Week: 12 van 17 tot en met 23 maart 2013


Nieuws van Internet:
 • Breda hield oefening crisisbeheersing
 • CDK: 'Rehwinkel medeverantwoordeijk voor Haren'
 • Veiligheidsaanpak betaald voetbal op goede weg
 • RGV: geen verplichte strandwacht bij recreatieplas
 • Rucphen, Stadlander en Traverse nieuwe partners in Veiligheidshuis
 • Meldpunt Geweld en Sport: 0800 - 2299555
 • Fryslân: 'Samen naar één brandweer'
 • Veiligheidshuis van district Bergen op Zoom verhuist naar VGZ gebouw
 • Gemeenten in Utrecht samen voor veilige regio
 • Opening Veiligheidshuis Utrecht
 • Woordvoerder Veiligheidshuis Bergen op Zoom bij Onder Ons


 • Onderwerp: Breda hield oefening crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 18 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ruim 100 medewerkers van de Gemeente Breda, van andere gemeenten en van de operationele hulpdiensten hebben donderdag 14 maart van 07.00 tot 12.00 uur meegewerkt aan een grootschalige crisisoefening. Deze oefening werd georganiseerd door de Gemeente Breda en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
  Het doel van deze crisisoefening was om als gemeente adequaat te kunnen reageren op crisissituaties die zich kunnen voordoen. Het scenario van de oefening was een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor, nabij station Breda. Een ketelwagen ontspoorde en lekte ammoniak met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk werd in een korte periode een opvanglocatie voor 200 personen opengesteld aan de Topaasstraat. Daarnaast vormde onder andere de crisiscommunicatie een grote uitdaging in de oefening.
  Burgemeester Van der Velden toonde zich in een eerste reactie tevreden over het verloop van de oefening: "Zoals iedere oefening zijn er ook bij deze oefening leerpunten aan te wijzen, bijvoorbeeld als het gaat om crisiscommunicatie en het delen van informatie. Uiteraard gaan we hier, samen met de Veiligheidsregio, mee aan de slag. De kunst blijft om de verschillende onderdelen van de crisisorganisatie goed met elkaar te laten samenwerken. Deze oefening heeft ons weer veel informatie opgeleverd, die we meenemen naar een volgende oefening."

  Onderwerp: CDK: 'Rehwinkel medeverantwoordeijk voor Haren'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Groningse burgemeester Peter Rehwinkel is in het kritische rapport van de commissie-Cohen over de Facebookrellen in Haren ten onrechte buiten schot gebleven. Dat zegt John Jorritsma, commissaris van de Koningin in Friesland, maandag in De Telegraaf.
  De Groningse burgemeester had als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen het voortouw moeten nemen bij de aanpak van de rellen. Rehwinkel is volgens Jorritsma mede verantwoordelijk voor het falen van de politie tijdens de rellen. ,,Onbegrijpelijk dat hij hier zo makkelijk mee wegkomt", zegt hij in de krant. Een woordvoerder van de provincie Friesland bevestigde de uitspraken van Jorritsma.
  Rehwinkel reageerde tot dusver nog niet inhoudelijk op het rapport naar de rellen en kritiek op zijn functioneren. Maandagochtend gaf hij ook nog geen reactie op de uitspraken van Jorritsma.
  De Groningse gemeenteraad debatteert in april over de rol van de burgemeester. Rehwinkel moet voor die tijd in een brief reageren op het rapport en zijn optreden als burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio. ,,Hij moet het rapport eerst duiden voordat we zijn rol kunnen bespreken'', vindt de PvdA, de grootste partij in de raad. De partij wil vooral kijken naar wat de gemeente van het rapport kan leren.
  Eerder al stelde de SP in de gemeenteraad vragen over de rol van Rehwinkel. Die partij wacht de antwoorden van Rehwinkel af en wil niet vooruitlopen op het debat.

