Week: 48 van 27 november tot en met 03 december 2011


Nieuws van Internet:
 • Acht Driebergse brandweerlieden Koninklijk onderscheiden
 • 'Brandweerproef moet aan randvoorwaarden voldoen'
 • Aanpassing rivierlandschap Breemwaard en Gamerensche Waarden bevordert waterveiligheid
 • B en W Venray bezoekt Veiligheidshuis
 • 'Veiligheidshuizen moeten effectiever'
 • RADAR sluit zich aan bij Veiligheidshuis Oss
 • Teeven opent Meldkamer Noord
 • Zonder druk geen namenlijst slachtoffers
 • Akkoord over financiering Veiligheidsregio Zeeland
 • Grootschalige oefening op vliegveld
 • Weer storing Zeeuws P2000 alarm
 • Verslagenheid heerst in Vaassen
 • Hulp aan kind loopt soms vast op privacyrecht
 • Gemeente Goedereede en VRR tekenen antiterreur overeenkomst
 • Oefening: gemeente Heumen, hulpdiensten en zorgcentrum
 • Veiligheidsregio houdt vast aan langere opkomsttijden
 • Eén derde van de dijken voldoet niet aan de norm
 • Afgekeurde dijken en duinen worden aangepakt
 • Lokale nazorg ex-gedetineerden start 1 januari 2012
 • Brandweermensen Lochem in dienst van veiligheidsregio
 • Commandant Limburg-Noord weg met premie
 • Brandweerpost Bleiswijk kan open blijven, Bergschenhoek moet sluiten
 • Bruls: 'Opstelten zal wet moeten aanpassen'
 • Ministerie kan niet garanderen dat alarmpiepers het blijven doen
 • Novadic-Kentron bij Veiligheidshuis Oss
 • Criminelen op zwarte lijst
 • 'Doe niet als of er niets aan de hand is'
 • Veiligheidsconvenant gas en elektriciteit getekend
 • Erehaag op begrafenis Theo Prins
 • Zorgen om veiligheidshuis in Ede


 • Onderwerp: Acht Driebergse brandweerlieden Koninklijk onderscheiden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DRIEBERGEN - Burgemeester Frits Naafs heeft op zaterdag 26 november een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan acht Driebergse brandweermannen.
  Gerard van Leeuwen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1985 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ook ingezet als Officier van Dienst. Vanaf 2006 vervult hij de functie van postcommandant, daarvoor was hij plaatsvervangende commandant.
  Henk Reitsma is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1987 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als jeugdleider van de jeugdbrandweer. Hij neemt vanavond afscheid van het korps.
  Jacob Lassche is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1988 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet voor de brandweervereniging, onderdeelscommissie en als postoefencoördinator en oefenleider.
  Rob Kokos is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1986 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als voorzitter van de vrijwillige brandweervereniging.
  Vincent Janssen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1991 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als Jeugdcoördinator bij de Jeugdbrandweer.
  Piet van Jaarsveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1974 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Hij heeft inmiddels afscheid genomen van het korps.
  Marcel van Eis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1990 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als jeugdleider van de jeugdbrandweer en is hij lid geweest van de Onderdeelcommissie en is nu lid van de Ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Utrecht.
  Dirk-Jan Brunt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1981 heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de brandweer van het korps Driebergen-Rijsenburg en nu bij de Veiligheidsregio Utrecht. Naast zijn repressieve taak heeft hij zich ingezet als jeugdleider van onze jeugdbrandweer.

  Onderwerp: 'Brandweerproef moet aan randvoorwaarden voldoen'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 27 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOOGEVEEN - De veiligheidsregio Drenthe is niet tegen een brandweerproef in de gemeente Hoogeveen, maar moet wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen. En dat is op korte termijn niet haalbaar. Dat zegt regionaal brandweercommandant Fred Heerink.
  Hij zegt dat in een reactie op burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen. Die wil een proef waarbij de brandweer uitrukt met vier mensen op een auto, in plaats van de huidige zes.
  Regionaal brandweercommandant Fred Heerink: Je kunt niet zomaar twee man van een eenheid weghalen, dan loop je extra risico's. Het kan wel als de procedures en het materiaal wordt aangepast. Je moet niet morgen beginnen met twee man minder en kijken hoe het gaat."

