Week: 10 van 04 tot en met 10 maart 2012


Nieuws van Internet:
 • Leger en Maastricht oefenen samenwerking bij hoogwater
 • Lokale posten blijven hart van de brandweer
 • RTV Noord-Holland volgde advies van de gemeente
 • Onderzoek naar informatievoorziening na brand Heerhogowaard
 • Maatregel na inspectie Olfjell
 • Natuur en waterveiligheid gaan goed samen
 • Richt Zeeuws landschap opnieuw in
 • Analyse van twitterverkeer kan crisis helpen indammen
 • Veiligheidshuizen Noord-Holland gaan samenwerken
 • Meldkamer kan zelf rampenzender RTV NH bedienen
 • Maatregel na inspectie Odfjell
 • Burgemeestersgame komt beschikbaar via Academie voor Crisisbeheersing
 • Leerzame Wake Up krijgt vervolg
 • Rotterdamse raad wil hoorzitting Odfjell
 • Rombouts: Veiligheidshuis is 'praatclub'
 • Vader en zoon aangehouden voor drugshandel
 • Richt Zeeuws landschap opnieuw in
 • Akkoord over vorming van één Brandweer Twente
 • VNCI: pas Naming and Shaming zorgvuldig toe
 • Zwarte lijst Chemiebedrijven
 • Veiligheidshuis 'geen praatclub'
 • Omgevingswet nader uitgewerkt


 • Onderwerp: Leger en Maastricht oefenen samenwerking bij hoogwater
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 04 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In Borgharen en Itteren oefent woensdag 7 maart de Koninklijke Landmacht op haar taken in tijden van hoogwater van de Maas. Hoofddoel van de exercitie: het trainen van samenwerking tussen defensie en civiele partijen tijdens crisisbeheersing en rampenbestrijding. Op de oefendag wordt onder meer het evacueren van bewoners uit de twee Maasdorpen nagebootst. Met voertuigen van leger en de Gemeente Maastricht pendelen de hulpdiensten tussen de dorpen en het terrein van de gemeentelijke dienst Stadsbeheer aan de Ankerkade.
  De oefening in Maastricht maakt onderdeel uit van een grotere campagne van soldaten van de Koninklijke Landmacht gelegerd in Oirschot. Zij oefenen van 27 februari tot en met 9 maart in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg op hun taak bij rampbestrijding. De oefening heeft de naam 'Wake-up'. In Zuid-Limburg gebeurt dit op 6, 7 en 8 maart. Hier traint defensie de inzet bij hoogwater van de Maas. Op 6 maart inspecteert een verkenningseenheid landingsplaatsen voor helikopters. Op woensdag 7 maart oefent defensie met de gemeente Maastricht en de brandweer de evacuatie van bewoners van Borgharen en Itteren. Hieraan wordt meegedaan door de basisschool van Itteren. Voor de Gemeente Maastricht, zo zegt een woordvoerder, is dit een uitgelezen mogelijkheid dit deel van haar crisisplan hoogwater te oefenen en te toetsen. Ook traint defensie op woensdag en donderdag de beveiliging van het gebied dat tijdens een echte evacuatie verlaten is.

  Onderwerp: Lokale posten blijven hart van de brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TERNEUZEN - Ook in een grootschalige brandweerorganisatie Zeeland blijven de lokale uitrukposten nog steeds het hart van de brandweer.
  Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen zei dat tijdens de jaarlijkse feestavond van de vrijwillige brandweer Terneuzen. Het was de laatste bindingsavond, want alle brandweerlieden zijn straks niet meer in dienst van de gemeente, maar ze worden ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zeeland. De veranderingen veroorzaken nogal wat onzekerheid bij de vrijwillige brandweermensen. Ze vragen zich af wat het voor hen betekent. De Terneuzense brandweer telt op dit moment 200 vrijwilligers en 20 beroepsbrandweermensen.

