Week: 05 van 29 januari tot en met 4 februari 2012


Nieuws van Internet:
 • Taskforce Natuurbranden: meer UMTS-masten in natuurgebieden
 • Bezuinigingen brandweer: grens bereikt
 • KNMR paraat op het ijs
 • Grote stroomstoring Rotterdam en omgeving
 • Atlas Leefomgeving informeert burgers en professionals
 • Eén loket voor Wabo nodig
 • Geen enkel excuus voor falende ambulancezorg
 • Probleem bij chemisch bedrijf Eastman in Middelburg opgelost
 • Afscheid met gemengd gevoel
 • Extra verpleegkundigen centrale meldkamer ambulance
 • Peijs: 'Geld voor veiligheid niet meer naar gemeenten'
 • Ecologisch veldonderzoek Rijnlandroute
 • Ubbergen sluit aan bij Nijmeegs Veiligheidshuis
 • Stroomlijnen Wabo moet leiden tot meer efficiency
 • Verbindingseenheenheid oefent ondersteuning overheid bij ramp
 • Regionale samenwerking op milieugebied
 • Samenwerking waterschappen en Rijkswaterstaat in crisisbeheersing
 • Wabo faalt bij complexe aanvragen


 • Onderwerp: Taskforce Natuurbranden: meer UMTS-masten in natuurgebieden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - De Taskforce Natuurbranden wil extra UMTS-masten in Brabantse natuurgebieden waardoor de telefonische bereikbaarheid wordt vergroot. Dat staat in een tussenrapport van de Taskforce dat in handen is van Omroep Brabant. Volgens de werkgroep is de mobiele bereikbaarheid een zwakke schakel in de eerste fase van een natuurbrand.
  Natuurbranden worden vaak bij toeval gesignaleerd door oplettende omwonenden of voorbijgangers. Het gebruik van mobiele telefonie en nieuwe media leveren een bijdrage aan het snel melden van een natuurbrand. De zwakke schakel wordt gevormd door de vaak geringe telefonische bereikbaarheid in de natuurgebieden en de exacte locatiebepaling van natuurbranden, zo staat in het rapport. De taskforce is in het onderzoek dan ook van mening dat de telefonische bereikbaarheid in natuurgebieden dient te worden verbeterd.
  Het huidige systeem van toevallige signalering is volgens de Taskforce niet optimaal, maar wel voldoende. Wel moeten de werkwijzes van de drie Brabantse Veiligheidsregio's op elkaar worden afgestemd.
  Ook wil de Taskforce kaarten maken van de Loonse en Drunense Duinen, Malpie en het Leenderbos. Die moeten op 1 juni van dit jaar klaar zijn. Op die kaarten moet zichtbaar zijn wat de risico's van natuurbranden zijn in dat gebied. Daarbij wordt gelet op bereikbaarheid, begroeiing, beschikbaarheid van bluswater, waardevolle objecten, nabijheid van gevaarlijke stoffen en vluchtroutes.
  Met de Taskforce moet er meer actiever opgetreden worden om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op natuurbranden. Toch is nog steeds onduidelijk wie waar verantwoordelijk voor is, zo valt te lezen. "Het is onduidelijk wie hiervoor (Risico Indexkaart Natuurbrand, red.) verantwoordelijk is en wie de kosten zal dragen. Een RIN zal enerzijds in het verlengde van de risicokaart van provincies liggen en anderzijds is er een relatie met het risicoprofiel dat de veiligheidsregio moet opstellen. Hierdoor bestaat het gevaar dat partijen op elkaar wachten en dat niemand initiatief neemt."
  De werkgroep heeft de vraag over financiering en verantwoordelijkheid inmiddels aangekaart bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar wacht daar niet op. Deze week overleggen de vijf grootste Brabantse steden over het tussenrapport van de Taskforce Natuurbranden.

