Week: 25 van 17 tot en met 23 juni 2012


Nieuws van Internet:
 • Pak doorontwikkeling Loket Omgevingsvergunning landelijk aan
 • GL wil enquête naar falen inspectie in haven
 • NIFV trekt stekker uit crisissysteem Capgemini
 • Gemeenteraad Breda: 'Mogen we een beetje boos zijn?'
 • PWN zit brandweer niet dwars
 • Odfjell legt illegaal bouwproject 'vrijwillig' stil
 • Brandweerzorg is meer dan opkomsttijden
 • Opstelten: brandweer presteert onvoldoende
 • Deel schoonmaakkosten Chemie-Pack niet verhaalbaar
 • Brandweer scoort snelle opkomsttijden


 • Onderwerp: Pak doorontwikkeling Loket Omgevingsvergunning landelijk aan
  Thema: wabo
  Datum: 18 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tekst in verband met auteursrechten verwijderd. Lees dit artikel bij de bron.

  Onderwerp: GL wil enquête naar falen inspectie in haven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - GroenLinks Rotterdam wil een raadsenquête over het functioneren van de inspectiediensten in de haven. Fractievoorzitter Arno Bonte wil het zwaarste onderzoeksmiddel van de raad inzetten, omdat volgens hem de diensten hebben gefaald bij het controleren van chemiebedrijven.
  De aanleiding zijn de aanhoudende problemen bij Odfjell. "Maandag is een rapport van de inspectiediensten DCMR, Arbeidsinspectie en Veiligheidsregio gepubliceerd, waaruit blijkt dat sommige opslagtanks met gevaarlijke stoffen al 31 jaar niet zijn gecontroleerd. Hierdoor is de veiligheid van veel mensen in gevaar gebracht", zegt Bonte.
  Donderdag houdt de gemeenteraad op verzoek van GroenLinks en Leefbaar Rotterdam een spoeddebat over de gang van zaken rond Odfjell. Beide partijen stellen voor om het in opspraak geraakte bedrijf stil te leggen totdat de veiligheid kan worden gegarandeerd.
  De DCMR heeft maandag bekendgemaakt dat Odfjell vóór 1 augustus voor 80 tanks, waarin brandbare stoffen worden opgeslagen, moet aantonen dat ze aan de eisen voldoen. Als dat niet het geval is, moeten ze buiten bedrijf worden gesteld. Andere tanks moeten voor de jaarwisseling veilig zijn.
  Ook wat betreft andere geconstateerde misstanden bij Odfjell heeft DCMR deadlines vastgesteld. Worden die overschreden, dan betaalt Odfjell boetes tot 250.000 euro. De provincie Zuid-Holland zal bovendien de noodzakelijke reparaties laten uitvoeren op kosten van het bedrijf.
  Voor GroenLinks komen de maatregelen van DCMR te laat. "Niet alleen Odfjell is nalatig geweest, maar ook de inspectiediensten hebben grote steken laten vallen", vindt Bonte. Hij hoopt tijdens het spoeddebat steun te krijgen voor een raadsenquête.

