Week: 13 van 24 tot en met 30 maart 2013


Nieuws van Internet:
 • Raad haren kritisch over rol voorzitter Veiligheidsregio bij aanpak Facebook rellen
 • Ruzie om geld binnen Veiligheidsregio Utrecht
 • Regionale aansturing NHM vanaf 1 januari 2014
 • Fred Heerink nieuwe directeur Veiligheidsregio Drenthe
 • VVD stelt vragen over bijdrage gemeenten aan veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zeeland dingt met twee projecten mee naar landelijke prijs
 • Ordina levert meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden op
 • Nederland trekt wel de portemonnee voor water
 • Zeven Gelderse omgevingsdiensten per 1 april van start


 • Onderwerp: Raad haren kritisch over rol voorzitter Veiligheidsregio bij aanpak Facebook rellen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeenteraad van Haren staat uiterst kritisch tegenover de rol van voorzitter Peter Rehwinkel van de Veiligheidsregio Groningen bij de aanpak van ProjectX.
  Dat bleek maandagavond tijdens een kort debat met de vertrekkende burgemeester Rob Bats over de Facebookrellen. Bats zelf hield zich op de vlakte bij de meeste opmerkingen over de Veiligheidsregio en Rehwinkel. De burgemeester vertrekt op 1 april. Hij is elf maanden burgemeester van Haren geweest. Hij weet nog niet wat hij straks gaat doen, maar wil wel opnieuw burgemeester of waarnemer worden.

  Onderwerp: Ruzie om geld binnen Veiligheidsregio Utrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Utrecht - Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is onenigheid ontstaan over de financiering van de brandweer. De VRU waar de brandweer onder valt, wordt betaald door de 26 gemeentes in onze provincie, waaronder De Ronde Venen, maar de huidige verdeling van de kosten zorgt voor onvrede.
  Vroeger betaalde elke gemeente zijn eigen brandweer. Tegenwoordig valt de brandweer onder de VRU. Gemeentes moeten contributie betalen aan die VRU. Vanwege de onenigheid wordt gezocht naar een nieuwe verdeelsleutel. En dat leidt weer tot nieuwe onenigheid.
  Er wordt gestudeerd op verschillende modellen, die allemaal een andere uitkomst kennen. Wel blijkt uit alle onderzoeken dat de grote gemeentes fors meer zullen moeten gaan betalen en kleine gemeentes vooral veel minder.
  Gemeenteraadslid Smits Alvarez van de PvdA in Amersfoort zocht uit of die nieuwe verdeling wel eerlijk is. En volgens hem is dat niet het geval.
  Afhankelijk van welk model je kiest, gaan gemeentes als Amersfoort ± € 1,4 miljoen per jaar meer betalen. Veenendaal en Houten zouden elk zo'n € 1,1 miljoen extra kwijt zijn per jaar.
  Utrecht spant de kroon als het gaat om extra bijdragen. Uit één model komt naar voren dat de stad jaarlijks ± € 1,9 miljoen extra zou moeten betalen. Amersfoort, Veenendaal en Houten noemen een prijsverhoging onaanvaardbaar.
  De VRU zegt dat het nog maar een studie is, en dat niets vaststaat. Later dit jaar komt er een definitief voorstel. Dan zal duidelijk zijn welke gemeentes moeten bloeden voor het samengaan van alle brandweerkorpsen in onze provincie.
  Overigens ziet het er naar uit dat maar een paar gemeentes fors meer moeten gaan betalen. De grote meerderheid zal minder kwijt zijn voor de brandweer.
  Binnen de VRU beslist een gewone meerderheid, waarbij alle gemeenten een even grote stem hebben.

