Week: 07 van 12 tot en met 18 februari 2012


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio Utrecht erkent fout rond lijst met risicocampings
 • Veiligehdisregio HM timmert aan de weg met DARES
 • Japanse interesse in de aanpak van Nederlandse waterveiligheid
 • BZW: Wabo de eerste stap
 • OR Rotterdam-Rijnmond negatief over Snel Interventie Voertuig
 • Minister Schultz negeert protesten Veluwe
 • Nieuwe omgevingswet Wabo werkt niet
 • En we gaan het toch doen ……
 • Nieuwe brandweerkazerne en eerste publieke veiligstelplek van Nederland in Pernis geopend
 • Brandweer: Op stoom met aanwijzen bedrijfsbrandweren
 • Samenscholingsverbod wijk Rietkampen in Ede opgeheven
 • Eénderde bedrijfsruimte veiligheidsregio staat leeg
 • Regionalisering blijft heet hangijze
 • Gemeenten houden Zeeuws Veiligheidshuis in de lucht
 • 'Soms is het ook haantjesgedrag'
 • Regelgeving bedrijfsbrandweer verouderd en dubbel
 • Wetgeving bedrijfsbrandweer opslag gevaarlijke stoffen niet op elkaar afgestemd
 • Atsma geeft startsein voor opknapbeurt uiterwaarden voor waterveiligheid


 • Onderwerp: Veiligheidsregio Utrecht erkent fout rond lijst met risicocampings
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) trekt het boetekleed aan voor de gelekte lijst met risicocampings.
  De veiligheidsregio had in haar plan van aanpak voor natuurbranden nog niet mogen verwijzen naar een lijst met risicocampings. RTV Utrecht ontdekte dat de lijst aan alle kanten rammelt. Het overzicht zat vol met fouten en bleek te zijn gemaakt door een stagiair.
  De fouten worden door de VRU ontkent, maar "de lijst was wel te prematuur. We gaan nu eerst met campings in gesprek over hoe zij ons kunnen helpen bij brandbestrijding", aldus de veiligheidsregio in Binnenlands Bestuur.

  Onderwerp: Veiligehdisregio HM timmert aan de weg met DARES
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de stichting Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) hebben gezamenlijk een convenant / waakvlamovereenkomst voorbereid voor het verzorgen van noodcommunicatie voor de veiligheidsregio. Met dit convenant kan de Veiligheidsregio Hollands Midden (snel) een beroep doen op de diensten die deze stichting kan leveren. De samenwerking met DARES sluit aan op de focus van het beleidsplan 2012 - 2015 van de veiligheidsregio, waarvan de samenwerking met partners één van de prioriteiten is tot het versterken van de generieke crisisorganisatie.
  Stichting DARES stelt zich ten doel de kennis en kunde van gelicenseerde radiozendamateurs en geregistreerde luisteramateurs inzetbaar te maken en te houden voor het ondersteunen van professionele hulpverleningsdiensten bij de communicatie tijdens de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten op nationaal en internationaal niveau.
  De inzet van de stichting kan op verschillende niveaus toepassing hebben. Hierbij valt te denken aan een terugvaloptie bij uitval van mobiele of vaste telefonie en C2000. Men is in staat spraak- en datacommunicatie te verzorgen tussen meerdere punten. DARES is zelfredzaam door gebruik van eigen zend- en ontvangstapparatuur, auto's en energievoorziening. Als alle communicatiemiddelen zijn uitgevallen is DARES vrijwel altijd in staat om op een gestructureerde manier te communiceren tussen meerdere locaties.
  Concreet zal DARES in de veiligheidsregio als laatste redmiddel kunnen fungeren in het geval communicatie en verbindingen wegvallen. Hierbij zullen de zendamateurs ingezet worden voor het verzorgen van communicatie tussen eenheden in het veld, CoPI, ROT, (R)BT en gemeentelijke actiecentra. Ook het verzorgen van communicatie tussen de lokale overheid en burgers behoort tot de inzetmogelijkheden. DARES kan dus ingezet worden als back-up voor iedere vorm van (dreigende) communicatiestoring maar ook bij andere scenario's zoals overstroming, stroomstoring en ICT-uitval.
  Zowel DARES en Defensie bieden diensten aan die betrekking hebben op noodcommunicatie. Beide partijen zijn echter geen 'concurrenten' van elkaar, ze kunnen elkaar zelfs goed aanvullen. Op verzoek van de VRHM ontwikkelen beide partijen op dit moment een gezamenlijke presentatie en informatiekaart 'Noodcommunicatie', waarmee voor de crisisfunctionarissen van de veiligheidsregio duidelijk wordt wat men van beide partijen kan verwachten.