  Onderwerp: Bezuinigingen brandweer: grens bereikt
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HILVERSUM - Huidige discussies binnen enkele brandweerkorpsen hebben ertoe geleid dat de burgemeesters Roest (Laren) en Horseling (Weesp) samen met een externe deskundige gaan bekijken of er grond zit in de klacht dat de huidige bezuinigingsopdracht onevenredig terugslaat op de vrijwilligers.
  Ook de ondernemingsraad van de brandweer wordt betrokken bij dit onderzoek. Dat hebben de burgemeesters van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek deze week besloten. De bevindingen van dit onderzoek zijn begin maart gereed.
  Op de eerste plaats vinden de burgemeesters dat het huidige niveau van bezuinigingen gehandhaafd dient te blijven. Wel vindt zij dat de grens hiermee bereikt is en er geen extra bezuinigingsopdracht boven op de huidige taakstelling van tien procent voor de komende jaren wordt opgelegd.
  Daarnaast is het uitnemen van de tankautospuiten uit de gemeenten Hilversum, Weesp en Blaricum uitgesteld, totdat het nieuwe dekkingsplan van de regio gereed is. Dit dekkingsplan zal gebaseerd worden op de nieuwe landelijke richtlijnen die medio dit jaar vastgesteld worden. De verwachting is dat dit dekkingsplan er eind 2012 is.

  Onderwerp: KNMR paraat op het ijs
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het hele jaar vaart KNRM Marken uit voor hulp aan schepen op Gouwzee en Markermeer. Maar niet als er ijs ligt. Dan verandert station Marken in een lopend reddingsteam voor ijsreddingen.
  Vanuit het station stuurt een ijsreddingsteam van de KNRM alle samenwerkende hulpdiensten aan: brandweer, EHBO'ers en desnoods een SAR-helikopter. Dat gebeurt allemaal binnen de structuur die Veiligheidsregio Zaanstad-Waterland met de samenwerkende hulpdiensten heeft uitgewerkt: de inzetprocedure 'IJsredding op grote Wateren'
  De KNRM heeft speciale ijsbrancards, lijnen en overlevingspakken, de brandweer heeft voertuigen, ladders en duikteams. Zodra de KNRM vanwege ijs niet meer kan varen, trekken zij de reddingboot op het droge en leggen zij hun spullen in de brandweerwagen. Die rijdt de vrijwilligers bij een incident zo dicht mogelijk naar een slachtoffer, alarmcentrale Zaandam vertelt de details en ter plekke gaan de KNRM-ers in overlevingspak (en voor de gelegenheid met spikes onder de laarzen) het ijs op. Volgens een vaste procedure worden de onfortuinlijke schaatsers dan uit het wak of van het ijs gehaald.
  Sijmon Zondervan, schipper van de Marker reddingboot en brandweerman, botst nogal eens op moderne eigenwijsheid: "Stadsmensen zijn tegenwoordig even mondig als onnozel. Die willen niet wachten tot deskundigen het sein veilig geven. Maar kennis van de elementen hebben ze niet. Te weinig boerenverstand. Een keer was het ijs zo dun dat het golfde. Toen ik schaatsers waarschuwde, kreeg ik meteen zo'n grote mond. Geen verbod houdt de mensen tegen. Dus moeten wij voorbereid zijn op ongelukken. Die hebben we de afgelopen jaren bij tientallen gehad. Gebroken botten, door het ijs zakken. Een mevrouw viel zich een schedelbasisfractuur op 800 meter van de dijk. Een schaatser raakte geïsoleerd op een ijsschots en dreef richting Lelystad; vlak voor donker pikte een heli hem daar weg. Het gevaar is onderkoeling. Dat is een sluipmoordenaar. Je moet mensen in problemen echt snel ophalen.