  Onderwerp: Regionale aansturing NHM vanaf 1 januari 2014
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het lijkt er erg op dat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 25 april gaat instemmen met de rapportage over de ontwerpfase regionalisering van de brandweer. Tijdens de bestuurlijke tweedaagse hebben de bestuurders zich laten bijpraten over alle ontwikkelingen. Het onderwerp regionalisering stond daar als informatief punt op de agenda. Dat betekent dat er geen officieel besluit is genomen.
  Het afgelopen jaar is er door verschillende deelprojectgroepen hard gewerkt aan de contouren waar de geregionaliseerde organisatie aan moet voldoen. Steven van de Looij en Jos Stierhout gingen in een uitgebreide presentatie in op alle aspecten die bij de regionalisering komen kijken. Zo is langzamerhand de ontwerpfase afgerond. De concrete uitgangspunten voor de regionalisering zijn opgeleverd. Geruime tijd was er onduidelijkheid over de daadwerkelijke start van de nieuwe organisatie. De burgemeesters uit de regio hadden 1 januari 2015 als ingangsdatum benoemd. Met het vaststellen van de aanpassingen Wet op de veiligheidsregio moet deze datum 1 januari 2014 worden. Het is dus een wettelijke eis dat onze regio dan geregionaliseerd moet zijn. Omdat het niet mogelijk is om op deze datum een complete organisatie opgetuigd te hebben, is het voorstel dat de gemeenten voor 1 januari 2014 formeel hun verantwoordelijkheid voor brandweerzorg intrekken en overdragen aan de regionaal commandant, die vanaf dat moment de brandweerorganisatie aanstuurt. De salarisuitbetaling voor alle lokale brandweermensen gaat nog via de gemeente. De totale bedrijfsvoering van de regionale brandweer start per 1 januari 2015. "Wij wandelen daarmee een beetje op het randje van de wet", zegt projectleider Jos Stierhout. "Maar op deze manier hebben we wel de tijd om op een goede wijze vorm te geven aan de nieuwe brandweerorganisatie."
  Noord-Holland Noord is de rode lantaarndrager als het gaat om de regionalisering van de brandweer. "Wij zijn de laatste in het land", hield Steven van de Looij de bestuurders voor. "Maar dat heeft ook z'n voordelen. Wij kunnen in onze situatie goed buurten bij andere regio's. Leren van hun ervaringen. Sommige regio's zijn al vijf jaar bezig en zijn al weer aan een reorganisatie toe. Daar zitten voor ons hele belangrijke informatiemomenten. Immers, iets wat in de praktijk niet blijkt te hebben gewerkt, moeten wij niet gaan invoeren."
  Enkele burgemeesters vragen aandacht voor 'veranderingsgezindheid bij de brandweer'. Regionaal commandant Steven van de Looij: "Onze beroeps- en vrijwillige brandweermensen hebben passie voor hun vak. Ze zijn al jaren bezig met veranderen. Ze zijn trots op hun werk en organisatie. Natuurlijk is het voor niemand leuk wanneer er zoveel veranderingen op je af komen. Maar ik constateer dat de brandweermensen daar flexibel mee omgaan."

  Onderwerp: Fred Heerink nieuwe directeur Veiligheidsregio Drenthe
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Assen - Fred Heerink is gisteren benoemd tot directeur en commandant brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe.
  Heerink gaat in deze rollen leiding geven aan het brandweerpersoneel in Drenthe en het overige personeel binnen de uitvoeringsorganisatie van de Veiligheidsregio Drenthe.
  Op dit moment zijn de twaalf Drentse gemeenten en de Hulpverleningsdienst Drenthe bezig met het regionaliseren van de brandweer. De dertien afzonderlijke organisaties (twaalf lokale korpsen en de ondersteunende regionale dienst) vormen vanaf 1 januari 2014 één nieuwe organisatie: Veiligheidsregio Drenthe. De regionalisering is door de minister Veiligheid en Justitie verplicht gesteld.
  Een onderdeel van het proces regionalisering is het aanstellen van het nieuwe management van de Veiligheidsregio Drenthe. Met de benoeming van Fred Heerink is de eerste stap gezet.
  Heerink is al enige jaren in dienst bij de brandweer in Drenthe. Eerst als commandant van Assen, later als regionaal commandant van de Regionale Brandweer Drenthe (2008) en directeur Hulpverleningsdienst Drenthe (2009). Daarvoor heeft hij in verschillende functies gewerkt bij de brandweer in en om Deventer.

