Week: 31 van 29 juli tot en met 4 augustus 2012


Nieuws van Internet:
 • Odfjell over twee jaar pas weer volledig actief
 • Odfjell komt snel naar buiten met plan van aanpak
 • Eerste Nieuwsbrief Noord-Holland Noord
 • 'Aboutaleb faalde in aanpak Odfjell'
 • 'Vuurwerkbom' in woonwijk Heerhugowaard
 • Veiligheid evenementen in Limburg-Noord op orde
 • Hardenberg wil plek in Veiligheidshuis
 • Stekker nu al uit duikteam
 • Stuurmanskunst: bestuurlijke kijk op incidentbestrijding


 • Onderwerp: Odfjell over twee jaar pas weer volledig actief
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het kan wel twee jaar duren voordat het tankopslagbedrijf Odfjell weer volledig draait. Ondertussen kan het bedrijf wel weer gaan werken met de tanks die geen gevaarlijke stoffen bevatten. Wanneer dat is, blijft vooralsnog onduidelijk.
  Dat zei een woordvoerster van de provincie Zuid-Holland. Het bedrijf moest de werkzaamheden volledig stilleggen na een gesprek vrijdagmiddag met onder meer de Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het bedrijf mag geen laad- en losactiviteiten van trucks, wagons, binnenvaart- en zeeschepen meer uitvoeren.
  Bij de provincie Zuid-Holland wordt bekeken hoe om te gaan met allerlei deadlines die komende week bij Odfjell zouden aflopen. 'Het bedrijf kan nu zijn stilgelegd maar we moeten blijven handhaven, ook omdat Odfjell het vertrouwen van de overheid flink heeft verspeeld. Daarom blijft het verscherpt toezicht van kracht.'
  De inspecties in de afgelopen maanden waren wisselend van aard. Bij nacontroles, soms wekelijks, bleken onder meer de koel- en blusinstallties niet altijd goed te werken. 'Afgelopen week waren bepaalde zaken weer niet opgelost en toen was de maat vol', zegt de provinciewoordvoerster.
  Hoewel niet alle tanks - Odfjell heeft er bijna 300 - leeg hoeven, worden ze komende maanden wel allemaal getest. Van de 140 tanks die wel leeg moeten, moet naar verwachting een deel volledig worden vervangen en een deel worden gerepareerd. Daarnaast moeten allerlei voorzieningen worden aangebracht om ze weer operationeel te krijgen.
  'Waar het vooral om draaide was dat de koel- en blusinstallaties in de verschillende tanks keer op keer niet goed werkten. Daardoor kon het bedrijf niet acuut reageren als er een brand zou uitbreken.' Als die zijn vervangen en wel goed zijn bevonden, moet alles worden getest en dan kan een tank in gebruik worden genomen.
  De brandweer die nu 24 uur op het bedrijf aanwezig is, is daar op kosten van Odfjell. De kosten van de vele inspecties die Odfjell kreeg, worden niet verhaald op het bedrijf.

  Onderwerp: Odfjell komt snel naar buiten met plan van aanpak
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tankopslagbedrijf Odfjell werkt achter gesloten deuren aan een oplossing voor het niet behalen van de veiligheidsvoorschriften. "We zijn bezig met een plan", liet woordvoerder Theo Kruithof weten. "Dat werken we nu verder uit. Maar tot die tijd doen we geen uitspraken naar buiten toe."
  Eerder vandaag werd via een persbericht van de provincie Zuid-Holland bekend gemaakt dat het nog twee jaar kan duren voor het bedrijf weer volledig draait. Odfjell moest afgelopen vrijdag de werkzaamheden volledig stilleggen na een gesprek met de Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
  Hoe lang het gaat duren voor Odfjell naar buiten treedt met informatie is nog onduidelijk. Kruithof: "Het gaat geen weken meer duren, want wij willen ook zo snel mogelijk verder. Maar dat moet wel veilig uiteraard." Om de veiligheid te waarborgen is de brandweer 24 uur per dag aanwezig op het terrein van Odfjell.

  Onderwerp: Eerste Nieuwsbrief Noord-Holland Noord
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 31 juli 2012
  Lees hier de Nieuwsbrief >>

  Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft in juli 2012 de eerst nieuwsbrief uitgebracht met informatie uit de regio Alkmaar, Noordkop en West Friesland. Klik op de link voor de inhoud van de nieuwsbrief.

