Week: 52 van 23 tot en met 29 december 2012


Nieuws van Internet:
 • Meer vuurwerk verkocht in voorverkoop
 • Rotterdammer deel van hand kwijt
 • Bonden stellen Veiligheidsregio Limburg-Zuid ultimatum
 • Kosten veiligheidsregio ter discussie in Eerselse raad
 • Bijna 16.000 meldingen over vuurwerkoverlast
 • Nederlanders kopen massaal vuurwerk in België
 • Zeeuwse brandweerkorpsen vanaf 1 januari 2013 bij Veiligheidsregio Zeeland
 • Ook getetst vuurwerk gevaarlijk
 • Illegaal vuurwerk komt gewoon met de post
 • Politie jaagt op illegaal vuurwerk via de post
 • Bunkers vol vuurwerk wachten nog
 • Het vuurwerk dat drie vingers kostte


 • Onderwerp: Meer vuurwerk verkocht in voorverkoop
  Thema: vuurwerk
  Datum: 24 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Er is meer vuurwerk besteld in de voorverkoop dit jaar. Ten opzichte van vorig jaar is er tot nu toe 8 procent meer uitgegeven. Dat meldde de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) maandag. De toename komt volgens BPN-voorzitter Leo Groeneveld vooral door de gestegen prijzen in Duitsland en het feit dat het siervuurwerk hier verbeterd is.
  'Het siervuurwerk is tegenwoordig in Nederland net zo goed en ongeveer even duur als in het buitenland. De liefhebber waagt daarom geen risicovol tripje over de grens meer.'
  'Bovendien zijn in Duitsland de prijzen enorm gestegen, maar in Nederland niet', aldus Groeneveld. Dat levert extra verkoop in de grensstreek op, omdat mensen Duitsland nu juist weer mijden.
  Vorig jaar werd er zo'n 70 miljoen uitgegeven aan vuurwerk, dit jaar zou de 75 miljoen in zicht kunnen komen. 'Dat is uiteindelijk wel iets afhankelijk van de weersvoorspellingen. Als die niet goed zijn aan het einde van de verkoop, zijn mensen toch geneigd minder te kopen', vertelt Groeneveld.

  Onderwerp: Rotterdammer deel van hand kwijt
  Thema: vuurwerk
  Datum: 24 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een 23-jarige Rotterdammer is zondag een gedeelte van een van zijn handen kwijtgeraakt. De man stak in de buurt van de Victoriakerk op de Dordtselaan een stuk vuurwerk af dat hij op straat zag liggen. Het vuurwerk ontplofte direct in zijn hand.
  De man stak in de buurt van de Victoriakerk op de Dordtselaan een stuk vuurwerk af dat hij op straat zag liggen. Het vuurwerk ontplofte direct in zijn hand. Een voorbijganger bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis.
  De Rotterdammer is in ieder geval zijn pink kwijt. Artsen probeerden zijn ringvinger nog te behouden, maar de kans dat dat lukt is erg klein. Ook heeft het vuurwerkslachtoffer brandwonden op zijn buik.
  Op de kleding van het slachtoffer is flitspoeder gevonden wat wijst op illegaal vuurwerk. De hoeveelheid flitspoeder is groter dan in een explosief als een handgranaat.
  De politie zegt te merken dat het illegale vuurwerk dit jaar weer zwaarder en gevaarlijker is geworden. Om dit gevaarlijke vuurwerk zo veel mogelijk van de straat te krijgen, werkt de politie met vuurwerkspecialisten. Agenten surveilleren herkenbaar en onherkenbaar en ook houdt de politie meldingen op sociale media in de gaten.

