Week: 17 van 22 tot en met 28 april 2012


Nieuws van Internet:
 • Strafkaarten voor overlastgevende jongeren in Breda
 • Nieuwe directeur voor Veiligheidsregio Zeeland
 • Piket. Ook voor burgemeesters
 • Uitdelen straafkaarten helpt tegen overlast
 • Brandweerkazerne Brandevoort toch dicht
 • Bouw onveilig door crisis
 • Samenwerking GGD en Veiligheidsregio Zeeland
 • Zonder overstroming geen urgentiegevoel


 • Onderwerp: Strafkaarten voor overlastgevende jongeren in Breda
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 23 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - De politie deelt dit jaar ook in Breda 'straf'-kaarten uit aan jongeren die zich op straat misdragen. Op een blauwe kaart, die op hangplekken worden uitgedeeld, staan de regels uitgelegd. Op een overtreding van die regels volgt een gele kaart. Wie die waarschuwing negeert en nog eens de fout in gaat, krijgt rood.
  Bij 'geel' worden de ouders van de jongere in kennis gesteld. Ook bij rood volgt een gesprek met de ouders. Maar ook de burgemeester wordt ingelicht, evenals het Veiligheidshuis en Bureau Halt. Al deze disciplines geven dan 'passende aandacht aan jongere en gezin'. De jongere krijgt in dat geval een proces-verbaal en hoort welke straf er op zijn of haar gedrag volgt.
  De kaartenactie begint donderdag, omdat de politie in warme maanden vaker meldingen krijgt van overlast. Agenten bezoeken die dag eerst de hangplekken in en om Heksenwiel. Alle jongeren met wie de politie spreekt krijgen een blauwe kaart, om te voorkomen dat ze later kunnen zeggen dat ze de regels niet kennen. Agenten krijgen en een actuele lijst waarop staat welke jongeren welke kaart hebben gekregen.

  Onderwerp: Nieuwe directeur voor Veiligheidsregio Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Gerrie Ruijs wordt de nieuwe regionaal brandweercommandant en directeur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Ze heeft de afgelopen vijf jaar ervaring in die zelfde functie opgedaan bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
  Daarvoor was Ruijs directeur/eigenaar van een managementbureau op het gebied van openbare orde en veiligheid en heeft zij als interim- en projectmanager veel ervaring opgedaan met onder andere kwaliteitszorg, advies, training, coaching en onderzoek.
  Haar benoeming wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering van de VRZ bekrachtigd. Ruijs zal samen met de directeur Publieke Gezondheid Ronald de Meij de nieuwe top vormen van de veiligheidsregio. De Meij is sinds het vertrek van algemeen directeur Frans Captijn en regionaal brandweercommandant Peter van Dijk waarnemend directeur.

  Onderwerp: Piket. Ook voor burgemeesters
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 24 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vorige week blogde ik naar aanleiding van het artikel van Bas van Sluis uit het Dagblad van het Noorden. In dat artikel werd teruggeblikt op de hoogwatersituatie in Groningen. Aan de hand van 23 interviews met betrokkenen is de besluitvorming in het Regionaal Beleidsteam gereconstrueerd.
  Naar aanleiding van het artikel kwam de vraag naar voren of het niet bijzonder was dat de voorzitter van de Veiligheidsregio (Rehwinkel) tijdens de evacuatie niet beschikbaar was. Immers, pas de volgende ochtend reageerde Rehwinkel op de telefoontjes die in de "nacht van Woltersum" waren gepleegd.
  Het zou inderdaad een bijzondere situatie zijn geweest, wanneer burgemeester Rehwinkel in functie was geweest en de nachtelijke oproepen zou hebben gemist. Maar in dit geval was daar geen sprake van. Na een aantal intensieve dagen in het crisisteam waren er piketafspraken gemaakt. Hij had het piket voor de bewuste nacht overgedragen aan de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio. Op het moment dat het piket overging leek alles in de provincie weer onder controle. Burgemeester Van Mastrigt nam als plaatsvervanger de honeurs waar en trad in de bevoegdheden van de voorzitter. Rehwinkel ging naar bed. Kort daarop ontstonden de problemen in Woltersum en riep Van Mastrigt het crisisteam opnieuw bijeen. Een stap die vergelijkbaar is met burgemeester Van der Velden (Breda) die de honeurs waarnam voor de eigenlijke regiovoorzitter Noordanus (Tilburg) tijdens de brand in Moerdijk.
  Zeker bij langdurige crises is het verstandig om op deze manier de diensten af te wisselen. Niemand is in staat om te lang achter elkaar scherp genoeg te blijven om verstrekkende beslissingen te nemen. Ook burgemeesters niet. Al is de verleiding groot en ligt 'rampverslaving' op de loer. Maar wie verstandig is, neemt van tijd tot tijd zijn rust en zorgt ervoor weer fris aan het volgende piket te beginnen. Zoals Jan Mans, burgemeester tijdens de Vuurwerkramp in Enschede, zei: "Ook heeft hij (Uri Rosenthal) mij op een avond naar bed gestuurd, om bij te slapen en energie op te doen. Want je neiging als burgemeester is om maar door te blijven draven. Hij trok vakkundig aan de rem."
  Wat rest is een hele andere vraag. Waarom bleef het crisisteam die nacht contact zoeken met een burgemeester die op dat moment niet in functie was?

