Week: 16 van 15 tot en met 21 april 2012


Nieuws van Internet:
 • Tweede Kamer steunt meerlaagse waterveiligheid
 • Van Mastrigt neemt taken Rehwinkel over
 • Jarl Kind: Normen rivierdijken onvoldoende
 • Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven
 • Rehwinkel doet stapje terug in Veiligheidsregio
 • Drie onderzoeken naar ongeval recordpaasvuur
 • Rijk en Provincie investeren 60 miljoen in Waalweelde
 • Opstelten blijft veilig ondernemen stimuleren
 • Initiatief voor meer maatschappelijke erkenning en waardering politie
 • Informatievoorziening brand kassencomplex Heerhugowaard te traag
 • Metamorfose nodig voor waterveiligheid Gorinchem
 • Raad Culemborg worstelt met CJG
 • Onderzoek naar effect eigen bijdrage waterveiligheid
 • Krant Veilig Gevoel in brievenbus
 • Natuur onvoldoende beschermd door omgevingsvergunning
 • Stichting Dares voor communicatie tijdens crises
 • Convenant Veiligheidsregio ZHZ met drinkwaterbedrijven
 • Rheden sluit zich aan bij Veiligheidshuis Arnhem
 • Overlast jeugd: geel of rood
 • Tweede Kamer steunt keuze voor gedifferentieerde aanpak waterveiligheid


 • Onderwerp: Tweede Kamer steunt meerlaagse waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 15 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu als het gaat om meerlaagse veiligheid. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg Waterkwantiteit in de Tweede Kamer op woensdag 4 april. Atsma pleitte voor de nieuwe aanpak van veiligheid waarbij naast de dijksterkte, ook de bevolkingsdichtheid en rampenbestrijding een rol spelen bij het vaststellen van veiligheidsnormen.
  In het verleden toonden ook ingenieurs zich niet onverdeeld enthousiast over het concept van meerlaagse veiligheid. Ook op de Kennisconferentie van de TU Delft op 3 april was de nieuwe aanpak onderwerp van gesprek. Ook GroenLinks en SP plaatsten kanttekeningen bij de nieuwe aanpak. Zij zijn bang dat het rijk op deze manier wil bezuinigen op de hoge kosten voor herstel van de primaire waterkeringen. Atsma erkende dat de dijken pas rond 2035 aan de normen van 1960 voldoen als het budget voor herstel op het huidige peil blijft. Toch wil hij de normen niet bijstellen.
  De overige politieke partijen toonden begrip voor de heikele financiële situatie en de praktische dilemma's en zij steunden het gedifferentieerd normeringsysteem. Ook pleitte de Tweede Kamer voor een basisveiligheidsnorm voor alle Nederlanders. Atsma onderstreepte dat belang tijdens het overleg, maar benadrukte dat in de nieuwe normen voor basisveiligheid regionale verschillen zullen voorkomen.

  Onderwerp: Van Mastrigt neemt taken Rehwinkel over
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOOGEZAND - Burgemeester Yvonne van Mastrigt van Hoogezand-Sappemeer neemt de honeurs waar in de Veiligheidsregio Groningen. Burgemeester Peter Rehwinkel, de voorzitter van de Veiligheidsregio, doet een stapje terug.
  In tijden van crisis zal Rehwinkel als voorzitter fungeren, maar als er geen crisis is, fungeert Van Mastrigt als aanspreekpunt.
  In de Veiligheidsregio Groningen wordt door verscheidene besturen en diensten op gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, de GHOR en handhaving van de openbare orde en veiligheid, samengewerkt.

  Onderwerp: Jarl Kind: Normen rivierdijken onvoldoende
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 16 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op economische gronden zouden we volgens econoom Jarl Kind van Deltares zo'n 5 tot 10 miljard euro in dijkverhogingen in het rivierengebied moeten steken.
  "Het beschermingsniveau voor de rivierengebieden moet op grond van economische overwegingen worden aangescherpt", zegt econoom Jarl Kind van Deltares.
  KInd komt tot die conclusie op basis van het nieuwste onderzoek van Deltares: Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw.
  Op dit moment geldt de bijna vijftig jaar oude regel dat onze rivierdijken rond de Maas en de Rijn eens in de 1250 jaar zouden kunnen overstromen.
  De gevaren voor overstromingen bij de rivieren worden volgens Jarl Kind van Deltares onderschat. "De polders liggen daar diep ten opzichte van de rivier. Daar kun je overstromingsdieptes krijgen van 4 tot 5 meter. Daar wonen inmiddels veel mensen."
  Het verkleinen van de kans op overstromingen in het Nederlands rivierengebied gaat 5 tot 10 miljard euro kosten. Het zou gaan om dijkverhogingen van 20 tot 30 centimeter bij de rivieren en rond Almere.
  De kans op overstromingen aan de kust is volgens Kind een stuk kleiner. Volgens Kind is er geen noodzaak om normen voor de kust aan te passen. Aan de kust is nu de kans op een overstroming 1 op 4500 jaar. Rond Rotterdam geldt zelfs de norm dat de kans kleiner moet zijn dan 1 op de 10.000 jaar.