  Onderwerp: RTV Noord-Holland volgde advies van de gemeente
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HEERHUGOWAARD - RTV Noord-Holland heeft in de nacht van zondag op maandag toen het luchtalarm af ging in Heerhugowaard direct de instructies van de veiligheidsregio opgevolgd. Dat stelt de rampenzender maandag na kritiek van bewoners op de site van de gemeente en Twitter dat zij toen het alarm klonk niet goed werden geïnformeerd over de situatie. "Wij hebben direct contact met de meldkamer gehad'', stelt een woordvoerder. "Daarna hebben wij op de televisie een informatiestrook ingericht en op de website informatie geplaatst.'' De veiligheidsregio vond het volgens RTV Noord-Holland niet nodig om de radiouitzending aan te passen.
  Het luchtalarm ging af rond 1 uur, nadat er een grote brand was uitgebroken in een kassencomplex. Hierbij kwamen grote hoeveelheden schadelijke rook vrij, die hinderlijk is en irritaties kan veroorzaken in keel, neus en ogen. De brand was rond half 9 nog niet onder controle.
  Op de site van de gemeente en Twitter beklagen veel inwoners van Heerhugowaard zich over de slechte informatievoorziening van de gemeente en op RTV Noord-Holland. De overheid adviseert om wanneer een luchtalarm afgaat naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de plaatselijke calamiteitenzender aan te zetten voor informatie over de reden van het alarm.
  De politie verwijst voor commentaar van de veiligheidsregio naar de gemeente. Deze stelt in de loop van de dag met een verklaring te komen over het luchtalarm en de informatieverstrekking.

  Onderwerp: Onderzoek naar informatievoorziening na brand Heerhogowaard
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HEERHUGOWAARD - Er komt een onderzoek naar de informatievoorziening rond een brand in een kassencomplex in Heerhugowaard. De grote brand, in de nacht van zondag op maandag, veroorzaakte veel onrust onder de bewoners van de Noordhollandse plaats die zich niet voldoende geïnformeerd voelden nadat de sirenes hadden geloeid.
  De gemeente, de brandweer Heerhugowaard en de veiligheidsregio Noord-Holland Noord zeiden maandag dat het onderzoek er op is gericht "de informatievoorziening te verbeteren en sneller op gang te laten komen''. Over de informatievoorziening zijn veel klachten binnengekomen. "Gemeente, brandweer en veiligheidsregio erkennen dat het sneller en beter had gemoeten. Zo verstreek er meer dan een half uur tussen het moment dat de sirenes afgingen en er informatie beschikbaar kwam op rampenzender RTV Noord-Holland'', zo staat in een verklaring.
  "De brandweer koos er voor de sirenes snel af te laten gaan, zodat bewoners ramen en deuren zouden sluiten om zo het minst last te krijgen van de rook'', aldus een woordvoerster van de gemeente. Details over het onderzoek zijn nog niet bekend gemaakt.
  Een woordvoerder van RTV N-H zei maandag dat zijn zender direct de instructies van de veiligheidsregio heeft opgevolgd. "Wij hebben direct contact met de meldkamer gehad. Daarna hebben wij op de televisie een informatiestrook ingericht en op de website informatie geplaatst.'' De veiligheidsregio vond het niet nodig de radiouitzending aan te passen.
  De brand verwoestte het kassencomplex gedeeltelijk. Het sein brand meester werd in de ochtend gegeven. Uit metingen in de omgeving blijkt dat de vrijgekomen rook niet schadelijk is maar wel hinderlijk kan zijn. De rook kan irritaties geven aan keel, neus en ogen. Bewoners van Heerhugowaard die verbrandingsresten op hun grond tegenkomen, wordt geadviseerd deze uit voorzorg met handschoenen op te ruimen.

  Onderwerp: Maatregel na inspectie Olfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De grote actie van een aantal handhavende instanties bij tankopslagbedrijf Odfjell heeft geleid tot een eerste maatregel. Een steiger aan de waterkant is afgesloten in verband met een onveilige situatie, meldt de Arbeidsinspectie.
  Die inspectie, de Milieudienst Rijnmond DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houden dinsdag en woensdag een grote inspectie bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek.
  Odfjell staat na een recente reeks van incidenten onder verscherpt toezicht van alle veiligheidsinstanties.
  Odfjell verzweeg onder meer een grote lekkage van meer dan 200 ton van het zeer brandbare butaan in augustus 2011. Later bleek dat het bedrijf ook vaker benzeen had gelekt. Die restemissies kwamen naar buiten omdat Odfjell vrijwillig meewerkte aan een onderzoek naar benzeenemissies door de DCMR. Sindsdien kunnen met nieuwe uitgebreide meettechnieken nieuwe ontsnappingen van de schadelijke stof sneller worden opgespoord.
  De inspectie was aangekondigd voor maart, maar de exacte datum was onbekend. Toch is de timing opvallend. De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag over de veiligheid bij het tankopslagbedrijf. Ook morgen wordt er nog gecontroleerd bij het bedrijf.