  Onderwerp: Veiligheidsaanpak betaald voetbal op goede weg
  Thema: veiligheid
  Datum: 18 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Betaald voetbalclubs in de Eredivisie en Jupiler League, de gemeenten waarin al deze clubs actief zijn, politie en Openbaar Ministerie (OM) zijn op de goede weg in het verbeteren van de veiligheid rond voetbalwedstrijden. Dat concludeert het Auditteam Voetbal en Veiligheid in een terugblik op onderzoek de afgelopen drie jaar. Voorzitter Jorritsma van het Auditteam heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag het rapport overhandigd.
  Het Auditteam is over het algemeen tevreden over de bestuurlijke aandacht voor voetbalveiligheid in de 'lokale vierhoeken', bestaande uit gemeenten, politie, OM en betaald voetbalclubs. Veelal verloopt de samenwerking tussen de veiligheidspartners gestructureerd en goed. De fysieke infrastructuur is vaak redelijk tot goed op orde. Vooral clubs in de Eredivisie spelen (bijna) allemaal in nieuwe of recent gerenoveerde stadions, waarbij er aandacht is geweest voor de veiligheid, bijvoorbeeld als het gaat om afstand tussen het bezoekersvak en de harde kern en aanrijdroutes.
  Wel blijft alertheid geboden om goed te kunnen inspelen op ongunstige ontwikkelingen. Zo hebben een aantal clubs te maken met spanningen met supporters en onvoldoende contact met risicosupporters. Maar in de breedte blijkt het veiligheidsniveau bij de betaald voetbalclubs redelijk tot goed te zijn.
  Veel lokale vierhoeken zijn "op de goede weg naar normalisatie". Dit betekent dat wordt gewerkt aan goed gastheerschap, het verbeteren van de relatie met supporters, het stevig aanpakken van notoire ordeverstoorders. Van belang is dat men op lokaal niveau komt tot een maatwerkaanpak.
  De afgelopen drie jaar voerde het Auditteam diverse onderzoeken uit. Bij alle betaald voetbalclubs is een zogeheten nulmeting gedaan naar de stand van zaken van de veiligheid bij de club en de veiligheidspartners. Het Auditteam wil aan de hand van nieuwe metingen controleren of het goed blijft gaan. Verder is onderzoek gedaan naar het bezoeken van uitwedstrijden naar aanleiding van klachten van supporters. Ook zijn twee incidentonderzoeken uitgevoerd: naar de ongeregeldheden bij het Maasgebouw van Feyenoord op 17 september 2011 en naar de ongeregeldheden rond de wedstrijd FC Utrecht - FC Twente op 4 december 2011.
  Het Auditteam ziet diverse mogelijkheden om de aanpak van voetbal en veiligheid de komende jaren verder te versterken. Veel van de verbeterpunten hebben betrokken partijen - betaald voetbalclubs, KNVB, gemeenten, politie, OM en het ministerie van Veiligheid en Justitie - reeds benoemd in hun landelijk actieplan begin 2012 om het voetbal weer een (gastvrij) feest te laten zijn. Daarnaast adviseert het Auditteam om onderzoek te doen naar de typen ordeverstoorders (notoire- of gelegenheidsordeverstoorders) en naar de veiligheidssituatie rondom Europese wedstrijden.

  Onderwerp: RGV: geen verplichte strandwacht bij recreatieplas
  Thema: crisislab
  Datum: 19 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Strandwachten aan het Wylerbergmeer, reddingsbrigades bij de Berendonck: zulk toezicht wordt niet wettelijk verplicht als het aan RGV ligt. RGV beheert verschillende recreatiegebieden, zoals Berendonck, Groene Heuvels, Mookerplas en Wylerbergmeer.
  Er komt een nieuwe zwemwaterwet aan en de zwemplasbeheerder wil een actieve rol spelen bij de totstandkoming ervan. RGV liet Crisislab en Ira Helsloot van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek doen naar de veiligheid van zwemplassen. De uitkomsten staan in het rapport 'Toezicht op zwemwater, wat is redelijk?'. Dat bracht RGV maandag naar buiten. (..)

