Week: 14 van 31 maart tot en met 6 april 2013


Nieuws van Internet:
 • PvdA Eindhoven verbaasd over besluit duikteam
 • Ordina regelt ICT nieuwe meldkamer Haaglanden
 • Meer geld naar Veiligheidsregio Zeeland
 • Post-it oplossing voor heilige grenzen Veiligheidsregio
 • 'Van Mastrigt mocht Rehwinkel niet bellen'
 • Hittedetectiecamera's in Schipholtunnel
 • Irritatie over standpunt duikteams
 • Schultz staat voor euro's waterveiligheid
 • Groen, rood, geel of oranje? Voortaan één kleurcode voor brandgevaar in Brabant
 • Rehwinkel: 'Haren niet in de steek gelaten'
 • Brandweer verkeerd geïnformeerd over drenkeling Henschotermeer
 • Evaluatierapport tragisch incident Henschotermeer verschenen
 • Van Baal treedt terug als voorzitter bij politieacademie
 • Schouwen-Duiveland twijfelt aan overdracht materieel naar Veiligheidsregio
 • Limburg slaat jodiumpillen in
 • Ook aan Brandweer Deurne komt een einde
 • Welkomstwoord door burgemeester Van Aartsen op de Dag van de Veiligheidsregio


 • Onderwerp: PvdA Eindhoven verbaasd over besluit duikteam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - Het besluit van de veiligheidsregio om het regionale duikteam op te heffen, heeft tot verbazing geleid bij de PvdA-fractie in de Eindhovense gemeenteraad.
  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost nam vorige week het besluit om het duikteam uit bezuinigingsoverwegingen op te heffen, ondanks bezwaren hiertegen van verschillende gemeenteraden, waaronder de Eindhovense.
  PvdA-fractievoorzitter Mieke Verhees wil nu van burgemeester Van Gijzel horen hoe het besluit van het bestuur 'rijmt met de wens van de Eindhovense gemeenteraad om eerst met elkaar de discussie te voeren over het inzichtelijk maken van de begroting, de diverse kostenposten en de verhouding daartussen, alvorens onomkeerbare besluiten te nemen'.

  Onderwerp: Ordina regelt ICT nieuwe meldkamer Haaglanden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Veiligheidsregio Haaglanden heeft de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulance in Ypenburg (Den Haag) in gebruik genomen. Ordina was verantwoordelijk voor de bouw van de ict-infrastructuur van de gemeenschappelijke meldkamer. Daarbij maakte het bedrijf gebruik van werkplekvirtualisatie. De komende drie jaar is de ict-dienstverlener tevens verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur.
  Veiligheidsregio Haaglanden heeft gekozen voor een nieuwe, gemeenschappelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulance om de dienstverlening te verbeteren tegen lagere kosten. Ordina implementeerde volledige werkplekvirtualisatie om niet alleen het stroomgebruik, maar ook het stof en geluid op de werkvloer zoveel mogelijk terug te dringen. Om de beschikbaarheid van de ict-systemen te kunnen garanderen, heeft Ordina alle systemen dubbel en redundant uitgevoerd.
  'De integratie van meerdere meldkamers van politie, brandweer en ambulance vereist een innovatieve aanpak', zegt Barend de Zoete, directeur Professional Services & Projects van Ordina. 'Systemen moeten natuurlijk goed op elkaar zijn aangesloten maar mensen op de werkvloer moeten ook snel inzicht hebben in alle nodige informatie. Medewerkers van meldkamers werken onder hoge druk, elke seconde telt. Ict moet dat proces optimaal ondersteunen. Door bijvoorbeeld werkplekvirtualisatie toe te passen bieden we medewerkers niet alleen een snelle, efficiënte omgeving, maar verminderen we ook het geluid van pc's op de vloer.'