  Onderwerp: Natuur en waterveiligheid gaan goed samen
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 06 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) is enthousiast over de natuurlijke aanpak van wateroverlast. Het systeem werkt volgens hem. ,,Je zou wel gek zijn als je deze combinatie van waterveiligheid, natuur, recreatie en landbouw laat liggen'', zei Atsma maandag aan het einde van een werkbezoek aan De Onlanden. Dit natuurgebied, onder de rook van de stad Groningen, werd begin dit jaar voor het eerst ingezet als waterberging toen het noorden kampte met hoogwater.
  Met een investering van 1,1 miljoen euro droeg het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij aan de aanleg van De Onlanden, die in totaal 41 miljoen euro kostte. Het gebied is de grootste klimaatbuffer (2000 hectare) van Nederland, tot stand gebracht door onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het waterschap Noorderzijlvest, en overheden zoals de provincie Drenthe.
  Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, reageerde blij op Atsma. ,,Wij wilden laten zien dat deze aanpak, natuur als bondgenoot van de mens, werkt en dure technische maatregelen zoals dijken en sluizen overbodig maakt.'' Je kunt daarmee, in een economisch moeilijke tijd, geld uitsparen, benadrukte Wams die tevens voorzitter is van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers waarin Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samenwerken met ARK Natuurontwikkeling, De 12Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.
  Atsma spoorde de coalitie aan met nieuwe klimaatbufferprojecten te komen voor het laaggelegen westen van Nederland. De verdroging met alle risico's van dien voor dijken, de verzilting en het nijpende watertekort vragen daar wat hem betreft om een soortgelijke aanpak als in De Onlanden. De Onlanden werd versneld aangelegd na de wateroverlast in 1998 toen Groningen geen droge voeten hield.

  Onderwerp: Richt Zeeuws landschap opnieuw in
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 06 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Hedwigepolder onder water zetten of niet? Een dramatisch vastgelopen discussie met maar één oplossing: Zeeland anders inrichten.
  Het steeds verder uitdiepen van de Westerschelde om daarna vernielde natuur te herstellen is waanzin. "De 'nieuwe' natuur wordt niet mooi gevonden, maar goedgepraat en boeren zijn boos omdat hun land onder water gaat. Dan is er ook nog krimp, verzilting, waterveiligheid en grote concurrentie voor de landbouw en je ziet dat een andere oplossing nodig is."
  Paul Roncken is universitair docent landschapsontwikkeling aan de Wageningen Universiteit. Hij ziet het helemaal voor zich. Samen met studenten doet hij onderzoek naar een nieuwe inrichting van Zeeland. "Het is lang geweest dat om nieuwe natuur een hek ging en dat er niemand mocht komen. Ook in de omgeving mocht bijna niets meer. Verdienen op natuur was taboe. Een pannenkoekenhuis mocht misschien nog net, maar mountainbikeroutes waren discutabel. Want die ruïneren alles. Resultaat: het draagvlak valt weg."

  Onderwerp: Analyse van twitterverkeer kan crisis helpen indammen
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 06 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Wat zingt er bij een (dreigende) ramp rond op Twitter? Een analyse daarvan kan waterschappen, veiligheidsregio's en politiekorpsen flink helpen bij crisisbeheersing, denken onderzoeksbureaus HKV Lijn in Water en TNO. Daar heb je dan wel het juiste gereedschap bij nodig.
  In een openbare crisissituatie is Twitter tegenwoordig hét communicatiemiddel. De nare gevolgen van de storm die afgelopen zomer Pukkelpop in België trof, werden zelfs het eerst bekend via Twitter. Een analyse die TNO en HKV achteraf loslieten op het Twitterverkeer tijdens die ramp liet zien dat een enorme stroom tweets met vragen, geruchten, feiten, foto's en video's losbarstte (tot wel 600 berichten per minuut). Mensen bleken vooral behoefte te hebben aan informatie en het scheiden van geruchten en feiten. Betrokken overheden kunnen daar een grote rol in spelen als ze daarop voorbereid zijn, stelt Teun Terpstra van HKV. "Je kunt inspringen op geruchten en feiten meteen betrekken bij besluitvorming."
  Maar het volgen van Twitterverkeer via twitter.com of programma's als Tweetdeck is ondoenlijk in dergelijke situaties. De beide onderzoeksinstellingen werken daarom samen aan 'monitoring'-tools waarmee het verkeer geautomatiseerd is te vangen. Nog dit jaar moet er een 'viewer' komen die dat mogelijk maakt. "We verkennen nu vooral wat nodig is, dus we kijken naar de behoeften van bijvoorbeeld waterschappen en veiligheidsregio's. Wat willen ze eigenlijk weten; gaat het simpelweg om het aantal berichten, of wil men bijvoorbeeld ook in staat zijn om de risicoperceptie en informatiebehoefte te kunnen meten? Vervolgens is het de vraag hoe je dat meet en hoe je dat vertaalt naar een filter om dat soort informatie eruit te krijgen."
  Terpstra ziet Twitter dus in eerste instantie niet als een zendmedium. "Het begint bij het kijken. Anders weet je niet wat voor vragen er leven." Het soort crisisituaties waarin vervolgens het beoogde gereedschap inzetbaar zal zijn, is volgens hem vooral de crisissituaties die snel ontstaan. Terpstra is in eerste instantie geïnteresseerd in de ontwikkeling van tools om de bescherming tegen overstromingen 'slimmer' te maken. Rijkswaterstaat en de waterschappen zien bijvoorbeeld hoogwater op een rivier enkele dagen tevoren ook wel aankomen met de reguliere meetinstrumenten, niet door tweets over natte voeten. "Maar vooral wanneer een crisissituatie zich snel ontwikkelt, en wanneer er veel schade of slachtoffers zijn, kun je uit het Twitterverkeer snel operationele informatie halen." Bij overstromingen is het daarentegen wel weer belangrijk hoe je Twitter inzet in de crisiscommunicatie - dus als zendmedium. "Je moet in zo'n situatie ook je autoriteit als overheidsorganisatie beschermen."
  Terpstra zegt nu vooral de samenwerking met die overheidsorganisaties te zoeken. Om de te ontwikkelen tools te testen, maar ook om de inzichten 'tussen de oren' te krijgen. "De bottleneck is dat het een nieuw fenomeen is en op het moment van een crisis dus niet officieel belegd bij een bepaalde persoon."