  Onderwerp: Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 16 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 5 januari 2011 vond op het industrieterrein van de gemeente Moerdijk de brand bij Chemie-Pack plaats. Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) een onderzoek ingesteld naar de bestrijding van de brand en de gevolgen hiervan. Tevens is onderzocht in hoeverre de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waren voorbereid op een dergelijk grootschalig incident. De minister heeft het rapport van de Inspectie OOV op 24 augustus 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer, waarmee het openbaar werd.
  Op 13 januari 2011 vond in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats naar aanleiding van de brand in Moerdijk. De Kamer nam een motie aan waarin de verantwoordelijke bewindslieden werd gevraagd via een quickscan in kaart te brengen op welke plekken het risico van een soortgelijke brand als in Moerdijk aanwezig is en of de crisisplannen en de handhaving daar op orde zijn.
  Deze quickscan is in twee fasen uitgevoerd door een aantal rijksinspecties. Het onderzoek in fase 1 van de VROM-Inspectie, de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Arbeidsinspectie leverde een overzicht op van naleving van de vergunningsvoorwaarden van alle bedrijven in Nederland waarop in 2009 en 2010 het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) van toepassing is. Op 18 maart 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) hierover gerapporteerd aan de Tweede Kamer. In fase 2, waaraan ook de Inspectie OOV meewerkte, is een verdiepingsslag gemaakt naar de 27 slechtst scorende bedrijven uit het overzicht van fase 1. Daarbij is tevens gekeken naar de crisisplannen en de communicatieplannen. De staatssecretaris van I&M informeerde, mede namens de minister VenJ en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Tweede Kamer hierover op 14 juli 2011.
  In de rapportage over de tweede fase is aangekondigd dat de bijdrage van de Inspectie OOV onderdeel was van een breder onderzoek in alle veiligheidsregio's. Dit onderzoek richt zich op de voorbereiding van de brandbestrijding, de rampenbestrijding en crisisbeheersing bij inrichtingen die kunnen worden aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig. Deze rapportage bevat de uitkomsten van dit brede onderzoek.

  Onderwerp: Rehwinkel doet stapje terug in Veiligheidsregio
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 16 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GRONINGEN - Peter Rehwinkel gaat zich minder bezighouden met de Veiligheidsregio Groningen, waarvan hij voorzitter is. De burgemeester van Groningen doet om meerdere redenen een stapje terug, zegt hij tegen Dagblad van het Noorden dat een reconstructie heeft gemaakt van het functioneren van de Veiligheidsregio Groningen tijdens de wateroverlast begin dit jaar.
  Als burgemeester van Groningen heeft Rehwinkel naar eigen zeggen te weinig tijd en ruimte in zijn agenda om er voldoende energie in te steken. Zo moet hij veel in Den Haag zijn voor overleg over de nieuwe nationale politie. Ook de bezuinigingen in Groningen vragen veel tijd. Het besluit om minder voor de Veiligheidsregio te doen, is genomen na de wateroverlast begin dit jaar. "Maar voor de watersnood heb ik al aangegeven dat we hier naar moeten kijken."
  De 25 Veiligheidsregio's in Nederland houden zich bezig met het organiseren van rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Het voorzitterschap is bij de intreding van de Wet Veiligheidsregio in 2010 overgegaan van de Commissaris van de Koningin naar de korpsbeheerder. In het geval van Groningen is dat Rehwinkel.
  Vicevoorzitter Yvonne van Mastrigt van de Veiligheidsregio Groningen neemt het stokje in de koude fase, als er geen crisis is, over van Rehwinkel. Feitelijk houdt dat in dat Rehwinkel nog wel aan het hoofd staat, maar dat de burgemeester van Hoogezand-Sappemeer bestuurlijke invulling geeft aan de crisisbeheersing in Groningen. Zodra er weer wat aan de hand is, zoals bij de wateroverlast, schuift Rehwinkel wel weer aan.

