Week: 22 van 27 mei tot en met 2 juni 2012


Nieuws van Internet:
 • Nieuwe voorzitter veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • AD Misdaadmeter: Brabantse steden veiliger
 • Grote instroom cliënten Veiligheidshuis Sittard
 • Overhandiging Rapportage Nodig of Overbodig?
 • Introductie snel inzetbaar reddingsvlot voor de brandweer
 • Veiligheidsregio Haaglanden roept bewoners te hulp bij zelfredzaamheid
 • Burger AED Netwerk Hoorn bereikt ideale situatie
 • Hoorzitting gemeenteraad Rotterdam over chemie-inspecties
 • Groen Links wil opheldering over situatie GGD Zuid-Holland West
 • Toelichting rampbestrijdingsplan TWO door veiligheidsregio
 • Lik op stuk in Waubach
 • Onderzoek Jeugdzorg na dood baby bij brand Hatert
 • 190 boetes bij grote GVB controle in Amsterdam
 • Eenhoorn leidt transitieakkoord voor één meldkamerorganisatie
 • Na zomerreces bijeenkomst over kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht
 • Veiligheid in Noordkop verder beknot
 • Opstelten presenteert Handreiking Aanpak Loverboys
 • Kerncentrale ontploft? Kijk dan op website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Prioriteiten voor nationale veiligheid
 • Van der Sanden krijgt Koninklijke onderscheiding


 • Onderwerp: Nieuwe voorzitter veiligheidsregio Gelderland-Zuid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op maandagavond 21 mei is Hubert Bruls tijdens een bijzondere raadsvergadering beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Nijmegen. Hij is tevens de nieuwe voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
  Hubert Bruls is lid van het CDA. Hij was sinds 1 juli 2010 burgemeester van de gemeente Venlo, die op 1 januari 2010 is ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Venlo, Arcen en Velden en een deel van de gemeente Bergen. Daarvoor was hij burgemeester van de voormalige gemeente Venlo. Hij was ook lid van de Tweede Kamer en wethouder in Nijmegen.

  Onderwerp: AD Misdaadmeter: Brabantse steden veiliger
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - De Brabantse steden zijn de afgelopen jaren veiliger geworden. Dat blijkt uit de misdaadmeter van het AD, die zaterdag werd gepubliceerd. De onveiligste stad is Amsterdam. Behalve Eindhoven komen er geen plaatsen in Brabant voor in de top tien. Tilburg, de zesde stad van het land, staat op plaats 14, Den Bosch op 15 en Breda op 18. Van de kleinere gemeenten doen Oosterhout (43) en Rucphen (105) het relatief slecht.
  Eindhoven staat voor het tweede jaar op rij op plaats zes. Twee jaar geleden stond de stad nog bovenaan. Volgens burgemeester Rob Van Gijzel is daarmee bewezen dat de wijzigingen die de gemeente de afgelopen jaren doorvoerde een positief effect hebben. Eindhoven gooide enkele jaren geleden het roer om, nadat het enkele keren tot onveiligste stad was uitgeroepen. Vorig jaar eindigde de stad voor het eerst op de zesde plek.
  Toch worden er nog steeds veel mishandelingen gepleegd en bedreigingen geuit. Dat gebeurt vooral in het uitgaansgebied in het centrum van Eindhoven. Volgens Van Gijzel hebben de hogere cijfers vooral te maken met een andere manier van registreren. Sinds 2010 wordt bij alle incidenten aangifte opgenomen.
  Om het aantal mishandelingen en bedreigingen verder terug te dringen zal de gemeente Eindhoven nog intensiever samenwerken met diverse partijen in onder andere de Regionale Informatie en Expertise Centra en het Veiligheidshuis.

