Week: 37 09 tot en met 15 september 2012


Nieuws van Internet:
 • Justis lanceert eigen website
 • Spoortunnel Schiphol weer vrijgegeven
 • Onderzoek Veiligheidsregio naar paasvuur Espelo afgerond
 • Opnieuw brandmelding Schiphol
 • Scherper toezicht voor en tijdens paasvuur
 • Vuurwerkopslag in Zwolse flat bestraft
 • Oorzaak explosies Nuon-centrale nog onbekend
 • De mythe van droge voeten doorgeprikt
 • Brandweereenhied mag weg bij Odfjell


 • Onderwerp: Justis lanceert eigen website
  Thema: veiligheid
  Datum: 10 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Informatie over de verklaring omtrent gedrag, het aanvragen van naamswijziging, bibob en andere producten van screeningsautoriteit Justis is vanaf 10 september te vinden op de nieuwe website www.justis.nl.
  Justis is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie en voert namens de minister en staatssecretaris verschillende wetten uit op het gebied van screening en integriteit.
  Met meer dan vijftien producten bedient Justis uiteenlopende groepen in de samenleving: van burgers tot ondernemers, van advocaten tot notarissen.
  Om die groepen zo goed mogelijk van dienst te zijn, is de informatie over de verschillende producten op de nieuwe website overzichtelijk bij elkaar geplaatst. Justis wil hiermee de burger en anderen die gebruik maken van zijn producten, zo goed mogelijk van dienst zijn.

  Onderwerp: Spoortunnel Schiphol weer vrijgegeven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHIPHOL - De spoortunnel onder Schiphol is maandagochtend weer vrijgegeven na een eerdere brandmelding. Dat meldden ProRail en de Veiligheidsregio Kennemerland.
  Een machinist meende rook te hebben gezien in de tunnel, maar het bleek om opwaaiend stof te gaan. Dat was in de tunnel beland bij werkzaamheden, die dit weekend werden uitgevoerd. De brandweer nam na de melding van de machinist echter geen risico en sloot de tunnel af om onderzoek te doen.
  Ongeveer een uur lang konden er van en naar de luchthaven geen treinen rijden. Er werden bussen ingezet om passagiers te vervoeren. Volgens een woordvoerder van ProRail komt het treinverkeer nu langzamerhand weer op gang, al zal het even duren voordat er weer volgens de dienstregeling wordt gereden

  Onderwerp: Onderzoek Veiligheidsregio naar paasvuur Espelo afgerond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het college van Rijssen-Holten heeft na het paasvuur in Espelo, de Veiligheidsregio verzocht een onderzoek in te stellen naar het proces van vergunningverlening en de hulpverlening. Die onderzoeksresultaten zijn nu bekend. Het college neemt de adviezen uit het onderzoek over.
  In Espelo is dit jaar het grootste paasvuur ooit gemeten. Bij het paasvuur is een cameraman die binnen de omheining stond, gewond geraakt. De vraag naar de oorzaak hiervan heeft eerder centraal gestaan bij onderzoeken van het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie. De gemeente Rijssen-Holten wilde aanvullend weten welke leerpunten te trekken waren uit de vergunningverlening en de samenwerking van de hulpverlening.
  Het rapport van de Veiligheidsregio is nu aan de gemeente aangeboden.
  Burgemeester Hofland is tevreden met het rapport: "Het laat op objectieve wijze zien waar wij als gemeente verbeteringen bij de vergunningverlening kunnen aanbrengen. Trouwens ook voor de hulpverleners is het goed wanneer er vanuit een onafhankelijke partij naar hun activiteiten gekeken wordt. Dat is nu ook gebeurd. We kunnen altijd leren van onze ervaringen, gemeente en overige betrokken partijen".
  Burgemeester Hofland betreurt het nog steeds dat een cameraman van RtvOost gewond is geraakt. "Gelukkig gaat het met hem al beter en heeft hij zijn werk weer gedeeltelijk opgepakt. Daar ben ik blij mee".
  Vooral de communicatie binnen de verschillende betrokken organisaties kan beter. De onderzoekers adviseren om zowel de afspraken schriftelijk vast te leggen, alsook te zorgen voor goede communicatie binnen deze verschillende organisaties. Zo is vanuit de meldkamer Apeldoorn een ambulance vanuit Deventer gestuurd, terwijl rekening is gehouden met de afspraken om vanuit de meldkamer Hengelo bij calamiteiten de hulpdiensten aan te sturen.
  Daarnaast is het advies gegeven het proces van vergunningverlening te 'herzien' en rekening te houden met een toename van risico's van te houden evenementen. Bij het groter groeien van een evenement moet tijdens het proces bijstelling mogelijk zijn, inclusief het bijstellen van risicofactoren. Ook het regionaal evenementenbeleid zal op enige punten aangescherpt moeten worden.

