Week: 41 van 7 tot en met 13 oktober 2012


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio Groningen ziet leerpunten na hoogwatercrisis
 • Bestuurlijke spanningen Veiligheidsregio Groningen lopen op
 • De dijk staat op springen
 • Minister Opstelten ontvangt eerste Security Awareness Training
 • Gratis veiligheidscheck voor 10.0000 winkels
 • Duikteam redde vier mensen
 • Minister Opstelten benoemt nieuwe leden korpsleiding Nationale Politie
 • MKB-bedrijf koopt TNO-patent voor veilige vuurwerkopslag
 • Start straatroofcampagnes 'Straatroof is Triest' en 'Hier waak ik'
 • Evacuatie omwonenden grote brand Texel was chaotisch
 • Protocol toezicht op rampenbestrijding en crisisbeheersing Caribisch Nederland ondertekend
 • App Veilige Horeca
 • Grote diversiteit bij nominaties Veilige Publieke Taak AWARD 2012
 • Gestolen mobiel straks onbruikbaar
 • Peter Bos directeur Veiligheidsregio Utrecht
 • Meterkasten zijn zeer brandgevaarlijk


 • Onderwerp: Veiligheidsregio Groningen ziet leerpunten na hoogwatercrisis
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Groningen ziet voldoende leerpunten na de crisis rondom het hoogwater in Groningen, in februari van dit jaar. Dat blijkt uit een evaluatie van het functioneren van de Veiligheidsregio tijdens dreigende dijkdoorbraken in Tolbert en Woltersum.
  Volgens het rapport is over het algemeen goed opgetreden. Wel is er te snel opgeschaald waardoor het crisisteam te groot werd. Ook stelt het rapport dat er bij een volgende crisis meer aandacht moet zijn voor vertrouwelijkheid. Volgens burgemeester Rehwinkel is er tijdens en na de crisis ,,gelekt".
  In het rapport staat dat er onduidelijkheid was over ins- en outs rond evacueren en noodbevelen. Ook wist de coördinerend burgemeester binnen de Veiligheidsregio niet altijd wat zijn verantwoordelijkheid was. Een ander punt was dat er niet snel een actuele kaart was van het gebied en over de aantallen inwoners.
  Met de nieuwe Wet veiligheidsregio's is de rol van de provincies flink ingedamd. De Veiligheidsregio Groningen heeft aangegeven de provincie tijdens een crisis toch meer te willen betrekken in de besluitvorming.

  Onderwerp: Bestuurlijke spanningen Veiligheidsregio Groningen lopen op
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De bestuurlijke spanningen in de Veiligheidsregio Groningen lopen op. Burgemeester van Hoogezand-Sappemeer Yvonne van Mastrigt is per direct opgestapt uit het bestuur, zo heeft ze vrijdag laten weten.
  Volgens het Dagblad van het Noorden is Van Mastrigt 'het oneens over de gang van zaken' rond de afhandeling van de crisis tijdens het hoogwater in Groningen begin dit jaar. Vooral tussen Van Mastrigt en voorzitter Peter Rehwinkel, burgemeester van Groningen, zou het niet boteren.
  "Artikel in het Dagblad van het Noorden is duidelijk", laat Van Mastrigt via Twitter weten. Burgemeester van Delfzijl Emme Groot neemt haar plaats over in de crisisbeheersing. "Daar is nog werk te verzetten, dus succes gewenst."
  Van Mastrigt was vicevoorzitter van de veiligheidsregio. Het bestuur houdt zich bezig met rampenbestrijding en crisisbeheersing in de provincie Groningen.
  De veiligheidsregio publiceerde vrijdag een evaluatierapport over de gang van zaken tijdens het hoogwater in januari. Een commissie oordeelde dat tientallen zaken beter kunnen.
  Dinsdag lieten veiligheidsexperts zich al kritisch uit over de veiligheidsregio. De zaken zouden al jaren niet op orde zijn en het bestuur zou ondermaats presteren. Het was dan ook geen verrassing dat het Project X-feest in Haren twee weken geleden uit de hand liep, zo stelden de experts in Eenvandaag.
  Critici vinden dat Rehwinkel eerder had moeten ingrijpen toen bleek dat duizenden jongeren van plan waren naar Haren te komen. Hij werd echter pas op de avond van de rellen betrokken bij de besluitvorming.