  Onderwerp: Drie onderzoeken naar ongeval recordpaasvuur
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOLTEN - De Veiligheidsregio Twente, de arbeidsinspectie en de politie Twente doen onderzoek naar het ongeluk bij het hoogste paasvuur ter wereld in het Twentse Espelo. Op paaszondag raakte daar een cameraman van RTV Oost gewond toen een staalkabel los schoot.
  Niet eerder dan rond de zomer verwacht burgemeester Arco Hofland van het Twentse Holten-Rijssen, waarbij Espelo hoort, resultaten van het onderzoek dat de Veiligheidsregio Twente doet. De Veiligheidsregio zal de samenwerking onderzoeken tussen partijen die betrokken waren bij het evenement. De gemeente zelf stelt een feitenrelaas op.
  De cameraman liep een gebroken rugwervel op. Volgens burgemeester Hofland, die deze week op ziekenbezoek is geweest, gaat het naar omstandigheden goed met hem. Op het moment van het ongeluk bevond de cameraman zich binnen de omheining. Hij verklaarde dat hij daarvoor toestemming van de organisatie had.
  Een woordvoerder van de bouwers noemde het ongeluk dinsdag "wel een schaduw op de dag van het paasvuur maar niet over het hele evenement." Meer dan een halfjaar is met veel vrijwilligers aan de recordstapel gewerkt. Het vaststellen van de recordhoogte op vrijdag was voor de bouwers zeker zo belangrijk als het daadwerkelijke ontsteken van de 'paasbake' oftewel de vuurstapel.
  Naar schatting 10.000 mensen keken in Espelo naar het paasvuur, dat met een hoogte van 45,98 meter de recordboeken in ging. De omtrek was zo'n 160 meter. Voor de veiligheid was een ruime cirkel rond het vuur afgesloten.

  Onderwerp: Rijk en Provincie investeren 60 miljoen in Waalweelde
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Gelderland investeren beide 30 miljoen euro in het gebiedsontwikkelingsprogramma WaalWeelde. Met het gezamenlijke budget van 60 miljoen euro worden maatregelen langs de Waal uitgevoerd die de veiligheid, de waterkwaliteit, recreatie, de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Ook wordt er gewerkt aan het onderhoud van de uiterwaarden, zodat het water bij hoge rivierafvoeren goed kan doorstromen.
  In WaalWeelde werken Rijk en regionale overheden, burgers, bedrijven en belangenorganisaties samen aan een veilige en mooie Waal. Daarvoor wordt in samenwerking met het Deltaprogramma ook gewerkt aan maatregelen die in de toekomst nodig zijn voor de waterveiligheid. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu): 'De samenwerking in WaalWeelde is vernieuwend. We bundelen onze krachten waardoor veiligheid, scheepvaart, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijke inrichting verbeteren'.
  Een van de projecten is de aanleg van nevengeulen in de Heesseltsche Uiterwaarden door Rijkswaterstaat waardoor de afvoercapaciteit, de waterkwaliteit en de natuur van de Waal verbeteren. Als de maatregel is uitgevoerd zal het gebied door de omwonende agrariërs worden beheerd. Daarnaast kan verder worden gewerkt aan projecten in de uiterwaarden van Hurwenen en Beuningen.
  De provincie is als gebiedsregisseur het centrale aanspreekpunt voor gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij WaalWeelde. Gedeputeerde Verdaas: "Door de krachten en middelen te bundelen kunnen we de Waal nog veiliger en mooier maken. Dat is ook een economische impuls." Door samenwerking en afstemming tussen opgaven die voortkomen uit rivierveiligheid, natuurbeleid en het stimuleren van de economie vergroot WaalWeelde de slagkracht van haar partners en kan er meer met minder.

  Onderwerp: Opstelten blijft veilig ondernemen stimuleren
  Thema: veiligheid
  Datum: 17 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt tot 2015 verlengd. Dit maakte minister Opstelten vandaag in de Munt te Utrecht bekend. Ondernemers in winkelgebieden met een Keurmerk Veilig Ondernemen hebben in hun winkelgebied een verbetering van het veiligheidsgevoel gezien van 27%, het aantal inbraken daalde met 43%, het aantal overvallen met 38% en het aantal meldingen van vernieling daalt ook met 33%, zo blijkt uit cijfers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel .
  Veilig ondernemen is een van de speerpunten van het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven. Bij een bijeenkomst in de Munt werd de Taskforce gepresenteerd onder leiding van Alexander Sakkers, die de uitvoering van het actieplan gaat coördineren.
  Winkelgebieden en bedrijventerreinen komen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen in aanmerking als zij structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Dit kan variëren van cameratoezicht tot veiligheidsscans. Onderzoek laat zien dat winkelcentra waar volgens de KVO methodiek wordt samengewerkt inderdaad zowel subjectief als objectief veiliger worden. Daarmee is KVO een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding.
  Lokale partijen als ondernemers, gemeente, politie en brandweer werken samen om de veiligheid in kaart te brengen en concrete verbeteringen realiseren. MKB-Nederland en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel leveren procesbegeleiders die de lokale partijen helpen bij de uitvoering van de te nemen maatregelen.
  Het Keurmerk Veilig Ondernemen is in 2000 gestart als instrument gericht op het terugdringen van criminaliteit in winkelgebieden (KVO-W) en op bedrijventerreinen (KVO-B). Inmiddels zijn rond de duizend winkelcentra en bedrijventerreinen KVO-gecertificeerd. Jaarlijks komen er ongeveer 100 nieuwe KVO's bij en worden er circa 200 opnieuw gecertificeerd.