  Onderwerp: Aanpassing rivierlandschap Breemwaard en Gamerensche Waarden bevordert waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 28 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De projecten in de Breemwaard en in de Gamerensche Waarden worden uitgevoerd door Staatsbosbeheer. In de Gamerensche Waarden en de Breemwaard is het nodig om de doorstroming van hoogwater in de Waal te bevorderen door de begroeiing aan te pakken. Daarmee wordt begin 2012 gestart.
  In de Breemwaard en Gamerensche Waarden wordt onder meer ooibos gekapt die de doorstroming bij hoogwater belemmert, worden kades en gronddepots verwijderd of verlaagd en worden gebieden waar nu grazers lopen uitgebreid om de begroeiing kort te houden. Hiervoor komt andere natuur terug die zeker zo goed bij het rivierengebied past, zoals moerasland en verschillende rietlandjes. Er wordt tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met waardevolle 'parels' in het landschap. Daarnaast wordt het storen van de bever, die hier in de buurt voorkomt, zo goed mogelijk voorkomen.
  De plannen voor het verbeteren van de doorstroming bij de Breemwaard en Gamerensche Waarden zijn ingediend bij de betrokken overheden om de benodigde vergunningen aan te vragen. De gemeente Zaltbommel zal een beschikking maken die begin januari 2012 ter inzage wordt gelegd.
  Als de beschikking rond is, kan - naar verwachting half februari 2012 - worden gestart met de eerste fase van de uitvoering: de kapwerkzaamheden. Deze fase is afgerond vóór het broedseizoen half maart 2012. De tweede fase start vanaf het najaar en bestaat uit het frezen en rooien van stobben en enkele kleine inrichtingswerken. Over de start van de uitvoeringsfases wordt u geïnformeerd via de plaatselijke kranten.
  Waterveiligheid is voor Staatsbosbeheer net zo belangrijk als natuurbeheer. Met een goed beheer gericht op natuurontwikkeling en ruimte voor hoog water, worden de uiterwaarden mooie, natuurlijke en veilige gebieden. Samen met Rijkswaterstaat zetten we onze schouders eronder en gaan natuur en veiligheid verantwoord met elkaar verbinden. Voor 7 uiterwaarden in beheer van Staatsbosbeheer zijn in het kader van het project Stroomlijn plannen gemaakt.

  Onderwerp: B en W Venray bezoekt Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het B en W heeft het Veiligheidshuis Noord-Limburg in Venlo bezocht. Dit bezoek leidde tot de afspraak om bij huiselijk geweld de inzet van intensief casemanagement in Venray te vereenvoudigen. Het college vroeg het Veiligheidshuis om een wensenlijst met verbeterpunten.
  Tijdens een rondleiding werd ingegaan op de historie, betekenis, effectiviteit en financiën van het ketenoverstijgende, integrale samenwerkingsverband Veiligheidshuis Noord-Limburg. Gemeenten, justitiële én zorgorganisaties focussen zich op de aanpak van veelplegers, jeugd, huiselijk geweld en nazorg voor ex-gedetineerden. Dit vermindert veelvoorkomende criminaliteit en overlast in de regio Noord-Limburg.
  Medewerkers van het Veiligheidshuis gaven uitleg over de dagelijkse briefing van 9.00 uur, waar 'verse' informatie met de instanties wordt gedeeld en daarna worden meteen acties uitgezet en casussen doorgeleid naar de overleggen per doelgroep.
  De collegeleden kregen uitleg over de aanpak van huiselijk geweld en over de speciale aanpak van overlast en criminaliteit die een aantal 'JOVO's' (Jong Volwassenen) in Venray plegen. Tenslotte richt het Veiligheidshuis zich op de voorkoming van herhaling van strafbaar gedrag bij mensen die uit detentie komen.

  Onderwerp: 'Veiligheidshuizen moeten effectiever'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 28 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De Brabantse Veiligheidshuizen werken nog lang niet zo effectief als ze zouden kunnen. Dit bleek donderdag in Den Bosch tijdens een lezing van het Expertisecentrum Veiligheid (EV) van Avans.
  Het EV doet in opdracht van de provincie onderzoek naar de Brabantse Veiligheidshuizen. Tijdens de lunchlezing werden enkele tussentijdse onderzoeksresultaten gepresenteerd door EV-onderzoekers Henk Hulsen en Robin van Halderen. Samen met de Collin Hoogeveen bekijken zij de effectiviteit van het casusoverleg van een Veiligheidshuis. Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend?
  'Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband van verschillende veiligheidspartners (politie, justitie, reclassering, jeugdzorg, GGZ, enzovoort)', legt Van Halderen uit. 'Het casusoverleg is het centrale overlegplatform van een Veiligheidshuis, waar op casusniveau gepraat wordt.' In de provincie Noord- Brabant zijn zeven Veiligheidshuizen. De onderzoekers bekijken vier van de zeven huizen en richten zich alleen op huiselijk geweld.
  De tussentijdse bevindingen van het onderzoek zijn niet al te rooskleurig. Hulsen: 'De effectiviteit van het casusoverleg kan en moet echt nog een stuk beter. Rollen en taken van de verschillende veiligheidspartners zijn niet duidelijk. De partners hebben andere doelen.'
  Ook de werkprocessen missen structuur: er wordt nauwelijks iets gemonitord of geëvalueerd, zeggen de onderzoekers. Hulsen: 'Hierdoor kunnen de Veiligheidshuizen naar buiten toe nauwelijks aantonen wat ze bereiken en goed doen.' 'Sterker nog', zegt collega-onderzoeker Hoogeveen. 'De veiligheidspartners weten zelf niet eens wat ze goed doen. Of het boeit ze niet.'
  Het casusoverleg is volgens de onderzoekers van het EV een verzamelbak van zaken geworden; het is niet duidelijk wat daar wel of niet besproken moet worden. De onderzoekers zien wel dat de Veiligheidshuizen gretig zijn om te leren en zichzelf te verbeteren.
  Het onderzoek zelf verliep overigens ook niet helemaal soepel. Van Halderen: 'De Veiligheidshuizen zijn voortdurend in beweging. Het is een turbulent geheel, in een turbulente tijd. Dat maakt het onderzoek lastig voor ons.' Zo waren er op een gegeven moment een aantal voorvallen met probleemjongeren in de wijken in Eindhoven. Hulsen: 'Politiek en bestuur werden opeens kritisch op het Veiligheidshuis. Bijna was ons onderzoeksobject opgeheven!'
  Het thema Veiligheidshuizen is ook landelijk een hot item. Het huidige kabinet wil het concept in heel Nederland door gaan voeren. In april 2012 moet er een eindrapport liggen van het onderzoek naar de Brabantse Veiligheidshuizen.