  Onderwerp: Japanse interesse in de aanpak van Nederlandse waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 12 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  In maart 2011 werd Japan opgeschrikt door een aardbeving die werd gevolgd door een tsunami. Dit is bijna een jaar geleden, maar het onderwerp waterveiligheid leeft nog steeds in de Japanse samenleving.
  De grootste krant van Japan, Yomiuri Shimbun, heeft daarom een van haar redacteur naar Nederland gestuurd om een kijkje te nemen in onze keuken. Na een gesprek met de Deltacommissaris heeft de redacteur een bezoek gebracht aan de Overdiepse Polder.
  Naast budget, duur van het werk en de omgang met omwonenden is men vooral geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak van hoogwaterproblematiek. Het is de redacteur opgevallen dat meerdere landen worstelen met moeilijk te voorspellen natuurverschijnselen. Nederland is vooruitstrevend op dit gebied. Door ruimte aan de rivier te geven wordt er juist naar samenwerking met de natuur gezocht.

  Onderwerp: BZW: Wabo de eerste stap
  Thema: Wabo
  Datum: 12 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  'Nederland moet echt op zijn tellen passen' zei bestuursvoorzitter Gerard van Harten van Dow Benelux onlangs in Het Financieele Dagblad. De vestiging in Terneuzen speelt binnen het wereldwijde Dow-concern een hoofdrol, maar moet zich toch elk jaar weer bewijzen bij het binnenhalen van nieuwe investeringen. 'Om het investeringsklimaat in ons land optimaal te houden, is niet alleen de arbeidsmarkt een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Ook het innovatieklimaat en de overheid redden het niet met een zesje op het rapport', aldus Van Harten.
  Dat brengt mij op de Wabo-studie die de BZW, samen met de Kamers van Koophandel in Brabant en Zeeland, heeft laten uitvoeren. Najaar 2010 heeft de overheid de Wabo ingevoerd, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en daarbij zo'n 25 omgevingswetten onder een nieuwe koepelwet gebracht. Burgers en bedrijven kunnen nu bij één overheidsloket terecht voor hun omgevingsvergunning. Het Zuiden, met veel industrie, heeft baat bij een soepele vergunningverlening op het gebied van het omgevingsrecht omdat dit van groot belang is voor het vestigingsklimaat. Daarom wilden wij van begin af aan volgen hoe dit proces verloopt.
  Belangrijkste conclusie van ons onderzoek: na wat aanloopperikelen is de vergunningverlening voor relatief eenvoudige aanvragen inderdaad verbeterd. Denk hierbij aan een enkelvoudige bouwvergunning, milieuvergunning of kapvergunning. Maar complexere vergunningaanvragen blijken vaak nog moeizaam te verlopen. Ondernemers moeten overdreven veel informatie aanleveren, overheden zijn het onderling regelmatig oneens over wie bevoegd is. En onderling wordt slecht afgestemd. Veel complexe aanvragen verlopen daardoor nog steeds traag. En daar hebben onze bedrijven last van.
  De bedrijven hebben geleerd te leven met strenge milieueisen. Maar zij hebben moeite met de stroperigheid van de vergunningverlening en de daaraan verbonden handhaving. Ze willen snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. De Brabantse Commissaris van de Koningin Van de Donk gaf in zijn Nieuwjaarsspeech aan zich te realiseren dat het bedrijfsleven werkt in een omgeving die in hoog tempo innoveert en mondialiseert. Dat siert hem, maar nog mooier zou het zijn als ook zijn eigen overheid hiernaar handelt.
  Ik doe graag een paar suggesties. Wijs een bevoegd gezag aan voor het integrale vergunningtraject. Stem de verschillende omgevingswetten beter op elkaar af. En benoem een deskundige contactpersoon bij het omgevingsloket voor het gehele vergunningtraject. Wat ook bijdraagt is de vorming van Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). De kwaliteitsverbetering die dat oplevert, zal z'n effect niet missen. Zeker in het Zuiden met z'n prominent aanwezige industrie.

