Week: 42 van 14 tot en met 20 okotber 2012


Nieuws van Internet:
 • Opstelten presenteert zestien nieuwe presidenten gerechten
 • Meterkastbrand op agenda gasnormencommissie
 • Bij rampen voortaan video-overleg
 • Opstelten wil opsporing op internet versterken
 • Meldkamer naar Roosendaal of bergen op Zoom
 • Fries spreken tegen Meldkamer moet kunnen
 • Nog geen besluit over bezuinigingen veiligheidsregio
 • Samen hart voor kinderen Sophia kinderziekenhuis
 • Dubbele boodschap over waterveiligheid schept verwarring
 • Veiligheidsregio Zeeland eist garantie banen
 • 'Friese' brandmelding gaf geen vertraging
 • COT: informatieklooft nekt crisismanagement
 • Politieonderzoek: Geen duidelijk verband vuurwerk en paardencrash Coevorden
 • ProRail, Zwijndrecht en Dordrecht vergroten veiligheid op het spoor
 • Groen licht voor brandweerkazerne Goedereede
 • Eilanden beter beschermd tegen de zee


 • Onderwerp: Opstelten presenteert zestien nieuwe presidenten gerechten
  Thema: veiligheid
  Datum: 15 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, F.W.H. van den Emster, hebben op 15 oktober in Den Haag de zestien nieuwe presidenten van de gerechten gepresenteerd. De presidenten staan voor de opdracht om de rechtspraak te vernieuwen. De nieuwe gerechtelijke kaart, die op 1 januari 2013 in werking treedt, is daarvoor de basis.
  In een toespraak gaf minister Opstelten aan dat een van die vernieuwingsopdrachten de vereenvoudiging en digitalisering van civiele en bestuursrechtelijke procedures betreft. Volgens Opstelten zijn deze procedures voor de burger nu te ondoorzichtig en traag. "Het moet sneller, begrijpelijker en toegankelijker", zei de minister.
  Om dit te illustreren schetste Opstelten een mogelijk toekomstbeeld, waarin burgers straks thuis op hun computer met een simpel formulier de rechter kunnen vragen om zich te buigen over een geschil met hun werkgever of gemeente. Zij kunnen dan digitaal procederen.
  Tenslotte sprak de minister de hoop uit dat de presidenten veel zullen doen om de zichtbaarheid van de rechtspraak in de samenleving te vergroten. Om toe te lichten waarom rechters beslissingen nemen zoals deze worden genomen, en om de beeldvorming over de rechtspraak dichter bij de realiteit te brengen.

  Onderwerp: Meterkastbrand op agenda gasnormencommissie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Uneto-VNI wil naar aanleiding van de meterkastbrand van afgelopen augustus in Maassluis zo snel mogelijk een vergadering van de gasnormcommissie. Daarin wil de installateursvereniging de uitkomsten bespreken van het rapport van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
  In een woning in Maassluis ontstond brand doordat de kunststof gasleiding vlam vatte nadat een aardlekschakelaar defect was geraakt. Dat is de conclusie in het rapport van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Naar aanleiding daarvan adviseerde Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de norm en de praktijkrichtlijn waarmee de pe-binnenleidingen zijn aangelegd te herzien.
  De toepassing van kunststof leidingen is opgenomen in de huidige NEN-norm. Dit type leidingen is altijd voorzien van een extra beveiliging. Deze zogenoemde gasgebrekbeveiliging zorgt ervoor dat bij het wegvallen van de gasdruk het gas niet verder in de woning terecht komt.
  Daarnaast schrijven leveranciers van kunststof leidingen een gasstroombeveiligingsschakelaar voor. De gastoevoer wordt hierdoor gestopt na het lek raken van een gasleiding.
  Volgens voorzitter Marcel Engels heeft Uneto-VNI geen eerdere signalen gekregen dat de toepassing van kunststof leidingen tot onveilige situaties zou kunnen leiden. De brancheorganisatie geeft nu wel de hoogste prioriteit aan de bespreking van het rapport in de normcommissie.
  Engels: "Elk ongeluk is er één teveel. Wij willen daarom dat de normcommissie op korte termijn het rapport van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zorgvuldig analyseert. Daarbij zouden ook de overheid en consumentenorganisaties een rol kunnen vervullen."