  Onderwerp: De dijk staat op springen
  Thema: crisismanagement
  Datum: 07 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op vrijdag 5 oktober heeft de Veiligheidsregio Groningen de evaluatie gepresenteerd van het optreden van de multidisciplinaire crisisorganisatie gedurende de periode van hoog water begin dit jaar. Aan de presentatie ging een intensief evaluatietraject vooraf.
  De evaluatie is direct na de afschaling van de crisisorganisatie op 9 januari jl. van start gegaan. Als onderdeel daarvan zijn verschillende leerarena's georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden betrokken crisisfunctionarissen en hulpverleners in staat gesteld leerpunten met elkaar te delen. Daarnaast vonden verschillende gesprekken plaats met betrokken bestuurders. Ook werd de alarmering onder de loep genomen.
  De uitkomsten van de evaluatie komen samen in het 'omdraaiboek' De dijk staat op springen. Dit boek bestaat uit twee delen: Het incident en de bestrijding (reconstructie van de gebeurtenissen) en De evaluatie en de bevindingen (overzicht van de leerpunten). Het boek moet beschouwd worden als het eindproduct van de evaluatie en is - zoals is vastgelegd in de multidisciplinaire evaluatiemethodiek - nadrukkelijk bedoeld om te leren van de gebeurtenissen.

  Onderwerp: Minister Opstelten ontvangt eerste Security Awareness Training
  Thema: veiligheid
  Datum: 08 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten bezocht op maandag 8 oktober tijdens de officiële aftrap van de Week van de Veiligheid het logistieke dienstverleningsbedrijf Wesseling Logistics in Sassenheim. De minister kreeg daar samen met voorzitter Hans Biesheuvel van MKB Nederland van voorzitter Alexander Sakkers van Transport en Logistiek Nederland (TLN) het eerste exemplaar van de Security Awareness Training.
  Deze bewustwordingstraining voor chauffeurs en andere logistieke dienstverleners is ontwikkeld door de Taskforce Criminaliteit Tegen Bedrijven. Minister Opstelten reikte tijdens de bijeenkomst ook de vijf gouden preventietips uit aan ondernemer Wesseling.
  Tijdens de Week van de Veiligheid worden ondernemers en hun personeel met allerlei activiteiten bewust gemaakt van de mogelijkheden die zij zelf hebben om de veiligheid in hun zaak te vergroten. Er zijn door het hele land workshops, trainingen en themabijeenkomsten.
  Overheid en bedrijfsleven trekken gezamenlijk op in de strijd tegen criminelen en tegen crimineel gedrag. Dit komt tot uiting in het vorig jaar verschenen Actieplan Criminaliteit Tegen bedrijven. Dit plan bundelt de krachten van verschillende publieke en private partijen, om samen een vuist te maken tegen misdaad en misdadigers.