  Onderwerp: Bonden stellen Veiligheidsregio Limburg-Zuid ultimatum
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak stellen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een ultimatum in de onderhandelingen over een sociaal plan en de dienstroosters van de brandweer Zuid-Limburg. Het pakket dat de Veiligheidsregio op tafel heeft gelegd, is volgens de vakbonden onaanvaardbaar en in strijd met de wet. Zij roepen de Veiligheidsregio op in te gaan op hun eisen. Gebeurt dat niet voor 8 januari 2013 dan zullen de vakbonden met collectieve acties een aanvaardbaar resultaat afdwingen.
  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bezig een reorganisatie en forse bezuiniging door te voeren. In het lange onderhandelingsproces met de vakbonden is een impasse ontstaan over het sociaal plan en de dienstroosters. De werkgever legt een onredelijk bod voor waarbij zij de vakbonden geen ruimte geeft op onderdelen van het pakket in te gaan.
  Zo leidt het voorstel van de Veiligheidsregio ertoe dat er structureel onderbezetting blijft bestaan. De werkgever roostert te weinig mankracht in voor de hoeveelheid werk. De beroepskrachten en vrijwilligers kampen daardoor met te hoge werkdruk. Dit is een overtreding van de Arbeidstijdenwet, oordeelde de kantonrechter onlangs in het voordeel van de werknemers. Op een tegenvoorstel van de vakbonden wilde de werkgever niet ingaan. Daarop hebben de vakbonden de Veiligheidsregio uitgenodigd het overleg te hervatten, maar ook dat leverde niets op.
  Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak doen nog één ultieme poging om de Veiligheidsregio in beweging te krijgen. Voor de vakbonden is onder meer van belang dat organisatiebesluiten worden opgeschort totdat er overeenstemming is over het sociaal plan en de dienstroosters. Ook eisen de bonden een werkgelegenheidsgarantie tot 2018 en een financiële compensatie voor het wegvallen van salariscomponenten, zoals de pikettoeslag. Hiertegenover staat dat de bonden bereid zijn te verkennen in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de zware bezuinigingsopdracht die de Veiligheidsregio Zuid-Limburg moet realiseren. Gaat de werkgever niet op de voorstellen in, dan volgen collectieve acties.

  Onderwerp: Kosten veiligheidsregio ter discussie in Eerselse raad
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EERSEL - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Eersel staat achter de bezuinigingsplannen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Waarbij burgemeester Anja Thijs donderdagavond wel het verzoek kreeg om ook binnen de organisatie te kijken waar nog wat te halen valt.
  Volgens haar gebeurt dat al door een werkgroep van gemeentesecretarissen die de hele bedrijfsvoering van de veiligheidsregio doorlicht.
  In de raadzaal heerste even het idee dat er winst te behalen valt door iets te doen aan de 'exorbitante' salarissen. Maar volgens Thijs is daar geen sprake van, zo is haar verzekerd, terwijl salarisverlaging pas mogelijk is bij nieuwe aanstellingen. Dat de veiligheidsregio momenteel nog een over een kleine twee miljoen euro aan algemene reserves beschikt, geeft in haar ogen een verkeerd beeld. "Het proces van de regionalisering kost veel geld. Vanaf 2014 moet er fors geld bij middels een hogere bijdrage per inwoner. Bezuinigingen op materieel zal zeker aan de orde komen, net als op mensen, middelen en gebouwen."
  Alleen de fractie PvdA-GroenLinks was ongevoelig voor deze toelichting. De partij diende op de valreep een amendement in om het duikteam toch nog zeker heel 2013 in stand te houden. "Opheffing nu is uiterst voorbarig. Begin 2013 wordt nog een advies verwacht van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Volg het voorbeeld van Eindhoven en beslis pas als er meer duidelijkheid is", zo betoogde fractievoorzitter Willem de Laat. Hij kreeg bijval van drie raadsleden, de overige elf bleven vol vertrouwen dat de veiligheidsregio de juiste risico-afweging heeft gemaakt en de consequenties goed heeft overwogen.
  Thijs: "Mensen lopen altijd wel een bepaald risico, dat is niet uit te sluiten. En opheffing van het duikteam volgt pas halverwege 2013 als alle basisteams van de brandweer getraind zijn in andere reddingstechnieken. Er zijn weinig alternatieven op dit moment."