  Onderwerp: Bij rampen voortaan video-overleg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HULST - Alle gemeentehuizen in Zeeland zijn sinds kort aangesloten op video-apparatuur, waarmee lokale rampenstaven bij calamiteiten met elkaar en de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) kunnen overleggen.
  Sinds 15 augustus is het systeem van video-overleg bij calamiteiten operationeel.
  "Het voordeel is dat burgemeesters bij rampen of grote branden dicht bij hun burgers kunnen blijven. Deze vorm van overleg moet ertoe leiden dat de besluitvorming over hoe te handelen bij calamiteiten beter en sneller verloopt. Daardoor kunnen we het aantal slachtoffers reduceren", legt projectleider Piet Maljaars van VRZ uit.
  De provincie Zeeland ondersteunt dit project met subsidie. Er moet formeel nog een besluit over worden genomen, maar de VRZ rekent op een bedrag van bijna 50 mille.

  Onderwerp: Opstelten wil opsporing op internet versterken
  Thema: veiligheid
  Datum: 16 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de opsporingsbevoegdheden op internet voor politie en Openbaar Ministerie versterken. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
  Voor een effectievere aanpak van cybercrime is het nodig nader te kijken naar mogelijke uitbreidingen van bevoegdheden. Op basis van ervaringen in de afgelopen tijd van politie en OM blijkt dat de huidige bevoegdheden voor de bestrijding van cybercrime niet meer up-to-date zijn. De bevoegdheden voor de bestrijding van cybercrime moeten zodanig worden vormgegeven dat deze hanteerbaar en effectief zijn in de huidige digitale wereld. Het aantal cybermisdrijven neemt toe en de capaciteit, kennis en ervaring binnen de strafrechtketen houdt hiermee geen gelijke pas. Criminele activiteiten op het internet zijn bovendien steeds moeilijker te traceren omdat het betrekkelijk eenvoudig voor criminelen is digitale sporen te wissen. Er is daarom een inhaalslag nodig om de opsporing en vervolging van cybercrime te versterken.
  De nieuwe bevoegdheden moeten wel met strikte waarborgen worden omgeven. Zo moet bij het op afstand binnendringen van een computer een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris verkregen worden. Ook zal de bevoegdheid alleen kunnen worden uitgeoefend bij verdenking van strafbare feiten van een zekere ernst, bijvoorbeeld misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis voorzien is of waarop een maximale gevangenisstraf van 4 jaar of meer is gesteld. Ook moeten alle opsporingsactiviteiten worden gelogd en bewaard, zodat dit achteraf altijd raadpleegbaar en controleerbaar is.
  De politie en het OM signaleren dat zij in de praktijk nu behoefte hebben aan vergroting van de wettelijke mogelijkheden om te handelen. Actualisering van wetgeving is daarom noodzakelijk.

  Onderwerp: Meldkamer naar Roosendaal of bergen op Zoom
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TILBURG - De Gemeenschappelijke Meldkamer vertrekt uit Tilburg. In het snelste scenario gebeurt dat per 1 januari 2016, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. "Het is ambitieus, maar dat is het streven."
  De meldkamer gaat óf naar Bergen op Zoom óf naar Roosendaal. Een definitief besluit daarover is nog niet genomen, maar beide steden liggen meer centraal in het toekomstige geografische gebied van de veiligheidsregio. Daarin wordt Midden- en West-Brabant samengevoegd met Zeeland. Ook de meldkamer in Goes (nu Zeeland) wordt opgedoekt.
  Binnen de veiligheidsregio werken 26 Midden-Brabantse gemeenten, de GHOR, de brandweer en de politie samen.

