Week: 06 van 05 tot en met 11 februari 2012


Nieuws van Internet:
 • Extra verpleegkundigen centrale meldkamer ambulance
 • Apart AO externe veiligheid over RUD's
 • Meerhoven voelt zich bedonderd
 • Crone: 'Ik heb het laatste woord over doorgaan'
 • Brandweer op veilige afstand bij brand Avebe
 • Rampenbestrijding gezamenlijk aangepakt
 • Herzien Zakboek Crisisbeheersing
 • Studenten krijgen vuurwerkcertificaat
 • Ambtelijke cultuur saboteert omgevingsvergunning
 • Extra maatregelen om Nederland veiliger te maken
 • Landelijk actieplan tegen voetbalgeweld
 • Kleinere brandweerwagens in Rotterdam een succes
 • Verhitte discussie in gemeenteraad over veiligheidsregio
 • Veiligheidshuis Alkmaar presenteert jaarverslag en jaarplan
 • Blog: 'Veiligheidshuis of Family Justice Center'
 • Onderzoeksraad wil communicatie-experts bij grote rampen
 • Rampenplan Chemiereus in Nijmegen deugt niet
 • Thermphos moet veiligheidsrapport op onderdelen aanvullen
 • ZHZ steunt aanbevelingen van Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • Veiligheidsinspectie focust op rampenbestrijding
 • Hoe je Chemie-Pack laat afbranden
 • Nijmegen Chemiebedrijf gaat niet in op veiligheidsvragen
 • Chemie-Pack handelde tegen de regels, toezicht te coulant
 • Rapport en animatie Chemie-Pack openbaar
 • 'Lever expertise bij groot incident'
 • Raad: minder veiligheidsregio's
 • Industrieterrein Moerdijk krijgt eigen brandweerkazerne


 • Onderwerp: Extra verpleegkundigen centrale meldkamer ambulance
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland pompt (eenmalig) bijna een half miljoen euro in een reorganisatie van de meldkamer ambulancezorg. Van dat geld worden onder meer extra verpleegkundig gediplomeerde centralisten opgeleid.
  Dat geeft de garantie dat er altijd minimaal twee centralisten op de meldkamer aanwezig zijn, die een noodoproep voor een ambulance kunnen beoordelen, aldus verantwoordelijk bestuurder René Verhulst.
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de meldkamer op 18 januari onder verscherpt toezicht gesteld na een klacht over het niet laten uitrukken van een ambulance op 6 april 2011. Later werd door bemiddeling van de huisartsenpost alsnog een ambulance gestuurd. De patiënt in kwestie overleed twee weken later.

  Onderwerp: Apart AO externe veiligheid over RUD's
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 05 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Er wordt een apart AO Externe veiligheid over RUD's gepland. Het is nog niet bekend wanneer dit AO zal plaatsvinden. Aanleiding is de brief van 1 februari 2012 van staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de RUD-vorming.
  De kamer had de staatssecretaris verzocht om deze stand van zaken ter voorbereiding van het Ambtelijk Overleg (AO) over Risicobeleid. Dit AO staat op 2 februari 2012 met de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu gepland.
  De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat in alle provincies een goede bestuurlijke basis voor de RUD-vorming aanwezig is. Atsma benadrukt dat de afgesproken kaders niet uit het oog verloren mogen worden; vooral als het gaat om de juridische constructie, aansturing en de afstemming met het OM, waterschappen en besturen. Voor de zomer zal Atsma bepalen of de totstandkoming van de RUD's tot het gewenste resultaat leidt.
  In het Bestuurlijk Overleg van 15 februari wordt de brief van de staatssecretaris besproken met IPO, VNG, UvW, Atsma en Opstelten.

  Onderwerp: Meerhoven voelt zich bedonderd
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 06 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - Bewoners van Meerhoven voelen zich bedonderd. Het gemeentebestuur heeft de meeste voorstellen uit het bidboek Evaluatie Verkeersevaluatie Meerhoven afgewezen. In opdracht van datzelfde bestuur brachten bewoners, samen met een extern adviesbureau en ambtenaren, verkeersknelpunten in kaart en bedachten hiervoor oplossingen. Jarenlange inspanningen lijken voor niets te zijn geweest, voelen Meerhovense buurtverenigingen. Zij beraden zich op stappen.
  Het hele traject heeft veel tijd, geld en energie gekost en weinig opgeleverd, concluderen Ruben Trieling van buurtvereniging Grashoek en Ewout Brandsma en Toon Koppens van buurtvereniging Zand- en Bosrijk.
  De bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de wijk zijn en blijven onder de maat. In Grasrijk gaat het doorgaande verkeer dwars door de wijk. Niet voor niets kreeg het knelpunt Grasdreef - Meerhovendreef in 2008 van de ANWB het predicaat 'gevaarlijkste kruispunt van Nederland'. Trieling: "Een rotonde zou de onoverzichtelijke situatie veiliger maken. In plaats daarvan krijgen we twee onbewaakte oversteekplaatsen. Het ergste is dat het college zegt dat de voorgestelde oplossingen geen zoden aan de dijk zetten. Ze zijn nota bene in samenwerking met deskundige ambtenaren tot stand gekomen."

  Onderwerp: Crone: 'Ik heb het laatste woord over doorgaan'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Leeuwarden | Gemeenten, provincie, politie en hulpdiensten, verenigd in de Veiligheidsregio Fryslân, brengen alles in gereedheid om een Elfstedentocht in goede banen te leiden. Het 'operationeel team', zoals dat heet, is gisteren om negen uur begonnen. ,,We kunnen de voorbereiding nu nog binnen kantoortijden af", zegt voorzitter Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. ,,Maar we werken wel in een sfeer van: het moet maar doorgaan."
  Crone: ,,Bij de hulpdiensten werken de roostermakers aan het inplannen van collega's uit alle delen van het land. Gemeenten maken afwegingen als 'bestellen we de dranghekken alvast?' en ze verstrekken de vergunningen voor tentjes langs de route en dergelijke."
  Uiteindelijk heeft Crone het laatste woord over het al dan niet doorgaan van de Tocht. Het Elfstedenbestuur mag alleen de aankondiging doen, als de Veiligheidsregio groen licht heeft gegeven over de openbare orde. ,,Wiebe Wieling heeft geen doorzettingsmacht, die ligt bij mij."
  Als een Elfstedentocht wordt aangekondigd gaan de NS van de dag van de inschrijving tot diep in de nacht na de finish in een soort pendeldienst tussen Leeuwarden en Zwolle rijden: zo veel mogelijk treinen, die zo lang mogelijk zijn. Woordvoerder Anita Broekhuis van de spoorwegen meldt dat de voorbereidingen voorzichtig ter hand worden genomen, ,,net als bij andere organisaties."
  Problemen in het treinverkeer zoals die vrijdag en afgelopen weekeinde ontstonden, doordat er meer sneeuw viel dan verwacht, zouden funest zijn voor de aanvoer van tochtrijders en -publiek. De NS gaan er vanuit dat het niet opnieuw zo uit de hand loopt.
  ,,We nemen de ervaringen van de afgelopen dagen natuurlijk mee, maar in principe volgen we de draaiboeken, die uiteraard al in winterweer voorzien."

