Week: 52 van 25 tot en met 31 december 2011


Nieuws van Internet:
 • NL-Alert komt op Goeree-Overflakkee
 • Zes nominaties Communicatieprijs
 • Langsdammen en lagere kribben goed voor waterveiligheid Waal
 • Druk Veiligheidsregio Zeeland is 'niet kies'
 • 'Raddraaier' gaat met waarschuwing 2012 in
 • Gemeenten stroomlijnen crisisplan
 • Gamen bestrijdt agressie tegen amulancehulpverleners
 • Voorne-Putten neemt afscheid van brandweerduikers
 • Handen af van onze hulpverleners
 • Regelgeving nationaal ruimtelijk beleid vereenvoudigd
 • Bewoner is kwetsbaarder
 • Brochure Beleids-, risico- en crisisplan
 • Haast met brandweer
 • Plannen en veranderende regelgeving Infrastructuur en Milieu vanaf 1 januari 2012
 • Door niet op te letten kun je voor altijd getekend zijn
 • Van Dalen schiet Expo Gelderland in Bemmel nog niet af


 • Onderwerp: NL-Alert komt op Goeree-Overflakkee
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Publiceerde iGO.nl en KabelTV Goeree-Overflakkee in september 2011 nog dat er wellicht op het eiland ook een Nl-Alert kwam. Nu is bekent dat het waarschuwings- en alarmeringssysteem NL-Alert in 2012 landelijk wordt ingevoerd.
  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie voerde in augustus en september 2011 verschillende testen uit voor de invoer van een nieuw communicatiemiddel bij rampen, NL-Alert. NL-Alert is een nieuw burgeralarmeringssysteem van de rijksoverheid dat gebruik maakt van de mobiele telefonienetwerken. Bij een ramp of een (dreigende) crisissituatie wordt een tekstbericht uitgezonden. Het laatste onderdeel van de test, een belevingsonderzoek, werd op 8 september in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond uitgevoerd. Daarbij is er gekeken naar onder meer de beleving bij burgers en de technische werking Het systeem is in zijn huidige vorm een waardevolle toevoeging aan de bestaande instrumenten van crisiscommunicatie en zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. Dat schreef minister Opstelten van Veiligheid en Justitie afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer.
  De technische werking is getest door berichten te verzenden op een testkanaal en de ontvangst daarvan te controleren op verschillende typen telefoons. Geconstateerd is dat de techniek achter NL-Alert werkt en goed wordt ontvangen op telefoons op het 2G netwerk (GSM telefoons). De dienstverlening op het 3G netwerk (smartphones) moet echter nog worden verbeterd. Deze verbeteringen zullen naar verwachting nog voor de invoering van NL-Alert zijn doorgevoerd.

  Onderwerp: Zes nominaties Communicatieprijs
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TILBURG - Fontys Hogescholen, Philips Lighting, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Woonbedrijf Eindhoven en werving en selectiebureau Regiotechniek en de gemeente Tilburg zijn genomineerd voor de Communicatieprijs Brabant 2011. Op 3 januari maakt de jury bekend wie de Communicatieprijs Brabant 2011 wint.
  Dat gebeurt tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van Communicatieclub Bourgondië (CCB), dit keer in Factorium in Tilburg. Daarbij is ook Commissaris van de Koningin Wim van de Donk aanwezig.

