Week: 44 van 28 oktober tot en met 3 november 2012


Nieuws van Internet:
 • Nieuwe kabinet moet van experts doorpakken op waterveiligheid
 • Politie treedt op na afsteken illegaal vuurwerk
 • Appingedam besteedt zorg bajesklant uit
 • Vakbond: 'Info over brandweerduikers is niet correct'
 • Protocol aanpassing rekenmethodieken Externe Veiligheid
 • Veiligheidsregio Utrecht tevreden over voorlichtingsweken
 • Celstraffen geëist voor foute vuurwerkhandel
 • Eis: cel om illegale vuurwerkhandel
 • Buitengewone raadsleden Onderzoeksraad voor Veiligheid benoemd
 • Storing bij KPN leidt tot verminderde bereikbaarheid alarmnummer 112
 • Veiligheidsregio N-H Noord wint Veilige Publieke Taak AWARD 2012
 • Veiligheidsregio Utrecht in Huis Provincie
 • 135 miljoen voor waterveiligheid in Limburg


 • Onderwerp: Nieuwe kabinet moet van experts doorpakken op waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 28 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een nieuwe normering, meer ruimte voor slimme ontwerpen en een grotere betrokkenheid van de markt waren de voornaamste thema's tijdens een symposium over waterveiligheid in het Drijvende Paviljoen in Rotterdam op 23 oktober. Het adviesbureau Royal HaskoningDHV had het symposium georganiseerd met als opzet te komen tot een advies aan het nieuwe kabinet in het dossier waterveiligheid.
  Vertegenwoordigers uit wetenschap, politiek en het bedrijfsleven kwamen gisteren in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam bij elkaar om te discussiëren over de noodzaak van dijkverhogingen. RoyalHaskoningDHV had de bijeenkomst mede georganiseerd om de discussie over waterveiligheid 'een stap verder te brengen', aldus een van de initiatiefnemers, Jan Baltissen van RoyalHaskoningDHV. "Er zijn momenteel twee scholen in de discussie over meerlaagsveiligheid in Nederland. Wij willen de discussie vooral richten op de meerwaarde van dit concept. Waar liggen de grote kansen? In ieder geval werkt meerlaagsveiligheid in buitendijkse gebieden, gebieden die last hebben van wateroverlast. Daarnaast is het goed bruikbaar in buitenlandse delta's", aldus Baltissen.
  Met name de invoering van nieuwe veiligheidsnormen gebaseerd op overstromingskansen werd door de aanwezige experts gezien als een belangrijke stap die het nieuwe kabinet zo snel mogelijk moet zetten. Verder werd gevraagd om duidelijkere consistentie in het beleid bij het betrekken van het bedrijfsleven bij de uitvoering van het waterveiligheidsbeleid. Daarnaast moeten waterbeheerders vanaf het begin van een project martktparijen betrekken en steeds meer ontwerp, procedure en uitvoering met elkaar verweven.
  Tijdens de bijeenkomst gaf Hans Beekman van de gemeente Rotterdam aan dat de gemeente de komende jaren flink moet bezuinigen. Eerder werd bekend dat het Rijk 600 miljoen euro wil bezuinigen op het Deltafonds. Daarom pleitte hij voor nieuwe samenwerkingsverbanden met marktpartijen om de noodzakelijke innovaties op waterveiligheidsgebied van de grond te krijgen. "Wij geven de kaders aan, maar de markt moet de uitdaging oppakken. Daarbij kunnen wij ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van achtergestelde leningen of innovatiesubsidies. De ervaringen die wij hierbij op doen, kunnen we vervolgens vermarkten in het buitenland."