  Onderwerp: Uitdelen straafkaarten helpt tegen overlast
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ETTEN-LEUR - De proef met het uitdelen van strafkaarten aan overlastgevende hangjongeren loopt in Etten-Leur goed.
  Zo goed, dat het systeem morgen in Breda wordt ingevoerd. Dat laat Desireé Brabers, persvoorlichtster van de politie Midden- en West-Brabant weten.
  Er zijn negentien gele en zes rode kaarten uitgedeeld in het eerste jaar van de kaartenproef in Etten- Leur. De proef werd in april 2011 ingevoerd door de politie en de gemeente Etten-Leur.
  In eerste instantie krijgen alle jongeren die op straat rondhangen een blauwe kaart uitgereikt van de politie. Daar staan de spelregels op. Bij een lichte overtreding is er de gele kaart. Rommel op de grond gooien of te veel geluid maken zijn daar voorbeelden van. De ouders krijgen vervolgens de politie op de stoep.
  Als een jongere echt over de schreef gaat, is er de rode kaart. Ook bij twee gele kaarten wordt er een rode kaart uitgedeeld. Het gevolg is dat de overlastgevende jongere mee moet naar het bureau. Daarnaast worden het Veiligheidshuis, bureau HALT, de ouders en de burgemeester ingelicht.
  Volgens Brabers lijkt het er nu op dat de proef werkt. In 2010 waren er 180 overlastmeldingen in Etten- Leur en in 2011 nog 109. Een afname van 71.
  De proef heeft niet alleen als doel om hangjongeren aan te spreken. Brabers: "Het is ook de bedoeling dat we aan de bewoners van de wijken laten zien dat ze zelf in gesprek kunnen gaan met de jongeren. Daarvoor hoeven ze niet gelijk de politie in te schakelen."

  Onderwerp: Brandweerkazerne Brandevoort toch dicht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HELMOND - De brandweerkazerne in Brandevoort gaat op 1 juli dicht, ook al is een onderzoek naar de opkomsttijden nog niet verschenen. Dat heeft burgemeester Fons Jacobs besloten.
  De raad van Helmond besloot vorig jaar dat de kazerne in Brandevoort dicht mocht, op voorwaarde dat het rapport van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) zou aantonen dat de veiligheid in het westelijk deel van Helmond niet in het geding zou zijn.
  Maar het rapport is nog niet verschenen en het demissionaire kabinet heeft volgens Jacobs al laten weten het ook niet meer in behandeling te nemen. Om zijn bezuinigingstaakstelling toch te halen, heeft de burgemeester besloten niet te wachten op het rapport. Sluiting van de kazerne in Brandevoort, die pas sinds 2006 open was, levert een besparing op van 240.000 euro. Voor de ploeg vrijwilligers zou binnen de Helmondse en Mierlose korpsen een oplossing worden gezocht.

  Onderwerp: Bouw onveilig door crisis
  Thema: wabo
  Datum: 27 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  WIJCHEN - Ambtenaren in Wijchen hebben vorig jaar vaker op bouwplaatsen moeten controleren dan andere jaren. De reden is dat door de economische malaise met meer onderaannemers en slechter materiaal wordt gewerkt. Dat blijkt uit het jaarverslag 'Evaluatie uitvoering handhavingtaken Wabo in 2011'.
  Door de economische crisis is de concurrentiestrijd heftiger dan ooit. Waar vroeger meerdere werkzaamheden nog door een bedrijf werden gedaan, gaat het nu echt om de goedkoopste aanbieder, aldus een woordvoerder van de gemeente.
  Meer onderaannemers zorgen voor meer mensen op één bouwplaats waardoor de coördinatie en controles door bouwonderneming zelf te wensen overlaat. Gevolg is dat niet alleen onveiligheid op de bouwplaats zelf, maar het gevaar op met name constructiefouten is groter geworden, zegt de woordvoerder.