  Onderwerp: Grote instroom cliënten Veiligheidshuis Sittard
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Veiligheidshuis district Sittard heeft het afgelopen jaar te maken gekregen met een grotere toestroom van cliënten. Het aantal meldingen dat binnenkwam bij het Veiligheidshuis steeg van 3764 naar 4774. Het aantal vervolgacties op meldingen steeg het afgelopen jaar van 3593 naar 4619. Het vermoeden bestaat dat de gevolgen van de economische crises impact hebben op personen en gezinnen, die daardoor steeds meer te maken krijgen met verzwaarde problematiek van schulden en vervolgproblemen. Het grote aantal zorgcasussen (OGGZ-doelgroepen) valt hierbij op.
  Het Veiligheidshuis district Sittard werkt voor de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek: Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen en samen met 30 netwerkpartners op het gebied van veiligheid en zorg. Het Veiligheidshuis district Sittard zet trajecten op voor:
  Meerderjarige veelplegers, Minderjarige veelplegers en harde kernjongeren, Daders en slachtoffers van huiselijk geweld, OGGZ doelgroepen (zorgwekkende zorgmijders, dak- en thuislozen, verslaafden en personen met meervoudige complexe problematiek), nazorg voor ex-gedetineerde volwassenen (sinds 2010), aanpak van plegers en slachtoffers van loverboyproblematiek (sinds 2010) en de uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod.
  Een persoon, door het Veiligheidshuis cliënt genoemd, komt binnen via een melding van de politie of een andere netwerkpartner. Vaak heeft zo'n cliënt complexe problemen op verschillende levensgebieden: er is bijvoorbeeld sprake van diefstal, maar vaak ook van een verslaving, fikse schulden en problemen binnen het gezin. Het Veiligheidshuis biedt maatwerk. Per cliënt roept de procesmanager van het veiligheidshuis een passend team bij elkaar van netwerkpartners uit zorg en justitie, dat problemen signaleert, oplossingen bedenkt en die samen uitvoert. De procesmanager coördineert en regisseert de werkzaamheden van het team en biedt ondersteuning aan de netwerkpartners waar nodig. In het integrale, persoonsgerichte plan van aanpak, dat het team voor de cliënt opstelt, kunnen ook andere gezinsleden worden meegenomen als dat noodzakelijk blijkt. Nadat de cliënt het plan van aanpak heeft ondertekend, volgt het Veiligheidshuis het traject tot het moment dat de cliënt zijn/haar leven weer zodanig op de rails heeft, dat de kans op recidive of terugval is verdwenen. Werkt de cliënt niet of onvoldoende mee en/of is er toch sprake van terugval, dan grijpt het Veiligheidshuis gelijk in. Het credo is: "Vastpakken en niet meer loslaten."

  Onderwerp: Overhandiging Rapportage Nodig of Overbodig?
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 29 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Crisislab ondersteunde de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland bij een fundamentele bezinning op de bevolkingszorg. Het doel van de bezinning was om tot een realistische(re) (taak)invulling van de bevolkingszorg te komen onder andere door een vereenvoudiging van de organisatie. Op 16 mei jl. werden de bevindingen door Martin Overeem (projectleider) overhandigd aan de drie coördinerend gemeentesecretarissen van de regio's Gooi en Vechtstreek , Utrecht en Flevoland.

  Onderwerp: Introductie snel inzetbaar reddingsvlot voor de brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Wassenaar - Op initiatief van Jack Ruibing, projectdirecteur/serial innovator van de Veiligheidsregio Haaglanden is vanuit een publiek private samenwerking met Spark design & innovation en HONOR Safety & Consultancy uit Almere een nieuw reddingsvlot ontwikkeld voor oppervlakteredding en ijsredding van drenkelingen. Met dit reddingsvlot kunnen hulpverleners een waterslachtoffer snel bereiken en effectief hulp verlenen. Hierdoor nemen de overlevingskansen voor een drenkeling aanzienlijk toe.
  Het reddingsvlot is een redmiddel voor die situaties waar de inzet van boten of te lang duurt of niet mogelijk is. Het bestaat uit een snel inzetbare combinatie van een ultra compact self-inflatable reddingsvlot en een krachtige elektrische waterjet die het vlot voorttrekt (Seabob). Met deze combinatie kan een team van 2 duikers/brandweermensen zonder zelf te zwemmen bij een waterslachtoffer komen. Hierbij is er goed zicht op het slachtoffer. Met een kantelende beweging van het vlot wordt het slachtoffer op een beheerste manier en met minimale manipulatie van het lichaam op het vlot neergelegd en zo stabiel en snel met de Seabob naar de kant gebracht.
  Voordeel van de nieuwe methodiek is vooral de snelheid van de reddingsoperatie. Ten opzichte van de huidige situatie waarbij bijvoorbeeld een afstand van 200 meter zwemmend wordt overbrugd is de nieuwe methodiek ruim 6 maal sneller. Deze tijdwinst is van levensbelang. Bovendien kan het slachtoffer al op de terugtocht op het vlot worden gestabiliseerd, waar in de huidige situatie het slachtoffer door het water terug naar de kant wordt getrokken. De nieuwe methodiek is ook voor de hulpverleners veiliger en kost veel minder energie waardoor alle inspanning volledig gericht kan blijven op het redden van het slachtoffer.
  Door deze methodiek wordt op een niet eerder gedane manier recht gedaan aan een nieuwe ontwikkeling bij Brandweer Nederland om op een andere wijze dan voorheen kennis te maken met oppervlakteredding. Ook in de gebieden waar geen duikers zijn kan dit systeem als een onderdeel van de brandweerbasiszorg worden ingevoerd. Een dergelijk ondersteunend middel kan ook voor de reddingsbrigades een aanvulling zijn op hun operationeel materieel.
  De aanbevelingen van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid en Arbeidsinspectie zijn bij de ontwikkelingen van dit reddingsvlot als uitgangspunt genomen en past binnen de uitgangspunten van het Project Fysieke Bescherming en Uitrusting Hulpverleners (FBUH).

