Week: 46 van 11 tot en met 17 november 2012


Nieuws van Internet:
 • Minister Opstelten lanceert campagne Alert Online voor veilig internetten
 • Les uit Diginotar-affaire: overheden moeten meer doen aan informatiebeveiliging
 • Vuurwerkverkopers midden in de voorbereiding
 • Hoe werkt het Zorg- en veiligheidshuis Midden-Brabant
 • Dertien ton vuurwerk onderschept
 • Illegaal vuurwerk in keet
 • Wetterskip Fryslân en Deltares toetsen stabiliteit Friese kaden
 • Partij van 1.500 kg vuurwerk en gasflessen in garage Velp
 • Niet te gauw schuldige aanwijzen na incident
 • Extern onderzoek naar veiligheid Schipholtunnel
 • Overheid onthult Nationaal Crisisplan ICT
 • Kwaliteit Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 'in orde'
 • Kinderraad bezoekt veiligheidsregio
 • Zaltbommel: Veiligheidsregio overtreedt de wet


 • Onderwerp: Minister Opstelten lanceert campagne Alert Online voor veilig internetten
  Thema: veiligheid
  Datum: 12 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie heeft vandaag met de lancering van een radiospotje het startsein gegeven voor de campagne Alert Online. Met de campagne willen overheid en bedrijfsleven mensen bewuster maken van de risico's van het gebruik van internet en smartphones. De campagne Alert Online duurt van 12 tot 22 november en bestaat uit een website (www.alertonline.nl) met tal van praktische tips om zelf risico's in te dammen, uit radiospotjes, blogs en tal van interne en externe acties van deelnemende organisaties.
  "Cybersecurity is een speerpunt van het nieuwe regeerakkoord. We zien toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van cybersecurity. Die willen we het hoofd bieden door de krachten te bundelen met alle belanghebbenden. Het verheugt mij daarom zeer dat er zo veel partijen uit de overheid en het bedrijfsleven meedoen met Alert Online", aldus minister Opstelten bij de start van de campagne.
  Verschillende partners ondernemen eigen activiteiten in het kader van Alert Online. Zo starten diverse bedrijven onder verwijzing naar Alert Online eigen interne cyber security awareness campagnes. Ook start ICT~Office met de campagne Bescherm je Bedrijf gericht op het bedrijfsleven en het MKB, organiseert de Cyber Security Raad masterclasses voor studenten en biedt de AIVD bezoekers van alertonline.nl de uitdaging om in de schoenen van een AIVD ICT-specialist te staan.
  In de voorbereiding van de campagne deed Motivaction onderzoek naar de kennis, het bewustzijn en het gedrag van burgers en medewerkers van bedrijven en overheidsinstellingen over het onderwerp cybersecurity.
  De meeste Nederlandse internetters (73%) vinden dat ze in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor veilig internetten, maar mensen blijken zich nauwelijks bewust van de risico's van hun dagelijks internetgebruik. Consumenten vinden zichzelf redelijk 'cyber secure' met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Tegelijkertijd overschatten ze daarbij regelmatig hun niveau van beveiliging. Zo voldoen wachtwoorden vaak niet aan de aanbevolen veiligheidsaspecten. 63% van de wachtwoorden bestaat uit 10 of minderkarakters en slechts 48% bevat een speciaal teken.
  Ruim een kwart van de burgers heeft behoefte aan meer informatie over de wijze waarop men zich kan beschermen en over de risico s die men loopt met internetten. Daar zien zij een rol weggelegd voor de overheid. Heel bewust van de risico's van bijvoorbeeld identiteitsfraude zijn ze echter niet: internetters denken eerder dat hun privégegevens op straat belanden dan dat ze slachtoffer zullen worden van cybercriminaliteit. Amper de helft weet op welke manieren er misbruik gemaakt kan worden van hun computer. Het meest genoemd wordtphishing met e-mails
  Het onderzoek keek tevens naar werknemers in vitale bedrijfssectoren, het bedrijfsleven, de rijksoverheid en gemeenten. Het beveiligingsbewustzijn in de vitale sectoren, zoals banken en energiebedrijven is hoog. Het onderwerp leeft het minst sterk in het bedrijfsleven. Zo ontbreekt het vaak zelfs aan beleid voor wachtwoordgebruik. Binnen de rijksoverheid zijn ambtenaren doorgaans goed op de hoogte van het beveiligingsbeleid. Ook protocollen en spelregels zijn vaak netjes vastgelegd. Bij gemeenten biedt het digitale veiligheidsbeleid ruimte voor verbetering.
  Een vandaag door de minister van BZK aangekondigde taskforce gaat de komende twee jaar aan het werk om ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen te helpen met verhoging van het bewustzijn rond hun informatiebeveiliging. De taskforce gaat daarbij samenwerken met het Nationaal Cyber Security Centrum.