  Onderwerp: Bijna 16.000 meldingen over vuurwerkoverlast
  Thema: vuurwerk
  Datum: 27 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Bij het internetmeldpunt voor vuurwerkoverlast, afgelopen zaterdag ingesteld door lokale GroenLinksfracties, zijn inmiddels bijna 16.000 meldingen binnengekomen. Maandag waren dat er 5000. Dat staat woensdagavond op de website.
  Ruim de helft van de meldingen gaat over vuurwerkbommen die vaak 's nachts worden afgestoken. "Als zo'n explosief in je straat tot ontploffing wordt gebracht, zit je gelijk rechtop in je bed", zegt fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam. Verder zijn er veel klachten binnengekomen over schade door vuurwerk en vuurwerkstress bij huisdieren.
  De bedoeling is dat na 1 januari een bundeling van de meldingen aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en dat burgemeesters om extra maatregelen wordt gevraagd.
  In de nacht van dinsdag op woensdag sneuvelden in het Noord-Brabantse Werckendam nog de ruiten van een eetcafé, een drogisterij en drie woningen door de klap van een vuurwerkbom. De daders, die het zware vuurwerk rond half 5 afstaken, zijn nog niet gevonden.

  Onderwerp: Nederlanders kopen massaal vuurwerk in België
  Thema: vuurwerk
  Datum: 27 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BAARLE-HERTOG - Baarle-Hertog wordt momenteel platgelopen door Nederlanders die nog snel wat vuurwerk willen inslaan om af te steken met oudejaar. De verkoop van vuurwerk is dit jaar opvallend traag op gang gekomen.
  Vooral jongeren uit de grote steden dichtbij de grens komen naar Baarle-Hertog voor enorme hoeveelheden vuurwerk in een straat die 'het vuurwerkstraatje' genoemd wordt, meldt De Telegraaf. Veel jongeren stoppen meer vuurwerk in hun wagen dan eigenlijk mag. In een vuurwerkwinkel waarschuwt de eigenares de kopers dat ze een flinke boete riskeren.
  De verkoop van het vuurwerk is minder snel op gang gekomen dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondvraag bij verschillende vuurwerkwinkels. Volgens de vuurwerkverkopers speelt de financiële crisis een rol.
  'De verkoop is iets minder snel op gang gekomen dan anders, maar de mensen geven wel meer geld uit aan vuurwerk', zegt Glenn Vanthournout, het hoofd van de vuurwerkafdeling van Loods 8 in Brugge. 'De vorige jaren kochten de mensen voor ongeveer 150 euro aan vuurwerk, nu kopen ze ook wel eens extraatjes, zoals een vuurwerkfontein.'
  Ook bij vuurwerkwinkel Vangelabbeek in Lanaken komt de verkoop traag op gang. 'Door de crisis wachten mensen tot het laatste moment om vuurwerk te kopen. Ze weten bovendien dat de winkels nog tot 31 december vuurwerk verkopen', legt zaakvoerder Joeri Vangelabbeek uit.
  In andere winkels loopt de verkoop minder goed. Knalgoed in Meer krijgt dit jaar minder klanten over de vloer, die bovendien minder grote bedragen uitgeven. 'Dat is waarschijnlijk te wijten aan de financiële crisis', aldus zaakvoerder Koen Vorsselmans. 'Die trend is bovendien al enkele jaren aan de gang.' Bij vuurwerkwinkel Zena in Olen daalt het aantal klanten niet, maar geven de mensen minder geld uit. 'De omzet daalt, ondanks de verschillende acties en promoties die we organiseerden', aldus manager Ronny Luypaers.
  Vuurwerkliefhebbers kopen dit jaar vooral potten vuurwerk, die op de grond staan en verschillende pijlen afschieten, maar ook de vuurpijlen hebben nog succes. Volgens Vangelabbeek is de populariteit van het siervuurwerk al jaren aan het stijgen, dat is minder krachtig maar zorgt voor mooie kleureffecten.