  Onderwerp: Rucphen, Stadlander en Traverse nieuwe partners in Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  RUCPHEN - In het Veiligheidshuis, district Bergen op Zoom werken zorg- en justitiepartners uit het politiedistrict Markiezaten samen om probleemsituaties aan te pakken die zowel inzet van justitie als van hulpverlening vragen. Daarbij moet je denken aan zaken als huiselijk geweld, criminele jeugdgroepen en veelplegers. Bij de convenantpartners hebben zich onlangs 3 nieuwe gevoegd: de gemeente Rucphen, woningcorporatie Stadlander en welzijnsorganisatie Traverse.
  Rucphen hoort sinds 1 januari 2013 bij het politiedistrict De Markiezaten en sluit daarom vanaf nu aan bij het Veiligheidshuis. Tot 1 januari was Rucphen aangesloten bij het Veiligheidshuis Breda.
  Het Veiligheidshuis Bergen op Zoom heeft vanmiddag de verantwoording over 2012 en het jaarplan voor 2013 gepresenteerd.
  In januari 2013 start onder meer het Interventieteam Huiselijk Geweld in de regio West-Brabant. Dit team bevat medewerkers van Avicenna, Traverse, IMW, Bureau Jeugdzorg, AMK Breda en Roosendaal, Safegroup Ambulant en het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant. De coördinatie ligt bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. ook gaat Het Veiligheidshuis Bergen op Zoom in 2013 aan de slag met de Regionale aanpak Top-X, ter bestrijding van vermogenscriminaliteit. Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch en Tilburg hebben hiervoor samen een strategisch plan opgesteld.
  Het voorkomen van eerste delicten, het terugdringen van recidive en het organiseren van adequate zorg voor het slachtoffer en zorgvragers: dat zijn de doelstellingen van het Veiligheidshuis. In 2012 is veel aandacht besteed aan gezinsleden van delictplegers om te voorkomen dat zij worden meegezogen in een criminele carriere. Door ex-gedetineerden een zorgkader te bieden, hoopt men te voorkomen dat zij terugvallen crimineel gedrag. Het unieke aan het Veligheidshuis is dat straf én zorg voor complexere gevallen worden samengebracht.
  De ervaring is dat zorgmijdende personen de hulpverlening wel accepteren als er toezicht of dwang is vanuit Justitie of de Raad voor de Kinderbescherming. Andersom is bekend dat jongeren die bij herhaling in de fout gaan meer verharden en dat de delicten ernstiger worden. Dan kan straffen alleen iemand niet uit de negatieve cirkel halen. Wanneer dit gecombineerd wordt met een persoons- en gezinsgerichte aanpak gericht op zorg en gedragsverandering, lukt het wel vaak om de cirkel te doorbreken. In casusoverleggen werken enthousiaste en creatieve professionals hiertoe samen.
  In 2012 zijn 3351 kwesties besproken en werd een plan van aanpak gemaakt. Daarbij ging het om 1297 zaken huiselijk geweld, 1359 jongerenzaken wegens het plegen van criminele feiten, een complexe overlast- en zorgproblematiek of ernstig verzuim van de leerplicht. Voor 348 ex-gedetineerden is een nazorgtraject gestart. De overige zaken betroffen persoonsgebonden maatregelen voor veel- en meerplegers.
  Naast deze meer persoons- en gezinsgerichte aanpakken is in het Veiligheidshuis ook samengewerkt om 27 hinderlijke en overlastgevende jongerengroepen aan te pakken en 21 zaken voor het illegaal kweken van drogerende planten.
  Een andere taak van het Veiligheidshuis is het houden van taakstraf zittingen door het openbaar ministerie. In totaal kregen 91 jeugdigen en 114 volwassenen een geldboete of een taakstraf opgelegd wegens het plegen van lichte delicten.