  Onderwerp: 'Aboutaleb faalde in aanpak Odfjell'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en havenwethouder Jeannette Baljeu hebben gefaald in de aanpak van het tankopslagbedrijf Odfjell in de Maasstad. Dat stellen GroenLinks en Leefbaar Rotterdam nu de volledige bedrijfsvoering daar stil is komen te liggen.
  "Eind juni verzekerden de burgemeester en de havenwethouder in een raadsdebat dat de situatie bij Odfjell veilig was. Dat blijkt een valse geruststelling te zijn geweest", stelt Arno Bonte van GroenLinks. Samen met Leefbaar Rotterdam wil de partij dat Aboutaleb in de eerstvolgende raadsvergadering op 6 september na het zomerreces uitlegt waarom de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet eerder ingreep.
  Een woordvoerster van de gemeente verklaart dat wel degelijk is beloofd dat er op een passende manier wordt ingegrepen als er sprake is van acuut gevaar.
  De twee oppositiepartijen willen dat de veiligheidsregio veel actiever controleert of chemiebedrijven zich aan de veiligheidseisen houden. Beide partijen dienen opnieuw een voorstel in tot een raadsenquête naar het functioneren van de chemie-inspecties in de Rotterdamse haven, onder meer door de Milieudienst Rijnmond. Eerder kreeg dat voorstel geen meerderheid.
  "Inwoners van de regio Rijnmond hebben jarenlang naast een tikkende tijdbom gewoond. En wie weet welke risico's we bij andere bedrijven nog lopen." Bonte vindt dat de veiligheidsregio laks is geweest en omwonenden onnodig in gevaar zijn gebracht.
  Bij de gemeente Rotterdam wilde een woordvoerder maandag niet reageren op de sluiting van het bedrijf in de haven van Rotterdam. "De verantwoordelijke instantie in deze is de provincie Zuid-Holland", aldus de woordvoerder. Dat het bedrijf met zoveel kans op gevaar voor de omgeving binnen de gewestgrenzen ligt en Aboutaleb voorzitter is van de veiligheidsregio in het gebied, doet volgens de woordvoerder niet ter zake.

  Onderwerp: 'Vuurwerkbom' in woonwijk Heerhugowaard
  Thema: vuurwerk
  Datum: 2 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HEERHUGOWAARD - De politie heeft een flinke en vooral gevaarlijke partij vuurwerk in een woning in Heerhugowaard gevonden. ,,Je moet niet willen weten wat er gebeurt als dat in je huis ontploft'', aldus een woordvoerder.
  Het betrof bijna vijftig kilo, dat opgeslagen was in een dichtbevolkte woonwijk, in een huis aan de Weerelaan. De helft bestond uit consumentenvuurwerk, dat in een dergelijke hoeveelheid thuis mag worden bewaard. Dat geldt niet voor de andere helft, die onder de noemer 'zwaar professioneel voorwerk' valt.
  De politie onderzocht de woning naar aanleiding van informatie die voortkwam uit een ander, landelijk, onderzoek.
  Het vuurwerk werd in beslag genomen. De bewoner van het pand, een 30-jarige man, was tijdens het onderzoek niet aanwezig. Hij is later aangehouden voor verhoor.

  Onderwerp: Veiligheid evenementen in Limburg-Noord op orde
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 2 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de organisatie van veiligheid en gezondheid bij evenementen op orde. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  De Veiligheidsregio Limburg-Noord is een samenwerkingsverband tussen de Brandweer Limburg-Noord, GHOR Limburg-Noord, Politie Limburg-Noord en vijftien gemeenten. De resultaten van het onderzoek zijn samengebracht in een landelijk rapport en bevat een aantal aanbevelingen om de bescherming van de gezondheid van publiek bij evenementen te verbeteren. De Veiligheidsregio Limburg-Noord is trots op de manier waarop de partners samenwerken op het gebied van evenementenveiligheid en gezondheidsbescherming. Naast ontspanning brengen evenementen ook risico's met zich mee. Om deze risico's tijdens evenementen weg te nemen of te verkleinen bestaat in de regio Limburg-Noord een integraal regionaal evenementenbeleid. Dit beleid zorgt ervoor dat ieder evenement wordt gewogen aan de hand van risico's dat het met zich meebrengt. Om de hoogte van het risico te bepalen wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid verwachte bezoekers, de ligging van het terrein en de activiteit die er plaats gaat vinden. Hoe hoger de risicoscore hoe uitgebreider de aanpak. De evenementen in de regio worden jaarlijks in een vroeg stadium verwerkt in een evenementenkalender. Daardoor kan de Veiligheidsregio de hulpverleningscapaciteit goed afstemmen en wordt voorkomen dat (te)veel evenementen gelijktijdig plaatsvinden. Na het indienen van de vergunningaanvraag wordt bij alle hoge risico-evenementen een scenarioanalyse uitgevoerd. Scenario's als slecht weer, rellen, verdrukkingen etc. worden nauwkeurig gewogen en gekoppeld met een passende oplossingsgerichte maatregel. Maatregelen kunnen preventief en repressief van aard zijn. De benodigde maatregelen worden samen met de evenementenorganisatie verwerkt in praktische plannen. Deze gemaakte afspraken worden vlak voor de aanvang van het evenement gecontroleerd op juiste uitvoering. Ook tijdens het evenement vindt periodiek overleg plaats. Om de kwaliteit te blijven borgen van de 'organisatie van de Veiligheid en Gezondheidsbescherming bij evenementen' bestaat er een werkgroep waarin gemeenten en hulpiensten vertegenwoordigd zijn. Door het actief volgen van de veiligheidsontwikkelingen op evenementengebied, wordt het evenementenbeleid steeds in kwaliteit verbeterd. Tevens organiseert de werkgroep jaarlijks scholingen voor alle gemeenten en hulpdiensten.