  Onderwerp: Opnieuw brandmelding Schiphol
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHIPHOL - Voor de derde keer in twee dagen is er dinsdagochtend een brandmelding geweest bij de spoortunnel onder Schiphol. Opnieuw bleek opdwarrelden stof de oorzaak. Dat meldden de NS en de Veiligheidsregio Kennemerland. Van en naar de luchthaven was enige tijd geen treinverkeer mogelijk.
  Van en naar de luchthaven was drie kwartier geen treinverkeer mogelijk, meldde ProRail. De spoorbeheerder zei dinsdagmorgen niet te weten wat de oorzaak is van de meldingen. Bij een inspectie in de nacht van maandag op dinsdag is geen stof aangetroffen of iets wat een brandlucht kan veroorzaken.
  De spoortunnel bij Schiphol werd maandagochtend en aan het einde van de middag ook al afgesloten. De eerste keer omdat een machinist rook meende te zien terwijl het om stof ging. Verondersteld werd toen dat het stof afkomstig was van werkzaamheden die eerder in de tunnel waren verricht. De tweede keer omdat een collega dacht een rooklucht te ruiken.
  Volgens ProRail is de tunnel echter "hartstikke schoon". "Maar we gaan opnieuw de tunnel onderzoeken en in gesprek met het treinpersoneel om te horen wat ze nu precies hebben gezien", aldus een woordvoerder. Ook volgt contact met NS om uit te sluiten dat het aan de trein ligt.
  Reizigersorganisatie Rover liet maandag weten de stremmingen in de spoortunnel "spuugzat' te zijn. Volgens de organisatie komt het vaak voor dat reizigers hun vliegtuig missen door stremmingen in de tunnel. Maatschappij Voor Beter OV wil een permanente brandwacht op Schiphol.
  ProRail zegt het zelf ook "uitermate frustrerend" te vinden. "Het is een gevoel dat iedereen bekruipt."

  Onderwerp: Scherper toezicht voor en tijdens paasvuur
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ESPELO - De Veiligheidsregio Twente heeft het onderzoek naar het proces van vergunningverlening en de hulpverlening van het paasvuur in Espelo afgerond.
  Er moet scherper toezicht komen bij de voorbereiding en tijdens evenementen van deze grootte en de communicatie binnen de betrokken organisaties moet beter.
  De Veiligheidsregio stelt in haar rapport dat het evenement, ondanks het ongeluk van RTV Oost-cameraman Michel Korndörffer, op hoofdlijnen goed is verlopen. Wel zijn verschillende zaken voor verbetering vatbaar. Het college van Rijssen-Holten, die de Veiligheidsregio had verzocht het onderzoek in te stellen, neemt de adviezen over.
  Zo moet de communicatie binnen de betrokken organisaties beter. De onderzoekers adviseren de afspraken binnen organisaties schriftelijk vast te leggen. Daarnaast hadden de veiligheidsrisico's beter ingeschat moeten worden en moet het proces van vergunningverlening 'herzien' worden.
  Ook het regionaal evenementenbeleid zal op enige punten aangescherpt moeten worden en er moet volgens het rapport een procedure komen voor het verlenen van de stookontheffing.

