Week: 11 van 11 tot en met 17 maart 2012


Nieuws van Internet:
 • Broertjes: "Toekomst regionale brandweer in breder perspectief'
 • Communicatieapparatuur tijdens calamiteiten
 • Zorg jeugd, volgens één gezin, één plan
 • Veiligheidswijzer Zeeland huis aan huis verspreid
 • Onderzoek effect ramp bij TWO
 • Deltacommissaris WW6 waterveiligheid en beschikbaarheid
 • Veiligheidshuis na succes uitgebreid
 • Veiligheidsregio Zeeland onder vuur
 • Leerlingen Radius College Breda weer thuis na 'mislukte scheikundeproef'
 • Adviescommissie Water adviseert staatssecretaris over waterveiligheid
 • Jeugd Castricum drinkt veel
 • Openbaar Ministerie: 'Veiligheidsgevoel groter'
 • Veiligheidsnormen voor dijken aanpassen


 • Onderwerp: Broertjes: "Toekomst regionale brandweer in breder perspectief'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HILVERSUM - De ingezette bezuiniging van tien procent op de brandweer Gooi en Vechtstreek door de negen gemeenten in deze regio blijft gehandhaafd. Daarnaast is de grens van te verantwoorden bezuinigingen in de begroting 2013 bereikt. Dat schrijft burgemeester Pieter Broertjes in een brief aan de Hilversumse gemeenteraad. Hij wil echter verder kijken dan de begroting van 2013. De uitgangspunten van negen burgemeesters in de Gooi en Vechtstreek moeten in een breder perspectief worden geplaatst en beoordeeld tegen de achtergrond van het proces van regionalisering van de brandweer.
  Voor Hilversum betekent dit een aanzienlijke besparing op de kosten van de veiligheidsregio die oploopt tot in 2015 bijna vierhonderdduizend euro ten opzichte van de bijdrage van vorig jaar. De gemeente moet de komende twee jaar wel een verlies incasseren. De gemeenteraad spreekt zich in mei hierover uit. Concreet gaat het om 68.000 euro in 2012 en 587.000 euro in 2013.
  De discussie over de kosten van de brandweer is de komende jaren is hiermee niet voltooid. 'Het tegendeel is het geval', meldt Broertjes, die een spanning ziet tussen het algemeen belang en lokaal belang binnen de veiligheidsregio. 'Wij willen een discussie over regionale sturing en de wijze van besturen van de brandweer binnen de veiligheidsregio. Deze discussie achten wij voorwaardelijk voor het nader kunnen beoordelen van een verantwoord kostenniveau van de brandweer. Daarbij moet expliciet worden gemaakt of de gemeenten (colleges en raden) de randvoorwaarden willen aanpassen waarbinnen het veiligheidsbestuur moet opereren.'
  Om die reden willen de burgemeesters de brandweer, vijf jaar geleden was Gooi en Vechtstreek een van de eerste gebieden met een regionale brandweer, verder regionaliseren. Daarbij wensen zij de zogeheten 'kostenverdeelsystematiek' per 1 januari 2014 aan te passen. Broertjes: 'Belangrijke insteek bij dit procesvoorstel is te komen tot een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de regionale brandweer waarbij dus breder zal worden gekeken dan alleen naar de financiële opzet.'

  Onderwerp: Communicatieapparatuur tijdens calamiteiten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GELDERMALSEN - Het Coöperatiefonds van Rabobank West Betuwe sponsort DARES Regio Gelderland-Zuid voor de aanschaf van communicatieapparatuur ten behoeve van noodcommunicatie. DARES is een vrijwilligersorganisatie die de noodcommunicatie verzorgt bij calamiteiten.
  Rabobank West Betuwe ontstond in mei 2008 uit een fusie tussen de Rabobanken Betuwe, Geldermalsen e.o. en Tiel-Culemborg. Rabobank West-Betuwe heeft de ambitie om een maatschappelijk betrokken en duurzaam opererende coöperatieve bank te zijn. DARES is een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de communicatiemogelijkheden tijdens rampen en in crisisomstandigheden.
  DARES is op 12 mei 2004 opgericht, is erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft een convenant afgesloten met de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Wanneer communicatievoorzieningen uitgevallen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van langdurige elektriciteitsuitval of van een overstroming, kan DARES een waardevolle bijdrage leveren. De nadruk ligt daarbij op de ondersteuning van evacuaties, opvang en verzorging.
  DARES neemt regelmatig deel aan oefeningen met de overheid. Zowel met de civiele overheden in de Veiligheidsregio's, het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum in Driebergen als wel met Defensie. DARES Regio Gelderland-Zuid omvat de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en gaat om de snelheid van dienstverlening bij calamiteiten te vergroten communicatieapparatuur permanent opstellen op strategische plaatsen in de regio.