  Onderwerp: Gratis veiligheidscheck voor 10.0000 winkels
  Thema: veiligheid
  Datum: 08 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie verricht vandaag met HBD-voorzitter Elrie Bakker, de eerste Veiligheidscheck in winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk. In de Week van de Veiligheid (8 t/m 14 oktober 2012) start het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie met een actiecampagne voor meer veiligheid in de winkels. Deze campagne, die loopt tot en met maart 2013, houdt in dat bij 10.000 winkels in Nederland een gratis Veiligheidscheck wordt uitgevoerd. Met behulp van de Veiligheidscheck kunnen winkeliers de veiligheid van hun winkel controleren.
  De campagne onder het thema 'Hoe veilig is uw zaak? Doe de veiligheidscheck!' is bedoeld om winkeliers meer bewust te maken wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid in en rond hun winkel te vergroten. Dat kan al met eenvoudige maatregelen die relatief weinig tijd en investeringen vergen en toch veel opleveren. Dat gaat om zichtbare zaken, zoals de aanwezigheid van camera's, een confrontatiemonitor (waarop de klant zichzelf kan zien), de aanwezigheid van huisregels, het gebruik van een afroomsysteem of een overzichtelijke winkelinrichting.
  Voor de Veiligheidschecks wordt samengewerkt met ROC's die opleidingen verzorgen op het gebied van veiligheid. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de ondernemers krijgen veiligheidsadvies en de leerlingen doen nuttige praktijkervaring op. Onder begeleiding van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel voeren ROC-studenten de Veiligheidschecks in de winkels uit. Zij controleren de winkels op 12 belangrijke aandachtspunten.
  Tot en met eind maart 2013 wordt bij in totaal 10.000 winkels een Veiligheidscheck uitgevoerd. In de Week van de Veiligheid worden winkels in de steden Rijswijk (8 oktober), Zwolle (9 oktober), Arnhem (10 oktober), Huizen en Bussum (11 oktober) gecheckt. De campagne omvat ook een actiewebsite: www.hoeveiligisuwzaak.nl. Deze site biedt nadere informatie over de campagneplanning en over onder andere subsidieregelingen. Bovendien kan men de Veiligheidscheck ook downloaden, om zelf de quickscan uit te voeren.

  Onderwerp: Duikteam redde vier mensen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN/HELMOND - De duikteams van de brandweer Helmond en Eindhoven hebben de afgelopen 2 jaar 4 personen uit het water gered. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost desgevraagd.
  "Het gaat dan om mensen die nog in leven waren op het moment dat ze de ambulance ingingen", aldus de woordvoerster.
  Burgemeester Rob van Gijzel zei vorige week in de Eindhovense raad dat hij zich geen één geval kon herinneren waarbij iemand gered is door het duikteam. Zijn Helmondse collega Fons Jacobs meldde in een raadsvergadering dat er een analyse is gemaakt van het aantal reddingen in de afgelopen 15 jaar. "Er is gekeken hoeveel daarvan levensreddend waren. Het antwoord is nul."
  De duikteams zijn sinds 1 augustus 2010 in totaal 131 keer ingezet, aldus de woordvoerster. Sinds die datum worden inzetten van 'waterongevallenbestrijding' landelijk op dezelfde wijze bijgehouden. "Bij deze manier van registreren is er meer aandacht voor de bijzonderheden bij een incident en is de beschrijving uitgebreider."

  Onderwerp: Minister Opstelten benoemt nieuwe leden korpsleiding Nationale Politie
  Thema: veiligheid
  Datum: x
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft mevrouw J. A. (Jannine) van den Berg en de heren R. G. C. (Ruud) Bik en L. Th. C. (Leon) Kuijs voorgedragen voor benoeming tot lid van de korpsleiding nationale politie. De heer Bik zal bovendien worden benoemd tot plaatsvervangend korpschef. De benoemingen gaan in op 1 januari 2013.
  Mevrouw Van den Berg en de heren Bik en Kuijs zijn sinds juni 2011 kwartiermakers korpsleiding nationale politie. Mevrouw Van den Berg (1964) was daarvoor korpschef van de politieregio Kennemerland en directeur opsporing en informatie bij de politieregio Haaglanden. Na haar opleiding aan de Nederlandse Politie Academie begon mevrouw Van den Berg haar loopbaan bij de politie in Utrecht. Ook de heer Bik (1953) begon zijn loopbaan bij de politie in Utrecht. In 2001 werd hij benoemd tot korpschef van de politieregio Zuid-Holland-Zuid. Van 2007 tot juni 2011 was hij korpschef van het Korps landelijke politiediensten. De heer Kuijs (1956) is op dit moment voorzitter van de Raad van Korpschefs. Van 2002 tot 2011 was hij korpschef van de politieregio Brabant Zuid-Oost. De heer Kuijs begon zijn loopbaan bij het Korps Rijkspolitie.