  Onderwerp: Grote stroomstoring Rotterdam en omgeving
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Rotterdam is voor de derde keer dit jaar getroffen door een grote stroomstoring.
  De storing, die rond half drie begon, heeft maandag 50.000 aansluitingen in Schiedam, Vlaardingen en het noordwesten van Rotterdam getroffen. Zeker 40.000 daarvan hebben inmiddels weer stroom. Dat meldde een woordvoerder van het bedrijf maandag.
  Het metroverkeer is weer op gang gekomen, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Treinreizigers tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal moeten rekening houden met een vertraging tot een uur.
  Stoplichten in de stad zijn buiten werking als gevolg van de storing. Ook heeft een drietal bruggen over de Delftse Schie in Rotterdam last van de stroomuitval. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond adviseert getroffen inwoners de ramen en deuren gesloten te houden om de warmte binnen te houden.
  Het Academisch ziekenhuis Erasmus MC is overgegaan op noodstroom. Volgens het ziekenhuis kunnen behandelafdelingen gewoon doorwerken. De naburige vestiging van de Hogeschool Rotterdam werd ontruimd en tentamens gingen er niet door.
  Verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen van de gemeente Rotterdam heeft de directie van Stedin gevraagd om uitleg over de zoveelste stroomstoring die de stad heeft getroffen. Stedin wordt dinsdagochtend voor een gesprek op het stadhuis verwacht.
  Van Huffelen wil van Stedin opheldering over de oorzaken van de storingen en ze wil weten wat het bedrijf onderneemt om ze te voorkomen. Er stond al een gesprek gepland voor volgende week naar aanleiding van de stroomstoring op 22 januari. Dat gesprek is nu naar voren gehaald wegens de storing van maandag.
  Op zondag 15 januari zat het noordelijke deel van de Maasstad anderhalf uur zonder elektriciteit. Zo'n 4500 huishoudens werden getroffen. De oorzaak was een defecte kabel in de grond.
  Een week later was het alweer raak. Op 22 januari viel de stroom uit bij 20.000 huishoudens in de wijken Schiebroek, Hillegersberg, Prinsenland en Overschie en in Capelle aan den IJssel. De storing duurde dit keer ruim vijf uur en had grote gevolgen voor het dagelijks leven.
  In november vorig jaar zei Stedin zich nog zorgen te maken over het toenemende aantal stroomstoringen in de binnenstad van Rotterdam. Dat was naar aanleiding van een stroomuitval in een deel van het centrum die vier uur duurde. In september viel in hetzelfde gebied de elektriciteit ook al uit.

  Onderwerp: Atlas Leefomgeving informeert burgers en professionals
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 31 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Hoe is de luchtkwaliteit, hoeveel groen is er in de omgeving, hoe zit het met het geluid van spoor en wegverkeer, hoe lopen fiets- en wandelroutes? De antwoorden op deze en tal van andere vragen zijn te vinden in de Atlas Leefomgeving, een website voor geïnteresseerde burgers èn voor professionele gebruikers.
  Overheden hebben veel informatie over de leefomgeving die interessant is voor burgers en professionals. Dit is echter lang niet altijd begrijpelijk, eenvoudig ontsloten of vergelijkbaar. Het kabinet heeft daarom toegezegd een systeem te ontwikkelen dat op begrijpelijke wijze inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot de gezondheid en veiligheid van burgers: de Atlas Leefomgeving. De Atlas biedt gebruikers de mogelijkheid interactief aan de slag te gaan met de gepresenteerde gegevens (bijv. informatie combineren, delen en/of toevoegen en kaarten in de eigen website binnenhalen). De gegevens komen van bronhouders zoals bijv. gemeenten, provincies, milieudiensten. De Atlas biedt geharmoniseerde informatie op het gebied van lucht, geluid en groen (wordt later uitgebreid met bijv. externe veiligheid, ruimtelijke ordening, asbest, water en bodem) en deelnemers bepalen ook zelf welke informatie wordt gepresenteerd, Naast kaartbeelden presenteert de Atlas ook een toelichting op gezondheids- en veiligheidsaspecten, wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden en acties van deelnemers en het handelingsperspectief (bijv. afkomstig van bronhouders en landelijke partijen als het RIVM),.
  In de versie die onlangs in gebruik is genomen is, naast landelijke informatie, ook informatie te vinden van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland en van de gemeenten Amsterdam, Breda, Enschede, SRE Milieudienst (21 gemeenten), Stadsregio Rotterdam (15 gemeenten) en de regio Stedendriehoek (7 gemeenten). Opzet is dat in de komende tijd zoveel mogelijk nieuwe partners zich aansluiten bij de Atlas.