  Onderwerp: Veiligheidsregio Haaglanden roept bewoners te hulp bij zelfredzaamheid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De campagne 'Wat doe je?' is van start gegaan. De campagne vindt plaats in de gemeenten van de regio Haaglanden, waaronder ook Midden-Delfland. Op initiatief van de Veiligheidsregio Haaglanden hebben de regionale brandweer, het Rode Kruis en alle gemeenten in de regio de handen ineen geslagen om inwoners te stimuleren om hun kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid te vergroten en hen bewuster om te laten gaan met de risico's in hun omgeving.
  Bij noodsituaties komen de hulpdiensten als politie, brandweer en ambulances zo snel mogelijk. Proberen binnen de gestelde aanrijtijden ter plekke te zijn. Voordat de hulpdiensten er zijn de mensen die ter plekke zijn in de eerste minuten veelal op zichzelf aangewezen.
  Het is daarom belangrijk dat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om zichzelf en anderen te kunnen helpen. ,,De ervaring leert dat veel mensen al helpen in noodsituaties,'' zo weet Esther Lieben als de regionale brandweercommandant van Haaglanden. ,,Maar hoe meer mensen weten wat zij op dat soort momenten moeten doen, hoe beter zij hulp kunnen bieden tot de hulpdiensten komen.
  En, als het een groot incident betreft, de hulpdiensten kunnen bijstaan. Als we dit potentieel onder burgers beter benutten en zelfs versterken, kunnen we de veiligheid belangrijk vergriten.''
  De campagne 'Wat doe je?' stimuleert zelfredzaamheid bij noodsituaties. De campagne verwijst naar de website www.watdoeje.nl, waar behalve praktische tips over veiligheid en hoe te handelen bij ongelukken en andere noodsituaties, ook informatie te vinden is over de risico's in de regio Haaglanden. 'Wat doe je?' helpt bij tientallen grote en kleine noodsituaties.
  Op de website www.watdoeje.nl staat in vier stappen wat de mensen ter plekke kunnen doen, hoe dat gedaan kan worden, inclusief handige tips, preventieve maatregelen en praktische cursussen. Lieben: ,,Alles met één doel: mocht er iets gebeuren in een gemeente in onze regio, dan kunnen inwoners zichzelf of anderen helpen.''
  De campagne 'Wat doe je?' is al uitgeprobeerd in de praktijk. De campagne komt voort uit een pilot die in de gemeente Amstelveen is uitgevoerd. De Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland en het ministerie van binnenlandse zaken hebben daar de 'Wat doe je?' campagne gelanceerd en getest.
  De campagne blijkt stimulerend te werken en heeft een duidelijk effect op de mate waarin burgers zich voorbereiden op een noodsituatie.
  Maar liefst 61% van de ondervraagden gaf aan zich beter voor te bereiden op een noodsituatie dan voor de campagne. De Veiligheidsregio Haaglanden heeft dit succesvolle concept overgenomen en regionaal doorvertaald, zodat het aansluit bij de gemeenten binnen de veiligheidsregio's.