  Onderwerp: MKB-bedrijf koopt TNO-patent voor veilige vuurwerkopslag
  Thema: vuurwerk
  Datum: 09 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Voor het vervoer en de opslag van vuurwerk gelden in Nederland strenge eisen. Vuurwerkspecialist Vuurwerk24, net over de Duitse grens bij Zevenaar gevestigd, kocht daarom het TNO-patent voor de Pyropack, een stalen kooi die in noodgevallen de kracht van exploderend vuurwerk veilig reguleert. 'We zijn blij dat we over dit prachtige product kunnen beschikken', zegt 24-directeur Hayo Wolff.
  Vuurwerk24 kocht het TNO-patent vooral omdat de Pyropack is goedgekeurd voor gebruik in Nederland waar de eisen vergeleken met veel buurlanden streng zijn. Wolff: 'We hebben zelf al een vergelijkbare kooi ontwikkeld, maar die mogen we in Nederland niet gebruiken. Het leek ons niet verstandig om zelf een aparte constructie voor Nederland te ontwikkelen. Toen we het patent van de Pyropack konden kopen, hebben we daarom snel toegehapt.'
  Vuurwerk24, dat vuurwerk uit China importeert en ook grote shows organiseert, gaat de Pyropack ombouwen naar een kleiner formaat. De kooi is ontworpen voor het vervoer en opslag van grote partijen vuurwerk, maar is te omvangrijk voor gebruik in winkels: 'Hij is bijzonder goed bruikbaar voor opslagdoeleinden, maar meestal te groot voor een winkeldeur. Als dat is gebeurd, hebben we een product, waar onze klanten blij mee zullen zijn.'
  De techniek achter de Pyropack waarin unieke defensiekennis is gebruikt, is meteen bruikbaar. Wolff: 'Daar hoeven we niets meer aan te doen. Het is een mooi product, waar een goed omschreven patent op rust. De contacten met TNO rond de verkoop van het patent verliepen ook al vlot, supervlot mag ik wel zeggen. We gaan ook nog wieltjes onder Pyropack zetten, dat is makkelijker in de winkel. Verkleinen en wieltjes eronder, veel meer is er niet nodig.´ Product verkoopt zichzelf
  Vuurwerk24 gaat de verkleinde Pyropack om te beginnen aanbieden aan de eigen klanten. Volgens Wolff is het een product dat zoveel kwaliteit heeft, dat het zichzelf verkoopt: het is een oplossing voor het opslagprobleem van veel winkeliers. Reclame is nauwelijks nodig, die winkeliers vertellen het wel aan elkaar door. Dat is ook onze belangrijkste doelstelling: extra service aan onze afnemers. Al willen we er natuurlijk ook wel wat aan verdienen, we zijn een commercieel bedrijf tenslotte.
  Mooi dat een TNO-patent zo ter beschikking kan komen van een MKB-bedrijf.'