  Onderwerp: Zeeuwse brandweerkorpsen vanaf 1 januari 2013 bij Veiligheidsregio Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gisteren is bekend geworden dat alle Zeeuwse gemeenten hun brandweerkorps per 1 januari 2013 opheffen. De gemeenschappelijke regeling van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg (SGB) blijft de komende maanden nog in stand. De medewerkers van SGB gaan wel al aan de slag onder de vlag van Veiligheidsregio Zeeland. Na zes jaar van voorbereidingen hebben we de grote mijlpaal van regionalisering van de brandweer in Zeeland bereikt!
  Op 1 januari gaan alle Zeeuwse brandweerkorpsen over naar Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Deze gemeentegrensoverstijgende samenwerking van de brandweer en geneeskundige hulpverlening gebeurt vanwege de Wet Veiligheidsregio's. Deze wet heeft als doel een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. Gerrie Ruijs, directeur Veiligheidsregio Zeeland: "Samen hebben wij nu de opdracht om dit wettelijke doel de komende jaren verder vorm en inhoud te geven."
  VRZ is de organisatie voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De activiteiten van VRZ richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers. VRZ bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer Zeeland, Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Geneeskundige Hulpverlening in de Regio en Coördinatie op de Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Een belangrijk onderdeel van dat laatste is nauwe samenwerking met gemeenten op het gebied van bevolkingszorg.
  De regionale brandweer Zeeland bestaat uit drie afdelingen, te weten: Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Incidentbeheersing. Negen Operationeel Managers (commandanten) zijn vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de basiszorg Brandweer in Zeeland. De werklocaties van Brandweer Zeeland zijn Borssele, Goes, Middelburg locatie Stromenweg en Terneuzen. De aansturing en ondersteuning gebeurt nu vanuit één organisatie, waardoor efficiencywinst te behalen is. Uiteindelijk worden de kosten voor lokale brandweerzorg hierdoor lager.
  Nederland kent in totaal 25 Veiligheidsregio's. Veiligheidsregio Zeeland is een gemeenschappelijke regeling van de 13 Zeeuwse gemeenten. De Zeeuwse burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. Bij VRZ werken ruim 200 medewerkers en circa 1250 brandweervrijwilligers. Voor meer informatie, kijk rond op www.vrzeeland.nl.
  Het regionaliseren van de brandweer is wettelijk verplicht per 1 januari 2014. De achterliggende gedachte is dat door een gecoördineerde aanpak, hulpverleningsdiensten beter en gemakkelijker aan te sturen zijn. De wet Veiligheidsregio's vervangt de Brandweerwet, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).

  Onderwerp: Ook getetst vuurwerk gevaarlijk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 28 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AMSTERDAM - Het in Nederland verkrijgbare vuurwerk is vaak veel te gevaarlijk. Zo kan het omvallen of voortijdig ontploffen. Veel mensen die nu al overlast ondervinden door vuurwerk, weten het speciale meldpunt dat GroenLinks vorige week heeft ingesteld ondertussen massaal te vinden.
  Een op de vijf vuurpijlen en rotjes in Nederland is eigenlijk te gevaarlijk om te worden verkocht. Uit steekproeven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat 18 procent van het geteste vuurwerk niet aan de veiligheidseisen voldoet. Dat percentage ligt wel iets onder het gemiddelde van de afgelopen jaren. Veel illegaal vuurwerk komt uit Polen en Tsjechië. De inspectie trof ook lawinepijlen uit Duitsland aan, die drie keer zo zwaar bleken te zijn als in de afgelopen jaren. Zogeheten cobra's gaan niet altijd de lucht in, maar kunnen ook horizontaal wegschieten.
  De ILT is bang dat mensen hun vertrouwen in vuurwerketiketten kwijtraken. Soms staat namelijk op een etiket dat het gaat om illegaal zwaar knalvuurwerk, terwijl het in werkelijkheid veel lichter en gewoon toegestaan is.
  Bij het vuurwerkmeldpunt van GroenLinks, dat zaterdag werd geopend, waren donderdag al 25.000 meldingen binnengekomen. Zo'n 85 procent is serieus, aldus de initiatiefnemers. Bij de overige meldingen gaat het om onzinnige teksten en berichten van mensen die laten weten dat ze het niet eens zijn met het meldpunt. De website vuurwerkoverlast.nl was donderdag enige tijd onbereikbaar. Tot tweemaal toe raakte de server overbelast. Er zouden meer dan 1000 meldingen per uur binnenkomen.
  Inwoners van Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk kunnen sinds donderdag ook via Twitter klagen over vuurwerkoverlast door een tweet te sturen met de hashtag #vwlast. Agenten in de regio IJmond-Noord houden de tweets 's middags en 's avonds in de gaten. Twitteraars krijgen ook weer via een tweet een reactie op hun melding. Het melden van vuurwerkoverlast via Twitter is volgens een woordvoerster een experiment. Ze kent geen andere politieregio's die dit doen.

