Week: 19 van 6 tot en met 12 mei 2012


Nieuws van Internet:
 • Akkoord veiligheidsregio's en bergers
 • 2,5 miljoen veiligheidsregio
 • Dagje achter de schermen bij vrouwenopvang De Valkenhorst
 • EU onderschrijft veiligheid Kerncentrale Borssele
 • Loverboy problematiek niet alleen in de grote steden
 • TBC onder werknemers diervoederfabriek IJmuiden
 • Communicatie hulpverlening grensgebied slecht
 • Uitwerking supergemaal loopt achter de feiten aan
 • Opstelten: 'Samenwerking staat voorop bij aanpak overvalcriminaliteit'
 • Jodiumtabeltten niet langer houdbaar
 • Samenscholingsverbod in Asser binnenstad
 • Onderzoek Politieacademie dilemma's schietincident Alphen aan den Rijn


 • Onderwerp: Akkoord veiligheidsregio's en bergers
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zeeland en de sleep- en bergingsbedrijven Multraship en Smit/URS zijn het eens over de permanente aanwezigheid van twee blusboten op de Westerschelde. De twee boten moeten stand by zijn, zodat ze snel kunnen worden ingezet bij calamiteiten.
  Ze opereren in het westelijke en middelste deel van de Westerschelde. In het oostelijk deel heeft het Antwerps Havenbedrijf al voor een blusboot gezorgd. Daarnaast zijn twee commandovaartuigen beschikbaar. Jeroen Meijering, tot voor kort projectleider van de hulpverlening op de Westerschelde: "De incidentbestrijding is nu helemaal rond. De Veiligheidsregio, Rijkswaterstaat, de bergers, het Loodswezen en de KNRM kennen nu precies hun taken. In het verleden was het simpel: de hulpverlening was in handen van de bergers en er was één toezichthouder, Rijkswaterstaat. De overheid deed helemaal niets, terwijl daar wél de verantwoordelijkheid lag."
  De slepers en bergers besloten vorig jaar niet deel te nemen aan de Europese aanbestedingsprocedure. Ze noemden de voorwaarden 'niet realistisch'. Die voorwaarden zijn nu bijgesteld. Meijering: "Er is natuurlijk een inspanningsverplichting. De boten moeten wel binnen een vastgestelde tijd ter plekke zijn. Daarnaast moeten de bemanningsleden opleidingen en trainingen volgen." Ook een geselecteerd aantal brandweerlieden volgt dergelijke basistrainingen. Meijering: "Er wordt ook een speciaal team van zestig man samengesteld dat inzetbaar is in heel het beheersgebied van Zeeland Seaports. Die worden internationaal getraind."

  Onderwerp: 2,5 miljoen veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De financiële afwikkeling van de regionalisering van de brandweer geeft een voordeel van honderdduizend euro voor het jaar 2010. Dit zijn gelden die de gemeente Veenendaal al betaalde aan zijn brandweerkorps en dat nu verrekend wordt met de jaarlijkse bijdrage van Veenendaal aan de Veiligheidsregio Utrecht. De gemeente Veenendaal betaalt jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen voor alle taken die de Veiligheidsregio verricht. Een Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband tussen besturen en diensten op het gebied van brandweer, rampenbeheersing (ontploffing bedrijf/overstroming / bosbranden), crisisbeheersing (stakingen/demonstraties), Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (onder andere ambulance-dienst) en handhaving van openbare orde en veiligheid(organisatie Koninginnedag).