  Onderwerp: Initiatief voor meer maatschappelijke erkenning en waardering politie
  Thema: veiligheid
  Datum: 17 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) zal de komende drie jaar ruim negen miljoen euro investeren in de erkenning en waardering voor politiemensen en anderen die zich inzetten voor maatschappij en veiligheid. Ook wordt er geïnvesteerd in lotgenotencontacten voor (ex)politiemedewerkers die tijdens de dienst gewond zijn geraakt. Dat staat in een intentieverklaring die vandaag is ondertekend door de voorzitter van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie, prof. mr. Pieter van Vollenhoven, de voorzitter het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, mr. Robert Croll, en minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.
  Minister Opstelten benadrukte tijdens de bijeenkomst op het ministerie van Veiligheid en Justitie dat politiemensen waardering en erkenning verdienen. Politiemensen in Nederland tonen zich klokrond loyaal aan de uitvoering van de politietaak en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan een veilige samenleving. Geweld en agressie tegen politieambtenaren nemen echter toe, het gezag van politiemensen wordt doorlopend bevochten en de frustratie binnen het vak over bureaucratie en de administratieve lastendruk is groot. Als werkgever investeert de minister daarom fors in de versterking van de professionele weerbaarheid van de politie. Minister Opstelten is zeer verheugd dat nu ook vanuit de maatschappij nieuwe initiatieven op gang komen om de waardering voor het werk van de politie te vergroten.
  Het vfonds richt zich daarbij zowel op concrete waardering en zorg als op kennis en onderzoek. Het vfonds zal daartoe verschillende organisaties in de gelegenheid stellen om een aantal activiteiten te kunnen ontplooien. Eén van die organisaties is de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, die activiteiten zal ontplooien op het gebied van maatschappelijke erkenning en waardering van de Nederlandse politie.

  Onderwerp: Informatievoorziening brand kassencomplex Heerhugowaard te traag
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HEERHUGOWAARD - Door 'miscommunicatie' en 'onbekendheid met procedures' heeft het veel te lang geduurd voor het publiek begin maart werd geïnformeerd over de kassenbrand in Heerhugowaard. Bij die brand werd het luchtalarm ingezet.
  In de nacht van 4 op 5 maart, om elf uur vlogen kassen aan de Oterlekerweg in brand. Om half een gingen de sirenes af. Tegen enen was er een eerste bericht op de calamiteitenzender RTV-NHN en om half twee kwam de gemeente in de lucht. Dat duurde allemaal veel te lang, zo zegt nu een onderzoeksrapport van de Veiligheidsregio.
  Ten eerste had de meldkamer zelf meteen een standaardmelding moeten plaatsen op RTV-NHN. In plaats daarvan werd een tijdroverder procedure gevolgd die er op neer komt dat de meldkamer aan de redactie van RTV-NHN verzocht om iets op de zender te zetten. Maar die was verwikkeld in een andere brand. Als verklaring geeft het rapport dat het ook nogal hectisch was in de meldkamer, omdat die zelf in de rook lag.
  Bij de gemeente duurde het allemaal nog langer. Voor er een bericht op de website stond, was het half twee. Dat komt door ICT-problemen, aldus het rapport. In werkelijkheid sliep de enige voorlichter die de toegangscodes van de website had, door de telefoon heen. Die codes zijn inmiddels wel in het bezit van meerdere voorlichters.
  Door het uitblijven van informatie na het afgaan van de sirenes, ontstond er veel onrust. Het onderzoeksrapport zegt echter dat alle info binnen de voorgeschreven tijd is verstrekt. De Veiligheidsregio erkent wel dat de snelle opmars van de sociale media een nieuwe aanpak vereist. Daar wordt nu een aparte studie naar verricht.