  Onderwerp: Politie treedt op na afsteken illegaal vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 30 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NUNSPEET - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 28 oktober, na een aantal meldingen van vuurwerkoverlast, een 21-jarige man uit Nunspeet aangehouden. Doordat omstanders zich met de aanhouding bemoeiden, wist de Nunspeter echter te ontkomen. De politie zal hem binnenkort alsnog verhoren als verdachte van het in bezit hebben en afsteken van illegaal vuurwerk. De politie ontving zaterdagnacht rond 00:30 uur meerdere meldingen van vuurwerkoverlast en surveillerende politiemensen zagen in de omgeving van het zwembad in Nunspeet siervuurwerk de lucht in gaan. Op de Oosteinderweg stonden een groepje mensen rond een aantal dozen met vuurwerk. De man die net op dat moment een doos wilde aansteken, ging er bij het zien van de politie vandoor, maar kon al rennend achterhaald worden. Toen de politieagenten de man -21 jaar oud uit Nunspeet- wilden meenemen naar het bureau, probeerden omstanders dat te voorkomen. In de hectiek wist de verdachte te ontkomen. Omdat de politie zijn personalia heeft, zal de man later alsnog als verdachte verhoord worden. Het aanwezige vuurwerk is in beslag genomen.

  Onderwerp: Appingedam besteedt zorg bajesklant uit
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  APPINGEDAM - De re-integratie van ex-gedetineerden uit de gemeente Appingedam wordt voortaan verzorgd door het Veiligheidshuis Groningen.
  Gemiddeld komen jaarlijks dertien Damsters vrij. Zij krijgen begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij.
  Appingedam heeft met de gemeente Groningen een overeenkomst gesloten. Voor 2650 euro regelt Groningen de nazorg voor Damsters, die zij op haar beurt weer uitbesteedt aan het Veiligheidshuis.

  Onderwerp: Vakbond: 'Info over brandweerduikers is niet correct'
  Thema: 30 oktober 2012
  Datum: veiligheidsregio
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HELMOND/EINDHOVEN - De informatie waarop gemeentebestuurders hun besluit moeten baseren om akkoord te gaan met opheffing van het brandweerduikteam, is onjuist.
  Dat stelt Gian Kerstges van de vakbond Abvakabo. Hij heeft hierover maandag een brief gestuurd naar alle 21 gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.
  Kerstges baseert zich op diverse gesprekken met personeelsleden van de brandweer. Die durven zelf niet naar buiten te treden richting bestuurders en pers, omdat ze vrezen hun baan te verliezen. "Die indruk is op z'n minst naar hen toe gewekt", stelt de vakbondsman. "Het personeel is echter het gegoochel met feiten en cijfers zat. Het roept de gemeenteraden op om pas op de plaats te maken", zo vat hij de strekking van de brief samen.
  Via zijn woordvoerster laat directeur Jac Rooijmans van de veiligheidsregio weten dat wel degelijk de juiste informatie verstrekt is. "En wij herkennen ons niet in het beeld dat personeel onder druk zou zijn gezet om niets naar buiten toe te brengen."