  Onderwerp: RADAR sluit zich aan bij Veiligheidshuis Oss
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OSS - RADAR is sinds vorige week aangesloten bij het Veiligheidshuis in Oss. Het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie richt zich op de gemeente Oss, omliggende gemeenten en de gemeente Veghel.
  RADAR is op de woensdagmiddagen telefonisch en op afspraak bereikbaar in Oss, de andere dagen in 's-Hertogenbosch. Mensen kunnen er terecht voor advies en ondersteuning bij klachten en vragen over gelijke behandeling en discriminatie op grond van afkomst, sekse, seksuele gerichtheid, geloofsovertuiging, leeftijd en chronische ziekte/handicap. Ook doet RADAR onderzoek naar discriminatie en worden voorlichtingen en trainingen verzorgd.

  Onderwerp: Teeven opent Meldkamer Noord
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft vandaag in Drachten de nieuwe Meldkamer Noord-Nederland en het Diensten- en Trainingscentrum Azeven van de politie officieel geopend.
  In één nieuw gebouw zijn drie regionale meldkamers samengevoegd. Voor inwoners en alle hulpverleningsdiensten van Drenthe, Friesland en Groningen handelt de meldkamer Noord-Nederland alle 112-telefoontjes af. Ook worden vanuit de meldkamer hulpverleners op straat ondersteund met informatie en dienstverlening.
  Het kabinet onderzoekt naar aanleiding van afspraken in het regeerakkoord hoe het aantal meldkamers het best kan worden teruggebracht om de efficiëntie te vergroten. "Wat de uitkomst van dat onderzoek ook is: belangrijk is dat de nieuwe meldkamerorganisatie leidt tot een kwalitatief betere dienstverlening tegen structureel lagere kosten, een besparing van 50 miljoen euro per jaar", aldus Teeven tijdens zijn openingstoespraak.
  Volgens Teeven is de meldkamer in Drachten een voorbeeld van hoe kwaliteit en efficiëntie van meldkamers kunnen worden vergroot door schaalvergroting en standaardisatie.
  De Meldkamer Noord-Nederland bedient negen verschillende hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancediensten) in drie provincies en heeft te maken met twaalf organisaties.

  Onderwerp: Zonder druk geen namenlijst slachtoffers
  Thema: IOOV
  Datum: 28 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ziekenhuizen kwamen na het schietincident in Alphen aan den Rijn niet over de brug met gegevens over slachtoffers. En dat blijkt niet de eerste keer. Dat ligt niet aan het beroepsgeheim. Wat mij betreft is het tijd voor afspraken met OM en NVZ.
  Ziekenhuizen kwamen na het schietincident in Alphen aan den Rijn niet over de brug met gegevens over slachtoffers, onder verwijzing naar het beroepsgeheim. Dit constateert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in haar onderzoeksverslag over het schietincident dat zij afgelopen vrijdag publiceerde. Pas na 'escalatie' en druk van bovenaf besloten ziekenhuizen de gegevens alsnog te verstrekken.
  Het beroepsgeheim kent een zwaarwegend algemeen belang. Het is bedoeld om het vertrouwen in de gezondheidszorg te bevorderen en te borgen. Burgers moeten zeker weten dat hun gegevens vertrouwelijk zijn en blijven, dat de arts hun gegevens niet verstrekt aan personen en instanties die daarop geen recht hebben.
  Het is daarom begrijpelijk dat ziekenhuizen niet zomaar informatie over identiteit en toestand van patiënten geven aan anderen dan direct betrokkenen, zoals familie. Het is een goed beginsel dat ook politie en justitie niet zomaar zulke informatie krijgen van behandelaren in bijvoorbeeld een ziekenhuis.
  Dat gezegd zijnde, is het wel bijzonder dat het blijkbaar bij rampen en grote incidenten zo lastig kan zijn om snel een overzicht te krijgen van de namen en toestand van (mogelijke) slachtoffers. Volgens het rapport van de IOOV was het ook bij eerdere grote ongevallen zoals de ramp met het Turkish airlines vliegtuig op Schiphol in 2009 en de aanslag op Koninginnedag in 2009 moeilijk om die gegevens uit de ziekenhuizen boven tafel te krijgen.
  In het geval van Alphen is op hoog niveau druk uitgeoefend om die gegevens los te krijgen. Bij het LUMC was druk van het openbaar ministerie via het college van procureurs-generaal en de Raad van Bestuur LUMC nodig. Voor het verkrijgen van een volledige namenlijst van de slachtoffers uit alle ziekenhuizen heeft de directeur GHOR in overleg met de IGZ druk moeten uitoefenen. Kennelijk lukt het alleen dan. Terwijl het begrijpelijk is dat de autoriteiten deze gegevens nodig hebben, omdat zij hier een verantwoordelijkheid hebben jegens familie en andere betrokkenen.
  Het is mij niet duidelijk wat de rol van de IGZ was bij het loskrijgen van gegevens; zij heeft daar bij mijn weten geen taak of bevoegdheid in. Maar los daarvan: het bevreemdt mij dat er naar aanleiding van die eerdere incidenten geen overleg op gang is gebracht tussen de hier genoemde autoriteiten (met name het OM), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ èn de KNMG.
  Een belangrijke conclusie die ik uit dit rapport trek is dat zulk overleg kan leiden tot afspraken om bij grote incidenten en rampen de noodzakelijke gegevens snel te verkrijgen. Het hier beschreven probleem vraagt niet om verruiming van het beroepsgeheim, maar om sluitende afspraken. Ik ben er zeker van dat de KNMG op korte termijn een aanzet hiervoor wil geven.