  Onderwerp: Meldpunt Geweld en Sport: 0800 - 2299555
  Thema: veiligheid
  Datum: 20 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bij een gewelddadig incident op of rond het sportveld kan een voetbalclub vanaf komend weekend direct contact opnemen met het Meldpunt Geweld en Sport: 0800 - 22 99 555. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft woensdag samen met de KNVB dit meldpunt gelanceerd. Het telefoonnummer wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week bemand. Bij een gewelddadig incident op of rond het veld wordt direct contact opgenomen met de Voetbalofficier.
  De Voetbalofficier zorgt voor directe ondersteuning als directe actie geboden is na een gewelddadig incident. Daarbij gaat het onder meer om ondersteuning in het contact en overleg met de KNVB, bij het doen van aangifte en indien nodig bij het inschakelen van slachtofferhulp. Als er verdere behoefte is aan nazorg, kan de Voetbalofficier een zogeheten Interventieteam Voetbal samenstellen.
  Elk incident is anders. Elke club is anders. Afhankelijk van de behoefte die de club heeft, kan een Interventieteam Voetbal worden samengesteld. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een vast contactpersoon bij de politie, een expert slachtofferhulp en een jurist en/of procesbegeleider van de KNVB.

  Onderwerp: Fryslân: 'Samen naar één brandweer'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het bestuur, bestaande uit alle Friese burgemeesters, wordt gevraagd het sociaal plan "Samen naar een brandweer" vast te stellen. Dit plan bevat allerlei regels die ervoor moeten zorgen dat de rechtspositie van medewerkers die onderdeel uitmaken van de regionalisatie gewaarborgd blijft. Het bestuur krijgt ook het organisatieplan "Samen naar een brandweer" ter vaststelling voorgelegd. Daarin staat beschreven hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien. Het vormt daarmee een belangrijke basis voor het komende plaatsingsproces en het treffen van de nodige voorzieningen voor de ontvangst van een groot aantal nieuwe medewerkers voor Veiligheidsregio Fryslan.
  Op de agenda staat ook de "Visienota Vrijwilligers". Die heeft als doel inzicht te geven in invloeden op het vinden, binden en boeien van brandweervrijwilligers. De nota geeft daarbij een beeld van de plaats en positie van de Friese brandweervrijwilliger in de toekomst. Met andere woorden, het zet de koers uit. Kern van de visienota is "De Friese brandweervrijwilligers vormen nu en in de toekomst het hart van de toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslan. De mate waarin we er samen in slagen om de doorontwikkeling van de brandweer vorm te geven, bepaalt het succes van de nieuwe koers."
  De burgemeesters wordt verder gevraagd het regionaal dekkingsplan en het brandrisicoprofiel vast te stellen. De Wet veiligheidsregio's verplicht de besturen van de veiligheidsregio's de opkomsttijden voor de brandweer en de eventuele afwijkingen vast te leggen in het regionaal dekkingsplan als onderdeel van het Beleidsplan Veiligheidsregio. Het regionaal dekkingsplan geeft de mate aan waarin de brandweer op tijd en met de juiste mensen en middelen aanwezig kan zijn bij incidenten in het verzorgingsgebied. Doel van het brandrisicoprofiel is om inzicht te bieden in de risico's van branden in objecten. Het brandrisicoprofiel vormt mede de basis voor het dekkingsplan en het beleidsplan.

  Onderwerp: Veiligheidshuis van district Bergen op Zoom verhuist naar VGZ gebouw
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEN OP ZOOM - Het Veiligheidshuis van het district Bergen op Zoom verhuist per 1 januari 2014 naar het voormalige VGZ-gebouw aan Plein XIII.
  In het Veiligheidshuis werken diverse instanties op terrein van justie en zorg samen aan de regionale aanpak van onder meer huiselijk geweld, criminele jeugdgroepen en zogeheten veelplegers.
  De zeven West-Brabantse gemeenten die gezamenlijk de instanties binnen het Veiligheidshuis aansturen, vinden de huur van het huidige gebouw (een particulier kantorengebouw, ook aan Plein XIII) te duur. Het voormalige VGZ-gebouw is eigendom van de gemeente en doet dienst als bedrijfsverzamelgebouw.
  De sociale dienst van Bergen op Zoom en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal hebben er onderdak.

