Week: 15 van 07 tot en met 13 april 2013


Nieuws van Internet:
 • Opstelten neemt maatregelen na rapport politieacademie
 • Van Velden directeur Publieke Gezondheid VRK
 • Don Berghuijs Award 2013
 • Zeeland genomineerd voor twee prijzen
 • Nieuwe verdeling brandweerkosten van de baan
 • Rotterdamse Reddingsbrigade tekent samenwerkingsconvenant
 • Waterschappen: samenwerking tijdens crisis van levensbelang
 • The Contribution of Social Media In Crisis management (COSMIC)
 • Verschillen in brandweerkosten lastig te verklaren
 • Veiligheidsbestuur Groningen regionaliseert brandweer


 • Onderwerp: Opstelten neemt maatregelen na rapport politieacademie
  Thema: veiligheid
  Datum: 08 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten zal op korte termijn het College van Bestuur van de Politieacademie vervangen. Het proces van werving en selectie is inmiddels gestart, zodat er op korte termijn nieuwe benoemingen kunnen plaatsvinden. Naar verwachting zal dit in de loop van mei afgerond worden. Dat schrijft minister Opstelten vandaag in een brief aan de Kamer in reactie op het rapport van de heer Vogelzang . De heer Vogelzang was gevraagd advies uit te brengen over "de huidige veranderstrategie Politieacademie 2014 en de te varen koers en oplossingsrichtingen aan dragen voor de lopende dossiers die stagneren".
  Er is volgens het rapport van de heer Vogelzang sprake van een grote vertrouwenscrisis binnen de Politieacademie. Deze vertrouwenscrisis wordt in grote mate bepaald door onvoldoende sturend vermogen en een gebrek aan managementkracht om de problemen op te lossen. De heer Vogelzang constateert er onvoldoende op is toegezien dat adviezen uit verschillende eerdere rapporten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Deze constatering neemt ook minister Opstelten ter harte. Het departement heeft in de afgelopen tijd veel onderzoeken, onder andere door de Inspectie Veiligheid en Justitie, laten uitvoeren Helaas valt te concluderen dat de verbeterafspraken die na ieder rapport met de Politieacademie zijn gemaakt niet of in onvoldoende mate zijn uitgevoerd of hebben geleid tot de beoogde resultaten.
  Het nieuwe College moet de tijd krijgen om de verbeteringen uit te kunnen voeren. Minister Opstelten zal hieraan bijdragen door continuïteit in de instroom van nieuwe agenten te creëren. Met deze maatregelen kan de Politieacademie weer een nieuwe start maken. Met deze structurele aanpak kan de Politieacademie zich weer kan richten op haar kerntaken: onderwijs geven aan de politie.

  Onderwerp: Van Velden directeur Publieke Gezondheid VRK
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOOFDDORP - HAARLEMMERMEER - Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft Bert van de Velden, nu gemeentesecretaris van Heemskerk, aangesteld als nieuwe directeur Publieke Gezondheid bij GGD Kennemerland.
  Hij begint 1 juni en is daarmee de opvolger van Ineke van der Zande, die tot voor kort deze functie heeft uitgeoefend. Het algemeen bestuur is blij een ervaren manager in huis gehaald te hebben.
  Van de Velden heeft ruime gemeentelijke ervaring en kennis van de verhouding tussen de gemeenten als opdrachtgever en de Veiligheidsregio Kennemerland als uitvoeringsorganisatie. Deze achtergrond helpt de onderlinge relatie tussen gemeenten en VRK verder te verstevigen en draagt bij aan het uitbouwen van het gezondheidsniveau in de regio. Voordat Van de Velde gemeentesecretaris werd in Heemskerk was hij onder meer gemeentesecretaris van Zandvoort.

  Onderwerp: Don Berghuijs Award 2013
  Thema: veiligheid
  Datum: 09 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Centric is door het Blomberg Instituut genomineerd voor de Don Berghuijs Award, een award vernoemd naar de grondlegger van de eerste veiligheidsregio in Nederland.
  Centric dingt mee naar de award voor haar Calamiteiten BHV Informatiesysteem (CBIS), een app die meteen kan worden ingezet na een incident en zo bijdraagt aan een betere rampenbestrijding en/of crisisbeheersing. Na een eerste presentatie van de zes genomineerde veiligheidsprojecten op 4 april (de Dag van de Veiligheidsregio) en een Meet & Greet op 10 oktober tussen genomineerden en vakjury, wordt de winnaar op 12 december 2013 tijdens het Captains Dinner Veiligheid bepaald en bekendgemaakt. De stemmen van vakjury, internetstemmers en dinergasten bepalen de einduitslag.
  De Don Berghuijs Award geldt als belangrijke stimulans voor innovatieve projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte rampenbestrijding en crisisbeheersing en daarmee aan een veiligere samenleving. Juist door bekendheid te genereren voor projecten waar krachtige verbindingen en eigentijdse aanpakken resulteren in een veiligere samenleving, leren bestuurders en professionals uit het veld elkaar beter kennen, kunnen zij elkaar beter vinden en zorgen zij voor blijvende beweging. Centric is als innovatiepartner aanwezig op zowel de Dag van de Veiligheidsregio als tijdens het Captains Dinner Veiligheid.

