Week: 07 van 10 tot en met 16 februari 2013


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio niet geïnformeerd over bijna treinramp
 • Benoeming Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Overleg veiligheidsregio loopt vast
 • Afspraken huisartsen en veiligheidsregio ZHZ
 • 'We zorgen voor waterveiligheid: dat het nooit meer mag gebeuren'
 • Waterschappen willen onderzoek naar gevolgen van aardbevingen voor waterveiligheid
 • Criminele en overlastgevende jongen: steeds groter probleem in Tiel


 • Onderwerp: Veiligheidsregio niet geïnformeerd over bijna treinramp
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Groningen is niet geïnformeerd over de bijna-ramp in Groningen met een trein met gevaarlijke stoffen. Volgens het ministerie van Infrastructuur ging het om een 'interne aangelegenheid'.
  RTV Noord bracht woensdag een rapport van de Inspectie Leefomgeving Transport van het ministerie van Infrastructuur naar buiten. Daarin staat dat op 6 maart vorig jaar een trein met natrium en ammonia op het verkeerde spoor terecht is gekomen bij het toen nog in aanbouw zijnde station Europapark in de stad. De oorzaak was een bouwtekening van ProRail, waarop twee wissels door elkaar waren gehaald.
  Politiek Den Haag neemt de zaak hoog op. De PvdA heeft woensdag meteen Kamervragen gesteld en VVD-Kamerlid Betty de Boer heeft bij ProRail om opheldering gevraagd. Die organisatie heeft nog niet gereageerd.

  Onderwerp: Benoeming Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
  Thema: veiligheid
  Datum: 14 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De heer drs. H.W.M. (Dick) Schoof wordt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in overeenstemming met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in per 1 maart 2013.
  De heer Schoof (1957) is sinds eind 2010 directeur-generaal Politie en in het bijzonder belast met de vorming van de nationale politie, bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en plv. secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Hij begon zijn loopbaan in 1984 bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
  De heer Schoof studeerde Planologie aan de Universiteit van Nijmegen. Hij volgt de heer drs. E.S.M. Akerboom op die per 1 december 2012 is benoemd tot secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie.
  De benoeming van de heer Schoof is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

  Onderwerp: Overleg veiligheidsregio loopt vast
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het overleg tussen de bonden en Veiligheidsregio Noord Holland Noord is vastgelopen. CNV Publieke Zaak is hierover teleurgesteld.
  CNV Publieke Zaak heeft in de afgelopen maanden overleg gevoerd met de directie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Aanleiding voor het overleg was een wijziging in het rooster van de ambulancedienst.
  De wijziging had met name gevolgen voor de werknemers die wonen en werken op Texel. Deze werknemers kunnen door het nieuwe rooster minder diensten op het eiland draaien en moeten vaker naar Den Helder. De wijziging zorgt ervoor dat werknemers meer dagen moeten werken voor minder geld. Er is namelijk ook sprake van een achteruitgang in de onregelmatigheidstoeslag.
  De werknemers zijn teleurgesteld in de werkgever en willen het liefst het oude rooster behouden. Het bij de directie neergelegde verzoek om voor de betrokken werknemers een tijdelijke compensatieregeling af te spreken is tot tweemaal toe afgewezen. Er is slechts toegezegd dat er nogmaals naar de financiële schade gekeken zal worden maar dat werknemers niet hoefden te rekenen op een tijdelijke compensatie.

  Onderwerp: Afspraken huisartsen en veiligheidsregio ZHZ
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Huisartsen en de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid hebben woensdag een convenant ondertekend.
  Daarbij hebben de drie huisartsenposten met de Veiligheidsregio afspraken gemaakt hoe de hulpverlening bij rampen wordt aangepakt. Er is een communicatiesysteem ingericht, zodat niet alle 250 betrokken huisartsen apart hoeven te worden ingelicht. Verder gaan een aantal artsen extra cursussen volgen en oefenen om bij rampen of epidemieën beter voorbereid te zijn.

