Week: 05 van 27 januari tot en met 2 februari 2013


Nieuws van Internet:
 • Maandag 4 februari eerste landelijke controlebericht NL-Alert
 • Politie verhuis naar Veiligheidshuis Ter Stokt
 • Minister Kamp overlegt apart met Veiligheidsregio Groningen over gevolgen gaswinning
 • Veiligheidsregio wordt deskundig
 • Reddingsbrigades Veiligheidsregio Noord-Holland Noord sluiten convenant
 • 'Veiligheidshuis is een netwerk, geen instituut'


 • Onderwerp: Maandag 4 februari eerste landelijke controlebericht NL-Alert
  Thema: veiligheid
  Datum: 28 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Maandag 4 februari rond 12.00 uur zendt de overheid het eerste NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen. Dit jaar zendt de overheid in totaal drie controleberichten uit: op 4 februari, 6 mei en 4 november.
  NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden zij ook beter geïnformeerd.
  NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Dit aantal loopt de komende tijd snel op. Op www.nl-alert.nl staat hoe mobiele telefoons moeten worden ingesteld en of de eigen mobiele telefoon al geschikt is om NL-Alert te ontvangen.
  Om in aanloop naar het uitzenden van het controlebericht zoveel mogelijk mensen bewust te maken van NL-Alert start vandaag een publiekscampagne. Via televisie- en radiospotjes, een online campagne en advertenties in kranten worden mensen gewezen op het controlebericht van 4 februari. Tegelijkertijd worden zij opgeroepen om nu te controleren of hun eigen mobiele telefoon al geschikt is voor NL-Alert en om hem in te stellen als dit het geval is.

  Onderwerp: Politie verhuis naar Veiligheidshuis Ter Stokt
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MEERHOUT - Het gebouw van de brandweer onderging het laatste jaar een heuse metamorfose en werd uitgebreid tot het Veiligheidshuis 'Ter Stokt'. Vanaf 4 februari nemen ook de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, het Rode Kruis en de dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties (G.A.S) hier hun intrek
  Vanaf 4 februari om 7 uur kan iedereen terecht op het veiligheidshuis. Aan het bestaande gebouw werd aan de achterzijde een volledige vleugel bijgebouwd. Ook aan de voorkant werd het gebouw uitgebreid met een volledig nieuw stuk. Het adres van het veiligheidshuis Ter Stokt is Stelenseweg 92, 2440 Geel. De centrale oproepnummers van de verschillende partners blijven hetzelfde.
  In het veiligheidshuis wonen vier veiligheidspartners samen onder één dak. Wat wil dit zeggen? Er is een gezamenlijk gedeelte dat zowel de politie als de brandweer gebruikt. Hier word je als inwoner onthaald, er zijn ook gezamenlijke vergader- en opleidingslokalen en enkele gespreksruimtes. Verder houden de interventieploegen zich hier paraat en bevindt er zich de meldkamer van de politie en de brandweer. Daarnaast is er een gedeelte van het veiligheidshuis voorbehouden voor de brandweer. Hier bevinden zich hun burelen, archief, magazijnen, ateliers, kleedkamers, garages en opslagruimtes. Ook de politie heeft een eigen gedeelte. Hierin zijn hun burelen, kleedruimtes, archief, het cellencomplex e.d. ondergebracht. In deze nieuwbouw krijgt ook het Rode Kruis-Geel haar bureel, leslokalen en opslagruimte en ook de dienst G.A.S. heeft in het veiligheidshuis haar eigen stekje.
  Voor aangiften en crisishulp kan je zeven dagen op zeven, 24 uur per dag terecht bij de politie en de brandweer. Voor het overige werken de partners van het veiligheidshuis zoveel mogelijk op afspraak. De brandweer en de politie hebben een gezamenlijk permanent onthaalpunt. Overdag verzorgt een administratief bediende van de politie het eerste onthaal. Indien nodig word je verder geholpen door een politieambtenaar, iemand van de brandweer of de dienst G.A.S. Buiten deze uren verzorgt een politieambtenaar ook het eerste onthaal. Het Rode Kruis-Geel kan als vrijwilligersorganisatie geen permanente aanwezigheid waarborgen. Op de dienst G.A.S. kan je op afspraak terecht.
  Het adres van het veiligheidshuis is Stelenseweg 92, 2440 Geel. De centrale oproepnummers van de verschillende partners blijven hetzelfde. Moet je een document met de post naar één van de partners van het veiligheidshuis sturen, richt je brief dan niet aan het Veiligheidshuis 'Ter Stokt', maar aan de politie, brandweer, Rode Kruis of dienst G.A.S. Hieronder vind je een overzicht van de contactgegevens.
  De politiezone behoudt de wijkkantoren in Laakdal en Meerhout. Het wijkkantoor van Geel is gehuisvest in het Veiligheidshuis Ter Stokt. De openingsuren blijven hetzelfde, maar de telefoon- en faxnummers en ook de mailadressen veranderen vanaf 4 februari. Je vindt de nieuwe gegevens hieronder op een rijtje:
  Ben je benieuwd naar het nieuwe veiligheidshuis of naar onze manier van werken, kom dan een kijkje nemen tijdens het opendeurweekend op 4 en 5 mei. Meer informatie en het concrete programma maken we later bekend. Check hiervoor regelmatig www.pzglm.be, www.geel.be en www.geel.rodekruis.be.