  Onderwerp: Zeeland genomineerd voor twee prijzen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zeeland is met twee projecten genomineerd voor de Don Berghuijs Award 2013. In totaal zijn er zes projecten geselecteerd door de vakjury. De Don Berghuijs Award beloont projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiëntere organisatie van veiligheid.
  De Veiligheidsregio Zeeland levert twee van de zes genomineerde projecten. Het eerste betreft de Maritieme Incidenten Respons Groep (MIRG). In dit project werkt Zeeland samen met organisaties in België, Frankrijk en Duitsland aan het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van incidentenbestrijding op het water. Zo kunnen verschillende partijen straks snel en effectief samenwerken bij hulpverlening aan schepen in nood. De Zeeuwse MIRG wordt volgens plan volgend jaar operationeel. Het tweede project waarmee Zeeland meedingt naar de Don Berghuijs Award is er één dat doelt op zelfredzaamheid bij burgers, gefaciliteerd door professionele hulpverleners. In dit project werkt de Veiligheidsregio Zeeland samen met wetenschappers en onderzoekers.
  De Don Berghuijs Award 2013 zet innovatieve projecten in de schijnwerpers, die bijdragen aan een meer effectieve en efficiëntere organisatie van veiligheid. De Award stimuleert verbindingen tussen vraagstukken en oplossingen, maar ook ontmoeting en wisselwerking.

  Onderwerp: Nieuwe verdeling brandweerkosten van de baan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De door Middelburg en Vlissingen gehekelde nieuwe verdeling van de kosten van de Veiligheidsregio heeft niet de benodigde tweederde meerderheid van de Zeeuwse gemeenten.Dat zei VVD-fractievoorzitter Benno Nieuwenhuis dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken. Naast de twee Walcherse gemeenten hebben ook Goes en Reimerswaal problemen met de regeling. Middelburg en Vlissingen hebben nu nog de Stadsgewestelijke Brandweer.
  Volgens de verdeelsleutel die de het bestuur van de Veiligheidsregio voorstelt, zouden Vlissingen en Middelburg voor dezelfde brandweerzorg straks ieder ruim een half miljoen euro meer moeten gaan betalen.
  Het conflict over wie hoeveel moet betalen van de brandweerkosten binnen de Veiligheidsregio loopt al jaren.
  De tijd om een oplossing te vinden begint te dringen. Volgens de Wet op de Veiligheidsregio's moet op 1 januari 2014 de zaak geregeld zijn.
  Binnen de Veiligheidsregio kan een tweederde meerderheid de wil opleggen aan de minderheid als het gaat om de verdeling van de kosten. Bijna alle gemeenten gaan erop vooruit, Middelburg en Vlissingen gaan er juist fors op achteruit. Met name de gemeente Terneuzen spint garen bij de herverdeling van de kosten.
  Binnen de gemeenten Middelburg en Vlissingen voelt men zich nu gestraft voor het door samenwerking efficiënter en daardoor goedkoper kunnen werken.
  "Het gaat niet om veiligheid, maar om geld", aldus ChristenUnie-raadslid Krijn Hamelink, die sprak over 'ondemocratische besluitvorming' binnen de Veiligheidsregio.
  "De vraag is, kun je die extra uitgaven aan de burgers uitleggen. Het antwoord is nee", aldus Rob van Eijkelenburg (D66).
  Het college kreeg de steun van alle raadsfracties. Ook partijen die eerst nog aarzelden over de kansen in verzet te gaan tegen de nieuwe verdeling van de kosten gingen na uitleg van burgemeester Harald Bergmann akkoord.
  Vorige week uitte de voorzitter van de Veiligheidsregio, burgemeester Jan Lonink van Terneuzen, in de PZC twijfels over de kwaliteit van de brandweerzorg in Vlissingen en Middelburg.
  Dat heeft weer kwaad bloed gezet bij de Stadsgewestelijke brandweer.

