Week: 34 van 19 tot en met 25 augustus 2012


Nieuws van Internet:
 • Asbestdrama Kanaleneiland: het crisismanagement
 • Helmonder laat illegaal vuurwerk per post bezorgen
 • Opkomsttijden brandweer in Epe redelijk
 • Leren beter om te gaan met natuurbranden
 • Apeldoorn-Zuid vreest vuurwerkopslag
 • Gezellige en veilige kermis zaak van iedereen


 • Onderwerp: Asbestdrama Kanaleneiland: het crisismanagement
  Thema: crisismanagement
  Datum: 20 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gebrekkige communicatie blijkt de achilleshiel als teruggekeken wordt op de gebeurtenissen na de asbestvondst op Kanaleneiland. Bewoners klagen veel over de slechte informatievoorziening. Dit ondanks alle crisismaatregelen die de gemeente nam om alles zo goed mogelijk af te handelen. Op zondagmiddag 22 juli wordt direct een commandocentrum ingesteld en wordt een informatielijn geopend. De ME wordt opgeroepen. Een groot deel van de wijk wordt afgegrendeld. Bewoners die daar buiten zijn, mogen hun woning niet meer in. Dit geeft grote onrust in de wijk, vooral als later blijkt dat mensen die thuis waren, wel thuis mochten blijven. De regionale omroep RTV Utrecht treedt op verzoek van de gemeente op als rampenzender. Op maandag sluit de gemeente de informatielijn in de veronderstelling dat de woningcorporatie de informatievoorziening over zou nemen. Dit blijkt niet het geval. Een paar uur daarna wordt de lijn weer geopend. Woningcorporatie Mitros huurt op dinsdag een particulier beveiligingsbedrijf in om de mogelijk met asbest vervuilde flats en portiekwoningen permanent te bewaken. Ook de politie blijft actief in het gebied in de wijk Kanaleneiland. Permanente informatieposten worden in de hotels pas op woensdag ingesteld. Te laat voor een aantal geëvacueerde bewoners. Ondanks melding van de GGD dat het zinloos is, vraagt de gemeente het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om advies over een eventueel gezondheidsonderzoek voor de bewoners die hun huis moesten verlaten wegens mogelijke asbestbesmetting. Later wordt dit verzoek weer ingetrokken. Burgemeester Wolfsen komt op woensdag vervroegd van vakantie terug om met de geëvacueerde bewoners te praten. Woningcorporatie Mitros richt 89 wisselwoningen in voor getroffen gezinnen. Hieruit concluderen bewoners dat ze op korte termijn niet terug zullen kunnen keren naar hun woning. Er blijken te weinig laboratoria te zijn die direkt asbestmonsters kunnen testen. TNO wordt op 26 juli ingeschakeld om de laboratoriumuitslagen van monsters die in alle 174 woningen worden genomen nogmaals te controleren. De gemeente Utrecht stopt op vrijdag 2 augustus met het crisisteam. Op dezelfde dag maakt de burgemeester bekend dat een onafhankelijke commissie alle gebeurtenissen op een rijtje gaat zetten om nieuwe asbestcrises in Utrecht en de rest van het land te voorkomen. Vanaf maandag 5 augustus kunnen bewoners gebruik maken van een informatie- en adviescentrum in de buurt. In dat centrum zijn ook medische hulpverleners beschikbaar. Bron: ANP, 22 juli t/m 2 augustus, Ad 28 juli.

  Onderwerp: Helmonder laat illegaal vuurwerk per post bezorgen
  Thema: vuurwerk
  Datum: 21 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HELMOND - Een 23-jarige man uit Helmond is dinsdagmorgen om 6.30 uur van zijn bed gelicht door de politie. Hij had illegaal vuurwerk in het buitenland besteld en laten opsturen.
  Het gaat om 6 kilo vuurwerk. Dat had hij in de Tsjechische Republiek besteld bij een bedrijf. Via een pakketdienst in Utrecht kwam het Nederland binnen. Medewerkers van de pakketdienst vertrouwden het niet en hebben het pakje geopend. Toen bleek dat er gevaarlijk vuurwerk in zat hebben ze direct de politie gebeld.
  Het vuurwerk is direct vernietigd. De recherche en het regionaal Milieuteam kwamen uit bij de verdachte. Het is niet alleen verboden om vuurwerk op deze manier Nederland binnen te halen maar het is ook nog eens levensgevaarlijk voor onder andere de medewerkers van de pakketdienst.
  De verdachte zit in de cel.

