Week: 33 van 12 tot en met 18 augustus 2012


Nieuws van Internet:
 • NCSC en partners bestrijden Dorifel en gerelateerde netwerken
 • Ouwerkerkse Kreek: Veiligheidsregio schaalt af, waterschap neemt over
 • Grensbestuur afwachtend na stilleggen kerncentrales
 • Economische schade door communicatie alg
 • Helpen vogel heeft 'prio 2' in Velsen
 • Meestal politie bij ambulancehulp Noordkop
 • Opstelten informeert Kamer over aanpak Dorifelvirus
 • Geen rekening bij loos brandalarm
 • Blussers komen nog te vaak te laat
 • Brochure waterveiligheid in buitendijkse gebieden
 • Odfjell mag 13 tanks gebruiken
 • Mosselpercelen gesloten zonder overleg met veiligheidsregio
 • Ambulances Wijchen en Druten naar Beuningen


 • Onderwerp: NCSC en partners bestrijden Dorifel en gerelateerde netwerken
  Thema: veiligheid
  Datum: 13 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Sinds enkele dagen bestrijdt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) het Dorifel virus, de gerelateerde malware en gebruikte infrastructuren voor de verspreiding hiervan (een Citadel botnet). De verspreiding van Dorifel binnen organisaties lijkt op basis van ontvangen meldingen door het NCSC een halt te zijn toe geroepen.
  Het onderzoek richt zich nu voornamelijk op de infrastructuur die is gebruikt om Dorifel te verspreiden, een Citadel botnet, omdat daarmee andere malware zoals Zeus, Dorifel en Hermes mee worden verspreid. Daarbij wordt ook gekeken naar de malware die zich richten op het stelen van bankgegevens. Er wordt actief opgetreden om de resterende dreiging die uitgaat van deze infrastructuur, en daarop gefaciliteerde malware, weg te nemen en de criminele operatie te verstoren. Zo worden internet service providers, die gebruik maken van diensten als Shadowserver en Spamhaus, automatisch voorzien van informatie om hun klanten te beschermen. Daarnaast zijn diverse domeinen die ingezet werden voor misbruik, nationaal en internationaal, onschadelijk gemaakt op verzoek van het NCSC. Tenslotte loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de dader(s) achter dit netwerk.
  Het NCSC werkt intensief samen met getroffen organisaties, bedrijven en personen uit de cyber security gemeenschap, het Openbaar Ministerie en de Politie om de dreiging weg te nemen.

  Onderwerp:Ouwerkerkse Kreek: Veiligheidsregio schaalt af, waterschap neemt over
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Burgemeester Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft namens de Veiligheidsregio laten weten dat de GRIP-situatie voor Ouwerkerk is opgeheven.
  Het isoleren van het oostelijke deel van de Ouwerkerkse Kreek is succesvol gebleken. Uit doorlopende metingen is gebleken dat dinoflagellaat niet meer in gevaarlijke aantallen voorkomt in de Oosterschelde. Daarmee is de voedselveiligheid gegarandeerd. Dinoflagellaat komt alleen nog in hoge concen- tratie voor in het oostelijke deel van de Ouwerkerkse Kreek. Waterschap Scheldestromen werkt samen met Rijkswaterstaat verder aan een oplossing om de alg in het oostelijk deel van de kreek te bestrijden.
  Op dit moment onderzoeken waterschap en Rijkswaterstaat of de alg met minimale hoeveelheden waterstofperoxide bestreden kan worden. In de loop van de week volgt meer informatie over het plan van aanpak en de extra maatregelen die hieruit voortkomen.
  Het ingestelde zwemverbod voor het Ouwerkerkse strand is opgeheven. Alleen in de Ouwerkerkse Kreek en bij de Weg van de Buitenlandse Pers blijft het zwemverbod uit veiligheidsoverwegingen van kracht. Hier wordt overtollig schoon water naar de Oosterschelde gepompt.