  Onderwerp: Minister Kamp overlegt apart met Veiligheidsregio Groningen over gevolgen gaswinning
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft maandagochtend 28 januari in het gesprek op het gemeentehuis van Loppersum burgemeester Peter Rehwinkel toegezegd dat er een apart overleg met de komt over de gevolgen van de aardgaswinning.
  Burgemeester Rehwinkel (l) van Groningen en minister Kamp van Economische Zaken.
  De minister zegde ook toe dat hij zal bekijken hoe de informatievoorziening richting de Veiligheidsregio Groningen is geweest. Eerst afgelopen vrijdag is de Groninger Veiligheidsregio geïnformeerd over de risico's. Daarnaast beloofde de minister te kijken naar de ondersteuning voor de benodigde expertise bij de Veiligheidsregio. Zijn gedachten gaan daarbij uit naar de vorming van een zogeheten expertregio.

  Onderwerp: Veiligheidsregio wordt deskundig
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De veiligheidsregio wordt een expertregio, dat betekent dat de regio hulp krijgt op het gebied van bodemverzakking en aardbevingen. Dat heeft burgemeester Rehwinkel afgesproken met minister Henk Kamp en premier Mark Rutte.
  Afgelopen week liet Rehwinkel zijn ongenoegen blijken over het besluit van het kabinet om door te gaan met de gaswinning. Het gevaar op aardbevingen wordt nu groter geacht, het besluit overviel de regio. De veiligheidsregio coördineert alle hulpdiensten in geval van calamiteiten. Zij moeten dus meer weten over de gevolgen van een aardbeving of bodemverzakking.
  De Nederlandse Staat verdient 2,2 miljard euro met de gaswinning, er kunnen dus middelen vrijgemaakt worden om de veiligheid in het gebied te vergroten.