  Onderwerp: Burger AED Netwerk Hoorn bereikt ideale situatie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het project Burger AED is een succes in Hoorn volgens een rapport van de Veiligheidsregio. Steeds meer AED apparaten worden aan het netwerk toegevoegd en steeds meer mensen melden zich aan als vrijwilliger in Hoorn. Het project heeft al diverse mensenlevens gered, aldus de gemeente.
  Het project is een initiatief van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Vrijwilligers krijgen een sms-bericht krijgen wanneer zij iemand in de buurt moeten reanimeren. In een rapport informeert de Veiligheidsregio Noord Holland Noord de gemeente over de tussenstand van het project Burger AED in Hoorn.
  In juli 2010 is het project Burger AED in Hoorn van start gegaan. Toen waren er 17 AED's die 24 uur bereikbaar zijn en 300 burgerhulpverleners die de AED's konden bedienen. Dit aantal is uitgegroeid tot 32 AED's die 24 uur beschikbaar zijn en daarnaast nog 36 AED's die aangesloten zijn bij het project maar niet alle 24 uur beschikbaar zijn. Het aantal burgerhulpverleners is gestegen naar 484. De meest ideale situatie is wanneer er 66 AED's 24 uur per dag beschikbaar zijn, waardoor de vrijwilligers te voet hulp kunnen bieden binnen de gewenste 6 minuten. Voor de bediening zijn dan 660 burgerhulpverleners nodig.
  'We komen steeds dichter bij dit ideaalplaatje. Dat is vooral te danken aan de inzet door bedrijven, inwoners van onze stad en niet te vergeten de EHBO-vereniging Blokker-Zwaag. Een mooi voorbeeld is de actie van bewoners uit de Grote Waal. Zij hebben samen een AED gekocht en bij een bewoner in de tuin gehangen. Als gemeente hebben wij de benodigde kast hiervoor geschonken. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen zich inzet om mensenlevens te kunnen redden. Ik hoop dat dit ook anderen inspireert om aan te sluiten bij het project', aldus wethouder Michiel Pijl.
  In totaal hebben 484 mensen zich aangemeld als burgerhulpverlener in Hoorn. Wanneer iemand een hartstilstand heeft, worden behalve twee ambulances en politie ook burgerhulpverleners gealarmeerd. Zij kunnen meestal sneller ter plaatse zijn en een levensreddende elektrische schok geven met een AED-apparaat. Als dit binnen zes minuten gebeurt, is de overlevingskans groter. Wettelijk is bepaald dat over de afloop van reanimaties geen informatie gegeven mag worden. Hierdoor is het niet bekend hoeveel mensenlevens dankzij het project al gered zijn.

  Onderwerp: Hoorzitting gemeenteraad Rotterdam over chemie-inspecties
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BOTLEK ROTTERDAM - De gemeenteraad van Rotterdam houdt op woensdag 30 mei een hoorzitting over het toezicht van inspectiediensten op chemiebedrijven in de Rotterdamse haven. Aanleiding zijn de incidenten bij chemiebedrijf Odfjell, waar regelmatig grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt, waaronder het kankerverwekkende benzeen en het zwaar explosieve butaangas.
  Volgens GroenLinks-raadslid Arno Bonte, een van de initiatiefnemers van de hoorzitting, slagen inspectiediensten als milieudienst DCMR er onvoldoende in om voor de veiligheid van werknemers en omwonenden op te komen.
  'DCMR blaft wel, maar bijt niet. Een bedrijf als Odfjell, dat keer op keer de veiligheidsvoorschriften aan zijn laars lapt, komt daar al 10 jaar mee weg.'
  Tijdens de hoorzitting zullen vertegenwoordigers van milieudienst DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam bevraagd worden door de Rotterdamse raadsleden. Ook vertegenwoordigers van de chemische industrie en de vakbond voor chemiepersoneel komen aan het woord.
  Voorafgaand aan de hoorzitting geven Ben Ale (hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft) en Ron Smits (Onderzoeksmanager van de Sector Industrie, Buisleidingen en Netwerken bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid) een inleiding.