  Onderwerp: Langsdammen en lagere kribben goed voor waterveiligheid Waal
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 27 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Verlaagde kribben en twee langsdammen in de Waal leveren de benodigde waterstandsdaling van 6 tot 12 centimeter bij hoogwater. Rivierwater kan namelijk sneller doorstromen. Daarom heeft Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag zijn goedkeuring gegeven aan deze maatregel van Ruimte voor de Rivier tussen Tiel en Gorinchem. Langsdammen zijn niet alleen goed voor de waterveiligheid, maar ook voor de scheepvaart.
  Rijkswaterstaat brengt het project in het voorjaar van 2012 naar de markt. De kribben in rivier de Waal zijn de afgelopen jaren hoger komen te liggen door uitschuring van de vaargeul. Ze belemmeren daarmee de afvoer van water. Lagere kribben maken het rivierengebied veiliger. Ook de zogenoemde langsdammen, die parallel aan de vaargeul komen, dragen bij aan de waterveiligheid. Rijkswaterstaat maakt er twee in de binnenbochten van de Waal tussen Wamel en Ophemert. Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier Ingwer de Boer (Rijkswaterstaat): "Een 'langsdam' van dit formaat is een nieuw fenomeen in onze rivieren. Daarom willen we eerst ervaring opdoen. Onze verwachtingen zijn positief: Langsdammen roepen de verdere daling van de rivierbodem een halt toe en realiseren meer waterstandsdaling dan bij een kribverlaging." Dit komt doordat de kribben achter de langsdam weggehaald worden. De sportvisserij is positief over de luwe wateren die echter de langsdammen ontstaan. Rijkswaterstaat gaat samen met de beroepsvaart en andere betrokkenen een programma opzetten om de effecten van de langsdammen te monitoren.
  In september van dit jaar is aannemer L. Paans & Zonen gestart met het verlagen van 120 kribben in de Midden-Waal. Eind van dit jaar zullen 72 kribben verlaagd zijn. Volgend jaar zullen de overige kribben aan bod komen, zodat aan het eind van 2012 alle kribben op dit traject verlaagd zijn. De aanleg van de langsdammen wordt samen met de kribverlaging uitgevoerd om efficiencyredenen.
  De komende tijd richt Rijkswaterstaat zich vooral op het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ook wordt het projectplan begin 2012 op een aantal openbare locaties ter visie gelegd. Dit wordt aangekondigd in een advertentie in dag- en huis-aan-huisbladen en op www.officielebekendmakingen.nl.
  In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier, waarin Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van ca. vier miljoen Nederlanders in het rivierengebied. Naast veiligheid geeft Ruimte voor de Rivier ook een impuls aan de economie. Enerzijds door het herwaarderen van de lokale economische kansen zoals recreatie. Anderzijds door de vele opdrachten aan de waterbouwsector voor de daadwerkelijke realisatie van de projecten.

  Onderwerp: Druk Veiligheidsregio Zeeland is 'niet kies'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VLISSINGEN - De directeur van de Veiligheidsregio Zeeland gaat zijn boekje te buiten met zijn stelling dat Vlissingen en Middelburg niet kunnen weigeren om veel meer te betalen voor de brandweerzorg. Dat vindt Rijnco-Jan Suurmond van het CDA in Vlissingen.
  Volgens directeur Ronald de Meij van de VRZ moeten Middelburg en Vlissingen samen 900.000 euro per jaar meer gaan betalen en is 'weigeren geen optie', omdat het een wettelijke plicht is een veiligheidregio te hebben en betalen.
  Suurmond neemt er aanstoot aan dat De Meij publiekelijk zegt dat Vlissingen dat niet kan weigeren. "Chantage is een groot woord, maar ik ben diep ongelukkig met de manier waarop dit gebeurt. Hij heeft al piketpalen geslagen, voordat met ons is gesproken. Hij gaat niet over ons geld, daar gaan wij als gemeenteraad over."
  Suurmond benadrukt dat hij aan het einde van zo'n proces best bereid zou kunnen zijn alsnog die 4,5 ton - met Middelburg samen 9 ton - te betalen. "Als dat voor de veiligheid van onze inwoners nodig is, zodat er een goede brandweerzorg blijft, dan wel. Maar misschien zijn daar ook wel andere oplossingen voor."

