Week: 13 van 25 tot en met 31 maart 2012


Nieuws van Internet:
 • Onderzoek naar veiligheidsgevoelens Limburgers
 • 'Moerdijk' De week - Bedankt!
 • Veiligheidsregio krijgt begroting niet rond
 • Jacobs wilde regionaal duikteam in Helmond
 • Drie burgemeesters druk met Gooise brandweerperikelen
 • Snel Interventie Voertuig in Lansingerland
 • Natuurbrandgevaar in vijf regio's
 • Crisisstaf uit voorzorg bijeen op 30 april
 • TWO wil toch praten over veiligheid
 • Hulpverleningsdienst wordt Veiligheidsregio Fryslân
 • Samenwerking CGJ in Culemburg intensiveren
 • Eerste twee driedaagse OVD-trainingen Gelderland-Zuid zeer geslaagd
 • Spanning over verdelen bijdragen aan Veiligheidsregio Zeeland
 • 'Meer agenten korps Gelderland-Zuid op inbraken'
 • Brandweer vreest sluiten posten Moerdijk en Klundert
 • Veiligheidsplan voor schepen in Nijmeegse haven
 • Voorbereiding regionalisering brandweer van start
 • Maatregelen op grond van BRZO-inspectie bij Odfjell
 • Halt-bureaus in zwaar weer
 • Voorlopig laatste geld voor IJsseldelta-Zuid
 • Onvrede over hoge kosten brandweerkazerne op Moerdijk
 • Meldkamers waren onbereikbaar door storing KPN


 • Onderwerp: Onderzoek naar veiligheidsgevoelens Limburgers
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 25 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GENNEP - Veiligheidshuis Limburg gaat een onderzoek uitvoeren naar hoe burgers veiligheid beleven.
  Het moet leiden tot een nieuwe aanpak van veiligheid in wijken voor alle gemeenten. Het onderzoek wordt gehouden in Panningen en een nog een nader te bepalen dorp of wijk in Zuid-Limburg gekozen. Aanleiding voor de pilot is het feit dat regionale misdaadcijfers uitwijzen dat diverse vormen van criminaliteit zijn gedaald, terwijl de gevoelens van onveiligheid niet afnemen. "Daarom willen we in beeld brengen wat dat onveiligheidsgevoel nu is en waar het vandaan komt," legt projectleider Frauke Mak-Eggels van het Veiligheidshuis Limburg uit. De inventarisatie moet ertoe leiden dat de diverse partners die in elk regionaal Veiligheidshuis samenwerken (o.a. politie, justitie, reclassering) wijkgerichter gaan werken en een betere aansluiting vinden bij burgers en organisaties die lokaal actief zijn. Daarom worden die ook zoveel mogelijk bij het onderzoek betrokken.

  Onderwerp: 'Moerdijk' De week - Bedankt!
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bedankjes overbrengen aan de ministers Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid) en Liesbeth Spies (Binenlandse Zaken). De Moerdijkse gemeenteraad peinsde er deze week niet over dat idee van het college van burgemeester en wethouders over te nemen.
  'Beste Ivo, bedankt voor de drieënhalf miljoen euro die het Rijk bijdraagt aan de 71 miljoen die de grote brand bij Chemie-Pack in totaal kost.' Zoiets moet het college in gedachten hebben gehad. De raad bedankte er vriendelijk voor. Het was niet gepast, een brandbrief was beter geweest.
  'Beste Ivo, de drieënhalf miljoen euro hebben we in goede orde ontvangen. Wij gaan ervan uit dat dit een voorschot is. De burgers in Moerdijk mogen niet opdraaien voor de kosten van de brand bij Chemie-Pack. Die zitten al opgezadeld met een industrieterrein waar ze nooit om hebben gevraagd. In afwachting van het resterende bedrag verblijven wij, gemeenteraad Moerdijk.' Zoiets.
  Het Rijk bedanken? Mooi niet. Het Moerdijkse college moet de Haagse elite het vuur aan de schenen leggen. Er moet veel meer geld over de Moerdijkbrug komen vanuit Den Haag.
  Bedankjes kreeg Peter van der Velden, vicevoorzitter van de Veiligheidsregio, ook niet. Eerder de wind van voren. Ergerlijk vond de raad het dat hij zich tijdens en na de brand overal profileerde als de burgemeester van Breda en niet als man van de Veiligheidsregio.
  En dat hij de stoeltjes bij Pauw & Witteman vorig jaar had verkozen boven die van de raadzaal in Moerdijk om tekst en uitleg te geven over de brand was helemaal olie op het vuur. Om nog maar te zwijgen over de correspondentie over de brand op briefpapier van de gemeente Breda.
  Van der Velden vond de kritiek jammer, maar toonde ook begrip. En zo is donderdag verantwoording afgelegd over het dossier Chemie-Pack. Van der Velden kon na afloop als burgemeester van Breda huiswaarts keren.
  Houdoe en bedankt.