  Onderwerp: Fries spreken tegen Meldkamer moet kunnen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De provincie Friesland wil dat er zo snel mogelijk afspraken worden gemaakt over de omgang met het Fries tijdens 1-1-2-meldingen. Het provinciebestuur dringt hierop aan in een brief aan de Veiligheidsregio Fryslân.
  Na de brand in het Friese Bozum op donderdag verschenen in diverse media berichten dat Friezen gedwongen werden om Nederlands te praten tegen de meldkamer. De provincie vindt nu dat er een zogenoemd 'taalprotocol' moet komen. 'Het Fries is erkend als rijkstaal en daarom zou elke Fries in nood zich in het Fries moeten kunnen uiten', aldus een woordvoerder van de provincie.
  De veiligheidsregio praat woensdag over de kwestie. Ferd Crone, voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, hoopt dan een besluit te kunnen nemen hoe men met de Friese taal moet omgaan bij de meldkamer.

  Onderwerp: Nog geen besluit over bezuinigingen veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HELMOND/EINDHOVEN - Het is nog niet zeker dat de duikteams van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost geschrapt worden.
  Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten eerst de gemeenteraden te horen over het totale bezuinigingsvoorstel. Over dat voorstel, dat meer behelst dan alleen het schrappen van duikteams, wordt pas over 13 weken besloten.
  In die tijd krijgen de gemeenteraden van de aangesloten gemeentes de kans om hun mening over de bezuinigingen te vormen en te laten horen.

  Onderwerp: Samen hart voor kinderen Sophia kinderziekenhuis
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ambulance, GHOR en Brandweer zorgden samen voor een onvergetelijke dag voor de kinderen van het Sophia kinderziekenhuis. Zaterdagmiddag werden de kinderen opgehaald door een stoet aan ambulances en brandweervoertuigen.
  Met loeiende sirenes vertrokken ze in een enorme colonne en werden begeleid door de politie. Ze maakten een tour door de stad en naar brandweerkazerne Metaalhof. De kinderen werden daar hartelijk ontvangen door de ploeg en konden blussen, pannenkoeken eten en door het donker lopen op zoek naar de brandhaard. Het was geweldig om te zien dat we als veiligheidsregio met zoveel collega's en zoveel enthousiasme voor de kinderen bezig waren op een vrije dag. Jos de Graaf, projectleider Brandveilig Leven, is de bedenker van dit snode plan en heeft de sneeuwbal laten rollen. "Geen uren schrijven gewoon iets leuk doen voor de kinderen" Het enthousiasme vond hij al snel in zijn medecollega's om dit plan te doen slagen. Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Arjen Littooij gaf ook direct zijn akkoord, hij vond het een fantastisch plan. Na de Metaalhof was het feest nog niet over en werden kinderen weer in de wagens getild om naar het Feyenoord stadion te gaan. Daar stond een batterij aan begeleiders klaar om een rondleiding door het stadion te geven en als kers op de taart landde de trauma-heli op de middenstip. De hele dag was een groot succes en de kinderen gingen met een onvergetelijke herinnering naar huis.