  Onderwerp: OR Rotterdam-Rijnmond negatief over Snel Interventie Voertuig
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil kleine busjes invoeren, die bemand worden door twee brandweerlieden. Deze zouden dan ingezet kunnen worden bij kleinere incidenten, zoals containerbrandjes. De grotere brandweerauto's, die bemand worden door zes brandweerlieden, zouden voor deze kleinere incidenten niet meer hoeven uit te rukken.
  Voor een aantal gemeenten heeft de ondernemingsraad geen bezwaren tegen het besluit, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In Lansingerland en Hellevoetssluis is het Snelle Interventie Voertuig een aanvulling op de bestaande zorg. De OR ziet hier dan ook weinig problemen.
  In andere gemeenten worden twee kazernes samengevoegd en vervangt het Snelle Interventie Voertuig dus eigenlijk een bestaande grote brandweerwagen. Volgens de ondernemingsraad is hier dus sprake van een bezuinigingsmaatregel. De OR is van mening dat drandweerlieden en bewoners door deze maatregel aan groot gevaar worden blootgesteld, aldus RTV Rijnmond.
  De Stentor meldt dat de brandweervrijwilligers bang zijn dat er banen zullen verdwijnen.

  Onderwerp: Minister Schultz negeert protesten Veluwe
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 13 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VELUWE - Er komt voorlopig geen eind aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Veluwelijn tussen Amersfoort - Harderwijk - Zwolle.
  Minister Melanie Schultz van infrastructuur en verkeer stelt een besluit daarover drie tot vier jaar uit. Ze legt daarmee een verzoek van meerdere gemeenten op de Noord-Veluwe naast zich neer.
  De gemeenten hadden de minister gevraagd zich te houden aan de toezegging het vervoer van gevaarlijke stoffen te verplaatsen van de Veluwelijn naar de Hanzelijn. Het verwonderde daarom de gemeenten dat in het Basisnet Spoor niets terug is te vinden van verplaatsing van het vervoer van gevaarlijke stoffen naar de Hanzelijn. Ondanks dat een extern onderzoek heeft uitgewezen dat dit uit een oogpunt van veiligheid gewenst is.
  Maar de minister heeft nu gezegd dat een besluit over een wijziging van de route voor gevaarlijke stoffen los staat van deze basiswet.
  In de beantwoording van vragen vanuit de Tweede Kamercommissie gaat de minister voorbij aan het argument van de Noord-Veluwse gemeenten dat de Hanzelijn beter geschikt is voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
  Zo ontbreken er overwegen en is er bij de aanleg van de Hanzelijn juist veel aandacht geschonken aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, ook met het oog op de veiligheid bij calamiteiten.
  Dit terwijl de lijn over de Veluwe , na eerst grote kernen als Hilversum en Amersfoort te zijn gepasseerd dwars door diverse steden en dorpen binnen de regio Noord-Veluwe voert, zoals Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 't Harde, Wezep en Hattem. De lijn is redelijk verouderd.

  Onderwerp: Nieuwe omgevingswet Wabo werkt niet
  Thema: Wabo
  Datum: 13 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De nieuwe omgevingswet Wabo werkt niet goed, blijkt uit een quickscan van de Kamer van Koophandel (KvK) en de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). De Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voegt 25 verschillende bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen samen.
  De Wabo ging in op 1 oktober 2010 en is bedoeld om vergunningsaanvragen te vereenvoudigen voor burgers en bedrijven. Zij zouden nog maar één aanvraag hoeven in te dienen. Dat is alleen gelukt voor aanvragen van enkelvoudige vergunningen en niet-complexe aanvragen. Bij complexe vergunningsaanvragen zijn er nog problemen met deskundigheid onder ambtenaren. Een ander probleem is dat bij sommige aanvragen zowel gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, provincies en waterschappen een rol spelen. Een tekort aan regie en onderlinge afstemming leidt dan tot onnodige vertragingen.
  KvK en BZW adviseren om zowel uitvoering en gezag van de Wabo onder te brengen in één organisatie. Hierdoor kunnen discussies tussen verschillende overheden voorkomen worden denken de beide organisaties.

  Onderwerp: En we gaan het toch doen ……
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft gisteren besloten om toch in te stemmen met de plannen van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond (BRR) om 5 snelle interventievoertuigen (SIV) aan te gaan schaffen.
  Dit ondanks het negatieve advies van de ondernemingsraad (OR) om het concept ook te gaan toepassen in Rotterdam-Zuid en in het gebied van de post Laanslootseweg (vlakbij het Sparta stadion) en de post Schiedam. Het voorstel is immers om die laatste twee posten samen te voegen tot één nieuwe post. Wel is toegezegd om hiernaar nader onderzoek te doen om te kijken of de genoemde bezwaren gegrond zijn.
  Vanaf 1 april 2012 zal er een SIV gaan rijden in de gemeente Lansingerland en vanaf 1 januari 2013 in Hellevoetsluis en mogelijk dus ook in het gebied Laanslootseweg/Schiedam en in Rotterdam-Zuid.