  Onderwerp: Brandweer op veilige afstand bij brand Avebe
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 07 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TER APELKANAAL - De brandweer heeft zich teruggetrokken bij de brand die dinsdagochtend in een fabriek van het aardappelzetmeelconcern Avebe in Ter Apelkanaal (Groningen) na een ontploffing uitbrak. Volgens een woordvoerder is het te gevaarlijk om van dichtbij te blussen. "We weten niet hoe de situatie in de hal is."
  De brandweer heeft zich op een veilige afstand teruggetrokken en bekijkt wat er moet gebeuren. Er wordt op dit moment niet geblust. Wel is de sprinklerinstallatie afgegaan. "Dat helpt in ieder geval een beetje." Een deel van de beplating van de hal is door de explosie weggeslagen. Binnen is sprake van steeds meer hitte, aldus de woordvoerder.
  Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving en de bedrijfsbrandweer zijn bij de fabriek aanwezig. De productie is stilgelegd en de locatie is ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.
  De brand woedt in een productiehal waar dextrine wordt gemaakt, een grondstof voor lijm.

  Onderwerp: Rampenbestrijding gezamenlijk aangepakt
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 07 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Maastricht - Rampenbestrijding en crisisbeheersing worden door de waterschappen Peel en Maasvallei, Roer en Overmaas en Rijkswaterstaat Limburg gezamenlijk aangepakt.
  Daartoe hebben de betrokken organisaties een convenant ondertekend. Door de samenwerking zullen de waterschappen en Rijkswaterstaat in Limburg vaker als één partij naar buiten treden bij onder meer het bestrijden van calamiteiten. De betrokken partijen maken afspraken over zaken zoals opleidingen en oefeningen. Ook de communicatie wordt onderling geregeld.
  Het convenant moet leiden tot betere samenwerking met de veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord. Eind van dit jaar moeten met de veiligheidsregio's eveneens convenanten zijn gesloten.

  Onderwerp: Herzien Zakboek Crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 07 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Marijke van Veen overhandigt herzien 'Zakboek crisisbeheersing' aan burgemeester Zijlmans. Er is een herziene uitgave van het 'Zakboek crisisbeheersing sleutelfunctionarissen Gelderland-Zuid' verschenen.
  Directeur veiligheidsregio/regionaal commandant Marijke van Veen overhandigde op donderdag 2 februari het eerste exemplaar hiervan aan burgemeester Zijlmans van Beuningen, portefeuillehouder multidisciplinaire samenwerking in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
  Het eerste 'Zakboek crisisbeheersing sleutelfunctionarissen Gelderland-Zuid' kwam uit in 2009. Het was nu tijd voor een actuele, herziene uitgave, omdat medio 2011 het regionaal crisisplan is vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit crisisplan beschrijft de nieuwe structuur van de crisisbeheersingsorganisatie in de regio. De herziene versie van het zakboek sluit hier helemaal op aan.
  In het zakboek staat onder meer beschreven wat de rollen en taken zijn van de verschillende teams en wie bevoegd is tot op- en afschalen. Ook zijn er voorbeeldagenda's in opgenomen.
  Het 'Zakboek crisisbeheersing sleutelfunctionarissen Gelderland-Zuid' biedt heldere, beknopte informatie op zakformaat voor iedereen die een rol heeft in de regionale crisisorganisatie. De veiligheidsregio zorgt voor verspreiding van het zakboek onder al deze functionarissen

  Onderwerp: Studenten krijgen vuurwerkcertificaat
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 07 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Zwolle - Onder leiding van medewerkers Halt-bureau IJsselland hebben studenten van Christelijke Hogeschool Windesheim en Gereformeerde Hogeschool Zwolle eind vorig jaar vuurwerkvoorlichting gegeven aan zo'n 15.000 leerlingen op diverse scholen. Als dank ontvangen de studenten op 10 februari een vuurwerkcertificaat, uit de handen van coördinator Veiligheidshuis Lourina Poot.
  Consulenten van bureau Halt hebben de 90 studenten getraind en voorzien van lesmateriaal. Vanaf 6 december tot de kerst zijn leerlingen van groep 8 en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs voorgelicht in de hele regio. Tijdens de voorlichting is onder andere verteld hoe je veilig met vuurwerk om kan gaan en wat de strafbare gevolgen zijn bij te vroeg afsteken. Bureau Halt krijgt jaarlijks met jongeren te maken die bijvoorbeeld te vroeg vuurwerk afsteken. Dit jaar was er landelijk een daling te zien in het aantal, tijdens de jaarwisseling van 2010-2011 werden er 1.766 jongeren doorverwezen naar Halt. Dit jaar waren dat er 1.436, een daling van 330 jongeren.

  Onderwerp: Ambtelijke cultuur saboteert omgevingsvergunning
  Thema: Wabo
  Datum: 07 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Bosch - Complexe vergunningaanvragen gaan nog steeds vaak mis, ondanks de WABO. Dat blijkt uit een quickscan van de Kamer van Koophandel Brabant en de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) hebben laten uitvoeren.
  Vooral kleine bedrijven ondervinden problemen bij complexe vergunningaanvragen. Zij lopen aan tegen gebrek aan deskundigheid en samenwerking bij WABO-ambtenaren, constateert het onderzoek. De ambtelijke cultuur en processen zijn intern gericht en vaak weinig klantvriendelijk. Vergunningverleners komen soms meerdere keren terug bij de ondernemer voor extra informatie.