  Onderwerp: Vuurwerkopslag in Zwolse flat bestraft
  Thema: vuurwerk
  Datum: 13 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWOLLE - De economische politierechter heeft de 25-jarige H.B. uit Zwolle een werkstraf opgelegd van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.
  De man had eind vorig jaar 280 kilo aan illegaal vuurwerk opgeslagen in de kelderbox van zijn flatwoning.
  Na twee anonieme meldingen kwamen daar de ruim 1400 vlinders en nitraten aan het licht. B. beweerde op de zitting dat hij niet wist dat het illegaal vuurwerk betrof. De rechter zette hier een vraagteken bij, aangezien op de verpakking van het knalwerk stond vermeld dat het geen consumentenvuurwerk was en omdat de verdachte het spul had gekocht van een Marktplaats-handelaar. ,,Op een moment dat vuurwerk nog niet eens verkocht mocht worden'', verduidelijkte de rechter.
  Gezien de hoeveelheid vuurwerk en de zwaarte ervan had het Openbaar Ministerie de maximale werkstraf geëist van 240 uur, plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

  Onderwerp: Oorzaak explosies Nuon-centrale nog onbekend
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Velsen-Noord - Bij een explosie in de Nuon-centrale aan de Hoflaan in Velsen-Noord zijn woensdagochtend acht mensen gewond geraakt, waarvan drie ernstig. Over de oorzaak van de explosies is nog niets bekend en zal een onderzoek meer duidelijkheid moeten gaan geven.
  Dat meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio Kennemerland.
  Rond half negen vond een grote explosie plaats in de gascentrale van Nuon, gevolgd door kleinere explosies. De centrale werd direct ontruimd.
  Acht mensen raakte gewond, waarvan drie met spoed en met brandwonden werden overgebracht naar een ziekenhuis. Ook de andere gewonden zijn vervoerd. De explosies hebben geen gevolgen voor de stroomvoorziening in de omgeving.
  De explosies hebben geleid tot een kleine brand die snel geblust was, zo laat een woordvoerster van de veiligheidsregio Kennemerland weten. Het heeft een hele tijd geduurd voordat de brandweer naar binnen kon om de ruimte te verkennen omdat ze er zeker van moesten zijn dat hoogspanning eraf was en dat er niets meer kon gebeuren. Inmiddels is de ruimte veilig verklaard voor verder onderzoek en kon de brandweer het gebouw in.
  Over de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak.