  Onderwerp: Dagje achter de schermen bij vrouwenopvang De Valkenhorst
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - Wat gebeurt er als je te maken krijgt met huiselijk geweld? Met mishandeling achter je eigen voordeur? Of gestalkt wordt door je eigen man? Verslaggever Marieke Boerefijn kijkt dinsdag een hele dag mee achter de schermen van vrouwenopvang De Valkenhorst in Breda.
  Kriskras gaat dinsdag over huiselijk geweld. Bij de Safe-group in Breda en Roosendaal komen vrouwen en vaak moeders binnen die beschermd moeten worden tegen agressieve echtgenoten en partners. Ook kinderen worden opgevangen in het vrouwenopvanghuis in Breda. De naam Safe-groep staat voor Stop Abuse For Everyone. Directeur Jan de Werd van Stichting De Valkenhorst laat graag zien hoe hij dat voor elkaar denkt te krijgen.
  Er komen allerlei onderwerpen aan bod. Zo zal verslaggever Marieke Boerefijn praten met medewerkers en met vrouwen die bij De Valkenhorst worden opgevangen. Maar ook met de politie en het Openbaar Ministerie. De Valkenhorst werkt nauw samen met Het Veiligheidshuis in Breda.
  Vrouwen die in de problemen komen en van huis moeten vluchten hebben onderdak en eten nodig. Er zijn ook jonge meiden die bij De Valkenhorst binnenkomen met een dikke buik. Deze tienermoeders kunnen ook bij De Valkenhorst bevallen in speciale verloskamers. Het verhaal van tienermoeders is vaak een heftig verhaal. Een bijzondere tienermoeder heeft er inmiddels haar werk van gemaakt om andere tienermoeders te begeleiden. Zij is ook de oprichter van trotsetienermoeders.nl.
  Een belangrijke taak van De Valkenhorst is om opvang te bieden in een crisissituatie. Soms moet er dan een huisverbod worden ingesteld. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, hoor je dinsdag tijdens deze kriskras achter de schermen bij Vrouwenopvang De Valkenhorst.

  Onderwerp: EU onderschrijft veiligheid Kerncentrale Borssele
  Thema: veiligheid
  Datum: 08 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Deskundigen uit verschillende Europese landen onderschrijven de resultaten van de stresstest waaraan de kerncentrale in Borssele eerder is onderworpen. Daaruit bleek dat de centrale ruim aan de veiligheideisen voldoet. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 8 mei 2012 aan de Tweede Kamer.
  De EU-landen hadden afgesproken de uitvoering en de resultaten van de stresstest van kerncentrales onderling te controleren en te beoordelen. De Europese experts zijn positief over de uitvoering van de stresstest van de kerncentrale in Borssele en vinden dat de test een realistisch beeld geeft van de mogelijke consequenties van extreme externe gebeurtenissen.
  EPZ, de eigenaar van de kerncentrale in Borssele, en de Nederlandse overheid hebben mogelijkheden gevonden om de huidige veiligheidsmarges bovenop de eisen nog groter te maken. De experts ondersteunen deze voorstellen. De voorstellen worden nu verder uitgewerkt en ingevoerd.
  Alle nationale rapporten van de verschillende Europese landen worden momenteel getoetst. In juni 2012 presenteert de Europese Commissie het eindrapport over de Europese stresstest aan de Europese Raad.
  Op dinsdagavond 8 mei 2012 organiseert EL&I een informatieavond in Zeeland over de uitkomsten van de stresstest. EL&I, de Kernfysische Dienst (KFD) en EPZ informeren over de resultaten van de stresstest, de bevindingen van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie. Ook komen de vervolgactiviteiten aan de orde.