  Onderwerp: Veiligheidsregio krijgt begroting niet rond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TERNEUZEN - Veiligheidsregio Zeeland, de organisatie die onder meer waakt over uw veiligheid, heeft problemen om de begroting voor dit jaar rond te krijgen. Een aantal gemeenten vindt dat ze te veel moet betalen voor de brandweer en weigert de begroting goed te keuren.
  Tal van instanties zijn in de Veiligheidsregio verenigd, waaronder de dertien Zeeuwse gemeenten. En van die gemeenten vindt een aantal dat ze te veel moeten meebetalen aan de Veiligheidsregio en dan ligt vooral de bijdrage aan de brandweer een aantal gemeenten zwaar op de maag. Goes, Middelburg en Vlissingen hebben zelfs al aangegeven niet van plan te zijn groen licht te geven voor de begroting.
  Ook Borssele en Terneuzen dreigen stuk te lopen op de brandweerbijdragen, omdat de Westerscheldetunnel op hun grondgebied ligt, wat betekent dat ze veel moeten betalen voor de brandweer.

  Onderwerp: Jacobs wilde regionaal duikteam in Helmond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HELMOND - Burgemeester Jacobs wilde dat het regionale duikteam van de brandweer in Helmond kwam.
  Hij stemde binnen het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost als enige tegen Eindhoven als vestigingsplaats, zo zei hij maandag in de commissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden. Jacobs drong er vervolgens op aan dat Helmond andere, niet-locatiegebonden taken van de regionale brandweer krijgt.

  Onderwerp: Drie burgemeesters druk met Gooise brandweerperikelen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HILVERSUM - Drie burgemeesters, Martijn Smit van Wijdemeren, Elbert Roest van Laren en Bart Horseling van Weesp, bemoeien zich in elk geval tot eind dit jaar intensief met de regionale brandweer. Dat moet uiteindelijk leiden tot maatregelen die de doorzeurende onrust over bezuinigingen en reorganisaties bij het korps Gooi en Vechtstreek wegnemen.
  Daartoe heeft het bestuur van de veiligheidsregio (bestaande uit de burgemeesters van de negen gemeenten) besloten op aanbeveling van de burgemeesters Horseling en Roest. Dit duo deed zes weken lang intensief onderzoek naar de perikelen bij de regionale brandweer.
  Duidelijk is dat de korpsleiding de situatie niet goed in de hand heeft. Het ontbreekt aan heldere communicatie met en goed beleid voor de ruim driehonderd brandweervrijwiligers. Volgens de onderzoekers leidt dat niet zozeer tot ontevredenheid en wantrouwen, maar vooral tot ongerustheid. Van een afrekencultuur en intimidatie, zoals eind vorig jaar door een klokkenluider uit de Gooise brandweergelederen aan de kaak is gesteld, is volgens Horseling en Roest geen sprake. ,,We hebben geen cijfers, maar we constateren dit op basis van een uitgebreide ronde langs de velden, waarbij we veel gesprekken hebben gevoerd. Ook de ondernemingsraad van de brandweer is helder: er is geen angstcultuur'', zegt Roest in een toelichting. ,,Maar er is wel gebrek aan goede communicatie.''
  Daarom moet er voor 1 januari 2013 een professioneel communicatieplan liggen, eisen de gezamenlijke burgemeesters. Tegen die tijd moet er ook een nieuw dekkingsplan zijn. Dat is bepalend voor het aantal benodigde voertuigen en mogelijk ook voor het aantal kazernes, maar dat blijft een zeer gevoelig punt.
  Derde eis van de burgemeesters is dat er een goed vrijwilligersbeleid komt, gericht op de wensen van de vele brandweervrijwilligrs. Roest benadrukt het belang van het gebruik van moderne technieken, waardoor verplicht overnachten op de kazerne in de toekomst wellicht niet nodig is.
  De drie burgemeesters houden nadrukkelijk de vinger aan de pols. Toch is er nog steeds alle vertrouwen in de huidige brandweertop, benadrukt Roest desgevraagd. ,,Er is geen afrekencultuur en daar gaan wij als bestuur ook niet mee beginnen.''