  Onderwerp: Hardenberg wil plek in Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 2 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HARDENBERG - De gemeente Hardenberg sluit zich toch aan bij het Veiligheidshuis IJsselland, dat in 2009 is gestart."Hardenberg wilde eerst de meerwaarde zien en anderen hebben ons kunnen overtuigen", geeft wethouder Douwe Prinsse als motivatie. "De oplossingskans van problemen is groter door alle disciplines bij elkaar te hebben." Een van de redenen om aan te haken is de aanstaande vorming van het nieuwe politieteam Vechtdal (in het kader van de oprichting van de Nationale Politie). Veiligheidshuis IJsselland is geen fysiek pand, maar bestaat uit drie veiligheidsmakelaars.
  Hun rol is verbinden, informeren, adviseren en onderzoeken van alternatieven in aanpak. De term veiligheidshuis is een verzamelnaam voor een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners om samen overlast en criminaliteit aan te pakken. Het doel is verbetering van de samenwerking tussen gemeenten, Openbaar Ministerie en zorginstellingen.
  Veiligheidshuis IJsselland richt zich onder meer op (jeugd)overlast, huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboys en nazorg voor ex-gedetineerden. Dit zijn actuele thema's in Hardenberg.
  De deelname kost de gemeente ruim tienduizend euro per jaar. Na een jaar volgt een evaluatie en kijkt Hardenberg of de gemeente aangesloten wil blijven bij Veiligheidshuis IJsselland.

  Onderwerp: Stekker nu al uit duikteam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWARTEWATERLAND - Het duikteam van de brandweer van de gemeente Zwartewaterland stopt per direct. De gemeente heeft besloten per 1 augustus de stekker al uit dit onderdeel van de gemeentelijke brandweer te trekken.
  Aanvankelijk zou dat 1 januari 2014 pas gebeuren. De Veiligheidsregio IJsselland besloot na een onderzoek naar de vier aanwezige duikteams dat vanaf die datum de teams van Kampen en Zwartewaterland stoppen en alleen Deventer en Zwolle blijven bestaan. De gemeente Zwartewaterland wacht dat moment niet af. Ze zou de komende jaren veel tijd en geld moeten investeren voor het opleiden van nieuwe duikers en vindt dat in het licht van de naderende opheffing van het team niet verantwoord. Nieuwe duikers zouden immers nog maar kort actief kunnen zijn binnen het team van Zwartewaterland. Ook de belasting van de vrijwillige personeelsleden en een verzwaring van de Arbo-regelgeving, opleidingseisen en geoefendheid heeft bijgedragen aan dit besluit. Bij incidenten waarbij de inzet van duikers noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van de duikteams van Zwolle en Kampen. Het team van Zwartewaterland heeft 25 jaar bestaan.

  Onderwerp: Stuurmanskunst: bestuurlijke kijk op incidentbestrijding
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 augustus 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op donderdag 2 augustus 2012 is het boek Stuurmanskunst verschenen. Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ), Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) en Veiligheidsregio Zeeland. Het boek Stuurmanskunst geeft, vanuit het perspectief van de bestuurder, een beeld van de huidige stand van zaken van incidentbestrijding op het water. Voor het boek zijn diverse bestuurders geïnterviewd die bij dit onderwerp betrokken zijn.
  Aan de basis voor de huidige vorm van de incidentbestrijding op het water ligt het Handboek Incidentbestrijding op het water, opgesteld vanuit het project Waterrand.(2006-2009). Doel van dit project was het versterken van en komen tot een uniforme werkwijze voor de multidisciplinaire incidentbestrijding op het water.
  Tot op heden is er al veel gebeurd met de resultaten van Waterrand. Voor diverse Samenhangende Risico Watersystemen als bijvoorbeeld het IJsselmeergebied, de Waddenzee, het Noordzeekanaal, hoofdvaarwegen, grote Friese Meren en Delta Wateren zijn of worden Incidentbestrijdingsplannen ontwikkeld (IBP) en geïmplementeerd.
  Bestuurlijke aandacht voor incidentbestrijding op het water blijft echter noodzakelijk. De verantwoordelijke bestuurder, in de meeste gevallen de burgemeester, is in de rol van aanjager en regisseur essentieel voor het welslagen van het versterken van de incidentbestrijding op het water.
  Daarom is het boek Stuurmanskunst onder meer verspreid onder alle burgemeesters in Nederland. Ook de directies van veiligheidsregio's en crisispartners ontvangen een exemplaar.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.