Week: 47 van 18 tot en met 24 november 2012


Nieuws van Internet:
 • Vuurwerkexplosie in Opheusden
 • Meer vuurwerk op de post
 • Personeelskosten Veiligheidsregio Zeeland stijgen 4 miljoen
 • Overheid onthult Nationaal Crisisplan ICT
 • Minister Opstelten benoemt politiechefs Nationale Politie
 • Zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in aanhanger
 • Antwerpen beboet vuurwerk
 • VRZ draagt Meldkamer Ambulancezorg over aan Connexxion
 • Waterschap in gesprek over regionale waterveiligheid
 • Grote vuurwerk vangst in Rotterdam en Dordrecht


 • Onderwerp: Vuurwerkexplosie in Opheusden
  Thema: vuurwerk
  Datum: 19 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OPHEUSDEN (ANP) - De omwonenden van een pand in de Fazantstraat in Opheusden mogen maandag weer naar huis. Zij moesten zondagavond hun woning verlaten wegens een vuurwerkexplosie in het huis van een buurman. Deze 39-jarige Opheusdenaar raakte zeer ernstig gewond aan zijn armen, onderlichaam en gezicht en ligt in het ziekenhuis, aldus de politie.
  De man had vuurwerk opgeslagen op zijn zolder en was daar volgens de politie mee bezig toen de zaak explodeerde. Door de knal sloeg er een gat in het dak en de zolderverdieping van zijn huis. Omwonenden moesten hun huizen uit omdat de muren mogelijk ontzet waren. Brandweer en bouwinspecteurs zijn tot maandagochtend bezig geweest met veiligheidscontroles.

  Onderwerp: Meer vuurwerk op de post
  Thema: vuurwerk
  Datum: 20 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het versturen van levensgevaarlijk illegaal vuurwerk via de post is afgelopen jaren fors toegenomen. Volgens de politie heeft het verzenden van vuurwerk een hoge vlucht genomen door het gemak waarmee het knalwerk online besteld kan worden. 'Een verontrustend nieuw fenomeen' volgens het Korps Landelijke Politiediensten.
  Het zware vuurwerk wordt bezorgd terwijl de vervoerder niet weet dat er explosieven tussen de pakketjes zitten. Bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, de instantie die de invoer van illegaal vuurwerk controleert, hebben ze er volgens Gerard Westerhof hun handen vol aan. "Samen met de politie en de vervoersbedrijven proberen we dit hard aan te pakken. Elk pakketje met vuurwerk dat we onderscheppen, is een spoor dat we volgen. Vorige week is er nog een lading pakketten uit Polen gescand. Daar zijn toen nitraatbommen en super cobra's tussen gevonden, knalvuurwerk met de kracht van een kleine granaat." In september raakte een 11-jarig jongetje in Amsterdam nog drie vingers kwijt toen hij een super cobra afstak.
  Ook de Explosieve Opruimingsdienst merkt dat er in toenemende mate op internet explosieven worden besteld. "Wij rukken nu 150 keer per jaar uit voor geïmproviseerde explosieven en dat is echt een flinke stijging ten opzichte van een aantal jaar geleden", zegt een woordvoerder. "Soms gaat het zelfs om mensen die thuis op bestelling bommen fabriceren."

  Onderwerp: Personeelskosten Veiligheidsregio Zeeland stijgen 4 miljoen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De personeelslasten bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) stijgen volgend jaar met bijna 4 miljoen euro tot een totaal van ruim 22 miljoen euro.
  De verhoging wordt opgevangen door interne bezuinigingen, waardoor de begroting per saldo lager uitpakt dan het bedrag waarmee in 2012 is gewerkt. Maar tegelijkertijd hangen er voor 2013 nog een hoop maatregelen en onduidelijkheden boven de markt, waardoor verdere aanpassingen te verwachten vallen, waarschuwt de VRZ-directie op voorhand in de toelichting op de ontwerp-programmabegroting 2013.
  De dertien Zeeuwse gemeenten dragen samen jaarlijks iets meer dan 23 miljoen euro bij aan de veiligheidsregio. In de periode 2013 tot 2016 komt daar incidenteel in totaal 2,8 miljoen euro bovenop.
  De reorganisatie van de veiligheidsregio is nog in volle gang. Op 1 januari wordt de regionalisering van de huidige gemeentelijke brandweerkorpsen een feit. Volgens bestuursvoorzitter Jan Lonink hangen de hogere personeelslasten samen met de overname van de salarisadministratie voor de 1200 brandweermensen van de gemeenten. Door een interne verschuiving van functies blijft de organisatie binnen z'n huidige omvang, aldus Lonink.