  Onderwerp: Snel Interventie Voertuig in Lansingerland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Met ingang van maandag 2 april wordt bij Brandweer Rotterdam-Rijnmond een nieuw type voertuig operationeel: de SIV of voluit: Snel Interventie Voertuig. De SIV rukt uit in de gemeente Lansingerland, in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Per dezelfde datum sluit bovendien de kazerne Bergschenhoek.
  Waar tot nog toe de brandweer standaard uitrukte met een tankautospuit met 6 brandweerlieden, wordt voortaan in Lansingerland een nieuw brandweervoertuig ingezet. De SIV heeft een bezetting van twee personen en is inzetbaar voor alle basis brandweerzorgtaken.
  Vanaf het moment dat de SIV inzetbaar is in Lansingerland, zal de kazerne Bergschenhoek niet langer worden gebruikt als uitruklocatie. De SIV is gestationeerd op de brandweerpost in Berkel en Rodenrijs. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: "Doordat de bemanning van de SIV dag en nacht paraat is op de kazerne, kan de SIV binnen een minuut na alarmering uitrukken. Dit levert een grote tijdwinst op vergeleken met de bestaande situatie."
  De SIV is snel ter plaatse en kan een groot deel van de voorkomende incidenten afhandelen zonder assistentie van extra voertuigen of personeel. In veel gevallen zal de SIV zelfstandig uitrukken, zoals bij containerbranden, buitenbranden en automatische brandmeldingen. Bij andere soorten incidenten zoals gebouwbranden, ongevallen met gevaarlijke stoffen en hulpverleningen met beknelling, zal vanwege de grotere slagkracht altijd ook nog een tankautospuit worden gealarmeerd die enkele minuten na de SIV ter plaatse zal zijn.
  De brandweer heeft het afgelopen jaar proefgedraaid met de SIV in meerdere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Begin dit jaar stemde het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in met de invoering van dit type voertuig. Naast de invoering in Lansingerland per 2 april zullen er per januari 2013 ook SIV's gaan rijden in Hellevoetsluis en Rotterdam-Zuid. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: "Gewaarborgd is dat de verandering niet ten koste gaat van de kwaliteit van de brandweerzorg of de veiligheid van het brandweerpersoneel." Brandweerlieden die uitrukken met de SIV zijn daarvoor speciaal opgeleid. In totaal worden in 2012 zo'n 120 brandweerlieden opgeleid voor het werk met de SIV.
  De inzet van de SIV maakt deel uit van een ingrijpend veranderingsproces van de regionale brandweer. Voor de brandweer staat de veiligheid van de burger nog steeds centraal, maar verandert wel de manier waarop die veiligheid wordt bereikt. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: "Met de SIV kan brandweer Rotterdam-Rijnmond meer maatwerk leveren en de opkomsttijden van 'vrijwillige kazernes' verbeteren. Verder worden burgers meer betrokken bij het voorkomen van brand in hun eigen omgeving. Bewustwording en gebruik van hulpmiddelen als rookmelders zijn daarbij van belang. Mede dankzij de komst van SIV kan de VRR noodzakelijke bezuinigingen doorvoeren zonder dat hierdoor het niveau van de brandweerzorg verslechtert."