  Onderwerp: Zorg jeugd, volgens één gezin, één plan
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BERGEN OP ZOOM - Eén gezin één plan. Met dat uitgangspunt wil het Veiligheidshuis van het district Bergen op Zoom dit jaar aan de slag met zorg voor jeugd.
  "Vaak staat in de eerste zinnen van onze stukken dat het voorkomen van het eerste delict een van onze doelstellingen is", vertelt voorzitter Kees Jongmans van de stuurgroep Veiligheidshuis. "Maar in de praktijk komt een jongere pas bij ons in beeld als er iets gebeurd is, vaak in de criminele sfeer. Als zo'n jongere dan broertjes en zusjes heeft kunnen we wel wat in preventieve zin doen. Om te voorkomen dat ook zij in de fout gaan. Vandaar één gezin, één plan", zegt Jongmans, die in het dagelijks leven wethouder is in Roosendaal.
  In het Veiligheidshuis werken allerlei instanties samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge en Moerdijk. Volgens Jongmans bestaat de kans dat er met de invoering van een nieuw politiestelsel een uitbreiding van het aantal aangesloten gemeenten volgt.
  "Dan zouden ook Rucphen en Tholen met ons mee kunnen doen."
  Bij de aangesloten organisaties hebben zich gisteren MEE West-Brabant (ondersteuning van mensen met een beperking) en de Stichting Mozaïk (een GGZ-instelling) gevoegd.
  Zij scharen zich daarmee in een rijtje waar onder meer ook de Raad van de Kinderbescherming, Jeugdzorg en Bureau Halt staan.

  Onderwerp: Veiligheidswijzer Zeeland huis aan huis verspreid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidswijzer 2012-2013 wordt deze week bezorgd bij de inwoners en bedrijven in Zeeland. De Veiligheidswijzer is een gezamenlijke uitgave van Veiligheidsregio Zeeland en Politie Zeeland. De brochure is volledig bekostigd uit de advertentieopbrengsten van bedrijven.
  De Veiligheidswijzer Zeeland is geschikt om te bewaren en heeft als doel de inwoners over allerlei zaken op het gebied van sociale en fysieke veiligheid te informeren. Hoewel de Informatiebrochure grotendeels identiek is, verschijnt in iedere gemeente een eigen editie. Eventuele verschillen zitten vooral in de advertenties. Veiligheidsregio Zeeland en Politie Zeeland danken de adverteerders voor hun deelname, die op deze manier een bijdrage leveren aan de veiligheid in Zeeland.
  De burger kan ook zelf veel bijdragen aan een veilige en leefbare omgeving. Daarom staat de Veiligheidswijzer vol met praktische tips, bijvoorbeeld wat men moet doen als de sirene gaat, wat men zelf kan doen tegen huiselijk geweld, hoe men zich voor Burgernet kan aanmelden, wat te doen bij een overval, hoe een brand te voorkomen en informatie over brand(veiligheid) op de weg of in de wijk.
  Verder staan in de Veiligheidswijzer de gegevens van de hulpverleningsdiensten zoals adressen, telefoonnummers, openingstijden etc.
  Omdat de Veiligheidswijzer wordt verpakt bij ander drukwerk, wordt deze niet bezorgd bij mensen die een antireclamesticker op hun brievenbus hebben geplakt. Zij kunnen de Veiligheidswijzer gratis afhalen bij een politiebureau in de buurt.