  Onderwerp: Rotterdamse Reddingsbrigade tekent samenwerkingsconvenant
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Woensdag 10 april hebben de reddingsbrigades uit de regio Rotterdam-Rijnmond en de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland het samenwerkingsconvenant "Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)" ondertekend.
  Het RVR convenant bekrachtigd de samenwerking tussen de reddingsbrigades, die vanaf dit moment met tussenkomst van een RVR Coördinator als één regionale gesprekspartner gaan optreden voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en andere hulpverleningspartners.
  Met de samenwerking slaan de reddingsbrigades de handen ineen bij de prestatie- en kwaliteitsontwikkeling van hun reddings- en bewakingstaken. Daarnaast zullen zij zich meer gezamenlijk voorbereiden op grootschalige waterhulpverlening en overstromingen. De reddingsbrigades blijven lokaal aanspreekpunt voor de eigen gemeente voor afspraken rond bijvoorbeeld strand- en recreatietoezicht en evenementenbewaking.
  In 2015 zal in iedere veiligheidsregio een RVR convenant zijn getekend. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Veiligheid en Justitie, die de vorming van deze samenwerkingsverbanden financieel ondersteunt. Inmiddels zijn er in alle veiligheidsregio's initiatieven tot implementatie van de RVR, en is Rotterdam-Rijnmond de 5e veiligheidsregio waar de ondertekening van een RVR convenant is gerealiseerd.

  Onderwerp: Waterschappen: samenwerking tijdens crisis van levensbelang
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 11 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag de landelijke toekomstvisie "Samenwerking in crisisbeheersing" in ontvangst genomen uit handen van dijkgraaf Jan Geluk, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. De waterschappen willen nog beter samenwerken met elkaar en met partners bij calamiteiten met water.
  Minister Schultz: "Nederland is een goed beveiligd waterland, maar we realiseren ons nog onvoldoende wat het betekent als we toch overstromen. De waterschappen zijn daarbij een onmisbare schakel. Deze visie komt op een goed moment. Ik heb op 3 april met mijn collega van Veiligheid en Justitie, de Deltacommissaris en het Veiligheidsberaad gesproken met als doel om in 2014 een evacuatiestrategie grote overstromingen op te stellen."
  Nederland bestaat voor een groot deel uit water. Met de klimaatveranderingen is de kans op een overstroming, extreme droogte of wateroverlast daarom altijd aanwezig. Het is van groot belang dat organisaties in de crisisbeheersing elkaar in tijden van rampspoed snel vinden en dezelfde taal spreken. Er zijn al regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van crisisbeheersing tussen waterschappen onderling en andere organisaties, zoals de Veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat.
  Jan Geluk: "De waterschappen gaan de komende tijd hun crisisaanpak uniformeren zodat er een optimale aansluiting en samenwerking mogelijk is met alle crisispartners. Bij een crisis verwacht de bevolking van de overheid duidelijke aanwijzingen die leed en schade voor de getroffenen tot een minimum beperken of waar mogelijk voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk de organisatie van de crisisbeheersing grensoverschrijdend te organiseren."
  Belangrijke thema's die de waterschappen vanaf nu gezamenlijk gaan aanpakken en verder professionaliseren zijn onder andere het opleiden en oefenen, het informatiemanagement bij een crisis en de calamiteitenplannen. Geluk: "We wonen, werken en leven in onze delta in uitgestrekte stedelijke gebieden met een complexe infrastructuur, chemische industrie, logistieke knooppunten en intensieve bedrijvigheid. Samenwerking is letterlijk van levensbelang voor die enkele keer dat het 'fout' gaat. Dan komt het aan op samenwerking tussen alle overheden en organisaties die bij het incident of de calamiteit zijn betrokken. Nederland is daarmee nog beter voorbereid in tijden dat het er om spant. Een crisis komt tenslotte altijd onverwacht."