  Onderwerp: Metamorfose nodig voor waterveiligheid Gorinchem
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  WERKENDAM - De bewonersdag die Rijkswaterstaat vandaag heeft gehouden in toekomstig doorstroomgebied de Noordwaard is door de aanwezige bewoners met veel belangstelling bezocht. De Ruimte voor de Rivier-maatregel is noodzakelijk voor de waterveiligheid van de Noordwaard-bewoners zelf, maar vooral voor de inwoners van de nabijgelegen stad Gorinchem. Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat: ,,Delen van de Noordwaard komen enkele keren per jaar, met name in de winter, onder water te staan. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de inwoners.''
  Rijkswaterstaat organiseerde de bewonersdag om de bewoners en overige belangstellenden 'mee te nemen' het gebied in, om hen uitleg te geven over de werkzaamheden en hen de gelegenheid te geven vragen te stellen. De Noordwaard is met 4.450 hectare één van de grootste projecten van het hoogwaterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. ,,Belangrijk is dat het wonen en werken tijdens de werkzaamheden doorgaan, terwijl in feite de hele Noordwaard 'op zijn kop' gaat'', aldus Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat.
  Tijdens de planvorming van Ruimte voor de Rivier is er bewust voor gekozen om de inwoners de mogelijkheid te bieden om tijdens de werkzaamheden in de Noordwaard te blijven wonen en werken. Voor de agrariërs is gezocht naar een duurzaam toekomstperspectief; in de Noordwaard zelf óf ergens anders.
  Door de herinrichting kan de Nieuwe Merwede bij hoog water via het doorstroomgebied in de Noordwaard sneller naar zee stromen. Hierdoor wordt een waterstanddaling van 30 centimeter bij Gorinchem gehaald. Lokaal wordt de waterstand verlaagd met 60 centimeter. Het gebied wordt teruggebracht naar de situatie van 100 jaar geleden, met de wetenschap en innovaties van nu. Zo wordt er onder meer een innovatieve groene, golfremmende dijk aangelegd rondom een fort van de Nieuwe Hollandse waterlinie. Wonen in de Noordwaard blijft mogelijk dankzij aanpassingen aan bestaande terpen en het aanleggen van twaalf nieuwe terpen. De veiligheidsmaatregel is in 2015 gereed.
  In Nederland hebben we steeds meer kans op overstromingen omdat de rivier ruimte verliest. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken, waarachter steeds meer mensen wonen. Tegelijkertijd is de bodem achter de dijken gedaald. Bovendien kent ons klimaat steeds meer extremen. Het regent vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Het gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact op mens, dier, infrastructuur en economie.
  Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand moet omlaag. De regering neemt daarom maatregelen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Een uniek programma waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. Met als opbrengst een veilig en mooi rivierengebied in 2015.

  Onderwerp: Raad Culemborg worstelt met CJG
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 18 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  CULEMBORG - De gemeentelijke Rekenkamercommissie presenteerde donderdag het onderzoek naar de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Culemborg. De commissie stelt vast dat de vorming van het CJG sinds 2010 voortvarend is aangepakt, maar dat verbeteringen noodzakelijk zijn. De commissie doet daarvoor aanbevelingen, die de raad ook meer handvatten geven om zijn controlerende rol te vervullen.
  De Rekenkamercommissie concludeert in het rapport dat onder regie van de gemeente een netwerkorganisatie is gerealiseerd en dat stappen zijn gezet naar integrale samenwerking tussen de deelnemende partners. Maar de hoofddoelen van de CJG-vorming zijn nog niet gerealiseerd. Voor het leggen van effectieve verbindingen met aanpalende functies als de GGZ en het veiligheidshuis - belangrijk voor een vroegtijdige signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen - heeft de commissie 'geen beleidskeuzes herkend'. Dat wil zeggen dat onduidelijk is gebleven of hier gericht op wordt gestuurd. De individuele zorgcoördinatie ('één gezin, één plan') is nog in ontwikkeling: er is nog geen vaste structuur en er zijn geen afspraken over wie zonodig verantwoordelijkheid neemt voor het intensiveren van hulpverlening (het zo genoemde 'opschalen'). De commissie beveelt de raad aan om nadere invulling te geven aan deze twee hoofddoelen.
  De CJG-vorming is onvoldoende gelinkt aan het jeugdbeleid van de gemeente, aldus de commissie. Ook ontbreken indicatoren om succes of falen van het CJG vast te stellen. De commissie adviseert daarom de raad om jeugdbeleid en CJG-doelen beter op elkaar af te stemmen en om het functioneren van het CJG doelgericht te gaan monitoren.
  De kosten van het CJG zijn tot nu toe niet herkenbaar in de begroting en de jaarrekening van de gemeente. In 2012 wordt hiermee gestart. De Rekenkamercommissie onderschrijft een integrale verantwoording van kosten en prestaties.
  Wethouder Roeland Geertzen moest erkennen dat er sprake is van een moeizaam proces. De noodzakelijke ontschotting krijgt maar langzaam gestalte. Maar de nota 'Uitvoeringskader CJG 2012' betekent weer een flinke stap vooruit naar een integrale benadering binnen het CJG, aldus Geertzen.
  De gemeenteraad was er helemaal niet gerust op. Met als centrale vraag: wanneer vindt de kanteling plaats, waarmee de klant echt centraal komt te staan? De samenwerking binnen het CJG is immers geen doel op zich, maar een middel om klantgerichte zorg te realiseren. Geertzen zei te hopen dat dat in 2012 het geval zou zijn. De raad leek niet erg overtuigd.
  Over de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zal in de raadsvergadering van 26 april worden besloten.