  Onderwerp: Akkoord over financiering Veiligheidsregio Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - De Zeeuwse gemeenten zijn akkoord over de financiering van de Veiligheidsregio (VRZ). Uitgangspunt is dat de komende vier jaar in totaal acht procent wordt bezuinigd op de uitgaven voor brandweerzorg.
  Daarmee wordt de begroting op dit vlak teruggebracht van 25,6 miljoen euro in 2012, naar 23,2 miljoen in 2016.
  De overeenkomst houdt ook in dat de voorgenomen regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen per 1 januari gewoon doorgaat.

  Onderwerp: Grootschalige oefening op vliegveld
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven houdt samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost(Regionale Brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen), de brandweerkorpsen van Eindhoven, Veldhoven, Oirschot en Son en Breugel, Eindhoven Airport, Vliegbasis Eindhoven en de politie een rampenoefening op het vliegveld.
  Het scenario is opgebouwd rondom een ongeval met een vliegtuig. Het gaat om een bestuurlijke en operationele oefening. De oefening is bedoeld om de afspraken uit rampenbestrijdingsplannen in de praktijk te brengen om ervan te leren en de procedures verder te verbeteren. Er worden ongeveer tweehonderd mensen beoefend (waaronder hulpverleners en bestuurders) en er doen honderd figuranten mee. Niet alleen het redden van mensen wordt geoefend, maar ook het informeren, opvangen en samenbrengen van mensen. Het is voor de regio uniek dat er operationeel en bestuurlijk gelijktijdig geoefend wordt en dat zo'n complexe systeem oefening plaatsvindt.
  Tijdens de oefening op 1 december zijn in de ochtend veel hulpverleningsvoertuigen te zien die, weliswaar zonder gebruik te maken van sirenes, op weg zijn naar Vliegbasis Eindhoven. Belangstellenden zijn welkom op de Spottersweg, om het verloop van de oefening te volgen. De bedrijfsvoering van Eindhoven Airport gaat tijdens de oefening onverminderd gewoon door. Dat betekent dat er vliegtuigen opstijgen en landen en dat er de gebruikelijke passagiers- en bezoekersstromen op de luchthaven zijn. Passagiers en bezoekers van Eindhoven Airport worden geïnformeerd over de oefening.

  Onderwerp: Weer storing Zeeuws P2000 alarm
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Voor de tweede keer in korte tijd heeft het alarmeringssysteem P2000 er in Zeeland uitgelegen. De storing begon rond 9.00 uur en duurde tot ongeveer 13.00 uur.
  De meldkamer heeft meteen via de telefoon dienstdoende functionarissen en ambulancepersoneel gealarmeerd en brandweerpersoneel op kazernes op laten draven. Spraakverbindingen via het communicatienetwerk C2000 werkten normaal. Hierdoor konden de eenheden en functionarissen van de brandweer, ambulance en politie worden gealarmeerd.
  Ook werd een Regionaal Operationeel Team in Middelburg bijeengeroepen voor de afstemming tussen de hulpdiensten en de gemeenten. Er was in verschillende regio's van Zeeland sprake van dezelfde uitval. De UMS (Unit Meldkamer Systemen) van de VtsPN (Voorziening tot samenwerking Politie Nederland) doet onderzoek naar de oorzaak. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het netwerk.
  In het weekeinde van vrijdag 28 op zaterdag 29 oktober was er ook al een storing. Brandweerpersoneel van verschillende kazernes heeft toen de nacht op de brandweerpost door moeten brengen. Het ging toen om 140 brandweerfunctionarissen. Die storing deed zich toen alleen in Zeeland voor. De oorzaak is nog niet bekend.

