Week: 03 van 13 tot en met 19 januari 2013


Nieuws van Internet:
 • Incidenten jaarwisseling nog altijd onacceptabel hoog
 • Kamer: strengere verkoop vuurwerk
 • 'Leeftijdgrens vuurwerk handhaven'
 • Periode bijzondere aandacht verbetering brandveiligheid justitiële inrichtingen afgerond
 • Nieuwe richtlijn PTSS voor politie
 • Duikteam veiligheidsregio geeft demonstratie in Zwitserland
 • Veiligheidsregio wil af van nodeloze automatische meldingen


 • Onderwerp: Incidenten jaarwisseling nog altijd onacceptabel hoog
  Thema: veiligheid
  Datum: 14 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De hoeveelheid en de aard van de incidenten tijdens de jaarwisseling en de mate van geweld tegen werknemers met een publieke taak zijn nog steeds onacceptabel. Datzelfde geldt voor het letsel, de schade en de maatschappelijke kosten. Dat schrijft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de Kamer over het landelijk beeld van de incidenten die tijdens de jaarwisseling 2012-2013 hebben plaatsgevonden.
  Het aantal incidenten is in vergelijking met de vorige jaarwisseling nagenoeg gelijk gebleven. Openlijke geweldpleging is bijna gehalveerd naar 139 incidenten (265 in 2012). Het aantal incidenten van geweld tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel is afgenomen naar 114 in 2013. Dat waren er 186 bij de vorige jaarwisseling. Een stijging is te zien bij vernielingen (2.661 in 2013/2.452 in 2012) en brandstichtingen (816 in 2013/732 in 2012).
  Opstelten benadrukt dat oud en een nieuw een feest is en hoort te zijn, daar passen dergelijke aantallen incidenten niet bij. De huidige aanpak moet worden voortgezet. Een krachtige, eenduidige en integrale aanpak zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen. Dat betekent dat we ons op alle fronten moeten blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling daadwerkelijk een feest is.
  De politie heeft tijdens de jaarwisseling 1.098 personen aangehouden, waarvan er, volgens de voorlopige cijfers van het Openbaar Ministerie, 723 zijn aangebracht bij het OM. Hiervan zijn er inmiddels 419 door het OM beoordeeld, met name via de ZSM-werkwijze. Hiervan is in 167 zaken besloten tot een OM-strafbeschikking, een transactie of een voorwaardelijk sepot, 19 gevallen zijn verwezen naar HALT of Veiligheidshuis, 48 zaken zijn geseponeerd en 185 personen zijn gedagvaard. Hiervoor zijn inmiddels 16 supersnelrechtzittingen gehouden. In drie zaken die via supersnelrecht zijn afgehandeld en waarin de rechtbank lager vonniste dan het OM had geëist, gaat het OM in hoger beroep.
  Op dit moment zijn nog niet alle gegevens voorhanden om een totaal beeld van de afgelopen jaarwisseling te kunnen schetsen. Dit betreft bijvoorbeeld de definitieve cijfers van het OM en cijfers over in beslag genomen vuurwerk, vuurwerkletsel en schade. Hierover zal in februari een brief aan de kamer worden gestuurd.

  Onderwerp: Kamer: strengere verkoop vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 15 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De regeringspartijen VVD en PvdA willen dat de leeftijdsgrens bij vuurwerkverkoop beter gehandhaafd wordt. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie moet daarover afspraken maken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, vinden ze. Ook het CDA wil dat Opstelten in actie komt.
  Kenniscentrum Nuchter zegt dat 77 procent van de vuurwerkwinkels onlangs vuurwerk heeft verkocht aan kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Het centrum, dat voor het onderzoek loktieners inzette, zegt dat gemeenten vooral controleren op de veilige opslag en verkoop van vuurwerk. Het handhaven van de leeftijdsgrens hoort niet bij de prioriteiten.
  PvdA-Kamerlid Marcouch wil dat Opstelten gemeenten aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. "We zijn niet voor een vuurwerkverbod, maar wel voor het handhaven van de regels. De leeftijdsgrens is er niet voor niets", zegt hij.
  Coalitiepartner VVD wijst op de verantwoordelijkheid van de vuurwerkwinkels. "Als een ondernemer kinderen blij wil maken, moet hij een speelgoedwinkel openen. Vuurwerk is volwassen vermaak", zegt VVD-Kamerlid Dijkhoff.