  Onderwerp: Opkomsttijden brandweer in Epe redelijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EPE - In de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) voldoen de opkomsttijden in 54 procent van de gevallen aan de normtijden voor de eerste tankauto. Het landelijk gemiddelde is 67 procent. De opkomsttijden liggen in lijn met de regio's die niet erg verstedelijkt zijn en een groot landelijk gebied dekken. In de VNOG voldoet men in 54 procent van de gevallen aan de normtijden voor opkomst bij brand in een gebouw. De cijfers voor opkomst in de drie gemeenten van het cluster EWVA (Epe-Voorst en Apeldoorn ) zijn respectievelijk 61, 60 en 70 procent binnen de normtijd. Binnen 1 minuut overschrijding wordt dat 81, 75 en 82 procent. Binnen 18 minuten 100 procent in alle gemeenten. De nachtsituatie laat voor alle drie een percentage van 68 zien als het gaat om arriveren binnen de gestelde norm. Bij 1 minuut overschrijding scoort Epe het beste: 84, 78 en 83 procent. De raden van Voorst en Epe zagen af van het sluiten van voorgestelde posten, zoals Oene. Substantiële verbetering van de opkomsttijden lijkt op grond van het organisatieplan niet mogelijk met het huidige aantal vrijwilligers, brandweerkazernes en middelen. Men kijkt naar maatregelen zoals variabele bezetting van voertuigen, betere spreiding van materieel over de clusters en intensieve samenwerking met buurregio's. Daarnaast is veel aandacht voor preventie. Er is bijzondere aandacht voor zorginstellingen en natuurbrand. Er vinden ook belangrijke inspanningen plaats in het programma Brandveilig Leven, die zich vooral richten op het verkleinen van de risico's van brand in woningen. De brandweer meldt nog dat RTL4 gegevens opvroeg: ruwe gegevens over een afwijkende periode hetgeen tot afwijkende conclusies kan leiden.

  Onderwerp: Leren beter om te gaan met natuurbranden
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 22 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In co-creatie met Alexander Heijnen, landelijk programmanager Natuurbranden van het ministerie van VenJ en beleidsadviseur Alette Getz-Smeenk van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland schreef Caren Mertens, kennismakelaar van Infopunt Veiligheid, een artikel over hoe de Verenigde Staten en Australië hun preventie, preparatie en communicatie rondom natuurbranden organiseren en hoe hun beproefde werkwijzen ook Nederland kunnen helpen.
  Hiermee werd invulling gegeven aan het kernthema van het landelijk werkprogramma Natuurbranden 2012-2016: nationaal en internationaal samenwerken.
  Aanleiding was een cursus brandonderzoek die Richard Woods, Operations Manager bij ACT Rural Fire Service Australia, en zijn Amerikaanse collega's Paul Steensland en Alan Carlson gaven en een drietal lezingen die zij tezamen met de Amerikaanse Professor of Fire Ecology Brian Oswald hielden. Hieruit kwam naar voren dat Nederland als het om voorbereiding op natuurbranden gaat eigenlijk nog maar aan het prille begin staat in vergelijking met de Verenigde Staten en Australië. En dat terwijl het risico van onbeheersbare natuurbranden door klimaatverandering, brandstofopbouw en intensief gebruik van natuurgebieden toeneemt. De experts zijn dan ook duidelijk in hun mening: er moet in Nederland nú iets gebeuren.
  Het volledige artikel is te lezen in het augustusnummer 2012 van het magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing dat wordt uitgebracht door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Onderwerp: Apeldoorn-Zuid vreest vuurwerkopslag
  Thema: vuurwerk
  Datum: 23 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZUTPHEN - De angst dat er wat mis gaat als bij tuincentrum GroenRijk in Apeldoorn 10.000 kilo vuurwerk wordt opgeslagen, is groot bij een omwonende en Wijkraad Zuid.
  Beide partijen hoopten woensdag de bestuursrechter te overtuigen van het feit dat een vuurwerkbunker daar niet thuis hoort.
  De wijkraad vocht eerder al zonder succes het besluit van de gemeente aan via de bezwarencommissie. De volgende stap was die naar de rechter. De beschrijving van de nieuw gebouwde vuurwerkbunker die mede-eigenaar Vera Stenders woensdag ter zitting gaf, deed die angst niet afnemen. ,,De muren zijn zo dik'', beschreef ze tegenover de bestuursrechters terwijl ze haar armen ver uit elkaar hield. Via diverse sluizen is de bunker te betreden. Het vuurwerk wordt er slechts aan het einde van het jaar voor circa twee tot drie weken opgeslagen. Het is absoluut veilig, wilde ze daarmee zeggen. Een prima bunker voor een industrieterrein, vonden de klagers, maar niet voor de plek nabij Apeldoorn-Zuid. Bovendien staat de bunker nabij een kinderboerderij. ,,Waar ik bang voor ben met 10.000 kilo vuurwerk voor de deur?'' vroeg een bewoonster. ,,Voor een ontploffing natuurlijk.''
  De eisers hadden verschillende juridische ijzers in het vuur. Ze wordt onder meer de ontheffing op het bestemmingsplan, verleend door de gemeente Apeldoorn, bestreden. In de gemeentelijke beleidsregels voor tuincentra is opgenomen dat een aanvullend assortiment is toegestaan mits de waar een duidelijke relatie heeft met tuinen. ,,Maar wat is nou de relatie tussen vuurwerk en tuinartikelen?'' wilden de bestuursrechters weten. ,,Ik zie die niet'', vond een van hen. Na enig bladeren in de stukken kwamen de vertegenwoordigers van de gemeente ook niet op het antwoord. Aangezien het dan buiten het gemeentelijke beleid valt, zou zo'n ontheffing in beginsel niet gegeven mogen worden. Volgens de mede-eigenaar van het tuincentrum verkopen meerdere concurrenten al vuurwerk. Het is bovendien een poging om de dip in verkopen in januari voor te zijn. ,,We willen alleen ons hoofd boven water houden.''
  Uitspraak medio oktober.