  Onderwerp: Loverboy problematiek niet alleen in de grote steden
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Loverboyproblematiek doet zich niet alleen voor in grote steden. Het komt ook voor in landelijke gebieden. Dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in Middelburg tijdens een minisymposium van de politie Zeeland over deze vorm van mensenhandel.
  De minister is blij dat ook de politie in landelijke gebieden als Zeeland aandacht besteedt aan de aanpak van loverboys en de bescherming en zorg voor hun slachtoffers. "Velen denken dat loverboyproblematiek zich alleen voordoet in de grote steden, maar dat is schijn. In grotere steden met raamprostitutie is het soms beter zichtbaar, maar dat betekent niet dat er in landelijke gebieden geen probleem is. Overal, ook in dorpen en kleinere steden, worden meisjes onder valse voorwendselen geronseld. Overal vindt prostitutie plaats, al dan niet vrijwillig of zichtbaar", aldus Opstelten in een toespraak.
  Het minisymposium had als doel om politiemedewerkers en hun ketenpartners duidelijk te maken dat de loverboyproblematiek moet worden bestreden met een geïntegreerde aanpak.
  Die geïntegreerde aanpak kenmerkt ook het actieplan 'Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek 2011 - 2014', dat eind 2011 door minister Opstelten naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat plan bevat maatregelen om de loverboyproblematiek aan te pakken. "Het gaat om het voorkomen van problemen, het vervolgen van loverboys en om de bescherming en opvang van slachtoffers. Kortom, het gaat hier om een totaalaanpak van de loverboyproblematiek", zei Opstelten in een toelichting op het actieplan.
  Een loverboy is een mensenhandelaar die zijn slachtoffers de prostitutie in dwingt en uitbuit door ze in te palmen, te verleiden en door ze een liefdesrelatie voor te spiegelen. Mensenhandel is een ernstige vorm van criminaliteit, en de aanpak ervan is één van de speerpunten van het kabinet. In 2011 heeft minister Opstelten daarom bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat de maximumstraf voor mensenhandel verhoogt van 8 naar 12 jaar, oplopend tot maximaal 30 jaar.

  Onderwerp: TBC onder werknemers diervoederfabriek IJmuiden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  IJMUIDEN - Onder het personeel van C&D Pet Foods in IJmuiden zijn sinds november 2011 meerdere gevallen van tbc geweest.
  Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is de zaak onder controle.
  Het eerste geval van open tbc trad op in november 2011. De patiënt zou de ziekte naar verluidt hebben opgelopen tijdens een vakantie in Azië. ,,Een naaste collega in IJmuiden is door deze persoon besmet'', vertelt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook de partner van een van de twee is besmet.
  De GGD, die tot de VRK behoort, stelde een onderzoek in nadat de directie van C&D het ziektegeval had gemeld. ,,In de eerste ring rond de betrokkene. Daaruit bleek dat verder onderzoek niet nodig was, dat is dan ook niet gedaan'', aldus de VRK.
  Volgens de GGD zijn slechts twee van de ziektegevallen zeker te verklaren door het virus. ,,Van de andere twee gevallen is het onduidelijk of die zijn overgedragen door de eerste patiënt.''
  Een ex-werknemer van de diervoederfabriek, die in januari tbc-verschijnselen kreeg, stelt dat het management niet goed heeft gehandeld nadat het eerste geval van tbc was geconstateerd. ,,Het personeel wilde een test voor iedereen maar het management wilde daar niet aan. Je kan je de paniek wel voorstellen nadat het tweede geval werd ontdekt.''
  Directeur Gertjan Krom van de fabriek herkent zich niet in die kritiek. ,,Wij hebben bij het eerste geval direct de GGD ingeschakeld en vervolgens de aanwijzingen van de GGD strikt opgevolgd. Van iedereen die getest moest worden hebben we alle kosten vergoed.''

