Week: 30 van 22 tot en met 28 juli 2012


Nieuws van Internet:
 • Enorm veiligheidsrisico bij Odfjell
 • Veiligheidsregio zoekt nieuwe directeur
 • Vijf tanks Odfjell leeg
 • Sirenemast in Scherpenisse doet het weer
 • Brandweer schiet zich zelf te hulp
 • Gemeentesecretaris Hilda Raasing neemt afscheid van Den Helder
 • Leidingen tanks toch slecht
 • Odfjell stopt met werkzaamheden
 • Uitruknorm gemeente Bronckhorst blijft probleem
 • Interview met ketenregisseur Anton Wildboer van West-Friesland


 • Onderwerp: Enorm veiligheidsrisico bij Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlek-gebied is vrijddag door de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bestuursdwang aangezegd, in aanvulling op eerdere handhavingsmaatregelen. Bij tankput 2 en 4 is onvoldoende bewezen dat blus- en koelvoorzieningen in orde zijn waardoor sprake is van een ernstig veiligheidsrisico. Het bedrijf moet binnen 48 uur vijf tanks leeghalen. Ook moet het bedrijf in de tussentijd zorgen voor maatregelen om een incident te voorkomen. De vijf tanks die binnen 48 uur, dat wil zeggen uiterlijk 22 juli om 17.00 uur, moeten worden leeggehaald, bevatten stoffen waarvoor de blus- en koelvoorzieningen nodig zijn.
  Nog zeven andere tankputten en de bijbehorende koel-en blusvoorzieningen zijn vergelijkbaar van opbouw. De tanks zijn namelijk binnen dezelfde periode gebouwd (1957 tot 1963) en ze zijn vergelijkbaar van constructie. Ook hier is daarom mogelijk sprake van het niet in orde zijn van de koel- en blusinstallaties en daarmee een mogelijk ernstig veiligheidsrisico. Een tankput is een met dijken afgesloten gebied waarin meerdere tanks staan.
  Daarom hebben de DCMR en de VRR besloten deze tankputten en daarmee de koel- en blusinstallaties ook op te nemen in de bestuursdwang. Vrijdag 3 augustus om 06.00 uur moet het bedrijf vijftien tanks uit deze tankputten leeghalen, tenzij wordt aangetoond dat de koel- en blusvoorzieningen bij deze tanks in orde zijn. Ook is geëist bij de bestuursdwang dat het bedrijf zorgt voor extra maatregelen om in de tussentijd een incident te voorkomen. Dit moet gebeuren door 24 uur per dag een brandweereenheid op het bedrijf aanwezig te hebben.
  Bij een nacontrole door de VRR deze week bleken de koel- en blusvoorzieningen van tankput 2 en 4 niet in orde. Het betrof een nacontrole op de dwangsom die door de VRR aan het bedrijf is opgelegd omdat het bedrijf bij de BRZO-inspectie niet kon aantonen dat onderhoud is gepleegd op de koel- en blusinstallaties.
  Voor het uitoefenen van bestuursdwang is de provincie Zuid-Holland eindverantwoordelijk. De provincie is het bevoegd gezag voor de milieuvergunning van Odfjell en heeft de DCMR mandaat gegeven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  Op haar website reageert Odfjell: In het recente verleden heeft zich bij Odfjell Terminals Rotterdam een aantal incidenten voorgedaan die het bedrijf betreurt. Om de milieu- en veiligheidsprestaties te verbeteren werkt Odfjell aan een omvangrijk verbetertraject. Dit traject richt zich op verbeteringen aan de technische integriteit van de terminal, de veiligheidscultuur, het primaire proces en het veiligheidsmanagementsysteem. Het bedrijf hecht er waarde aan om alle belanghebbenden en geinteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de Rotterdamse terminal. Daarvoor gebruikt Odfjell onder andere deze on-line newsroom. Naast regelmatige updates, statements, persberichten en reacties treft u hier de nieuwsbrief voor de medewerkers aan, evenals dossiers over belangrijke thema's voor Odfjell. Voorts communiceert het bedrijf via dit kanaal alle CIN-meldingen en voorziet Odfjell deze van toelichting.

  Onderwerp: Veiligheidsregio zoekt nieuwe directeur
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  PROVINCIE UTRECHT - De Veiligheidsregio Utrecht zoekt een nieuwe directeur. Hans Wink neemt volgend jaar maart afscheid, maar de nieuwe baas wordt al benoemd op 20 september.
  In de selectiecommissie zitten de Utrechtse burgemeester Wolfsen, burgemeester Bolsius van Amersfoort, De Woudenbergse burgemeester Cnossen, burgemeester Van den Brink uit IJsselstein en burgemeester Vermeulen uit Leusden.
  Ook de ondernemingsraad en medewerkers van de VRU worden betrokken bij de keuze van de nieuwe directeur. Een werving- en selectiebureau begeleidt het hele proces. Wink vertrekt omdat hij volgend jaar met vervroegd pensioen gaat.
  In de Veiligheidsregio Utrecht werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, rampenbestrijding.

