Week: 36 van 02 tot en met 08 september 2012


Nieuws van Internet:
 • Noodvuurwerk of gewoon vuurwerk
 • Crisislab ondersteunt onderzoek andere aanpak vuurwerktraditie
 • Omwonenden niet lekker door stof op het water
 • Regio wil plus-pakket brandweerzorg
 • Voetbalhooligan langer buitenspel
 • Wetenschapper Frank Groothuijse ontvangt 16e Schilthuispenning
 • Opstelten: aangifte voor burger makkelijker
 • Werkstraf voor bestoken van politie met vuurwerk
 • Vader en zoon verdacht van verboden munitiebezit
 • Fors prijskaartje voor Mook na uittreding uit GGD Regio Nijmegen
 • 'Jonge hooligan niet in beeld bij politie'
 • Gemeenschappelijke cyber security oefening met Duitsland
 • Minister Opstelten introduceert aangifte op nummer
 • Schijndelaar gepakt voor bezit zwaar vuurwerk
 • Minstens 54 doden bij explosie munitiefabriek
 • Zorgen om stiptheid Brandweer Rotterdam
 • Dubbele straf voor vuurwerk onder carport
 • Eén landelijke Halt-organisatie


 • Onderwerp: Noodvuurwerk of gewoon vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 03 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Zaterdagavond om 23.24 uur gaan bij de vrijwilligers van de KNRM stations Andijk, Medemblik en Den Oever de alarmontvangers af met de melding ,, PRIO 1 Vuurpijl waargenomen DOE Bi".
  Er is op het IJsselmeer vermoedelijk iemand in nood en steekt noodsignalen af, dit zijn rode lichtkogels welke ongeveer 40 seconden blijven branden. De melder heeft vanaf het vogeleiland De Kreupel in de richting van de Schervenweg in de Wieringermeer meerdere lichtkogels waargenomen.
  De Johanna Margareta meld zich in bij het KWC en gaat naar de Wieringermeerdijk ter hoogte van de Schervenweg en gaat samen met de reddingboot De Gooier uit Medemblik, zoekslagen makend richting het Vogeleiland.
  Reddingboot 't Span van Andijk krijgt de opdracht om gelijk naar het Vogeleiland te gaan en vandaaruit richting dijk te gaan zoeken. Er worden door de reddingbootbemanning, na toestemming van het Kustwachtcentrum, enkele witte Flairs afgeschoten, dit zijn witte vuurpijlen die de omgeving verlichten zodat de reddingboot bemanning de omgeving kan afzoeken, echter zonder resultaat.
  Een in de buurt zijnde politieauto is naar de Schervenweg gereden en heeft daar ook rond gekeken, op dat moment melde de persoon op het Vogeleiland weer een rode vuurpijl waar te nemen in de zelfde richting als de vorige keren. De ter plaatse zijnde politie ziet de vuurpijl ook en meldt dat het boven land is in de richting van Kreileroord. Gezien het mooie weer gaat het vermoedelijk om een tuinfeest met zeer lollige gasten. Het Kustwachtcentrum laat de varende eenheden dan ook stoppen met zoeken.
  De politie gaat nog even een kijkje nemen bij de haven van Oude Zeug, daar staan een aantal auto's met kajakbeugels op het dak, echter van de kajakkers is geen spoor te bekennen. Zou er dan toch iemand in nood zijn?
  Het KWC verzoekt de reddingboten opnieuw te gaan zoeken in de omgeving van de havens van Oude Zeug. Navraag via de kentekens van de auto's maakt duidelijk dat het om een kajakvereniging gaat. De kajakkers zijn eerst naar Stavoren gepeddeld en vandaar naar Medemblik gevaren en zouden daar in een hotel overnachten en lagen dus rustig te slapen. Het telefoontje van de politie heeft bij de kajakkers en hun thuisfront ook voor de nodig paniek gezorgd.
  Het voor de lol afschieten van vuurwerk, zeker in de buurt van open water kan dus grote gevolgen hebben.
  De drie KNRM-reddingsstations van Andijk, Medemblik en Den Oever zijn met hun vrijwilligers enkele nachtelijke uren bezig geweest met deze melding.