  Onderwerp: Meer geld naar Veiligheidsregio Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Per 1 januari 2013 is de lokale brandweer Veere opgeheven en is de Veiligheidsregio Zeeland geregionaliseerd. In verband hiermee moest er ook een afspraak gemaakt worden over de financieringssystematiek.
  Eén met financieel nadelige consequenties voor de gemeente Veere. Voor Veere betekent dit extra kosten oplopend van € 49.000 in 2013 naar € 129.000 in 2018: een forse stijging van bijna 10%.
  De uiteindelijke financieringssystematiek waarvoor gekozen is, is een compromis. Bij ieder voorstel waren er voordeel- en nadeelgemeenten. De voordeelgemeenten betalen minder voor dezelfde diensten en de nadeelgemeenten gaan voor hetzelfde meer betalen. Het wordt er in principe niet meer of minder veiliger door. Dat is vervelend om te constateren. Om de nadeelgemeenten iets tegemoet te komen is een overgangsregeling getroffen van 6 jaar.
  Voor de VVD is het belangrijk dat nu duidelijk is waar we de komende jaren aan toe zijn. Maar de zekerheid dat dit het nu is kon de burgemeester (onze vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio) ons niet geven. Dat baart ons zorgen. Temeer omdat er blijkbaar nog weinig is uitgewerkt en gerealiseerd van de taakstelling zoals die in mei 2012 is gepresenteerd. Om te komen tot een sluitende begroting bij de Veiligheidsregio zal er namelijk nog flink bezuinigd en gereorganiseerd moeten worden.
  De VVD heeft er bij de burgemeester op aan gedrongen om bij de Veiligheidsregio te bepleiten dat er met spoed gewerkt gaat worden aan de invulling van de taakstelling. De VVD vindt dat de boodschap naar de Veiligheidsregio toe moet zijn dat de gemeente Veere er vanuit gaat dat dit de financiële afspraken t/m 2018 zijn. En dat we verwachten dat de Veiligheidsregio haar taken uit gaat voeren binnen deze budgetten en er dus tussentijds geen beroep meer op de gemeenten gedaan gaat worden voor extra geld.

  Onderwerp: Post-it oplossing voor heilige grenzen Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het simpel noteren van telefoonnummers lijkt de oplossing te zijn voor een bureaucratisch probleem van de Veiligheidsregio's. Hulpdiensten moeten vaak wachten op een ondersteunende dienst uit de eigen Veiligheidsregio. Soms is diezelfde hulp op een steenworp afstand beschikbaar, maar bevindt die zich net over de regiogrens en wordt die dus niet ingeschakeld. Met onnodige wachttijden als gevolg.
  Dit gebeurde onlangs voor de zoveelste keer in Eemnes. De gemeente valt onder de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), maar ligt dichtbij de grens van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek. Terwijl er voor een boerderijbrand in Eemnes een rietkapspecialist uit Cothen en Kockengen/Kamerik moest komen (40 km), was er vlakbij in Laren (5 km) ook zo'n specialist aanwezig. Maar die kwam niet in actie, want van de verkeerde Veiligheidsregio.
  'Het is niet zo dat de boerderij gered had kunnen worden als we Laren hadden ingezet,' zegt een woordvoerder van Eemnes, 'de wind stond zo hard, de boerderij was al binnen een paar minuten verloren.' Ook de inzet van een hoogwerker zorgde al eens voor problemen in Eemnes. Die was dichtbij beschikbaar, maar moest uit Soest komen, 20 kilometer heen en 20 kilometer terug. De gemeentewoordvoerder benadrukt dat er nooit mensenlevens op het spel hebben gestaan: 'De primaire brandweerzorg is er altijd, alleen de ondersteuning is soms een probleem.'
  Dwars door alle protocollen heen zijn er nu onderlinge afspraken gemaakt om deze situaties in de toekomst te voorkomen. 'We hebben de meldkamer gevraagd wanneer specialistische ondersteuners ver weg zijn, contact op te nemen met de meldkamer van de andere Veiligheidsregio. Dat kan heel praktisch door de belangrijke telefoonnummers bij de hand te hebben. Desnoods met een post-it op een beeldscherm,' aldus de woordvoerder.