  Onderwerp: Nieuwe brandweerkazerne en eerste publieke veiligstelplek van Nederland in Pernis geopend
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op vrijdag 10 februari zijn de brandweerkazerne aan de Butaanweg (Vondelingenplaat, Rotterdam) van de Gezamenlijke Brandweer en de eerste publieke veiligstelplek in Nederland van Rijkswaterstaat in gebruik genomen
  De voorzitter van het Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer en burgemeester van Rotterdam, de heer Aboutaleb, heeft de brandweerkazerne officieel geopend. De kazerne heeft daarbij de naam "Don Berghuijs kazerne" gekregen, genoemd naar de vorig jaar overleden algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, medeoprichter van de Gezamenlijke Brandweer
  en adviseur Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer. Daarnaast is de eerste publieke veiligstelplek van Nederland geopend door Rijkswaterstaat.

  Onderwerp: Brandweer: Op stoom met aanwijzen bedrijfsbrandweren
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 14 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vrijdag 10 februari jongstleden stuurde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een beleidsreactie op een tweetal onderzoeken over bedrijfsbrandweren naar de Tweede Kamer.
  De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) heeft - aanvullend op onderzoek naar de brandbestrijding bij Chemie Pack Moerdijk - onderzocht in hoeverre de veiligheidsregio's gebruik maken van de instrumenten die de Wet veiligheidsregio's biedt om de veiligheid bij majeure risicobedrijven te borgen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, vroeger de VROM-Inspectie) onderzocht de borging van de brandveiligheid bij bedrijven die hun opslag gevaarlijke stoffen (PGS15-opslag) beveiligen met een bedrijfsbrandweer in plaats van een automatische brandbeveiligingsinstallatie.
  De overheid stelt regels op basis waarvan bedrijven dienen zorg te dragen voor een veiligheidsbewuste bedrijfsvoering. "De primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij deze risicobedrijven ligt bij het bedrijf zelf. Ook de minister wijst hier in zijn beleidsreactie op. Een goede zaak, dit kan niet vaak genoeg benadrukt worden. De brandweer - als onderdeel van de veiligheidsregio - heeft vooral een adviserende en toezichthoudende rol," aldus Elie van Strien, bestuurslid van de NVBR en tevens portefeuillehouder Risicobeheersing in de Raad van Regionaal Commandanten.
  Van Strien: "De naleving van de veiligheidseisen bij deze risicobedrijven verdient prioriteit. Dat geldt absoluut ook voor de verantwoordelijkheden die de overheid heeft ten opzichte van deze bedrijven. De meeste veiligheidsregio's zijn al druk bezig om de achterstanden weg te werken die de Rijksinspecties hebben geconstateerd." De besturen van de veiligheidsregio's zijn sinds de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (1 oktober 2010) verantwoordelijk voor het beoordelen of een bedrijf bedrijfsbrandweerplichtig is of niet. "Voor die tijd waren de gemeenten hiervoor bevoegd gezag, en zijn er achterstanden ontstaan. Nu worden de veiligheidsregio's geconfronteerd met deze achterstanden uit het verleden," zegt Van Strien. Minister Opstelten wil dat voor de bedrijven die op basis van een risico-inschatting prioriteit moeten krijgen, in 2012 de beoordeling is afgerond. Daarna moeten de overige bedrijven met een lager risico voor de omgeving beoordeeld worden, zodat eind 2013 alle bedrijven die voor een bedrijfsbrandweeraanwijzing in aanmerking komen, zijn beoordeeld. "Het is een strak tijdpad dat de minister voor ogen heeft, zeker omdat er zeer specifieke - en dus schaarse - brandweerexpertise voor deze beoordelingen noodzakelijk is. De regio's kunnen ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO krijgen, en dan moeten we een heel eind kunnen komen," stelt de portefeuillehouder.
  Naast een aanwijzing op grond van de Wet Veiligheidsregio's kan een gemeente of provincie een bedrijfsbrandweer voorschrijven in de vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het gaat hierbij niet om een aanwijzing, maar om het vergunnen van een brandbeveiligingsmiddel dat een bedrijf zelf in een vergunningaanvraag vermeldt. Dat kan ook een bedrijfsbrandweer zijn. De twee Rijksinspecties constateerden dat het proces voor het verlenen van een omgevingsvergunning enerzijds en de beoordeling van de bedrijfsbrandweerplicht op grond van de Wet veiligheidsregio's anderzijds, onvoldoende op elkaar afgestemd worden. Van Strien: "De minister stelt in zijn beleidsreactie dat de koppeling tussen de Wabo en de Wet veiligheidsregio's versterkt zal worden bij de totstandkoming van de gespecialiseerde Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). De NVBR is blij met die uitspraak, want de brandweer is nog niet overal goed aangehaakt bij de vorming van de RUD's. Hierdoor kunnen de RUD's niet om de brandweer heen".