  Onderwerp: Grensbestuur afwachtend na stilleggen kerncentrales
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Berichten over scheurtjes in kerncentrales in België leidden onder Nederlandse bestuurders in de grensstreek tot 'bezorgde' maar tegelijkertijd afwachtende reacties .'Dit komt na het reces op de politieke agenda'.
  Bij de kerncentrale in Doel werden afgelopen weken tijdens onderhoud haarscheurtjes geconstateerd in een van de reactoren. Het is maar de vraag of de centrale ooit nog in gebruik zal worden genomen. Een tweede centrale van hetzelfde type wordt in september voor onderhoud stilgelegd en zal dan onderzocht worden op hetzelfde euvel.
  Doel ligt op luttele kilometers van de Nederlandse gemeente Woensdrecht, dat bij een ongeluk zwaar getroffen zou worden. Het gemeentebestuur heeft kennis genomen van de scheurtjes, maar heeft geen contact met België. Ook wordt er geen informatie naar buiten gebracht. 'Dat is aan de veiligheidsregio's en aan het miniserie van economische zaken', aldus een woordvoerder. 'Wij mogen hierover zonder toestemming van hen niet communiceren met onze burgers'.
  De tweede omstreden centrale ligt bij Tiange ten oosten van Luik, op 30 kilometer van Maastricht. Deze reactor lekt al jaren radioactief water, zo werd onlangs bekend. Dit leidde tot ophef in bestuurlijk Limburg. Energie gedeputeerde Bert Kersten (PvdA) eiste na de berichtgeving opheldering van de Belgische autoriteiten. Naar eigen zeggen kreeg hij die , waarna hij geen verdere actie ondernam.
  'Ik had en heb er vertrouwen in dat er geen direct gevaar dreigt, zo liet hij maandag weten. Hij zal niet aandringen op het onmiddellijk stilleggen van de centrale. Dat is niet mijn taak, daar gaan de veiligheidsregio en het Rijk over'. Wel zei hij de kwestie na het reces in september zeker op de provinciale politieke agenda te zullen zetten.

  Onderwerp: Economische schade door communicatie alg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OUWERKERK - Gebrekkige communicatie bij de aanpak bij de algenproblematiek in Ouwerkerk heeft voor economische schade gezorgd. Dat stelt de mosselsector.
  De VVD-fractie in de gemeente Schouwen-Duiveland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de manier van communiceren en de gevolgen voor de mosselsector.
  Volgens Hans van Geesbergen van de Producentenorganisatie Mosselcultuur zorgde de gebrekkige communicatie van vorige week voor een dip in de handel van mossels.
  De burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland, Gerard Rabelink, riep vorige week de verschillende hulpdiensten bijeen voor spoedoverleg over de alg in Ouwerkerkse Kreek. Dat gebeurde onder de vlag van de zogenoemde Veiligheidsregio. Rabelink is als burgemeester bestuurlijk verantwoordelijk voor de besluiten van de Veiligheidsregio met betrekking tot de algenproblematiek.
  Bij de oproep voor het spoedoverleg op dinsdag 7 augustus gaven de hulpdiensten een groot alarm af, een zogeheten GRIP 3. Van GRIP 3 is sprake wanneer het incident een bedreiging vormt voor het welzijn van grote groepen van de bevolking binnen een gemeente én bestuurlijke leiding vereist. Maandagmiddag is de alarmfase afgeschaald naar GRIP 0.
  Ondanks kritiek staat de burgemeester van gemeente Schouwen-Duiveland, Gerard Rabelink, nog steeds achter de alarmfase GRIP 3 die werd afgekondigd. Er komt wel een evaluatie. De woordvoering wordt nu door Waterschap Scheldestromen overgenomen van de Veiligheidsregio Zeeland.

  Onderwerp: Helpen vogel heeft 'prio 2' in Velsen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VELSEN - Op een dag tweemaal in actie komen voor een dier. De brandweer Velsen haalde maandag bij de Oostlaan in Velserbroek een koe uit de sloot en redde in de avond een duif aan de Lange Nieuwstraat. Het verhelpen van dierenleed is een wettelijke taak van de brandweer, 'met prio twee'.
  De brandweer neemt dierenleed uiterst serieus. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland behoort het redden van dieren tot de wettelijk voorgeschreven taak van de brandweer. ,,Het heeft prio twee, dus het is geen spoedgeval.''
  Volgens de woordvoerder is er 'bij een uitruk voor dieren geen ondergrens, want dan moet er onderscheid worden gemaakt tussen het lijden van het ene en het andere dier. ,,Wij redden elk dier in nood.''