  Onderwerp: 'Van Mastrigt mocht Rehwinkel niet bellen'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GRONINGEN - Toenmalig vice-voorzitter Yvonne van Mastrigt van de Veiligheidsregio Groningen had voorzitter Peter Rehwinkel niet mogen bellen in de nacht dat vorig jaar de situatie rond het hoogwater in Groningen kritiek werd. Dat zei Rehwinkel woensdagmiddag in de raadscommissie veiligheid waar de evaluatie hoog water en de rol van Rehwinkel als voorzitter van de Veiligheidsregio werd besproken.
  Volgens Rehwinkel was die bewuste donderdagnacht afgesproken dat hij rust zou nemen. "In een week tijd heb je wel eens slaap nodig." Volgens Rehwinkel was vooraf de afspraak gemaakt dat zijn telefoon die nacht uit zou gaan. "Als je vice-voorzitter bent moet je dat ook zijn. Een loco-burgemeester bestaat ook niet. In dat soort gevallen moet je de beslissingen ook nemen. Dat gold ook voor Van Mastrigt. Zij moest die nacht de zware beslissingen nemen."
  Rehwinkel voegde eraan toe dat hij die bewuste nacht zijn rust moest nemen, om er dan de volgende dag weer te zijn. Daar is, zo verklaarde hij, niets mis mee. "Het is die nacht gegaan, zoals het hoort." Volgens Rehwinkel betreurt hij het achteraf wel dat hij er die nacht niet bij was. "Dat spijt je, omdat je het toch zelf wilt doen. Maar ik heb het nog eens nagevraagd. Wat er die nacht is gebeurd, was volgens afspraak."
  In de raadscommissie wilden verschillende raadsfracties weten hoe het zat met de telefonische bereikbaarheid van de burgemeester. Ook de verschillen in bestuursstijl kwamen aan de orde. Volgens Rehwinkel moet er altijd ruimte zijn voor verschillende stijlen.

  Onderwerp: Hittedetectiecamera's in Schipholtunnel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHIPHOL - Waarschijnlijk komen er hittedetectiecamera's in de spoortunnels bij Schiphol. Daarmee wordt het mogelijk om op afstand te beoordelen of er terecht of onterecht brandalarm is geslagen.
  Momenteel wordt met de Veiligheidsregio Kennemerland onderzocht of een dergelijk systeem haalbaar is. Het streven van NS en Prorail is om binnen vijftien minuten na een brandmelding een beoordeling van de situatie te kunnen maken.
  Het is een van de vele maatregelen die momenteel worden bekeken om het aantal valse brandmeldingen te beperken. Aanleiding zijn de vele loze meldingen. In de week van 12 november zelf drie keer. Daardoor lag het treinverkeer er steeds uren uit. Dat leidde tot een chaos op het spoor rond Schiphol en veel passagiers en werknemers konden de luchthaven niet bereiken. KLM en Schiphol hebben zich daarover ook beklaagd.
  Uit onderzoek blijkt nu dat de verscherpte regels voor brand in tunnels tot meer overlast leidt. Bij elke rook- of brandmelding wordt standaard het treinverkeer stilgelegd zodat passagiers veilig weg kunnen komen en de brandweer aan de slag kan.
  Met de hittedetectie kan de overlast worden beperkt. Daarnaast worden machinisten beter geïnformeerd over werkzaamheden in de zes kilometer aan tunnels, omdat opwaaiend stof dan vaak wordt aangezien voor rook. Ook passagiers wordt uitleg gegeven over aangelopen remmen, die stank en rook opleveren. Dit om onterechte brandmeldingen te voorkomen.

  Onderwerp: Irritatie over standpunt duikteams
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - Dat Eindhoven en vijf andere gemeenten hebben laten weten moeite te hebben met het opheffen van de duikteams van de regionale brandweer heeft bij een aantal regio-burgemeesters geleid tot irritatie.
  Zij vinden dat gemeenteraden zich niet op dit detailniveau moeten bemoeien met het brandweerbeleid. Dit zei burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven dinsdagavond in een vergadering van de Eindhovense politiek.
  Van Gijzel had in een motie van de gemeenteraad de opdracht gekregen om in de Veiligheidsregio te pleiten voor het instandhouden van de duikteams. De Eindhovense burgemeester is ook voorzitter van de Veiligheidsregio. In dat overlegorgaan hebben burgemeesters van 21 regiogemeenten zitting.
  Vijftien van de 21 gemeenten bleken het eens te zijn met het beleidsplan, inclusief het duikteam-onderdeel. Van Gijzel zei dinsdag tegen de Eindhovense politiek dat hij zijn uiterste best heeft gedaan om het Eindhovense standpunt voor het voetlicht te brengen. Maar hij kreeg slechts bijval van de burgemeester van Son en Breugel. Bij veel andere burgemeesters bespeurde hij vooral irritatie.