  Onderwerp: Verslagenheid heerst in Vaassen
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 29 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VAASSEN - Bij Vaassen Flexible Packaging (VFP), waar zaterdagavond postcommandant Theo Prins van de brandweer Vaassen door een bedrijfsongeval om het leven kwam, heerste gisteren een verslagen stemming.
  Directeur Peter Scheffer spreekt van een 'ontzettend trieste gebeurtenis' en verwijst verder naar een persverklaring die het bedrijf gisteren naar buiten bracht: ,,De dodelijk verongelukte collega was een bijzonder betrokken, sociaal bewogen, gewaardeerde en gerespecteerde collega. Hij was vele jaren lid van de ondernemingsraad, waarvan de laatste maanden als waarnemend voorzitter. Ook was hij lid van de bedrijfsbrandweer van VFP. De verslagenheid in het bedrijf is enorm. Direct na het ongeluk is de productie stilgelegd tot maandagmorgen 06.00 uur. Het opkomende personeel is maandagmorgen om 06.00 uur opgevangen. Ook de medewerkers in de dagdienst zijn om 09.00 uur op de hoogte gesteld van dit tragische ongeluk. Hetzelfde gebeurde voor de middag- en de avondploeg. Voor de direct betrokken collega's en medewerkers die daaraan behoefte hebben is professionele hulp beschikbaar in de vorm van Slachtofferhulp, Maatschappelijk Werk en de eigen Bedrijfsarts. Iedereen bij VFP wordt in de gelegenheid gesteld om de begrafenis vrijdag aanstaande bij te wonen. Ons diepe medeleven gaat uit naar zijn vrouw en twee dochters.''
  Ook waarnemend burgemeester Hans van der Hoeve leeft mee met de nabestaanden en heeft hen zijn medeleven betuigd.
  De vrijwilligers van het korps Vaassen hebben op hun website het volgende bericht geplaatst: ,,Theo is de afgelopen twaalf jaar van zijn leven als vrijwilliger bij de brandweer van Vaassen actief geweest, waarvan de laatste vijf jaar als postcommandant. Wij betreuren dit verlies ten zeerste. Zijn vrolijke verschijning, unieke en sociale manier van omgaan met mensen zal ons altijd bij blijven.'' Meerdere vrijwilligers van brandweer Vaassen zijn werkzaam bij VFP.
  De vlaggen bij alle posten van het brandweercluster Epe - Vaassen - Apeldoorn hangen halfstok tot en met de dag van de uitvaart, komende vrijdag. Over de rol die de brandweer daar kan innemen, wordt nog nagedacht.

  Onderwerp: Hulp aan kind loopt soms vast op privacyrecht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het nieuwe Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K) moet omslachtig te werk te gaan om te voldoen aan de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens. Daardoor kunnen er minder gevallen in behandeling genomen worden dan gewenst, zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gisteren in Leeuwarden, bij de officiele start van het centrum.
  Dit voorjaar tikte het College het Veiligheidshuis Friesland op de vingers: er zouden gegevens tussen politie en hulpverleningsinstanties worden uitgewisseld, in strijd met de privacywetgeving. De regels voor het delen van informatie zouden door het Friese Veilgheidshuis niet goed genoeg in acht worden genomen. ,,De uitwisseling van de gegevens werd niet voldoende vastgelegd", aldus plaatsvervangend korpschef Max Daniel van de politie Fryslân. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de omstandigheden waarin een cliënt van het Veiligheidshuis werd aangetroffen.
  Intussen voldoet het Veiligheidshuis wel aan de regels, maar dat levert veel bureaucratie en administratieve rompslomp op. Daniel: ,,Dat gaat ten koste van het aantal mensen dat geholpen kan worden."
  Net als het Veiligheidshuis is het MDC-K een vorm van samenwerking tussen allerlei instanties, van politie tot en met diverse hulpverleningsorganisaties. De problemen van het Veiligheidshuis met de privacywetgeving gaat daarom ook op voor het nieuwe centrum.
  Teeven is na de uitspraak van het College Bescherming Persoonsgegevens over het Veilgheidshuis in beroep gegaan. Een uitkomst daarvan is er nog niet. ,,Maar als de regels zo moeten worden toegepast als nu gebeurt, dan moet de wet maar veranderen."
  Het MDC-K opende gisteren niet alleen in Leeuwarden maar ook in Haarlem. In de strijd tegen kindermishandeling presenteerde het kabinet gisteren ook nog een actieplan waarbij ouders die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen, sneller worden aangepakt. Volgens Teeven is de combinatie van (de proef met) de MDC-K's en een snellere aanpak van ouders die hun kinderen niet goed behandelen de juiste. ,,Het strafrecht maakt dat wij een stok achter de deur hebben, zodat ouders ook hulp accepteren als het mis loopt. Doen ze dat niet, dan komt het strafrecht om de hoek kijken."
  Vorige week wees Kinderombudsman Marc Dullaert de overheid erop dat het kabinetsbeleid om kindermishandeling terug te dringen, nauwelijks effect heeft gehad. Dit bleek uit een onderzoek. In Nederland worden jaarlijks 118.000 meldingen gedaan van het vermoeden kindermishandeling. In Fryslân kwamen dit jaar 1100 meldingen bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) binnen van vermoedens van kindermishandeling. In 2010 lag dit aantal ook rond de 1100.