  Onderwerp: Communicatie hulpverlening grensgebied slecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SLUIS - De koppeling tussen de communicatiesystemen voor hulpverleners van België en Nederland is het knelpunt bij de grensoverschrijdende hulpverlening. Dat bleek dinsdagavond maar weer eens tijdens een jaarlijkse oefening bij Sluis met Vlaamse en Nederlandse hulpverleners. Het gaat om het Nederlandse communicatiesysteem P2000 en de Belgische variant hiervan, Astrid genaamd.
  Volgens de brandweer van de gemeente Sluis is dit al zeker vijf jaar bekend bij de Veiligheidsregio. "Er is al die tijd nog steeds niets aan gedaan. De Veiligheidsregio zou het terug moeten koppelen aan het ministerie. Zij kan dan in overleg met de Belgische collega's om de systemen op elkaar af te stemmen." In de praktijk gaat de communicatie telefonisch.
  Volgens de brandweer is de samenwerking verder goed verlopen. Wel liet de functieverdeling te wensen over. De hulpverleners, die het eerst ter plekke waren, wilden te veel taken op zich nemen. Dit zou beter verdeeld moeten worden.
  Door onbekende oorzaak komt een motorrijder, komende vanuit de richting Sluis, op de verkeerde weghelft terecht. Hierdoor moet een tankwagen (geladen met kerosine) uitwijken. Bij deze manoeuvre raakt de vrachtwagencombinatie de motorrijder. De motorrijder komt ongeveer 100 meter voorbij het ongeval tot stilstand in een naast de Rondweg gelegen sloot. Alle hulp komt voor de motorrijder te laat. Door de uitwijkmanoeuvre komt de vrachtwagencombinatie geschaard over de Rondweg te staan.
  Een vrachtwagen, die achter de tankwagen reed, kan niet tijdig remmen en bots op de tankwagen waardoor hier een lekkage bestaat. Zowel de bestuurder als zijn bijrijder raken bij de botsing bekneld in de cabine te zitten.
  Vanuit de richting Sluis kan een personenauto de tankwagen niet meer ontwijken en rijdt in op de achterzijde van de tankwagen. Hierdoor komt de bestuurder vast te zitten in zijn auto.
  Een tweede voertuig, komende vanuit de richting Sluis, raakt dermate afgeleid door het ongeval dat hij met zijn voorwiel in de berm terecht komt. Door te veel corrigeren raakt de auto in een slip en komt op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder zit bekneld in zijn voertuig.

  Onderwerp: Uitwerking supergemaal loopt achter de feiten aan
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 09 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Lauwersoog | Een groot gemaal op Lauwersoog dat zowel de waterveiligheid als de natuurwaarden in het gebied verbetert, gaat 177 miljoen euro kosten. Op zijn vroegst kan het gemaal er staan in 2020, want de voorbereiding vergt al gauw zo'n zeven jaar. De totale kosten komen uit op zo'n 250 miljoen euro voor de hele levensduur van het gemaal, dat de hele 21e eeuw mee moet kunnen.
  Dat staat in de zogeheten business case van Grontmij, die in opdracht van Wetterskip Fryslân en het waterschap Noorderzijlvest is uitgevoerd. Het plan werd gisteravond aan de bestuursleden van de beide waterschappen gezamenlijk gepresenteerd. Die waren niet enthousiast over het werk dat de afgelopen anderhalf jaar is verzet.
  In het rapport staan twee bouwvarianten uitgewerkt - het gemaal in de dijk en het gemaal voor de dijk - en drie manieren om het vervolgens aan te kleden. De ene benadering legt meer het accent op de natuurbeleving - met een zichtbare vispassage - de andere probeert het meer toeristisch te benaderen met een hotel bij het gemaal.
  Het probleem dat veel bestuursleden hadden, was dat er tegelijk veel ontbreekt in het rapport. Dat gaat nog uit van de situatie waarin rijk, provincie en waterschappen gezamenlijk zoeken naar een oplossing die zowel de natuur als de veiligheid waarborgt. Maar het laatste jaar is duidelijk geworden dat die natuurcomponent niet langer relevant is. Zo liet gedeputeerde Tineke Schokker onlangs weten dat ze niet van plan is mee te betalen aan een groot gemaal, omdat ze van de natuurorganisaties begrepen heeft dat die daar geen meerwaarde meer in zien.
  Paula van den Burg, fractievoorzitter van het CDA, had daarom graag wat actuelere gegevens gezien. ,,Het is hiermee niet duidelijk wat een nieuw gemaal voor de natuur doet en wat dat kost." Ze noemt de presentatie daarom teleurstellend. ,,De opdracht voor dit onderzoek is in 2010 gegeven. We zitten nu in een ander tijdsgewricht. Er is minder geld, bij alle overheden. Daar had op ingespeeld kunnen worden."
  Volgens Van den Burg zou een uitgeklede variant, uitsluitend voor de veiligheid, goedkoper kunnen. ,,Maar om die afweging te maken hebben we berekeningen nodig." Wat haar betreft is de haast er in elk geval vanaf. ,,Voor ons staat veiligheid voorop. En dan hoeft het niet meteen in 2020."
  FNP-fractieleider Lolke Folkertsma constateert ook dat het scenario 2020 van de baan is. ,,Dit is finansjeel net in geanbere wei." Ook hij wijst op het wegvallen van het natuurdeel. Toch vindt hij de provincie wel een morele verantwoordelijkheid dragen. ,,Dy hat sein, yn 2015 moat it gemaal der wêze." Wat de FNP betreft is 2030 vroeg genoeg, en zijn er alternatieven om de waterveiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld door ruimer gebruik van retentiepolders en een hoger peil in de reguliere polders bij hoogwater.