  Onderwerp: Schultz staat voor euro's waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 04 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Waterbouwers hoeven zich geen zorgen te maken over de miljoenen euro's die het Rijk en waterschappen spenderen aan het onderhoud aan dijken, waterkeringen en sluizen.
  Dat maakte minister Schultz (infrastructuur) gisterenavond duidelijk tijdens een debat over de nieuwe Waterwet en de bekostiging van het Nationaal Hoogwaterbeschermingsprogramma. De minister komt deze maand nog met een brief over nieuwe normen op basis waarvan dijken in de toekomst worden getoetst.

  Onderwerp: Groen, rood, geel of oranje? Voortaan één kleurcode voor brandgevaar in Brabant
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DRUNEN - De brandweerkorpsen gaan vanaf maandag alle Brabanders op dezelfde manier waarschuwen voor brandgevaar in de natuur. Dat hebben de drie Brabantse veiligheidsregio's en de provincie donderdag bekendgemaakt op een bijeenkomst in Drunen.
  In heel Brabant worden vanaf volgende week dezelfde kleurcodes gehanteerd om het publiek te vertellen hoe groot het brandgevaar is. Nu wijkt de veiligheidsregio Brabant-Noord nog af van de twee andere veiligheidsregio's, Midden en West-Brabant en Brabant-Zuidoost.
  Vanaf maandag zullen alle regio's op hetzelfde moment de codes groen, geel, oranje en rood gaan gebruiken. Doordat de Brabantse korpsen op dezelfde manier gaan werken, wordt samenwerking met de andere korpsen in geval van nood gemakkelijker.
  De afspraken zijn het resultaat van het instellen van een Taskforce natuurbranden, twee jaar geleden. Aanleiding waren grote branden op de Kalmthoutse en Strabrechtse heide. De Taskforce heeft ook besloten om actiever voorlichting te geven over brandgevaar in de natuur. In het verleden was de brandweer daar terughoudend in omdat men bang was vandalen op een idee te brengen.
  De Taskforce wil ook dat telefoonproviders hun bereik in natuurgebieden verbeteren, zodat wandelaars snel de brandweer kunnen waarschuwen als ze een brand ontdekken.

  Onderwerp: Rehwinkel: 'Haren niet in de steek gelaten'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GRONINGEN - Ook richting de gemeenteraad van Haren heeft burgemeester Rehwinkel nu verklaard dat Groningen buurgemeente Haren bij Project X wel degelijk heeft geholpen.
  In een brief aan de gemeenteraad van Haren gaat de burgemeester in op vragen over de rol van de Veiligheidsregio en de gemeente Groningen naar aanleiding van het rapport-Cohen over Project X in september 2012. Net als eerder na vragen van de SP in de gemeenteraad van Groningen geeft Rehwinkel opnieuw aan dat voorafgaand, tijdens en na afloop van Project X diverse ambtenaren van de gemeente Groningen buurgemeente Haren hebben ondersteund.
  Rehwinkel: "Deze hulp heeft onder meer bestaan uit advisering door de ambtenaren rampenbestrijding en openbare orde en veiligheid, ondersteuning door een tiental communicatiemedewerkers, inzet van medewerkers en materieel van de Milieudienst, een vervanging door de gemeentesecretaris van Haren en de inzet van het actieteam nazorg van de gemeente Groningen."
  Ook vanuit de Veiligheidsregio, waar Rehwinkel voorzitter van is, is hulp aangeboden, aldus burgemeester Rehwinkel. "Ook ik persoonlijk meen Haren volstrekt niet in de steek te hebben gelaten." Hij legt wederom uit waarom Groningen eerst wel bezoekers uit Haren met de bus naar de Stad vervoerde en later alleen onder voorwaarden. Cohen noemde die verandering weinig collegiaal.
  "Toen de sfeer 's avonds omsloeg en er vechtpartijen uitbraken moest er een nieuwe afweging worden gemaakt over de inzet van de bussen", aldus Rehwinkel. "Er kon niet het risico worden gelopen dat de rellen zouden worden verplaatst naar Groningen, terwijl alle politie in Haren aanwezig was. Indien de relschoppers naar Groningen waren vervoerd, had ik de veiligheid in de stad Groningen niet kunnen waarborgen."
  Burgemeester Rehwinkel houdt woensdag 17 april tussen 13.00 en 14.00 vrij om een delegatie van de gemeenteraad van Haren te ontvangen. De VVD in Haren heeft om zo'n gesprek gevraagd.