  Onderwerp: Onderzoek naar effect eigen bijdrage waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 19 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Staatssecretaris Joop Atsma van infrastructuur en milieu laat onderzoek doen naar de effecten van de maatregelen van 10 procent eigen bijdrage voor waterkeringen door de regionale waterschappen.
  In het Bestuursakkoord Water is afgesproken door het Rijk, Interprovinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen dat de kosten van de waterveiligheid op termijn meer door de regio’s worden gedragen en niet meer alleen door het Rijk. Van de 50 procent die door de Waterschappen worden betaald, geldt 40 procent solidariteitdeel en 10 procent eigen bijdrage. PvdA-kamerlid Lutz Jacobi maakt zich zorgen dat dit voor de waterrijke kustprovincies met relatief weinig inwoners, Friesland en Zeeland, zal leiden tot onevenredig zware lasten voor de bewoners.
  Atsma zegt toe dat hij onderzoek gaat doen naar de effecten van deze maatregel, voordat deze zal worden doorgevoerd. Jacobi vindt waterveiligheid een belang voor het hele land, waarvoor dus iedereen evenredig moet bijdragen.

  Onderwerp: Krant Veilig Gevoel in brievenbus
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  RENKUM/WAGENINGEN - Binnenkort valt in de regio Gelderland-Midden bij iedereen de krant Veilig Gevoel in de brievenbus. De krant bevat informatie over allerlei risico's die er in de woon- en leefomgeving zijn: in bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, in natuurgebieden kan brand uitbreken of je wordt overvallen in je huis. De krant is een initiatief van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en haar zestien gemeenten.
  Na verschillende grote incidenten in Nederland zijn gemeenten en de Veiligheidsregio wettelijk verplicht haar inwoners te informeren over mogelijke rampen en ongevallen. Deze krant informeert daarom de inwoners van Gelderland-Midden over risico's die zich in en om huis en de directe leefomgeving kunnen voordoen en over hoe je zelf kunt handelen in voorkomende situaties.
  Brandweer, volksgezondheid, politie, gemeenten en nog veel meer mensen komen aan het woord over zeer uiteenlopende onderwerpen. Situaties worden beschreven, ondersteund met mooie foto's, die van invloed kunnen zijn op je woon- en leefplezier.
  De krant verschijnt in de regio in vijf edities met verhalen toegespitst op de eigen omgeving. Een huis-aan-huis krant die je met plezier leest en bekijkt! De overheid doet er alles aan om incidenten of calamiteiten zo snel mogelijk op te lossen of de kop in te drukken, maar de eerste minuten is het belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen of kan doen.

  Onderwerp: Natuur onvoldoende beschermd door omgevingsvergunning
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 19 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De bescherming van zeldzame en bedreigde flora en fauna krijgt nauwelijks aandacht bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning. In slechts 60 van de 40.000 aanvragen voor zo'n vergunning is er volgens de aanvragers kans op schade voor bedreigde soorten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Alterra Wageningen UR onder 108 gemeenten. Dit onderzoek is in maart 2012 uitgevoerd in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur.
  Gemeenten blijken alleen in uitzonderingsgevallen te checken of de aanvraag voor een omgevingsvergunning op het punt van flora- en faunabescherming ook klopt. In 7 gevallen is daadwerkelijke informatie over flora en fauna aangereikt en in 3 gevallen is door Dienst Regelingen een Verklaring van Geen Bedenking afgeleverd.
  De Gegevensautoriteit Natuur is verbaasd over de lage aantallen. "Ook zeldzame en bedreigde flora en fauna komt gelukkig nog op veel plaatsen voor in Nederland. De kans dat je daarmee in aanraking komt wanneer je een bouwproject start is reëel." Bij de invoering van de Wabo op 1 oktober 2010 was verwacht dat er bij enkele duizenden projecten per jaar kans op schade aan beschermde flora en fauna bestaat. Nader onderzoek is nodig naar de oorzaken van het grote verschil.
  De Flora- en Faunawet regelt de bescherming van ongeveer 400 (ernstig) bedreigde en zeldzame soorten flora en fauna en broedvogels in Nederland. Omdat ruim de helft van die soorten vooral buiten beschermde gebieden voorkomt moet er bijvoorbeeld bij (ver)bouwplannen en bij het kappen van oude bomen op gelet worden of die activiteiten schade doen. Initiatiefnemers moeten dan maatregelen treffen om de schade te vermijden of te compenseren. Om de administratieve last voor de burger te beperken, kunnen burgers tegelijk met de aanvraag voor een Omgevingsvergunning sinds 1 oktober 2010 ook een Verklaring van Geen Bedenking aanvragen voor de Flora- en Faunawet. De gemeente vraagt dan zo'n verklaring dan aan bij het rijk.
  De gemeenten geven zelf aan dat hun geringe bemoeienis met beschermde flora en fauna bij de vergunningverlening komt doordat zij voor de Flora- en Faunawet geen bevoegd gezag zijn. Tegelijkertijd zijn gemeenten wel van mening dat zij de burger goed moeten voorlichten over de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Iedereen heeft volgens de wet een zorgplicht voor beschermde flora en fauna. Het onderzoek toont aan dat bij de aanvraag en verstrekking van Omgevingsvergunningen weinig invulling aan die zorgplicht wordt gegeven.
  De Gegevensautoriteit Natuur onderzoekt of de oorspronkelijke ramingen bijgesteld moeten worden en of er een andere verklaring is voor het lage aantal aanvragen, zoals gebrek aan kennis en informatie bij de burgers of gebrekkige handhaving. Ook gaat hij met de overheid in gesprek om na te gaan wat er verbeterd kan worden voor de gemeenten. Volgens hem biedt de stelselwijziging Omgevingsvergunning waar nu aan gewerkt wordt daarvoor een gouden kans.