  Onderwerp: 'Raddraaier' gaat met waarschuwing 2012 in
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BREDA - Vandalen en onruststokers, die zich vorig jaar tijdens de jaarwisseling misdroegen, hebben van hun burgemeester een waarschuwingsbrief gekregen. Het gaat om de 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
  In de gehele regio staan ambtenaren tijdens oud en nieuw paraat om maatregelen te nemen bij calamiteiten. Een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden stuurt vanuit een centrale commandopost het politiewerk op straat aan. Op die manier is er volgens de politie een goed overzicht over de regio en kunnen agenten snel verplaatst worden naar plekken waar dat nodig mocht zijn.
  "Mochten er mensen zijn die om welke reden dan ook het feest willen verstoren, dan treden we streng en doortastend op. Laat duidelijk zijn dat geweld tegen hulpverleners absoluut niet wordt getolereerd", aldus plaatsvervangend korpschef Dick Schouten.
  Binnen de veiligheidsregio werken de gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, brandweer en GHOR nauw samen om problemen waar mogelijk te voorkomen. Behalve het sturen van een waarschuwingsbrief aan potentiële raddraaiers halen gemeenten kwetsbaar straatmeubilair binnen of nemen zij beschermende maatregelen.
  Het OM kondigde onlangs een lik-op-stuk-beleid. Verdachten van vandalisme worden bij wijze van taakstraf direct op nieuwjaarsdag ingezet om de boel schoon te maken. De strafzittingen volgen achteraf. Het OM zal hogere straffen dan voorheen eisen, met name als er sprake is van geweld tegen hulpverleners.
  Afgezien van de eerste hulp bij de ziekenhuizen zijn ook de huisartsenposten met oud en nieuw bemand. Er zijn vier extra ambulances in dienst. De brandweer zorgt voor controles van vreugdevuren en vuurwerk. Als er iets niet in de haak is, wordt de politie om assistentie gevraagd.

  Onderwerp: Gemeenten stroomlijnen crisisplan
  Thema: crisisplan
  Datum: 28 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LOCHEM - In een steeds ingewikkelder wordende samenleving is de kans op een meer complexe ramp ook groter. Het ministerie is daarop ingesprongen qua wetgeving en de gemeenten merken nu dat ze te weinig in huis hebben om aan de nieuwe eisen te voldoen. Vandaar de samenwerking in grotere verbanden. De 22 gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waaronder Lochem, Brummen, Zutphen en Berkelland, slaan de handen ineen. Ook andere veiligheidsregio's zijn druk doende alle procedures uniform te maken.
  Ron de Groot, Hoofd Regionaal Veiligheidsbureau van de VNOG, noemt als voorbeeld stroomuitval. "Vroeger vielen er dan wat lampen uit in een straat, en de koelkasten gingen uit. Nu is er dan plotseling veel meer aan de hand."
  "Heel veel communicatiemiddelen bijvoorbeeld werken op elektriciteit. En er ontstaat ook een groot probleem als de pinautomaten uitvallen. Vroeger betaalden veel meer mensen met contant geld, kon je nog wel een bakje naast de kassa zetten. Wat toen een simpel incident was kan nu een groot probleem worden."
  Een brand bijvoorbeeld vergde slechts het uitrukken van de brandweer, tegenwoordig moeten meer gemeentelijke diensten aan de slag om de verscheidene facetten van de ramp te lijf te kunnen gaan. Zo'n proces hoeft niet beperkt te blijven tot binnen de gemeentegrenzen.
  Samenwerking tussen gemeenten is daarom geboden. Met een nieuwe beleidsplan zet de VNOG alle neuzen dezelfde kant op. Tot nu toe trok elke gemeente zijn eigen plan.
  Procedures worden gelijkgetrokken en functies krijgen dezelfde naam.
  Zo kunnen ambtenaren uit verschillende gemeentes met elkaar communiceren zonder dat er een spraakverwarring ontstaat

  Onderwerp: Gamen bestrijdt agressie tegen amulancehulpverleners
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Helder / regio - De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een game ontwikkeld, met als doel begrip te kweken voor het werk van de hulpverleners op de ambulance. Dit moet de agressie tegen hulpverleners tegengaan. Het spel is online te spelen.
  Schelden tegen een medewerker van de 112-meldkamer, omstanders die zich bemoeien met het werk van een ambulancebemanning: het zijn niet alleen 'hooligans', maar vaak heel gewone mensen die zich hieraan schuldig maken. De oorzaak hiervoor is vaak onbegrip. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat een ambulance altijd op bestelling komt.
  De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft, met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de serious game "Ambulance Control" ontwikkeld. Met deze game kan het publiek op een speelse manier meer inzicht krijgen in de werkwijze van ambulancezorg. Het spel is vanaf nu te spelen op www.ambulancecontrol.nl.
  Met de serious game wil de veiligheidsregio meer begrip creëren voor meldkamermedewerkers van de ambulancezorg en ambulancebemanningen, omdat zij regelmatig te maken krijgen met agressie. De meldkamers ambulancezorg sturen niet automatisch een ambulance op elke 112-melding. Ze moeten de ambulancecapaciteit vrijhouden voor levensbedreigende situaties. Veel mensen zijn zich daar onvoldoende van bewust.
  Het spel Ambulance Control laat spelers zelf ervaren dat ambulancezorg levens redt, juist door verstandig om te gaan met capaciteit. Ook beseft een speler dat agressief gedrag niet alleen zeer vervelend is voor de hulpverlener, maar het de hulpverlening ook bemoeilijkt. Het initiatief wordt ondersteund door Ambulancezorg Nederland.
  In Ambulance Control zit de speler op de stoel van een centralist van de meldkamer ambulancezorg. De speler beantwoordt 112-meldingen en moet door het stellen van vragen beoordelen of hij een ambulance met spoed inzet. De speler van Ambulance Control komt er achter dat het gevaarlijk is om een ambulance voor niets op pad te sturen: diezelfde ambulance kan op dat moment niet voor werkelijk spoedeisende gevallen worden ingezet.