  Onderwerp: Brandweer verkeerd geïnformeerd over drenkeling Henschotermeer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  WOUDENBERG - De brandweer is verkeerd ingeseind, toen afgelopen zomer een 6-jarige jongen verdronk in het Henschotermeer. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar het dodelijk ongeluk. Maar een sneller alarm had het leven van het Friese jongetje waarschijnlijk niet gered.
  Het kind verdween op 24 juli van een naburige camping en werd later in het water van het die zomerdag drukbezochte Henschotermeer teruggevonden. De gemeente Woudenberg en de Veiligheidsregio Utrecht gaven het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement opdracht om te onderzoeken hoe de hulpverlening was verlopen.
  De onderzoekers stellen onder meer dat de brandweer niet tijdig en onjuist werd geïnformeerd. Een uur nadat de jongen vermist was geraakt, kreeg de brandweer pas een melding via de regionale meldkamer. Of dat te laat was, wijst het onderzoek niet uit. Ook vermelden de onderzoekers niet wie de brandweer eerder had moeten inschakelen.
  Volgens de onderzoekers werd een link met het water pas laat gelegd, omdat het slachtoffer op de camping was verdwenen en niet bij de recreatieplas. Als de brandweer eerder op de hoogte was gebracht, had een duikteam zich alvast voor kunnen bereiden.
  Het onderzoek wijst ook uit dat de communicatie bij de zoekactie in het algemeen warrig verliep. Verbazing is er over hoe de hulpverleners omgingen met omstanders die hun assistentie aanboden. Badgasten wilden in het water helpen zoeken, maar dat mocht niet. De hulpverleners wilden de bezoekers behoeden voor het vinden van een verdronken kind. De onderzoekers vinden dat er meer aandacht moet komen voor die houding.
  De Veiligheidsregio Utrecht wil met het rapport in de hand de procedures tegen het licht houden. Zo wordt de rol van de centralist opnieuw bekeken en overlegt de brandweer met de politie en het recreatieschap over een betere voorbereiding op dit soort drama's.

  Onderwerp: Evaluatierapport tragisch incident Henschotermeer verschenen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  WOUDENBERG - Het externe onderzoek naar de tragische gebeurtenis op 24 juli 2012 bij het Henschotermeer is afgerond. Op deze dag verdronk een zesjarig jongentje.
  Gemeente Woudenberg en Veiligheidsregio Utrecht gaven het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) opdracht om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen van 24 juli 2012. De uitkomsten van dit onderzoek staan in een rapport, te vinden via de site van de gemeente, dat gisteren is gepresenteerd.
  Burgemeester Titia Cnossen: ,,Uit het rapport blijkt dat iedereen zich honderd procent heeft ingezet. Zo'n tragische gebeurtenis heeft veel impact op alle betrokkenen, de nabestaanden en ook op de hulpverleners. Dit rapport biedt een feitelijk verslag van dit incident en helpt ons om daar gezamenlijk van te leren, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Het rapport is in de afgelopen dagen besproken met alle betrokkenen. Wij hebben het vertrouwen gekregen dat het rapport de direct betrokkenen helpt bij de verwerking en daar ging het met name om."
  Het rapport geeft een feitelijke weergave van de gebeurtenissen en biedt inzicht in de omstandigheden waaronder de hulpverlening tot stand kwam. Het levert lessen op voor het mogelijk voorkomen van en voorbereiden op dit soort incidenten in de toekomst en beschrijft lessen voor versterking van de aanpak in de toekomst bij dergelijke trieste gebeurtenissen.
  Het rapport beschrijft in detail de tijdlijnen van de gebeurtenissen en laat zien dat de inzet van de hulpdiensten, de coördinatie en de samenwerking ter plaatse met de medewerkers van het Henschotermeer om het slachtoffer te vinden, in goede afstemming zijn verlopen, hoewel hiermee de tragische afloop niet kon worden voorkomen.
  Het belangrijkste aandachtspunt is het omgaan met informatie over de vermissing. Dit bleek gedurende de gehele zoekactie een complicerende factor. De zoekactie ter plaatse en het aanrijden van de politie zijn direct op gang gekomen, maar de brandweer is relatief laat gealarmeerd. In het rapport wordt geconcludeerd dat het, gelet op de aanrijdtijden van de brandweer en de duur van de vermissing, al met al niet waarschijnlijk is dat de tragische afloop voorkomen had kunnen worden door een eerdere alarmering van de brandweer.
  Het rapport gaat tevens in op de aangeboden burgerhulp. Het op enig moment niet aannemen van aangeboden burgerhulp om met elkaar in het water naar het jongetje te zoeken, is een bewuste keuze geweest. De brandweer was toen al nagenoeg ter plaatse en het slachtoffertje was al bijna een uur vermist en waarschijnlijk niet meer in leven. De hulpverleners wilden de bezoekers voor dat leed in bescherming nemen. Aanbevolen wordt om de communicatie met en nazorg aan betrokken burgers te versterken.