  Onderwerp: Les uit Diginotar-affaire: overheden moeten meer doen aan informatiebeveiliging
  Thema: veiligheid
  Datum: 12 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zet twee jaar lang een taskforce aan het werk om ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen te helpen bij het verbeteren van hun informatiebeveiliging. De taskforce gaat samenwerken met het National Cyber Security Centrum (NCSC).
  Dat staat in de reactie van de ministers Plasterk en Opstelten (Veiligheid en Justitie) op een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de Diginotar-affaire.
  Overheden moeten zich veel meer bewust zijn van het belang van goede beveiliging van hun digitale dienstverlening. Omdat 100 procent veiligheid niet bestaat, moeten ze zich ook voorbereiden op het herstellen van informatiesystemen na verstoringen of schade.
  Voor de hele overheid gelden er al standaarden voor de informatiebeveiliging. Overheden mogen alleen van die standaarden afwijken als ze daar een goede reden voor hebben. Verder worden overheden en andere belangrijke sectoren verplicht om verstoringen van hun ict-systemen te melden bij hun toezichthouder of het NCSC.

  Onderwerp: Vuurwerkverkopers midden in de voorbereiding
  Thema: vuurwerk
  Datum: 12 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ELTEN/LOIL - Het duurt nog ruim anderhalve maand voordat het vuurwerkgeweld losbarst, maar vuurwerkverkopers zitten al geen minuut meer stil. Hayo Wolff vestigde zich met zijn bedrijf Vuurwerk 24 bewust in Elten vanwege de soepele regelgeving in Duitsland rondom het vuurwerk.
  In Nederland moet je veel meer maatregelen treffen als je vuurwerk wilt opslaan en verkopen. "Het is heel simpel. Om vuurwerk te verkopen in Nederland moet je al minimaal 30.000 euro investeren. Je moet aan veel eisen voldoen, bijvoorbeeld bij het maken van vuurwerkbunkers. Hier hebben we één megabunker."
  Vuurwerkverkoper Harrie Hieltjes uit Loil weet dat de regelgeving in Duitsland omtrent vuurwerk soepeler is dan in Nederland. "Je kunt er zelfs in tankstations en supermarkten vuurwerk kopen. Dat is vaak goedkoop, maar in Nederland ligt de kwaliteit veel hoger."
  De concurrentie in vuurwerkland is groot. Wolff: "Ik weet dat er in Nederland al diverse winkels gesloten zijn omdat wij hier vuurwerk verkopen. Vind ik ook niet leuk, maar we zitten hier dicht op elkaar."

  Onderwerp: Hoe werkt het Zorg- en veiligheidshuis Midden-Brabant
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Deze film geeft achtergrondinformatie over de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Zo ziet u een aantal casusoverleggen.