  Onderwerp: Gezellige en veilige kermis zaak van iedereen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gezamenlijke maatregelen voor een geslaagde kermisperiode.
  Vanaf donderdag 30 augustus barst het kermisgedruis in Edam vier dagen lang weer in volle hevigheid los. Volendam is vanaf vrijdag 7 september tot en met maandag 10 september aan de beurt. Traditioneel een gezellig en druk feest waar velen reikhalzend naar uit kijken. Om juist de gezelligheid vol tot zijn recht te laten komen en de kermis vooral ook veilig voor alle feestvierders te laten verlopen willen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie erop wijzen dat er streng wordt gelet op drugshandel en -gebruik.
  Ook dit jaar wordt, in navolging van voorgaande jaren, stevig ingezet op bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft aangekondigd te zullen controleren op het schenken van alcohol aan kinderen onder de 16 jaar. Overeenkomstig vorig jaar zal het Openbaar Ministerie Haarlem de zgn. ZSM-afdoening inzetten. Verdachten die tijdens de kermis over de schreef gaan en die voor ZSM in aanmerking komen kunnen kiezen: dinsdag om 06.00 uur het kermisterrein schoonmaken of een dagvaarding voor een rechtszitting.
  Jongeren in de leeftijd van 12 - 18 jaar die vanwege dronkenschap door de politie staande worden gehouden met de kermissen in Edam en Volendam, worden doorverwezen naar Halt voor een leerstraf. Dit bestaat uit een gesprek van jongeren en hun ouders bij halt en een gesprek bij de Brijderstichting en een passende huiswerkopdracht. Het is bedoeld om de jongere bewust te maken van de risico's van alcoholgebruik. Geen boete, maar een kans om je gedrag te verbeteren.
  De jongeren zijn verplicht alle onderdelen met goed gevolg te doorlopen. Gebeurt dit niet, of weigeren de jongeren hun medewerking al aan het begin bij de politie, dan zal alsnog de boete worden opgelegd. Bij deze leerstraf worden de ouders betrokken.
  Het project Boete of Kanskaart is een initiatief van het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. In het Veiligheidshuis werken partners uit de strafrechtketen, veiligheidsketen en de zorgketen structureel samen. Ook de gemeente Edam-Volendam is betrokken bij het Veiligheidshuis.
  De aanpak van het Veiligheidshuis kenmerkt zich door het niet alleen opleggen van een straf of boete als sprake is van een strafbaar feit, maar ook het voorkomen van nieuwe strafbaar gedrag. Daarom deze opvoedkundige leerstraf waarbij het ook verstandig is dat ouders er iets mee doen.
  De gemeente en het Veiligheidshuis schuwen niet om hiermee nieuwe wegen te bewandelen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.