  Onderwerp: Vijf tanks Odfjell leeg
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 24 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlek-gebied kreeg afgelopen vrijdag 20 juli bestuursdwang aangezegd door de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze bestuursdwang bestaat uit twee eisen. De eerste eis was het leeghalen van vijf tanks voor zondag 22 juli 17.00 uur. Vier van deze vijf tanks waren voor 17.00 uur leeg. De vijfde is naar verwachting vanavond rond 20.00 uur leeg.
  Vanwege koel- en blusvoorzieningen die niet in orde bleken, werd Odfjell verplicht door de DCMR en de VRR binnen 48 uur, vijf tanks leeg te halen en een brandweereenheid continu ter plaatse hebben. Deze maatregelen waren nodig om een groot veiligheidsrisico weg te nemen.
  De vijfde tank is later leeg om logistieke- en veiligheidsredenen. Dit is door de overheidsdiensten officieel goedgekeurd. Deze tank wordt leeggepompt in een schip. Dit schip was niet eerder beschikbaar. De pompsnelheid kan ook niet hoger dan gebruikelijk vanwege de veiligheid.
  De tweede eis uit de vrijdag aangezegde bestuursdwang is het leeghalen van vijftien andere tanks voor vrijdag 3 augustus 06.00 uur tenzij het bedrijf in de tussentijd kan aantonen dat de koel- en blusvoorzieningen bij deze tanks wel in orde zijn. Tot die tijd is het bedrijf verplicht een brandweereenheid continu ter plaatse te hebben.
  Eerder werd het bedrijf ook al bestuursdwang opgelegd voor het niet kunnen aantonen van de integriteit van een aantal tanks en van het in orde zijn van 21 vacuum/drukventielen.

  Onderwerp: Sirenemast in Scherpenisse doet het weer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHERPENISSE - De sirenemast in Scherpenisse doet het weer. Enkele oplettende bewoners hadden onlangs gemeld dat hij geen signaal meer gaf op de eerste maandag van de maand.
  Daarop heeft de gemeente de Veiligheidsregio Zeeland gewaarschuwd. Die heeft het defect weer doorgegeven aan de landelijke organisatie die verantwoordelijk is voor de sirenemasten. Die had het euvel snel verholpen. Er bleek een schakelaar stuk te zijn.
  De gemeente heeft lof voor de oplettende inwoners en roept mensen in andere dorpen op om ook goed op te letten of het proefalarm op de eerste maandag van de maand wel afgaat.

  Onderwerp: Brandweer schiet zich zelf te hulp
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHEVENINGEN - Een grote bestelwagen van de brandweer is dinsdag in het water van de haven van Scheveningen beland. De wagen gleed achteruit een botenhelling af, hoewel brandweerlieden nog probeerden het voertuig tegen te houden. Dat meldde de Veiligheidsregio Haaglanden.
  Een grote sterkere brandweerwagen moest eraan te pas komen om de bestelwagen weer op het droge te trekken. Niemand raakte gewond. Hoe groot de schade aan de wagen is, is niet bekend.
  De bestelwagen was in de haven een reddingsboot van de brandweer aan het oplieren, die na onderhoud was getest.

  Onderwerp: Gemeentesecretaris Hilda Raasing neemt afscheid van Den Helder
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Helder - In een extra bestuursvergadering heeft het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland donderdag Hilda Raasing formeel benoemd als nieuwe Directeur/Regionaal Commandant van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Hilda Raasing werkt sinds 2007 bij de gemeente Den Helder, waar zij de functie van gemeentesecretaris bekleed.
  Hilda Raasing gaat leiding geven aan de bestaande organisatie. Zij zal zich intensief bezig houden met de regionalisering van de brandweer en met veiligheidsvraagstukken in brede zin. "Ik vind het fantastisch om deze nieuwe uitdaging aan te mogen gaan. Naast mijn ervaring als manager in een eindverantwoordelijke functie, biedt het mij ook de gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en mij verder te ontwikkelen in de rol van veranderaar en het bouwen aan een nieuwe organisatie."
  "Den Helder is vijf jaar lang mijn 'thuis' geweest en ik heb mijn werkzaamheden voor de organisatie, het college van burgemeester en wethouders en de raad altijd met veel plezier gedaan. Dat hier nu een einde aan komt doet mij natuurlijk ook een beetje pijn. Partir c'est mourir un peu!"
  Burgemeester Koen Schuiling: "Ze had het zelf, jaren geleden al eens gezegd. Om de vijf jaar wil ze haar blik verbreden en nieuwe dingen doen. En dat gaat onze gemeentesecretaris Hilda Raasing nu, na ruim vijf jaar, doen. Jammer voor ons, maar ik ben blij voor haar en wens haar veel succes in deze uitdagende functie."
  Raasing begint per 15 oktober aan haar nieuwe functie.

  Onderwerp: Leidingen tanks toch slecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AMSTERDAM - Het testen van de blusvoorzieningen bij een aantal tanks op het terrein van Odfjell heeft nog niet tot goed resultaat geleid.
  Vrijdagmiddag presenteren het tankopslagbedrijf bij de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio een plan waarin maatregelen worden aangekondigd voor de korte en lange termijn, meldt RTV Rijnmond. Ook geeft de milieudienst een tussenrapportage over de brandveiligheid van de tanks.