  Onderwerp: Natuurbrandgevaar in vijf regio's
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In vijf veiligheidsregio's is code geel afgekondigd voor een verhoogd risico op natuurbranden. Dinsdagochtend was de code al in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg afgegeven. Die middag kwamen Utrecht, het zuidoosten van Noord-Holland en het midden en zuidwesten van Gelderland bij.
  Als het droog blijft, kan in het weekeinde code oranje van kracht worden, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. In dat geval worden verkenningsvliegtuigen ingezet om de natuurgebieden te controleren op brandhaarden.
  Door de schaarse regenval van de afgelopen weken is de grond droog, waardoor een brand zich snel kan uitbreiden. Code geel houdt in dat de brandweer bij een brand mogelijk met extra materieel en personeel uitrukt.
  Vorig jaar was de brandweer lange tijd in veel delen van het land in opperste staat van paraatheid door de langdurige droogte. Toen gold voor de meeste gebieden code rood voor extreem gevaar.

  Onderwerp: Crisisstaf uit voorzorg bijeen op 30 april
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bereidt zich grondig voor op Koninginnedag in Rhenen en Veenendaal. Gedurende Koninginnedag zit een staf klaar in het crisiscentrum in Utrecht.
  In die staf zitten onder andere Aleid Wolfsen als vertegenwoordiger van alle Utrechtse gemeenten, maar ook politiefunctionarissen, militairen en hoge Rijksambtenaren. De bestuurders zitten vooral bij elkaar om tijdwinst te boeken als er zich een groot incident voordoet.
  Deze crisisstaf is alleen voor het feest in Rhenen en Veenendaal. Gebeurt er elders in de provincie een calamiteit, bijvoorbeeld op de Vrijmarkt in Utrecht, dan komt een tweede crisisstaf bijeen.
  De Veiligheidsregio Utrecht is verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. Vanaf 1 januari 2011 zijn de brandweerkorpsen ondergebracht in de VRU. Ook de meldkamer voor de ambulancediensten is een taak voor de organisatie. De VRU werkt nauw samen met politie en Defensie.

  Onderwerp: TWO wil toch praten over veiligheid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN - Het chemie-opslagbedrijf TWO Chemical Logistics gaat met milieu- en bewonersgroepen praten over zijn veiligheidsaanpak. Binnenkort is er een bijeenkomst met vertegenwoordigers van deze groepen in het bedrijf aan de Vlotkampweg op Westkanaaldijk. Hieraan is een rondleiding door de opslaghallen gekoppeld.
  Claudia van Steen van Leefmilieu spreekt van een doorbraak. "De directie begint te begrijpen dat openheid geven een betere oplossing is dan te zwijgen over de onrust die rond TWO is ontstaan."
  De afgelopen maanden heeft met name Beuningen zijn zorg uitgesproken over wat kan gebeuren bij een complexe brand bij TWO waar 11.200 ton giftige en ontvlambare stoffen liggen. Vooral voor Weurt en Nijmegen-West dreigen dan gevaarlijke situaties. Volgens Beuningen is het rampenbestrijdingplan van de Veiligheidsregio ook niet op orde.
  TWO stond tot voor kort niet te trappelen om uitgebreid in te gaan op vragen over de veiligheidssituatie. Vorige week stapte de directie echter plots binnen bij een overleg van Leefmilieu over TWO. Daar liet directeur Rutten weten dat hij aan betrokkenen en aan ambtenaren van Beuningen en Nijmegen meer uitleg wil geven over de bedrijfsprocessen.