  Onderwerp: VVD stelt vragen over bijdrage gemeenten aan veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  UTRECHT - De VVD heeft dinsdag vragen gesteld aan het college over de bijdrage van de gemeente aan het Veiligheidsregio Utrecht (VRU), waar onder andere de brandweer onder valt.
  Tijdens een vergadering van het bestuur van de VRU afgelopen maandag is besproken op welke manier de financiering van de VRU onder de gemeentes verdeeld gaat worden in de toekomst. De financieringsmodellen, die nu nader onderzocht worden, vallen waarschijnlijk duurder uit voor Utrecht. De VVD wil dat niet. Vorig jaar wees de VVD er al op dat de gemeente jaarlijks 5 miljoen euro meer betaalt dan het inwonersaantal rechtvaardigt.
  VVD woordvoerder Mark Dijk: "Op veiligheid moet je niet beknibbelen, maar de lasten moeten in de veiligheidsregio Utrecht wel eerlijk verdeeld worden over de gemeentes. De discussie over het nieuwe financieringsmodel mag er niet toe leiden dat de gemeente nog meer gaat betalen."

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland dingt met twee projecten mee naar landelijke prijs
  Thema: x
  Datum: x
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is met twee projecten genomineerd voor de Don Berghuijs Award 2013. In totaal zijn er zes projecten geselecteerd door de vakjury.
  De prijs geldt voor innovatief beleid, dat bijdraagt aan een meer effectieve en efficiëntere organisatie van veiligheid. Op 10 oktober worden de drie finalisten bekend gemaakt en twee maanden later wordt tijdens een landelijke bijeenkomst de winnaar gekozen.
  De VRZ is opgevallen met de opzet van de grensoverschrijdende Maritieme Incidenten Respons Groep (MIRG). Daarin wordt samengewerkt met België, Frankrijk en Engeland. De afzonderlijke kennis en vaardigheden die er zijn op het gebied van bestrijding van incidenten op het water, wordt gedeeld. Doel is gezamenlijk snel en effectief schepen in nood te kunnen helpen. De Zeeuwse MIRG moet volgend jaar operationeel worden.
  Het tweede project waarmee de VRZ meedingt naar de prijs, is dat waarin de zelfredzaamheid door professionele hulpverleners samen met burgers, bedrijfsleven en overheden kan worden gefaciliteerd.

  Onderwerp: Ordina levert meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden op
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Veiligheidsregio Haaglanden heeft de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulance in Ypenburg (Den Haag) in gebruik genomen. Ordina was verantwoordelijk voor de bouw van de ICT-infrastructuur van de gemeenschappelijke meldkamer. Na de oplevering draagt Ordina voor de duur van 3 jaar zorg voor het volledige beheer van de ICT-infrastructuur van de meldkamer. Ordina implementeerde volledige werkplekvirtualisatie om niet alleen het stroomgebruik, maar ook het stof en geluid op de werkvloer zoveel mogelijk terug te dringen. Om de beschikbaarheid van de ICT-systemen te kunnen garanderen, heeft Ordina alle systemen in de ICT-infrastructuur dubbel en redundant uitgevoerd.