  Onderwerp: Eén loket voor Wabo nodig
  Thema: Wabo
  Datum: 31 januari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - Het Zeeuwse bedrijfsleven is gebaat bij één loket voor de de omgevingswet Wabo. In die wet zijn 24 verschillende bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen ondergebracht.
  In de praktijk blijkt dat aanvragen nogal traag worden behandeld en over te veel schijven (lees overheden) lopen. Het zou goed zijn als de Wabo onder één bevoegd gezag komt met één loket voor de uitvoering van de wet. Dat staat in een advies van de Kamer van Koophandel (KvK) en de BZW (Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging) dat deze week is aangeboden aan de gedeputeerden Ben de Reu (Zeeland) en Bert Pauli (Noord-Brabant).
  De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) werd vorig jaar oktober van kracht. Doel van de Wabo is vergunningen sneller te verlenen en de dienstverlening van overheden op het terrein van bouwen, ruimte en milieu te verbeteren. Daarvoor is de zogeheten omgevingsvergunning geïntroduceerd.

  Onderwerp: Geen enkel excuus voor falende ambulancezorg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HULST - Er is geen enkel excuus voor de niet goed functionerende meldkamer Ambulancezorg van de Veiligheidsregio Zeeland, vindt de Hulster raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken.
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de meldkamer onder verscherpt toezicht gesteld na een klacht over het niet laten uitrukken van een ambulance. "Schandalig dat zoiets kan gebeuren. Mensen vertrouwen er op dat ze goed geholpen worden als ze 112 bellen. Het gaat over mensenlevens", vertolkte Marina Strooband-de Moor (ABGH) de gevoelens van de commissie. "Het is gewoon verschrikkelijk", viel Frank Smits (PvdA) haar bij. "Er is overal tekort geschoten. Zo'n 112-dienst moet voor honderd procent kloppen."
  Burgemeester Jan Frans Mulder gaf de commissieleden groot gelijk in hun kritiek. Volgens hem was ook het bestuur van de Veiligheidregio verrast door de niet goed functionerende meldkamer. De verantwoordelijken kunnen niet meer aangesproken worden, want die zijn inmiddels vertrokken. Juist het grote verloop binnen de meldkamer is volgens de commissieleden al een teken aan de wand.

  Onderwerp: Probleem bij chemisch bedrijf Eastman in Middelburg opgelost
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De problemen bij Eastman Chemicals in Middelburg met oplopende druk in een vat zijn volgens de Veiligheidsregio Zeeland voorbij.
  De situatie is onder controle en de brandweer heeft uiteindelijk geen actie hoeven te ondernemen op het complex op bedrijventerrein Arnestein. Eastman meldde woensdagochtend rond kwart over negen de brandweer dat er sprake was van een 'ongecontroleerde warmtestuwing' in een van de installaties. Een deel van het terrein is ontruimd geweest.

  Onderwerp: Afscheid met gemengd gevoel
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 01 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HUIZEN - Echt vrolijk was hij niet, Ben van der Wilk. Hij moest gedwongen afscheid nemen van de brandweer waar hij 27 jaar als vrijwilliger had gewerkt. En daar kon de Koninklijke onderscheiding, die hem zaterdag door locoburgemeester Petra van Hartskamp werd opgespeld, geen verandering in brengen.
  Vanwege hartproblemen mocht hij al een paar jaar 'de brand niet meer in'. Maar als chauffeur mocht hij nog enkele jaren doorrijden en mensen naar de brand brengen. Die tijd is echter voor hem nu ook voorbij. 'De Nederlandse wetgeving heeft mij hiertoe gedwongen', stelt de gedecoreerde, die in 1984 bij de bedrijfsbrandweer van BNI begon en later de overstap maakte naar de vrijwillige brandweer van Huizen. 'Absurd', vindt Van der Wilk zijn gedwongen vertrek. 'Ik mag wel met vier jongens in mijn auto naar het voetbal rijden en dat zijn echt langere stukken, dan zo'n ritje in de brandweerwagen. Dat duurt meestal niet meer dan vijf tot zes minuten.'
  De Koninklijke onderscheiding werd hem opgespeld tijdens een bijna traditionele bijeenkomst. Zo in de eerste maand van het jaar wordt bijna overal officieel afscheid genomen van mensen die vrijwillig dan wel verplicht vertrekken. Van der Wilk had geen zin om naar die bijeenkomst in de Huizer kazerne te gaan. Zijn vrouw pushte hem ('dat kun je niet maken') om toch langs te gaan.Wel was hij na afloop trots op het lintje, immers een blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet.
  Het was toch al een bijzondere bijeenkomst, waar met gemengde gevoelens werd gesproken over de bezuinigingen die ook Huizen treffen. In het voorjaar levert de post Huizen bijvoorbeeld een ondersteuningswagen in.
  Het afgelopen jaar is dat een onderwerp geweest waar door de brandweerlieden al veel over is gesproken en ook de komende periode zal het nog vaak voorbij komen zo is de verwachting. 'Leg het goed uit en wees transparant', zo was zaterdag de boodschap aan de regionale en plaatselijke korpsleiding. 'Dat voorkomt veel interne onrust.'