  Onderwerp: Hulpverleningsdienst wordt Veiligheidsregio Fryslân
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Hulpverleningsdienst Fryslân wordt met ingang van 2 april Veiligheidsregio Fryslân.
  Dat betekent meer dan alleen een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Rampen beperken zich vaak niet tot één gemeente. Hoogwater, grootschalige stroomuitval of uitbraak van ziektes zoals Mexicaanse griep zijn hiervan goede voorbeelden. Om de slagkracht te vergroten en de kwaliteit van de hulpverlening bij rampen en crises te verbeteren zijn 25 veiligheidsregio's ingesteld, één daarvan is Veiligheidsregio Fryslân.
  Veiligheidsregio Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van de 27 Friese gemeenten. De veiligheidsregio voert de gemeentelijke taken uit op het gebied van gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. In de veiligheidsregio werken brandweer, GGD, politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. Samenwerking, alertheid en slagvaardigheid zijn de kernbegrippen in dit werk.
  Voorzitter van de veiligheidsregio Ferd Crone ziet grote winst in de veiligheidsregio: "De slagkracht van het crisismanagement is in de afgelopen periode al zichtbaar versterkt. Vanuit de structuur van de veiligheidsregio kunnen we gemeenten beter ondersteunen. Bijvoorbeeld door het opzetten van teams met crisisexperts. Hiermee kunnen we op het moment dat er een crisis is, speciaal opgeleide mensen oproepen en zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats."
  Ook tijdens de voorbereidingen op een mogelijke Elfstedentocht bleek de veiligheidsregio een ideale samenwerkingsvorm. Wim Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân: "Het concept veiligheidsregio heeft bij de voorbereidingen op de Elfstedentocht zijn meerwaarde getoond. Dankzij regionale regievoering wisten alle samenwerkende partijen elkaar voorafgaand aan en tijdens de voorbereidingen goed te vinden. Zowel in de aanloop naar de tocht als in de periode daarvoor bracht de Veiligheidsregio vanuit haar regiefunctie alle hulpdiensten en gemeentelijke vertegenwoordiging bij elkaar. Er is een duidelijke 'stip op de horizon' en die is voor iedereen helder. Dit zorgde voor effectieve en efficiënte voorbereidingen door de verschillende disciplines."
  Brandweer Fryslân en GGD Fryslân zijn onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân maar behouden hun eigen naam en uiterlijk. Vanaf 2 april is de nieuwe website online: www.veiligheidsregiofryslan.nl. Bekijk ook de animatie over de nieuwe naam, nieuwe identiteit en nieuwe huisstijl op www.youtube.com/VRFryslan.

  Onderwerp: Samenwerking CGJ in Culemburg intensiveren
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  CULEMBORG - Sinds de vorming van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 2010, is onder leiding van de gemeente een netwerkorganisatie tot stand gekomen en wordt er verder gewerkt aan een intensievere samenwerking tussen verschillende instellingen zoals GGD, maatschappelijk werk, jeugdzorg, zorg- en adviesteams. Die samenwerking kan nog worden verbreed door meer aandacht te geven aan aanpalende functies als jeugd-GGZ en veiligheidshuis, zo blijkt uit het onderzoek naar de stand van zaken bij de invoering van het CJG, dat de Rekenkamercommissie in samenwerking met de Algemene Rekenkamer heeft afgerond.
  Het duidelijker in beeld brengen van de Culemborgse situatie, zoals doelen, prestaties, kosten, participanten en bereik, zijn andere aanbevelingen die de Rekenkamer aan de gemeenteraad doet. Ook controle op inhoud, herkenbaarheid en financiën en behoeften van doelgroepen en tevredenheid van cliënten verdienen daarbij aandacht, aldus de commissie.
  De gemeenteraad van Culemborg bespreekt het rapport van de Rekenkamercommissie naar verwachting in een van de raadsvergaderingen in april.
  Het CJG moet een netwerk zijn van instellingen en hun medewerkers om ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar ondersteuning te geven bij het opvoeden en opgroeien. Doel is het vorm geven van een punt voor opvoed- en opgroeiondersteuning waar iedereen gemakkelijk binnen loopt, een stimulans om problemen vroegtijdig te signaleren en risicogroepen gemakkelijk te kunnen bereiken en snel, goed en gecoördineerd hulp te bieden onder het motto: een gezin, een plan.
  In Culemborg zijn twee contactpunten geopend: in december 2010 aan de Meerlaan en sinds mei 2011 is er ook een contactpunt in BonVie.