  Onderwerp: De mythe van droge voeten doorgeprikt
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Waterveiligheid leeft niet onder Nederlanders. We hebben amper besef van overstromingsgevaar terwijl risicobewustzijn bij de overheid juist is toegenomen. Publieksparticipatie bij waterveiligheidsprojecten resulteert vaak in verontwaardiging en wantrouwen. Dat komt door de 'mythe van droge voeten'. Doorbreking van die mythe is nodig voor betere communicatie over waterveiligheid. Niet met risicobeheersing als uitgangspunt maar acceptatie van kwetsbaarheid. Dat stellen Trudes Heems en Baukje Kothuis in hun onderzoek waarop zij op 19 september aan de Universiteit Maastricht promoveren. Het onderzoek werd mede gefinancierd door NWO.
  Heems en Kothuis onderzochten de invulling van het begrip waterveiligheid in 21e-eeuws Nederland vanuit sociaal-cultureel perspectief. Zij analyseren in hun proefschrift voorlichtingscampagnes en beleidsmaatregelen en beschrijven ontwikkelingen in het waterbeleid. Basis voor dat beleid was sinds de Watersnoodramp van 1953 en de aanleg van de Deltawerken risicobeheersing: eerst was er de strijd tegen en vervolgens overwinning op het water. Zo ontstond 'de mythe van droge voeten': burgers kregen een blind vertrouwen in overheid en experts, de angst voor water ontbrak. Water was niet meer een vijand maar werd vriend of bondgenoot.
  Vanaf 2000 is een beleidsomslag zichtbaar: meer ruimte voor water in plaats van weren en keren van water. Zo wordt gewezen op de risico's van wonen in buitendijkse gebieden. Aanleiding voor die omslag zijn de overstromingen medio jaren negentig. Risicobeheersing blijft wel basis voor het beleid. Daarmee wordt volgens Heems en Kothuis een onduidelijk signaal afgegeven.
  'De rollen van water als vijand, vriend en bondgenoot worden in campagnes door elkaar gebruikt en de boodschap is niet eenduidig. Die luidt als het ware: we zijn veiliger dan ooit maar morgen kan een ramp gebeuren', zegt Trudes Heems. 'De burger in zijn overwinningsroes onthoudt daarvan alleen dat het veiliger is dan ooit. Een rampverhaal past daar niet in.' De campagnes leiden niet tot risicobewuster gedrag. Er is een belevingskloof tussen overheid en burger in de omgang met waterveiligheid.
  De innovatieve, natuurvriendelijke plannen voor een zogenoemde overslagbestendige dijk bij Petten in 2006 illustreren waar zo'n belevingskloof toe leidt. Baukje Kothuis: 'Een ongelukkige benaming. Overslagbestendige dijk werd in de volksmond meteen overslagdijk. Dat strookte niet met het beeld dat mensen van een dijk hadden. Een dijk laat geen water toe maar houdt dat tegen.' Goede bedoelingen stuitten op verontwaardiging en wantrouwen en de plannen gingen niet door.
  Die emotionele reacties komen voort uit de mythe van droge voeten. Die mythe blokkeert dus de gewenste gedragsverandering bij de burger. Om risicobewust gedrag te stimuleren en de belevingskloof te overbruggen, is volgens Heems en Kothuis ontmanteling van de mythe nodig. Door een andere omgang met emoties, waarvoor zij een sociaal-cultureel typologiemodel ontwikkelden. Emoties spelen een belangrijke rol bij de oplossing van ethische vraagstukken als publieke veiligheid. De overheid zou meer aandacht aan emoties moeten besteden en hierover met de samenleving in gesprek moeten gaan. Blind vertrouwen kan dan overgaan in kritisch vertrouwen, paniekgevoelens over rampen in gezonde angst voor water. Het gaat niet meer over risiconormen maar maatschappelijke waarden. Een effectiever discours over waterveiligheid is dan mogelijk. Niet meer op basis van risicobeheersing maar op basis van gedeelde zorg voor en acceptatie van kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid van mensen, natuur en bestuur.
  Volgens Heems en Kothuis kunnen hun aanbevelingen ook van belang zijn voor communicatie op andere beleidsterreinen met lastige ethische kwesties. Voorbeelden zijn vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen of de omgang met dreigende epidemieën. Trudes Heems: 'Onze theorie gaat over omgaan met dreiging. Bij kwesties vol onzekerheden die met een grote dreiging gepaard gaan, spelen publiek vertrouwen en angst een grote rol.'
  Het onderzoek van Heems en Kothuis werd ondersteund door een Vervangingssubsidie van NWO-Geesteswetenschappen. Met een Vervangingssubsidie kunnen promovendi die niet bij een universiteit werken, toch promoveren. De promovendi kunnen hun onderzoek naast hun bestaande werk doen.

  Onderwerp: Brandweereenhied mag weg bij Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De verplichte brandweereenheid op het terrein van tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek mag weer weg. Dat hebben milieudienst DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond besloten.
  Eind juli besloot Odfjell de terminal stil te leggen onder grote druk van de inspectiediensten. Daarnaast moest het bedrijf op eigen kosten een extra brandweereenheid gereed hebben staan. Inmiddels zijn 232 opslagtanks leeggemaakt, acht tanks met licht ontvlambare producten moeten nog worden leeggemaakt. Afgelopen week zijn van 11 tanks de koel- en blusvoorzieningen goedgekeurd. Het totaal aantal goedgekeurde tanks komt hiermee op 50. Hiervan zijn er 29 weer gevuld met producten.
  Eerder deze week besloot Shell als belangrijkste klant het contract met Odfjell op te zeggen. Ondanks dat een Amerikaanse aandeelhouder vertrouwen houdt in het bedrijf, vrezen vakbonden voor veel ontslagen bij 350 mensen tellende bedrijf. Volgende week vrijdag wordt er met de directie gesproken over een sociaal plan.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.