  Onderwerp: Voorne-Putten neemt afscheid van brandweerduikers
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De brandweer in Brielle en Hellevoetsluis mag volgend jaar niet meer ingrijpen als mensen na een ongeval onder water liggen. Dat is een gevolg van de bezuinigingen op de professionele duikteams van de hulpdienst, liet de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond weten.
  De duikteams op Voorne-Putten worden ingeruild voor een zogeheten 'oppervlaktewater reddingsteam', dat alleen mensen mag redden die op het water drijven. Als er gedoken moet worden, dienen ze te wachten op versterkingen uit andere delen van de regio.
  De brandweer bezuinigt door het aantal duikteams in de regio terug te brengen van zeven naar drie. Die ploegen opereren vanuit Spijkenisse, Capelle aan den IJssel en Schiedam.
  ''Aanleiding voor de besluiten is het ontstane tekort aan geoefende duikers en het moeten blijven voldoen aan strenger wordende wet- en regelgeving'', meldde de Veiligheidsregio in september. ''Hierdoor is het niet meer mogelijk om in de regio zeven duikteams kwalitatief en kwantitatief inzetbaar te houden.''
  Eerder was er al een proef met een 'oppervlakte redteam' op Goeree-Overflakkee. De Veiligheidsregio bestempelde die pilot als een succes.

  Onderwerp: Handen af van onze hulpverleners
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Woensdag 28 december start de landelijke campagne van Sire 'Handen af van onze hulpverleners'. Met de Conventie van Geneve in de hand toont Sire aan dat we in oorlogstijd meer respect hebben voor hulpverleners dan nu. Tijd voor verandering, teken de online petitie.
  Het geweld tegen ambulancemedewerkers, politieagenten en brandweermannen neemt jaarlijks toe. Dit jaar overkwam dit in Nederland maar liefst 80 procent van deze hulpverleners tijdens hun werk. Afschrikwekkende getallen, vandaar dat Sire in deze campagne tegen dit zinloze geweld twee artikelen uit de Conventie van Geneve citeren om aan te tonen dat we zelfs in oorlogstijd meer respect hebben voor deze groep mensen dan wij nu blijkbaar in vredestijd hebben. Op TV, radio en in print doet Sire een oproep om een online petitie te tekenen: de Conventie van Nederland.

  Onderwerp: Regelgeving nationaal ruimtelijk beleid vereenvoudigd
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 29 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 30 december 2011 treedt het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland een belangrijk moment. Het besluit zorgt voor versnelling van de besluitvorming en vermindering van bestuurlijke drukte. Een aantal rijksbelangen wordt met dit besluit geborgd in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van overheden. De ministeriële regeling die bij dit besluit hoort treedt tegelijkertijd in werking.
  Het besluit is eerder aangekondigd als de Algemene maatregel van bestuur (Amvb) Ruimte en wordt afgekort ook wel het 'Barro' genoemd. Het besluit heeft in de zomer van 2009 ter inzage gelegen.
  Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken.
  In de loop van 2012 zal het besluit worden aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de ecologische hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer. Ook zal het onderwerp duurzame verstedelijking in regelgeving worden opgenomen.
  Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; deze zal in het eerste kwartaal van 2012 worden vastgesteld. Deze structuurvisie geeft invulling aan het streven van het kabinet naar deregulering en decentralisatie van de ruimtelijke ordening. Het aantal nationale belangen waarvoor ruimte nodig is, is teruggebracht van 39 naar 13. Een aantal van deze 13 belangen wordt juridisch geborgd in het besluit. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke drukte.