  Onderwerp: Dertien ton vuurwerk onderschept
  Thema: vuurwerk
  Datum: 13 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De politie heeft dit najaar tot nu toe ruim dertienduizend kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat blijkt dinsdag uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie.
  Het OM houdt sinds de jaarwisseling van 2007 bij hoeveel vuurwerk er elk jaar in beslag wordt genomen. Rond de vorige jaarwisseling was dat bijna honderd ton. Het jaar daarvoor ging het nog om ruim 93 duizend kilo.
  Hoe de dertien ton die tot nu toe in beslag is genomen zich verhoudt tot vorig jaar is onduidelijk. In 2011 werden de eerste cijfers pas rond 21 november bekendgemaakt. Toen ging het om bijna 57 duizend kilo.
  In de jaren daarvoor werd een stuk minder onderschept. Zo stond de teller eind 2009 op ruim 241 duizend kilo en werd rond de jaarwisseling daarvoor 154 duizend kilo in beslag genomen.

  Onderwerp: Illegaal vuurwerk in keet
  Thema: vuurwerk
  Datum: 14 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWOLLE/SIBCULO - De rechtbank in Zwolle heeft maandag de strafzaak tegen twee broers (34 en 38) en hun vader (58) uit Wierden inhoudelijk behandeld.
  Het drietal wordt ervan verdacht dat ze grote hoeveelheden illegaal vuurwerk de grens over smokkelden en vervolgens opsloegen in een schaftkeet in Sibculo.
  De verdachten lieten op de zitting niet het achterste van hun tong zien. Een anonieme tip was aanleiding geweest voor onderzoek naar hun betrokkenheid bij de handel in vuurwerk. Ze zouden honderden kilo's de grens overvoeren en opslaan in een gebouw in Sibculo. Deze melding werd bevestigd nadat de politie daar camera's had geplaatst. In december vorig jaar werden de twee broers op heterdaad betrapt met een lading van ruim 1100 kilo achterin hun bus. Die zouden ze vanuit Tsjechië de grens over hebben gesmokkeld. De jongste broer J.L. nam daar maandag de verantwoordelijkheid voor op zich. Hij zou het spul met een waarde van ruim 2.300 euro stiekem op een Chinese markt in Tsjechië hebben aangeschaft. ,,Mijn vader en broer hebben hier niets van gemerkt. Ik had het afgedekt toen we naar huis reden.'' Vader W.L. zei daarover: ,,Ik wilde het ook niet weten. Ik ging mee naar Tsjechië, maar wilde overal buiten gelaten worden.'' Hij bekende op zijn beurt echter wel dat hij in december 2010 samen met zijn zoon A.L. vuurwerk had geïmporteerd vanuit Polen. Dat hadden ze via de post laten overkomen. De zaak kwam aan het rollen nadat een verpakking van het vuurwerk was opgescheurd bij het transportbedrijf. Uit onderzoek bleek dat de laatste vijf maanden vier gelijke zendingen waren verstuurd.
  Tot een strafeis van het OM en het pleidooi van de raadslieden kwam het maandag niet. De bespreking van de feiten en juridische hobbels had zoveel tijd in beslag genomen dat de rechtbank besliste verdere behandeling later voort te zetten. Vermoedelijk gaat dit op 27 november gebeuren.