  Onderwerp: NIFV trekt stekker uit crisissysteem Capgemini
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) in Arnhem heeft het contract ontbonden met een consortium van Capgemini, Esri, Geodan en KPN Corporate Market. Zij bouwden het landelijk crisismanagementsysteem Lcms 2.0 voor alle veiligheidsregio's, het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum en het Nationaal Crisiscentrum. Door technische problemen kwam het Lcms 2.0 niet door de testfase. Noodgedwongen heeft NIFV het contract verlengd met het Utrechtse Multioperations, de huidige leverancier van het systeem dat bij twintig van de 25 veiligheidsregio's in gebruik is.
  Het NIFV helpt brandweer, politie en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen bij het bestrijden van grootschalige incidenten, rampen en crisissituaties. Begin maart 2011 tekenden NIFV en Capgemini, als vertegenwoordiger van het consortium, het contract voor het Lcms 2.0. Doel was in samenwerking met het NIFV en de Veiligheidsregio's het crisisbeheersysteem eind 2011 op te leveren. Dat is niet gelukt. Inmiddels is de stekker er uitgetrokken. Volgens het NIFV komt dat door 'technische gebreken in het opgeleverde product die het niet had kunnen voorzien.'
  De basis van Lcms 2.0 was Eagle, een op Microsoft-technologie gebaseerd crisismanagementsysteem van de geografische informatiesysteemspecialisten Geodan en Esri. Capgemini trad op als hoofdaannemer en systeemintegrator. KPN Corporate Market speelde als hostingpartij op de achtergrond nog een beperkte rol. Voor de ontwikkeling van het systeem was een bedrag van enkele miljoenen euro's uitgetrokken. Projectdirecteur Gerrit Amsing van de projectgroep Netcentrisch Werken zegt dat er nog onderzocht wordt of er een schadeclaim wordt neergelegd bij het consortium.
  Omdat een landelijk crisismanagementsysteem wordt beschouwd als cruciaal voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, heeft het NIFV via een spoedaanbesteding direct een tijdelijke leverancier aangetrokken. Het gaat om Multioperations uit Utrecht, het bedrijf dat al over een netcentrische applicatie beschikt die momenteel bij het merendeel van de veiligheidsregio's, het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum en het Nationaal Crisiscentrum in gebruik is. NIFV zegt zich opnieuw te oriënteren op de aanschaf van een crisismanagementsysteem.
  Het systeem van Multioperations, dat medio jaren 1990 nog onder de naam Telebrains bij brandweerkorpsen werd ingevoerd, werkt goed maar is 'organisch gegroeid zonder dat er een aanbesteding voor was uitgeschreven', vertelt projectdirecteur Amsing. 'Eerst werkte er een paar veiligheidsregio's mee, daarna kwamen er een paar bij en uiteindelijk werkten bijna alle regio's ermee. Om te komen tot een vernieuwd, landelijk dekkend systeem moest er toch een aanbesteding worden uitgeschreven als opvolger van versie Lcms 1.4. Multioperations deed mee, maar won niet.'
  Het landelijk crisismanagementsysteem is bedoeld als informatiesysteem voor alle bij een crisis of ramp betrokken hulpverleners, zowel in de voorbereidende als de uitvoerende fase. Het systeem moet het zogeheten netcentrisch werken ondersteunen. Dit is een aan Defensie ontleende multidisciplinaire werkwijze waarbij hulpverleners van de regionale brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in teamverband beslissingen nemen, zonder eerst de eigen hiërarchische lijn te raadplegen. De informatievoorziening van het Lcms 2.0 kent dan ook geen hiërarchische, maar een functionele indeling. Deze crisismanagementoplossing moet zo ontworpen zijn dat die altijd functioneert in crisissituaties, waarbij redundantie en synchronisatie voor de meest veeleisende rollen tot op werkplekniveau zijn doorgevoerd.

  Onderwerp: Gemeenteraad Breda: 'Mogen we een beetje boos zijn?'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - De gemeenteraad van Breda ergert zich steeds meer aan de kostenoverschrijdingen die worden gemeld door diverse samenwerkingsverbanden en waar de stad voor kan opdraaien. Nadat vorige week zware woorden vielen over tekorten bij de GGD, zijn gisteravond harde noten gekraakt over de financiële problemen bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Regio West-Brabant. Net als de GGD is het ook deze twee organisaties niet gelukt om binnen de begroting te blijven.
  Dat bleek tijdens een vergadering van de raadscommissie Bestuur.
  Wethouder Alfred Arbouw probeerde de logica achter de tekorten te verklaren. Zo wees hij bijvoorbeeld op de gevolgen van de brand bij Chemie Pack. Die heeft geleid tot extra investeringen van de Veiligheidsregio in 'professionalisering'.
  Allemaal leuk en aardig, maar Selçuk Akinci (GroenLinks) vond dit niet genoeg. "Er zijn ooit bezuinigingsopdrachten aangenomen die nu niet zijn waargemaakt. Dan mogen we ons toch best een beetje boos maken. Of hebben we iets onredelijks gevraagd?" zei Akinci.
  Ook Paul de Beer (D66) was kritisch. Hij mopperde vooral op de Regio West-Brabant, waarin negentien gemeentes samenwerken. Te veel is volgens hem fout gegaan. De Beer wil hij niet spreken van een puinhoop, maar dat doen ze in zijn fractie wél.
  Patrick Ernst (VVD) heeft het gevoel dat 'de regio' een black box wordt, waarvan niemand weet wat daarin gebeurt.
  De Beer wil dat er vaker door de regioclubs wordt gemeld hoe de zaken er bijstaan. Zo krijgt de Bredase raad, maar ook de raden van andere gemeentes, meer grip op de gang van zaken. "Even de peilstok er in. Anders worden we ieder jaar geconfronteerd met een voldongen feit", zei De Beer, die overigens een groot voorstander van samenwerking is en blijft.
  Wethouder Wilbert Willems zei: 'Dit is eens maar nooit meer'. Ook zegt hij toe dat de raad vaker informatie krijgt.