  Onderwerp: Van Baal treedt terug als voorzitter bij politieacademie
  Thema: veiligheid
  Datum: 05 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie, hoofdcommissaris Van Baal heeft minister Opstelten vandaag verzocht zo spoedig mogelijk een opvolger voor hem aan te wijzen. De benoemingstermijn van de heer Van Baal eindigt op 1 september 2013 en de heer Van Baal heeft eerder al te kennen heeft gegeven geen tweede termijn te ambiëren.
  Tegelijkertijd staat de Politieacademie voor grote en ingrijpende veranderingen, met name door de komst van de nationale politie. Minister Opstelten heeft daarom bewilligd in het verzoek van de heer Van Baal om zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur te benoemen, vooruitlopend op 1 september. Minister Opstelten spreekt zijn waardering uit voor het werk dat de heer Van Baal de afgelopen jaren heeft verricht voor de Politieacademie.
  Minister Opstelten zal op korte termijn een reactie geven op het rapport dat de heer Vogelzang in opdracht van de Raad van Toezicht van de Politieacademie heeft opgesteld over de Veranderstrategie Politieacademie 2014 en over de zaken die binnen de academie stagneren. In die reactie zal de minister ingaan op alle adviezen van het rapport waaronder ook de adviezen ten aanzien van de bezetting van een nieuw college van bestuur en de organisatie en het functioneren van de academie als geheel.

  Onderwerp: Schouwen-Duiveland twijfelt aan overdracht materieel naar Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZIERIKZEE Schouwen-Duiveland twijfelt of het materieel (zoals brandweerauto's) moeten worden overgedragen aan de Veiligheidsregio.
  De gemeente overweegt de spullen in bruikleen te geven. De reden hiervoor is dat de Veiligheidregio uit bezuinigingsoverwegingen de brandweerauto's jaren langer op de weg wil houden dan de landelijke richtlijnen voorschrijven. Het college van B en W is het hier niet mee eens.

  Onderwerp: Limburg slaat jodiumpillen in
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg bepaalt vrijdag waar in Limburg een opslagplaats komt voor jodiumpillen. Dat heeft voorzitter en burgemeester van Maastricht Onno Hoes gezegd in de TROS Nieuwsshow. De pillen moeten mensen een vorm van bescherming bieden wanneer er nucleaire straling vrijkomt.
  Greenpeace meldde gisteren dat de Belgische bevolking niet voldoende is beschermd tegen de gevolgen van een eventuele ramp met de kerncentrales in Doel en Tihange. De noodplannen zijn volgens de milieuorganisatie hopeloos verouderd. De kerncentrales staan niet ver van de Nederlandse grens.
  Hoes deelt de bezorgdheid over de veiligheid van de centrale in Tihange, zei hij. De jodiumpillen liggen nu nog in Zoetermeer, maar zijn volgens Hoes over twee weken in Zuid-Limburg.
  Een woordvoerder van de burgemeester kan niet zeggen hoeveel pillen Limburg krijgt.
  Voor of na de zomer organiseert de Veiligheidsregio twee grensoverschrijdende rampenoefeningen om de samenwerking tussen Nederlandse en Belgische instanties te verbeteren.