  Onderwerp: Wetterskip Fryslân en Deltares toetsen stabiliteit Friese kaden
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Leeuwarden - Wetterskip Fryslân en kennisinstituut Deltares gaan de komende drie jaar nauw samenwerken bij onderzoek naar nieuwe toepassingen voor waterveiligheid en waterbeheer.
  Directeur Ron Thiemann van Deltares en directeur Micha van Akkeren van Wetterskip Fryslân ondertekenden daartoe woensdag een overeenkomst. De samenwerking start met de ingebruikname van de door Deltares ontwikkelde Dijksterkte Analyse Module (DAM). Hiermee kan het waterschap de sterkte van kaden in de gaten houden bij hoogwater.
  DAM geeft inzicht in de stabiliteit van regionale keringen. Met DAM zijn alle gegevens over de waterkeringen voortdurend beschikbaar om te kunnen beoordelen hoe sterk de waterkering is. Hierdoor kunnen dijkbeheerders snel verschillende scenario's en gevolgen daarvan voor de kering doorrekenen. Daarmee kunnen de waterschappen overstromingsrisico's beter beoordelen en zo nodig tijdig noodmaatregelen nemen.
  Met de proef willen Deltares en Wetterskip Fryslân nagaan of DAM in de praktijk goed werkt. Wetterskip Fryslân en Deltares gaan DAM testen voor regionale keringen.
  Dit zijn de kades langs de meren en kanalen van de Friese boezem. Met 2600 kilometer beheert Wetterskip Fryslân de grootste hoeveelheid boezemwaterkeringen van alle waterschappen in Nederland. Door de samenwerking met Deltares verwacht Wetterskip Fryslân tot vijftig procent te kunnen besparen op de kosten van traditioneel onderzoek. De DAM-module ontsluit gegevens uit meerdere databanken over de keringen.
  Dagelijks bestuurslid Roel de Jong, verantwoordelijk voor het beheer van oevers en kaden, is verheugd over de samenwerking met Deltares. "We doen er alles aan om in Fryslân wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen. Met deze samenwerking verwachten we de kwaliteit van onze regionale keringen nog beter te kunnen monitoren".

  Onderwerp: Partij van 1.500 kg vuurwerk en gasflessen in garage Velp
  Thema: vuurwerk
  Datum: 15 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VELP - In een garagebox in Velp heeft de politie vrijdag na een tip 1.500 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Volgens rechercheurs van het speciale Vuurwerkteam was sprake van een zeer gevaarlijke situatie, mede omdat in dezelfde garage een aantal gasflessen stond opgeslagen.
  De vondst heeft geleid tot een aanhouding. Een Velpenaar is al eerder opgepakt voor bezit van illegaal vuurwerk.
  Het gaat om de grootste partij vuurwerk die het vuurwerkteam dit jaar heeft aangetroffen. Het team is een samenwerking tussen de milieuteams van de korpsen Gelderland-Midden (Arnhem) en Zuid (Nijmegen).

  Onderwerp: Niet te gauw schuldige aanwijzen na incident
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Niet alle risico's zijn te voorkomen of uit te sluiten, meent de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De Adviesraad constateert dat de maatschappelijke acceptatie van incidenten terugloopt en pleit daarom voor een fundamenteel debat over de verantwoordelijkheid van de overheid.
  Na incidenten worden vaak meteen 'schuldigen' worden aangewezen, zonder eerst alle feiten op een rijtje te zetten. Dat vertroebelt het beeld. 'Natuurlijk moet een slecht presterende overheid ter verantwoording worden geroepen. Maar alleen na zorgvuldig onderzoek, waarbij bevoegdheden en verantwoordelijkheden in kaart zijn gebracht', stelt de Rob. Dus eerst de feiten, gevolgd door een terugblik waarom is gehandeld zoals is gehandeld. En pas dan de politieke vertrouwensvraag.
  Tegelijk benadrukt de adviesraad dat niet alle risico's zijn te voorkomen of uit te sluiten. Het zou daarom goed zijn een fundamenteel debat te voeren over de aanvaarding van risico's: 'Wat willen wij aan risico's accepteren en tegen welke kosten willen wij ze uitsluiten?'
  De Raad vindt dat sommige risico's geaccepteerd moeten worden. Dan zou het ook als 'gewone pech' moet worden geaccepteerd als zo'n risico uitloopt op een incident.
  Het rapport is als eerste overhandigd aan burgemeester Sjaak van der Tak, voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG. De koepelorganisatie onderschrijft dat het zaak is bij de feiten te blijven. Voor het beoordelen van de rol van de overheid gaat het erom dat zij volgens de normen heeft gehandeld. Een inspectie moet niet tijdens een onderzoek normen gaan formuleren en die vervolgens gebruiken bij de toetsing in dat specifieke geval. De VNG hoopt dat het Rob-rapport bijdraagt aan een zo goed mogelijk optreden door de overheid en een evenwichtiger beoordeling.