  Onderwerp: Dubbele boodschap over waterveiligheid schept verwarring
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  "Vijftig jaar lang is mensen ingepeperd dat ons land veilig was. Het vertrouwen van de Nederlander in de overheid is grenzeloos", zegt onderzoekster Trudes Heems. Samen met Baukje Kothuis onderzocht zij de publieksparticipatie en communicatie van de overheid over waterveiligheid in de afgelopen vijftig jaar. Water kreeg in de communicatie zeer verschillende betekenissen, zoals 'vijand', 'vriend' of gevaarlijke bondgenoot'. "Ingewikkeld", stelt de onderzoekster, en het leidt tot misverstanden en wantrouwen. "Want bij de burger is blijven hangen dat we ons geen zorgen hoeven te maken." De onderzoeksters stellen een andere communicatietaal voor, die aanstuurt op een 'kritisch vertrouwen' van de burger in de overheid.
  Heems en Kothuis promoveerden onlangs op hun studie, die mede door het NWO werd gefinancierd aan de universiteit van Maastricht. Zij zijn nu onder andere ook als duo voor de TU Delft bezig met onderzoek naar draagvlak en beeldvorming van multifunctionele dijken.
  Vanaf de jaren vijftig in de vorige eeuw was water in de publiekscommunicatie de 'vijand', die bedwongen werd na de Watersnoodramp in Zuidwest-Nederland. Later werd water weer 'vriend'. In de jaren negentig deden zich in Nederland flinke overstromingen voor in het rivierengebied. Er trad een kentering op in de beleidstaal. De overheid wilde ook de burgers weer waarschuwen voor het water. Maar de boodschap werd dubbel: we zijn nog steeds de veiligste delta ter wereld, maar er is een - weliswaar zeer kleine - kans op een grote ramp. Trudes Heems: "Mensen filteren daar de boodschap uit dat het veilig is en vergeten de rest. De boodschap komt dus niet aan." Publiekscampagnes zoals 'Nederland leeft met water' zijn daarom volgens de onderzoekster onvoldoende effectief. Ook bleek recent dat de bereidheid van Nederlanders om 'overlevingspakketten' in huis te halen klein is.
  De verwarring bij de bevolking is soms groot. Trudes Heems: "Dit was onder meer te zien in de ophef rond de plannen voor een 'overslagbestendige' Hondbossche zeewering bij Petten. De bedoelingen waren goed: met dit type dijk hoefden geen huizen te worden gesloopt en was er geen schaduw van een hoge dijk op de achterliggende huizen. Er was veel verontwaardiging: burgers accepteerden geen water over de dijk. Dat vinden wij niet veilig, zeiden ze. In de zaaltjes waar de plannen werden besproken, reageerden mensen niet altijd zo sterk. Maar als dorpsgenoten elkaar troffen bij de bakker, werd er verontwaardigd over gesproken. De term 'overslagbestendige dijk' was ook niet gunstig, dat werd in de volksmond overslagdijk."
  Soms kunnen zelfs noodzakelijke besluiten niet eens worden uitgevoerd. Heems noemt de ringdijk rond de Watergraafsmeer. "De dijk vertoont scheuren, die het werk zijn van boomwortels. De bomen op de dijk moeten weg, maar de burgers protesteren. Ze willen het uitzicht op groen niet weg. De bomen staan er nog steeds."