  Onderwerp: Extra verpleegkundigen centrale meldkamer ambulance
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland pompt (eenmalig) bijna een half miljoen euro in een reorganisatie van de meldkamer ambulancezorg.
  Van dat geld worden onder meer extra verpleegkundig gediplomeerde centralisten opgeleid.
  Dat geeft de garantie dat er altijd minimaal twee centralisten op de meldkamer aanwezig zijn, die een noodoproep voor een ambulance kunnen beoordelen, aldus verantwoordelijk bestuurder René Verhulst.
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de meldkamer op 18 januari onder verscherpt toezicht gesteld na een klacht over het niet laten uitrukken van een ambulance op 6 april 2011. Later werd door bemiddeling van de huisartsenpost alsnog een ambulance gestuurd. De patiënt in kwestie overleed twee weken later.

  Onderwerp: Peijs: 'Geld voor veiligheid niet meer naar gemeenten'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Commissaris van de koningin Karla Peijs vindt dat de rijksoverheid het geld voor veiligheidstaken voortaan rechtsstreeks moet overmaken aan de veiligheidsregio.
  Daarmee kunnen lange discussies over meer of minder noodzakelijk investeringen worden voorkomen, denkt Peijs.
  Nu krijgen gemeenten een uitkering van het Rijk, waaruit een bijdrage aan de veiligheidsregio wordt betaald. Zijn er extra uitgaven nodig, dan moeten eerst de gemeenteraden daarmee instemmen. Peijs wil van dat systeem af, schrijft ze in een ambtsbericht aan minister Ivo Opstelten.
  Met name in Zeeland wringt de schoen nogal eens, omdat de provincie achter Rijnmond het tweede riscogebied in Nederland is. Dat komt door de aanwezigheid van chemische industrie, een kerncentrale en drukke scheepvaart. Volgens de commissaris houdt het Rijk in de bijdragen aan de afzonderlijke gemeenten te weinig rekening met die risicograad.

  Onderwerp: Ecologisch veldonderzoek Rijnlandroute
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 02 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Regio - De provincie voert gedetailleerd milieuonderzoek uit op het tracé van de RijnlandRoute. Het onderzoek vindt plaats op de onderdelen geluid, lucht, externe veiligheid en ecologie (natuur). Op het onderwerp ecologie wordt veldonderzoek verricht. Het onderzoek wordt gedaan als voorbereiding op het provinciaal inpassingsplan. Omdat nu nog geen keuze is gemaakt voor een tracé, doet de provincie het veldonderzoek voor de tracés Churchill Avenue en Zoeken naar Balans.
  In de omgeving van beide tracés voor de RijnlandRoute komen veel dier- en plantensoorten voor, waarvan enkele in meer of mindere mate wettelijk zijn beschermd. Om aanwezigheid van soorten te bepalen moet veldwerk verricht worden. In het kader van de milieueffectrapportage (MER) RijnlandRoute is dat al gebeurd, maar voor het provinciaal inpassingsplan is nog meer gedetailleerde informatie noodzakelijk. Er is bijvoorbeeld informatie nodig over het aantal en de locatie van broedparen van weidevogels, maar ook over de aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen en schuren, en de vliegroutes van deze vleermuizen. Daarnaast is informatie nodig over de soorten vissen in de sloten die rijkelijk in het plangebied voorkomen. Kortom, het ecologisch onderzoek voor het provinciaal inpassingsplan is zeer gedetailleerd en omvangrijk.
  Het veldonderzoek duurt een jaar en is uitbesteed aan adviesbureau Tauw. Voor de beste resultaten moeten ecologen van Tauw particuliere percelen betreden. Zij zijn herkenbaar aan bedrijfskleding en kunnen zich op verzoek identificeren. Zij werken professioneel en zullen geen schade aanrichten aan plant en dier.