  Onderwerp: Onderzoek effect ramp bij TWO
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BEUNINGEN - Zo spoedig mogelijk moet zwart op wit bekend zijn wat de effecten zijn van een eventuele ramp of groot ongeval bij TWO Chemical Logistics in Nijmegen. De gemeenteraad van Beuningen eist dat burgemeester en wethouders op korte termijn overleg hebben met de Veiligheidsregio. De Beuningse politiek wil weten welke gevolgen voor de veiligheid, gezondheid en milieu een ramp bij Te Winkel en Oomes op het Nijmeegse bedrijventerrein kan hebben. Eerder trok Beuningen al aan de bel om te laten weten dat het concept rampenplan van het chemie-overslagbedrijf ernstig te kort schiet. De Veiligheidsregio oordeelt over dat rampenplan.
  GroenLinks, PvdA, VVD, Beuningen Nu & Morgen en CDA - en daarmee de gehele gemeenteraad - waren eensgezind in hun wens. Gezamenlijk dienden zij een motie in met de opdracht aan het college van B en W.
  GroenLinks-fractielid Dick Zeeman legde uit waarom maatregelen bij TWO geen overbodige luxe zijn. Zeeman stelde vast dat er niet alleen veel rammelt aan het plan maar ook dat het bedrijf zich niet veel gelegen laat zijn aan de zorgen van de omgeving. TWO ligt vlak tegen het dorp Weurt aan.

  Onderwerp: Deltacommissaris WW6 waterveiligheid en beschikbaarheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Deltacommissaris Wim Kuijken nam op de tweede dag van het Wereld Water Forum 6 in Marseille deel aan de sessie 'Towards a roadmap for a sustainable and resilient future for delta countries'. Daar gaf hij aan dat Nederland graag met andere deltalanden samenwerkt aan waterveiligheid en waterbeschikbaarheid.
  Uitgangspunt is het zoeken naar oplossingen voor de lange termijn, te doen wat nu nodig is, maar overinvesteren te voorkomen. Bij het 'High Level Panel Global Water Governance' benadrukte de deltacommissaris dat 'het noodzakelijk is een manier te vinden om de sectorale aanpak in beleid op het gebied van water te verbinden. Daarbij moeten de vraagstukken van waterveiligheid en waterbeschikbaarheid gezamenlijk worden opgepakt. Het gaat tenslotte om hetzelfde water, soms te veel en soms te weinig. Het samenbrengen van alle stakeholders op deze twee doelen klinkt makkelijk, maar vraagt veel aandacht.'

  Onderwerp: Veiligheidshuis na succes uitgebreid
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 14 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De aanpak van het Rotterdamse Veiligheidshuis wordt uitgebreid. Het netwerk, waarbij partijen als politie en jeugdzorg samenwerken, is succesvol in het voorkomen en terugdringen van overvallen. Er komen snel meer mensen te werken. Burgemeester Aboutaleb spreekt van 'één van de belangrijkste instrumenten' om de huidige overvalgolf in de regio te bestrijden. Het Veiligheidshuis is in 2009 opgezet, met het doel verschillende organisaties met elkaar aan één zaak of persoon te laten werken, in plaats van na elkaar, zegt programmamanager Esther Jongeneel van het Veiligheidshuis Jeugd. "Sinds vorig jaar maakt ook 'jeugd' daar officieel deel van uit."
  Eén van de doelen van het huis is het tegengaan van een terugval bij criminele jongeren. "Dit doen we vooral door ook de achterliggende oorzaken van het gedrag te doorbreken, zoals schulden en schoolverzuim. Verder kijken we naar familieleden die al wat op hun kerfstok hebben", legt teammanager Jeugdreclassering Mark Jacobs van Bureau Jeugdzorg uit. "Met z'n allen proberen we nog één keer om een probleemgezin vlot te trekken. We weten bijvoorbeeld wanneer een oudere broer weer uit detentie komt. Zo'n jongen heeft vaak grote invloed op zijn jongere broertjes. We hebben verschillende middelen om ervoor te zorgen dat het niet zover komt dat ze zijn voorbeeld volgen."
  De politie ziet afgelopen tijd een toename van zeer jonge daders, die niet eerder in de overvalcriminaliteit actief zijn geweest. Hier ligt een belangrijke taak voor het Veiligheidshuis. Jacobs: "Dit kan inderdaad een lastige casus zijn. Ze komen soms echt vanuit het niets in beeld. Vroeger klommen ze langzaam op, nu plegen heel jonge jongens bijna meteen een erg gewelddadige overval. Het is heel belangrijk dat wij hier, op deze plek in het Veiligheidshuis, verschillende soorten informatie aan elkaar koppelen om dat tegen te kunnen gaan: wat weet een wijkagent? Wat staat er bij de verschillende instanties in de systemen? En hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk gebruiken?" Dus bij de individuele jongere niet alleen het strafrecht inzetten, maar dat ook combineren met bijvoorbeeld een gebiedsverbod en een ondertoezichtstelling, omdat de ouders de opvoeding alleen niet aankunnen.
  Voor veel van de betrokken instanties heeft het in stand houden van de samenwerking in het Veiligheidshuis de komende tijd prioriteit. "Door deze manier van werken signaleren we eerder problemen en pakken we het gezamenlijk aan. En alle betrokken instanties hebben ook aangegeven om absoluut niet te bezuinigen op het Veiligheidshuis. Dat zegt best wel wat", besluit Jongeneel.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland onder vuur
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HEINKENSZAND - Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Middelburg en Vlissingen wijzen de begroting 2012 af van de Veiligheidsregio Zeeland. Gemeenten worden het niet eens over de verdeling van de kosten voor de brandweer, zegt burgemeester René Verhulst van Goes. "Er wordt al sinds maart gesproken maar er is nog steeds geen besluit genomen. Ook het perspectief ontbreekt dat we het op een gegeven moment wel met elkaar eens kunnen worden." Goes betaalt bijvoorbeeld nu meer dan Middelburg en Borsele en Terneuzen weer meer dan de rest vanwege de Westerscheldetunnel.
  Om te voorkomen dat gemeenten boos op elkaar blijven, heeft een commissie een andere verdeelsleutel bedacht maar daar is dus nog steeds geen besluit over genomen. De kosten kunnen bijvoorbeeld omgeslagen worden naar het inwonertal of het aantal 'brandgevoelige' panden in gemeenten.