  Ook het concept buitendijks wonen heeft al voor veel misverstanden gezorgd: 1 keer per 25 jaar een meter water door de huizen in de ontpolderde Noordwaard, dat moet kunnen vinden de experts. Maar als dit gegeven tot burgers doordringt, beschouwen ze dit niet als 'veilig wonen'. Tot slot maakt de stapeling van doelstellingen voor waterveiligheid met die van ruimtelijke kwaliteit het gesprek met de burger niet eenvoudiger. Heems haalt de ontpolderingsplannen van Ruimte voor de River voor de Noordwaard aan: "Agrariërs begrepen niet dat hun boerderijen en groene akkers moeten wijken voor waterrijke natuur en recreatiewoningen. Wordt het dan 'mooier' in het gebied? Door deze misverstanden ontstaat wantrouwen en verslechtert de relatie tussen burger en overheid. In het voorbeeld van de Hedwigepolder zie je hoe zoiets totaal uit de hand kan lopen."
  Het moet dus anders. Allereerst vinden Kothuis en Heems dat de overheid bij het communiceren meer rekening moet houden met verschillende belevingen bij burgers. De overheid moet zich hierin verdiepen, meer uitleggen en daarmee de kennis van burgers vergoten. Daarnaast moet het 'blind vertrouwen' plaatsmaken voor een 'kritisch vertrouwen' en 'zorg' voor onze veiligheid. "Je moet mensen natuurlijk niet zomaar bang maken, maar enige angst of risicobewustzijn heeft ook positieve gevolgen. Het leidt tot betrokkenheid en innovatief denken en handelen. We moeten ons allemaal bewuster worden dat we in een kwetsbare delta leven", aldus Heems.
  Het is de vraag of het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) haar communicatie zal aanpassen op de inzichten van Heems en Kothuis. "Daar zijn wij ook erg benieuwd naar", bekent Heems. Het ministerie laat zich hier nog niet over uit, maar stelt in een schriftelijke reactie dat de 'kern van de boodschap dat bewoners en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen door meer zelf te doen, nog steeds als een paal boven water staat'. "De 'leven met water' campagne heeft wel degelijk gewerkt", stelt IenM, zo blijkt uit effectmetingen van de publiekscampagne. "Mensen begrijpen best dat de overheid geen 100 % veiligheid kan garanderen. Aangezien de overheid zo'n grote taak heeft in de waterveiligheid van Nederland, is de aandrang voor bewoners en bedrijven om zichzelf voor te bereiden heel klein. Om die reden is de campagne die alle Nederlanders opriep overlevingspakketten in huis te halen niet goed aangeslagen."
  Het ministerie onderschrijft dat het veiligheidsgevoel van de Nederlanders erg hoog is."Uit publieksonderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders zich veilig voelen tegen de dreiging van het water. Ze hebben ook veel vertrouwen in het waterbeleid van de overheid. Veel mensen beseffen dat als het echt mis gaat, het goed mis gaat. Maar ze denken niet dat dat op grote schaal zal gebeuren", aldus de reactie van het ministerie.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland eist garantie banen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Minister Ivo Opstelten van Justitie en Veiligheid moet garanderen dat de werkgelegenheid bij de politie in Zeeland behouden blijft. Dat staat in een gezamenlijke brief van de Veiligheidsregio Zeeland en Brabant. Als Opstelten geen garanties geeft, voelt Zeeland er niets voor om mee te werken aan een centrale meldkamer in Bergen op Zoom of Roosendaal.
  Het vertrek van de Zeeuwse meldkamer van de brandweer, politie en ambulance naar West-Brabant staat op de rol omdat de politieregio Zeeland wordt samengevoegd met die van Midden- en West-Brabant. Het definitieve besluit hierover wordt in november genomen, de uitvoering volgt pas in 2016.
  Bij de meldkamer in Middelburg zijn ongeveer 100 mensen werkzaam.