  Onderwerp: Ubbergen sluit aan bij Nijmeegs Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 02 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  UBBERGEN - Ubbergen is de nieuwste bewoner van het 'Veiligheidshuis' Nijmegen. In een Veiligheidshuis werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de aanpak van criminaliteit en overlast. Het Veiligheidshuis Nijmegen is op 1 januari 2009 opgestart.
  De partijen die deelnemen, zijn tot op heden tevreden over de resultaten die worden geboekt. In mei 2012 kreeg de gemeente Ubbergen al de kans zich aan te sluiten bij het Veiligheidshuis maar toen ontbraken de financiële middelen. Het gaat om een bedrag van 2.338 euro, 0,25 cent per bewoner.

  Onderwerp: Stroomlijnen Wabo moet leiden tot meer efficiency
  Thema: Wabo
  Datum: 02 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  'De uitvoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) moet worden gestroomlijnd. Er moet één frontoffice komen (het vergunningenloket) met inhoudelijke expertise en sturingskwaliteiten. Ook de inhoudelijke expertise en bestuurlijke besluitvorming moet binnen één organisatie worden ondergebracht'. Dat is een van de aanbevelingen die wordt gedaan in het adviesdocument 'De Wabo onder de loep' (Ervaringen met de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in Noord-Brabant en Zeeland, pdf, 403 kB).
  In de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn 24 verschillende bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen ondergebracht. Het stroomlijnen van de WABO-uitvoering moet, volgens de opstellers van het adviesdocument, leiden tot meer meer efficiency en minder regeldruk.
  In het document, dat is opgesteld in opdracht van de Kamer van Koophandel (KvK) en de BZW (Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging), wordt onder meer geconstateerd dat het bevoegd gezag én de uitvoering van de Wabo momenteel sterk is versnipperd. 'Gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) en de provincie spelen een rol. Soms ook het waterschap. Er is te weinig regie of onderlinge afstemming. Dit leidt tot onnodige vertragingen.' KvK en BZW pleiten al langer voor het verlichten van regeldruk.

  Onderwerp: Verbindingseenheenheid oefent ondersteuning overheid bij ramp
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Een van de 4 opgestelde communicatiesystemen. Een speciaal samengesteld peloton van 101 Communicatie- en Informatiesystemen (CIS)-bataljon heeft deze week een calamiteitenoefening gehouden met de veiligheidsregio´s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. Het team bouwde op 4 locaties communicatiesystemen op ter ondersteuning van ?uitgevallen? meldkamers.
  Het landmachtpeloton kreeg deze week de bijzondere oefenopdracht om 2 verschillende communicatiesystemen op elkaar aan te sluiten. 2 veiligheidsregio?s werden door TITAAN-communicatienetwerken met elkaar verbonden en moesten vervolgens door hoogfrequentie (HF) radiovoertuigen ook kunnen communiceren met een derde regio en de marinekazerne in Amsterdam. De verschillende systemen werden succesvol op elkaar aangesloten. Ook stond er kunnen communiceren met een derde regio en de marinekazerne in Amsterdam. De verschillende systemen werden succesvol op elkaar aangesloten. Ook stond er in Amsterdam een satellietcommunicatieploeg klaar om via een draagbaar systeem internet en telefonie voor civiele autoriteiten te realiseren. ?
  De beoefende inzet kan in werkelijkheid plaatsvinden wanneer de bestaande civiele infrastructuur defect is. 101 CIS-bataljon heeft hiervoor een speciaal samengestelde eenheid van 24 specialisten permanent paraat staan om op 3 locaties beveiligde spraak- en dataverbindingen te realiseren voor civiele autoriteiten of hulpdiensten. De systemen zijn onafhankelijk van beschadigde infrastructuur te gebruiken. De systemen van 101 CIS-bataljon worden normaal ingezet om landmachteenheden met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld in onherbergzame oefen- of missiegebieden.