  Onderwerp: Extern onderzoek naar veiligheid Schipholtunnel
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 16 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Spoorbeheerder ProRail en de Nederlandse Spoorwegen schakelen een extern onderzoeksbureau in dat de veiligheid in de Schipholtunnel onder de loep moet nemen. Deze week werd het treinverkeer in de tunnel tot drie keer toe stilgelegd op last van de brandweer na meldingen over brand en rook.
  Vrijdagochtend bleek een blokkerende rem van een trein de oorzaak en vermoedelijk was dat euvel ook in de andere twee gevallen de aanleiding om het treinverkeer stil te leggen, meldde een woordvoerder van ProRail vrijdag. 'De tunnel is een enorm belangrijke levensader voor vakantiegangers, zakenmensen en woon-werkverkeer', aldus de zegsman die het betreurt dat steeds duizenden treinreizigers de dupe zijn.
  Volgens ProRail richt het onderzoek zich op de veiligheidprocedures, het treinmaterieel, logistieke processen en de situatie in de bijna 6 kilometer lange tunnel zelf. Bij de rapportage worden externe experts zoals de brandweer betrokken. Welk bureau wordt ingeschakeld, kon de woordvoerder vrijdag nog niet zeggen. 'Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of we nog extra maatregelen kunnen nemen om het aantal meldingen van brand en rook omlaag te brengen.'

  Onderwerp: Overheid onthult Nationaal Crisisplan ICT
  Thema: crisisplan
  Datum: 16 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft het Nationaal Crisisplan ICT (Het NCP-ICT ) onthuld dat beschrijft hoe de overheid in het geval van een ICT-crisis moet opereren. Aanleiding voor het rapport is de DigiNotar-affaire, die volgens Opstelten liet zien in welke mate de overheid afhankelijk is geworden van het onverstoord functioneren van informatie en communicatietechnologie.
  Het NCP-ICT is een beschrijving van de rijkscrisisstructuur bij een ICT-crisis en heeft als doel het waarborgen dat tijdens een ICT-crisis zo veel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur, aangevuld met de noodzakelijke specifieke kennis en expertise om een ICT-crisis te beheersen.
  "Het terrein van cyber security is constant in beweging. Een crisisplan is echter een momentopname van de huidige situatie. Beleidsontwikkelingen of nieuwe wet- en regelgeving kunnen pas opgenomen worden in een crisisplan wanneer deze van kracht zijn. Om deze reden is het NCP-ICT een levend en regelmatig te actualiseren document", aldus Opstelten.
  Het crisisplan zelf geeft verschillende definities, beschrijft de doelgroep, betrokken organisaties, processen en de relevante wet- en regelgeving. Het is dan ook vooral bedoeld als 'steun' aan publieke organisaties die betrokken zijn bij een ICT-crisis, zowel in de voorbereiding op als tijdens de crisis zelf.
  De opstellers van het crisisplan stellen dat naast het beschrijven van de processen bij een ICT-crisis, het beoefenen van de procedures een belangrijk middel is om goed voorbereid te zijn. Ook Opstelten meldt dat in zijn brief aan de Kamer.
  "Ik onderschrijf de aanbevelingen. De eerste aanbeveling is in lijn met het leidende principe van crisisbeheersing 'train as you fight and fight as you train'. Rijksbreed wordt intensief samengewerkt aan de opleiding en oefening van deelnemers van de rijkscrisisorganisatie onder andere door middel van de NationaalCrisisCentrum (NCC) -academie en crisisoefeningen zoals bijvoorbeeld de ICT-oefeningen Cyberstorm2 en Copy Paste."