  Onderwerp: Overheid onthult Nationaal Crisisplan ICT
  Thema: veiligheid
  Datum: 20 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag, Netherlands | Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft het Nationaal Crisisplan ICT (Het NCP-ICT ) onthuld dat beschrijft hoe de overheid in het geval van een ICT-crisis moet opereren. Aanleiding voor het rapport is de DigiNotar-affaire, die volgens Opstelten liet zien in welke mate de overheid afhankelijk is geworden van het onverstoord functioneren van informatie en communicatietechnologie.

  Onderwerp: Minister Opstelten benoemt politiechefs Nationale Politie
  Thema: veiligheid
  Datum: 20 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de nieuwe politiechefs van de regionale eenheden en de landelijke eenheid van de nationale politie voor benoeming voorgedragen. De minister heeft de politiechefs voorgedragen na adviezen van de betrokken regioburgemeesters, de hoofdofficieren van Justitie en (vertegenwoordigers van) de medezeggenschap. De benoemingen gaan in op 1 januari 2013. De politiechefs zijn:

  Noord-Nederland
  (Groningen, Fryslân, Drenthe)
  De heer O.R. (Oscar) Dros (49)

  Oost-Nederland
  (IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid)
  De heer C.J. (Stoffel) Heijsman (59)

  Noord-Holland
  (Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland)
  Mevrouw mr. E.G.M. (Liesbeth) Huyzer (51)

  Amsterdam
  (Amsterdam-Amstelland)
  De heer P.J.A. (Pieter-Jaap) Aalbersberg (53)

  Midden-Nederland
  (Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Flevoland)
  Mevrouw drs. M.H.C. (Miriam) Barendse (48)

  Den Haag
  (Haaglanden, Hollands Midden)
  De heer mr. H.P. (Henk) van Essen (51)

  Rotterdam
  (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid)
  De heer drs. F. (Frank) Paauw (54)

  Oost-Brabant
  (Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord)
  De heer F.J. (Frans) Heeres (54)

  Limburg
  (Limburg-Zuid, Limburg-Noord)
  De heer drs. G.J. (Gery) Veldhuis (53)

  Zeeland-West-Brabant
  (Midden- en West-Brabant, Zeeland)
  De heer J.A.J.T. (Hans) Vissers (58)

  Landelijke eenheid
  Mevrouw P.M. (Patricia) Zorko (48)

  Onderwerp: Zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in aanhanger
  Thema: vuurwerk
  Datum: 22 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MONTFOORT - De politie heeft in een aanhanger in Montfoort 420 kilo illegaal vuurwerk van de zwaarste categorie aangetroffen.
  De vermoedelijke eigenaar van het vuurwerk, een 24-jarige inwoner van Montfoort, is aangehouden. Dat meldde de politie dinsdag.
  Tegelijk met de actie in Montfoort werd in het Zuid-Hollandse Nieuwerbrug een partij van 200 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Die lag opgeslagen in een garage. De politie hield in verband hiermee een 19-jarige man uit Nieuwerbrug aan.
  De invallen hadden in de nacht van maandag op dinsdag plaats. De verdachten worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

  Onderwerp: Antwerpen beboet vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 22 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ANTWERPEN - Mensen die in Antwerpen met vuurwerk rondlopen kunnen vanaf nu boetes krijgen tot 250 euro.
  Wie van vandaag tot 31 januari met vuurwerk, lampionnen of voetzoekers over straat loopt in Antwerpen, riskeert een boete van 50 tot 250 euro. De voorbije jaren liepen er rond de eindejaarsperiode tientallen klachten binnen bij de politie tegen mensen die illegaal vuurwerk afstaken en vervelende jongeren die voorbijgangers de stuipen op het lijf joegen door luidruchtige bommetjes tegen de grond te werpen.
  De stad Antwerpen verbiedt sinds kort om rond de eindejaarsperiode vuurwerk op zak te hebben op openbare plaatsen. 'Tot nu kon de politie alleen maar beboeten nadat mensen illegaal vuurwerk hadden afgestoken', luidt het bij de politie. 'En dan is het natuurlijk te laat.'
  De politie kan wel alleen optreden bij bezit op openbare plaatsen of wanneer de mogelijkheid bestaat dat het vuurwerk terechtkomt in de openbare ruimte. 'Als er een aanleiding toe is, zullen we vragen om de inhoud van uw zakken te tonen.'

  Onderwerp: VRZ draagt Meldkamer Ambulancezorg over aan Connexxion
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Per 1 januari 2013 draagt Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) de meldkamer ambulancezorg over aan Connexxion Ambulancezorg. De reden hiervoor is de Tijdelijke Wet ambulancezorg (TWaz), die vanaf begin 2013 in werking treedt.
  Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor ambulancezorg en het gehele zorgproces volledig in handen gelegd bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV), zowel het vervoer als de personele bezetting van de meldkamer. Sinds 2009 heeft Connexxion Ambulancezorg al de vergunning voor het ambulancevervoer in Zeeland.
  De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland bestaat uit een meldkamer politiezorg, ambulancezorg en brandweerzorg. Bij wet is bepaald dat deze meldkamers onder een dak zitten. Meldkamer politiezorg maakt deel uit van Politie Zeeland, meldkamer brandweerzorg is onderdeel van VRZ en meldkamer ambulancezorg wordt onderdeel van Connexxion. VRZ blijft verantwoordelijk voor het (technisch) beheer van de gemeenschappelijke meldkamer, de crisisorganisatie en de samenwerking tussen de drie partijen. De centralisten van de meldkamer ambulancezorg komen in dienst bij Connexxion Ambulancezorg. Deze afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, die op 22 november is ondertekend tijdens de bestuursvergadering van VRZ.