  Onderwerp: Start straatroofcampagnes 'Straatroof is Triest' en 'Hier waak ik'
  Thema: veiligheid
  Datum: 09 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vanochtend samen met korpschef Paauw (Rotterdam-Rijnmond) het startschot gegeven voor twee campagnes tegen straatroof: 'Straatroof is Triest' en 'Hier waak ik' op het Scheepvaart en Transportcollege (STC) in Rotterdam. Met de campagnes wil de minister jongeren bewust maken van de gevolgen van straatroof voor dader en slachtoffer en hen attenderen op het gebruik van volgsoftware ter bescherming van hun mobiele telefoon. Jongeren blijken namelijk relatief vaak slachtoffer te zijn van straatroven, waarbij de daders het veelal voorzien hebben op smartphones.
  De minister gaat deze strijd aan samen met Jandino Asporaat, bekend van de Dino Show. 'De jonge straatrovers staan niet stil bij de gevolgen voor het slachtoffer en hun eigen leven. De kans is groot dat de politie je pakt en je met een strafblad je toekomst vergooit', zegt Jandino, ambassadeur tegen straatroof. Op het STC gaf Jandino de eerste van een reeks workshops in het kader van de campagne 'Straatroof is Triest' die de komende maand op diverse (V)MBO's gaat plaatsvinden.
  In de video 'stop straatroof' (zie www.straatroofistriest.nl) roept Foolio, gespeeld door Jandino, leerlingen op om een eigen scenario voor de campagnefilm tegen straatroof te schrijven. In het scenario nemen de jonge schrijvers eigen inzichten mee vanuit het perspectief van de dader en slachtoffer. Jandino speelt, net als de jongeren die het winnende script schrijven, een rol in de film die eind 2012 online uitkomt.
  Met de tweede campagne tegen straatroof 'Hier waak ik' roept minister Opstelten jongeren op volgsoftware op hun mobiele telefoon te installeren. Hierdoor zal naar verwachting het aantal straatroven dalen waarbij mobiele telefoons worden buitgemaakt. Met behulp van volgsoftware kan een geroofde telefoon makkelijker worden teruggevonden (zie www.hier-waak-ik.nl).
  Met de campagnes gaat de minister de strijd aan tegen overvallen. In 2011 werden nog circa 8700 mensen op straat beroofd van telefoon, tas, sieraden of koptelefoon. In 2012 staat de teller vooralsnog op 5400 (t/m augustus). 'We werken als ministerie van Veiligheid en Justitie nauw samen met de politie en andere ketenpartners om het aantal straatroven aanzienlijk terug te dringen', aldus minister Opstelten. Ook moet de pakkans voor straatroven verder omhoog. In 2012 zijn totnogtoe al 50% meer verdachten gepakt dan in vergelijking met 2009.

  Onderwerp: Evacuatie omwonenden grote brand Texel was chaotisch
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN BURG - De evacuatie van omwonenden bij de grote brand in Den Burg in augustus was chaotisch.
  Dat concludeert de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord na een onderzoek naar de brand waarbij in de nacht van 7 op 8 augustus discotheek de J'Elleboog geheel werd verwoest.
  Algemeen directeur van de Veiligheidsregio Jos Stierhout maakte het resultaat van de evaluatie maandagavond bekend op een bijeenkomst voor omwonenden. De bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente.
  Er waren een dertigtal mensen op afgekomen. Minder dan de gemeente had verwacht. De omwonenden die er waren, bevestigden de conclusie dat de ontruiming en evacuatie chaotisch was verlopen.
  Een vrouw die tegenover de afgebrande discotheek woont, werd wakker toen haar kamer al vol rook stond. Ze waarschuwde de buren. ,,De politie wist niet dat er daar woningen waren. En niemand heeft mij verteld dat er in de sporthal opvang werd geregeld.''
  Dat laatste was meer mensen die hun huis waren ontvlucht ontgaan. Uit de evaluatie bleek dat sleutelfiguren bij de gemeente onvoldoende bekend waren met de afspraken. De coordinator rampenbestrijding van de gemeente Texel moet daar verbetering in brengen.
  Zeventig mensen zijn in de vroege ochtend van 8 augustus opgevangen in sporthal Ons Genoegen. Zeven van hen werden met ademhalingsmoeilijkheden naar het Gemini ziekenhuis in Den Helder gebracht. De laatste mocht om vier uur 's middags weer naar huis.
  Een brandweerman raakte gewond met eerstegraads brandwonden.
  De belangrijkste aanbeveling van de Veiligheidsregio is dat er een nog beter systeem moet komen om met ontruiming en evacuatie om te gaan. Stierhout: ,,Naar aanleiding van een grote brand op 4 maart van dit jaar in Heerhugowaard is de procedure voor het waarschuwen van de bevolking aangescherpt. Dit toont aan dat het nog beter moet.''
  Stierhout gaf daarbij wel aan dat het eerste uur bij dergelijke 'incidenten' altijd chaotisch verloopt. ,,Het is wel zaak dat de verantwoordelijken daar zo snel mogelijk structuur in brengen.''
  De evaluatie maakt duidelijk dat de brandweer, en met name de uit vrijwilligers bestaande brandweer op Texel, in de eerste uren goed werk heeft geleverd om de brand tot de discotheek te beperken.