  Onderwerp: Bewoner is kwetsbaarder
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LEIDERDORP - Minder aangiftes en meer verdachten naar het Openbaar Ministerie, maar ook meer woninginbraken en meer woningovervallen. De stijgende misdaad rond de eigen woning baart zorgen. 'Een woningoverval is een buitengewoon laffe daad en traumatisch voor slachtoffers.' Uiteraard probeert de politie de pakkans te verhogen.
  'Wij zien een afname van criminaliteit', zegt Jaco van Hoorn van politiekorps Hollands-Midden tijdens de presentatie van de voorlopige cijfers over 2011. Het aantal aangiftes daalt met 3procent en in bijna alle categorieën zijn de aantallen lager dan vorig jaar. De 64 overvallen in 2011 betekent een daling van 16procent. Het oplossingspercentage hiervan is echter laag, onder de 40procent, maar het aandeel heterdaad betrapten stijgt wel. 'Onze heterdaad kracht neemt toe', concludeert Van Hoorn. 'Door voorlichting aan en alertheid van winkelpersoneel en publiek. Door afsluiten van vluchtwegen en inzet van de helikopter. En doordat we onze overvallers kennen.' Zo lukte het ook meer verdachten aan te leveren bij het Openbaar Ministerie.
  Maar er zijn nog genoeg zaken die zorgen baren. Zoals de misdaad rond de eigen woning, iets wat zwaar weegt op het veiligheidsgevoel. Het aantal overvallen op woningen stijgt van 15 naar 19. 'Een woningoverval is een buitengewoon laffe daad. Met vaak veel geweld is het heel traumatisch voor slachtoffers', zegt Van Hoorn. Ook woninginbraken nemen toe met 12procent. 'We hebben de indruk dat de mensen preventie moe zijn', meldt Van Hoorn hierover. 'Ten onrechte bewijzen de cijfers. Deuren worden nog steeds niet op slot gedaan en ramen nog steeds opengelaten.' Verder neemt huiselijk geweld toe.
  Waar mogelijk probeert de politie preventief de misdaad te bestrijden. Het korps kent een Donkere Dagen Offensief, maar deze kon de toename van inbraak en overvallen in het laatste kwartaal niet voorkomen. Preventiemaatregelen past de politie ook toe op de jeugd. Het korps volgt inmiddels 46 jeugdgroepen, waarvan twee als crimineel zijn bestempeld. Waar deze zitten wil Van Voort niet zeggen. Wat hij wel kwijt wil: 'We proberen te voorkomen dat ze 'carrière' maken door 'rugnummers' te geven. Met het Veiligheidshuis maken we een plan van aanpak.' Verder bedraagt de beslaglegging op crimineel vermogen in 2011 een kleine tien miljoen euro. En in de communicatie omarmt het korps de sociale media. 'We hebben dit jaar twintigduizend tweets verstuurd.'
  De combinatie van positieve en negatieve ontwikkelingen is ook terug te zien in de verkeerscijfers. Het aantal verkeersongevallen neemt af, evenals het aantal aanrijdingen met letsel. Maar rijden onder invloed stijgt met 31procent en het aantal dodelijke verkeersslachtoffers neemt toe van twaalf in 2010 naar twintig dit jaar. Hier zitten zes fietsers en drie wielrenners bij, vaak aangereden met als oorzaak 'niet gezien'. Korpschef Stikvoort zou dan ook graag zien dat er meer hesjes gedragen worden met fluoriserende strepen. Iets wat ook toeneemt, is de verlating van de plaats van ongeval zonder bericht: 'Zelf geen briefje: sorry, ik kon er niets aan doen.'

  Onderwerp: Brochure Beleids-, risico- en crisisplan
  Thema: crisisplan
  Datum: 29 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De veiligheidsregio vervult een actieve en coördinerende rol bij de bestrijding van rampen en de beheersing van crises.
  Deze rol is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Iedere veiligheidsregio moet volgens deze wet drie producten vaststellen, het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan.
  De veiligheidsregio vervult een actieve en coördinerende rol bij de bestrijding van rampen en de beheersing van crises. Deze rol is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Iedere veiligheidsregio moet volgens deze wet drie producten vaststellen, het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan.