  Onderwerp: Leerlingen Radius College Breda weer thuis na 'mislukte scheikundeproef'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - Op het Radius College aan de Terheijdenseweg in Breda zijn woensdagochtend twee docenten en tien leerlingen onwel geworden. Het gaat om leerlingen van de laboratoriumopleiding. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels weer thuis. In twee afzonderlijke klaslokalen werd woensdag een gaslucht geroken. Daarop werd het schoolgebouw ontruimd. Op het schoolplein raakten de leerlingen en docenten onwel.
  De slachtoffers klaagden over een misselijk gevoel en duizeligheid. Ook hadden sommigen een raar gevoel in hun keel. Ambulances brachten de docenten en leerlingen naar het Amphiaziekenhuis in Breda en het Elisabethziekenhuis in Tilburg.
  Een woordvoerster van de Veiligheidsregio Breda meldde dat in een lokaal twee gevaarlijke stoffen met elkaar in contact waren gekomen. Dat zou gebeurd zijn tijdens een scheikundeproef. Op de school wordt onder meer laboratoriumonderwijs gegeven.
  Alle scholieren werden uit voorzorg uit de school gehaald en overgebracht naar een nabijgelegen gebouw van de school. De leerlingen uit de twee klaslokalen werden in de aula medisch gecontroleerd door ambulancepersoneel.
  De brandweer heeft metingen uitgevoerd, maar kon geen oorzaak vinden. De arbeidsinspectie onderzoekt de zaak. Rond kwart voor twaalf werd het gebouw weer vrijgegeven.

  Onderwerp: Adviescommissie Water adviseert staatssecretaris over waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 15 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het huidige waterveiligheidsbeleid is gebaseerd op inzichten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het aantal mensen en het geïnvesteerde vermogen achter de dijken fors gegroeid. Ook is de kennis over waterkeringen verbeterd. De Adviescommissie Water staat daarom achter de keuze van het kabinet om het waterveiligheidsbeleid te actualiseren en dat te baseren op overstromingsrisico's.
  De kans op een overstroming is nooit nul. Daarom is de Commissie van mening dat het waterveiligheidsbeleid moet inspelen op zowel het voorkómen van overstromingen, als op het beperken van de gevolgen van eventuele overstromingen via ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. Preventie moet daarbij wel voorop blijven staan, want dat is het meest kosteneffectief. Bovendien leiden overstromingen en bijna-overstromingen niet alleen tot materiële schade, maar ook tot psychologische schade voor betrokkenen en imagoschade voor Nederland als vestigingsland. De Commissie is van mening dat voor de inzet op preventie, voor ruimtelijke inrichting en voor rampenbeheersing afzonderlijke eisen moeten gelden, met een eigen toetsings- en handhavinginstrument.
  De primaire waterkeringen in Nederland moeten aan wettelijke normen voldoen. De Commissie is van mening dat zowel de hoogte van het beschermingsniveau als het type norm aan actualisering toe zijn. De AcW adviseert toe te werken naar nieuwe normen op basis van de overstromingskans. In die normen moet meer dan tot nu toe rekening worden gehouden met mogelijke slachtofferrisico's. De Commissie vindt dat niemand in Nederland er in veiligheid op achteruit moet gaan.
  Het Deltaprogramma werkt per regio een voorstel uit voor de aanpak van de waterveiligheid. De Commissie ondersteunt die gebiedsgerichte werkwijze en adviseert het Rijk dit proces te regisseren en de resultaten voortvarend te implementeren.