  Onderwerp: Groen Links wil opheldering over situatie GGD Zuid-Holland West
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Onlangs werd bekend dat er grote financiële problemen zijn bij de GGD Zuid-Holland West en dat de directeur op non-actief is gesteld. De gesprekken over de wettelijk verplichte samenvoeging van de GGD Zuid-Holland West en de GGD Den Haag zijn nu stilgelegd. GroenLinks is hier zeer bezorgd over en heeft om opheldering gevraagd.
  Fractievoorzitter David Rietveld: "GroenLinks wil weten of er financiele gevolgen te verwachten zijn voor de gemeente Den Haag en wanneer de samenwerkingsverplichting wordt nagekomen."
  Per 1 januari 2012 is de aangepaste Wet op de Veiligheidsregio's van kracht gegaan. Hierin staat onder andere dat het aantal GGD'en wordt teruggebracht tot 25, waarbij de werkgebieden van de GGD'en hetzelfde zijn als de 25 veiligheidsregio's. In de veiligheidsregio Haaglanden zijn nu twee GGD'en actief (GGD Haaglanden en GGD Zuid-Holland West).

  Onderwerp: Toelichting rampbestrijdingsplan TWO door veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De veiligheidsregio organiseert op 11 juni een inhoudelijke bespreking van het concept-rampenbestrijdingsplan van TWO Chemical Logistics. TWO is gevestigd op het Nijmeegse industrieterrein en bestaat uit een flinke straat met hallen waarin gevaarlijke stoffen worden op- en overgeslagen. Op 11 juni zal het niet gaan over de vraag of het bedrijf op deze locatie moet zitten, maar over de manier waarop bij een ramp de hulpdiensten moeten reageren bij een brand van een (groot) deel van het bedrijf. Tot 28 juni kan iedereen zienswijzen indienen.
  De bespreking op 11 juni vindt plaats in Nijmegen in de brandweerkazerne en start op 19.30 uur. Belangstellenden zijn welkom, maar wel graag vooraf opgeven bij Marcel Meeuse: marcel.meeuse@vrgz.nl. Vragen kunnen ook vooraf aan hem gemaild worden zodat eventueel uitzoekwerk door de deskundigen vooraf gedaan kan worden.

  Onderwerp: Lik op stuk in Waubach
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Voor alle circa vijftig leden van de groep amokmakers in Waubach wordt een individueel plan opgesteld. Acht instanties werken samen om de overlast in de wijk tegen te gaan.
  Voor de grootste raddraaiers geldt een 'zero tolerancebeleid'. Elke misstap wordt direct bestraft. Meerderjarigen die in mindere mate overlast veroorzaken, moeten in gesprek met het Veiligheidshuis, dat als doel heeft de sociale veiligheid te vergroten. Gaat het om minderjarigen, dan krijgen de ouders deze verplichting opgelegd.
  Ook inwoners en winkeliers worden ingeschakeld. Zij moeten het vertrouwen in gemeente en politie terugwinnen, zodat ze 0ngeregeldheden direct melden.

  Onderwerp: Onderzoek Jeugdzorg na dood baby bij brand Hatert
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN - Bureau Jeugdzorg is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van de woningbrand in de Nijmeegse wijk Hatert, waarbij een 10 maanden oude baby om het leven kwam.
  Het gezin stond vanwege diverse problemen al jaren onder toezicht, aldus burgemeester Bruls. "Er waren twee voogden actief voor de drie minderjarige kinderen in het gezin."
  Hij benadrukt dat een onderzoek bij Jeugdzorg 'standaard is in dit soort gevallen'. "Het wil ook nog niks zeggen. Maar ik ben blij dat ze dit doen. Dit is een drama. Zo'n baby kan zichzelf niet beschermen, is afhankelijk van anderen." Jeugdzorg bekijkt of eerder de juiste inschattingen zijn gemaakt.
  Het getroffen gezin was ook al twee jaar in beeld bij het Veiligheidshuis, een samenwerkingsverband van politie, justitie, welzijnsinstanties en gemeente. "De vader is afwezig, die zit vast", aldus Bruls. "De gedachte was dat dit gezin het met de hulp van de voogden zou moeten kunnen redden. Let wel: het is te vroeg voor conclusies. We weten nog helemaal niet wat er vorige week is gebeurd. Maar gezien de reputatie van dit gezin en alle openstaande vragen, vonden ook politie en justitie het nodig een eigen onderzoek te starten. Dat gebeurt niet zomaar. Er zitten 20 politiemensen op."
  Bruls hoopt dat zowel het politieonderzoek als het onderzoek van Jeugdzorg binnen enkele weken tot helderheid zal leiden. "Ook omdat er vele geruchten de ronde doen rond dit drama en het getroffen gezin."

