Week: 32 van 5 tot en met 11 augustus 2012


Nieuws van Internet:
 • WPC dicht door wateroverlast
 • Werknemers Odfjell blijven in dienst
 • Groot Alarm geslagen om giftige alg in Zeeuwse plaats Ouwerkerk
 • Giftige alg in deel Oosterschelde
 • Extra maatregelen tegen hoogwater
 • Vrijdag meer duidelijk over alg
 • Computervirus beschadigt Office bestanden
 • Water uit algenkreek kan weer naar Oosterschelde
 • Netcentrisch werken bij waterschappen
 • Oosterscheldewater weer schoon
 • Limburg: problemen Belgische kerncentrale


 • Onderwerp: WPC dicht door wateroverlast
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Het hoofdkantoor van het Havenbedrijf Rotterdam, het World Port Center, is wegens wateroverlast gesloten. Een groot deel van medewerkers van het Havenbedrijf, de Veiligheidsregio en Eneco kan nu niet aan het werk in het gebouw.
  Dat meldt RTV Rijnmond. Om te voorkomen dat kortsluiting ontstaat in de door hevige regenval ondergelopen kelder van het gebouw, is de stroom in het hele pand uitgeschakeld.
  Volgens het Havenbedrijf werkt de verkeersleiding gewoon door en wijkt de meldkamer van de Veiligheidsregio uit naar het politiekantoor aan de Boezembocht.
  Als het probleem niet snel kan worden opgelost, wordt een noodvoorziening in gebruik genomen om dinsdag weer gewoon aan het werk te kunnen in het World Port Center.

  Onderwerp: Werknemers Odfjell blijven in dienst
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 6 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Alle bijna 350 werknemers bij tankopslagbedrijf Odfjell in Rotterdam blijven in dienst van het bedrijf. Nu het bedrijf volledig is stilgelegd, verdwijnen er geen banen. "We hebben juist nu iedereen heel erg hard nodig", aldus de woordvoerder van het bedrijf.
  De provincie Zuid-Holland verklaarde eerder dat het wel 2 jaar kan duren voordat het bedrijf weer volledig draait. Odfjell kan stap voor stap wel weer gaan werken met de tanks die door de autoriteiten zijn goedgekeurd. Wanneer dat is, blijft vooralsnog onduidelijk. "Wij hopen zo snel mogelijk", aldus Odfjell.
  De werknemers richten zich komende maanden op het inspecteren van onder meer opslagtanks, het onderhoud ervan en het keuren. "Dan hopen we op een gegeven moment weer operationeel te worden. We hebben immers ook tankputten van nog geen 3 jaar oud. We hopen dat die zo snel mogelijk worden goedgekeurd", aldus de woordvoerder van Odfjell.
  Het bedrijf levert nu continu informatie aan bij de autoriteiten. Die moet leiden tot het weer in gebruik nemen van tanks. De Milieudienst Rijnmond (DCMR) gaat met de andere inspectiediensten per tank de veiligheid en werking van de koel- en bluswatervoorzieningen beoordelen. Ook wordt per tank de conditie van de tank zelf beoordeeld, stelt de milieudienst.
  "De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houden strikt vast aan één protocol voor ingebruikname van tanks. Dit protocol houdt in dat Odfjell de tanks pas weer in gebruik mag nemen als voldaan wordt aan de strikte eisen - aan te tonen door middel van live tests per tank - voor de blus- en koelsystemen en de integriteit van de tanks", aldus de DCMR.

  Onderwerp: Groot Alarm geslagen om giftige alg in Zeeuwse plaats Ouwerkerk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zeeland heeft vanmiddag alarm geslagen omdat een giftige alg is gevonden in een kreek in het plaatsje Ouwerkerk. Voorlopig mag niemand in het water bij Ouwerkerk zwemmen.
  Vorige week is er in Ouwerkerk een hond overleden die in de kreek had gezwommen. In zijn maag werd de giftige alg aangetroffen. De lokale autoriteiten, die rond twaalf uur vanmiddag een alarm voor een zogeheten Grip 3-rampenscenarion deden uitgaan, gaan de kreek nu verder onderzoeken. De Veiligheidsregio was aan het begin van de middag nog in overleg over de situatie in Ouwerkerk.