  Onderwerp: Opstelten: 'Samenwerking staat voorop bij aanpak overvalcriminaliteit'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 10 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bracht vandaag een bezoek aan de veiligheidsdriehoek Noord-Holland Noord om zich in het Veiligheidshuis in Den Helder door burgemeester, politie en hoofdofficier van Justitie te laten informeren over de aanpak van overvalcriminaliteit in die regio. Een integrale, probleemgerichte aanpak waarin partijen op lokaal en regionaal niveau samenwerken om het aantal overvallen terug te dringen staat voorop. De politie Noord-Holland Noord werkt nauw samen met de politieregio's Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.
  De regio Noord-Holland Noord had in 2011 een stijging van 29% van het aantal overvallen ten opzichte van 2010. Politie, Openbaar Ministerie, bestuur en bedrijfsleven werken er nauw samen om deze stijging structureel en duurzaam de kop in te drukken. Minister Opstelten vindt het bemoedigend dat de eerste kwartaal cijfers van 2012 voor de regio Noord Holland Noord al aantonen dat een daling is opgetreden van 10% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011.
  Een overval heeft een zeer grote impact op het slachtoffer en zijn of haar nabije omgeving. Het is daarom van cruciaal belang dat het aantal overvallen wordt teruggebracht en alles in het werk wordt gesteld om zoveel mogelijk overvallen te voorkomen, aldus Opstelten.

  Onderwerp: Jodiumtabeltten niet langer houdbaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De jodiumtabletten die in 2010 zijn uitgereikt aan inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, Reimerswaal, Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen naderen de uiterste houdbaarheidsdatum.
  In juni moeten er nieuwe tabletten beschikbaar zijn. De pillen dienen als bescherming tegen radioactief jodium wat bij een kernongeval vrij kan komen. Marlies Lampert van de Veiligheidsregio Zeeland verklaart dat ze streeft naar tijdige verstrekking van nieuwe tabletten.

  Onderwerp: Samenscholingsverbod in Asser binnenstad
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 11 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Assen - Voor het Koopmansplein en de winkelcentra 't Forum en Triade in Assen gaat vanaf donderdag een samenscholingsverbod voor overlast gevende groepen gelden. De maatregel geldt vooralsnog voor een periode van een half jaar en is een aanvulling op reeds genomen maatregelen om de overlast door jongeren in het gebied te beteugelen. Het samenscholingsverbod geeft de politie extra mogelijkheden tot handhaving en een effectieve aanpak van de overlast. In het afgelopen half jaar is er sprake van een toename van overlast veroorzaakt door groepen jongeren op en rond de winkelcentra Koopmansplein, 't Forum en Triade. Gemeente en politie hebben maatregelen genomen om die overlast te bestrijden. Zo heeft de politie extra menskracht ingezet en worden de betreffende jongeren individueel benaderd door jongerenwerkers en politie en aangesproken op hun gedrag. Daarbij worden ook ouders nadrukkelijk betrokken. Het aantal meldingen van overlast is door die aanpak gedaald, maar de aard van de overlast heeft onaanvaardbare vormen aangenomen. Daar waar het aanvankelijk ging om hinderlijk aanwezig zijn, is nu sprake van intimideren, bedreigen en het plegen van (groepsgewijze) diefstallen. Het door de burgemeester af te kondigen samenscholingsverbod geeft de politie extra mogelijkheden tot handhaving en een effectieve aanpak van de overlast. Over het afkondigen van een samenscholingsverbod heeft overleg plaatsgevonden met ondernemers en beveiligers van de winkelcentra. Daarnaast wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin, het jongerenwerk en het Veiligheidshuis Drenthe. Die samenwerking moet resulteren in een Plan van Aanpak, waarin diverse op elkaar afgestemde maatregelen leiden tot een structurele aanpak van de overlast. De handhaving van het samenscholingsverbod beperkt zich tot groepen jongeren (4 of meer personen) die zich intimiderend en hinderlijk gedragen. De politie zal bij de handhaving rekening houden met het intimiderende en hinderlijke karakter van de samenscholing. Het samenscholingsverbod geldt voor alle dagen van de week. De intensieve handhaving in het gebied rond het Koopmansplein en de winkelcentra 't Forum en Triade geldt gedurende zes maanden van 17 mei 2012 tot en met 17 november 2012. In september wordt de toepassing van het samenscholingsverbod geëvalueerd. In de evaluatie komt in ieder geval aan de orde hoe vaak de handhaving is ingezet en in hoeverre direct betrokkenen hiervan effecten waarnemen.