  Onderwerp: Haast met brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder maakt haast met het werven van vrijwilligers voor de brandweer. Komen er niet snel nieuwe brandweermensen bij, dan bestaat het risico dat een aantal brandweerposten dicht moet. "Bij een aantal posten is de situatie op dit moment nijpend.
  We moeten onmiddellijk nieuwe vrijwilligers werven'', schrijft het gemeentebestuur. Dat werven gebeurt via advertenties in de plaatselijke bladen en via sandwichborden langs de wegen. Burgemeester Aucke van der Werff heeft er bij de Veiligheidsregio Flevoland op aangedrongen niet langer te wachten. "De veiligheidsregio heeft daarin de afgelopen periode haar verantwoordelijkheid laten liggen'', vindt het gemeentebestuur. "Het nog langer wachten met werven acht de burgemeester onverantwoord gezien het nijpende van de situatie.'' De Veiligheidsregio Flevoland is inmiddels in actie gekomen met het plaatsen van sandwichborden. Daarbij ontstond wel discussie over wie de kosten voor zijn rekening neemt. De burgemeester heeft beloofd dat de gemeente betaalt. Hij wilde niet het risico nemen dat de campagne later zou beginnen door discussie over de kosten. Die bedragen inclusief de advertenties zo'n 2500 euro.
  Met de snelle campagne wil de gemeente een signaal afgeven. Zij noemt de stemming onder de huidige vrijwilligers 'zorgelijk' en het opstappen van vrijwilligers is nog steeds 'een reëel scenario'. Door de overgang naar de veiligheidsregio heerst er veel onvrede bij de brandweervrijwilligers. Een aantal voelt zich niet meer thuis in de eigen kazerne. Het werven van nieuwe mensen betekent nog niet dat deze direct inzetbaar zijn. Zij moeten eerst een opleiding volgen. Komend voorjaar komt de veiligheidsregio met een toekomstscenario voor de brandweer van Noordoostpolder. Dan moet duidelijk zijn op welke posten de vrijwilligers worden ingezet en of Noordoostpolder ook overgaat op kazernering van brandweermensen.

  Onderwerp: Plannen en veranderende regelgeving Infrastructuur en Milieu vanaf 1 januari 2012
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 30 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu komt per 1 januari 2012 met een aantal wijzigingen van wetten en regelgeving. Ook start en realiseert het ministerie volgend jaar enkele grote projecten.
  Zo presenteert minister Schultz van Haegen haar plannen voor de vereenvoudiging van regelgeving aan de Tweede Kamer en investeren minister Schultz en staatssecretaris Atsma in infrastructuur en waterveiligheid. Hieronder een overzicht, met een doorkijk naar eind 2012.
  Wijzigingen wetten en regels per 1 januari 2012.
  Op 1 januari 2012 wordt de Deltawet van kracht. De Deltawet vormt de wettelijke basis voor een nieuw Deltaplan waarin met het Deltafonds  de zoetwatervoorziening en hoogwaterbescherming van de toekomst gefinancierd kunnen worden. Ook markeert de wet de rol van de Deltacommissaris, die als regeringscommissaris voor het Deltaprogramma er elk jaar voor zorgt dat er een Deltaprogramma wordt opgesteld én over de voortgang rapporteert. Het Deltaprogramma 2012 bevat voor volgend jaar onder andere de projecten kribverlaging Midden-Waal, de versterking van de Delflandse kust, de kust bij Scheveningen en de sluizen bij Lemmer.Ook volgt volgend jaar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de VROM Inspectie (VI) en de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW) op per 1 januari 2012.Verder geldt vanaf januari een lozingsverbod voor passagiersschepen met meer dan 50 passagiers door de inwerkingtreding van deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag. Vanaf deze periode mogen passagiersschepen geen huishoudelijk afvalwater meer lozen op het oppervlaktewater. Dit mag alleen nog via een goedgekeurde boordzuiveringsinstallatie. Als er geen zuiveringsinstallatie aan boord is, moet het afvalwater opgevangen worden in een opslagtank en afgegeven worden bij een vuilwaterontvangstvoorziening. Vanaf 1 januari kan op grond van de Regeling houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2012 subsidie aangevraagd worden door gemeenten, provincies en de spoorwegexploitant (Prorail) voor het treffen van bepaalde geluidssanerende maatregelen. Per 1 januari 2012 gaat tevens het eerste jaar in van het emissiehandelssysteem voor de luchtvaart (ETS).