  Onderwerp: Veiligheidshuizen Noord-Holland gaan samenwerken
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 06 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Veiligheidshuis regio Alkmaar gaat samenwerken met de veiligheidshuizen Den Helder en West Friesland. Het nieuwe Veiligheidshuis Noord-Holland Noord gaat uiteindelijk vanuit een centraal punt werken. De locatie is nog niet bekend.
  Het nieuwe Veiligheidshuis Noord-Holland Noord gaat ook nauwer samenwerken met het Centrum voor Jeugd en Gezin en zoekt aansluiting bij de Veiligheidshuizen Zaanstad-Waterland en Kennemerland. Kwaliteitsverbetering blijft een belangrijk aandachtspunt, zo staat beschreven in het Jaarplan 2012.
  De Alkmaarse wethouder Martin Hagen van Integrale Veiligheid en voorzitter van de stuurgroep Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord: ''Het Veiligheidshuis regio Alkmaar draait nu drie jaar. In deze periode heeft het zich gemanifesteerd als een spin in het web om Alkmaar veiliger te maken. Een goed voorbeeld is de afgelopen jaarwisseling in Alkmaar. In het overleg 'Oud & Nieuw' zijn de risico's in beeld gebracht.''
  "Potentiële ordeverstoorders werden scherp onder de loep genomen en vooraf aangesproken op mogelijke recidive. Mede dankzij deze aanpak en de goede wil van wijkbewoners is Oud en Nieuw in Alkmaar rustig verlopen. Deze werkwijze wordt ook de komende jaarwisseling toegepast. Het maatschappelijk effect van veel inspanningen is op termijn meetbaar, andere laten direct resultaat zien", aldus Hagen.

  Onderwerp: Meldkamer kan zelf rampenzender RTV NH bedienen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HEERHUGOWAARD - De 112-meldkamer kan zelf de rampenzender RTV-NH bedienen, zonder tussenkomst van omroeppersoneel. Dat zegt een woordvoerster van de zender.
  Zondagnacht barstte in Heerhugowaard een storm van protest los toen wel het luchtalarm werd aangezet, maar burgers meer dan een half uur in het onzekere werd gehouden. De Veiligheidsregio onderzoekt nu waarom het 35 minuten duurde voor er op tv gemeld werd dat er brand was, en waarom dat een uur duurde op de website van de gemeente.
  In dat onderzoek wordt ook bekeken waarom de meldkamer dan niet zelf heeft ingegrepen op de rampenzender. De meldkamer is onderdeel van de Veiligheidsregio, die zodoende zijn 'eigen vlees keurt'. Maar volgens burgemeester Han ter Heegde is het gebruikelijk dat de Veiligheidsregio zelf alle evaluaties uitvoert.