  Onderwerp: PWN zit brandweer niet dwars
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AERDENHOUT - Waterleidingbedrijf PWN ontkent de brandweer dwars te zitten door actuele gegevens over brandkranen achter te houden.
  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) uitte die beschuldiging in een evaluatierapport over de grote brand in een villa aan de Boekenroodeweg in Aerdenhout. Bij die brand, in het weekeinde van 11 maart, ging de rietgedekte villa in vlammen op.
  In het rapport beschuldigt de VRK het waterleidingbedrijf actuele gegevens over brandkranen achter te houden. PWN zou dat doen vanwege een juridisch conflict over de hoogte van vastrecht met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Velsen. De VRK wekt daarmee de suggestie dat PWN de veiligheid van de burgers tot inzet maakt van het conflict over geld.
  ,,Wij stellen alle informatie over brandkranen beschikbaar als de gemeente daarom vraagt'', zegt Henk van der Linden, woordvoerder PWN. ,,Maar ik heb geen vragen gehad van Bloemendaal om een update te krijgen. Vragen ze erom, dan krijgen ze die informatie.'' Volgens Van der Linden is er in de omgeving van de Boekenroodeweg overigens in de afgelopen tientallen jaren geen brandkraan verdwenen of verplaatst.

  Onderwerp: Odfjell legt illegaal bouwproject 'vrijwillig' stil
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 20 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek heeft dinsdag, op verzoek van een bouwinspecteur van Stadsontwikkeling Rotterdam, een bouwproject op het eigen terrein stilgelegd. Voor het zogeheten Stoomketelproject is nog geen vergunning verleend. RTV Rijnmond maakte afgelopen vrijdag melding dat Odfjell de bouw van het Stoomketelproject is begonnen zonder de benodigde vergunningen. Voor het project moeten speciale ketels worden gebouwd, waarin giftige dampen zullen worden schoongemaakt. Milieudienst DCMR had RTV Rijnmond gemeld dat er wel een vergunning was aangevraagd, maar dat deze nog niet was verleend. Een woordvoerder van Odfjell liet daarop schriftelijk weten dat de benodigde vergunningen wel degelijk waren verleend.
  Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam heeft Odfjell zich vervolgens maandag bij de DCMR gemeld, omdat het bedrijf niet zeker was of voor de bouw van een aantal ketels een Wabo-vergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) voor de onderdelen bouwen en milieu was verleend.
  "Omdat het bouwen zonder vergunning niet kan worden toegestaan heeft een bouwinspecteur van Stadsontwikkeling namens de Provincie Zuid-Holland dinsdag contact opgenomen met Odfjell," zo laat de gemeentewoordvoerder weten. "Op verzoek van de bouwinspecteur heeft Odfjell 'vrijwillig' besloten de verdere bouw stil te leggen totdat de noodzakelijke vergunningen rond zijn. DCMR zal deze week een brief aan Odfjell sturen waarin ze de constatering vastleggen, aangeven dat ze de bouw zelf hebben stilgelegd en dat er maatregelen worden getroffen indien zij toch zonder vergunning verder gaan met bouwen."
  Directeur Kevin Zuidhof van het lobbybureau IvCB, dat werkt in opdracht van Odfjell, schreef maandag in een brief aan de leden van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland dat "anders dan door RTV Rijnmond gesuggereerd wordt, er bij de PID van Odfjell (distillatiekolommen) geen incident heeft plaatsgevonden, ook niet bijna."
  Dit is echter in tegenspraak met de melding die Odfjell zelf op 6 mei heeft gemaakt bij de DCMR. In de distillatiekolom was water bij een product gekomen, waardoor er een drukgolf ontstond, te vergelijken met water op kokende jus. Hierdoor is flinke schade ontstaan aan de installatie. Directeur Jan van den Heuvel van de DCMR meldde toen na een controle: "De conclusie van de inspecteurs is dat er geen sprake is geweest van een incident dat riskant was voor mens en milieu." Meerdere specialisten verklaren echter dat dit incident grote gevolgen had kunnen hebben.