  Onderwerp: Crisislab ondersteunt onderzoek andere aanpak vuurwerktraditie
  Thema: vuurwerk
  Datum: 03 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Nederlandse gemeenten doen al jaren hun uiterste best om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch is ieder jaar weer de perceptie dat de viering meer hinder, overlast en schade met zich meebrengt en dat er weer nieuwe problemen ontstaan. In het bijzonder geldt dit voor de problemen die ontstaan met het afsteken van vuurwerk. Van een aantal kanten wordt aangedrongen op landelijke maatregelen die kunnen zorgen voor minder hinder en overlast en meer openbare orde en veiligheid tijdens de jaarwisseling.
  De vier grote gemeenten (G4) willen onderzoeken of er alternatieven zijn voor de wijze waarop de jaarwisseling in Nederland traditioneel wordt gevierd. Van verschillende buitenlandse steden is bekend dat de viering van oud en nieuw met grote evenementen en minder inzet van de overheid plaatsvinden. Voor de vier grote gemeenten is het de vraag of zo'n organisatie in Nederland ook past en mogelijk is en welke wijzigingen hiervoor in de aanpak noodzakelijk zijn. Om deze reden hebben de G4 de Stichting Maatschappelijke Veiligheid en Politie (SMVP) gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de problemen en de mogelijke oplossingen die samenhangen met de viering van de jaarwisseling en meer in het bijzonder het afsteken van het traditionele vuurwerk.
  Crisislab ondersteunt de SMVP bij dit onderzoek. Centraal staat de vraag of het in stand houden van de huidige oud en nieuw viering, in het bijzonder het afsteken van vuurwerk, in redelijke verhouding tot de tot de hinder, schade, veiligheidsproblemen en maatschappelijke overlast die de viering veroorzaakt. Voor het onderzoek wordt onder andere gekeken naar ervaringen in binnen en buitenland. Het doel van het onderzoek is om een agenda-settende verkenning op te leveren, waarmee de burgemeesters het initiatief kunnen nemen om een betere en gewijzigde aanpak van de jaarwisseling bespreekbaar te maken.

  Onderwerp: Omwonenden niet lekker door stof op het water
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BEVERWIJK (ANP) - Bewoners van een aantal woonarken in Beverwijk zijn niet lekker geworden door vermoedelijk dieselolie op het water. Dat heeft de Veiligheidsregio Kennemerland zondag laten weten.
  De stof die op het water drijft, een 'olieachtige substantie' die naar diesel ruikt, leidde zaterdagavond al tot klachten over stankoverlast. Zondag maakten omwonenden onder meer melding van geïrriteerde ogen, misselijkheid en hoofdpijn. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de stof te absorberen. Rijkswaterstaat heeft onder meer zogeheten oliebomen laten neerleggen, een soort slurven die de olie tegenhouden en opnemen.
  Volgens Veiligheidsregio Kennemerland is uit metingen gebleken dat de concentraties gevaarlijke stoffen onder de limiet blijven en dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De omwonenden worden daarom niet geëvacueerd. Hoe de olie in het water is terechtgekomen, is nog niet bekend.

  Onderwerp: Regio wil plus-pakket brandweerzorg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - De burgemeesters van de 21 gemeenten in de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant hebben afgesproken dat iedere inwoner van de regio moet kunnen rekenen op een voor ieder gelijke basis-brandweerzorg. Daar bovenop moeten gemeenten straks een 'pluspakket' kunnen inkopen volgens het cafetariamodel.
  Gemeenten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om op eigen kosten meer brandweerlieden in te huren, of extra materiaal.
  De burgemeesters hebben deze en andere randvoorwaarden voor de regionalisering van de brandweerzorg onlangs vastgelegd tijdens een besloten conferentie in Tegelen. Per 1 januari 2014 moet die regionalisering een feit zijn.
  De regiogemeenten hebben ook afgesproken dat er een uniforme financiering moet komen van de brandweerzorg. "Nu is daar geen sprake van", licht burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel toe.