  Onderwerp: Giftige alg in deel Oosterschelde
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZIERIKZEE - Een giftige alg met de naam dinoflagellaat die in hoge concentratie is gevonden in een kreek bij het Zeeuwse Ouwerkerk, is via gemalen ook gespuid in de Oosterschelde. Het zwemmen in de rivier vlakbij de Ouwerkerkse gemalen wordt daarom afgeraden. Het Waterschap heeft het spuien van het water naar de Oosterschelde voor in ieder geval 24 uur gestopt.
  Dat heeft burgemeester Gerard Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland dinsdag gezegd. Er wordt nog onderzocht hoe giftig de stof is die de alg afscheidt. Op z'n vroegst vrijdag is daarover duidelijkheid. In de Oosterschelde wordt veel gezwommen.
  De hoge concentratie van de alg in de kreek was dinsdag aanleiding om groot alarm te slaan en alle hulpdiensten bijeen te roepen. Vorige week overleed een hond, nadat die in aanraking was gekomen met het water in de kreek. Daarna is zwemmen afgeraden. Dinsdag kwam het er tot een zwemverbod. De GGD Zeeland weet niet of mensen in aanraking zijn gekomen met de alg. Er is een telefoonnummer geopend voor vragen over de situatie: 0118-421198.
  Maandag werd bekend dat de alg er was, alleen was de concentratie nog onduidelijk. Nadat dat dinsdag duidelijk werd, volgde een zogenaamde grip3-melding, waarop de diverse betrokken instanties in actie kwamen.
  De dinoflagellaat wordt gegeten door schelpdieren. Die zijn door mensen wel te eten. Wel wordt afgeraden om zelf oesters of mosselen te gaan rapen. Inname van het gif kan volgens de GGD leiden tot maag- en darmklachten. Er is een variant van de alg waarbij het gif het zenuwstelsel kan aantasten, maar daarvan is volgens de GGD hoogstwaarschijnlijk geen sprake.

  Onderwerp: Extra maatregelen tegen hoogwater
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOOK/GENNEP - Op een groot aantal plaatsen langs de Maas in Noord- en Midden-Limburg zijn aanvullende maatregelen nodig om overlast van hoogwater tegen te gaan. Het waterschap Peel en Maasvallei en de Veiligheidsregio Limburg-Noord maken na de zomer nadere maatregelen bekend.
  Het waterschap en de veiligheidsregio overleggen momenteel over de noodzakelijke aanvullende maatregelen. Ze zijn nodig nu onlangs bij onderzoek van het schap is gebleken dat bij diverse, vooral kleinere plaatsen en buurtschappen, de hoogwaterbescherming nog niet aan de normen voldoet. Het waterschap en de veiligheidsregio willen nu een plan van aanpak voor die plaatsen, waarin staat wat er moet gebeuren als zich daar toch hoogwater voordoet.
  Een woordvoerder van het Noord-Limburgse waterschap kan nog niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen. Ook kan hij nog niet exact aangeven voor welke plekken precies de maatregelen moeten gelden.
  Tientallen kilometers langs de Maas in Noord- en Midden-Limburg hebben anno 2012 echter niet het gewenste beschermingsniveau tegen hoogwater. Het waterschap verwacht dat de beveiliging pas in 2024 aan de normen voldoet. Dat houdt in een bescherming tegen een overstroming die zich eens in de 250 jaar kan voordoen.
  In de gebieden direct aan de Maas gelegen met een hoge bevolkingsconcentratie zoals Venlo en Gennep, voldoet de hoogwaterbescherming wel al aan dat gewenste niveau. Onder meer in de gemeente Gennep zijn de voorbije jaren kades en dijken opgehoogd.

  Onderwerp: Vrijdag meer duidelijk over alg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het onderzoek naar de giftigheid van de alg die werd gevonden in een Zeeuwse kreek wordt waarschijnlijk vrijdag afgerond. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland woensdag. Na de ontdekking van de alg dinoflagellaat werd dinsdag groot alarm geslagen.
  Vorige week overleed een hond die in de kreek had gezwommen. In de maag van het dier werd de giftige alg aangetroffen. Daarop nam waterschap Scheldestromen samen met Rijkswaterstaat monsters in de kreek op Schouwen-Duiveland. De alg werd aangetroffen in het oostelijke gedeelte van de Ouwerkerkse Kreek.
  Inmiddels is een zwemverbod van kracht voor de hele kreek. Ook is het spuien van water uit de kreek naar de Oosterschelde tot nader order stopgezet. Zwemmen en het rapen van schelpdieren in de Oosterschelde wordt ontraden in de buurt van de kreek. Daarnaast staan er waarschuwingsborden.

  Onderwerp: Computervirus beschadigt Office bestanden
  Thema: veiligheid
  Datum: 9 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) onderzoekt meldingen van besmettingen met een nieuw computervirus dat Microsoft Office bestanden van gemeenten en instellingen beschadigt.
  Samen met andere onderzoekspartijen wordt de werking van het virus bekeken. Daarnaast worden te nemen maatregelen geïnventariseerd. Het NCSC heeft hierover op woensdag 8 augustus al een eerste waarschuwing uitgestuurd. Bij het Nationaal Cyber Security Centrum zijn tot nu iets meer dan tien organisaties bekend die door het virus zijn getroffen.
  Wanneer meer informatie beschikbaar is over de werking en de bestrijding van het virus zal NCSC hierover de website NCSC Actueel en Waarschuwingsdienst.nl berichten.
  Het NCSC draagt sinds 1 januari 2012 bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren van inzicht en het bieden van handelingsperspectief.