  Onderwerp: Door niet op te letten kun je voor altijd getekend zijn
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 31 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HUIZEN - 'Probeer maar eens met een hand je veters te strikken. Dat valt niet mee. Op die manier willen we kinderen laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van verkeerd omgaan met vuurwerk', vertelt Jan-Bert Heinen, coördinator pro-actie, preventie, planvorming en externe veiligheid bij de brandweer Huizen. Samen met zijn collega's ging hij de afgelopen weken basisscholen langs om voorlichting te geven.
  In Huizen werden 15 groepen van 12 scholen bezocht. In de regio ging het om in totaal 120 bijeenkomsten op 76 verschillende scholen. Samen met hulpverleners van de ambulancedienst RAV en Stichting Halt vertelden de brandweerlieden over de gevaren. Ook werden de leerlingen geconfronteerd met de gevolgen. Zo kregen ze een tijdschrift mee van de Brandwondenstichting met daarin verhalen van slachtoffers en werd een film vertoond over brandwonden. 'Dat is heftig, maar het is zoals het is. Het maakte in ieder geval indruk', aldus Heinen.
  De leerlingen werden ook stil van de persoonlijke verhalen. Zo vertelde een ambulancebroeder over zijn eigen slechte ervaringen met vuurwerk. En ook kwamen bij de kinderen zelf verhalen los. Verder maakten de leerlingen spelenderwijs kennis met de gevolgen. 'Door te spelen met vuurwerk, te experimenteren of door niet op te letten, kun je voor de rest van je leven getekend zijn. Zo vroegen we ze bijvoorbeeld wat je nog kunt worden met maar een hand. Tandarts wordt al moeilijk. Ook lieten we ze door behendigheidsspelletjes zien hoe het leven kan zijn zonder vingers of andere ledematen. Probeer maar eens een horloge vast te maken zonder een aantal vingers', vertelt de brandweerman.
  Tot slot kregen de kinderen een vuurwerkbril, aansteeklont en veel tips mee. 'Als je dan vuurwerk afsteekt, doe het dan veilig. Gebruik legaal en dus goedgekeurd vuurwerk en lees de Nederlandse handleiding goed. Zorg dat je vuurpijlen altijd stevig in de grond zet. Gebruik de vuurwerkbril en het lont. Let ook op je kleding, want die kan snel vlam vatten', somt Heinen op. Verder geeft hij als tip om goed op de omgeving te letten: 'Dat besef is er niet altijd. Maar let op waar je je spullen afsteekt. Ga nooit in het verlengde van een vuurpijl staan. En vooral: ga niet experimenteren. Het lijkt zo spannend, maar het effect kan heel ernstig zijn. Niks is zo naar als een gewond kind. Voorkomen is beter en zo kunnen we een mooi feest vieren.'

  Onderwerp: Van Dalen schiet Expo Gelderland in Bemmel nog niet af
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 31 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BEMMEL - Theo van Dalen sluit de vestiging van evenementenhal Expo Gelderland en de automarkt op zijn veilingterrein in Bemmel nog niet uit.
  Hij zegt dat het plan al te veel geld heeft gekost om er zomaar mee te stoppen. De gemeenteraad sprak zich half december uit tegen het plan en volgens burgemeester en wethouders is 'het boek gesloten'.
  Van Dalen gaat komende week met initiatiefnemer Patrick Visser om de tafel over de mogelijkheden. "Er zijn vele wegen die naar Rome leiden", aldus Van Dalen.
  Mocht er niets meer mogelijk zijn dan gaat Van Dalen op het terrein meer afval bewerken en wordt de milieustraat uitgebreid met onder andere een mobiele puinbreker. Ook zijn er marktpartijen die de hallen willen gebruiken voor opslag van materialen. "Bovendien gaat er geen dag voorbij zonder dat er organisatoren van evenementen aan de lijn hangen", aldus Van Dalen. "Dus ook dat is nog een mogelijkheid."


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.