. De blauwdruk bevat onder andere de belangrijkste uitgangspunten, de basisvoorzieningen, de organisatie van de Regionale en Lokale Kamers, het uniforme werkproces en de wijze van verantwoording over het functioneren van het Regionaal Veiligheidshuis Haaglanden.
  In de notitie 'Inrichting Kamer Delft' staat de hoe de Kamer Delft wordt vormgeven als onderdeel van Innovatie Sociaal Domein. De notitie eindigt met de beschrijving van een aantal opgaven voor de implementatie in 2013 en verder.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.