  Onderwerp: Eerste twee driedaagse OVD-trainingen Gelderland-Zuid zeer geslaagd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Crisislab organiseert samen met G4S en de regio Twente een nieuwe vorm van OvD-trainingen voor de brandweer. Gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten waaronder die uit het lopende promotieonderzoek van Jelle Groenendaal heeft Crisislab een nieuwe trainingsvorm ontwikkeld. Centraal staat niet langer de nadruk op het continue rationeel beschouwen van de brandweerinzet maar op het besef dat de OvD slechts een of twee essentiële beslissingen kan nemen. Cruciaal is dan dat de OvD vervolgens ook toeziet op communicatie en bewuste monitoring. Dit jaar zullen alle officieren uit Gelderland Zuid deelnemen aan een driedaagse training volgens deze principes. De eerste twee trainingen hebben in maart plaatsgevonden en zijn door de deelnemers hoog gewaardeerd.

  Onderwerp: Spanning over verdelen bijdragen aan Veiligheidsregio Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Tekst in verband met auteursrechten verwijderd. Lees dit artikel bij de bron.

  Onderwerp: 'Meer agenten korps Gelderland-Zuid op inbraken'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De politie Gelderland-Zuid moet extra geld vrijmaken voor het bestrijden van overvallen en woninginbraken. Dat wil het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de regioburgemeesters.
  Het korps Gelderland-Zuid hield aan het jaar 2011 zes miljoen euro over, terwijl er een verlies van vijf ton was begroot.
  De achttien regioburgemeesters willen dat een deel van dat geld naar de aanpak van overvallen en woninginbraken gaat. Dat werd dobderdag duidelijk tijdens de vergadering van het Veiligheidscollege op het gemeentehuis van Heumen in het dorp Malden.

  Onderwerp: Brandweer vreest sluiten posten Moerdijk en Klundert
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bij de brandweer in Moerdijk en Klundert is grote onrust ontstaan over het voortbestaan van de brandweerposten daar. Dat stelde Anton van Leest van de vrijwillige brandweer in Moerdijk tijdens de raadscommissie Bestuur en Middelen deze week. "De posten worden mogelijk gesloten nu op industrieterrein Moerdijk een nieuwe kazerne komt.
  Onze commandant maar ook de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft uitlatingen in die richting gedaan."
  De brandweer is niet tegen een nieuwe kazerne. "Maar wel als het betekent dat andere posten moeten sluiten. Dan worden burgers het ondergeschoven kindje."

  Onderwerp: Veiligheidsplan voor schepen in Nijmeegse haven
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 30 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Om de positie van de Nijmeegse haven te versterken, wil de gemeente zeeschepen toelaten. Maar dan moet er eerst een havenveiligheidsplan komen waarin is omschreven waar Nijmegen aan moet voldoen. Royal Haskoning gaat dat plan maken, is het voorstel. Kosten: 12.206 euro.
  Electrabel, Koole tankstorage en Daanen shipping willen klaar zijn om zeeschepen te ontvangen, zo hebben ze de gemeente laten weten. Met de komst van zeeschepen krijgt Nijmegen mogelijk extra inkomsten uit haven- en overslaggelden.