  Onderwerp: Protocol aanpassing rekenmethodieken Externe Veiligheid
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 31 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Om de risico's te bepalen van activiteiten met gevaarlijke stoffen zijn in Nederland wettelijk bepaalde rekenmethodieken voorgeschreven. Als zich nieuwe inhoudelijke inzichten voordoen die de resultaten beïnvloeden, is het van belang deze in de rekenmethodieken te verwerken. Om de aanpassingen op een duidelijke en structurele wijze in de methodiek te kunnen verwerken heeft het RIVM met enkele andere partijen een protocol ontwikkeld. Op deze manier is voor de betrokken partijen (beoordelaars, beheerders, enzovoort) vastgelegd wie welke stappen moet doorlopen voor aanpassing van de rekenmethodiek.
  Een rekenmethodiek voor de externe veiligheid is uit vier kernpunten opgebouwd: Scenario's en modellering, Faalfrequenties, Maatregelen, en ten slotte Vervolgkansen. Het protocol bevat voor elk kernpunt de procedures om de aanpassingen aan te brengen. Voorbeelden van nieuwe inzichten zijn de situaties waarin een ongeval zich voordoet (ongevalscenario's), hoe groot de kans op een dergelijk ongeval is (faalkans), en welke effecten kunnen optreden.
  In het protocol zijn tevens de eisen en randvoorwaarden beschreven die gesteld worden aan de rapportage en onderbouwing van een voorstel om een rekenmethodiek aan te passen. Formele vaststelling van eventuele aanpassingen van de rekenmethodiek gebeurt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Utrecht tevreden over voorlichtingsweken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Utrecht kijkt met tevredenheid terug op de landelijke Brandpreventieweken, die in oktober gehouden zijn. Het regende preventieactiviteiten in de hele provincie. Zo zijn vrijwilligers geworven die bij mensen die dat zelf niet kunnen, rookmelders willen ophangen.
  Een gezamenlijke actie was het oefenen met ontruimen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. De VRU brandweer verspreidde de TableTop oefening 'Eerste Hulp Bij Ontruimen'. Dit is een set om een groep medewerkers voor te bereiden op een ontruiming.
  Ook gingen brandweermannen en -vrouwen de straat op om posters voor de brandpreventieweken op te hangen, vrijwilligers, beroepsmedewerkers en jeugdbrandweerleden gingen op pad om te collecteren voor de Nederlandse Brandwondenstichting. En de brandweerpost Soest organiseerde zelfs een fietsevenement om geld in te zamelen voor de Brandwondenstichting. Hiermee werd 7.800 euro opgehaald.

  Onderwerp: Celstraffen geëist voor foute vuurwerkhandel
  Thema: vuurwerk
  Datum: 01 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN BOSCH - Tegen drie gezinsleden uit Berlicum en een stroman zijn woensdag celstraffen van 3, 2 en 1,5 jaar geëist voor import en opslag van illegaal zwaar vuurwerk, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Tegen de hoofdverdachte zoon (31 jaar) van de familie eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Den Bosch bovendien een beroepsverbod van 2 jaar.
  De drie betrokken Duitse en Nederlandse bedrijven moeten als het aan hem ligt boetes krijgen van 50.000, 25.000 en 10.000 euro.
  De officier van justitie legde woensdag uit dat de illegale vuurwerkhandel is ontdekt in november 2007 toen een niet gemeld vuurwerktransport werd gecontroleerd. In de container vonden controleurs illegaal consumentenvuurwerk. Een jaar later werden in Antwerpen containers ontdekt met vlinders en lawinepijlen die onjuist waren geclassificeerd. In Hamburg werd vuurwerk gevonden waarvan de samenstelling niet overeenkwam met de papieren. Vuurwerktransporten werden regelmatig niet gemeld om betrapping te voorkomen.
  Bij een inval in het vuurwerkbedrijf in Uden in 2009 vond de politie zwaar professioneel vuurwerk zoals mortieren, die in Nederland niet opgeslagen mogen worden. De boekhouding bleek vals om de illegale handel en inkomsten te verhullen. De officier van justitie schat op basis van valse facturen dat meer dan 1 miljoen euro is witgewassen.
  De officier van justitie vertelde dat de verdachte zoon en de stroman voor de illegale vuurwerkhandel werkten met pseudoniemen, valse facturen en e-mails en de fax van de buren misbruikten.

  Onderwerp: Eis: cel om illegale vuurwerkhandel
  Thema: vuurwerk
  Datum: 01 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tegen drie mannen en een vrouw zijn woensdag bij de rechtbank in Den Bosch straffen tot drie jaar cel geëist voor illegale vuurwerkhandel. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie verdenkt het viertal van het vormen van een criminele organisatie die handelt in illegaal vuurwerk, witwast en valsheid in geschrifte pleegt. De handel zou zo'n 7,8 mijoen euro hebben opgebracht.
  Via een Luxemburgs bedrijf werden talloze zeecontainers met illegaal en zwaar vuurwerk uit China naar Europa geïmporteerd. Het vuurwerk werd naar vuurwerkbunkers in Duitsland vervoerd en van daaruit vond de verdere distributie plaats. Het merendeel van het vuurwerk is vermoedelijk via omwegen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen, aldus het OM.
  De bende ging volgens het OM zeer professioneel te werk. De drie hoofdverdachten hadden een legale vuurwerkhandel in Brabant. Voor de illegale handel werd onder meer gebruikgemaakt van buitenlanders, valse namen en identiteiten, stromannen, valse boekhoudingen en valse facturen.
  Tegen een 31-jarige hoofdverdachte werd drie jaar cel geëist. Zijn ouders, een 63-jarige en een 61-jarige vrouw, wil de officier van justitie twee en anderhalf jaar achter de tralies zien. De miljoenen die met de illegale handel werden verdiend, wil justitie van ze afpakken.
  De behandeling van de strafzaak gaat volgend jaar verder. Dan wordt bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