  Onderwerp: Voetbalhooligan langer buitenspel
  Thema: veiligheid
  Datum: 03 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil burgemeesters de wettelijke mogelijkheid geven voetbalhooligans een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen met een langere effectieve werking dan de huidige drie maanden.
  Momenteel geldt een aaneengesloten periode van drie maanden; het voorstel van de minister is dat die periode niet meer aaneengesloten te laten zijn maar op te delen. Bijvoorbeeld: 45 maal twee dagen. Zodat een voetbalhooligan een jaar lang van alle speeldagen wordt uitgesloten. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Kamer.
  De Initiatiefnota over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme van de Kamerleden De Mos, Van Dekken en Corüz onderstrepen de noodzaak tot krachtdadig optreden. De nota bevat daarvoor waardevolle suggesties.
  In overleg met alle betrokkenen (Politie, KNVB en Openbaar Ministerie) wil de minister een krachtig signaal afgeven dat raddraaiers stevig worden aangepakt en uit het stadion worden geweerd.
  Naast de verlenging van het gebiedsverbod voor burgemeesters krijgt de rechter de mogelijkheid om raddraaiers een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht van maximaal vijf jaar op te leggen.
  Tevens is er een wetswijziging in voorbereiding dat overtreders van een door de burgemeester opgelegd gebiedsverbod of meldplicht ook buiten heterdaad kunnen worden aangehouden.`
  Alle betrokken partijen leveren een bijdrage om het voetbalseizoen zo plezierig mogelijk te laten verlopen. De politie en het Openbaar Ministerie geven voorrang aan de aanpak van vernielingen door voetbalvandalen. De voetbalclubs handhaven de stadionverboden door daadwerkelijk de toegang tot het stadion te beletten. Daarnaast komt er een vernieuwde opleiding voor stewards.
  Betrokken burgemeesters zorgen ervoor dat aan een gebiedsverbod ook een meldplicht wordt verbonden en zorgen er zo voor dat het voor voetbalhooligans onmogelijk wordt om naar een wedstrijd elders in het land of in het buitenland te reizen.
  Ook met het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) is overlegd. Het SBV steunt onze ambitie om van voetbal weer een feest te maken en is voor effectieve van de kleine groep overlastgevers bij het voetbal. Wel maken zij zich zorgen over de stapeling van maatregelen die verschillende partijen (OM, politie, KNVB) kunnen treffen bij overtreding en verstoringen. Daarnaast is het Supportersplatform bezorgd over de privacy van de supporters. Minister geeft in zijn brief aan de Kamer aan dat hij het van groot belang acht om met het Supportersplatform in gesprek te blijven.

  Onderwerp: Wetenschapper Frank Groothuijse ontvangt 16e Schilthuispenning
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 03 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Wetenschapper Frank Groothuijse is vanaf vandaag de trotse bezitter van de 16e Schilthuispenning.
  Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) reikte hem deze prestigieuze prijs uit vanwege zijn bijzondere verdiensten op het gebied van waterrecht en omgevingsrecht. Atsma: "Waterveiligheid verdient onze volle aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat het waterrecht en de wetenschap, net als de waterschappen, hierbij onmisbaar zijn." De Schilthuispenning kan eens per twee jaar worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het waterstaatsrecht.
  Frank Groothuijse (1978) is op 5 juni 2009 gepromoveerd op het proefschrift "Water weren" dat ingaat op de juridische mogelijkheden om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. In dit proefschrift, waar bij de relatie tussen het specifieke waterrecht en de ruimtelijke ordening wordt stilgestaan, besteedt Groothuijse zowel aandacht aan 'ruimte voor water behouden' als aan 'ruimte voor water creëren'. Groothuijse is daarnaast actief op de brede terreinen van omgevingsrecht en waterrecht: hij leidt bij de Universiteit van Amsterdam en het Instituut voor Bouwrecht een nieuwe generatie juristen op en adviseert waterschappen.
  De combinatie van kennis van en het dagelijks werken met zowel waterrecht als omgevingsrecht was voor de Commissie van Advies de reden om hem voor deze 16e Schilthuispenning voor te dragen. De Commissie vond het van belang dat - gezien de ontwikkelingen rondom het omgevingsrecht - het waterrecht ook in de toekomst goed voor het voetlicht blijft en is van mening dat de Schilthuispenning daaraan kan bijdragen. De Commissie heeft daarom gezocht naar een kandidaat die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het waterrecht , maar die ook beschikt over een omgevingsrechtelijk profiel.
  In 1981 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de Schilthuispenning ingesteld om de belangstelling voor het waterschapsrecht te vergroten - met name vanuit de wetenschappelijke hoek. Deze penning kan eens per twee jaar worden toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het waterstaatrecht en is genoemd naar een Zuidhollandse gedeputeerde die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het waterstaatsrecht. Eind 2009 is de vijftiende Schilthuispenning uitgereikt aan waterstaatsrechtdeskundige Herman Havekes.