  Onderwerp: Maatregel na inspectie Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De grote actie van een aantal handhavende instanties bij tankopslagbedrijf Odfjell heeft geleid tot een eerste maatregel. Een steiger aan de waterkant is afgesloten in verband met een onveilige situatie, meldt de Arbeidsinspectie.
  Die inspectie, de Milieudienst Rijnmond DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houden dinsdag en woensdag een grote inspectie bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek.
  Odfjell staat na een recente reeks van incidenten onder verscherpt toezicht van alle veiligheidsinstanties.
  Odfjell verzweeg onder meer een grote lekkage van meer dan 200 ton van het zeer brandbare butaan in augustus 2011. Later bleek dat het bedrijf ook vaker benzeen had gelekt. Die restemissies kwamen naar buiten omdat Odfjell vrijwillig meewerkte aan een onderzoek naar benzeenemissies door de DCMR. Sindsdien kunnen met nieuwe uitgebreide meettechnieken nieuwe ontsnappingen van de schadelijke stof sneller worden opgespoord.
  De inspectie was aangekondigd voor maart, maar de exacte datum was onbekend. Toch is de timing opvallend. De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag over de veiligheid bij het tankopslagbedrijf. Ook morgen wordt er nog gecontroleerd bij het bedrijf.

  Onderwerp: Burgemeestersgame komt beschikbaar via Academie voor Crisisbeheersing (NIFV)
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 07 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De door TNO, Thales, T-Xchange en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkelde Burgemeestersgame komt beschikbaar via de Academie voor Crisisbeheersing van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).
  Bestuurders trainen met behulp van serious games leek tot voor kort een uitdaging. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Thales, T-Xchange (samenwerkingsverband tussen Thales en Universiteit Twente) en TNO hebben hier verandering in gebracht. Samen hebben ze de Burgemeestersgame ontwikkeld binnen het onderzoeksprogramma GATE (GATE = Game Research for Training and Entertainment). Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een sleutelrol gespeeld bij het opstellen van de scenario's en dilemma's en willen dat de komende jaren blijven doen. De overheid en de GATE-deelnemers hebben het onderzoek fiftyfifty gefinancierd. Met dit innovatieve instrument is het nu voor het eerst mogelijk met serious gaming bestuurders te trainen in bestuurlijke besluitvorming bij crises.

  Onderwerp: Leerzame Wake Up krijgt vervolg
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 07 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Militairen van 13 Gemechaniseerde Brigade hebben dit weekend een hoogwaterscenario beoefend rond de kerncentrale Borssele. Vrijwel gelijktijdig werd er terreurdreiging gesimuleerd rond de Amercentrale en de Clauscentrale. Dit alles voor Wake Up 2012, de 2-weekse oefening crisisbeheersing en rampenbestrijding met civiele partners die tot vrijdag doorloopt.
  Als gevolg van een dijkdoorbraak stond de omgeving van de Zeeuwse kerncentrale Borssele onder 75 centimeter water. Hoewel de kerncentrale na een ramp volledig zelfstandig en veilig kan functioneren, moet de centrale na verloop van tijd toch van brandstof en voedsel worden voorzien en dient het personeel te worden afgelost. Op verzoek van exploitant EPZ zette de landmacht viertonners en Mercedes Benz terreinwagens in om de zittende rampenstaf op te halen en hun vervangers te brengen. Ook kwamen militairen van het Korps Nationale Reserve in actie voor de beveiliging en bewaking van het terrein.
  Op basis van de ervaringen met de ramp bij de Japanse kerncentrale Fukushima, na de tsunami van 11 maart 2011, heeft EPZ verschillende verbeteringen in de veiligheidsprotocollen doorgevoerd. Ook deze vernieuwingen kwamen tijdens de oefening aan bod. EPZ sprak van goede samenwerking en een leerzame oefening. Volgend jaar vindt er opnieuw een vergelijkbare veiligheidsoefening plaats in en om de centrale.
  In totaal zijn de afgelopen dagen 90 reservisten ingezet. Ook rond de Amercentrale in Geertruidenberg en de Clauscentrale in Maasbracht voerden zij bewakings- en beveiligingstaken uit. Hier oefenende onder meer 42 Bataljon Limburgse Jagers de operationele samenwerking en communicatie met de Veiligheidsregio Limburg-Noord aan de hand van een gesimuleerde terreurdreiging.
  Afgelopen week werd tijdens oefening Wake Up ook samen met de brandweer geoefend. Foto: Ministerie van Defensie
  Wake Up is daarmee nog niet ten einde. Diverse Defensieonderdelen oefenen nog door tot 9 maart. Hierbij draait het om de samenwerking tussen uiteenlopende civiele veiligheidspartners en de landmacht. Defensie is een structurele partner van de overheid bij crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland. Tijdens Wake Up wordt geoefend met diensten als politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen Rampen, Rijkswaterstaat, gemeentes, gezondheidsinstellingen en grote bedrijven.