  Onderwerp: Kwaliteit Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 'in orde'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  PURMEREND - De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voldoet ruim aan de kwaliteit die het bestuur haan zichzelf heeft gesteld.
  De bestuursleden kregen begin november de uitkomsten vanhet onderzoek, dat uitgevoerd is door een zogenaamd auditteam (een extern team dat de kwaliteit van een organisatie controleert).
  Het onderzoek wordt gebruikt om de de kwaliteit van de lokale brandweerkorpsen en de veiligheidsregio te bepalen. Het niveau van deze organisaties zou gelijkwaardig moeten zijn om te kunnen regionaliseren. Directeur Hilda Raasing: "Ik ben ontzettend trots op het resultaat. Het is een duidelijke bevestiging dat wij als regio op de goede weg zijn."
  In totaal toetste een auditteam op 31 normen. De score kon per norm variëren van rood, oranje, lichtgroen en donkergroen. Het bestuur heeft het minimale niveau vastgesteld op 'lichtgroen' (voldoende). De regio heeft op 26 van de normen 'donkergroen' gescoord: ruim voldoende. Op vier normen werd 'lichtgroen' gescoord en op één norm bleef de veiligheidsregio onder het afgesproken minimum (oranje). Het gaat om het registreren van (bijna-)ongevallen in het kader van de Arbo-wet. De veiligheidsregio geeft aan dat ze dit in 2013 op gaat pakken.

  Onderwerp: Kinderraad bezoekt veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHIEDAM - De kindergemeenteraad heeft afgelopen woensdag een bezoek gebracht aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond in het World Port Center (WPC).
  De kinderraadsleden kregen zo een kijkje achter de schermen en kwamen meer te weten over de taken van de burgemeester.
  De kinderen gingen met boten die beschikbaar waren gesteld door Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht vanaf de Maasboulevard richting het WPC. Eenmaal aangekomen kregen ze op de 21e verdieping een rondleiding op de meldkamer.
  Hierna mochten de jonge raadsleden zelf aan de slag. De groep kreeg een melding binnen van een brandende hooiberg bij de kinderboerderij in het Beatrixpark. Verdeeld in politie, brandweer, ambulance, gemeente en communicatie werkten ze samen en moesten ze beslissingen nemen.
  Burgemeester Leemhuis-Stout was hierbij aanwezig en keek mee hoe de Schiedamse kinderraad tijdens de oefening aan het werk was. Enthousiast en vol overgave moesten ze in korte tijd belangrijke beslissingen nemen. ,,In het echt gaat het waarschijnlijk nog sneller'', zei Eline en zelfs toen we genoeg tijd kregen, vond ik het heel moeilijk. Gelukkig hebben de kinderen het probleem op kunnen lossen en zijn ze wederom met de boot terug gegaan.
  De kindergemeenteraad heeft maandag 26 november van 18.00 tot 19.00 uur weer een kindergemeenteraadsvergadering met als voorzitter de burgemeester.

  Onderwerp: Zaltbommel: Veiligheidsregio overtreedt de wet
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZALTBOMMEL - De Zaltbommelse gemeenteraad pikt het niet langer dat de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te laat een begroting laat zien.
  De veiligheidsregio overtreedt al jaren achtereen de wettelijke termijnen, aldus de raad. Dat werd donderdagavond onderstreept met een unaniem aangenomen motie die door de VVD was ingediend.
  Volgens VVD-fractievoorzitter Koos de Looff is het gedrag van de Veiligheidsregio onacceptabel. "Wat moet ik in november nog met een begroting die er half juli al had moeten zijn? Zaltbommel heeft de eigen begroting al vastgesteld. Voor hetzelfde geld hadden er in de begroting van de veiligheidsregio verrassingen kunnen staan die de gemeente veel geld hadden gekost."
  Jaco Melse (CDA) noemde het bizar dat een gemeenteraad aan een veiligheidsregio moet vragen om zich aan de wet te houden.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.