  Onderwerp: Extra maatregelen om Nederland veiliger te maken
  Thema: veiligheid
  Datum: 08 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komen met aanvullende maatregelen die het mogelijk maken dat rechters verdachten tijdens het vooronderzoek en bij een veroordeling verplichtingen op kunnen leggen. Zo willen zij recidive terugdringen en slachtoffers beter beschermen. Dit schrijven zij in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.
  Nu kan de rechter voorafgaand aan berechting geen verplichtingen opleggen aan verdachten van relatief lichte delicten, waarvoor geen voorlopige hechtenis wordt toegelaten. De bewindslieden vinden dat rechters de mogelijkheid moeten krijgen om deze verdachten verplichte begeleiding of zorg, een gebiedsverbod of een verbod op bepaalde activiteiten op te leggen. Zo kunnen slachtoffers worden gevrijwaard van angst voor herhaling. Als verdachten de verplichting niet naleven, kan dat reden zijn voor hechtenis. Dit steunt de aanpak van criminele jeugdgroepen en overlast die wordt veroorzaakt door buurtbewoners of probleemgezinnen die kleine delicten plegen.
  Daarnaast komt er een nadere regeling in de wet van de voorwaarden waaronder de voorlopige hechtenis wordt geschorst met het oog op gedragsverandering en vroegtijdig reclasseringstoezicht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de verplichting om deel te nemen aan een programma dat de kans op recidive vermindert, een contactverbod, gebiedsverbod of meldplicht.
  Opstelten en Teeven hebben geld en capaciteit vrijgemaakt om al in 2012 het aantal voorwaardelijke sancties met 6 procent te laten stijgen, inclusief schorsingen van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden, en een verdubbeling van het aantal elektronische toezichten als onderdeel van deze voorwaarden. Naast elektronisch toezicht willen zij het gebruik van de borgsom als bijzondere voorwaarde stimuleren. In het voorjaar komt hiervoor een proefproject.
  Verder komt er een algemene vrijheidsbeperkende maatregel als zelfstandige sanctie. Zo'n maatregel kan de woonplaats van een ex-gedetineerde betreffen, een reisverbod naar bepaalde bestemmingen na veroordeling wegens delicten in verband met drugstoerisme of kindersekstoerisme. Ook kan het gaan om een verbod op bepaalde sociale activiteiten, zoals vrijwilligerswerk met kinderen, en om andere maatregelen om vroegere slachtoffers te beschermen of recidive van strafbare feiten te voorkomen.
  Opstelten en Teeven gaan in het lopende actieprogramma 'Sneller recht doen, sneller straffen' werken aan versnelde afdoening van strafzaken in eerste aanleg, maar ook van strafzaken in hoger beroep. Het is belangrijk dat de behandeling in hoger beroep daadwerkelijk begint kort na de uitspraak in eerste aanleg. Door het aanpassen van werkwijzen kan onnodige vertraging worden voorkomen. Ook kan worden ontmoedigd dat een hoger beroep alleen wordt ingesteld om uitstel te krijgen. Verder kondigen de bewindslieden een onderzoek aan naar de praktijk van het hoger beroep in strafzaken. Als de resultaten daarvan en resultaten van het actieprogramma 'Sneller recht doen, sneller straffen' dat toelaten, overwegen ze een ruimere regeling van de dadelijke tenuitvoerlegging van rechterlijke vonnissen.
  Het initiatief volgt op een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waaruit blijkt dat de overheid door aanpassing van het strafrecht slagvaardiger kan optreden. Dit kan binnen de grenzen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De nieuwe maatregelen worden nog deze kabinetsperiode gerealiseerd.

  Onderwerp: Landelijk actieplan tegen voetbalgeweld
  Thema: veiligheid
  Datum: 08 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Vandaag is in Utrecht een landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid ondertekend door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, de burgemeesters van gemeenten met een betaald voetbalorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, het Openbaar Ministerie, de politie en het Auditteam Voetbal en Veiligheid.
  Het plan bevat maatregelen voor de korte en middellange termijn waarmee crimineel gedrag, overlast en onveiligheid rond het betaalde voetbal moeten worden teruggedrongen. Alle acties moeten nog dit jaar uitgevoerd worden.
  Voetbalgerelateerd geweld en overlast zijn landelijke problemen, maar de aanpak is vooral een lokale aangelegenheid. Daarom maakt nu iedere gemeente een lokaal plan waaraan alle partijen (gemeente, politie en OM) zich committeren. Dit plan moet voor de start van het nieuwe voetbalseizoen gereed zijn.

  Onderwerp: Kleinere brandweerwagens in Rotterdam een succes
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - De brandweerzorg in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan met de inzet van vijf kleinere brandweerwagens, zogeheten snelle interventievoertuigen (SIV), veel effectiever worden georganiseerd.
  In 80 procent van de gevallen kunnen twee brandweerlieden het incident ook oplossen, terwijl er nu vaak zes gaan naar een auto- of keukenbrandje of kat in de boom.
  Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke bestuurlijke notitie over de inzet van deze nieuwe, snellere brandweerwagens. Daar ontstond in 2010 veel ophef over toen projectleider van de SIV Henk Berkhout stelde dat de brandweer veel effectiever kan optreden met minder brandweerlieden. Nu zitten er zes man op een tankautospuit, terwijl op de de kleinere wagen maar twee brandweerlieden zitten.
  "De SIV kan in veel gevallen zelfstandig optreden of anders goed voorbereidend werk doen voor de tankautospuit als die toch moet komen. De verwachting dat een SIV niet één-op-één vergeleken kan worden met een tankautospuit, is tijdens de pilot bevestigd: in een aantal gevallen was inzet van de tankautospuit nodig omdat het incident te groot was of meer handen vergde", staat in de notitie.
  Aan het bestuur, ofwel de burgemeesters van gemeenten in de regio Rijnmond, wordt nu gevraagd vijf SIV's aan te schaffen. Deze komen dan op brandweerposten die door bezuinigingen worden gesloten, zoals Bergschenhoek, Hellevoetsluis, en twee op Rotterdam-Zuid. Over een vijfde locatie wordt nog nagedacht.

  Onderwerp: Verhitte discussie in gemeenteraad over veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HILVERSUM - De komende maanden moet duidelijk worden hoe de negen burgemeesters in de Gooi en Vechtstreek de veiligheidsregio voor de toekomst gaan vormgeven, op welke wijze de brandweerkorpsen gaan samenwerken en hoe deze veiligheidsregio betaald wordt. De veiligheidsregio moet de komende jaren tien procent (1,7 van de 17 miljoen euro) bezuinigen. Hilversum betaalt ongeveer 7 miljoen en moet dus ongeveer zeven ton bezuinigen. Een deel van de bezuinigingen, zoals slimmer inkopen en beter samenwerken, is relatief pijnloos. Twee punten die tot meer discussie leiden zijn bezuinigingen op personeel en voertuigen. Tijdens de bijeenkomst deze week waar burgemeesters Pieter Broertjes, Elbert Roest en de brandweer de raad informeerden over de voorgenomen bezuinigingen op de veiligheidsregio - en dan met name de brandweer - zorgden deze punten voor verhitte discussies.
  'De felle commentaren tijdens deze avond vanaf de tribune, maar ook de discussie in de pers, en de brieven en opmerkingen die we als raadsleden ontvingen tonen aan dat deze bezuinigingen veel los maken binnen de organisatie, en daarbuiten', schrijft VVD'er Floris Voorink. 'En dat is goed. De veiligheid van burgers en brandweermensen is niet iets om lichtzinnig over te denken.'
  Punt van aandacht volgens de liberaal is wel dat de Hilversummer gemiddeld 84 euro per jaar aan de veiligheidsregio kwijt is, 122 procent van het gemiddelde in de Gooi en Vechtstreek. 'Als regio betalen we minder dan gemiddeld in Nederland aan onze brandweer. Als Hilversummers betalen we juist meer.' Voorink meldt dat dit komt door de verschillende achtergronden van de diverse korpsen, maar hij wil van dit onderscheid af.
  Ook PvdA-fractievoorzitter Hans Haselager stelt dat 'Hilversum al jaren te veel betaalt'. Wel roept hij de burgemeesters op te laten zien hoe je met de juiste middelen en met een juist veiligheidsniveau de brandweer regionaal vorm kan geven. 'Dus geen gehakketak over auto's en kazernes, maar een versterking van elkaar en een goede samenwerking.'