  Onderwerp: Brandweerzorg is meer dan opkomsttijden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter plaatse', over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is. Daarnaast stelt de inspectie dat niet alle veiligheidsregio's regionale dekkingsplannen hebben opgesteld, zoals de wet voorschrijft. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de regio's ervoor zorgen dat de regionale dekkingsplannen op orde komen.
  De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een incidentmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Het Veiligheidsberaad en de VNG willen daarom nieuwe eenduidige uitgangspunten formuleren voor de operationele prestaties van de brandweer, en deze voorleggen aan de minister. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter Plaatse', dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, eveneens dat opkomsttijden slechts een deel van de totale brandweerzorg uitmaken. Met de minister is afgesproken dat de opkomsttijden voor de brandweer aan de orde komen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.
  Momenteel wordt de brandweer vooral afgerekend op het halen van de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Goede brandweerzorg vraagt echter om een integrale aanpak van alle brandveiligheidsaspecten. Een rookmelder, kan meer tijdwinst opleveren dan een snellere uitruk van de brandweer. Bij een integrale aanpak valt te denken aan pro actie (ruimtelijke ordening), brandpreventie, zorgen voor een snellere ontdekkingstijd van de brand (rookmelders), vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (branddekens en -blussers), verkorten van de verwerkingstijd van de brandmelding, snellere uitruk- en rijtijd, meer interregionale samenwerking en gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.
  Het Veiligheidsberaad en de VNG willen in overleg met het brandweerveld en op basis van wetenschappelijk onderzoek komen tot nieuwe uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kan het bestuur van een veiligheidsregio afgewogen besluiten nemen over brandweerzorg en komt de brandweer tot een integrale aanpak die zorgt voor optimale brandveiligheid en brandweerzorg voor de burger.
  De uitgangspunten moeten zorgen voor een basisniveau van brandweerzorg in Nederland. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn vanwege landelijk of stedelijk gebied, nieuwbouw of bestaande bouw. De bestuurlijke besluitvorming over de operationele prestaties van de brandweer wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan.
  De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de brandmelding in de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, tot en met het ter plaatse zijn bij het incident.

  Onderwerp: Opstelten: brandweer presteert onvoldoende
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 22 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten vindt het zorgelijk dat de brandweer bij één op de drie branden te laat komt, zoals RTL Nieuws bericht. "Het is onvoldoende," zegt hij in een reactie.
  Uit een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt verder dat niet één brandweerkorps altijd binnen de wettelijk vastgelegde tijden weet aan te komen bij een brand. En de brandweer komt juist bij de branden waar het risico op slachtoffers het grootst is, bijvoorbeeld in woningen en scholen, het vaakst te laat.
  "Ik vind het zorgelijk," zegt minister Opstelten in een reactie. "Het Inspectierapport is daar duidelijk over. Maar ze doen ook een aantal goede aanbevelingen. We kunnen stappen vooruit maken. Bijvoorbeeld door preventieve maatregelen of door het instellen van een bedrijfsbrandweer."
  "De dekkingsgraad moet natuurlijk voor het eind van het jaar in orde zijn. De plannen moeten geactualiseerd en verbeterd worden. Dat laat ik onafhankelijk toetsen via de inspectie."
  Tot die tijd vindt de minister de situatie zorgelijk. "Ik zeg zelfs: het is onvoldoende, dat is nog iets harder. De veiligheidsregio's vinden dat ook en die willen er hard aan trekken om dat te verbeteren."
  Volgens de onderzoekers zou het brandweerbudget flink omhoog moeten om alle ritten op tijd te laten aankomen. Meer geld voor meer brandweer is er niet, zegt de minister.