  Onderwerp: Ook aan Brandweer Deurne komt een einde
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De investeringen bij de brandweer zijn nu nog lokaal ondergebracht bij de gemeente Deurne, straks is dit uitsluitend regionaal georganiseerd. Vanaf 1 januari volgend jaar is het verplicht voor gemeenten - dus ook voor Deurne - om hun brandweerkorpsen per veiligheidsregio te organiseren. De gemeente heeft dan alleen nog een bestuurlijke taak en blijft verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Deze verplichting komt voort uit de Wet veiligheidsregio's (de Wvr).
  Dit meldt de redactie van Overheidsplannen. Bijna elke gemeente in Nederland heeft nu een eigen brandweerkorps. De grootte van het korps hangt af van de omvang van de gemeente. De gemeentelijke brandweerkorpsen werken nu nog samen in 25 regio's. Sinds de introductie van die wet in 2010 worden brandweerkorpsen regionaal aangestuurd, tenzij een gemeente er nadrukkelijk voor kiest om een eigen korps in stand te houden. De gemeente behoudt in dat geval een beperkte brandweer naast de regionale brandweer (specialistische taken, operationele leiding, bijstand, meldkamer). Dat is in Deurne het geval.
  Gemeenten die hier echter niet voor gekozen hebben participeren dus nu al volledig in de regionale brandweer. In diverse veiligheidsregio's (VR's) is deze volledige 'regionalisering' al een feit, anderen zijn druk bezig om dit te organiseren.
  Een brandweer blust brandjes, dat is in 2014 bij de regionale brandweer niet anders. En ook zal de brandweer dan nog steeds gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen bestrijden; waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties bij brand en giftige stoffen; onderzoeken van gevaarlijke stoffen en het ontsmetten van de omgeving en natuurlijk adviseren over brandpreventie.
  Het bestuur van een veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het functioneren van de regionale brandweer. Hoewel de gemeenten wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben behouden, zijn burgemeesters en gemeenteraden dus een deel van hun invloed kwijtgeraakt. Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit alle burgemeesters in een bepaalde regio. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Om een voorbeeld te geven: In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio X is de Gemeente Y goed voor 2 stemmen, terwijl de gemeente Z 6 stemmen mag uitbrengen. De voorzitter van het bestuur is een van de burgermeesters. Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
  De veiligheidsregio's kennen een hybride vorm van financiering. Dat betekent dat het geld overal vandaaan komt: bijvoorbeeld van de deelnemende gemeenten, maar ook van de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). De BDUR is een aanvullende tegemoetkoming voor de uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding, inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel.