  Onderwerp: Veiligheidshuis Alkmaar presenteert jaarverslag en jaarplan
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Veiligheidshuis Alkmaar heeft in 2011 veel successen geboekt en de doelstellingen uit het werkplan 2011 zijn ruimschoots gehaald. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2011, dat het Veiligheidshuis presenteerde. Daarnaast geeft het jaarplan 2012 inzicht in de plannen voor 2012 en een doorkijk op de komende jaren.
  Het regionaal werkende Veiligheidshuis is volledig operationeel op de aandachtsgebieden: jeugd, veelplegers, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, risicoburgers en mensenhandel. Voor alle doelgroepen worden tijdens de casusbesprekingen persoonsgerichte en integrale interventieplannen gemaakt.
  Er zijn mooie successen behaald op het verminderen van recidive, overlast en overtredingen. Het Veiligheidshuis heeft in 2011 ongeveer 1.500 interventieplannen gemaakt. Op termijn zal dit zich ook vertalen naar een maatschappelijk effect.
  Het Veiligheidshuis regio Alkmaar gaat een fase in waarin de bestaande werkprocessen worden geconsolideerd en verbeterd. De belangrijkste uitdagingen in 2012 zijn het bevorderen van de regionale samenwerking (mogelijk één Veiligheidshuis Noord-Holland Noord), intensieve samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin, signalerende beleidsadvisering en kwaliteitsverbetering.

  Onderwerp: Blog: 'Vieligheidshuis of Family Justice Center'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ooit zei een slachtoffer van huiselijk geweld tegen me; 'waar kan ik in Alphen terecht met mijn problemen?'. Ze had aangifte gedaan bij de politie, was bekend bij de GGZ, maar moest nu voor verdere steun, hulp, advies en opvang naar Leiden en opnieuw haar verhaal doen. Midden in de koude winter was ze de weg kwijt in het labyrint. Toch probeerde ze een weg te vinden door het woud van instanties. Maar al te vaak haken slachtoffers gefrustreerd af en keren terug in een geweldvolle relatie. De raad moet zich binnenkort over dit soort problemen buigen en het integrale veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar vaststellen. Belangrijk onderdeel in het nieuwe beleidsplan is de rijksontwikkeling rondom 'het veiligheidshuis'.
  Het veiligheidshuis is een gebouw waar verschillende ketenpartners - waaronder politie, justitie, reclassering, maatschappelijk werk, GGZ en jeugdzorg - samenwerken onder een dak. Veiligheidshuizen zijn sinds 2009 in heel Nederland opgezet met een landelijk dekkend netwerk en momenteel zijn er 43 in bedrijf. Het veiligheidshuis richt zich op het bespreken van huiselijk geweld, veelplegers, overlastgevende/criminele jongeren en ex-gedetineerden.
  Hoewel Alphen geen eigen veiligheidshuis heeft, en formeel onder Leiden valt, vond de raad het nodig om bij een buurgemeente naar deze aanpak te gaan kijken. Op het gebied van criminele jongeren beschikt Alphen reeds een goedlopend multidisciplinair overleg: het Overleg Samen Sterk. Het is de vraag of deze Alphense overlegstructuur op moet gaan in het veiligheidshuis in Leiden of dat het Alphense Overleg uitgebreid moet worden tot een 'eigen veiligheidshuis'. Met deze vraag is een delegatie 30 januari op werkbezoek gegaan naar het Veiligheidshuis in Utrecht. De delegatie bestond uit burgemeester Bas Eenhoorn, raadsleden van alle politieke geledingen en een aantal ambtenaren, waaronder de politie. In Utrecht werden de Alphenaren ontvangen door Aleid Wolfsen, burgemeester in Utrecht.
  Het werkbezoek leverde veel informatie op over de werkwijze van het veiligheidshuis en hoe complex het is om een veiligheidscasus aan te pakken. Een kind dat mishandeld is, kan op straat afwijkend gedrag vertonen en overlastgevend, crimineel worden en vervolgens te boek staan als veelpleger. Voordeel van een veiligheidshuis is dat integraal vanuit verschillende disciplines naar oplossingen gekeken wordt. Sinds de instelling van de veiligheidshuizen nemen de recidive cijfers af.
  Volgens Bert Groen, specialist huiselijk geweld en kindermishandeling van het landelijk kennisinstituut Movisie, worden multiprobleem gezinnen in Nederland te weinig betrokken bij de oplossing. 'Er wordt veel 'over' gezinnen vergaderd in plaats van 'met' gezinnen. Het blikveld van het veiligheidshuis is te weinig slachtoffergericht.'
  Slachtoffers worden nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd en moeten nog altijd hun verhaal bij veel organisaties doen. Er ontbreekt een loket voor slachtoffers om een antwoord te vinden op hun hulpvragen. Heel anders is dat in de Verenigde Staten waar men tien jaar geleden begonnen is met de ontwikkeling van 'Family Justice Centers', waarvan er inmiddels 80 van zijn en wereldwijde navolging krijgen.
  Het Amerikaanse Family Justice Center (Familie en Justitie Centrum) is net als het veiligheidshuis een gebouw waar veel instanties zijn gehuisvest. Dit centrum vergemakkelijkt echter de zoektocht door hulpverlenings- en veiligheidsland voor slachtoffers. Van hulp, informatie en advies op allerlei leefgebieden (zorg, huisvesting, werk en inkomen, rechtsbijstand, counseling van de vrouw, maar ook relatietraining, maatschappelijk werk, hulp voor kinderen, medische zorg (spoedeisende huisartsenzorg, dan wel SEH), politiezorg, justitie) en als dit nodig is een veilig en tijdelijk inkomen. Heel anders dan in Nederland is het gebouw 'gezellig' ingericht, zoals een huiskamer, en werken er veel vrijwilligers. Volgens Groen kan het Veiligheidshuis in Nederland uitgebouwd worden tot een Family Justice Center. 'Eigen is het een Veiligheidshuis plus'.
  De delegatie bracht ook een bezoek aan de vrouwenopvang. Alle informatie en opgedane indrukken worden nu meegenomen in de discussie die de raad gaat voeren over het nieuwe integrale veiligheidsbeleid. In Nederland bestaat het Family Justice Center nog niet, maar veel raadsleden zijn enthousiast teruggekomen met nieuwe ideeën en inzichten. De vraag of Alphen zijn eigen overlegstructuur behoudt, dan wel uitbouwt naar bijvoorbeeld een Family Justice Center is nog niet beantwoord.