  Onderwerp: Gemeente Goedereede en VRR tekenen antiterreur overeenkomst
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Goedereede, 30 november 2011 - Op dinsdag 29 november ondertekenden de gemeente Goedereede en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een anterieure overeenkomst. De VRR ontplooide initiatieven voor de vervanging van de brandweerkazerne in Goedereede. Met de overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt over het project.
  De VRR ontwikkelde een plan voor een brandweerkazerne naast recreatiecomplex Koningspleisterplaats aan de Provincialeweg in Goedereede. De bluseenheid Goedereede zal de kazerne onder andere gebruiken om er brandweermateriaal op te slaan. Ook de 'geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio' (GHOR) zal zijn intrek nemen in de kazerne. De GHOR coördineert de inzet van geneeskundige diensten tijdens rampen en grote ongevallen. Voor de ontwikkeling van het project loopt een bestemmingsplanprocedure.
  Het college van burgemeester en wethouders bood de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Brandweerkazerne te Goedereede' ter vaststelling aan. De behandeling van het bestemmingsplan is te verwachten in de commissie Grondgebiedzaken van 6 december 2011 en de gemeenteraad van 22 december 2011.
  "De ondertekening van deze overeenkomst is een bijzonder feestelijk moment. De veiligheid van zowel onze inwoners als de brandweerlieden heeft voor mij hoge prioriteit. Door de bouwvan een nieuwe brandweerkazerne kunnen wij onze gemeente veiliger maken," aldus burgemeester Ger van de Velde-de Wilde, die openbare orde en veiligheid in haar portefeuille heeft.
  Wethouder Frans Tollenaar onderkent het belang van de nieuwbouw van de brandweerkazerne. "Ik ben erg enthousiast over de nieuwe locatie van de kazerne; dichtbij de uitvalswegen en dichtbij het dorp. Hierdoor ontstaat een betere ontsluiting, waardoor er adequaat gereageerd kan worden. Ook de invulling van het ontwerp is geheel passend bij de omgeving".
  "De heer Littooij, directeur van de VRR, benadrukt het feit dat de gehele gemeente profiteert van de nieuwe kazerne: "Ik draag de vrijwilligers in deze regio een warm hart toe. Hun trots en loyaliteit vind ik heel bijzonder. Het is fijn om dit terug te zien in het nieuwe onderkomen. Op die manier wordt de veiligheid voor de gehele gemeente zichtbaar gemaakt!"

  Onderwerp: Oefening: gemeente Heumen, hulpdiensten en zorgcentrum
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MALDEN/HEUMEN - Onder het motto 'Een zorg minder' organiseert de gemeente Heumen in nauwe samenwerking met centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg Malderburch in Malden en de hulpdiensten van Gelderland-Zuid op donderdagmiddag 1 december een grootschalige oefening. Naar aanleiding van een fictieve brand zal een gang in het woonzorgcentrum ontruimd worden en een aantal bewoners -mits de weersomstandigheden het toelaten- geëvacueerd en opgevangen worden door de gemeente.
  De grote oefening vormt het slotakkoord van een breder oefentraject dat door de samenwerkende hulpdiensten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in 2011 is ingezet. Zicht krijgen op specifieke aandachtspunten bij de ontruiming van een zorginstelling en de opvang van in meerdere of mindere mate kwetsbare cliënten zijn belangrijke oefendoelen.
  Medewerkers en bewoners van Malderburch, hun familieleden en omwonenden van het woonzorgcentrum zijn geïnformeerd over de oefening en de middelen, zoals brandweervoertuigen, die hierbij ingezet worden. De Malderburchstraat in Malden zal in verband met de oefening van 11.30 tot 16.30 uur afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

  Onderwerp: Veiligheidsregio houdt vast aan langere opkomsttijden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De veiligheidsregio Limburg Noord houdt vast aan de opgerekte opkomsttijden voor de brandweer. Wel gaat ze duidelijker in kaart brengen voor welke gebouwen en gebieden er een langere aanrijdtijd nodig is. Zij doet dit na kritiek van Minister Ivo Opstelten over het oprekken van de maximale opkomsttijd voor het buitengebied. De regio verhoogde deze van de wettelijke 10 naar 15 minuten.
  Volgens de Minister van Veiligheid mag dat alleen bij afzonderlijke gebouwen en niet bij gebieden. Voorzitter Hubert Bruls van de veiligheidsregio zegt dat het ondoenlijk is de vele gebouwen afzonderlijk te benoemen. De huizen en panden waarvoor de situatie hetzelfde is, worden daarom gegroepeerd in beeld gebracht voor de minister.

  Onderwerp: Eén derde van de dijken voldoet niet aan de norm
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 30 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - Een derde van de waterkeringen voldoet niet aan de norm en wordt aangepakt. Dat heeft staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens hem is er geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem.
  De bewindsman baseert zich op een toetsronde van in totaal 3767 kilometer duinen, dijken en dammen. Met deze zesjaarlijkse toets op veiligheid kunnen beheerders waterkeringen scherp in de gaten houden en tijdig inspelen op veranderingen.
  Ongeveer de helft van de dijken en duinen die moeten worden verbeterd, staat al op de rol om aangepakt te worden. Voor de keringen waarvoor nog geen aanpak is voorzien, wordt een nieuw zogenoemd Hoogwaterbeschermingsprogramma voorbereid.
  De Deltacommissaris gaat samen met betrokkenen in de regio (overheden, waterschappen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) per gebied bekijken wat mogelijk is om de waterveiligheid ook op de lange termijn te waarborgen. Hij rapporteert in 2014.