  Onderwerp: Waterschap in gesprek over regionale waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 23 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De regionale keringen van de Kampereilanden voldoen niet overal aan de provinciale norm: 38% is afgekeurd, evenals 85% van de kunstwerken (stuwen en gemalen). Oplossingen moeten onder andere gezocht worden in het ophogen van de dijken. Maar ook in praktisch 'boerenverstand'.
  Daarom organiseerde Waterschap Groot Salland op woensdag 21 november een gebiedsbijeenkomst om naar inwoners en gebruikers van de Kampereilanden duidelijkheid te scheppen over hoe in dit gebied de waterveiligheidssituatie ervoor staat.
  Afgelopen januari had Noordoost-Nederland te maken met hoogwater door veel regen en stormachtig weer.
  Binnen het gebied van Waterschap Groot Salland kregen onder meer het Kampereiland, de Mandjeswaard, Polder de Pieper, de Zuiderzeepolder en de buitenpolders van de eilanden te maken met dit hoogwater. In deze periode zijn op een aantal locaties tijdelijke maatregelen getroffen om de regionale waterkering van de polders te versterken.
  Het waterschap ging op de gebiedsbijeenkomst nader in op de toetsresultaten van de regionale keringen. De provincie Overijssel stelde in 2010 normen vast waaraan de waterkeringen moeten voldoen. Bij de toetsing bleek dat 38 procent van de regionale keringen en 85 procent van de kunstwerken niet aan de norm voldoen.
  Max Eijer van Groot Salland: "Nu ophogen en versterken van dijken hoeft niet per definitie de oplossing te zijn voor dit in feite 'buitendijkse gebied'. Ook de zogenaamde meerlaagse veiligheid ('gewoon boerenverstand') biedt kansen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan een combinatie van dijkversterking, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en een evacuatieplan." Een plan waar nu overigens in samenwerking met de brandweer verdere uitwerking aan wordt gegeven.
  Volgens Jan Put van het waterschap is de situatie op de Kampereilanden al met al niet onveiliger. Maar er is volgens hem wel actie nodig.
  "De provincie heeft aangegeven dat de dijken van de Kampereilanden in 2015 aan de norm moeten voldoen. Bij de Kampereilanden is vooral het gebrek aan hoogte van de dijken het probleem. Plus de kans op 'piping'. Om een en ander op te lossen zullen we keuzes moeten maken. Gaan we bijvoorbeeld de regionale keringen ophogen met zo'n 30 centimeter? Of nemen we de oude zeedijken als hoofdkering? Met daarbij in het achterhoofd dat het bij de normstelling voor zowel de regionale als de primaire keringen gaat om een kans van voorkomen van één op vijfhonderd..."
  Dijkgraaf Herman Dijk: "Het was de startavond van een proces waarbij we als waterschap en gemeenten de hulp nodig hebben van de bewoners om te komen tot maatwerk op hun erf. Hun eigen ideeën en mogelijke oplossingen zijn belangrijk." Het waterschap gaat met de gedane reacties en suggesties aan de slag en belegt vervolgens een nieuwe bijeenkomst.

  Onderwerp: Grote vuurwerk vangst in Rotterdam en Dordrecht
  Thema: vuurwerk
  Datum: 24 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Rotterdam - Het vuurwerkteam van de politie heeft zaterdagmiddag vier verdachten aangehouden in Rotterdam en Dordrecht. De douane heeft na aanleiding van een tip twee busjes gevolgd die richting Rotterdam reden. Het vermoeden was dat er illegaal vuurwerk vervoerd zou worden. De douane volgde de busjes vanaf Moerdijk.
  In Dordrecht wisten zij één van de busjes stil te zetten. In deze bus werd 1.800 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het tweede busje is ontkomen. In samenwerking met de politie Rotterdam - Rijnmond wisten zij in Rotterdam het tweede busje te vinden. Daar waren drie andere verdachten bezig met het uitladen van het voertuig.
  Bij deze aanhouding werd 1.500 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk was afkomstig uit Polen. De eigenaar van de schuur waar het vuurwerk werd gevonden wist hier niks van. Het vuurwerkteam van de politie en douane stellen een uitgebreid onderzoek in.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.