  Onderwerp: Meestal politie bij ambulancehulp Noordkop
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHAGEN - Ambulances die in weekends via 112 worden opgeroepen voor slachtoffers in uitgaanscentra, doen dat tegenwoordig ook in de Noordkop vrijwel niet meer zonder dat de meldkamer politie meestuurt.
  ,,Dat kan helaas niet anders meer'', zegt Magda Kuijpers uit Hippolytushoef die voor de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord 32 jaar lang op een ambulance werkte en vorig jaar met pensioen ging.
  Vooral in Den Helder en Hoorn, en - in mindere mate - ook Schagen is sprake van een steeds dreigender werksfeer voor hulpverleners. ,,Met name het ambulancepersoneel is in toenemende mate slachtoffer van meest verbale agressie, en soms zelfs ook van fysiek geweld'', beaamt woordvoerder Misja de Bruijn van Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.
  ,,Ook schelden zien we als een groot probleem. Dat kan heel intimiderend overkomen, als je als hulpverlener op de grond zit bij een slachtoffer en er een groep zo om je heen staat.'' Ook de centralisten bij 112 hebben volgens De Bruijn veel last van verbaal geweld. De Bruijn: ,,Steeds vaker eísen de mensen dat er een ambulance komt, in plaats van vragen. Maar de meldkamer moet vragen stellen om mensen goed te kunnen helpen en zorgen dat de ambulances vrij blijven voor de echt spoedeisende gevallen.''

  Onderwerp: Opstelten informeert Kamer over aanpak Dorifelvirus
  Thema: veiligheid
  Datum: 14 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten informeert de Tweede Kamer op 14 augustus over de stand van zaken omtrent het zogenaamde Dorifelvirus. Het gaat hierbij om de karakteristieken en werkwijze van het virus en de recente activiteiten van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om dit virus te bestrijden.
  Het ministerie van Veiligheid en Justitie blijft zich richten op het onderzoek naar de aard en omvang van het virus. Het NCSC werkt hiertoe intensief samen met de getroffen organisaties, bedrijven en personen uit de cyber security gemeenschap. Wanneer uit dit onderzoek relevante conclusies kunnen worden getrokken, zal Opstelten de Kamer hierover informeren.

  Onderwerp: Geen rekening bij loos brandalarm
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOOK/GENNEP - Bedrijven die de brandweer van Gennep steeds weer voor niks laten uitrukken vanwege loos automatisch brandalarm, krijgen hiervoor niet langer de rekening gepresenteerd.
  Dat de gemeentelijke brandweertaken per 1 januari overgedragen zijn aan de Veiligheidsregio speelt hierin een belangrijke rol. Gennep maakt sinds begin dit jaar met Mook, Bergen en Venray deel uit van het nieuwe brandweerdistrict Venray. Dat behoort weer tot de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  De leiding van het nieuwe brandweerdistrict kiest ervoor om eerst op andere manieren te proberen het aantal loze meldingen terug te dringen. "Daar hoort het versturen van rekeningen niet bij", zegt een woordvoerder van de districtsbrandweer.
  Van landelijk actieplan TOOM (Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen), met nadruk op instructie en voorlichting, wordt veel verwacht. Volgens de brandweer van Gennep dreigt eind dit jaar weer een recordaantal vergeefse uitrukken. Het aantal meldingen staat nu alweer op 85. Over heel 2011 waren dat er 115.

  Onderwerp: Blussers komen nog te vaak te laat
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EPE - Uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de opkomsttijden van de brandweer blijkt dat in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in 52 procent van de gevallen voldaan wordt aan de opkomsttijden.
  In de gemeente Epe specifiek gaat het om 61 procent van de gevallen waarin de eerste tankauto voldoet aan de gestelde normtijd.
  Het landelijke gemiddelde ligt met 67 procent hoger, maar de regionale cijfers liggen in lijn met andere regio's die niet erg verstedelijkt zijn en een groot landelijk gebied moeten dekken. ,,De praktijkcijfers van de inspectie komen niet als een verrassing. Het is maar sterk de vraag of we ons ten aanzien van de opkomsttijden nog veel kunnen verbeteren'', zegt burgemeester Hans van der Hoeve. ,, De wettelijke normen voor de opkomsttijden zijn strak geformuleerd en niet passend voor een landelijke regio. Met het huidige aantal vrijwilligers, brandweerkazernes en middelen lijkt substantiële verbetering niet mogelijk.''
  De percentages gehaalde opkomsttijden zijn volgens Van der Hoeve bestuurlijk beoordeeld als 'verantwoord'. ,,Voor Epe wordt overdag 61 procent van de opkomsten binnen de landelijke normtijd gehaald, 's nachts is dat 68 procent. Dit is aanmerkelijk meer dan in veel andere gemeenten.''
  De komst van een nieuwe kazerne in Epe zal weinig verandering brengen: ,,Ook voor de nieuwe kazerne zullen de huidige opkomsttijden behouden blijven.''