  Onderwerp: Voorbereiding regionalisering brandweer van start
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Helder - Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, bestaande uit de burgemeesters van alle 21 gemeenten, wil de brandweerzorg in het werkgebied regionaliseren. De voorbereidingen hiertoe worden concreet gestart. Dit betekent dat de gemeentelijke brandweren op termijn worden opgeheven. Het algemeen bestuur sluit hiermee aan op de op handen zijnde wijziging van de Wet veiligheidsregio's. In deze wet wordt regionalisering van de brandweer verplicht gesteld.
  Noord-Holland Noord is één van de laatste regio's die tot regionalisering van de brandweer overgaat. In de meeste regio's is de brandweer al enige tijd geregionaliseerd. Enkele jaren terug heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio besloten niet te regionaliseren. In plaats daarvan is toen gekozen voor een intensieve samenwerking tussen de brandweerkorpsen.
  Op 14 februari bleek er in de Tweede Kamer brede steun te zijn voor het voorstel van minister Opstelten regionalisering overal in het land te verplichten. Regionalisering van de brandweer wil niet zeggen dat de verbondenheid met de verschillende gemeenten verdwijnt. Naast de wettelijke taak van het hebben van het 'opperbevel', blijft de lokale burgemeester ook zijn of haar rol naar het plaatselijke brandweerkorps vervullen. Om dit op een goede wijze in te vullen denkt het algemeen bestuur van de veiligheidsregio aan het zogenoemde 'KNRM-model'. Hierbij heeft de burgemeester als voorzitter van een 'plaatselijke commissie' goed zicht op de uitvoeringspraktijk. Deze ervaringen kan de burgemeester laten meewegen in de regionale besluitvorming over brandweeraangelegenheden.
  De nieuwe regionale brandweerorganisatie blijft gestoeld op vrijwilligheid. Op dit moment telt de regio Noord-Holland Noord zo'n 1.350 brandweermensen. Hiervan zijn 150 beroepskrachten. De overige brandweermensen vervullen hun taak als vrijwilliger. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. In de nieuwe organisatie blijven de lokale brandweerkorpsen actief. Het grootste verschil voor lokale brandweermensen is dat zij regionaal worden 'aangestuurd'.
  Bij de vorming van een regionale brandweerorganisatie spelen kosten, risico's en kwaliteit een belangrijke rol. De brandweerkorpsen voldoen over het algemeen wel aan het bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveau, maar presteren niet allemaal op hetzelfde niveau. Ook de risico's per gemeente en kosten voor de gemeentelijke brandweerkorpsen variëren. Met het onderbrengen van de gemeentelijke brandweren in één regionale organisatie wordt een eenduidig kwaliteitsniveau ontwikkeld. Ook de kosten voor brandweerzorg worden in alle gemeenten op dezelfde manier berekend
  Door een brandweerorganisatie in te richten die regionaal wordt aangestuurd kan ook beter worden ingespeeld op de zogenoemde risicoprofielen van de gemeenten. Nu lopen sommige gemeenten aanzienlijk meer risico op grootschalige calamiteiten dan andere. De nieuwe regionale brandweerorganisatie heeft nadrukkelijk de bestuurlijke opdracht om de komende jaren te bezuinigen op het totale brandweerbudget.
  Regionalisering van de brandweer is een omvangrijk proces. De burgemeesters willen dat dit zorgvuldig gebeurt. De komende maanden wordt een concreet projectplan opgesteld. Dit projectplan wordt aan het algemeen bestuur voorgelegd op 29 juni. Aandachtspunten van dit projectplan zijn zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen, op een goede wijze betrekken van alle partijen en een gefaseerde aanpak met bijbehorende besluitvorming. De uiteindelijke besluitvorming op gemeentelijk niveau vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders.

  Onderwerp: Maatregelen op grond van BRZO-inspectie bij Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Bij een onaangekondigde BRZO-inspectie van de gezamenlijke overheden DCMR, Inspectie SZW en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 6 en 7 maart zijn meerdere tekortkomingen geconstateerd bij het tankopslagbedrijf Odfjell. Bij deze inspectie lag de focus op verlading en opslag.
  Het bedrijf Odfjell wordt door de DCMR aangeschreven verouderde drijvend daken van opslagtanks te vervangen. Deze daken houden dampen onvoldoende tegen. Totdat de verouderde daken vervangen zijn mag het bedrijf in die tanks alleen stoffen opslaan, die niet uitdampen. Ook vacuümdrukventielen op de tanks worden onvoldoende geïnspecteerd en onderhouden, kunnen daardoor tot onnodige uitdamping leiden en moeten door Odfjell op last van de DCMR worden verbeterd.
  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft tekortkomingen aan de blus- en koelvoorzieningen geconstateerd en zal hierop handhaven.
  Inspectie SZW handhaaft op een aantal arbotechnische aspecten, zoals de werknemersveiligheid bij verladingsactiviteiten. Ook handhaaft de Inspectie SZW Odfjell op de tekortkomingen met betrekking tot de explosieveilige inrichting van de terminal. Op deze beide aspecten heeft de Inspectie SZW ten tijde van de inspectiedagen onderdelen op de terminal stilgelegd.
  Ten slotte voert de DCMR samen met Inspectie SZW nog nader onderzoek uit naar de staat van onderhoud van de tanks, op grond waarvan mogelijk aanvullende eisen gesteld zullen worden.
  Binnen 5 weken krijgt Odfjell het eindrapport.