  Onderwerp: Gemeenten in Utrecht samen voor veilige regio
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De 26 regiogemeenten, politie, Openbaar Ministerie en allerlei hulpdiensten werken vanaf 21 maart 2013 nauwer samen op het gebied van veiligheid. Onder leiding van de gemeente Utrecht worden in een zogeheten Veiligheidshuis kennis en ervaring uitgewisseld.
  In het Veiligheidshuis wordt vooral gepraat over de aanpak van overlastgevende en criminele jeugd, veelplegers en plegers van huiselijk geweld. De gemeenten houden hun eigen verantwoordelijkheid, maar ambtenaren en hulpverleners kunnen via het Veiligheidshuis beter weten wat er speelt.
  Burgemeester Cnossen van de kleine gemeente Woudenberg is blij met de samenwerking. "Wij krijgen per jaar maar twee of drie keer te maken met bijvoorbeeld ex-gedetineerden, maar voor de gemeente Utrecht is dat dagelijkse kost." Door de nieuwe afspraken hoeft ze niet iedere keer het wiel uit te vinden.
  De samenwerking op het gebied van veiligheid bestond overigens al langer, maar is donderdagmiddag bekrachtigd in een convenant.

  Onderwerp: Opening Veiligheidshuis Utrecht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In aanwezigheid van de burgemeesters uit de regio Utrecht, de politie, het openbaar ministerie en justitie- en zorgpartners wordt op donderdag 21 maart het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) geopend. Met ingang van 1 januari 2013 zijn het beheer en de regie van het VHRU belegd bij de gemeente Utrecht. Na afloop van de officiële opening zullen alle partners tevens het nieuwe samenwerkingsconvenant ondertekenen.
  Bij het vergroten van de veiligheid in de regio Utrecht heeft de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende en criminele jeugd, veelplegers en plegers van (huiselijk) geweld hoge prioriteit. Het VHRU, waarin nauw wordt samengewerkt door de ketenpartners op het gebied van strafrecht en zorg, speelt hierbij al jaren een belangrijke rol. Zo zijn er succesvolle resultaten behaald met de aanpak van veelplegers. Het aantal zeer actieve veelplegers in de regio Utrecht nam tussen 2010 en 2012 af van 413 naar 237 (-42%). Ook is de instroom van het aantal casussen huiselijk geweld in twee jaar tijd gedaald met 10% (van 1455 in 2010 naar 1312 in 2012). De personen waarop het Veiligheidshuis zich richt, overstijgen veelal het werkterrein van de individuele partners. Door met elkaar samen te werken in het Veiligheidshuis kan vaak toch doeltreffend worden opgetreden tegen deze specifieke en complexe doelgroepen die op grond van het regionale veiligheidsbeleid worden bepaald.
  Het Veiligheidshuis Regio Utrecht is een samenwerkingsverband van alle 26 gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Utrecht. Daarnaast nemen het Openbaar Ministerie, Politie, Slachtofferhulp Nederland, Altrecht, Victas, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen en Bureau Jeugdzorg deel aan het VHRU. De bestuurlijke aansturing vindt plaats door een regionale stuurgroep bestaande uit vier burgemeesters, politie, vertegenwoordigers van justitiepartners en van zorgpartijen. Deze stuurgroep staat onder voorzitterschap van de heer A. Wolfsen, burgemeester van Utrecht.

  Onderwerp: Woordvoerder Veiligheidshuis Bergen op Zoom bij Onder Ons
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 23 maart 2013
  Kijk hier verder op youtube >>

  Jonge inbrekers, overvallers en straatrovers in West-Brabant worden voortaan dichter op de huid gezeten. Dat gebeurt o.a. via een lik-op-stuk beleid. Dus zo snel mogelijk straffen, nadat ze zijn opgepakt. Maar ook ouders en andere gezinsleden daarbij betrekken. Te gast is manager en woordvoerder van het Veiligheidshuis Berry Dückers


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.