  Onderwerp: Onderzoeksraad wil communicatie-experts bij grote rampen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gemeenten en veiligheidsregio's die te maken krijgen met een groot incident moeten direct expertise op het gebied van crisiscommunicatie tot hun beschikking krijgen. De communicatie moet beter aansluiten bij de behoefte van burgers en hulpverleners, staat in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack, dat donderdag werd gepresenteerd.
  In Nederland treedt een 'complexe structuur' in werking zodra zich een groot incident voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio overstijgt, staat in het rapport. De vele organen en personen die hierbij betrokken zijn maken de communicatie kwetsbaar. En hoewel er geen sprake was van een nationale ramp of crisis, hebben landelijke partijen een grote rol gespeeld.
  De Onderzoeksraad spreekt van een 'perverse prikkel'. "Doordat er geen sprake was van een nationale crisis, bleef ook voor de rijksdiensten regie op nationaal niveau achterwege. Hierdoor voelden zij zich vrij om naar eigen inzicht op te treden, onder meer richting het lokaal bestuur."
  Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) moet daarom eens goed kijken naar de aanpak van incidenten die geen nationale ramp zijn, maar wel de grenzen van de veiligheidsregio's overstijgen. Ook moet bekeken worden of het aantal veiligheidsregio's niet kan worden verkleind. "Met minder veiligheidsregio's zijn er ook minder veiligheidsregio's overschrijdende incidenten", zei voorzitter van de onderzoeksraad Tjibbe Joustra.
  De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid laat donderdag in een reactie op het rapport weten dat het de conclusies over de gebrekkige communicatie onderschrijft. Eenduidige communicatie bleek lastig. "Maar daar mag de burger geen last van ondervinden; deze heeft recht op heldere overheidscommunicatie."
  De belangrijkste conclusies uit het rapport van Joustra - zoals de gebrekkige communicatie - lekten al eerder uit. De Onderzoeksraad uit harde kritiek op Chemie-Pack en de overheid. Het bedrijf handelde in strijd met de vergunning en hield zich niet aan de procedures. De brand op 5 januari vorig jaar kon snel escaleren doordat er massaal brandbare stoffen stonden opgeslagen in kwetsbare containers op plaatsen waar dat niet is toegestaan.
  Joustra beveelt aan die containers onder de aandacht van de industrie te brengen. Brancheorganisaties zouden moeten zorgen dat leveranciers en afnemers eisen aan de containers stellen. Staatssecretaris van Milieu Joop Atsma (CDA) moet samen met de industrie zorgen dat er een jaarlijks verslag over de 'Staat van de veiligheid van risicovolle ondernemingen' verschijnt.
  De overheid heeft zich 'traag en te coulant' opgesteld bij het toezicht en de handhaving van de vergunning. De gemeente Moerdijk had er eerder voor moeten zorgen dat Chemie-Pack de juiste maatregelen trof om de veiligheid te waarborgen. "Chemie-Pack verzuimde structureel tekortkomingen op te lossen. Desondanks leidde dit niet tot een andere benadering in de handhaving." De mentaliteit om effectief in te grijpen ontbrak ook. Zo werden inspecties altijd vooraf aangekondigd.
  Over het rapport is al veel te doen geweest. De bestuurders van het inmiddels failliete Chemie-Pack probeerden de publicatie via een kort geding te verbieden, omdat het volgens hen talloze fouten zou bevatten. Ook vinden ze dat de raad ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar het optreden van de brandweer. Na de kortgedingrechter oordeelde ook het hof dinsdag dat het rapport openbaar mocht worden gemaakt.

  Onderwerp: Rampenplan Chemiereus in Nijmegen deugt niet
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 0 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN/BEUNINGEN - Een brandje kan tot een forse ramp leiden bij risicobedrijf TWO Chemical Logistics op bedrijventerrein Westkanaaldijk in Nijmegen-West.
  Dat zegt burgemeester Zijlmans van Beuningen, die bij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn ernstige bezorgdheid heeft uitgesproken over de veiligheidssituatie bij TWO. Beuningen vreest grote risico's voor de bevolking als iets misgaat.
  Bij TWO mag 11.200 ton aan giftige en ontvlambare stoffen opgeslagen liggen. Chemie-Pack in Moerdijk, waar een jaar geleden brand uitbrak, had een vergunning voor 3.500 ton.
  Bij TWO gelden de strengste veiligheidseisen omdat het onder het landelijk Besluit risico's zware ongevallen valt. Het bedrijf ligt tussen Weurt, Beuningen en woonwijken van Nijmegen-West in. Met alle risico's van dien, aldus Zijlmans. Ook de omliggende bedrijven liggen in de gevarenzone. Volgens Zijlmans beschikt het bedrijf niet over een deugdelijk rampenbestrijdingsplan. Als zich een grote calamiteit zou voordoen staan bedrijf, hulpverleners en omgeving met lege handen. Dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben.
  Beuningen heeft als buurgemeente bij het controleren van het bedrijf enkele deskundigen ingeschakeld. Die concluderen samen dat de veiligheid van werknemers, omliggende bedrijven, burgers en milieu onvoldoende zijn gewaarborgd bij TWO Chemical Logistics.
  Het risicobedrijf heeft niet duidelijk op een rijtje staan hoe een eventuele ramp op de juiste manier moet worden aangepakt. Ook is niet duidelijk welke gezondheidseffecten door een mogelijke brand bij het bedrijf kunnen ontstaan. In de opslagloodsen van het bedrijf zijn wel de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen.
  Maar hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding Ben Ale stelt vast dat er tekortkomingen zijn. "Als er 450 vierkante meter kan worden 'besprinklerd', dan is dat wel erg weinig bij een opslagoppervlak van 12.000 vierkante meter."
  Rampenprofessor Ale vindt dat een rampenoefening eens in de drie jaar veel te weinig is. Hij waarschuwt ook dat rampenscenario's die het bedrijf heeft laten beschrijven, veel te optimistisch zijn: "Ze hebben meer het karakter van een ongeluk dan van een ramp."