  Onderwerp: Samenscholingsverbod wijk Rietkampen in Ede opgeheven
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 14 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het samenscholingsverbod in de Edese wijk Rietkampen wordt opgeheven op 25 februari 2012. Dat heeft burgemeester van Ede Cees van der Knaap besloten.
  De overlast in de wijk is de laatste maanden niet meer van dien aard dat een verlenging van het samenscholingsverbod gerechtvaardigd is. Het cameratoezicht in de wijk blijft vooralsnog van kracht.
  In reactie op de ernstige en aanhoudende overlast door een groep van circa 35 jongeren in Rietkampen stelde de burgemeester, mede op advies van de politie, een samenscholingsverbod in op 25 augustus 2011. Dit loopt af op 25 februari 2012.
  Om het samenscholingsverbod te verlengen, moet sprake zijn van blijvende ernstige overlast. Op dit moment is dat niet aan de orde en daarmee is er geen juridische grond voor een verlenging van het verbod. Ook de omvang van de groep overlastgevende jongeren is afgenomen
  Om die reden heeft de burgemeester, in samenspraak met de politie, besloten om het samenscholingsverbod niet te verlengen. Indien de overlast in de wijk sterkt toeneemt, wordt afgewogen of het samenscholingsverbod opnieuw moet worden ingesteld.
  Het afgelopen half jaar is veel inzet gepleegd door politie, toezichthouders/jeugdboa's, betrokken veiligheidsambtenaren en het Veiligheidshuis. Deze korte termijn aanpak heeft geresulteerd in een aanzienlijke afname van de jeugdoverlast en het aantal overlastmeldingen. Om de situatie beheersbaar te houden, is met alle partners ook een lange termijn plan van aanpak gemaakt.

  Onderwerp: Eénderde bedrijfsruimte veiligheidsregio staat leeg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vijfendertig procent van de kantoren en kazernes van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat leeg. Door reorganisaties zijn ze te groot geworden. Omdat de huurcontracten in veel gevallen nog doorlopen kan de Veiligheidsregio er niet zo maar vanaf.
  "Veel van onze contracten lopen nog tot 2015," aldus directeur Arjen Littooij van de VRR.
  De VRR ontstond vijf-en-half jaar geleden toen de brandweer fuseerde met de ambulancediensten. Door onder meer een andere spreiding van de brandweerwagens over de kazernes staan die kazernes nu deels leeg. Maar ook kantoorruimte wordt maar ten dele gebruikt.
  De VRR huurt veel van z'n ruimte van de verschillende gemeenten in de regio. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam riep gisteren dan ook z'n collega-burgemeesters op om gemeentelijke huurcontracten met de VRR open te breken. Het afstoten van het overschot aan ruimte scheelt op termijn zo'n 3,5 miljoen euro per jaar, zo heeft onderzoeksbureau Berenschot becijferd.