  Onderwerp: Stichting Dares voor communicatie tijdens crises
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een langdurige stroomuitval of een overstroming zijn situaties waarbij het denkbaar is dat reguliere communicatie via telefoon en internet uitvalt. Juist in dit soort situaties zijn goede communicatievoorzieningen voor de professionele hulpverleningsdiensten en de gemeenten van cruciaal belang. Met het ondertekenen van een convenant op 19 april kan de Veiligheidsregio Hollands Midden een beroep doen op de stichting DARES voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en in crisissituaties.
  In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten, gemeenten en partners samen aan uw veiligheid. Ze spannen zich in om risico's te verminderen en verder om incidenten, rampen en crises zo goed mogelijk te bestrijden. Het succes van de bestrijding van rampen en crises is in hoge mate afhankelijk van goede communicatie en informatie-uitwisseling.
  De professionele hulpverleningsdiensten en de overheid beschikken voor onderlinge communicatie over eigen netwerken, waarmee men elkaar onder vrijwel alle omstandigheden kan bereiken. Er zijn echter extreme situaties te bedenken waarbij deze netwerken tijdelijk of langdurig overbelast raken en een alternatief noodzakelijk is. Stichting DARES kan dit alternatief bieden.
  Stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) is een vrijwilligersorganisatie, die de specialistische kennis en kunde op het gebied van telecommunicatie van door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs wil inzetten voor ondersteunende communicatie tussen hulpverleners, bevolking en de overheid. Men is in staat spraak- en datacommunicatie te verzorgen tussen meerdere punten. DARES is zelfredzaam door gebruik van eigen zend- en ontvangstapparatuur en eigen energievoorzieningen. Als alle communicatiemiddelen zijn uitgevallen is DARES vrijwel altijd in staat om op een gestructureerde manier te communiceren tussen meerdere locaties. Het belang hiervan wordt door zowel het ministerie van Veiligheid en Justitie als door specialisten van Defensie onderschreven.
  De ondertekening van het convenant heeft op 19 april in Leiden plaatsgevonden tijdens een vergadering van het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio te Leiden. De ondertekenaars van het convenant zijn de heer H.J.J. Lenferink (voorzitter Veiligheidsregio), de heer J.A. Verdoes en de heer W.A. Visch (stichting DARES)

  Onderwerp: Convenant Veiligheidsregio ZHZ met drinkwaterbedrijven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op woensdag 18 april is het Landelijk convenant met regionale samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, het Regionaal College Politie Zuid-Holland Zuid en drinkwaterbedrijven Oasen en Evides getekend. Zij hebben hun reeds bestaande afspraken over samenwerking bij calamiteiten in de drinkwatervoorziening aangepast aan de landelijke standaard.
  In mei 2009 is al een convenant tussen de partners getekend, aan de hand waarvan een reeks acties is uitgevoerd. Zo is geïnvesteerd in afstemming van de crisisorganisatie van beide waterbedrijven en de veiligheidsregio en in het beter leren kennen van elkaars organisatie. Het convenant bleek succesvol en heeft gediend als voorbeeld voor het ontwikkelen van landelijke convenanten door het Veiligheidsberaad, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De veiligheidsregio's kunnen deze convenanten gebruiken om afspraken te maken met hun vitale partners in voorzieningen als drinkwater, elektriciteit en gas. Op termijn worden soortgelijke convenanten mogelijk ook gesloten met Rijkswaterstaat, de spoorwegen en de waterschappen.