  Onderwerp: 190 boetes bij grote GVB controle in Amsterdam
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 31 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tijdens een tweedaagse controle in bus, tram en metro, zijn er 190 processen-verbaal opgelegd en boetes uitgeschreven.
  Op donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei vonden de grote controleacties plaats in het openbaar vervoer in de stad. 35 handhavers van onder andere de GVB zelf, het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer en de politie trokken door de stad.
  In totaal werden er zo'n 190 proces verbalen opgelegd en boetes uitgeschreven. In 18 gevallen werden jongeren doorgeleid naar het veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland. Er werden 3 taakstraffen opgelegd en 9 jongeren werden doorgeleid naar het project Halt.
  Er werd vooral gecontroleerd op zwartrijden en de meeste processen-verbaal hadden dan ook daar mee te maken, laat de GVB weten aan AT5. Ook bleek vervolgens dat een aantal zwartrijders nog meer open hadden staan bij Justitie. Bij de taakstraffen ging het onder andere om iemand die op het spoor liep en een graffitispuiter die op heterdaad werd betrapt.
  De GVB heeft het over de 'wasstraat'-aanpak. Verdachten werden meteen doorgeleid. Het was direct duidelijk of de consequenties een boete waren, of dat je diezelfde bij de Officier van Justitie of HALT kwam.

  Onderwerp: Eenhoorn leidt transitieakkoord voor één meldkamerorganisatie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bas Eenhoorn (waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn) gaat als voorzitter leiding geven aan het proces voor een transitieakkoord dat één meldkamerorganisatie gaat opleveren. Eenhoorn wordt per 1 juni voorzitter van het meerpartijenoverleg meldkamers Nederland. Onder zijn leiding worden met alle betrokken partijen afspraken gemaakt over financiën, aansturing, locatiekeuze en implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie.
  Afgelopen februari kondigde minister Opstelten aan dat er één nieuwe meldkamerorganisatie komt, die verantwoordelijk wordt voor de meldkamers in Nederland. Het aantal locaties van de meldkamers gaat terug van 25 naar 10. In 2015 zijn de bestaande meldkamers opgeschaald naar maximaal tien locaties.
  De huidige meldkamers zijn versnipperd georganiseerd ten aanzien van personeel, werkwijze, organisatie en beheer. Hierdoor is er een gebrek aan samenwerking tussen meldkamers en een gebrek aan landelijke coördinatie. De verantwoordelijkheid voor instandhouding van de meldkamers is nu neergelegd bij de besturen van de veiligheidsregio's. Het beheer van de nieuwe, landelijke meldkamerorganisatie valt straks onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Door de komst van één landelijke organisatie werken de meldkamers straks overal op dezelfde manier. Voor het vormen van deze organisatie is een wetswijziging nodig. Om vooruitlopend op deze wetswijziging een start te kunnen maken, zijn afspraken noodzakelijk met alle betrokken partijen. Deze afspraken worden vastgelegd in een transitieakkoord. Naar verwachting wordt het transitieakkoord eind 2012 afgesloten.