  Onderwerp: Water uit algenkreek kan weer naar Oosterschelde
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 9 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OUWERKERK - Overtollig water in de Ouwerkerkse Kreek kan als dat nodig is worden overgepompt naar de Oosterschelde. Het westelijke deel van de kreek blijkt niet besmet met de giftige alg dinoflagellaat, zo liet de Veiligheidsregio woensdag weten.
  Het waterschap Scheldestromen kan nog niet spuien via het gemaal in het oosten. Mocht er te veel water in de kreek komen, dan kan dat nu worden weggepompt via het westelijk deel. Rond het oostelijk deel worden dammen geplaatst, om de besmetting te isoleren.Zwemmen op alle Ouwerkerkse stranden is sinds woensdag verboden vanwege veiligheid rondom de pompactiviteiten.Het waterschap voert onder meer extra controles uit van de waterkwaliteit in de kreek.
  Rijkwaterstaat controleert daarnaast de verspreiding van de alg in de Oosterschelde. Ook controleert die instantie of mosselen en andere schelpdieren vergiftigd raken. Als het weer gelijk blijft, kan het water in de kreek tot zondag worden geïsoleerd. Voor de periode daarna wordt nog gekeken wat mogelijk is.
  Onderzoeken naar giftigheid van de alg en het verspreidingsgebied worden op z'n vroegst vrijdag verwacht.
  Mosselen die deze en vorige week de handel in zijn gegaan, zijn gecontroleerd en schoon, benadrukte Jaap Holstein, secretaris van de Vereniging van Mosselhandelaren. De Veiligheidsregio Zeeland bevestigde woensdag dat controles door het Productschap Vis geen vervuiling hebben uitgewezen.
  "Ik heb goede hoop dat de alg snel weg is. Redelijkerwijs kun je ervan uitgaan dat er donderdag weer gewoon kan worden gevist in de Oosterschelde", aldus Holstein. De eerste uitslagen van controles op mosselen die dinsdag, nadat de besmetting duidelijk werd, nog in het water lagen worden later deze week bekend.

  Onderwerp: Netcentrisch werken bij waterschappen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 9 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In de veiligheidsregio's heeft de noodzaak van verbetering van de informatievoorziening bij rampen en crises geleid tot de invoering van de werkwijze 'netcentrisch werken'. Deze werkwijze wordt ondersteund door het LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem).
  Met de netcentrische werkwijze wordt beoogd om tijdens een ramp of crisis een voor iedereen toegankelijk, actueel beeld van de calamiteit en de stand van zaken van de bestrijding te presenteren. Zo kunnen sneller betere besluiten worden genomen, waardoor het aantal slachtoffers en de optredende schade kan worden beperkt.

  Onderwerp: Oosterscheldewater weer schoon
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OUWERKERK - Het water van de Oosterschelde is weer als normaal. De veiligheidsregio Zeeland heeft dat vrijdag laten weten nadat de uitslag van testen naar de aanwezigheid van de giftige alg dinoflagellaat van Rijkswaterstaat bekend werd.
  Het is het Waterschap Scheldestromen gelukt om de besmetting met de alg te isoleren in het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek. Experts zoeken naar oplossingen om de kreek te zuiveren. De bestrijding is ingewikkelder dan gedacht, omdat het om een niet-inheemse alg gaat.
  Dinsdag werd in Zeeland groot alarm geslagen nadat de alg via een gemaal in de Oosterschelde terechtkwam.
  Om welke variant van de dinoflaggellaat het in de Ouwerkerkse Kreek gaat, is nog niet bekend. Dat wordt onderzocht. Een woordvoerster van de veiligheidsregio zei vrijdag dat ze de uitslag daarvan uiterlijk maandag heeft. Ook is dan pas iets te zeggen over de giftigheid van de alg.
  Het verbod op mosselvangst werd donderdag al opgeheven, nadat de mosselen op besmetting waren getest. Het zwemverbod op de stranden bij Ouwerkerk is opgeheven. Wel wordt zwemmen vanwege veiligheid rondom pompwerkzaamheden nog steeds afgeraden. Schelpdieren rapen wordt zoals altijd afgeraden.

  Onderwerp: Limburg: problemen Belgische kerncentrale
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MAASTRICHT - De veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt donderdag melding van mogelijke problemen bij de kerncentrales in Doel en Tihange in België. De melding volgt op grote zorgen die onder meer bij de provincie Limburg bestaan over de kerncentrale in Tihange. Limburg wil sluiting van de verouderde centrale ten zuiden van Maastricht.
  Tijdens regulier onderhoud zijn afwijkingen geconstateerd in de dichtheid van de wand van een van de reactoren in de kerncentrale van Doel bij Antwerpen. De reactor Tihange2 van de kerncentrale Tihange ten zuiden van Maastricht, is van dezelfde fabrikant. Daar wordt reactor Tihange2 de komende week stilgelegd in verband met gepland onderhoud. De komende maand worden daarbij ook metingen verricht.
  Reactor Doel3 ligt sinds juli stil voor groot onderhoud. Dat duurt nog tot 31 augustus. "Er is geen acuut gevaar", concludeert de veiligheidsregio op grond daarvan. De Belgen hebben laten weten extra onderzoek in te stellen bij beide reactoren.
  De Belgen stelden het ministerie van Economische Zaken van de problemen op de hoogte. Het ministerie seinde vervolgens de veiligheidsregio in. Deze regio reageert tevreden op de voorgenomen stillegging van reactor Tihange2.
  Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) heeft de Belgen gevraagd hem bij te blijven praten over de verdere ontwikkelingen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.