  Onderwerp: Thermphos moet veiligheidsrapport op onderdelen aanvullen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben geoordeeld over de volledigheid van het veiligheidsrapport van chemiebedrijf Thermphos in Vlissingen. De Arbeidsinspectie en Veiligheidsregio Zeeland hebben eveneens hun oordeel over het rapport vastgesteld. Ook Rijkswaterstaat Zeeland heeft over het rapport een advies uitgebracht. Volgens de gezamenlijke overheden is het ingediende veiligheidsrapport op hoofdzaken volledig, maar moet het op onderdelen nog wel worden aangevuld. Thermphos dient dit te doen voor 1 mei.
  Bedrijven die activiteiten ontplooien op het gebied van behandeling, productie, gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo). Sommige Brzo bedrijven hebben de plicht een volledig Veiligheidsrapport in te dienen. In dat rapport toont een bedrijf aan dat de installaties op een voor de mens en het milieu veilige manier worden bedreven.

  Onderwerp: ZHZ steunt aanbevelingen van Onderzoeksraad voor Veiligheid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) deelt de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) dat het bij de brand in Moerdijk vanuit de overheden ontbrak aan regie ten aanzien van de crisiscommunicatie en dat de communicatie onvoldoende aansloot op de beleving van de burgers.
  De VRZHZ en de betrokken gemeenten hebben vanaf het allereerste moment het beschermen en informeren van de bevolking prioriteit gegeven. Dat was de reden waarom in Zuid-Holland Zuid meteen groots werd opgeschaald, de bevolking snel werd gewaarschuwd en vrijwel meteen via de calamiteitenzender RTV Rijnmond is gecommuniceerd.
  De VRZHZ reageert hiermee op het verschijnen van het onderzoeksrapport van de OvV over de brand Moerdijk. Al eerder concludeerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat Zuid-Holland Zuid als één van de effectregio's pro-actief en alert reageerde en de juiste prioriteiten stelde. Deze conclusie wordt bij lezing van het OvV-rapport de facto bevestigd.
  Burgemeester Brok, voorzitter van de VRZHZ constateert: "de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft in grote lijnen juist en consistent gecommuniceerd over de getroffen gebieden, maatregelen en gevaarzetting, maar de communicatie van de gezamenlijke overheden had voor de bevolking duidelijker en begrijpelijker moeten zijn en meer moeten aansluiten bij de beleving van de burger.
  Eenduidige communicatie over de brand bleek, ondanks de inspanning door de VRZHZ, op het terrein van afstemming en coördinatie met alle betrokken organisaties en de media een lastige opgave. Maar daar mag de burger geen last van ondervinden; deze heeft recht op heldere overheidscommunicatie."
  De VRZHZ steunt niet alleen de aanbevelingen van de OvV maar heeft zelf ook veel van het incident Moerdijk geleerd. Zo is er bij de brand op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht, ruim een week na de brand in Moerdijk, veel aandacht gegeven aan snelle en actieve communicatie met moderne communicatiemiddelen en sociale media.
  Het onderzoek van de OvV past in een reeks van onderzoeken en evaluaties. VRZHZ benut deze om zijn crisismanagement steeds meer te versterken. In deze serie past ook het eigen evaluatieonderzoek naar de brand op Kijfhoek dat deze week in de colleges van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is behandeld.
  Het eerder verschenen tussenrapport (PWC) over het gezamenlijk met de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uitgevoerd feitenonderzoek naar het crisismanagement kon deze week definitief worden afgerond.

  Onderwerp: Veiligheidsinspectie focust op rampenbestrijding
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De ramp in Moerdijk vormt de aanleiding voor de nieuw op te richten Inspectie Veiligheid en Justitie om de bestrijding van dit soort crises tot een speerpunt te maken.
  "Onderzoek naar de processen die van belang zijn bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, met focus op de onderwerpen regionale samenwerking en het borgen van continuïteit", noemt de inspectie het zelf in haar werkplan (PDF) voor 2012. Rampen als Moerdijk moeten worden voorkomen door een meer integrale benadering van de veiligheid in het land, als het gaat om de speerpunten voor gemeenten.
  De 'nieuwe' inspectie krijgt vorm in 2012. Het is een amalgaam van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Zij wil een "krachtig toezichthouder zijn, die op onafhankelijke wijze haar oordeel vormt".
  Gemeente, het Openbaar Ministerie en vele andere partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. "De Inspectie onderzoekt de inzet en werking van deze instrumenten in de praktijk en vormt daarmee de oren en ogen van de minister. Op basis van deze inspectieonderzoeken kan de minister, als daar aanleiding toe is, bepalen of het nodig is het beschikbare instrumentarium bij te stellen of uit te breiden."

  Onderwerp: Hoe je Chemie-Pack laat afbranden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Iemand bewerkte een persleiding met gestolde kunsthars met een brander. Gemorst spoelxyleen vloog in brand, een las in de leiding bezweek, het xyleen stak de ontsnappende kunsthars aan en die spatte toen alle kanten op. Ziedaar de eerste seconden van de brand bij Chemie-Pack, volgens het gepresenteerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
  Door de Onderzoeksraad van Google StreetView geplukt: Chemie-Pack, een paar maanden voor de brand.
  Verder laat het rapport weinig heel van het veiligheidsbeleid van Chemie-Pack, van de crisisbeheersing, de crisiscommunicatie en de ego's van zo ongeveer alle betrokkenen, maar dat wisten we al.
  Verbazend is wel hoe lang de lijst van stomme fouten is. Achteraf blijkt de membraanpomp, waarmee de kunsthars werd verpompt, elke winter opnieuw problemen te hebben gegeven zonder dat er ooit iets aan gedaan werd. De betrokken medewerkers schijnen niet eens te hebben geweten dat het spoelmiddel dat ze voor de leidingen gebruikten xyleen heette, en al helemaal niet dat dat spul uiterst brandbaar is. Die las moet al veel langer rot zijn geweest. Op het moment dat de lekbak in brand vloog, dacht niemand er aan om de pomp uit te zetten. De bedrijfsbrandweer bluste onder meer met water, terwijl je dat bij een vloeistofbrand in principe nóóit moet doen. Er stonden veel meer plastic IBC-containers met brandbare vloeistoffen in de buurt dan volgens de vergunning mocht, waarschijnlijk een stuk of 120.
  Dat de directie van Chemie-Pack uit alle macht heeft geprobeerd om publicatie van het rapport te verhinderen, is achteraf niet zo'n wonder.
  En dat is nog maar één hoofdstuk. De onderzoeksraad wast ook een opdrachtgever van Chemie-Pack de oren, die het bedrijf opscheepte met 160 ton ethylhexylnitraat (2-EHN) in IBC's, zonder er bij te vertellen dat die stof al bij 130 graden (lees: bij een brandje in de buurt) spontaan gaat ontleden.
  En uiteraard is de gemeente iets te coulant geweest met de vergunningverlening, werden veiligheidsinspecties altijd van tevoren aangekondigd zodat de bedrijfsleiding precies wist op welke dag ze braaf moest zijn, en is tijdens en na de brand de crisiscommunicatie grondig verprutst. Aan dat laatste punt wijdt het rapport nog de meeste bladzijden.
  Het actieplan 'Veiligheid Voorop' dat nà de brand is gepresenteerd door de VNCI en enkele andere chemische brancheverenigingen, krijgt van de Onderzoeksraad ook een veeg uit de pan. Wij citeren: "De Raad neemt kennis van deze actiepunten, maar werpt wel de vraag op of deze punten wel een juist beeld oproepen vande feitelijke veiligheidstoestand van de chemische industrie in Nederland. Naar het inzicht van de Raad streven de meeste chemische bedrijven in Nederland ernaar om op een aanvaardbaar veilige wijze te werken en op dat deel van de industrie hebben de actiepunten - behalve waar het gaat om monitoring - geen betrekking."
  Met andere woorden: daar zit het probleem niet. Waar dan wèl?
  Vervolg van het citaat: "De Raad acht het wenselijk dat de sector zichzelf de vraag stelt hoe de 'achterblijvers'(zowel leden van brancheorganisaties als niet- aangesloten bedrijven) in deze bedrijfstak, die in potentie de reputatie van de hele sector in gevaar kunnen brengen, effectief kunnen worden aangepakt en welke nadere afspraken daarvoor nodig zijn."
  Verderop volgt de aanbeveling: "Bevorder dat leveranciers en afnemers eisen stellen aan het veiligheidsniveau van risicovolle ondernemingen met wie zij zaken doen." Nader commentaar overbodig.