  Onderwerp: 'Leeftijdgrens vuurwerk handhaven'
  Thema: vuurwerk
  Datum: 15 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De leeftijdsgrens voor de verkoop van vuurwerk moet beter worden gehandhaafd. Dat vindt PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch. Hij heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Aanleiding is een reportage van de NOS, waaruit blijkt dat kinderen onder de 16 makkelijk aan vuurwerk kunnen komen, hoewel dat volgens de regels niet mag.
  Marcouch wil van Opstelten weten wie er verantwoordelijk is voor de handhaving van die regels en wat er in de praktijk van terechtkomt. Zo nodig moet de minister met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleggen, vindt het Kamerlid.

  Onderwerp: Periode bijzondere aandacht verbetering brandveiligheid justitiële inrichtingen afgerond
  Thema: veiligheid
  Datum: 14 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) beschouwt de periode van bijzondere en gerichte aandacht voor de verbetering van de brandveiligheid bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na de Schipholbrand in 2005 als afgerond. Dat schrijft hij vandaag in reactie op het onderzoeksrapport van de vier samenwerkende rijksinspecties over de brandveiligheid bij dertien particuliere justitiële inrichtingen. Teeven ziet in het inspectierapport het beeld bevestigd dat de aanpak heeft geleid tot een verantwoord brandveiligheidsniveau in de particuliere sector. De gezamenlijke rijksinspecties kwamen in 2010 al tot de conclusie dat de rijksinrichtingen en de semi-particuliere inrichtingen als brandveilig konden worden gekarakteriseerd, maar dat de bouwkundige en organisatorische brandveiligheid in de particuliere inrichtingen nog onvoldoende op orde was.
  Teeven schrijft verder in de brief dat vier aanbevelingen van de inspecties in de komende periode worden opgepakt. Zo is een groter bewustzijn nodig over de risico's van teveel persoonlijke spullen binnen de beperkte verblijfsruimte van de justitiabele en moeten er duidelijke en eenduidige afspraken met de brandweer worden gemaakt met de brandweer over opkomsttijden. Ook is een betere analyse nodig van de risico's van het gebruik van het gebouw en de afstemming van de BHV-organisatie daarop en is permanente aandacht voor de borging van het gehele brandveiligheidsconcept noodzakelijk om de brandveiligheid ook voor de toekomst te verzekeren. De DJI zal erop toezien dat alle particuliere inrichtingen op korte termijn met deze aanbevelingen aan de slag gaan. Om de brandveiligheid op de lange termijn te waarborgen zal DJI het brandveiligheidsbeleid van de particuliere inrichtingen periodiek blijven evalueren.

  Onderwerp: Nieuwe richtlijn PTSS voor politie
  Thema: veiligheid
  Datum: 15 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Per 1 januari 2013 is een nieuwe richtlijn posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie van kracht. Er wordt nu landelijk uniform beleid gevoerd over de wijze waarop met gevallen van PTSS bij de politie moet worden omgegaan. Het gaat om zowel het voorkomen van PTSS als de medische en juridische afwikkeling. De richtlijn is een uitvoering van de afspraken met de politievakorganisaties in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2012-2014.
  Politiekorpsen gingen verschillend om met het beoordelen van de relatie tussen de medisch vastgestelde PTSS en het juridisch erkennen van de PTSS als beroepsziekte. Dit betekent dat er rechtsongelijkheid ontstond voor medewerkers van de politie. Het uitgangspunt is nu dat als een medisch vastgestelde PTSS beroepsgerelateerd is, dit ook in juridische zin erkend wordt als beroepsziekte. De beoordeling hiervan vond binnen de politie niet op eenduidige wijze plaats. Met deze richtlijn is dat verleden tijd.
  Alle lopende en oude zaken komen zullen opnieuw worden beoordeeld op grond van deze Richtlijn zodat er eenduidige besluitvorming volgt. Eerdere uitspraken van rechtbanken en van de Centrale Raad van Beroep blijven uiteraard in stand, maar het betreft hier een heroverweging van een afwijzingsbesluit van het korps conform deze nieuwe Richtlijn. Ook voor reeds ontslagen politiemensen is het mogelijk een beroep te doen op de richtlijn.
  Daarnaast wordt geïnvesteerd in preventie van PTSS. De afgelopen tijd zijn diverse maatregelen in gang zijn gezet om de psychische en mentale gezondheid van de politie te verbeteren en zo de kans op PTSS te verminderen. Iedere politiemedewerker die te maken krijgt met beroepsgerelateerde incidenten die traumatische stressgerelateerde gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, moet zo snel en zo goed mogelijk worden opgevangen en begeleid. Alle inspanningen moeten er op gericht zijn om nadelige gevolgen van de gebeurtenis te voorkomen en het herstelproces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit is beter voor de politiemedewerker in kwestie en zijn thuisfront. Het zorgt er ook voor dat hij of zij sneller weer inzetbaar is voor de dienst.