  Onderwerp: Afgekeurde dijken en duinen worden aangepakt
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 30 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Haag - Tweederde van de Nederlandse waterkeringen voldoet aan de veiligheidseisen, dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige toetsing.
  Eén derde van de waterkeringen voldoet niet aan de norm en zal worden aangepakt. Er is geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem. Dat blijkt uit de resultaten van de laatste toetsronde van de in totaal 3767 kilometer duinen, dijken en dammen, die staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
  Waterschappen en provincies hebben tijdens de laatste toetsing geen acute veiligheidsproblemen geconstateerd en noodmaatregelen zijn dan ook niet aan de orde. Voor de dijken, duinen en dammen die verbeterd moeten worden en waarvoor nog geen aanpak is voorzien, wordt een nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma voorbereid. Rijk en waterschappen gaan dit programma, inclusief prioriteitenstelling samen opstellen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 3 zal in 2014 klaar zijn. De waterschappen gaan naast het Rijk, voor de helft meebetalen aan de kosten voor versterking van de primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen.
  Ook in 2050 wil Nederland de best beveiligde delta van de wereld zijn. Daarvoor is het van belang om de huidige waterveiligheidsnormen - die inmiddels meer dan een halve eeuw oud zijn - tegen het licht te houden. In de afgelopen zestig jaar is de economische waarde en het aantal mensen dat achter de dijk woont in verschillende regio's aanzienlijk toegenomen. Op basis van een tweetal analyses blijkt dat voor het grootste deel van Nederland de huidige beschermingsnorm afdoende is. Voor Rijnmond, het Rivierengebied en Almere zijn wellicht maatregelen gewenst om het beschermingsniveau te verhogen.
  De Deltacommissaris gaat samen met betrokkenen in de regio (overheden, waterschappen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) per gebied bekijken welke slimme combinaties van maatregelen mogelijk zijn om de waterveiligheid ook op de lange termijn te waarborgen. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar het aanpassen van de normen, een andere inrichting van het gebied, meer aandacht voor rampenbeheersing of een combinatie van maatregelen. In 2014 zal de Deltacommisaris hierover advies uitbrengen aan het kabinet.

  Onderwerp: Lokale nazorg ex-gedetineerden start 1 januari 2012
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Alphen aan den Rijn - Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerde burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag. Herhalingscriminaliteit is een belangrijke bron van overlast en onveiligheid. Het brengt ook hoge kosten met zich mee voor burgers, overheden en maatschappelijke instellingen. Dat meldt de gemeente in een persbericht:
  Met de nazorg ex-gedetineerden wordt gestreefd naar een sluitende aanpak om klanten direct na detentie te ondersteunen op vijf leefgebieden. Namelijk op identiteit, inkomen, wonen, zorg en schulden, om recidive te voorkomen.
  Gemeente Leiden heeft extra middelen ontvangen vanuit het Rijk en de taak 'nazorg exgedetineerden' ondergebracht bij het veiligheidshuis in Leiden. De gemeente Alphen aan den Rijn wil voor de ondersteuning op de vijf leefgebieden aansluiten op de al bestaande lokale aanpak op deze vijf terreinen. Daarom is er gekozen voor een pilot lokale aanpak waarbij de gemeente zelf de coördinatie zal verzorgen en zorg draagt voor de persoonlijke begeleiding van de ex-gedetineerden. Er wordt een coördinator nazorg ex-gedetineerden aangesteld die deze taak op zich zal nemen. Hiermee wordt afgeweken van de pilot regionale aanpak.
  Om maatschappelijke kosten, zoals voor orde en veiligheid en maatschappelijke opvang, te voorkomen investeert de gemeente Alphen aan den Rijn in de pilot lokale aanpak aan de voorkant. Gedetineerden kunnen eventueel hun woningen aanhouden en er weer gaan wonen als ze uit detentie komen. Het doorbetalen van de vaste lasten voor maximaal 6 maanden gaat in de vorm van een leenbijstand. Dit houdt in dat gedetineerden na detentie de voorgeschoten vaste lasten moeten terugbetalen.
  Bij de nazorg aan ex-gedetineerden zijn betrokken: gemeenten, penitentiaire inrichtingen, het ministerie van Justitie, Veiligheidshuizen, UWV, CWI en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties en zorginstellingen. De pilot start op 1 januari voor een periode van een jaar en zal geëvalueerd worden.

  Onderwerp: Brandweermensen Lochem in dienst van veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  LOCHEM - Na jaren van trouwe dienst, de handen uit de mouwen steken onder barre omstandigheden en bij nacht en ontij klaar staan, worden de brandweerlieden van de gemeente Lochem allemaal ontslagen. Klagen of demonstreren heeft geen zin, de beslissing is genomen.
  Nu klinkt dat erger dan het is, want de brandweerlieden komen dan wel op 31 december op straat te staan, meteen de volgende dag zijn ze alweer in dienst. Het brandweerpersoneel gaat organisatorisch over van Brandweer IJsselstreek naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
  Voor de brandweermensen verandert er niet zoveel. Verzekeringstechnisch gaan ze er wel iets op vooruit.
  De brandweer is overigens nog op zoek naar nieuwe medewerkers. Vrijwilligers van achttien tot 45 jaar uit de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen kunnen zich melden.