  Onderwerp: 'Friese' brandmelding gaf geen vertraging
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BOAZUM - De brandmelding in Boazum is voor het overgrote deel in het Nederlands gedaan. Van enige vertraging in de afhandeling is geen sprake.
  De Veiligheidsregio Fryslân concludeert dit naar aanleiding van klachten. Volgens Jacob Hoogland, in wiens loods donderdagavond brand uitbrak, had de centralist in de politiemeldkamer van zijn melding in het Fries 'gjin kloaten' verstaan.
  Ferd Crone, voorzitter van de Veiligheidsregio, weerspreekt de suggestie dat vertraging is ontstaan. ,,Zo nu en dan is een Fries woord of korte Friese uitdrukking gebruikt. Maar de voertaal was Nederlands.''

  Onderwerp: COT: informatieklooft nekt crisismanagement
  Thema: crisismanagement
  Datum: 18 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ondanks een groeiend bewustzijn rond calamiteiten en crises treden bestuurders in de zorg nog altijd onvoldoende adequaat op. Dit constateert het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). Door de informatiekloof tussen werkvloer en top komen bestuurders vaak te laat in actie.
  Het groeiende crisisbewustzijn blijkt ondermeer uit de toegenomen aandacht voor bedrijfshulpverlening en rampenplannen op de werkvloer. Ook bestuurders zien crisismanagement steeds nadrukkelijker als onderdeel van hun taken. Toch blijkt dit in de praktijk geen garantie voor adequaat bestuurlijk handelen in geval van crises. Met name rond de opschaling van het crisismanagement bestaat in veel zorgorganisaties onvoldoende duidelijkheid.
  Media-aandacht is veelal een reden om vanuit de organisatie het bestuur op de hoogte te stellen van een incident, maar vaak is het dan al te laat voor een bestuurder om een crisis te bezweren. Er moet volgens het COT daarom een besef binnen de organisatie zijn dat incidenten tijdig gemeld worden, zodat een bestuurder zich kan voorbereiden op wat komen gaat. Anders loopt de hele organisatie achter de feiten aan. Een voorbeeld hiervan is de klebsiella uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis, waarbij de raad van bestuur veel te laat geïnformeerd werd vanuit de organisatie en het crisisteam nog niet klaar was toen de NOS over de zaak berichtte.
  COT pleit daarom voor de invoering een strategisch crisisplan bovenop het operationele veiligheidsplan. Dit gaat verder dan een protocollaire verplichting: het gaat om de de toegevoegde waarde. Zodra die toegevoegde in het geding is bij crisisbeheersing moeten bestuurders zo snel mogelijk bij de gang van zaken worden betrokken.
  Ook zouden bestuurders hun handelen in crisissituaties vaker moeten oefenen. Volgens Marco Zannoni, directielid van het COT, is 80 procent van het verloop van een crisis te voorspellen. Daardoor kan een bestuurder zich goed voorbereiden op een eventuele crisis. "Dit hoeft niet eens heel groots opgezet te worden. Het kan al beginnen met een overleg binnen de directie na een calamiteitenoefening over de rol van de bestuurders", aldus Zannoni. "Heb het op bestuurlijk niveau over wat de mogelijke zaken zijn die tijdens een crisis op je af kunnen komen."
  Een vergeten aspect is dat de crisis voor een bestuurder langer duurt dan voor bijvoorbeeld de hulpdiensten. Zannoni: "Vaak stoppen de plannen als iedereen geëvacueerd is. Maar er is dan nog een heleboel werk te doen voor een bestuurder. Een bestuurder is verantwoordelijk dat zorg voor cliënten door blijft gaan. Daarnaast moet hij of zij omgaan met externe onderzoeken of extern toezicht. Dit kan weken, maanden en soms jaren duren." Ook juridische kwesties, schadeafhandeling en het evalueren, leren en implementeren van lessen zijn zaken die vaak terug komen.
  Heldere regels voor opschaling zijn volgens het COT met name van belang omdat incidenten in de informatiesamenleving steeds sneller escaleren tot een crisis. In dit verband wijst het COT op de opkomst van de sociale media en de grotere omloopsnelheid van het nieuws. Daarnaast tolereert de samenlevin steeds minder 'fouten', terwijl zorginstellingen tezelfdertijd worden geacht om steeds transparanter te werken. Ook is de consument steeds kritischer over zaken als beloning, verkwisting van middelen en privacy.

  Onderwerp: Politieonderzoek: Geen duidelijk verband vuurwerk en paardencrash Coevorden
  Thema: vuurwerk
  Datum: 19 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  COEVORDEN - Het is niet vast komen te staan dat feestvuurwerk in het centrum van Coevorden iets te maken heeft gehad met de fatale crash vorige maand op de Europaweg, waarbij een automobiliste botste op een ontsnapt paard en om het leven kwam. Dat blijkt het politieonderzoek dat onlangs is afgerond. Voor het Openbaar Ministerie is de kous hiermee af. Er komt geen strafrechtelijke vervolging.
  Het ongeluk gebeurde in de nacht van 22 op 23 september. Even na middernacht brak bij Manege Klinkenvlier een paard dat in de wei stond, los en rende de weg op. Behalve de automobiliste, de 44-jarige Heidy Rotmensen uit Coevorden, overleefde ook het paard de klap die volgde, niet.