  Onderwerp: Buitengewone raadsleden Onderzoeksraad voor Veiligheid benoemd
  Thema: veiligheid
  Datum: 01 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bij koninklijk besluit zijn prof. dr. ir. Louise Fresco, ir. Harry Noy, ir. Hans van der Vlist en drs. Bernard Welten benoemd tot buitengewoon raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de buitengewone raadsleden op verzoek van de Onderzoeksraad voorgedragen. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met ingang van 1 november 2012.
  Buitengewone raadsleden zijn aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid verbonden vanwege hun specifieke sectorgerichte deskundigheid. De wetgever heeft dit in de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid expliciet mogelijk gemaakt. Buitengewone raadsleden kunnen in voorkomende gevallen betrokken worden bij de beraadslagingen van de Raad. Dat geldt voor het hele werkproces, van de selectie van de te onderzoeken voorvallen tot het vaststellen van het rapport.
  Prof. dr. ir. Louise Fresco is landbouw- en voedseldeskundige. Zij is onder meer als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.
  Ir. Harry Noy was tot begin 2012 CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Arcadis NV.
  Dhr. Noy is momenteel onder meer lid van de Raad van Commissarissen van de NV Nederlandse Gasunie, van Koninklijke BAM NV en van Fugro NV.
  Ir. Hans van der Vlist heeft diverse functies bekleed bij de overheid. Hij was secretaris-generaal bij het ministerie van VROM, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in het Hollands Noorderkwartier en lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Dhr. Van der Vlist is momenteel onder meer lid van de Raad van Commissarissen bij Vestia.
  Drs. Bernard Welten heeft diverse functies bekleed bij de politie. Hij was korpschef van de regiopolitie Groningen en van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, waar hij tot op heden buitengewoon adviseur is. Dhr. Welten is op verzoek van de Nationale Politie belast met de herziening van het leiderschapsonderwijs van de Nederlandse politie.
  Voor alle buitengewone raadsleden geldt dat zij naast hun sectorgerichte deskundigheid uitgebreide bestuurlijk ervaring hebben. De Onderzoeksraad voor Veiligheid streeft naar versterking van de sectorgerichte deskundigheid van de Raad door in de komende periode een aantal buitengewone raadsleden te benoemen.

  Onderwerp: Storing bij KPN leidt tot verminderde bereikbaarheid alarmnummer 112
  Thema: veiligheid
  Datum: 01 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op woensdagavond 31 oktober is het landelijke centrale alarmnummer 112 tussen 21.00 en 21.50 uur door een storing bij KPN minder bereikbaar geweest. Uit nader onderzoek blijkt dat 101 bellers geen contact konden krijgen met de alarmcentrale bij het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) in Driebergen. Het gaat hier om een gedeelte van de groep mensen die met een mobiele telefoon het alarmnummer 112 probeerde te bellen. Bellers vanaf een vaste lijn hadden geen last van de storing.
  De verminderde bereikbaarheid van 112 was een gevolg van een storing bij KPN. Bij het oplossen van het incident werden deze bellers als gevolg van een softwarematige fout niet omgeleid naar een tweede KLPD telefooncentrale.
  Het KLPD benadert alle bellers die geen contact kregen met 112. Uit de terugbelgegevens blijkt op dit moment dat er geen oproepen zijn gemist die tot levensbedreigende situaties hebben geleid. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van de storing. Aan de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt gevraagd dit incident mee te nemen in het lopende onderzoek naar de 112 Infrastructuur.
  De Minister van Veiligheid en Justitie zal de Kamer op zeer korte termijn informeren over de aard en toedracht van de storing.