  Onderwerp: Onderzoek Politieacademie dilemma's schietincident Alphen aan den Rijn
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 11 mei 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Afgelopen donderdag presenteerden onderzoekers Menno van Duin, Pieter Tops, Vina WIjkhuijs, Otto Adang en Nicolien Kop een rapport over het schietdrama van Alphen aan den Rijn. Waar de analyse van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (tegenwoordig Inspectie VenJ) zich vooral op een feitelijke reconstructie richt, gaat deze studie in op de bestuurlijke dilemma's van de crisis.
  De onderzoekers belichten verschillende facetten, waaronder de spanning tussen het driehoeksoverleg en het beleidsteam. Diegenen die een rol (kunnen) spelen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing blijken niet altijd even goed bekend te zijn met de modus operandi van het OM. Tegelijkertijd dient het OM zich te realiseren dat soms ook het strafrechtelijk belang een belang is dat proportioneel dient te worden beschouwd en niet per se dominant is (pag 206).
  Ten aanzien van de sociale media, die zeker bij de crisis in Alphen een grote rol speelden, stellen de onderzoekers dat de waarde van een goede omgevingsanalyse - waarbij de buitenwereld naar binnen wordt gebracht - nauwelijks kan worden overschat. Via Twitter komen snel geruchten in de wereld. Tegelijkertijd biedt Twitter als instrument voor de crisisbeheersing ook voldoende mogelijkheden tot rumour control.
  Omtrent het belang van de forensische opsporing en identificatie van slachtoffers wijzen de onderzoekers op het bestuurlijke dilemma tussen zorgvuldigheid enerzijds en snelheid anderzijds. Zij pleiten ervoor om een 'waarschijnlijkheidsboodschap' mee te geven; ook als 100% zekerheid nog niet is te geven, kan er toch worden gecommuniceerd dat mensen er vanuit moeten gaan dat zij rekening moeten houden met het ergste. Het is in lijn met de observaties van burgemeester Eenhoorn, die in zijn terugblik "Drie minuten" al aanhaalde hoe lastig het was om niets te mogen zeggen.
  Tot slot doen de onderzoekers een mooie observatie in de wisselwerking tussen crisisteam en ziekenhuis. In het IOOV-rapport werd aangehaald dat de ziekenhuizen zeer terughoudend waren in het verschaffen van informatie (pag 65). Het rapport van de Politieacademie breekt een lans voor het ziekenhuis in Leiden en stelt dat de bijzondere situatie voor de een (beleidsteam) niet per definitie ook een bijzondere situatie is voor de ander (LUMC). In het ziekenhuis was de situatie nog hanteerbaar en was er niet een dergelijk grote aanwas van slachtoffers dat het ZiekenhuisRampenOpvangPlan (Zirop) uit de kast hoefde te worden gehaald.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.