  Onderwerp: 'We zorgen voor waterveiligheid: dat het nooit meer mag gebeuren'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 16 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GORINCHEM - De opening van de tentoonstelling 'Tot hier en niet verder' en de uitreiking van het eerste gelijknamige boek was voor de genodigden een feest van herkenning en reünie tegelijk. Het hoge water en de evacuatie van Gorinchem-Oost, 18 jaar geleden, vormen hierbij de verbindende factor. In het boek vertellen de betrokkenen zelf over hun ervaringen.
  Maar de aanleiding van dit alles is de vergraving van een deel van de uiterwaarde Avelingen in het kader van Ruimte voor de Rivier en de aanleg van nieuwe kades voor watergebonden bedrijven op Avelingen-West. De gemeente Gorinchem voert deze werkzaamheden zelf uit en steekt daarmee gigantisch haar nek uit, voor zowel veiligheid als werkgelegenheid.
  Programmadirecteur Ingwer de Boer van Ruimte voor de Rivier noemt Gorinchem een voorbeeld voor wat betreft de samenwerking met het bedrijfsleven. Er wordt een geul gegraven zodat de Boven-Merwede bij hoog water meer ruimte krijgt en de veiligheid voor de stad verbetert. Maar de werkzaamheden zijn voor de meeste inwoners aan het zicht onttrokken. Velen zullen er geen idee van hebben wat hier allemaal gebeurt.
  Om dit toch onder de aandacht van de inwoners te brengen heeft Manon Ensink van de afdeling communicatie van de gemeente dit bijzondere project uitgevoerd. De tentoonstelling bestaat uit een achttal grote panelen Buiten de Waterpoort met portretten en pakkende uitspraken van betrokkenen. Van hieruit kan bovendien een blik worden geworpen op de werkzaamheden even verder stroomafwaarts.
  In het boek wordt tekst en uitleg gegeven over de vergraving op Avelingen en vertellen de betrokkenen van de evacuatie in '95 ieder hun verhaal. Manon Ensink nam de interviews af en Ferry Verheij uit Noordeloos maakte schitterende portretten van deze mensen op passende locaties.
  'De evacuatie is het verhaal van Gorcumers, die hun huis uit moesten, de inwoners die hen opvingen, de bestuurders die beslisten, de hulpverleners, de kinderen en de bedrijven, die zorgen hadden over productie en omzet,' legt Manon Ensink uit. 'De Gorcumers vertellen het verhaal zo zelf aan hun stadgenoten. Ieder heeft zijn unieke verhaal. Daarom een boek. Hierin zijn 28 verhalen vastgelegd, maar ik weet zeker dat er nog veel meer zijn.'
  Zij legt uit dat de betrokkenen er maar al te graag over vertellen. ,,Alsof je alleen maar op een knop hoeft te drukken,' lacht zij. En de stromen woorden golfden over haar heen. 'Ik is bijna alsof ik er zelf bij ben geweest en voel me hierdoor meer Gorcumer. Het was heel ingrijpend voor de mensen en we zijn blij met dit boek. We zorgen voor waterveiligheid, dat het nooit meer mag gebeuren. We vertellen nu waarom. Het gaat om de mensen zelf. Hierdoor weet je waarom we de dingen doen, die we doen.'
  Het werken aan waterveiligheid zal in de delta Nederland nooit klaar zijn. Na '95 werd een Deltaplan voor de Rivieren versneld uitgevoerd, nu Ruimte voor de Rivier en dan gaat het verder met weer een nieuw Deltaprogramma.

  Onderwerp: Waterschappen willen onderzoek naar gevolgen van aardbevingen voor waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 16 februauri 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De aardbevingen in het Noorden van ons land zijn geregistreerd door de sensoren in de zeedijk bij Lauwersoog. Voor de waterveiligheid hebben de lichte bevingen nog geen gevolgen gehad. "Wat er gebeurt bij zwaardere aardbevingen zal echter onderzocht moeten worden. Dijkgraaf Bert Middel heeft daarom, samen met andere Groningse bestuurders, gisteren een brandbrief verstuurd aan het ministerie van Economische Zaken", aldus een woordvoerster van Waterschap Noorderzijlvest.
  De aardbevingen van vorige week zijn door de sensoren in de zeedijk bij Lauwersoog geregistreerd. De trillingen hebben vanuit het epicentrum in 't Zandt, over een afstand van circa 45 kilometer, ook de Lauwersmeerdijk bereikt. De belasting van de dijk tijdens de aardbeving kan vergeleken worden met een vrachtwagen van 40 ton (het wettelijke maximale gewicht van een truck) die direct langs de dijk rijdt. "Direct na de beving heeft de dijk zich weer hersteld", aldus de woordvoerster.
  Sinds 2012 zijn de Lauwersmeerdijk bij Lauwersoog (Vierhuizergat) en de Ommelanderzeedijk bij Delfzijl in het kader van Livedijk XL uitgerust met sensoren. De aardbevingen hebben nu data opgeleverd die van belang zijn voor verder onderzoek.
  De Groningse bestuurders vragen minister Kamp in de brief om verschillende maatregelen, waaronder dus nader onderzoek van de gevolgen van de aardbevingen. Dijkgraaf Bert Middel, die ook het woord voert namens dijkgraaf Alfred van Hall van Hunze en Aa's, is van mening dat de nationale overheid verantwoordelijk is voor de kosten van dat onderzoek en eventuele preventieve maatregelen. "Het kan niet zo zijn dat de Groningse burgers voor deze kosten moeten opdraaien", besluit de woordvoerster.

  Onderwerp: Criminele en overlastgevende jongen: steeds groter probleem in Tiel
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Criminele en overlastgevende jongeren vormen een sterk groeiend probleem voor de gemeente Tiel.
  Het aantal jonge verdachten dat is aangehouden door de politie, is in twee jaar tijd ruim anderhalf keer zoveel geworden. Waar in 2010 nog 390 keer een jeugdige verdachte werd aangehouden, was dit in 2012 608 keer; een toename van 56 procent.
  Het merendeel van de verdachten (364) is tussen de 18 en 24 jaar. Er werden 234 verdachten opgepakt tussen de 12 en 17 jaar, en 10 verdachten van 11 jaar of jonger. Binnen Tiel zijn twee jeugdgroepen die als hinderlijk worden aangemerkt, en één criminele groep. (..)


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.