  Onderwerp: Regionalisering blijft heet hangijzer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GELDERMALSEN - De regionalisering van de brandweer blijft in Geldermalsen vragen opwerpen. In de commissie Bestuur en Middelen van dinsdagavond kwamen alle partijen met kritische vragen richting burgemeester De Vries, die de belangen van de gemeente in de Veiligheidsregio vertegenwoordigt.
  In de commissie werd de reactie van de Veiligheidsregio (de tien samenwerkende gemeenten in Gelderland-Zuid) besproken op een eerdere brief van de burgemeesters van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. In die brief werd onder meer gesteld dat het prima draaiende korps GNL als geheel naar het nieuw te vormen regionale brandweerkorps wil. Het hoofd van de Veiligheidsregio De Graaf blijkt in zijn reactie hierin helemaal mee te kunnen gaan. ,,Het cluster GNL geeft hiermee uitdrukking aan het uitgangspunt dat sterke clusters de basis vormen voor brandweerzorg in de regio.''
  Burgemeester De Vries dacht dan ook een gemakkelijk agendapunt te kunnen wegtikken, sprak ze achteraf, maar dat liep even anders. Eerst legde ze uit dat de zogenaamde ontvlechting van de korpsen de regio als geheel weliswaar 5 ton gaat schelen, maar dat het voor dunbevolkte gemeenten als gemeenten juist iets duurder uitpakt: de ontvlechting gaat Geldermalsen 50.000 euro kosten. Vervolgens trok het ene na het andere commissielid in soms felle bewoordingen van leer over de onduidelijkheid die er nog altijd heerst over veel aspecten van de regionalisering.
  SGP-fractievoorzitter Ton van Manen, die zich altijd zeer betrokken toont bij deze kwestie, maakte duidelijk dat regionalisering op zich het punt niet is. Alle partijen zijn het wel eens over de onvermijdelijkheid daarvan. ,,De grootste zorg voor de SGP is hoe we met de vrijwilligers, kazernes en materieel omgaan. Voor de manschappen is hun materieel belangrijk. En de kazerne is min of meer hun tweede huis, zoveel uren brengen ze daar door.'' Zijn boodschap aan De Vries luidde dan ook: ,,Probeer op een of andere manier GNL bij elkaar te houden als één korps. Dan kunnen we een stevige vuist maken in komend beleid. ,,
  De andere commissieleden schaarden zich achter de oproep van Van Manen. Daarnaast spraken de meesten hun onvrede uit over de vaagheid waarin het hele proces blijft hangen. Joop Doeland (CDA) riep het op zijn kenmerkende manier zelfs ,,helemaal zat" te zijn' en stelde voor dat de colleges van GNL een brief op hoge poten naar de Veiligheidsregio schrijven om hun onvrede kenbaar te maken.
  Dat vond burgemeester De Vries een slecht idee: ,,Ik ben niet zo voor het sturen van een brief naar een bestuur waar je zelf in zit. Er is collectief een discussie afgerond waar voor Geldermalsen een nadelige kant aan zit. Als je dan zo'n brief gaat sturen, komt dat nogal zuur over. Alsof je een slechte verliezer bent. Daarna word je waarschijnlijk niet meer serieus genomen.''
  De Vries zegde wel toe de geuite onvrede mee te nemen in de gesprekken in de Veiligheidsregio. ,,Nu moeten we even een nederlaag slikken, maar voor het vervolg gaan we proberen er zo goed mogelijk uit te komen.''

  Onderwerp: Gemeenten houden Zeeuws Veiligheidshuis in de lucht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Het Veiligheidshuis Zeeland krijgt een structureel karakter. De dertien gemeenten hebben toegezegd een financiële bijdrage te willen leveren aan de instandhouding van de koepel, aldus ketenmanager Bruno Vanassche.
  Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van instanties op het gebied van justitie, zorg, welzijn en veiligheid. Doel is voorkomen en terugdringen van criminaliteit en hulpverlening aan slachtoffers daarvan, door uitwisseling van kennis over specifieke zaken die spelen in de regio. Eén van de speerpunten is aanpak van cultuur- en eergerelateerd geweld. In Zeeland doen zich jaarlijks 60 tot 75 zaken voor op dat front.

  Onderwerp: 'Soms is het ook haantjesgedrag'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  AMERSFOORT - Fietsers of voetgangers die onder bedreiging van mes, neppistool, een busje pepperspray of hamer worden aangehouden door soms 13-jarige jongetjes en gedwongen worden fiets of waardevolle spullen af te geven; Scholieren die door groepjes worden beroofd van hun fiets of mobieltje. In januari en februari zijn er weer heel wat meldingen van straatroof bij de politieberichten. Toch verschilt het beeld niet erg van voorgaande jaren, zegt politiewoordvoerder Hogeveen. ,,Dat er veel meldingen zijn, is echt van de laatste weken.''
  Het goede nieuws is dat er dit jaar al tien daders zijn aangehouden, het slechte nieuws dat straatroven blijkbaar een normaal verschijnsel zijn in het Amersfoortse straatbeeld. Zaterdagochtend nog werd een 20-jarige vrouw uit Den Haag slachtoffer op de Bloemendalsestraat. Ze werd beroofd van haar tas door vier jongens met een lichtgetint uiterlijk, kreeg een klap in haar gezicht, werd op de grond gegooid en in het gezicht getrapt. Toen één van de straatrovers haar een dag later telefonisch benaderde om de inhoud van haar tas voor een groot geldbedrag terug te kopen, werd de 21-jarige man - nadat de vrouw met hem een afspraak had gemaakt bij het Neptunusplein - door de politie ingerekend.
  In 2010 waren er in januari en februari 20 meldingen van straatroof, in 2011 waren er 10 meldingen en in 2012 staat de teller tot nu toe op 14. ,,Er is geen enorme groei, maar het heeft wel onze aandacht'', vertelt politiewoordvoerder Hogeveen. Het gebeurt overal in de stad, zoals op de Hoolesteeg, de Calveenseweg, de Langestraat, de Keerkring en de Hoefseweg. ,,Het accent ligt op het noordelijk gebied en het centrum.'' Ook bij de daders is er sprake van diversiteit. ,,Donderdagavond laat hadden we nog een 30-jarige en een 18-jarige als dader.''
  Wat opvalt is dat sommige daders zeer jong zijn, dat ze soms zeer amateuristisch te werk gaan, maar ook tamelijk gewelddadig. ,,Aan de ene kant gaat het ze om materieel gewin. Aan de kant zien we ook een beetje haantjesgedrag. Het geeft aanzien bij vrienden als je dat durft'', vertelt de politiewoordvoerder. ,,Het is lastig om nu al te stellen dat de daders steeds jonger worden. Het is iets dat we moeten gaan volgen.'' Bij de oplossing van straatroof wordt ook nadrukkelijk een beroep gedaan op de wijkagent. ,,Hij weet wat er in de wijk speelt en kan vertellen welke jongeren 'een carrière zijn gestart in de criminaliteit.'' Wat er met de jongeren gebeurt die worden opgepakt, is afhankelijk van hun leeftijd. ,,Tot 12 jaar is er strafrechtelijk geen vervolging. Dan is het een zaak van de hulpverlening. Na 12 jaar zijn ze strafrechterlijk vervolgbaar.'' Dan kunnen afzonderlijke individuen worden besproken in het Veiligheidshuis. ,,Straatroof kan ook signaleringsgedrag zijn, dat er thuis iets speelt.'' Daders kunnen terechtkomen in de hulpverlening maar ook in een jeugdinrichting.
  De politiewoordvoerder verwacht binnenkort weer wat meer informatie te kunnen over aanhoudingen. ,,Er lopen nog wat onderzoeken. Er zit wel ontwikkeling in.''