  Onderwerp: Regionale samenwerking op milieugebied
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 03 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De samenwerking rond de uitvoering van de complexere milieutaken in het noorden van Noord-Holland wordt verregaand geïntensiveerd. Een onderzoek naar de vorm voor deze samenwerking is afgelopen woensdag 1 februari formeel van start gegaan.
  Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek maken de twintig gemeenten in de regio's Kop van Noord Holland, West Friesland, Regio Alkmaar en de provincie in juni/ juli een keuze. 1 januari volgend jaar is de realisatie een feit.
  Het onderzoek is een belangrijke stap naar een regio-overschrijdende aanpak van de milieuproblematiek op het gebied van lucht, geluid en (externe) veiligheid.
  De vorming van de zogenaamde regionale uitvoeringsdiensten (RUD) draagt bij aan de ambitie van het Rijk om de kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving op een hoger peil te brengen. Het doel is om de gezondheid en veiligheid van de leefomgeving en het milieu in de regio te verbeteren. Samenwerking zorgt ervoor dat bijvoorbeeld taken eenduidiger, slagvaardiger en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

  Onderwerp: Samenwerking waterschappen en Rijkswaterstaat in crisisbeheersing
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 03 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei en Rijkswaterstaat Limburg gaan intensiever samenwerken in rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit is officieel vastgelegd op 2 februari 2012 met een convenant. Met de intensievere samenwerking zullen de waterschappen en Rijkswaterstaat in Limburg meer als één partij gaan optreden. Dit krijgt zijn uitwerking in zowel de voorbereiding op, als de bestrijding van calamiteiten. Over onderwerpen als opleiden en oefenen, onderlinge vertegenwoordiging, communicatie en bereikbaarheid worden gezamenlijke afspraken gemaakt.
  Het ondertekenen van het convenant is tevens een tussenstap naar een intensievere samenwerking met de veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord. Het streven van de waterschappen en Rijkswaterstaat is dat er op het einde van dit jaar ook vergelijkbare convenanten met de veiligheidsregio's gesloten zijn.