  Onderwerp: Na zomerreces bijeenkomst over kerncentrale op 36 kilometer van Maastricht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MAASTRICHT - Burgemeester Onno Hoes van Maastricht heeft begrip voor de zorgen die leven over de onduidelijke situatie rond de kerncentrale in Tihange, vlakbij Luik. Om die zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, wordt na het zomerreces een bijeenkomst van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gehouden waarin alle vragen worden beantwoord. Dat zei burgemeester Hoes, die vanuit zijn functie als burgemeester van Maastricht tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, dinsdag tijdens de raadsvergadering.
  Volgens Hoes ligt de presentatie op dit moment al klaar en kunnen de Maastrichtse raadsleden als zij dat willen er op dit moment al kennis van nemen. Tijdens de bijeenkomst, vertelde hij, zal in ieder geval een lijst met actiepunten op tafel komen.
  In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg werken alle Zuid-Limburgse gemeenten en hulpdiensten met elkaar samen als het gaat om crisisbeheersing en rampenbestrijding. Nederland telt 25 veiligheidsregio's. De veiligheidspartners zorgen er samen voor dat ze goed zijn voorbereid op een ramp of calamiteit, zodat de hulpverlening snel op gang kan komen.
  Met de toezegging voor de bijeenkomst - die waarschijnlijk plaatsvindt in september - maaide Hoes dinsdagavond een flinke hoeveelheid gras weg voor vier partijen in de Maastrichtse gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering zouden aanvankelijk twee moties worden ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen snel duidelijkheid te geven over de situatie rond de kerncentrale vlakbij Luik, maar omdat beide moties elkaar gedeeltelijk overlapten werd het uiteindelijk één gezamenlijke, van GroenLinks, LPM, CVP en PVM.
  Nadat de burgemeester te kennen had gegeven de geuite zorgen te kunnen begrijpen en de strekking van de motie over te nemen, verflauwde het debat en hoefde het stuk niet in stemming te worden gebracht.
  GroenLinks, die vindt dat de Nederlandse autoriteiten bij hun Belgische collega's moeten aandringen op sluiting van de sterk verouderde, uit drie reactoren bestaande kerncentrale, hield eerder dit jaar een debat over de mogelijke gevolgen van Nederland als er in Tihange een ramp plaatsvindt.
  De fracties van LPM, CVP en en PVM vinden onder meer dat er een gedegen rampen- en evacuatieplan op tafel dient te komen. GroenLinks is het met die opvatting eens.
  Ook De kerncentrale in Tihange, die gelegen is in de provincie Luik op slechts 36 km van Nederlandse grens, is sterk verouderd. Niettemin is het de bedoeling dat ze de komende tien jaar blijft doordraaien. De CVP, LPM en PVM wijzen er in hun motie op dat zich in de centrale al diverse keren technische problemen zijn opgetreden en dat op dit moment een van de twee stoomturbines defect is.
  Door dit alles bestaat zou er een groot veiligheidsrisico bestaan voor ruim 495.000 inwoners in 71 gemeenten, verspreid over de provincies Luik, Namen, Luxemburg en ?Limburg.

  Onderwerp: Veiligheid in Noordkop verder beknot
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHAGEN - Wethouder Jan Bouwes van de gemeente Schagen snapt de vrees die bestaat bij de leden van de vrijwillige brandweer over de naderende bezuinigingsmaatregelen in 2013 bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN). ,,Die ruis praat ik niet weg, maar er zit ook een andere kant aan. En die is dat de materialen en de behuizing waarmee ze tegenwoordig werken sterk is vooruit gegaan.''
  Van de vier ambulances voor Schagen blijven er nog drie over: een bezuiniging van 15.000 euro. In de hele Veiligheidsregio NHN daalt ook het aantal hulpverleningsvoertuigen voor de brandweer van negen naar zes, maar volgens commandant Willem Bronder blijft dat voor Schagen zonder gevolgen. ,,Dat komt omdat wij een regionale taak hebben. Wij hebben zes wagens, en dat blijft dus zo. Hoe dat in 2014 gaat, dat weten we nu nog niet.''
  In 2013 betalen alle inwoners van deze Veiligheidsregio op jaarbasis €.10,94 aan de veiligheid in Noord-Holland Noord, wat overeenkomt met de taakstelling van 2,5% bezuiniging.

  Onderwerp: Opstelten presenteert Handreiking Aanpak Loverboys
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 31 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten heeft in Rotterdam de Handreiking Aanpak Loverboyproblematiek gepresenteerd. Hij deed dit tijdens de themadag van het pilot Loverboys 2.0, van de politie Rotterdam-Rijnmond.
  Opstelten reikte de handreiking uit aan vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn bij de aanpak van de loverboyproblematiek, zoals de politie, onderwijs en jeugdzorg. De handreiking van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bevat een raamwerk voor een goede aanpak waarbij alle betrokken partijen de loverboyproblematiek bestrijden, integraal maar elk vanuit de eigen discipline. Deze partijen moeten op lokaal en regionaal niveau vormgeven aan de rijksbrede aanpak van loverboys, die eind 2011 is gepresenteerd.
  Tijdens de themadag werden de resultaten gepresenteerd van een pilot van de politie Rotterdam-Rijnmond. In de pilot zijn instellingen, zoals onderwijs, zorg, gemeenten, sociale diensten en de reclassering betrokken bij de aanpak van loverboys. De ontwikkelde methoden, knelpunten en best practices werden gedeeld met belangstellenden.
  Omdat loverboys vaak internet gebruiken om slachtoffers te ronselen, is internet tijdens de pilot intensief gebruikt om persoonsdossiers over loverboys te maken. In een toespraak gaf minister Opstelten aan dat de ervaringen en aanbevelingen uit de pilot de komende jaren over Nederland worden verspreid.
  Loverboys zijn mensenhandelaren die hun slachtoffers de prostitutie in dwingen en uitbuiten door ze in te palmen, te verleiden en door ze een liefdesrelatie voor te spiegelen. Sinds 2004 neemt het jaarlijks aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel sterk toe. In 2011 waren dat er 1222, een stijging van maar liefst 23% ten opzichte van het jaar daarvoor.
  Daaronder bevinden zich ook slachtoffers van loverboys. In 2010 registreerde het Coördinatiecentrum Mensenhandel 210 slachtoffers van loverboys, maar het werkelijke aantal is onbekend. Veel slachtoffers doen geen aangifte. Mensenhandel is een ernstige vorm van criminaliteit en de aanpak ervan heeft de hoogste prioriteit van politie en Openbaar Ministerie.