  Onderwerp: Deel schoonmaakkosten Chemie-Pack niet verhaalbaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het waterschap Brabantse Delta mag niet zonder meer alle kosten voor het schoonmaken van de vervuilde sloten na de grote brand in Moerdijk op Chemie-Pack verhalen. Dat heeft de bestuursrechter in Breda geoordeeld. Het waterschap heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat alle werkzaamheden zo spoedeisend waren dat het waterschap ze meteen mocht (laten) uitvoeren voor rekening van Chemie-Pack.
  De kritiek van de rechtbank gaat vooral over de periode na 9 januari 2011, toen de sloten al waren afgedamd en leeggepompt en een start werd gemaakt met het afgraven van de oevers en de bodem van de sloten. Het waterschap heeft onvoldoende onderbouwd dat er toen nog steeds een acute dreiging van een milieuramp bestond, zoals direct na de brand van 5 januari.
  De rechtbank vindt daarnaast dat het waterschap onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt welke maatregelen precies zijn getroffen en welke kosten precies zijn gemaakt voor welke maatregelen. In totaal wil het waterschap ruim € 11 mln verhalen op Chemie-Pack.
  Chemie-Pack heeft betoogd dat niet zij, maar de brandweer moet worden beschouwd als overtreder van het verbod om gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater te brengen. De rechtbank is echter van oordeel dat de bluswerkzaamheden moeten worden geacht te zijn verricht in opdracht - en ten behoeve - van Chemie-Pack. Gelet op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van februari dit jaar is volgens de rechter niet staande te houden dat Chemie-Pack geen enkele blaam treft bij het ontstaan van de brand. De rechtbank laat daarom verder in het midden of er bij de bluswerkzaamheden door de brandweer fouten zijn gemaakt.

  Onderwerp: Brandweer scoort snelle opkomsttijden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  KENNEMERLAND - Brandweer Kennemerland scoort snelle opkomsttijden. Dat blijkt uit het onderzoek 'Ter Plaatse!' dat de inspectie OOV (Openbare Orde en Veiligheid) heeft gehouden onder de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het onderzoeksrapport dat op donderdag 21 juni aan de tweede Kamer is gepresenteerd, geeft inzicht of elke veiligheidsregio een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan heeft en van de prestaties van de opkomsttijden.
  De opkomsttijd is de tijd vanaf het moment dat de alarmering binnenkomt bij de meldkamer en eindigt als de brandweer op plaats incident arriveert. Theo Weterings, burgemeester Haarlemmermeer en vice-voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland: "Brandweer Kennemerland levert met deze score een goede prestatie en daar zijn we in de regio best trots op. Natuurlijk mag je van de brandweermensen verwachten dat ze op tijd zijn. Het vereist voortdurend veel professionaliteit en een geoliede organisatie om onder alle omstandigheden elke dag weer tijdig bij een incident te zijn. Opkomsttijd is een belangrijke schakel in een keten om Kennemerland brandveiliger te maken.
  Commandant van Brandweer Kennemerland, Frans Schippers: "Brandweer Kennemerland is snel ter plaatse. Dit is ons dagelijks werk en daar zijn wij goed in. Goede opkomsttijden van onze brandweer is niet voldoende. Wij willen verder werken aan een hoger brandveiligheidbewustzijn onder bewoners, bezoekers en werkenden. Daarbij helpt het om meer preventieve maatregelen te nemen in onze woningen en bedrijven. Het verhogen van brandveiligheid en een snelle signalering van brand leiden tot een brandveiliger leven. Brandweer Kennemerland heeft de opdracht gekregen van het bestuur van de veiligheidsregio om, met een voorstel te komen voor het verhogen van brandveiligheidbewustzijn. Daarin willen wij stappen maken, samen. Brandveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, te belangrijk om alleen aan ons over te laten.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.