  Onderwerp: Welkomstwoord door burgemeester Van Aartsen op de Dag van de Veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 april 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Dames en heren,
  Van harte welkom op deze Dag van de Veiligheidsregio.
  In Den Haag: internationale stad van vrede en recht en dus ook van veiligheid.
  Den Haag: het hart van de Veiligheidsregio Haaglanden en de naamgever van een uniek samenwerkingsverband op het gebied van veiligheid: The Hague Security Delta.
  De laatste jaren ontwikkelt zich ook de sector veiligheid meer en meer tot een belangrijke pijler van de Haagse economie. Dit veiligheidscluster in de Haagse regio, beter bekend als The Hague Security Delta, zal zich binnen enkele jaren ontwikkelen tot het grootste veiligheidsnetwerk van Europa.
  Er is hier, in Den Haag en omstreken, een enorme concentratie aan bedrijven, instituten, overheden en internationale organisaties in het veiligheidsdomein aanwezig. Ook wel de 'Gouden Driehoek' genoemd. Denk hierbij aan partijen als het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, het Nederlands Forensisch Instituut, TNO Defensie en Veiligheid, maar ook Europol, het Europese en het Nationale Cyber Crime Center, en bedrijven als Siemens, Thales, Fox-IT en Trigion.
  The Hague Security Delta opereert landelijk en internationaal en heeft nauwe banden met onder meer regio Twente, Brainport Eindhoven en Europese instellingen in Brussel. En uiteraard ook met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad en daarom dus ook met u, hier aanwezig vanuit de ketens van de veiligheidsregio's.
  The Hague Security Delta staat voor vernieuwende oplossingen op het gebied van veiligheidsvraagstukken en economische ontwikkeling. Ook deze Dag van de Veiligheidsregio staat in het teken van de toekomst en innovaties die nu nodig zijn. Innovaties niet alleen op technisch en organisatorisch terrein, maar ook wat betreft de 'factor mens'.
  Nieuwe risico's, een krimpende arbeidsmarkt en een dynamische economie vragen om nieuwe technologische antwoorden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan zogeheten 'early warning systems' en verbeteringen op het terrein van besluitvorming, hulpverlening, informatievoorziening en communicatie.
  In weerwil van het economisch zware weer heeft de helft van alle bedrijven in de defensie- en veiligheidsindustrie in Nederland de afgelopen jaren succesvol nieuwe producten ontwikkeld. De meesten doen dat nu nog alleen. Maar u en ik weten dat echt grote stappen in het oplossen van integrale complexe veiligheidsvraagstukken alleen kunnen worden gemaakt als zij de krachten bundelen: met onderzoeksinstellingen, met de overheid en met elkaar.
  Alleen met elkaar, in de 'Gouden Driehoek', kunnen grote ambities en gezamenlijke doelstellingen verwezenlijkt worden. Door de expertises van bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar te brengen in een omgeving waarin 'best practices' tot hun recht komen, kunnen nieuwe toepassingen worden ontwikkeld. Het bij elkaar brengen van de kennis, activiteiten en capaciteiten van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van nationale veiligheid, met inbegrip van rampenbestrijding en crisisbeheersing, kan de operationele en bestuurlijke effectiviteit en financiële doelmatigheid van investeringen aanzienlijk vergroten. Waarmee we vervolgens de politieke risico's kunnen verminderen die nu nog kleven aan het huidige stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. En, last not least, de economische ontwikkeling van niet alleen Den Haag en de Zuidvleugel van de Randstad, maar van de hele BV Nederland een impuls kunnen geven.
  Een paar voorbeelden uit de regio Den Haag: om te beginnen de Internationale zone Den Haag. Er zijn in Den Haag meer dan 130 internationale instellingen met zo'n 14.000 medewerkers. Veel daarvan zijn gevestigd in de internationale zone, zoals Europol, de OPCW en het Joegoslavië Tribunaal. In de toekomst wordt hier ook Eurojust gehuisvest. Er vinden congressen plaats met regeringsleiders uit de hele wereld.
  Om het gebied steeds aantrekkelijker te maken voor organisaties en bewoners, investeert de gemeente onder meer in veiligheid. Dit gaat tot nu toe voor elk gebouw en voor elk evenement gepaard met aparte veiligheidsmaatregelen, zoals bufferzones, bewakers et cetera. Met de huidige stand van de technologie kan en moet dit efficiënter, met minder overlast voor omwonenden. The Hague Security Delta werkt daarom aan het oprichten van een Nationaal Innovatiecentrum Veiligheid, dat ook een zogeheten 'real time intelligence field lab' zal herbergen. Dit 'living lab' is in eerste instantie bedoeld als experimenteerfaciliteit voor integrale beveiliging van de internationale zone.
  Het tweede voorbeeld is het Serious Gaming Lab. In The Hague Security Delta is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met 'serious gaming' voor veiligheidsvraagstukken. Op deze basis ontwikkelt The Hague Security Delta, als onderdeel van het Nationaal Innovatiecentrum veiligheid, een Serious Gaming Lab speciaal voor ramp- en crisismanagement, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan publiek-private samenwerking, lokale -regionale samenwerking, regionale - bovenregionale samenwerking en nationale - internationale samenwerking.
  Het derde en laatste voorbeeld gaat over de veiligheid bij grote evenementen. Op basis van de 'stedenlinkagenda ICT en Veiligheid' wordt, in nauwe samenwerking met de regio Twente en samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en Studio Veiligheid een programma ontwikkeld dat is toegesneden op de beheersen van de veiligheidssituatie bij grootschalige evenementen waar veel mensen op af komen. Denk aan het Life I live Festival op 29 april, aan Parkpop en het WK Hockey volgend jaar hier in Den Haag.
  Dit zijn maar enkele voorbeelden uit Haagse regio, zoals er velen zijn uit heel het land. Zoals de beveiliging van bedrijventerreinen en 'Secure Lane' in Eindhoven, de aanpak van uitgaansgeweld in Arnhem of Tech Force in Twente. Daarmee mis ik ongetwijfeld goede innovatieprojecten bij u in de veiligheidsregio. Dat brengt mij op het volgende punt.
  Innovatie is immers gebaat bij een bottom-up up proces. Juist de professionals in het veld kunnen het beste aangeven waar er behoefte aan is. Laten we alsjeblieft niet in elke regio het wiel opnieuw uitvinden.
  Ik wens u dan ook allen een bijzonder inspirerende dag toe en hoop dat deze bijeenkomst moge bijdragen aan de verdere vernieuwing van de veiligheidssector in Nederland.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.