  Onderwerp: Jeugd Castricum drinkt veel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  CASTRICUM - De ambulancedienst Noord-Holland Noord moest in 2011 vier keer uitrukken voor een spoedrit vanwege alcoholvergiftiging bij een jongere. Wanneer je de Castricumse ritten van de Heemskerkse ambulance erbij op zou tellen, kom je al snel uit op acht tot tien ritten. Dit stelt Martin Smeekes van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
  In de regio Noord-Holland Noord worden de spoedritten vanwege comazuipen bijgehouden. Vorig jaar waren dit er 167. Bij de vier Castricumse spoedritten ging het twee keer om een 15-jarige en twee keer om een 16-jarige jongere. Van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn de gegevens niet bekend, maar Smeekes gokt op vier tot zes ritten voor Castricum

  Onderwerp: Openbaar Ministerie: 'Veiligheidsgevoel groter'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 17 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALMERE - De officierszittingen in het Veiligheidshuis in Almere waar veelvoorkomende criminaliteit, mishandeling, vernieling, openlijke geweldpleging en overlast aan de orde komen, hebben effect op het veiligheidsgevoel. Drie keer per maand is er een zitting in het Veiligheidshuis waar zowel minder- als meerderjarige overtreders worden bestraft met een boete of werkstraf zonder tussenkomst van de rechter.
  ,,Van de 5500 dossiers die wij jaarlijks in Flevoland van de politie krijgen, wordt dertien procent afgedaan door de officier'', zegt hoofdofficier van justitie Flevoland, Gerard Veenstra. ,,Acht procent wordt met een boete afgedaan en vijf procent krijgt een werkstraf.''
  Veenstra: ,,Vooral dat de verdachten in hun eigen omgeving op het matje worden geroepen bij de officier en de taakstraf zoveel mogelijk in hun eigen stad uitvoeren, draagt bij aan vergroting van het veiligheidsgevoel onder burgers. Men ziet dat het OM iets doet aan de veelvoorkomende criminaliteit en dat de daders worden bestraft.''
  Zlatko Trokic, beleidsadviseur van het openbaar ministerie, benadrukt het belang van de integrale aanpak van de lichtere misdrijven in het Veiligheidshuis. ,,Nadat een verdachte zijn straf heeft opgelegd gekregen, kunnen ze één deur verder terecht bij de reclassering en is duidelijk wat de werkstraf is. Dat is een ander verhaal dan dat je een dag of tien na de zitting eens langs moet komen.'' Zowel Veenstra als Trokic zijn ingenomen met het feit dat ouders met minderjarige verdachten meekomen. ,,Zij horen tijdens de zitting wat er precies is voorgevallen en worden betrokken bij voorkoming dat hun kind ontspoort. De schrik over de gevolgen is vaak voldoende om te zorgen dat hun kind ermee stopt'', aldus Veenstra.

  Onderwerp: Veiligheidsnormen voor dijken aanpassen
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Het Nederlandse beleid op het gebied van waterveiligheid is sterk verouderd. Daarom is het nodig de veiligheidsnormen voor dijken aan te passen.
  Dat stelt de Adviescommissie Water (ACW). In een advies aan de regering stelt de organisatie dat het voorkomen van overstromingen daarbij voorop dient te staan.
  "Een euro die wordt geïnvesteerd in het versterken van waterkeringen levert meer veiligheid op dan een euro geïnvesteerd in ruimtelijke inrichting of rampenbestrijding", zo staat in het advies.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.