Week: 10 van 3 tot en met 9 maart 2013


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio waarschuwt op Omroep Zeeland
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid opnieuw trekker Europees project
 • Veiligheidsbestuur Groningen wijst vier bedrijfsbrandweren aan
 • Rechter haalt streep door oefencentrum Brandweer
 • Politie kiest massaal nieuw uniform


 • Onderwerp: Veiligheidsregio waarschuwt op Omroep Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland en Omroep Zeeland waarschuwen inwoners van Zeeland vanaf vandaag op een nieuwe manier voor een ramp of calamiteit. Met één druk op de knop door de Veiligheidsregio kan een waarschuwingsboodschap worden uitgezonden op Omroep Zeeland radio én televisie. Omroep Zeeland Radio is de rampenzender voor Zeeland. Het systeem is vandaag om twaalf uur getest.
  Vanuit het gebouw van de Veiligheidsregio in Middelburg kan bij een calamiteit rechtstreeks worden ingebroken in de programma's van Omroep Zeeland. Dan wordt bijvoorbeeld de boodschap zichtbaar 'houd ramen en deuren gesloten'. De uitzending van dat moment blijft zichtbaar in een kleiner formaat. Op radio klinkt, afhankelijk van de soort calamiteit, een vooraf opgenomen boodschap.
  Op deze manier worden inwoners van Zeeland snel op de hoogte gebracht van een calamiteit en weten ze tijdens de eerste minuten van een grootschalig incident wat er van ze wordt verwacht.
  Omroep Zeeland Radio is vanaf dat moment in de lucht als rampenzender. Dat houdt in dat de overheid officiele boodschappen op de radiozender kan laten horen. Daarnaast doet Omroep Zeeland natuurlijk ook journalistiek verslag van de calamiteit op radio, internet, televisie en teletekst.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid opnieuw trekker Europees project
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DRECHTSTEDEN - De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is na het succesvol afgesloten project MiSRaR opnieuw trekker van een samenwerkingsproject met Europese partners. Ditmaal gaat het om het project Promoting and Implementing Strategies for Risk management and Assessment. Prisma gaat over het bevorderen en implementeren van strategieën voor risicomanagement en het gebruik van risicobeooordelingen als basis hiervoor. De Europese Unie vindt veiligheidsvraagstukken dermate belangrijk, dat ze € 489.000 beschikbaar stelt voor dit project. Het totale budget bedraagt € 652.000; de diverse partners dragen gezamenlijk € 163.000 bij in dit project.
  Andere Europese partners naast de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn: Het regionaal economisch ontwikkelingsbureau van Stara Zagora in Bulgarije, de gemeenten Mirandela en Aveiro in Portugal en de stad Tallinn in Estland.
  Belangrijkste doelstelling van PrismA is het testen van de cross-sectorale uitvoering van de risico-beoordeling en ontwikkeling van risicobeheersings (preventie) strategieën, zoals onder meer beschreven in het handboek MiSRaR. De partners gaan de ontwikkelde methoden testen op voor hen belangrijke risicogebieden.
  Tweede doelstelling is om binnen de Europese Unie het gebruik van risicobeheersing strategieën te bevorderen en uitwisseling van kennis tussen lokale, regionale en provinciale overheden en partners te bewerkstelligen.
  De vijf partners organiseren hiertoe gezamenlijk een drietal congressen en delen kennis en informatie door het publiceren van nieuwsbrieven, perspublicaties en middels websites. De eindproducten zullen uiteraard voor iedereen in de Europese Unie beschikbaar zijn.

  Onderwerp: Veiligheidsbestuur Groningen wijst vier bedrijfsbrandweren aan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft vandaag vier bedrijven aangewezen als 'bedrijfsbrandweerplichtig'. Het gaat om Akzo Nobel Chemicals BV, Tejin Aramid BV, Delamine BV en Aluminium Delfzijl BV. Alle bedrijven zijn gevestigd in Delfzijl.
  Bovenstaande bedrijven hadden al (gezamenlijk) een eigen bedrijfsbrandweer, maar op basis van de Wet Veiligheidsregio heeft het bestuur de bevoegdheid om deze bedrijven ook een formele aanwijzing te geven. Dit betekent dat ze nu ook daadwerkelijke wettelijke verplichtingen hebben op het gebied van materieel, personeel en vakbekwaamheid. De Veiligheidsregio controleert jaarlijks of ze voldoen aan deze eisen.
  De regio Groningen kent circa 30 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Dit zijn bedrijven met een bovengemiddeld risico. Bijna alle bedrijven in onze regio die mogelijk in aanmerking komen voor de bedrijfsbrandweer, zijn nu geanalyseerd. Een analyse bij de laatste bedrijven volgt dit jaar.

  Onderwerp: Rechter haalt streep door oefencentrum Brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Omwonenden van vliegveld Twente, verenigd in VOLT Twente, hebben een rechtszaak tegen de aanwezigheid van een brandweeroefencentrum op het vliegveldterrein gewonnen. De rechtbank in Almelo besloot donderdag dat een tijdelijke omgevingsvergunning wordt geweigerd.
  De Veiligheidsregio Twente vroeg in 2011 om een omgevingsvergunning voor het brandweeroefencentrum (TRONED). VOLT Twente tekende bezwaar aan tegen die aanvraag, omdat volgens VOLT Twente direct duidelijk was dat het oefencentrum een definitieve plek op het vliegveldterrein zou krijgen. En een omgevingsvergunning is bedoeld voor een tijdelijke voorziening voor een periode van maximaal vijf jaar.
  De rechtbank stelt in haar oordeel dat het inderdaad aannemelijk is dat het brandweeroefencentrum langer dan de maximale termijn van vijf jaar op het vliegveldterrein zal zijn gevestigd. Een termijn die volgens VOLT Twente al is overschreden, het brandweeroefencentrum zit er volgens de omwonenden al sinds 2008.
  VOLT Twente denkt dat de uitspraak ook het plan van beheersmaatschappij Reggeborgh, om een nieuwe burgerluchthaven te realiseren, bemoeilijkt. VOLT Twente betitelt de uitspraak van de rechter als de zoveelste grote tegenvaller voor gebiedsregisseur ADT. "Eerder heeft de rechtbank de status van vliegveld vernietigd. Ook werd ADT gedwongen de namen bekend te maken van de mogelijke exploitanten. Hierdoor werd bekend dat Schiphol al jaren geleden heeft gezegd dat er geen kans is voor een luchthaven in Twente", zegt Nol Graas van VOLT Twente.

  Onderwerp: Politie kiest massaal nieuw uniform
  Thema: veiligheid
  Datum: 07 maart 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten heeft, na overeenstemming met korpsleiding en bonden, besloten dat de Nederlandse politie in 2014 een nieuw Operationeel Uniform krijgt. Een uniform met meer functionaliteit, uitstraling en comfort. Naast het nieuwe uniform krijgt elke collega ook een soepel en comfortabel veiligheidsvest.
  Na een gedegen onderzoek onder de burgerbevolking en de landelijke interne enquête kan de politie zich opmaken voor een nieuw en modern Operationeel Uniform. Van de 33.124 respondenten, uit het interne onderzoek, sprak 65% zich uit voor uniform 1, het uniform met gele striping. Het overgrote deel sprak daarnaast de voorkeur uit voor de polo in combinatie met de cap.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.