  Onderwerp: Illegaal vuurwerk komt gewoon met de post
  Thema: vuurwerk
  Datum: 28 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Zoals ieder jaar rond deze tijd heeft de politie de handen vol aan het opsporen van illegaal vuurwerk. Maar dit lijkt meer een druppel op de gloeiende plaat; veel van dit gevaarlijke vuurwerk wordt gewoon met de post thuisbezorgd.
  Dat meldt Omroep Brabant. Het vuurwerk zou vooral uit de Oostbloklanden komen. Zoals vuurwerk met de naam Cobra zes, dat volgens kenners eerder munitie zou moeten heten.
  De bestellingen lopen via internet, waarna de klant zijn bestelling in een pakket krijgt thuisbezorgd. "Levensgevaarlijk", aldus politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Denk aan de koeriersbedrijven die de pakketjes vervoeren. Die weten niet wat erin zit."
  Internationaal koeriersbedrijf DHL bevestigt dit. "We hebben rekening te houden met de privacy van onze klanten en de wetgeving daaromtrent. Gelukkig zijn er nog geen incidenten geweest met bezorgers en vuurwerk. Maar als mensen vuurwerk op willen sturen via DHL, dan kan dat gewoon. Wij gaan niet controleren wat er in de pakketten van onze klanten zit."

  Onderwerp: Politie jaagt op illegaal vuurwerk via de post
  Thema: vuurwerk
  Datum: 28 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TILBURG - De politie in Brabant heeft het steeds drukker met illegaal vuurwerk dat gewoon met de post wordt thuisbezorgd vanuit het Oostblok. Vuurwerk dat volgens kenners eerder munitie moet heten. Het gaat bijvoorbeeld om vuurwerk met de naam Cobra zes. Daarmee kun je een wasmachine opblazen, zo laten vele filmpjes op Youtube zien.
  De bestellingen lopen via internet. De klant krijgt zijn bestelling in een pakket thuisbezorgd. "Levensgevaarlijk", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Denk aan de koeriersbedrijven die de pakketjes vervoeren. Die weten niet wat erin zit."
  Internationaal koeriersbedrijf PostNL bevestigt dit. Woordvoerster Hanne Kluck: "Wij hebben rekening te houden met de privacy van onze klanten en de wetgeving daaromtrent. Gelukkig zijn er nog geen incidenten geweest met bezorgers en vuurwerk. Maar als mensen vuurwerk op willen sturen via PostNL, dan kan dat gewoon. Wij gaan namelijk niet controleren wat er in de pakketten van onze klanten zit."
  Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk wordt er steeds meer illegaal via internet geleverd. Daarom wordt het flink aangepakt. "Het komt steeds vaker voor. We werken samen met de Poolse politie om het aan te pakken. Soms krijgen we tips via Misdaad Anoniem. Of we zoeken via internet naar Nederlandse verkopers. Vorig jaar is hiervoor nog een man uit Breda aangehouden." De overlast van het afsteken van vuurwerk heeft daarentegen voor de politie niet de hoogste prioriteit.
  Vuurwerkverkoper Frans Hultermans uit Tilburg snapt niet dat het vuurwerk wordt genoemd. "Dat verbaast me. Het is munitie. Het is jammer dat het met vuurwerk wordt vergeleken want het heeft niets met elkaar te maken." Vuurwerkgroothanmdel Lesli laat weten ook voorstander van een strenge aanpak van die illegale handel te zijn omdat door die handel het imago van de vuurwerkhandel schade oploopt.