  Onderwerp: Duikteam veiligheidsregio geeft demonstratie in Zwitserland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het duikteam van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland geeft van 10 tot en met 12 mei demonstraties in Zwitserland. Dit gebeurt tijdens het internationale brandweertreffen Code 3800 in Interlaken. Het duikteam, dat bestaat uit mensen van Brandweer Purmerend en Brandweer Zaanstad, doet dit onder de vlag van Brandweer Nederland. Zij laten op verzoek van de Zwitserse organisatie zien hoe het duiken in Nederland is georganiseerd.
  Het duikteam is er trots op dat zij het vertrouwen heeft gekregen van Brandweer Nederland om het duiken over de grens te demonstreren. Daaruit blijkt dat we als veiligheidsregio het duiken goed op orde hebben. Om het duiken te kunnen demonstreren, neemt het team een duikcontainer mee. Dit is een zeecontainer met glazen wanden. Hierin simuleren zij een duikinzet. Zij halen het slachtoffer uit het water met een redvoertuig. Daarna behandelen zij het slachtoffer. Verder kunnen de bezoekers in de stand van het duikteam foto's en filmmateriaal bekijken.
  De veiligheidsregio werkt momenteel aan de verdere professionalisering en vorming van één regionaal duikteam met twee steunpunten (Purmerend en Zaandam). Het team heeft zo'n 80 duikincidenten op jaarbasis. De afgelopen jaren hebben de duikteams succesvolle reddingen verricht. De lokale brandweer zet zelf mensen met beschermende kleding in bij ondiep en smal water, de zogenaamde grijpredding. Eén duikteam ondersteunt hen hierbij. Bij diep en breed water ondersteunen beide duikteams de lokale brandweer vanuit de steunpunten. De veiligheidsregio heeft op duikgebied inmiddels initiatieven genomen voor verdere samenwerking met de veiligheidsregio's van Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord. Er worden onder meer afspraken gemaakt over inkoop, oefenen en ondersteuning bij incidenten.

  Onderwerp: Veiligheidsregio wil af van nodeloze automatische meldingen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 januari 2013
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  REGIO - De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bindt de strijd aan tegen de vele nodeloze automatische brandmeldingen. Ze zorgen voor overlast, extra werkdruk en kosten de gemeenschap veel geld.
  Brandmelders redden levens en beperken brandschade. Ze kunnen al bij een kleine brand de mensen in het gebouw en de brandweer waarschuwen. In gebouwen met een verhoogt risico bij brand zoals hotels, zorginstellingen, grote winkels en hoge gebouwen, zijn brandmelders zelf verplicht.
  Per jaar worden echter bijna 2100 automatische brandmeldingen veroorzaakt door organisatorische en technische onvolkomenheden zoals roken, werkzaamheden, koken en slecht onderhoud.
  Op het moment van een brandmelding neemt voor de brandweer het risico in het verkeer toe. Daarbij komt dat de gealarmeerde ploeg brandweermensen en het bijbehorende materiaal ook niet meer ingezet kan worden voor noodzakelijke hulpverlening op andere locaties. Verder heeft een melding altijd financiële gevolgen en een flinke impact op de bedrijfsvoering.
  Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd met als doel de veroorzakers te wijzen op hun verantwoordelijkheid om nodeloze brandmeldingen te voorkomen. Ook worden er gesprekken gevoerd met de organisaties die voor veel loze meldingen zorgen. Helaas hebben deze acties (nog) niet het gewenste resultaat opgeleverd. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat kan dit leiden tot het opleggen van een dwangsom of het afsluiten van het systeem.
  In 2012 is de regelgeving gewijzigd, waardoor bepaalde objecten niet meer verplicht zijn om een brandmeldinstallatie rechtstreeks door te melden naar de brandweer. Omdat zij in geval van een calamiteit, net als ieder ander, het landelijke alarmnummer 112 kunnen bellen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.