  Onderwerp: Opstelten: aangifte voor burger makkelijker
  Thema: veiligheid
  Datum: 03 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Door de komst van de nationale politie kan binnenkort iedereen 24 uur per dag overal aangifte doen. Mensen hoeven niet meer naar het politiebureau in de plaats waar het misdrijf heeft plaatsgevonden. Iedereen die met de politie belt om aangifte te doen, wordt straks 'op maat' geholpen. Afhankelijk van het misdrijf kan via internet, telefonisch, aan huis of op het bureau aangifte worden gedaan. Dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag bij de opening van het academisch jaar 2012 - 2013 van de Politieacademie in Apeldoorn.
  Er komt een uniform aangifteproces voor de politie - eenvoudig en klantvriendelijk - dat overal in het land hetzelfde is. Volgens minister Opstelten is dat noodzakelijk om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren. Op dit moment zijn er nog grote verschillen in het aangifteproces bij de 25 politiekorpsen. Door de invoering van de nationale politie kunnen mensen straks overal aangifte doen. "Iemand die er in Amsterdam achter komt dat zijn portemonnee tijdens een weekendje Maastricht is gerold, moet in Amsterdam aangifte kunnen doen. En niet helemaal terug naar het zuiden des lands", aldus Opstelten.
  Behalve aangifte 'op maat' komt er ook een landelijk aangiftevolgsysteem waardoor burgers kunnen nagaan wat er met hun aangifte is gebeurd. Ook worden er landelijke afspraken gemaakt over de manier waarop slachtoffers van ingrijpende delicten, zoals een overval of geweld, op de hoogte worden gehouden van de afwikkeling van het politieonderzoek.
  In zijn toespraak benadrukte minister Opstelten dat Nederland veiliger wordt door de komst van de nationale politie. De politie gaat efficiënter en effectiever opereren en dat zal leiden tot betere resultaten bij de aanpak van bijvoorbeeld overvallen, straatroof, woninginbraken en geweld. Ook politiemensen zelf kunnen hun werk beter doen door de invoering van de nationale politie. Zo komen er landelijke procedures en werkmethoden en er wordt fors gesneden in de bureaucratie en administratieve lasten. Daardoor krijgen politiemensen ook meer ruimte om binnen heldere regels hun eigen, professionele afwegingen te maken.

  Onderwerp: Werkstraf voor bestoken van politie met vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 04 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ARNHEM - De 39-jarige Waardenburger die met oud-en-nieuw op het Julianaplantsoen zware vuurpijlen op de politie afschoot, is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.
  Ook krijgt hij bij de volgende jaarwisseling een straatverbod opgelegd. De Arnhemse rechter achtte hem maandag schuldig aan openlijk geweld, wapenbezit en bezit van harddrugs. Bij zijn aanhouding vond de politie ook een stroomstootwapen, een busje pepperspray en een hoeveelheid cocaïne en speed bij hem.
  De verdachte hield in de rechtszaal vol dat hij niet gericht had geschoten, maar dat vond de rechter onzin. Ook vertoonde de Waardenburger - tot ergernis van de rechter - nauwelijks spijt van zijn daden. Hij betreurde het wel dat er mooi siervuurwerk aan zijn actie was verspild.