  Onderwerp: The Contribution of Social Media In Crisis management (COSMIC)
  Thema: veiligheid
  Datum: 13 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Crisislab heeft subsidie van de Europese Commissie ontvangen om in het Zevende Kaderprogramma (KP7) onderzoek uit te voeren naar de toepassing van nieuwe innovatieve informatietechnologieën, zoals sociale media, door hulpverleners tijdens crisissituaties. Het COSMIC-consortium bestaat uit onderzoekers en hulpverleners uit het Verenigd Koninkrijk (Trilateral Research & Consulting), Griekenland (Hellenic Rescue Team en European Dynamics), Turkije (KoƧ University), België (Public Safety Communication Europe) en Nederland (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Crisislab).
  Als onderdeel van het onderzoek worden verschillende literatuurstudies uitgevoerd en workshops met hulpverleners gehouden om het gebruik van nieuwe informatietechnologieën in kaart te brengen. Uiteindelijk is het doel om een serie handvatten voor burgers, overheden, bedrijven en hulpverleners voor het gebruik van informatietechnologie tijdens crises te ontwikkelen.
  Binnenkort is er meer informatie over het onderzoek op de website van het project beschikbaar. Via de website wordt u op de hoogte gehouden over de te houden workshops, presentaties en publicaties van het consortium.

  Onderwerp: Verschillen in brandweerkosten lastig te verklaren
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - In de begrotingen van de 25 Veiligheidsregio's is geen eenduidige verklaring te vinden voor de grote verschillen in kosten per inwoner voor de brandweerkosten.
  De duurste regio was in 2011 Amsterdam-Amstelland (89,30 euro), goedkoopste Brabant-Noord (46,70) . Zeeland is, na zes Randstad-regio's, zevende op de lijst (76,50 euro), tussen Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Het Nederlandse gemiddelde is 67,50, blijkt uit gegevens van het CBS..
  Het onderzoek- en adviesbureau Public Profit heeft in de begrotingen van de 25 Veiligheidsregio naar rechtvaardiging van die grote verschillen gezocht, maar kon daar geen eenduidige verklaring vinden. "De huidige maatstaf is 'dat wat wordt uitgegeven' in plaats van 'dat wat echt nodig is'", aldus het bureau..
  Binnen de Veiligheidsregio's zelf zijn er weer forse verschillen tussen de gemeentelijke bijdrages. Zo betalen Vlissingen en Middelburg nog geen 50 euro en zit Terneuzen met een bedrag van rond de 90 euro op het niveau van de gemeente Amsterdam.
  Binnen de nieuwe Veiligheidsregio Zeeland wil men die bedragen dichter bij elkaar brengen. Dat heeft tot een conflict geleid tussen Vlissingen en Middelburg, en de andere Zeeuwse gemeenten Die twee gemeenten zouden fors meer moeten gaan betalen. De Vlissingse raad heeft hier donderdag al nee tegen gezegd en naar verwachting doet de Middelburgse raad dat komende dinsdag.

  Onderwerp: Veiligheidsbestuur Groningen regionaliseert brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Veiligheidsbestuur heeft op 12 april een voorgenomen besluit genomen over het organisatieplan van de Veiligheidsregio en de geregionaliseerde Brandweer. Het organisatieplan doet onder meer uitspraken over samenwerking in de Veiligheidsregio, de sectoren, diensten, teams en clusters in de nieuwe organisatie.
  Al langere tijd wilde de minister van Veiligheid en Justitie een wijziging in de Wet veiligheidsregio's doorvoeren en de gemeentelijke brandweren doen opgaan in een geregionaliseerde brandweer. Zowel de Tweede als Eerste Kamer heeft eerder al ingestemd met de wetswijziging. Door verplichte regionalisering zullen de (inter-)gemeentelijke korpsen worden opgeheven en overgedragen aan de regio. De basisbrandweerzorg wordt daarmee, net als de overige brandweertaken, ondergebracht bij de Regionale Brandweer.
  De geregionaliseerde brandweer is opgenomen in de Veiligheidsregio, die verschillende multidisciplinaire taken uitvoert op het gebied van crisisbeheersing. Voorbeelden hiervan zijn het opleiden en trainen van de crisisorganisatie, multidisciplinaire planvorming en risico- en crisiscommunicatie. Daarbij wordt samengewerkt tussen de 23 Groninger gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR, provincie, waterschappen, Openbaar Ministerie en Defensie.
  De nieuwe brandweerorganisatie moet op 1 januari 2014 een feit zijn. Al geruime tijd treffen we hier voorbereidingen voor. Dit organisatieplan is daarin een belangrijke stap.
  De samenvoeging betreft vooral een organisatorische wijziging. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de regionalisering is behoud van werkgelegenheid voor het eigen personeel.
  Inwoners uit de regio ondervinden hiervan geen directe gevolgen. Lokale binding blijft een van de speerpunten.
  Naast het uitwerken van de hoofdstructuur wordt in het organisatieplan ook beschreven hoe we omgaan met huisvesting en materieel, welke relatie er is met bestuur en gemeenten en hoe de medezeggenschap en het georganiseerd overleg vorm krijgen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.