  Onderwerp: Protocol toezicht op rampenbestrijding en crisisbeheersing Caribisch Nederland ondertekend
  Thema: veiligheid
  Datum: 09 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 8 oktober 2012 hebben Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte en het hoofd van de inspectie Veiligheid en Justitie, Gertjan Bos een protocol ondertekend waarin, conform de Veiligheidswet BES, de uitvoering van het toezicht op de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland wordt geregeld.
  Het protocol is er op gericht de taken en rollen van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Rijksvertegenwoordiger goed op elkaar af te stemmen en inzichtelijk te maken voor de eilandbesturen.
  De bestuurscolleges van de eilanden zijn belast met de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening. Zij dienen een rampen- en crisisplan, rampenbestrijdingsplannen en een beleidsplan op te stellen. Het toezicht op deze planvorming ligt bij de Rijksvertegenwoordiger.
  De Inspectie oefent het toezicht uit op de taakuitvoering van de bestuurscolleges en de hulpverleningsdiensten De Inspectie kan ook onderzoek instellen naar incidenten als brand, ongevallen, rampen en crises en bekijkt dan het functioneren van de verschillende hulpverleningsdiensten (politie, brandweer) De Inspectie is de organisatie die onafhankelijk, toezicht houdt op de wijze waarop bestuur, hulpverleningsdiensten en instanties hun taak uitoefenen en wet- en regelgeving naleven met het oog op een veilige samenleving,

  Onderwerp: App Veilige Horeca
  Thema: veiligheid
  Datum: 10 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft op 10 oktober met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de app Veilige Horeca, gelanceerd. Deze unieke tool is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en helpt horecaondernemers de veiligheid in hun zaak te vergroten. De app heeft betrekking op de thema's Overvallen, Inbraak, Interne fraude, Agressie, Afpersing en Mensenhandel. Gebruikers van de app kunnen per thema een checklist doen en krijgen daarna hierover tips en adviezen die ze naar zichzelf kunnen mailen. Ondernemers worden op deze manier nog bewuster van de veiligheidsrisico's in hun horecabedrijf. De lancering van de app vindt plaats in de Week van de Veiligheid.
  Lodewijk van der Grinten, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland: "De emotionele en financiële gevolgen van criminaliteit zijn voor ondernemer, medewerkers en gasten enorm. Daarom investeert KHN samen met de overheid in advies, maatregelen en campagnes om criminaliteit in de horeca terug te dringen. Stilstaan bij veiligheid betekent dat je voor jezelf in kaart brengt watje aldoet en wat je misschien nog moet doen. Daarbij is de app Veilige Horeca een modern en handig hulpmiddel."
  Staatssecretaris Teeven: "Deze app lijkt me een onmisbaar attribuut voor elke horecaondernemer. Kortom: zet hem in uw telefoon. Zo heeft u dit belangrijke hulpmiddel altijd snel bij de hand!"
  Via www.veiligehoreca.nl kunt u de app op uw smartphone of tablet zetten.