  Onderwerp: Vader en zoon verdacht van verboden munitiebezit
  Thema: vuurwerk
  Datum: 04 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De 47-jarige man en zijn 14-jarige zoon uit Terneuzen die woensdag zijn aangehouden, worden verdacht van verboden munitiebezit. In hun woning aan de Jazzsingel zijn ruim 300 zelfgemaakte explosieven gevonden na een tip over illegaal vuurwerk.
  De rechter-commissaris in Middelburg heeft bepaald dat beide verdachten thuis de rechtszaak mogen afwachten. Het politie-onderzoek naar het zelfgemaakte vuurwerk in de woning is nog niet afgerond. Pas als de resultaten daarvan bekend zijn, wordt duidelijk wanneer de zaak bij de rechtbank in Middelburg zal dienen.
  De twee mannen knutselden met explosieven in hun huis middenin een woonwijk. Buurtbewoners reageerden geschokt op het nieuws dat er honderden explosieven in het huis aanwezig waren.
  Ook professionele vuurwerkhandelaren spraken schande van het knutselen met en opslaan van illegaal vuurwerk in een woonhuis. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moest er aan te pas komen om het zwaardere vuurwerk onschadelijk te maken. De EOD bestempelde ze als 'serieuze explosieven'.

  Onderwerp: Fors prijskaartje voor Mook na uittreding uit GGD Regio Nijmegen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOOK - Aan de verplichte uittreding van Mook en Middelaar uit de GGD Regio Nijmegen hangt voor deze gemeente een fors prijskaartje. De overstap naar de GGD Noord-Limburg kost de gemeente mogelijk meer dan zes ton.
  Het kabinet heeft alle gemeenten in het land opgedragen om aansluiting te zoeken bij de veiligheidsregio's in hun eigen provincie. Dat betekent voor Mook dat er een einde komt aan de jarenlange samenwerking met de GGD Regio Nijmegen. In die gezondheidsdienst werken tien gemeenten samen.
  In het geval van een ramp of een ernstige calamiteit is het volgens de rijksoverheid handiger wanneer gemeenten bij hun eigen veiligheidsregio aansluiten. Mook en het Overijsselse IJsselvecht zijn de enige gemeenten in Nederland met een GGD die niet in dezelfde veiligheidsregio zit als de brandweer en politie. De overstap van Mook naar de GGD Noord-Limburg had eigenlijk per 1 januari van dit jaar in moeten gaan, maar is nu een jaar uitgesteld.
  Het uittreden van Mook uit de Nijmeegse GGD brengt zogenoemde frictiekosten met zich mee, omdat er een partner uit de gemeenschappelijke regeling wegvalt. De gemeente Groesbeek heeft al laten weten alleen akkoord te gaan met de uittreding van Mook als dat voor de andere partners geen geld kost.
  Mook kan proberen of het de frictiekosten terug kan krijgen van het ministerie van volksgezondheid, gelet op de wettelijke plicht om uit te treden.
  Het Mookse gemeentebestuur stelt zich overigens op het standpunt dat de verhuizing naar een andere gezondheidsregio niet nadelig mag uitpakken voor de inwoners. Mookenaren moeten hun vaccinaties gewoon kunnen blijven halen in Nijmegen.