  Onderwerp: Rotterdamse raad wil hoorzitting Odfjell
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Rotterdam wil op korte termijn een hoorzitting over het tankopslagbedrijf Odfjell. De partijen CDA, GroenLinks, Leefbaar Rotterdam en de PvdA hebben daarom voor donderdagmiddag een spoeddebat aangevraagd.
  Bij Odfjell zijn dinsdag en woensdag opnieuw overtredingen geconstateerd. Eerder raakte het bedrijf in opspraak door incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkwamen, zoals benzeen en butaangas. Odfjell staat onder verscherpt toezicht van de milieudienst DCMR, de Arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio Rijnmond nadat het vorig jaar een groot incident, waarbij 200 ton butaangas was ontsnapt uit een tank, had verzwegen tegenover de autoriteiten.

  Onderwerp: Rombouts: Veiligheidshuis is 'praatclub'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De veiligheidshuizen waarin politie en justitie samenwerken met andere instellingen, dreigen te verzanden in een 'praathuis'. Die zware kritiek uitte burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch woensdagavond op een CDA-bijeenkomst in zijn stad.
  In het Veiligheidshuis Den Bosch wordt te veel vergaderd en te weinig werk gemaakt van zogenaamde veelplegers, stelde Rombouts vast.

  Onderwerp: Vader en zoon aangehouden voor drugshandel
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZUNDERT - Het speciale projectteam in Zundert heeft gisteravond in woonwijk De Berk een vader (54) en zoon (23) gearresteerd op verdenking van bezit en handel in drugs. Hoeveel drugs er werd gevonden in de woning wil de politie niet zeggen.
  Wel dat de hoeveelheid zo groot was, dat het 'teveel was voor eigen gebruik', aldus een politie-woordvoerder. Er werd ook contant geld aangetroffen. Bij de actie waren 25 politiemensen betrokken, waarvan deels rechercheurs en agenten in uniform.
  De politie noemt de aanhouding het tweede succes van het projectteam in een korte tijd. Afgelopen weekend werden ook de jeugdige daders (10,12 en 17 jaar oud) van de verfbekladdingen op auto's in de kraag gepakt.
  Het (tijdelijke) projectteam is sinds een paar weken actief in Zundert, nadat de burgemeester Leny Poppe-de Looff had aangedrongen op politieversterking. Aanleiding is de reeks gewelddadige overvallen, waarvan er nog niet een is opgelost.
  Het team richt zich op het verzamelen van informatie en het aanpakken van criminaliteit op het gebied van overvallen, woninginbraken, drugs en heling. Het team bestaat uit vier rechercheurs en vier agenten. Zij werken samen met de gemeente, ondernemers, inwoners, het Veiligheidshuis, de reclassering, leerplichtambtenaar, belastingdienst etc. en krijgen daarbij ondersteuning van diverse experts bij de politie. Het team werkt vanuit het voormalige politiebureau aan de Hofdreef.

  Onderwerp: Ouddorpse reddingsbrigade nu ook bereikbaar via 112
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op vrijdag 9 maart 2012 is de Ouddorpse Reddingsbrigade officieel van start gegaan met het zogenaamde C2000 communicatiesysteem. De Ouddorpse Reddingbrigade (ORB) is in zee gegaan met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor een samenwerking met de lokale en de regionale brandweer.
  Door deze samenwerking is het mogelijk dat de reddingsbrigade gealarmeerd kan worden door de gezamenlijke meldkamer van de VRR. Ook kan de ORB zelf een aanvraag doen richting de meldkamer voor een hulpvraag van bijvoorbeeld de brandweer of de ambulancedienst.
  De ORB is reeds een aantal jaar voorzien van C2000 portofoons. De ORB gaat nu ook voorzien worden van pagers. Er was echter nog niets officieel geregeld omtrent de inzetprocedure e.d. en dat gaat dus nu gebeuren.
  Dit zal de hulpverlening op de kop van Goeree zeker ten goede komen.
  De ondertekening vond plaats op de reddingspost 't Flaauwe Werk (naast strandpaviljoen Paal 10).