  Onderwerp: Odfjell stopt met werkzaamheden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlekgebied legt zijn werkzaamheden binnen de komende 24 uur vrijwel helemaal stil. Dat is de uitkomst van een gesprek vrijdagmiddag tussen tussen onder meer Milieudienst Rijnmond, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de directie van Odfjell Terminals Rotterdam (OTR).
  De zogenoemde saftey shutdown houdt in dat OTR vrijwel geen laad- en losactiviteiten van trucks, wagons, binnenvaart- en zeeschepen meer uitvoert. "Alleen transporten van producten naar fabrieken zullen doorgang vinden onder verscherpt toezicht in samenwerking met de autoriteiten", verklaarde het bedrijf vrijdag. Het stilvallen van leveringen aan fabrieken kan veiligheidsrisico's in die bedrijven met zich meebrengen.
  DCMR Milieudienst Rijnmond legde een week geleden het bedrijf gedeeltelijk stil vanwege gevaar voor de omgeving. Blus- en koelvoorzieningen waren niet in orde.
  De eerstkomende tijd gaat OTR alle brandblusvoorzieningen testen voordat het bedrijf weer operationeel wordt. Verder zal het bedrijf leidingen van deze voorzieningen op meer dan 140 opslagtanks vervangen door nieuwe.
  De Noorse onderneming zei in een verklaring "de zorgen die rond het bedrijf zijn ontstaan in de directe omgeving" te betreuren. " We hopen dat de safety shutdown en het herstelplan de onrust weg zullen nemen."
  Het was niet de eerste keer dat Odfjell negatief in het nieuws kwam. Er ging een reeks incidenten en overtredingen van milieuregels aan vooraf. De afgelopen 10 jaar is de Rotterdamse terminal 64 keer in de fout gegaan.
  De voorzitter van de raad van bestuur van het Noorse bedrijf, Laurence Odfjell, was vrijdagmiddag aanwezig bij de gesprekken met de Rotterdamse autoriteiten. Hij zal de komende tijd het herstelproces begeleiden. "We gaan alles doen wat nodig is om de situatie op deze terminal te verbeteren", aldus de bestuursvoorzitter.

  Onderwerp: Uitruknorm gemeente Bronckhorst blijft probleem
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HENGELO - De uitruktijden van de brandweer in de gemeente Bronckhorst blijven een probleem.
  Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat in 54 procent van de gevallen de landelijk voorgeschreven opkomstnorm niet wordt gehaald.
  Niettemin vinden B en W van de gemeente Bronckhorst dat deze conclusie (die ook al eerder werd getrokken) geen reden tot grote ongerustheid is. Ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) wijst op het feit dat in deze uitgestrekte gemeente met veel kleine kernen nu eenmaal langere uitruktijden aan de orde zijn.

  Onderwerp: Interview met ketenregisseur Anton Wildboer van West-Friesland
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 juli 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Anton Wildoer, ketenregisseur van het Veiligheidshuis West-Friesland (VHH WF), is trots op de wijze waarop het Veiligheidshuis West-Friesland is opgezet.

  Hoe verliep de start?
  Alle West-Friese gemeenten hebben meegedacht over de inrichting en oprichting. Vanaf de start regionaal, dat is een unicum! Om snel te kunnen starten, is het Veiligheidshuis virtueel geworden. Dat past ook bij de West-Friese nuchtere aanpak. Er wordt gewerkt vanuit het probleem en niet vanuit de structuur. De mens staat centraal. Het synergievoordeel van het kennen en gekend zijn, schuilt niet per definitie in het fysiek bij elkaar zitten. "Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie en geen instituut". De winst zit in het effect, waarbij de vorm bijzaak is.

  Waarom een Veiligheidshuis West-Friesland?
  Partners willen problemen graag gezamenlijk oppakken, maar weten elkaar niet altijd goed te vinden. Dat geldt zeker voor de verschillende domeinen (justitieel, civiel en zorg). Het Veiligheidshuis heeft een belangrijke functie als spin in het web en fungeert als ketenregisseur. Het Veiligheidshuis West-Friesland is binnen Noord-Holland Noord een nieuwkomer met een frisse blik. Het is virtueel en richt zich niet op bulkzaken maar op de Multi-probleem zaken. De casussen worden door alle netwerkpartners goed opgepakt vanuit het besef van urgentie. Belangrijk uitgangspunt is dat de gesprekken plaatsvinden in de gemeente waar de betrokkene woont, zodat de gemeente er direct bij betrokken kan worden.

  Wat is de visie van het Veiligheidshuis West-Friesland over de samenwerking in Noord-Holland Noord?
  De visie voor het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is een sobere maar daadkrachtige aanpak. Met elkaar richten we ons op de complexe probleemgevallen. Investeren in het netwerk, waardoor goede informatie-uitwisseling tot stand komen voor één gezin/persoon/gebied, één plan. Geen fysieke locatie, maar bites for bricks!


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.