  Onderwerp: Regelgeving bedrijfsbrandweer verouderd en dubbel
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 16 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De bestaande wetgeving voor bedrijfsbrandweer bevat verouderde regels en overlappende systemen. Dat is de rode draad die de VNCI en haar leden zien in de rapporten over de bedrijfsbrandweer bij onder meer (chemie)bedrijven. De vereniging pleit daarom voor actualisering én vereenvoudiging. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen de VROM-inspectie) en de Inspectie Openbare Orde & Veiligheid (IOOV) publiceerden vorige week hun bevindingen.
  Naar aanleiding van de bedrijfsbrand bij Chemie-Pack gingen de ILT en IOOV op onderzoek uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (zoals PGS-15- en BRZO-bedrijven, waaronder veel chemiebedrijven). De IOOV onderzocht het systeem waarmee bedrijven aangewezen worden die een bedrijfsbrandweer moeten hebben; de ILT wilde weten of PGS 15-bedrijven met een bedrijfsbrandweer wel de juiste veiligheid kunnen bieden.
  De ILT rapporteerde dat 16 bedrijven gebruikmaken van een bedrijfsbrandweer voor hun PGS 15-opslagvoorziening. De veiligheid zou bij die 16 onvoldoende gegarandeerd zijn. Volgens de VNCI komt dit vooral omdat de gebruikte regels om dit te beoordelen uit 1992 stammen. "Tegenwoordig investeert een bedrijf veel in stationaire blusinstallaties en mobiele blusmonitoren, en vult het resterende risico's in via een beperkte bedrijfsbrandweerorganisatie", reageert Macco Korteweg Maris, VNCI-beleidsmedewerker veiligheid. "Die systematiek is niet meegenomen in het onderzoek, en daarom is het gewenst dat de diverse richtlijnen met voorrang worden aangepast."
  Bij BRZO-bedrijven (bedrijven in de hoogste gevarenklasse) geeft het bevoegd gezag (via de veiligheidsregio) opdracht om te onderzoeken of zij een bedrijfsbrandweer nodig hebben om de brandveiligheid te waarborgen. Uit het IOOV-onderzoek bleek dat deze opdracht aan slechts 62% van de BRZO-bedrijven gegeven is. De brandveiligheid bij BRZO-chemiebedrijven is volgens de VNCI niettemin goed, aangezien de meest risicovolle bedrijven daarvan inmiddels onderzocht zijn.
  Dat bedrijven niet beoordeeld zijn, wil niet zeggen dat de veiligheid niet geborgd is, benadrukt Korteweg Maris. "Een bedrijfsbrandweer is slechts één van de methoden om de repressieve maatregelen bij een brand in te vullen. Veel bedrijven maken gebruik van stationaire blusinstallaties, zoals voor een PGS 15-opslag van verpakte goederen of PGS 29-bulkopslag van brandbare vloeistoffen. Bovendien zijn er bedrijven die op eigen initiatief een bedrijfsbrandweer in het leven hebben geroepen." Daarnaast waarschuwt de VNCI ervoor dat het IOOV-rapport geen aanleiding moet zijn om recent gecontroleerde bedrijven opnieuw te beoordelen.