  Onderwerp: Wabo faalt bij complexe aanvragen
  Thema: Wabo
  Datum: 03 februari 2012
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ruim een jaar na de invoering werkt de nieuwe omgevingswet Wabo niet naar behoren. Met name bij complexe vergunningaanvragen is de besluitvorming traag en niet integraal en ontbreekt het bij ambtenaren nog dikwijls aan de benodigde deskundigheid.
  Dat blijkt uit een quickscan van de Kamer van Koophandel (KvK) en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) onder 42 bedrijven in deze regio. De invoering van één loket voor de Wabo is op zich een stap in de goede richting, is de algehele conclusie. Maar achter de schermen is er nog veel te verbeteren.
  De Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) trad ruim een jaar geleden, op 1 oktober 2010, in werking. De nieuwe wet voegt 25 verschillende bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen samen. De wet moest ertoe leiden dat burgers en bedrijven niet langer een reeks aanvragen moesten invullen en tal van procedures doorlopen, maar konden volstaan met één aanvraag. Voor een deel is dat nu, ruim een jaar na invoering van de wet, gelukt. Maar dat geldt eigenlijk alleen voor aanvragen van enkelvoudige vergunningen en niet-complexe aanvragen.
  Bij complexe en gecombineerde aanvragen, wanneer er bijvoorbeeld een vergunning nodig is voor een combinatie van bouwen, afwijkingen van bestemmingsplannen en milieuvergunningen, blijkt er onvoldoende deskundigheid aanwezig te zijn onder de ambtenaren en schiet de klantvriendelijkheid en de bereidheid mee te denken met de aanvrager tekort. Een ander probleem is dat bij sommige aanvragen zowel gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten (Ruds), provincies als soms ook waterschappen een rol spelen. Een tekort aan regie en onderlinge afstemming leidt dan tot onnodige vertragingen.
  Om dat tegen te gaan zouden uitvoering en gezag van de Wabo in één hand moeten komen te liggen, zo stellen de KvK en de BZW in hun advies. Door de inhoudelijke kennis en de bestuurlijke besluitvorming onder te brengen binnen één organisatie, kunnen discussies tussen overheden onderling worden voorkomen. Daarnaast moet er een cultuurverandering binnen de ambtelijke organisatie tot stand komen: de ambtenaren moeten niet alleen formeel toetsen, maar vooral ook meedenken en oplossingsgericht zijn.
  Het bedrijfsleven steekt de hand ook in eigen boezem. Uit de quickscan blijkt dat veel van de ondervraagde ondernemingen ook vinden dat de bedrijven die een vergunningaanvraag indienen vaak onvoorbereid zijn. Ze dienen de aanvraag in zonder te weten welke informatie nodig is en aan welke eisen moet worden voldaan. En de bedrijven maken te weinig gebruik van de mogelijkheid om een vooroverleg met de gemeente of provincie te voeren. Dat zou kunnen voorkomen dat later blijkt dat niet alle stukken compleet zijn, waardoor er weer vertraging optreedt.
  Het onderzoek van de KvK en BZW werd alleen gehouden onder bedrijven in Zeeland en Brabant. Maar de bevindingen sluiten naadloos aan op de ervaringen van andere gemeenten in Nederland, bijvoorbeeld in de Drentse gemeente Hoogeveen. Wethouder Anno Wietze Hiemstra (CDA) vraagt zich af of de Wabo wel aan het doel beantwoordt waarvoor hij is ingesteld.
  'Doel was dat aanvragers in één keer alle stukken zouden indienen. Maar in de praktijk is men daar bang voor, vooral bij complexe gecombineerde aanvragen. Afwijzing op één onderdeel kan immers een heel project stilleggen. Daarom kiezen de meeste aanvragers er toch liever voor om de vergunningen in fasen aan te vragen.'
  Dat blijkt ook uit de cijfers. Van de 588 aanvragen van een omgevingsvergunning die in 2011 in Hoogeveen werden ingediend, ging het bij slechts drie om een complexe en gecombineerde aanvraag. 'Aanvragers willen toch liever het risico spreiden,' aldus de wethouder. Hiemstra vindt dat gemeenten zich in een spagaat bevinden ten aanzien van de Wabo.
  'Enerzijds is het de bedoeling dat de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de aanvrager komt te liggen. De aanvraag zou zo eenvoudig moeten zijn, dat iedereen het zelf afkan. Maar dat is het niet. Zeker niet wanneer het om een vergunning gaat die zowel betrekking heeft op het milieu als op bouwen. Dan moet je als gemeente de aanvrager zoveel mogelijk helpen en begeleiden. Terwijl dat juist niet de bedoeling van de Wabo is.'
  Hoogeveen heeft daarom gekozen voor een andere aanpak. Onder de titel Anders werken aan ruimtelijke plannen streeft de gemeente ernaar de kaders zoveel mogelijk van tevoren vast te leggen, zodat er daarna zo min mogelijk vergunningen nodig zijn. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld in zogenaamde 'locatiepaspoorten'.
  Hiemstra: 'Daarmee stuur je het beleid aan de voorkant. Als je vooraf in het bestemmingsplan vastlegt dat in een bepaald gebied bijvoorbeeld paardenbakken mogen komen, hoef je daar achteraf niet allerlei aparte vergunningen voor af te handelen. Door eerst goed na te denken over de ontwikkeling van een gebied en die in kaders vast te leggen, kun je de burger vervolgens veel vrijheid geven om zaken zelf in te vullen. En kun je je afvragen of de Wabo eigenlijk wel nodig is.'
  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.