  Onderwerp: Veiligheidsregio N-H Noord wint Veilige Publieke Taak AWARD 2012
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is, met het project '112 Help je mee?', verkozen tot winnaar van de Veilige Publieke Taak AWARD 2012. De organisatie ontving een kunstwerk en een cheque van 25.000 euro voor haar aanpak om agressie en geweld tegen de medewerkers te beperken. De aanpak bestaat uit een combinatie van moderne communicatiemiddelen en een kritische blik op de eigen organisatie.
  De AWARD werd uitgereikt op 1 november tijdens de VPT-Beurs in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Op de beurs wisselden organisaties kennis en ervaring uit over hun aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.
  Bezoekers van de VPT-Beurs hebben de winnaar gekozen. Zij konden stemmen op een van de drie genomineerden: het UWV, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en dus de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De drie organisaties waren genomineerd door een deskundige jury onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Van Erp-Bruinsma.
  Een tweedelige aanpak die 'zeer aanspreekt, door een moderne invulling en het steken van de hand in eigen boezem', aldus de jury. Enerzijds is deze aanpak gericht op het managen van de verwachtingen van het publiek, namelijk begrip en realiteitszin voor de werkwijze van de ambulance, door naar buiten te treden met meerdere, innovatieve middelen zoals een computerspel op internet. Hierdoor wordt een relatief grote en moeilijk toegankelijke groep bereikt. Anderzijds is een netwerk van agressiecoaches opgezet. De kracht hiervan is dat dit 'gewone' medewerkers zijn, die zich op de werkvloer inzetten voor het bespreekbaar maken van agressie en geweld, aanmoedigen om er melding van te maken, etc. De combinatie van maatregelen waarbij verder wordt gekeken dan voorlichting alleen, wordt door de jury zeer gewaardeerd.
  Dit jaar waren er 35 inzendingen voor de AWARD. De inzendingen kwamen uit alle sectoren met een publieke taak. Belangrijke nieuwkomer van vorig jaar - de sector onderwijs - was ook dit jaar weer vertegenwoordigd. Ook de kwaliteit van de inzendingen vertoont een stijgende lijn; daaruit spreekt een grote professionele betrokkenheid, gedrevenheid en enthousiasme.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Utrecht in Huis Provincie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft een huurovereenkomst gesloten met de Provincie Utrecht voor circa 3.500 m2 kantoorruimte in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht.
  VRU huurt drie verdiepingen in het voormalige hoofdkantoor van Fortis. De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De organisatie betrekt medio 2013 haar nieuwe locatie. Met de komst van de VRU zijn alle verdiepingen in het Huis voor de Provincie verhuurd. DTZ Zadelhoff adviseerde de Provincie Utrecht bij deze transactie.

  Onderwerp: 135 miljoen voor waterveiligheid in Limburg
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 03 november 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Om de waterveiligheid in het Limburgse gebied Ooijen-Wanssum te vergroten trekt het kabinet 135 miljoen euro uit. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma (CDA) besteedt dat geld onder meer aan de aanleg en verbetering van dijken en aan de inrichting van gebieden waar water heen kan als het peil van de Maas plotseling stijgt.
  ''Limburg moet droge voeten kunnen houden", zegt Atsma. "Met het bedrag van 210 miljoen voor het totale project leggen rijk en regio een stevige basis om het gebied veiliger en tegelijk ook mooier te maken.''
  Door de maatregelen zakt het peil van de Maas bij hoogwater met 35 centimeter. De dijken moeten zo een hoogwatersituatie aankunnen die eens in de 250 jaar voorkomt, zo meldt het ministerie.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.