  Onderwerp: 'Jonge hooligan niet in beeld bij politie'
  Thema: crisismanagement
  Datum: 04 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  RIJSWIJK (ANP) - Hooligans die zich rond voetbalwedstrijden misdragen zijn de afgelopen jaren steeds jonger geworden. Het gaat om gelegenheidshooligans, die vaak onbekend zijn bij de voetbaleenheden van de politie. Die conclusies werden de afgelopen jaren getrokken in verschillende rapporten.
  Zo deed het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een fenomeenonderzoek naar aanleiding van de strandrellen in Hoek van Holland. Toen keerden een grote groep hooligans zich tegen de politie tijdens een strandfeest. De nieuwe generatie hooligans is gewelddadiger dan de vorige harde kernen van voetbalclubs, concludeerden deze onderzoekers in 2010.
  Een ander punt dat zij aanstipten, was dat de politie een goede informatiepositie heeft bij de oudere harde kern, maar die positie in jongere kernen is vaak veel minder goed is. De politie zou zich daarom veel moeten ingraven in die jonge groepen, luidde toen een van de aanbevelingen.
  Het COT stelde ook, net als in eerdere rapporten, dat het voetbalgeweld zich verplaatst van stadions naar andere gelegenheden, bijvoorbeeld evenementen. De meeste grote rellen zijn niet gepland, maar beginnen als kleine incidenten die uiteindelijk escaleren.
  Het Auditteam Voetbal en Veiligheid pleitte in juli nog voor een ander soort aanpak van de nieuwe hooligan. Dat deden ze na gewelddadigheden rond voetbalwedstrijden in het afgelopen seizoen. Zo bestormden Feyenoordsupporters het Maasgebouw vorig jaar september, waardoor agenten hun dienstwapen moesten trekken. Ook waren er grote ongeregeldheden tijdens en na de wedstrijd FC Utrecht - FC Twente.
  Hoewel de jonge hooligans niet altijd in beeld zijn bij de voetbaleenheden, zijn ze vaak al wel eerder in aanraking geweest met politie, bijvoorbeeld vanwege jeugdoverlast of deelname aan een problematische jeugdgroep.

  Onderwerp: Gemeenschappelijke cyber security oefening met Duitsland
  Thema: veiligheid
  Datum: 04 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich hebben vandaag in Den Haag afgesproken om een gemeenschappelijke grensoverschrijdende oefening op het terrein van cyber security te organiseren. Beide ministers gaven in het gesprek aan de publiek-private samenwerking op dit terrein verder te willen versterken.
  Tijdens het bezoek van minister Friedrich aan minister Opstelten werd ook gesproken over de samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding. Verder spraken de ministers over het nieuwe coffeeshopbeleid in Nederland. Geconstateerd is dat het aantal drugstoeristen sterk is gedaald.
  Minister Opstelten heeft zijn collega Friedrich voorts geïnformeerd over de vorming van de nationale politie in Nederland. Door de invoering van de nationale politie kunnen ook de internationale taken van de politie worden versterkt.

  Onderwerp: Minister Opstelten introduceert aangifte op nummer
  Thema: veiligheid
  Datum: 05 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie introduceert het doen van aangifte onder nummer voor slachtoffers van geweld tegen de publieke taak. Hiermee wordt het aangeven en verklaren onder nummer (in plaats van naam en/of adresgegevens) voor slachtoffers en getuigen landelijk mogelijk. Het nummer is een nieuw in te voeren uniek nummer, waardoor de bescherming optimaal is.
  Deze vorm van aangifte kan zich voordoen bij functionarissen met een publieke taak, die in verband met hun werk met geweld zijn geconfronteerd. Als de aangever aarzelt om aangifte te doen, omdat deze zich bedreigd voelt, is het van belang om de drempel om aangifte te doen zo laag mogelijk te maken. De aangifte kan namens de werknemer worden gedaan door de werkgever, met daarbij een door de aangever zelf op schrift gestelde verklaring, waarbij de identiteit van de aangever zelf niet wordt prijsgegeven. Naam, adres en andere persoonlijke gegevens worden dan niet in de aangifte en verklaring opgenomen. Wel zal in dit geval de aangever met een nummer worden aangeduid. Ook kan de werknemer zelf aangifte doen, waarbij zijn naam wordt vervangen door een uniek nummer.
  Door het invoeren van deze mogelijkheid van het doen van aangifte op nummer wordt tegemoet gekomen aan de belangen van slachtoffers en naar verwachting zal het een positief effect hebben op de aangiftebereidheid zodat de daders kunnen worden aangepakt.
  De aangifte op nummer is bedoeld voor functionarissen met een publieke taak die aangifte doen, maar onder omstandigheden kan de procedure ook worden toegepast bij andere personen met een reële grond.