  Onderwerp: Samenwerking GGD en Veiligheidsregio Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZEELAND - De heer Liefting - voorzitter van het bestuur GGD Zeeland - en de heer Huisman - portefeuillehouder GHOR van het bestuur Veiligheidsregio Zeeland - hebben donderdag het 'Convenant Publieke Gezondheid bij rampen en crisis' ondertekend. Met de ondertekening van het convenant wordt de samenwerking tussen GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland ten aanzien van de publieke gezondheid bij rampen en crisis officieel.
  Het convenant is gebaseerd op het landelijk modelconvenant dat door GGD Nederland en GHOR Nederland op 27 mei 2011 in een gezamenlijke ledenvergadering is geaccordeerd. De afspraken in het convenant gaan in op de taak-, rol- en financiële verdeling tussen de GGD Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland. Er bestaat een grote afhankelijkheid tussen de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de GGD, vooral onder rampen- of crisisomstandigheden. Tijdens crises is publieke gezondheid een belangrijk onderwerp, denk aan (het organiseren van) spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening van slachtoffers of advisering over beschermende maatregelen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook infectieziektebestrijding valt hier onder, bijvoorbeeld bij een griepepidemie. Vastlegging van deze afspraken leidt onder andere tot een nog betere voorbereiding, duidelijke verwachtingen, heldere kostenverdeling en efficiënte informatievoorziening. In de afgelopen periode is al een groot deel van de in het convenant benoemde activiteiten in gang gezet. Nu het convenant is ondertekend, is de samenwerking tussen beide partijen geformaliseerd.
  Naast de ondertekening van het convenant, hebben het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een werkbezoek aan de regio Zeeland gebracht. Tijdens het werkbezoek werd ingegaan op de recente veranderingen in de Wet Publieke Gezondheidszorg (2e tranche), de relatie met de Wet Veiligheidsregio's en het belang hiervan voor de regio Zeeland.

  Onderwerp: Zonder overstroming geen urgentiegevoel
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 28 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De komende decennia worden miljarden geïnvesteerd in de waterveiligheid van ons land. Naast traditionele oplossingen zet de overheid in op 'meerlaagsveiligheid', een benadering die in principe breekt met de gedachte dat onze dijken toereikend zijn. De ingeslepen manier van werken blijkt echter moeilijk te veranderen. Een vergelijking met de situatie in Engeland biedt een spiegel. Het project in Newton Abbot toont aan dat waterveiligheid en ruimtelijke investeringen in Engeland sterk met elkaar verweven zijn. Het Meander MC-project in Amersfoort breekt weliswaar met de dijkentraditie, maar er is geen sprake van een structureel doordachte uitvoering van meerlaagsveiligheid.
  Bij meerlaagsveiligheid kijken we niet langer uitsluitend naar de preventie van overstromingen door middel van grootschalige waterstaatkundige maatregelen, maar ook naar gevolgenbeperking en crisisbeheersing (zie tekstkader). Meerlaagsveiligheid maakt de relatie tussen waterveiligheid en ruimtelijke investeringen expliciet: risico's kunnen tot een minimum worden beperkt dankzij weloverwogen locatiekeuzes of slimme ruimtelijke maatregelen.
  Vaak wordt verondersteld dat de Engelsen vooroplopen in waterveiligheidsbeleid. Hoewel daarover valt te twisten, is wel duidelijk dat ruimtelijke ontwikkelingen in Engeland nauw verweven zijn met het waterbeleid. Een groot verschil met de praktijk hier. Decennialang was verstedelijking in laaggelegen gebieden geen issue; de dijken zouden onze veiligheid garanderen. De implementatie van meerlaagsveiligheid in de Nederlandse praktijk is dan ook allesbehalve vanzelfsprekend. Wat verklaart de verschillen en welke lessen kunnen we daaruit leren? We belichten twee vergelijkbare projecten in beide landen: de bouw van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, aan de oever van de Eem, en de bouw van het Newton Abbot Hospital in het Engelse graafschap Devon, in het stroomgebied van de Teign


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.