  Onderwerp: Rheden sluit zich aan bij Veiligheidshuis Arnhem
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DE STEEG - De gemeente Rheden sluit zich aan bij het Veiligheidshuis Arnhem. Ze verwacht daarmee een sterk wapen in handen te hebben voor het terugdringen van criminaliteit en overlast.
  In een Veiligheidshuis werken organisaties als gemeenten, politie en reclassering samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het initiatief richt zich op veelplegers, ex-gedetineerden, slachtoffers en daders van huiselijk geweld en risicojeugd.
  In Arnhem is sinds 2009 een Veiligheidshuis actief. Het zoekt samenwerking met buurgemeenten omdat veiligheidskwesties niet bij de gemeentegrenzen ophouden.

  Onderwerp: Overlast jeugd: geel of rood
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - De politie gaat dit jaar ook in Breda 'straf'-kaarten uitdelen aan jongeren die zich op straat misdragen.Op een blauwe kaart, die op hangplekken worden uitgedeeld, staan de regels uitgelegd. Op een overtreding van die regels volgt eerst een gele kaart. Wie die waarschuwing negeert en nog eens de fout in gaat, krijgt rood. Bij 'geel' worden de ouders van de jongere in kennis gesteld van het wangedrag. Ook bij rood volgt een gesprek met de ouders, maar óók de burgemeester wordt ingelicht. En het Veiligheidshuis en Bureau Halt. Al deze disciplines zullen dan volgens de politie 'passende aandacht geven aan de jongere en het gezin'. De jongeren krijgt in dat geval een proces-verbaal en hoort later welke straf er op zijn of haar gedrag volgt. Vanzelfsprekend hangt dat af van de aard en de ernst van de overtreding. De kaartenactie start donderdag, omdat de politie in warme maanden vaker meldingen krijgt van overlast. De politie bezoekt die dag eerst de hangplekken in en om Heksenwiel. Alle jongeren met wie de politie spreekt krijgen een blauwe kaart, om te voorkomen dat ze later kunnen zeggen dat ze de regels niet kennen. De politiemensen krijgen een actuele lijst mee en weten weten welke jongeren welke kaart gekregen hebben. Na Heksenwiel volgen andere hangplekken in de stad.

  Onderwerp: Tweede Kamer steunt keuze voor gedifferentieerde aanpak waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 20 april 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Tweede Kamer steunt staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu in zijn nieuwe aanpak van beveiliging tegen overstromingen. Atsma presenteerde zijn voornemen om waterveiligheid voortaan meer gedifferentieerd te benaderen in het Algemeen Overleg Waterkwantiteit in de Tweede Kamer. Atsma pleitte voor de meerlaagse veiligheid. Naast preventie spelen dan ook de ruimtelijke ordening en rampenbestrijding een rol bij het vaststellen van veiligheidsnormen. De Gelderse gedeputeerde en bestuurslid van het Interprovinciaal Overleg (IPO) Verdaas pleitte hier al voor tijdens een hoorzitting vorige week.
  De door Atsma voorgestelde aanpak heeft de steun van de Tweede Kamer, maar werd door GroenLinks en SP ook gezien als een ontsnappingsroute voor het Rijk om te ontkomen aan de hoge kosten voor het op hoogte brengen van de primaire waterkering. Atsma erkende dat de dijken pas rond 2035 aan de normen van 1960 voldoen wanneer het budget voor herstel op het huidige peil blijft. Desondanks wil Atsma die normen niet bijstellen.
  De overige partijen hebben meer begrip voor het financiële en praktische dilemma en steunen een gedifferentieerd normeringsysteem. Ook vindt de een meerderheid in de Tweede Kamer dat er een basisveiligheidsnorm moet komen, die voor alle Nederlanders geldt. Ook daarin voelt Atsma zich gesteund, hoewel hij onderstreept dat in de nieuw vast te stellen normen voor basisveiligheid ook regionale verschillen voorkomen. Het is een kleine doorbraak dat Atsma de gedifferentieerde aanpak in combinatie met basisveiligheid omarmt.
  In het dossier waterveiligheid kijkt de Tweede Kamer kritisch naar de waterschappen. Stientje van Veldhoven van D66 kreeg steun voor haar verzoek aan Atsma om nauwkeurig verslag te doen van de kostenstijgingen voor burgers bij de verschillende waterschappen. Lutz Jacobi van de PvdA kondigde een motie aan tegen de 10% regionale bijdrage van waterschappen aan het versterken van de primaire waterkering. Die bijdrage vergroot de lastendruk voor burgers die aan zee wonen op een onevenredige manier.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.