  Onderwerp: ProRail, Zwijndrecht en Dordrecht vergroten veiligheid op het spoor
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 19 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DODRECHT - ProRail en de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht hebben 18 oktober de projectovereenkomst Spoorzone ondertekend. Deze overeenkomst is gericht op het verkleinen van de gevolgen van een calamiteit op het spoor. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden van de partijen. De ondertekening is een belangrijke mijlpaal die de realisatie van een groot aantal veiligheidsvoorzieningen op en rond het spoor een stap dichterbij brengt.
  Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Zwijndrecht-Dordrecht kent een aantal knelpunten op het gebied van externe veiligheid. Het spoort in de gemeenten wordt niet alleen gebruikt voor personenvervoer, maar ook voor vrachtvervoer met gevaarlijke stoffen. Het beslaat een groot gebied met veel woningen en bedrijven.
  Omdat er over het spoortraject in Dordrecht en Zwijndrecht veel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, wordt dit spoor beschouwd als risicovol. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld om de gevolgen van een calamiteit te verkleinen. Dit geld wordt in Dordrecht en Zwijndrecht gebruikt om de hulpverlening en rampenbestrijding langs het spoor te verbeteren. Deze activiteiten zijn gebundeld in het project Spoorzone.
  Het voormalige Ministerie van VROM heeft in 2006 een subsidie van 15 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de verbetering van de hulpverlening en rampenbestrijding op het spoortraject Dordrecht- Zwijndrecht. Een deel van het budget (4,8 miljoen) is gereserveerd voor de realisatie van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid van het spoor voor hulpdiensten. Het overige wordt besteed aan andere deelprojecten en het beheer en onderhoud van deze voorzieningen tot en met 2020.
  Om de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen beter te beheersen, hebben de gemeenten en ProRail het project Spoorzone opgezet. De partijen streven met dit project samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid naar een betere beheersbaarheid van de risico's die het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor met zich meebrengt.

  Onderwerp: Groen licht voor brandweerkazerne Goedereede
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeenteraad van de gemeente Goedereede stelde op 22 december 2011 het bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Goedereede' vast. Het nieuwe bestemmingsplan is de basis voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne te Goedereede. De kazerne wordt gerealiseerd in het gebied dat ligt tussen de N57, de Vissersweg en de Koningspleisterplaats.
  Voor de kazerne wordt een tweede ontsluiting aangelegd naar de Vissersweg. De huidige brandweerkazerne voldoet niet meer aan de eisen van de tijd op het gebied van stalling (ruimte) en inrichting (ARBO). De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil de huidige kazerne vervangen door nieuwbouw die voldoet aan de eisen van deze tijd. Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State deed 17 oktober uitspraak waarbij alle ingediende beroepen ongegrond zijn verklaard. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal samen met de gemeente Goedereede de nieuwe brandweerkazerne realiseren.

  Onderwerp: Eilanden beter beschermd tegen de zee
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 20 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TERSCHELLING - Vlieland en Terschelling krijgen betere bescherming tegen overstromingen. Staatssecretaris Joop Atsma en de burgemeesters van de eilanden zetten zaterdag hun handtekeningen onder afspraken rond de waterveiligheid. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt.
  Vastgelegd wordt dat een groot deel van de eilanden officieel binnen de zogeheten primaire waterkering, die beveiliging biedt tegen overstromingen, komt te liggen. Waar nodig zal de duinenrij daarom versterkt worden.
  Op Vlieland wordt het laatste deel van de dijk die het bedrijventerrein bij de jachthaven beschermt, verzwaard. "Een samenhang tussen kustlijnzorg, dynamisch kust- en duinbeheer en keringbeheer biedt de beste garanties voor de veiligheid, ook op de lange termijn, vanwege de dynamische situatie op en rond de eilanden'', aldus het ministerie.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.