  Onderwerp: Reddingsbrigades Veiligheidsregio Noord-Holland Noord sluiten convenant
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  IJmuiden/Texel - Afgelopen donderdag hebben de reddingsbrigades uit de regio Noord-Holland Noord en de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland het samenwerkingsconvenant "Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)" ondertekend.
  Het gaat om de reddingsbrigades uit Bergen, Callantsoog, Den Helder, Egmond, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hoorn, Petten, Schoorl, Sint Maartenszee, Stede Broec, en Texel.
  De reddingsbrigades uit Castricum en Obdam sluiten mogelijk op een later moment aan bij de RVR. Het RVR-convenant versterkt de samenwerking tussen de reddingsbrigades bij de voorbereiding en uitvoering van hun hulpverleningstaken, met steun van Reddingsbrigade Nederland.
  Vanaf dit moment kunnen zij tevens als één regionale gesprekspartner gaan optreden voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en andere hulpverleningspartners.
  Met de samenwerking slaan de reddingsbrigades de handen ineen bij de kwaliteitsontwikkeling van hun reddings- en bewakingstaken en het borgen van hun inzetbaarheid.
  Daarnaast zullen zij zich meer gezamenlijk voorbereiden op grootschalige waterhulpverlening en overstromingen. De reddingsbrigades blijven voor afspraken omtrent het lokale strand- en recreatietoezicht en evenementenbewaking het lokale aanspreekpunt voor de eigen gemeente.
  Er is een regionale Coördinator RVR vanuit Reddingsbrigade Nederland aangesteld, die de brigades ondersteunt bij de uitvoering van het convenant.
  Het is de bedoeling dat in 2015 in iedere veiligheidsregio een RVR convenant is getekend. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat de vorming van deze samenwerkingsverbanden financieel ondersteunt.
  Het Nationaal Rampenfonds en Reddingsbrigade Nederland zelf dragen ook bij, waardoor extra investeringen in opleiding, oefening en materiaal mogelijk zijn. Inmiddels lopen er in alle veiligheidsregio's initiatieven tot implementatie van de RVR. Noord-Holland Noord is de 4e veiligheidsregio waar de ondertekening van een RVR-convenant is gerealiseerd.

  Onderwerp: 'Veiligheidshuis is een netwerk, geen instituut'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 01 februari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De integrale en persoonlijke aanpak van Veiligheidshuizen heeft bewezen veelplegers te kunnen helpen en gemeenten veiliger te maken. Het Rijk wil dat elke veiligheidsregio straks ten minste één Veiligheidshuis heeft waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten. Een landelijk kader biedt sinds kort houvast. Wat is de rol van gemeenten?
  De gevangenisdeur gaat open, er komt een man naar buiten met in zijn hand een grote blauwe plastic zak. Als achter hem de deur weer sluit, zet hij de zak neer en kijkt om zich heen. Hij is vrij. Maar wat nu? Geen geld, geen werk, geen huis. Terug naar zijn oude vrienden dan maar. De kans is groot dat hij binnen afzienbare tijd opnieuw op straat slaapt, zich te buiten gaat aan drankmisbruik en voorbijgangers lastigvalt. Geen ernstige misdrijven, maar 'bagatelfeiten' als deze leiden op straat wel tot ernstige hinder en een gevoel van onveiligheid bij burgers. Een typisch geval voor de integrale aanpak van een Veiligheidshuis.
  Veiligheidshuizen moeten recidive voorkomen. Of het nu gaat om overlastgeven-de, criminele en verslaafde veelplegers, volwassenen die uit de gevangenis komen, jongeren uit een jeugdinrichting of om huiselijk geweld. In een Veiligheidshuis overleggen Openbaar Ministerie, politie, hulpverlening en gemeenten samen over de beste manier om de potentiële overtreder op het rechte pad te houden. Voor iedere persoon wordt een traject uitgezet dat op hem of haar is toegesneden.
  De partners in het Veiligheidshuis zorgen voor de uitvoering van het traject (huisvesting, zorg, straf of uitkering) en bewaken de voortgang. Er zijn inmiddels 41 Veiligheidshuizen in Nederland, met een schaal variërend van een gemeente tot regio of provincie. De bedoeling van het Rijk is dat elk van de 25 veiligheidsregio's straks beschikt over ten minste één Veiligheidshuis waar regiogemeenten op kunnen aansluiten.
  Sinds 1 januari krijgen gemeenten een rijksbijdrage in de kosten die ze maken voor de regie op Veiligheidshuizen, geld dat eerder naar het Openbaar Ministerie ging. Jantine Kriens, locoburgemeester van Rotterdam en fervent pleitbezorgster van Veiligheidshuizen, ziet de regierol vooral als 'een rol van verbinden'. 'Alle partners om de tafel houden, een gezaghebbende positie innemen zonder dat je erboven staat en de baas speelt. Ik zeg altijd: een regisseur staat zelf niet op het podium. Die zorgt dat alle spelers op het podium kunnen schitteren. Dat kan alleen de gemeente want de andere partners zijn partij.' Gemeenten hebben daarnaast een eigen rol. Kriens: 'Denk aan taken als schuldhulpverlening en re-integratie. Je moet in dit geval echt beide rollen spelen en ook beleggen bij verschillende mensen. Want twee petten op één hoofd is niet zo transparant.'