  Onderwerp: Wetgeving bedrijfsbrandweer opslag gevaarlijke stoffen niet op elkaar afgestemd
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 17 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De wetgeving voor de bedrijfsbrandweer bij de opslag van gevaarlijke stoffen, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Veiligheidsregio's (Wvr), is niet op elkaar afgestemd. Dat blijkt uit het rapport: Bedrijfsbrandweer bij opslag van gevaarlijke stoffen.
  De VROM-Inspectie (VI) onderzocht in 2010 en 2011 de borging van de brandveiligheid bij de 351 opslagen met grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen, de zogenoemde PGS 151-opslagen. Daarbij lag de focus op de borging van de brandveiligheid door middel van automatische brandbeveiligingsinstallaties. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV).
  Uit het onderzoek blijkt dat de voorschriften uit de PGS 15 voor de bedrijfsbrandweer alleen op hoofdlijnen in de omgevingsvergunningen zijn overgenomen. In vrijwel geen enkele omgevingsvergunning zijn concrete voorschriften over de uitvoering van de bedrijfsbrandweer en de noodzakelijke techniek en middelen opgenomen. Ook in de herziene versie van PGS 15 die eind vorig jaar is gepubliceerd is nog geen sprake van voorschriften ter borging van de brandveiligheid door een bedrijfsbrandweer, die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften voor een automatische blusinstallatie.

  Onderwerp: Atsma geeft startsein voor opknapbeurt uiterwaarden voor waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Voor het kappen, snoeien en maaien van de uiterwaarden langs 600 kilometer rivier van de Rijn, Maas, Waal, IJssel en Merwede heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag het startsein gegeven. Rijkswaterstaat stroomlijnt langs de rivieren de gebieden waar de aanwezige bomen en struiken een snelle afvoer van rivierwater letterlijk in de weg staan. Hierbij wordt rekening gehouden met landschappelijke en (internationale) natuurwaarden. Tot 2016 worden in totaal zo'n 3.000 voetbalvelden aan bos en struikgewas aangepakt om de waterveiligheid van de inwoners van het rivierengebied te vergoten. De aftrap vindt plaats in de Gelderse Breemwaard en Gamerensche waarden waar Staatsbosbeheer de Waal uiterwaarden gaat aanpakken.
  "Afgelopen augustus heb ik 75 miljoen euro toegezegd om de overmatige begroeiing in de uiterwaarden van de grote rivieren aan te pakken zodat het rivierwater sneller kan doorstromen bij hoogwater en minder hard stijgt", aldus staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. "Samen met partners als Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied werken we hard aan het verbeteren van de waterveiligheid, op een zeer daadkrachtige wijze. Samen zorgen we voor veilige en natuurlijke uiterwaarden." In 2016 zijn alle uiterwaarden aangepakt.
  Niet alleen worden de uiterwaarden aangepakt, ook wordt er hard gewerkt om de rivieren meer de ruimte te geven. Zo worden de uiterwaarden bijvoorbeeld verruimd door de dijken verder landinwaarts te leggen of door geulen te graven. Hiermee wordt bij hoogwater bescherming geboden voor de vier miljoen inwoners van het rivierengebied. Overmatige begroeiing op de verkeerde plek kan een snelle afvoer van rivierwater letterlijk in de weg staan en een negatief effect hebben op de genomen rivierverruimingen. Daarom pakt Rijkswaterstaat, samen met de beheerders en eigenaren van de gebieden, de vegetatie in de uiterwaarden aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in plaats van bos, weer ruimte is voor meer oorspronkelijke flora en fauna in de uiterwaarden, zoals natuurlijke graslanden.
  Vandaag is Staatsbosbeheer gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de Breemwaard en Gamerensche Waarden aan de Waal bij Zaltbommel. Voor de start van het broedseizoen, medio maart, worden hier rasters en roosters verplaatst zodat de grazers in de Breemwaard meer uitloopgebied krijgen om de begroeiing kort te houden. Tevens worden de eerste bomen, voor zover nu mogelijk vanwege het natte winterseizoen en de bevroren ondergrond, aangepakt. Vanaf september wordt de overige vegetatie aangepakt. Voor Staatsbosbeheer is waterveiligheid net zo belangrijk als natuurbeheer. Met een goed beheer gericht op natuurontwikkeling en ruimte voor hoog water, worden de uiterwaarden mooie, natuurlijke en veilige gebieden. In 2012 gaat Rijkswaterstaat verder aan de slag op verschillende plekken langs de Rijn, Maas, Waal en IJssel.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.