  Onderwerp: Halt-bureaus in zwaar weer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AMSTERDAM - Per 1 januari 2013 gaan de 16 Halt-bureaus op in één landelijke organisatie. Veel bureaus kunnen momenteel financieel niet rondkomen, waardoor samenvoeging onvermijdelijk is. Dat schrijft De Limburger. Directeur Arina Kruithof van Halt Nederland gaf vrijdag een toelichting op de plannen tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord.
  Het is nog niet bekend welke kantoren zullen verdwijnen en evenmin of medewerkers worden ontslagen. Op plaatsen waar straks geen vestiging meer is, wordt voor Halt-medewerkers een plek gezocht bij Veiligheidshuizen, politiebureaus of centra voor jeugd en gezin.

  Onderwerp: Voorlopig laatste geld voor IJsseldelta-Zuid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 31 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De gemeenteraad is donderdag in meerderheid akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet van twee ton voor zogenoemde plankosten voor het omstreden project IJsseldelta-Zuid. Dat geld wordt uiteindelijk betaald door de provincie.
  De fracties van SGP, D66, Gemeentebelang Kampen SP en GroenLinks, fervente tegenstanders van de aanleg van een bypass en de daarmee gepaard gaande woningbouw, stemden tegen het collegevoorstel. Saillant is dat de raad voorlopig 'geen euro' meer steekt in de ontwikkeling van De Reeve, een plan dat voorziet in de bouw van honderden woningen. Dat gebeurt pas weer als staatssecretaris Joop Atsma van Verkeer en Waterstaat officieel groen licht geeft voor de uitvoering van IJsseldelta-Zuid. Dat besluit wordt naar verwachting komende zomer genomen. Kampen investeerde de afgelopen jaren al ettelijke miljoenen in het project, dat op veel verzet in de gemeenschap stuit.
  Voor 2011 was er volgens het college een 'kleine overschrijding' van 105.000 euro. Die woordkeus wekte enige irritatie bij Albert Holtland (GBK). "Het is wel gemeenschapsgeld en een bedrag dat ik niet elk jaar verdien."

  Onderwerp: Onvrede over hoge kosten brandweerkazerne op Moerdijk
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 31 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een brandweerkazerne op industrieterrein M oerdijk moet er komen. Maar de politiek vindt het niet terecht dat de gemeente opdraait voor de hoge bouw- en exploitatiekosten.
  De kosten voor de bouw van ed brandweerkazerne worden geschat op 2,4 miljoen euro. Daarnaast moet de gemeente jaarlijks 110.000 euro ophoesten voor de exploitatie.

  Onderwerp: Meldkamers waren onbereikbaar door storing KPN
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 31 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een aantal meldkamers van de politie is in de nacht van dinsdag op woensdag korte tijd onbereikbaar geweest door twee storingen bij KPN. Een deel van de telefoontjes naar 112 kon daardoor niet worden aangenomen, laat het telecombedrijf vrijdag weten.
  De meeste bellers zijn volgens KPN inmiddels door het ministerie van Veiligheid en Justitie getraceerd en benaderd met de vraag of er een noodsituatie is geweest en of zij geholpen zijn. Het bedrijf betreurt de gang van zaken en neemt maatregelen om dit soort storingen in de toekomst te voorkomen.
  De storingen werden volgens KPN veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk. Die werkzaamheden zijn tot nader order stilgelegd. KPN laat een externe partij onderzoek doen naar de oorzaak van de verstoringen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.