  Onderwerp: Bunkers vol vuurwerk wachten nog
  Thema: vuurwerk
  Datum: 29 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  APELDOORN - De dranghekken staan bij de verschillende verkooppunten weer klaar. Om zes uur vrijdagochtend ging de eerste handel al over de toonbank: vuurwerk.
  Bij Robin Hood aan het kanaal is de tent behaaglijk warm, de oliebollen staan op tafel en bekenden hangen aan de statafels. Er zijn geen lange wachtrijen. Maar dat wil Remco Buitenhuis ook voorkomen, als het even kan.
  "We verkopen het grootste gedeelte via de voorverkoop. De mensen slaan dan hun slag. Dingen die in de voorverkoop twee kwartjes kosten, zijn los een paar euro. Bovendien krijg je dingen gratis, per internet.''
  Er is de vuurwerkverkoper alles aan gelegen om zijn verkoop in goede banen te leiden. Anders dan bij onze oosterburen, waar het vuurwerk gewoon bij de discounter te koop is, is de Nederlandse verkoper aan strenge eisen gebonden. De gemeentelijke controleur is net weer weg bij Robin Hood. Alles was weer in orde, maar daar moet de verkoper wel wat aan doen. Achter de verkooptent waar tientallen verkopers helpen, staan twee bunkers. De een staat vol met dichte dozen, achter een dubbele sluisdeur. "Staat nu zo'n 5,5 ton'', schat Buitenhuis. "Dat houden we heel nauwgezet in de gaten, want dan weten wanneer de vracht weer kan gaan rijden.'' Want er mag niet teveel vuurwerk staan. De leverancier in Dronten levert de hele dag door. "Ik weet precies wanneer wat komt. En daarom is de voorverkoop ook zo belangrijk. Dan weet ik wat er vanmiddag tussen twee en vier opgehaald wordt. Er staan geen wachtrijen en ik heb niet teveel in de bunker.''
  In de tweede bunker staan twee jongens met nijptangen de kippengaasbehuizing van de vuurwerkdozen te bewerken. "Allemaal bescherming voor vervoer.'' Maar de jongens weten precies hoe ze ze open moeten krijgen: ze doen het al jaren.
  "Dan is het wel eens zuur als ze in Duitsland alles gewoon mogen verkopen. Weet je wat al die aanpassingen hier kosten? Dat is dan ook de EU.''
  "De meesten jongens nemen vrij van hun werk om drie dagen hier te werken. We staan hier zo zeventien uur per dag. De eerste kopers zijn er om zes uur 's ochtends. Het is ook gewoon gezellig.''
  Ondertussen gaat de losse verkoop ook gestaag door. De piek ligt in de middag. Vaders met kinderen, wat opgeschoten pubers en een paar vrouwen. Het siervuurwerk loopt altijd goed. Potjes voor wie kleine kinderen heeft, het luchtvuurwerk voor de ouderen. "En de rotjes voor de jongens natuurlijk. Dat blijft altijd'', zegt Buitenhuis.