  Onderwerp: Akkoord over vorming van één Brandweer Twente
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 22 februari 2012 hebben de burgemeesters van Twente ingestemd met het 'principebesluit' om één brandweerorganisatie in Twente in te richten waarin de brandweerzorg en hulpverlening worden ondergebracht. Daarnaast is ingestemd met de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie en de financiering hiervan.
  De koers in Twente sluit aan bij de motie die de Tweede Kamer in november 2010 heeft aangenomen over de verplichte samenwerking van brandweerkorpsen.
  Het positieve besluit is een bijzonder moment. Want met het nemen van het besluit is officieel bekrachtigd dat de gemeentelijke brandweren overgaan naar één organisatie Brandweer Twente. De samenleving is complexer geworden waardoor de gemeentelijke brandweer organisaties tegen hun grenzen lopen. Er wordt nu een organisatie neergezet die naar een hoger kwaliteitsniveau gaat en structureel 4 miljoen euro inverdient. Daarnaast is door de samenwerking mogelijk dat de hulpverlening richting de burger, waar nodig, verbeterd kan worden.
  Lokale binding en verbondenheid staat voorop. Brandweer Twente wil deze verbondenheid actief blijven behouden. Belangrijk daarin is en blijft de brandweervrijwilliger. Ook de gemeenteraden en burgemeesters spelen een grote rol.
  De 14 burgemeesters hebben ook de positie van de vrijwilligers besproken. Zij zijn het unaniem eens dat de vrijwilligers van groot belang zijn in de brandweerzorg in Twente. De vrijwilligers vormen de basis voor deze brandweerzorg. Door het kiezen voor deze koers willen de 14 burgemeesters de belastbaarheid van het brandweervak voor zowel de beroeps als de vrijwilligers op een beheersbaar niveau houden.
  De nieuwe organisatie van één brandweer volgt het principe van 'verlengd lokaal bestuur'. Verlengd lokaal bestuur houdt in dat 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de regie hebben over de brandweer in Twente. De gemeenten bepalen het beleid en het beheer, de brandweer doet voorstellen daartoe en voert uit.
  Door in te stemmen met dit principebesluit is 1 januari 2013 de beoogde startdatum voor de nieuwe brandweerorganisatie.De brandweer maakt als sterke, zichtbare kolom deel uit van Veiligheidsregio Twente. Daarom komt alle brandweerpersoneel formeel in dienst bij de Veiligheidsregio. Medezeggenschap speelt hierin een belangrijke en grote rol.

  Onderwerp: VNCI: pas Naming and Shaming zorgvuldig toe
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 09 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Als de overheid aan naming & shaming wil doen, dan moet zij dit wel zorgvuldig doen. Dat meldt de VNCI in reactie op de boodschap van staatssecretaris Atsma (veiligheid) dat hij vaker dit middel wil inzetten om ondermaats presterende (chemie)bedrijven op het gebied van milieu en veiligheid bij de les te houden.
  Atsma kondigde zijn keuze aan op 6 maart tijdens het overleg over externe veiligheid in de Tweede Kamer, nadat de Kamerleden Richard de Mos (PVV) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) hierop hadden aangedrongen. De staatssecretaris verwacht dat de aankondiging een preventieve werking heeft en (chemie)bedrijven ertoe zet zich beter aan de milieuregels te houden.
  Aangezien de VNCI voorstander is van transparantie (en naming & shaming daar een onderdeel van uitmaakt), ondersteunt zij in principe deze keuze. Wel benadrukt de vereniging dat de methode uitsluitend mag worden toegepast als dat zorgvuldig gebeurt: op basis van feitelijk juiste en actuele informatie én met wederhoor van de bedrijven die worden genoemd. Daarnaast pleit de VNCI ervoor dat de overheid ook aan naming & faming doet: het benoemen van bedrijven die (uitzonderlijk) goed presteren.
  Naming en shaming werd tot dusver nauwelijks toegepast door de overheid. Pas na de brand bij Chemie-Pack begin 2011 zijn in maart dat jaar de veiligheidsresultaten van de controle door de voormalige VROM-inspectie bij BRZO-bedrijven (bedrijven in de hoogste gevarenklasse) publiekelijk bekendgemaakt. Voor veel van de hierop vermelde bedrijven was dit een onaangename verrassing, temeer daar sommige er ten onrechte op stonden. De VNCI maakte daarom bij de publicatie bezwaar tegen het achterwege laten van wederhoor en het gebruik van verouderde resultaten.
  Omdat er nog geen goede meetmethode is voor externe veiligheid maant de VNCI bij dit onderwerp tot terughoudend gebruik van naming & shaming. Zo stonden zowel Chemie-Pack als Odfjell, de twee meest besproken bedrijven van de afgelopen tijd, niet op de lijst met te controleren BRZO-bedrijven van de VROM-inspectie. Volgens de VNCI moet er daarom eerst een betere meetmethode ontwikkeld worden.