  Onderwerp: Nijmegen Chemiebedrijf gaat niet in op veiligheidsvragen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN - TWO Chemical Logistics staat niet te trappelen om uitgebreid in te gaan op vragen over de veiligheidssituatie in en rond het bedrijf op Westkanaaldijk aan de rand van Nijmegen en Weurt.
  Volgens directeur Thijs Rutten is het rampenbestrijdingsplan dat Beuningen deze week als onvoldoende typeerde een zaak van de Veiligheidsregio waarin gemeenten en hulpdiensten samenwerken. Rutten zegt dat hij de kritiek van Beuningen 'niet kent'. "Het heeft daarom ook geen zin hier iets over te roepen."
  TWO heeft een strengere milieuvergunning overigens aangevochten bij de Raad van State. Medio 2011 werd die nieuwe strengere vergunning opgeschort. Er loopt nu een bodemprocedure voor de hoogste bestuursrechter. TWO verwacht binnenkort een einduitspraak.
  Wethouder Van der Meer heeft in het verleden telkens aangegeven dat hij niet met TWO wil onderhandelen over de veiligheidseisen. Vorig jaar liet de Nijmeegse wethouder nadrukkelijk weten dat hij vast wil houden aan de scherpere milieu-eisen voor TWO Chemicals. Op de achtergrond speelt mee dat de inspectie TWO de afgelopen jaren diverse malen op de vingers heeft getikt.
  Zo was er in 2006 een incident met giftige stoffen, vijf medewerkers moesten toen naar het ziekenhuis. In 2007 lagen gasflessen illegaal in een fietsenhok. In 2009 ontbrak de periodieke evaluatie van het veiligheidssysteem. In 2010 concludeerde de brandweer dat de mengruimte voor verf onvoldoende brandwerend was.
  Het bedrijf noemt de risico's op een brand klein. Volgens directeur Rutten is minstens een keer per jaar ook een calamiteitenoefening met de brandweer. TWO beschikt behalve over sprinklerinstallaties in enkele hallen voor een snelle bestrijding van een brand ook over drie grote bassins met 1,8 miljoen liter bluswater. Om vermenging van dit bluswater bij een brand met oppervlaktewater te voorkomen, zijn er speciale opvangbassins aangelegd.
  Medio vorig jaar meldde het Waterschap Rivierenland overigens zorg te hebben over de capaciteit van die opslagkuilen voor bluswater. Het schap liet destijds weten dat de kans groot is dat verontreinigd bluswater bij een grote brand toch de waterlopen, 100 meter buiten het bedrijf, inloopt. Het schap eiste extra maatregelen. Onduidelijk is of die al gerealiseerd zijn

  Onderwerp: Chemie-Pack handelde tegen de regels, toezicht te coulant
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOERDIJK - Het bedrijf Chemie-Pack handelde in strijd met de vergunning en hield zich niet aan de procedures. De overheid heeft zich vervolgens traag en te coulant opgesteld bij het toezicht en de handhaving.
  Dat meldt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid woensdag in een persbericht. Het is de uitkomst van het onderzoek naar de brand bij het bedrijf in Moerdijk in 2011.
  Nadat brand op het bedrijf uitbrak, escaleerde deze snel doordat er massaal brandbare vloeistoffen stonden opgeslagen in kwetsbare plastic containers. Deze containers stonden op plaatsen waar dat niet was toegestaan.
  Er was geen regie op de crisiscommunicatie die volgde op de hevige brand en de overheid speelde onvoldoende in op de informatiebehoefte van de samenleving. De Onderzoeksraad constateert dat een ingewikkelde structuur in werking treedt zodra zich in Nederland een crisis voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio overstijgt.
  Volgens de Onderzoeksraad 'treedt er een ingewikkelde structuur in werking' zodra zich in Nederland een crisis voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio
  Doordat een vastgelopen pomp tegen de regels werd opgewarmd met een gasbranders, brak op 5 januari 2011 brand uit bij Chemie-Pack. Het brandbare xyleen dat in de opvangbak zat, vatte vlam. De brand ontstak ook de hars, die via een afgebroken leiding uit de pomp naar buiten stroomde.
  De brand breidde zich uit en bereikte ruim honderd plastic containers met brandbare vloeistoffen. Deze containers waren in strijd met de vergunning opgeslagen op het middenterrein van Chemie-Pack. Toen ook deze containers vlam vatten, was de brand onbeheersbaar.