  Onderwerp: Brochure waterveiligheid in buitendijkse gebieden
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De feitelijke situatie voor waterveiligheid in buitendijkse gebieden is in beeld gebracht. Uit onderzoek blijkt dat de kans op slachtoffers door hoogwater over het algemeen zeer gering is in gebieden waar men in Nederland buitendijks mag wonen, werken en recreëren.
  Meestal is er slechts sprake van wateroverlast. Voor buitendijkse gebieden gelden andere regels en voorzieningen dan voor binnendijkse gebieden. In de praktijk blijkt dat deze aspecten bij de betrokkenen niet goed bekend zijn. Deze brochure gaat in op de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
  Betrokken overheden gaan samen vervolgacties starten om het buitendijks beleid beter te implementeren. Daar hoort in ieder geval een handreiking voor gemeenten bij om de risicocommunicatie voor burgers en bedrijven te verbeteren. Het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het nationale Deltaprogramma verkent de instrumenten voor de ondersteuning van ruimtelijke afwegingen, bijvoorbeeld voor kwetsbare functies. Hierbij is zowel aandacht voor het binnendijks als voor het buitendijks gebied.

  Onderwerp: Odfjell mag 13 tanks gebruiken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tankopslagbedrijf Odfjell in Rotterdam mag 13 van de 283 tanks weer in gebruik nemen. De Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de veiligheidsregio hebben de tanks gecontroleerd en veilig bevonden.
  In totaal zijn nu 166 tanks leeggemaakt. Alle tanks op het terrein worden geleegd en krijgen een onderhoudsbeurt.
  De veiligheidsregio en de DCMR bekijken daarna of de tanks weer in gebruik mogen worden genomen. Onder meer de koel- en blusvoorzieningen moeten daarvoor in orde zijn.
  In juli erkende Odfjell dat het bij het bedrijf sprake was van een "ernstig veiligheidsrisico". Er waren onder meer problemen met koelsystemen die de tanks moeten beschermen tegen brand.
  Odfjell besloot eind vorige maand onder druk van de inspectiediensten het werk helemaal stil te leggen. Het is niet bekend of het werk bij de 13 goedgekeurde tanks nu wordt hervat.

  Onderwerp: Mosselpercelen gesloten zonder overleg met veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De mosselsector heeft vorige week zelf mosselpercelen gesloten zónder dat de VeiligheidsRegio hierover werd geinformeerd. Dat zegt burgemeester Gerard Rabelink vrijdag in WereldRegio. Rabelink reageert hiermee op geluiden, dat de strijd tegen de alg de mosselsector onnodig in gevaar gebracht zou hebben.
  ,,Ik heb het op teletekst zien staan. Binnen de VeiligheidsRegio is daar nooit over gesproken," aldus de burgemeester. De sector had de percelen bij Ouwerkerk zelf gesloten als voorzorgsmaatregel. Er was immers een zeer giftige alg waargenomen in de kreek van Ouwerkerk. En dat water werd naar de Oosterschelde gepompt door het waterschap. Maar sluiting van de mosselpercelen is een keuze van de mosselsector zelf geweest. Korte tijd later werden ze weer geopend.

  Onderwerp: Ambulances Wijchen en Druten naar Beuningen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BEUNINGEN - De ambulanceposten van Wijchen en Druten worden opgeheven. In plaats daarvan komt er een nieuwe post in Beuningen. Op die manier hoopt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de ambulances beter over de regio te spreiden. Dat moet weer leiden tot kortere aanrijtijden.
  "Onlangs is in Nijmegen een ambulance verplaatst naar bedrijventerrein Winkelsteeg, aan de westkant van de stad", zegt Mac Honigh, directeur ambulancedienst van de Veiligheidsregio. "Die neemt ook Dukenburg en een deel van Wijchen voor zijn rekening. De ambulance in Druten heeft een relatief klein verzorgingsgebied. In dat licht bezien is het efficiënter om Wijchen en Druten op te heffen en een nieuwe post in Beuningen te openen."


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.