  Onderwerp: Zwarte lijst Chemiebedrijven
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 09 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De namen van risicovolle bedrijven die zich willens en wetens niet aan allerlei veiligheidsvoorschriften houden, worden in de toekomst openbaar gemaakt. Om imagoschade te voorkomen, zullen deze - vaak chemische - bedrijven, zich naar verwachting beter aan de milieuregels houden. Het ging vorig jaar mis bij ChemiePack in Moerdijk.
  Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) zei dinsdag tijdens een Kamerdebat zich te kunnen vinden in deze manier van 'naming and shaming'. De suggestie was afkomstig van PVV-Tweede Kamerlid Richard de Mos. Eerder had Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) zich ook al hard gemaakt voor het openbaar maken van namen van bedrijven die regels niet nakomen.
  Vanaf volgend jaar houden zes gespecialiseerde regionale diensten toezicht op ongeveer 400 risicovolle bedrijven, terwijl die verantwoordelijkheid nu ligt bij ettelijke provincies en gemeenten. Met de reorganisatie volgt Atsma adviezen op uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack, begin vorig jaar.
  Atsma voelt in die nieuwe opzet wel voor openbaarheid. "Je weet dat daardoor de druk op de ketel komt bij bedrijven. Want anders zijn ze aan de beurt."
  De bewindsman pleit verder voor de samenvoeging van allerlei inspectiediensten, zodat deze slagvaardiger kunnen optreden en bovendien meer instrumenten hebben om op te treden. Zo moet er meer ruimte komen om bestuurlijke boetes op te leggen. Daarbij kan via een dwangsom worden afgedwongen dat zaken zich verbeteren.
  Atsma kwam dinsdag flink onder vuur te liggen wegens recente tekortkomingen rond milieuregels bij het tankopslagbedrijf Odfjell in het Rotterdamse Botlekgebied. Kamerbreed was er verontwaardiging hierover. Ook Atsma wilde dat niet bagatelliseren. "Onvoorstelbaar wat daar de afgelopen jaren aan tekortkomingen is vastgesteld. Goed dat we daar ook als het gaat om instrumentarium nog eens kritisch naar kijken."

  Onderwerp: Veiligheidshuis 'geen praatclub'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 09 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN BOSCH - Ketenmanager Marieke van Puijenbroek vindt het verwijt van burgemeester Rombouts dat het Veiligheidshuis in Den Bosch een praatclub dreigt te worden niet terecht. Rombouts deed die uitspraak woensdagavond tijdens een CDA-bijeenkomst in Den Bosch.
  In de raadscommissie bestuurszaken zei hij een dag later het woord 'ongelukkig gekozen' te vinden.

  Onderwerp: Omgevingswet nader uitgewerkt
  Thema: wabo
  Datum: 09 maart 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen (IenM) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht.
  Het kabinet wil 15 bestaande wetten (bijvoorbeeld de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening) geheel integreren in de Omgevingswet. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de Omgevingswet. Twee wetten (Wet ammoniak en veehouderij en Wet geurhinder en veehouderij) worden volledig ingetrokken omdat de verantwoordelijkheid voor dit beleid verschuift naar provincies en gemeenten.
  Tientallen rechtsfiguren op het gebied van omgevingsrecht komen te vervallen. Er blijven er 6 over: de omgevingsvisie, het programma, de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving, de omgevingsverordening, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.
  De bestaande wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht wordt geïntegreerd, gestroomlijnd en vereenvoudigd. In de kabinetsnotitie is uitgewerkt welke elementen de wet zal bevatten. De wet komt niet alleen voort uit de behoefte aan een eenvoudiger en doelmatiger omgevingsrecht. Ook de groeiende samenhang tussen verschillende sectorale projecten en activiteiten, de transitie naar een duurzame ontwikkeling (bijvoorbeeld bij locaties voor windparken) en de groeiende verschillen tussen regio's (sommige groei, andere krimp) vormen aanleiding om het omgevingsrecht te herzien.
  Winstpunten van de nieuwe Omgevingswet zijn niet alleen minder regels en minder planverplichtingen. Ook verminderen de onderzoekslasten en is er snellere en betere besluitvorming mogelijk. Er komt een betere aansluiting bij de EU-regels, meer bestuurlijke afwegingsruimte en ruimte voor particulier initiatief.
  Op de kabinetsnotitie zal met ingang van 13 maart 2012 via een internetconsultatie van een maand kunnen worden gereageerd. Op basis van deze reacties zal het wetsontwerp Omgevingswet worden aangepast, waarna het dit najaar om advies aan de Raad van State kan worden gezonden.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.