  Onderwerp: Grote diversiteit bij nominaties Veilige Publieke Taak AWARD 2012
  Thema: veiligheid
  Datum: 11 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Van de 35 inzendingen die dit jaar meestreden om de Veilige Publieke Taak AWARD 2012 heeft de jury drie verschillende organisaties en methodes voor de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers genomineerd, met plaats voor één bijzondere vermelding. De genomineerden zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het UWV en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De unieke toekenning van 'bijzondere vermelding' gaat naar het Alfa-college en Stichting LGBT Groningen. Op 1 november 2012 kiezen bezoekers van de VPT Beurs de winnaar van de AWARD. De prijs bestaat uit een beeld en een geldbedrag van 25.000 euro.
  De jury heeft dit jaar uit 35 inzendingen een keuze gemaakt. De inzendingen kwamen uit alle sectoren met een publieke taak. Belangrijke nieuwkomer van vorig jaar - de sector onderwijs - is ook dit jaar weer met drie inzendingen vertegenwoordigd. Daarnaast is de jury blij dat de kwaliteit van de inzendingen een stijgende lijn vertoont; daaruit spreekt een grote professionele betrokkenheid, gedrevenheid en enthousiasme.
  De jury heeft de volgende inzendingen genomineerd:
  De Immigratie- en Naturalisatiedienst. Door inzet van een klantgerichte houding wordt agressie verminderd, het veiligheidsgevoel van de medewerker vergroot en tegelijkertijd de dienstverlening van de overheid aan de burger geoptimaliseerd. De aanpak bestaat voornamelijk uit training van medewerkers in contacten met klanten en daarnaast een duidelijke rol voor de leidinggevende en de hoofddirectie.
  UWV. De aanpak is gericht op het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers en van de meldingsbereidheid van agressie-incidenten. Daarnaast maken een veilige werkplekinrichting, het vergroten van vaardigheden op het gebied van agressiehantering van medewerkers en nazorg deel uit van de aanpak. Het is vernieuwend als het gaat om de inzet van het Agressie Registratiesysteem Overheid: het systeem wordt niet alleen gebruikt om agressie en geweld te registreren, maar ook als preventief middel, doordat medewerkers kunnen inzien of een klant in het verleden agressief is geweest.
  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Een combinatie van moderne communicatiemiddelen en de kritische blik op de eigen organisatie. De aanpak is tweeledig. Enerzijds gericht op het managen van de verwachtingen van het publiek. Men treedt naar buiten om bij het publiek begrip en realiteitszin te kweken voor de werkwijze van de ambulance. Daartoe worden meerdere, innovatieve middelen ingezet zoals een computerspel op internet. Anderzijds is een netwerk van agressiecoaches opgezet. De kracht hiervan is dat dit 'gewone' medewerkers zijn, die zich op de werkvloer inzetten voor het bespreekbaar maken van agressie en geweld, aanmoedigen om er melding van te maken, etc.
  De drie genomineerden zijn geselecteerd door een jury bestaande uit mw. drs. G.T.C. Bonhof (collegevoorzitter Hogeschool Utrecht en vice-voorzitter HBO-raad), mw. E. Snoey (oud-voorzitter Abvakabo FNV), mw. A. Jorritsma-Lebbink (voorzitter bestuur VNG en burgemeester van Almere), mw. drs. M.A.M. Barth (voorzitter GGZ Nederland), dhr. F.J. Heeres (Kwartiermaker politie Brabant Zuid Oost), mw. M. van Haaren (oud-gedeputeerde provincie Gelderland), onder voorzitterschap van mw. ing. R.M. van Erp-Bruinsma (secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
  De Veilige Publieke Taak AWARD wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Met de prijs wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkgevers met een publieke taak stimuleren tot maatregelen die agressie en geweld verminderen. Kans op de AWARD maken organisaties die een effectieve en inspirerende aanpak van agressie en geweld tegen hun medewerkers laten zien. Zo stimuleren zij andere organisaties het goede voorbeeld te volgen.
  De jury ziet voor de komende jaren - als het gaat om de vermindering van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak - vooral mogelijkheden op het gebied van het managen van verwachtingen, en het beïnvloeden van de omgeving door middel van het gebruik van moderne communicatiemogelijkheden, waaronder sociale media.