  Onderwerp: Kerncentrale ontploft? Kijk dan op website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MAASTRICHT - Vanaf vandaag is er één website waar inwoners van Zuid-Limburg terecht kunnen voor informatie over risico's en crises in Zuid-Limburg: de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Op deze website staan tips en adviezen over hoe mensen zelf risico's kunnen verkleinen of gevaarlijke situaties kunnen voorkomen. Wat moet je bijvoorbeeld doen als er gevaarlijke stoffen (dreigen) vrij te komen? Hoe kun je je voorbereiden op een overstroming van de Maas? En met welke maatregelen kun je het risico op brand verkleinen?
  Het antwoord op de vraag hoe je moet handelen indien er een calamiteit plaatsvindt in de kerncentrale van Tihange, op enkele tientallen kilometers over de grens bij Maastricht (want dat is natuurlijk ook wel handig om te weten), wordt op dit moment nog niet gegeven, maar het is de bedoeling dat ook deze informatie binnenkort online komt. ,,Er wordt op dit moment hard aan gewerkt", zegt een woordvoerster van de gemeente Maastricht.
  De informatie op de website is afkomstig van de achttien gemeenten in Zuid-Limburg, de brandweer, de geneeskundige hulpverlening (GGD/GHOR) en de politie. Bij het voorkomen en bestrijden van rampen werken zij samen in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, die qualitate qua wordt voorgezeten door burgemeester Onno Hoes van Maastricht. Bij grote incidenten in Zuid-Limburg is www.vrzuidlimburg.nl hét medium waar gemeenten en hulpdiensten belangrijke informatie over de actuele situatie melden.

  Onderwerp: Prioriteiten voor nationale veiligheid
  Thema: veiligheid
  Datum: 01 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het kabinet bestempelt thema's als cyberspionage, satellietuitval door zonnestorm, aanpak van gewelddadige eenlingen en crises buiten de EU als prioriteiten voor de nationale veiligheid.
  De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Opstelten (VenJ) om een brief met de ambities van het kabinet aan de Tweede Kamer te sturen.
  Tijdige opsporing van aanvallen op informatiesystemen en mogelijke ontvreemding van gevoelige gegevens is belangrijk om slagvaardig en adequaat te handelen.
  Het kabinet laat daarom dit jaar uitwerken hoe monitoring van de nationale ICT-infrastructuuur het beste kan worden uitgevoerd. De Rijksoverheid wil daarvoor in gesprek met private partijen en de wetenschap om tot afspraken te komen over de uitwisseling van informatie.
  Ook relatief onbekende dreigingen als satellietuitval door een zonnestorm of de aanpak van 'gewelddadige eenlingen' verdienen aandacht, zo wijzen analyses wijzen uit.

  Onderwerp: Van der Sanden krijgt Koninklijke onderscheiding
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 juni 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OSS - Lambert van der Sanden heeft vandaag een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet bij de vrijwillige brandweer.
  Deze is uitgereikt door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. Van der Sanden wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats bij de Brandweerkazerne aan de Wethouder van Eschstraat te Oss. Van der Sanden heeft zich in de periode van 1977 tot en met 2012 op een waardevolle wijze ingezet als lid van de vrijwillige brandweer van Oss. Behalve actief bij de vrijwillige brandweer Oss is hij ook enkele jaren actief geweest bij de bedrijfsbrandweer van het voormalige bedrijf Thomassen & Drijver. Hij is echt een man van de praktijk. Behalve zijn actieve dienst is hij ook jarenlang actief als instructeur voor het geven van BHV-cursussen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.