  Onderwerp: Het vuurwerk dat drie vingers kostte
  Thema: vuurwerk
  Datum: 30 december 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Nooit eerder zag de toen 17-jarige Paul Permentier het vuurwerk met Oud en Nieuw zo goed als drie jaar geleden. Vanuit zijn bed in zijn kamer, met uitzicht over Rotterdam. Hij lag op de vijfde verdieping van het Erasmus MC, bijkomend van een operatie van acht uur.
  Als dat bizarre beeld bovenkomt glimlacht hij. Eén van de weinige keren, want voor de rest valt er weinig te lachen.
  Het is zo ontzettend stom geweest wat gebeurde in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag 2009, vindt Paul zelf. Hij draagt zijn lot in nuchterheid en er is zelfverwijt. En het voornemen er het beste van te maken. Tanden op elkaar. "Zo zijn we in onze familie", zegt zijn moeder.
  Paul had het vuurwerk illegaal gekocht in Duitsland en op zijn kamer in een buisje gepropt. Dat had hij bij zich gestoken. Daarna was hij met vrienden naar het centrum van Vlaardingen getogen.
  Hij neemt ons mee naar de plek waar het gebeurde. Een steeg die ze inliepen om het eigen fabricaat af te steken. Waarschijnlijk is er, al lopend, kruit bij de lont gekomen.
  Paul haalde de buis tevoorschijn. Zijn vrienden namen wat afstand. "Gelukkig maar, anders was het nog erger afgelopen."
  Een lucifer erbij en het was gebeurd. De klap was enorm. Een bom, dacht men zelfs in de cafés. "Ik hoorde alleen een piep, zag bloed, mijn halve hand weg en ben gaan rennen."
  Paul probeert te beschrijven wat een vuurwerkslachtoffer die eerste momenten na de fatale knal meemaakt. Hulp zoeken, verdoofd. Met zijn vrienden in zijn kielzog rende hij naar een brug waar gewoonlijk taxi's staan. Eén zag hem aankomen, bloedend, en reed weg.
  Op de brug kon hij niet verder en ging hij zitten op een rand. Paul zag iets zwarts op het brugdek druppelen, vermeed de aanblik van zijn hand en voelde hoe hij langzaam wegzakte.
  Een aangesnelde portier van één van de kroegen verleende eerste hulp, drukte de aderen van de zwaar gehavende pols dicht. "Het laatste dat ik me herinner waren harde geluiden en daarna niets meer."
  In het Erasmus MC kwam hij bij na een operatie van acht uur. Wat volgde was de grootste nachtmerrie. Er stond iemand naast zijn bed: zijn vader. Die had hem altijd gewaarschuwd voor de gevaren van vuurwerk. "Dat moment was het moeilijkste", zegt Paul. "Ik kon niets anders zeggen dan sorry en hij streek me over mijn hoofd." Zelfverwijt, schaamte, spijt.
  Met dat zelfverwijt zat ook zijn vader. "Die vroeg zich af waarom hij me niet had gecontroleerd. Dan had hij het me kunnen afpakken. Had niet geholpen, heb ik gezegd. Had ik weer een nieuwe voorraad gekocht."
  Anderhalve week duurde de ziekenhuisopname. Hij mocht pas naar huis toen hij het aandurfde naar zijn hand te kijken. Want steeds had hij bij het verwisselen van het verband weggekeken. Die eerste confrontatie was met zijn vader aan zijn zijde.
  Van vuurwerk moet Paul niets meer hebben. Hij geeft gastlessen op scholen en laat zonder gêne zijn hand zien. 'Kapitein Haak', noemden zijn vrienden hem na twee dagen al. Grappen om de moed er in te houden.
  Vooral de twee jongens die de fatale nacht bij hem waren, beleefden een zware periode. "Ze voelden zich ontzettend schuldig, maar daar is geen enkele reden voor", aldus Paul.
  Aan de hand is al heel veel reconstructiewerk verricht: drie operaties, waarvan de laatste de meest pijnlijke was. Aanvankelijk zag het er naar uit dat er meer van de hand gespaard kon worden. Een ontsteking bracht nog meer schade aan en Paul hield maar twee vingers over.
  Fysiotherapie zal hij altijd houden. Hij moet hard trainen om te voorkomen dat de vingers krom trekken. Het hele jaar rond is hij een wandelende preventiespot. Want op straat, in winkels, in de bus: hij verbergt zijn vuurwerkhand niet.
  Regelmatig wordt hem gevraagd hoe het komt. Zijn antwoord mist nooit doel. "Vuurwerk, zeg ik dan en je ziet ze dan altijd enorm schrikken."


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.