  Onderwerp: Gestolen mobiel straks onbruikbaar
  Thema: veiligheid
  Datum: 12 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Dieven die denken met het stelen van een mobiele telefoon gratis te kunnen bellen en sms'en komen vanaf volgend jaar bedrogen uit. De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Veiligheid en Justitie (V&J) zijn met de telecomproviders KPN, Vodafone en T-Mobile in gesprek om in 2013 gestolen mobiele telefoons op afstand onklaar te maken.
  Het onklaar maken van de mobiele telefoon op afstand kan door het IMEI-nummer te blokkeren. Het IMEI-nummer is het serienummer en is voor elke mobiele telefoon uniek. Een telefoon waarvan het IMEI-nummer is geblokkeerd wordt onbruikbaar, ook als er een nieuwe SIM-kaart wordt geplaatst. Door *#06# in te toetsen op de telefoon of tablet met 3G-verbinding kan eenvoudig het IMEI-nummer worden achterhaald.
  Criminelen zien een mobiele telefoon als eenvoudig te stelen en snel verhandelbaar. Dit blijkt onder meer uit het aantal straatroven waarbij de crimineel het heeft gemunt op mobiele telefoons. Overvallen en ramkraken op telecomwinkels en transporteurs van telecomapparatuur bevestigen dit beeld. Door een gestolen mobiele telefoon op afstand onklaar te maken worden dergelijke diefstallen onrendabel.
  De maatschappelijke impact van deze vormen van criminaliteit is groot; voor zowel burgers die slachtoffer worden van straatroven en het daarmee gepaard gaande geweld, als voor het bedrijfsleven. Burgers, transporteurs, verzekeringsmaatschappijen winkels en in toenemende mate ook telecomproviders zelf zien zich geconfronteerd met een aanzienlijke schadepost.
  In meerdere landen, waaronder België en het Verenigd Koninkrijk, is het nu al mogelijk om het IMEI-nummer te blokkeren. Dit heeft in die landen geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal slachtoffers van deze vorm van criminaliteit.

  Onderwerp: Peter Bos directeur Veiligheidsregio Utrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De heer dr. P.J.L. (Peter) Bos MCDm (53) wordt met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. In Utrecht volgt hij de huidige algemeen directeur Hans Wink op, die met pensioen gaat.
  De heer Bos heeft 7 jaar gewerkt als algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, regionaal commandant Brandweer en secretaris van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. In die tijd heeft hij van de Veiligheidsregio ZHZ een degelijke organisatie gemaakt, die goed voorbereid is op incidenten en rampen.
  'Een zeer betrouwbare partner in het veiligheidsdomein, die heeft bewezen er te staan in moeilijke tijden. De heer Bos heeft een alerte en betrouwbare organisatie neergezet, waar hij met trots op kan terugzien. De bevestiging van mijn uitspraken vinden we ook in recente onderzoeksrapporten naar aanleiding van branden in Moerdijk (Chemie-Pack 5-1-2011) en Kijfhoek (spoorwegemplacement 14-1-2011)', aldus de heer Brok, voorzitter Veiligheidsregio ZHZ.
  In haar voordracht aan het algemeen bestuur, noemt de selectiecommissie in Utrecht de heer Bos een inspirerend boegbeeld, die in de volgende fase van doorontwikkeling van de VRU in staat is enthousiasmerend leiding te geven en daarbij verbinding te maken met zowel bestuur, medewerkers als netwerkpartners. Voorzitter Brok : 'Zo kennen wij de heer Bos ook in onze regio. Wij zijn verheugd met zijn benoeming, maar gaan hem zeker missen.'

  Onderwerp: Meterkasten zijn zeer brandgevaarlijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 oktober 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HILVERSUM - Honderdduizenden meterkasten zijn brandgevaarlijk. Een klein vlammetje in de kast kan leiden tot een gevaarlijke gasbrand doordat de kunststof gasleidingen smelten, meldt vrijdag RTL Nieuws.
  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond deed onderzoek naar een brand in Maassluis. Daar ontstond in augustus brand in een meterkast. Binnen 10 minuten stond het huis in lichterlaaie. De brand kon zo snel uitbreiden doordat de kunststof leiding in de meterkast het door de hitte snel begaf. Ook in andere delen van het land zijn dergelijke branden bekend. De veiligheidsregio wil dan ook extra bescherming van de leidingen in de meterkasten.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.