  Wat zijn de kwetsbare kanten van het proces?
  Een netwerk sturen vraagt voortdurende scherpte. Voor je het weet wil iedereen met alles te maken hebben. Ik zeg vaak: dan sterven we in de schoonheid van samenhang en regie. Iedereen moet vooral zijn eigen rol spelen, zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en daarmee iets toevoegen aan het traject dat je met een cliënt afspreekt. Dat vraagt om een speciaal soort manager, iemand die op een bepaald moment zegt: 'Nu genoeg gepraat, wanneer doe jij dat en wanneer doe jij dat'. Dat gaat nooit vanzelf, vraagt voortdurend onderhoud en kun je ook niet vastleggen in een structuur.

  Bezuinigingen maken extra taken misschien lastig.
  Je loopt het risico dat iedereen zich in zijn eigen koker terugtrekt. Dat is gevaarlijk en penny wise, pound foolish. Ik begrijp dat wel, maar verstandig is het niet. Dan ben je meer geld kwijt met minder resultaat. Cliënten van het Veiligheidshuis behoren tot de meest ingewikkelde gevallen. De persoonsgerichte aanpak is voor hen de meest effectieve. In mijn vorige bestuursperiode hebben we drieduizend dak- en thuislozen van straat gehaald, onder wie veel ex-gedetineerden. We hebben uitgerekend dat één euro in de zorg twee euro opleverde bij politie, justitie en schadeverzekeraar. Dus het maatschappelijk effect is heel groot.

  Is de schaal van een Veiligheidshuis belangrijk?
  Je hebt een bepaalde schaal nodig om het management goed te kunnen organiseren. Netwerksturing gaat niet vanzelf, daar heb je deskundige mensen voor nodig. Mensen die de wereld van de corporaties kennen, van psychiatrische problematiek verstand hebben. Maar je moet er wel voor zorgen dat de verantwoordelijkheden ook op de kleine schaal blijven liggen. Als de wethouder zich niet verantwoordelijk voelt, verlies je die gemeente. En als een cliënt in een buurt wordt opgevangen, moet daar ook iemand zijn die hem begeleidt. Anders werkt het niet.

  Het Veiligheidshuis is een netwerk, geen instituut. Hoe makkelijk het ook kan zijn om bij elkaar te zitten. Het is heel belangrijk dat je in dienst blijft van je eigen organisatie. Anders raak je de verbinding met je eigen club kwijt.

  Wat is de beste weg om je aan te sluiten bij een Veiligheidshuis?
  Ken je gemeente. Er komen elk jaar gedetineerden uit de gevangenis, waar je nu niets mee doet. Wie zijn die mensen, wat hebben ze nodig en hoe kun je voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan? Zorg ervoor dat je dat weet en kijk dan bij welk Veiligheidshuis jouw problematiek past. Als negen van de tien ex-gedetineerden geen identiteitskaart hebben , doe dan mee met een Veiligheidshuis dat de gevangenis ingaat om dat alvast te regelen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.