  Onderwerp: Schijndelaar gepakt voor bezit zwaar vuurwerk
  Thema: vuurwerk
  Datum: 06 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHIJNDEL - UPDATE Een 29-jarige Schijndelaar is dinsdagavond aan de Woudseweg opgepakt omdat hij 130 kilo zwaar vuurwerk in zijn bezit had. Uit een onderzoek bleek volgens de politie dat de man mogelijk vuurwerk in zijn bezit had.
  Bij controle troffen ze de 130 kilo vuurwerk aan. Onder andere lawinepijlen en mortierbommen. Het onderzoek leidde eveneens naar een woning aan de Papaverstraat. Ook daar werd een kleine hoeveelheid vuurwerk aangetroffen. De Schijndelaar is in verzekering gesteld. De actie werd opgezet samen met de milieuteams Brabant Noord en Brabant Zuid-Oost.

  Onderwerp: Minstens 54 doden bij explosie munitiefabriek
  Thema: vuurwerk
  Datum: 06 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In het zuiden van India heeft een ontploffing in een vuurwerkfabriek het leven gekost aan minstens 54 mensen. Er zijn ook 70 gewonden, zegt de politie.
  De explosie brak brand uit in de fabriek Om Sakthi Cracker in Mudalapatti, in de Indiase staat Tamil Nadu. Dat is een van de grootste fabrikanten van vuurwerk. Omdat belangrijke hindoeïstische feestdagen voor de deur staan, draaiden de ongeveer 700 fabrieken in de streek op volle capaciteit. Op het fabrieksterrein was een grote hoeveelheid vuurwerk opgeslagen voor een festival in november.
  Het vuur verspreidde zich over de fabriek, en mogelijk zitten sommige mensen vast in het pand, vernam Times Now van functionarissen, die stellen dat 300 mensen in de fabriek werkten. Bij de gewonden zijn ook mensen die naar de brand gingen kijken. Aanvankelijk moesten de reddingswerkers langs de zijlijn toekijken. "Niemand kan het fabrieksterrein betreden", zei de politie. "De explosies duren voort."
  De meeste van de 300 werknemers brachten zichzelf in veiligheid. De reddingswerkers konden het gebouw pas na verscheidene uren betreden. Explosies en giftige rook verhinderden aanvankelijk het reddingswerk.

  Onderwerp: Zorgen om stiptheid Brandweer Rotterdam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Door bezuinigingen komt de brandweer in Rotterdam-Rijnmond bij gemiddeld één op de twee meldingen te laat. De ondernemingsraad van de Rotterdamse brandweer maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van personeel en burgers.
  GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad heeft woensdag hierover vragen gesteld aan het college van B & W. De partij baseert zich op informatie van de ondernemingsraad. De partij heeft die naar buiten gebracht.
  De verminderde stiptheid is het gevolg van een nieuw dekkings- en materieelspreidingsplan. Dat werd deze zomer uitgebracht door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wegens bezuinigingen.