  Onderwerp: Rapport en animatie Chemie-Pack openbaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 februari 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Onderzoeksraad voor veiligheid heeft het rapport over de brand bij Chemie-Pack openbaar gemaakt. De Onderzoeksraad heeft ook een aantal aanbevelingen opgesteld naar aanleiding van haar bevindingen.
  Volgens de raad handelde Chemie-Pack in strijd met de vergunning en hield zich niet aan de procedures. De overheid heeft zich vervolgens traag en te coulant opgesteld bij het toezicht en de handhaving. Nadat brand op het bedrijf uitbrak, escaleerde deze snel doordat er massaal brandbare vloeistoffen stonden opgeslagen in kwetsbare plastic containers op plaatsen waar dat niet was toegestaan. Er was geen regie op de crisiscommunicatie die volgde op de hevige brand en de overheid speelde onvoldoende in op de informatiebehoefte van de samenleving. De Onderzoeksraad constateert dat een ingewikkelde structuur in werking treedt zodra zich in Nederland een crisis voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio overstijgt.
  De kwetsbaarheid van kunststofcontainers (IBC's) zoals Chemie-Pack gebruikte, blijkt in Nederland onvoldoende bekend. De Onderzoeksraad beveelt de brancheorganisaties in de chemiesector aan om de kwetsbaarheid van deze kunststofcontainers in geval van brand onder de aandacht te brengen van de industrie. De brancheorganisaties moeten ook bevorderen dat leveranciers en afnemers eisen stellen aan het veiligheidsniveau van risicovolle ondernemingen met wie zij zaken doen.
  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wordt aanbevolen te preciseren hoe de Rijksinspecties worden verbonden met de regionale uitvoeringsdiensten BRZO in wording. Hij moet waarborgen dat in deze regionale uitvoeringsdiensten alle benodigde expertise wordt ondergebracht onder gezaghebbende enkelvoudige verantwoordelijkheid. De staatssecretaris moet samen met de industrie zorgen voor een jaarlijkse verslag over de 'Staat van de veiligheid van risicovolle ondernemingen'.
  De minister van Veiligheid en Justitie wordt aanbevolen de Wet op de veiligheidregio's spoedig en op onafhankelijke wijze te evalueren. Daarbij moet ook gekeken worden naar de aanpak van incidenten die de grens van een veiligheidsregio overstijgen en die niet de eigenschappen hebben van een nationale crisis of ramp. Hierbij beveelt de Onderzoeksraad aan ook de optimale omvang van de veiligheidsregio's in ogenschouw te nemen.
  De minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad wordt aanbevolen om een centrale voorziening te treffen waardoor het mogelijk wordt expertise op het terrein van crisiscommunicatie direct beschikbaar te stellen aan gemeenten en veiligheidsregio's die geconfronteerd worden met een grootschalig incident, ramp of crisis. Hierbij moet de rol van het Nationaal Crisiscentrum en het Nationaal Voorlichtingscentrum worden betrokken.

  Onderwerp: 'Lever expertise bij groot incident'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) moet kijken naar de aanpak van incidenten die geen nationale ramp kunnen worden genoemd, maar wel de grenzen van veiligheidsregio's overstijgen. Dat adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een donderdag openbaar gemaakt onderzoek naar de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk begin vorig jaar.
  Opstelten zou ervoor moeten zorgen dat gemeenten die te maken krijgen met een groot incident direct experts op het gebied van crisiscommunicatie tot hun beschikking hebben. Eerder lekte al uit dat de onderzoeksraad in het rapport harde kritiek uit op Chemie-Pack en de overheid. Chemie-Pack hield zich volgens het rapport niet aan de vergunning en handelde in strijd met de procedures.
  De brand kon snel escaleren doordat er massaal brandbare stoffen stonden opgeslagen in kwetsbare containers op plaatsen waar dat niet is toegestaan. De Onderzoeksraad beveelt aan die containers onder de aandacht van de industrie te brengen. Brancheorganisaties zouden moeten zorgen dat leveranciers en afnemers eisen aan die containers stellen.
  De overheid zou zich te traag en te coulant hebben opgesteld bij het toezicht en de handhaving. Ook zou er geen regie zijn geweest op de crisiscommunicatie. Ook speelde de overheid volgens de onderzoekers onvoldoende in op de informatiebehoefte van de samenleving.
  Over het rapport is al veel te doen geweest. De bestuurders van het inmiddels failliete Chemie-Pack probeerden de publicatie via een kort geding te verbieden.

  Onderwerp: Raad: minder veiligheidsregio's
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het kabinet moet snel kijken of de huidige indeling in veiligheidsregio's wel voldoet. Dat zegt Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, bij de publicatie (.pdf) van het onderzoek naar de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Het bedrijf brandde vorig jaar januari tot de grond toe af.
  Op dit moment zijn er 25 veiligheidsregio's. Volgens Joustra zijn dat er te veel. Hij noemt geen streefgetal, maar hij sluit niet uit dat de veiligheidsregio's gaan samenvallen met de nieuwe politieregio's. "Dat geluid hoor ik ook in het veld", aldus Joustra.
  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie neemt de aanbeveling van Joustra over. Hij wil snel een onafhankelijke commissie naar het aantal veiligheidsregio's laten kijken.
  In het rapport over de brand - dat eerder al uitlekte via de NOS - staat dat het bedrijf tegen de regels handelde, dat het toezicht te coulant was en dat er bij de communicatie naar burgers in het gebied veel mis ging.
  De Onderzoeksraad adviseert het kabinet verder om elk jaar een verslag over de 'Staat van de veiligheid van risicovolle ondernemingen' te publiceren.
  Daarnaast moet er een landelijk team komen voor communicatie tijdens een crisis. Crisiscommunicatie moet voortaan ook meer aansluiten bij de informatiebehoefte van burgers en hulpverleners.

  Onderwerp: Industrieterrein Moerdijk krijgt eigen brandweerkazerne
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 11 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOERDIJK - Wat al een tijdje in de pen zat, wordt werkelijkheid. Industrieterrein Moerdijk krijgt, na de brand bij Chemie-Pack, een eigen bedrijfsbrandweer.
  De kazerne wordt 24 uur per dag bemand door zes brandweerlieden die de beschikking krijgen over een hoogwerker en schuimblusvoertuig. De gemeente Moerdijk tekende gisterochtend bij het havenschap daartoe een intentieverklaring met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de bedrijven op het industrieterrein.
  Met de komst van de bedrijfsbrandweer is een bedrag gemoeid van ruim een miljoen euro. De kosten worden verdeeld onder de drie betrokken partijen. Het brandweerpersoneel komt in dienst van de veiligheidsregio. De bijdrage van de bedrijven is afhankelijk van de risico's die ze lopen en de vraag of ze een eigen brandweer hebben, zoals Shell.
  De gemeente neemt het leeuwendeel van de kosten voor haar rekening door het pand te kopen waarin de kazerne gehuisvest gaat worden. Een aantal leegstaande bedrijfsgebouwen op het industrieterrein wordt als mogelijkheid genoemd. Naar verwachting zal eind dit jaar de bedrijfsbrandweer in de volledige bezetting operationeel zijn.
  Corné Hagenaars is blij met de stap. De clustercommandant van de brandweer Mark en Dintel drong in 2008 al aan op een beroepsbrandweer voor het industrieterrein. "Goed dat het er nu van komt. En, ja, daar heeft Chemie-Pack inderdaad als aanjager voor gefungeerd."
  De komst van de bedrijfsbrandweer op Moerdijk heeft vooralsnog geen gevolgen voor de vrijwilligersbrandweer in Moerdijk, Klundert en Zevenbergen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.