  Onderwerp: Nederland trekt wel de portemonnee voor water
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 30 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - De politiek zou op internationale waterissues niet de portemonnee trekken op het moment dat het erom gaat, betoogde Ed Nijpels woensdag in Cobouw. Onjuist, zegt minister Schultz in een reactie.
  Het onderwerp water heeft de laatste jaren politiek een steeds betere en sterkere positie gekregen. Kijk bijvoorbeeld naar de oprichting van het deltafonds en de benoeming van de deltacommissaris. Door instelling van deltafonds zijn nu middelen structureel beschikbaar voor Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening. (In het deltafonds is tot 2020 ongeveer 1,1 miljard beschikbaar. Na 2020 gemiddeld 1, 2 miljard).
  Ook verdienen we als land veel geld met onze kennis. De Nederlandse kennis op het gebied van water is een van onze belangrijkste exportproducten. Wat wij doen met de Tweede Maasvlakte, of de Zandmotor, of een vernieuwende Ruimte voor de Rivierprojecten, daar wordt internationaal met grote bewondering naar gekeken. Nederland wordt internationaal gezien als voorloper op het gebied van waterinnovatie en watertechnologie. Niet voor niets hebben we water bestempeld als een van de topsectoren in het economisch beleid. Ook op de internationale markt voor waterprojecten ('deltatechnologie') is Nederland een speler van formaat: De totale omzet van het Nederlandse deltatechnologie-cluster (bestaande uit de deelclusters waterbouw, waterbeheer en water & groen) bedroeg in 2008 7,5 miljard euro. Hiervan werd 4 miljard in het buitenland behaald.
  Op Wereldwaterdag, een VN conferentie waarbij Nederland gastland was, werd vastgesteld dat waterveiligheid en schoon drinkwater niet haalbaar zijn zonder samenwerking. En op dat internationale podium neemt ons land zijn verantwoordelijkheid in de aanpak van wereldwijde waterproblemen. Vorige week heb ik samen met mijn collega Ploumen van Buitenlandse Zaken een nieuw fonds in het leven geroepen waarmee we samen met het Nederlandse bedrijfsleven de komende twee jaar 5 miljoen euro beschikbaar stellen zodat we onze kennis en expertise nog sneller kunnen inzetten bij rampen in het buitenland. We trekken dus de portemonnee, en vergroten daarmee tegelijkertijd de kansen voor de Nederlandse watersector.

  Onderwerp: Zeven Gelderse omgevingsdiensten per 1 april van start
  Thema: Wabo
  Datum: 30 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Betere dienstverlening tegen lagere kosten bij het verlenen van vergunningen en het toezicht op bouw- en milieutaken. Daar draait het om bij de zeven Gelderse omgevingsdiensten (RUD's). Op 1 april 2013 gaan ze officiel van start. Voor de uitvoering van de taken in het kader van de Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zijn vanaf 1 april de omgevingsdiensten aanspreekpunt geworden. De provincie is het bevoegd gezag.
  Vanaf 1 april 2013 heeft de provincie samen met alle Gelderse gemeenten de uitvoering van Wabotaken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de omgevingsvergunning) ondergebracht in aparte uitvoeringsinstanties: de omgevingsdiensten. Voor zaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving bij bedrijven waarvoor de provincie Gelderland het bevoegd gezag is, zijn de omgevingsdiensten per 1 april 2013 het eerste aanspreekpunt geworden. Vooralsnog kunt u ook nog bij het Provincieloket terecht. Deze meldingen zullen worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke omgevingsdienst.
  Voor de omgevingsvergunningen en het toezicht daarop is, afhankelijk van het soort bedrijf, de gemeente of de provincie het bevoegd gezag. De provincie blijft wel het formele bevoegd gezag. In Gelderland is gekozen voor zeven omgevingsdiensten die op onderdelen samenwerken. Voor bedrijven onder bevoegd gezag van de gemeenten verandert er niets, daarvoor blijft de gemeente het eerste aanspreekpunt. Op bijgevoegd kaartje staat aangegeven van welke omgevingsdienst uw gemeente deel uitmaakt. Meer informatie is te vinden op de website www.gelderseomgevingsdiensten.nl
  De oprichting van de omgevingsdiensten is een uitwerking van de afspraken tussen Rijk, provincie en gemeenten om een dekkend netwerk van uitvoeringsdiensten te vormen. Dit besluit volgde na onderzoek van de commissie Mans in 2008. Hieruit bleek dat de uitvoering op het gebied van vergunningverlening en handhaving in Nederland te gefragmenteerd is en de schaal van de gemeenten te beperkt is voor de taken waarvoor zij staan. Bundeling van de uitvoering van bouw- en milieutaken is hiervoor een oplossing. In Gelderland is gekozen voor zeven omgevingsdiensten die op onderdelen samenwerken.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.