  Onderwerp: Dubbele straf voor vuurwerk onder carport
  Thema: vuurwerk
  Datum: 07 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALMELO/HAAKSBERGEN De strafzaak tegen de 45-jarige Van R. uit Haaksbergen is er een die pas laat tot ontploffing komt. Dat wordt deze donderdagmiddag duidelijk bij de economische politierechter, waar Van R. zich moet verantwoorden voor een vuurwerkdelict.
  De zaak werd eind vorig jaar aangehouden omdat de officier van justitie de tenlastelegging wilde veranderen. Nu wil hij dat opnieuw. Advocate P. Wibbelink klimt meteen in de steigers, rept van 'een onduidelijke dagvaarding' en van 'een verkapte intrekking'. Ze gaat niet akkoord met de wijziging. "Er is geen touw aan vast te knopen."
  Aanklager S. Pieters biedt direct zijn excuses aan. Het was juist zijn bedoeling geweest de dagvaarding compacter en duidelijker te maken? Rechter M. Van Wees besluit na enige bedenktijd de wijziging toe te staan. Daarop stelt de advocate dat de dagvaarding nietig is, maar de rechter vindt van niet, waarna de zaak eindelijk inhoudelijk kan worden behandeld.
  Van R. bekent dat hij, als niet gecertificeerd iemand, op 30 oktober 2010 zo'n 120 kilo professioneel vuurwerk aan een vriend uit Borne had verkocht en dat hij een partij professioneel vuurwerk onder de carport had liggen. Volgens de officier zo'n 300 kilo. Ook stond er nog een busje geparkeerd vol met vuurwerk. "Buitengewoon gevaarlijk en zeer explosief, allemaal 1.3", weet de officier. "Als je zoveel onder je eigen carport hebt liggen en dat komt te ontploffen, dan springt er meer dan alleen de ramen van de schuur. Het had hele grote gevolgen kunnen geven", meent Pieters.
  Vuurwerkliefhebber Van R., die van zijn hobby zijn beroep had gemaakt door zich in te kopen in een vuurwerkbedrijf, zat al 17 dagen in voorarrest. De eis van de officier komt hard aan: 22 weken cel, waarvan 137 dagen voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel derhalve gelijk aan het voorarrest: Van R. hoeft het gevang niet meer in.
  Advocate Wibbelink vindt de voorwaardelijke celstraf te gortig. Een strafblad is één, maar een zo lange celstraf erop is extra erg, vooral in verband met sollicitaties, want haar cliënt heeft de vuurwerkhandel de rug toegedraaid. Een werkstraf van 34 uur, al dan niet voorwaardelijk, lijkt haar passender. Rechter Van Wees volgt haar ten dele en vonnist op 17 dagen cel plus een werkstraf van honderd uur. Onvoorwaardelijk.

  Onderwerp: Eén landelijke Halt-organisatie
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 07 september 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Per 1 januari 2013 vindt er een herstructurering plaats van de Halt-organisaties. Het aantal Halt-organisaties gaat dan terug van 17 naar 1. Deze schaalvergroting moet leiden tot kostenreductie, het neerzetten van een slagvaardige sector en meer eenheid en uniformiteit in wijze waarop de Halt-afdoening wordt uitgevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
  De nieuwe Halt-organisatie zal worden ingericht op vertegenwoordiging in tien politieregio's. De politie is een belangrijke partner van Halt, aangezien 80 procent van de Halt-verwijzingen van de politie afkomstig is. Daarnaast zal Halt nauw samenwerken met de veiligheidshuizen. De tien regio's zullen worden aangestuurd door vier regiomanagers en één algemeen directeur. Uitgangspunt is dat Halt in de regio gaat werken. "Halt voert het werk uit daar waar het werk is".
  Sinds de oprichting in 1981 heeft de Halt-sector een explosieve groei doorgemaakt. Op haar hoogtepunt bestond de sector uit zo'n zestig organisaties. In 2005-2006 werd een eerste stap tot schaalvergroting gezet en anno 2012 zijn er zeventien Halt-organisaties. Vanaf 2007 liep het aantal Halt-verwijzingen hard terug, van 23.341 in 2007 naar 16.526 in 2011, een jaarlijkse daling van zo'n 8 tot 10 procent. Door deze aanzienlijke daling, is de Halt-sector in de financiële problemen gekomen. Om die reden is Halt aan de slag gegaan met een plan voor herstructurering per 1 januari 2013. Teeven ondersteunt deze herstructurering van harte, omdat dit moet leiden tot een gezonde bedrijfsvoering en een weerbaarder organisatie. Vanmiddag spreekt de bewindsman met de stuurgroep 1Halt over de nadere uitwerking van de plannen.
  De Halt-afdoening is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen. De jongeren krijgen de keus: of naar de officier van justitie, of naar Halt. Halt biedt een snelle, vroegtijdige en consequente reactie op het strafbare feit. Het accent ligt op positieve gedragsbeïnvloeding en het bieden van een gedragsalternatief. Onderdeel van de aanpak is het aanbieden van excuses en schadebemiddeling. Ook ouders worden betrokken in het traject van de Halt-afdoening.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.