  Onderwerp: Commandant Limburg-Noord weg met premie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOOK/ VENRAY - De in februari op non-actief gezette regionaal brandweercommandant Sjoerd van der Schuit van de Veiligheidsregio Limburg-Noord legt zijn functie neer. Hij is in overleg met de Veiligheidsregio tot een regeling gekomen. Hoe hoog de vertrekpremie is wil de Veiligheidsregio noch Van der Schuit kwijt.
  Van der Schuit werd op non-actief gezet, omdat medewerkers hadden geklaagd over zijn autoritaire manier van leiding geven.

  Onderwerp: Brandweerpost Bleiswijk kan open blijven, Bergschenhoek moet sluiten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Lansingerland - Het lijkt erop dat de discussie over de bezuinigingsmaatregelen kan worden afgesloten. Nader onderzoek naar de beste dekking van de brandweerzorg en de veiligheid in de gemeente, toont aan dat behalve de kazerne in Berkel, ook de post Bleiswijk open moet blijven. De kazerne in Bergschenhoek gaat dicht. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond besluit er volgende week over.
  De gemeenteraad voegde donderdag het punt op verzoek van Jan van Arem (CDA) toe aan de agenda. Twee dagen eerder hadden de directie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), brandweervrijwilligers en gemeenteraadsleden gesproken over het onderzoeksverslag 'Mogelijkheden Lansingerland: maatregel 3 VRR in breder perspectief'. Een hele mond vol voor een rapport dat was opgesteld om te onderzoeken hoe de dekking van de brandweerzorg, en daarmee de veiligheid in Lansingerland, het best te garanderen is.
  Vorig najaar besloot de gemeenteraad op alle 'gemeenschappelijke regelingen' - zoals de VRR - vijf procent te bezuinigen. Kort daarop kwam de directie van de VRR met het voorstel die bezuiniging, tot een bedrag van € 200.000 voor Lansingerland, vorm te geven door de posten in Bleiswijk en Bergschenhoek te sluiten.
  Goede brandweerzorg zou worden geleverd vanuit de kazerne aan de Rotterdamse Frobenstraat, in combinatie met het toepassen van rookmelders in woningen, zo was het voorstel. Twee interventieteams zouden daarnaast met speciale auto's, de SIV - snelle interventievoertuigen - acute brandweerzorg gaan verlenen. Met de Veiligheidsregio Haaglanden zou een contract worden afgesloten voor bijstand vanuit Zoetermeer wanneer er in Bleiswijk brand zou zijn.
  Het voorstel werd met de nodige scepsis ontvangen door de gemeenteraad en met groot cynisme door de vrijwillige brandweerkorpsen in de drie B-kernen.
  Zij waren ervan overtuigd dat de noodzakelijke brandweerzorg op de voorgestelde wijze onmogelijk is, met alle daarbij horende veiligheidsrisico's.
  Op verzoek van de ondernemingsraad van de VRR werd een contra-expertise uitgevoerd, die bevestigde dat de operationele dekking in Lansingerland onvoldoende zou zijn als de voorstellen van de VRR-directie zouden worden uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur van de VRR besloot daarop nader onderzoek te laten doen naar de gewenste locatie van één of meer brandweerposten in Lansingerland. Het resultaat van dat onderzoek is het rapport dat dinsdag door de VRR-directie werd gepresenteerd.
  Volgende week maandag moet het algemeen bestuur van de VRR een besluit nemen over de plannen om de bezuinigingen te realiseren, maar de gemeenteraad had aangegeven er ook over te willen praten. Dat gebeurde dus in de raadsvergadering van vorige week donderdag.
  De ondernemingsraad van de VRR heeft inmiddels aangegeven in te stemmen met de optie waarbij de kazernes in Berkel en die in Bleiswijk open blijven.
  Vanuit Berkel zal een tankautospuit inzetbaar zijn, Bleiswijk krijgt, zodra de evaluatie van de proef daarmee positief is afgesloten, een SIV tot zijn beschikking. De meeste alarmmeldingen kunnen met dit voertuig voldoende worden afgehandeld. Een contract voor ondersteuning vanuit Haaglanden is niet nodig. Zelfs als de verwachtingen van de SIV niet worden bewaarheid, is de veiligheid in de gemeente nog steeds gegarandeerd, verzekerde burgemeester Ewald van Vliet de raadsleden.

  Onderwerp: Bruls: 'Opstelten zal wet moeten aanpassen'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VENLO - Als het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid in februari is afgerond, zal minister Ivo Opstelten niet anders kunnen dan de nieuwe wetgeving rond de uitruktijden van de brandweer ruimer te interpreteren. Dat vindt voorzitter Hubert Bruls van de Veiligheidsregio Limburg Noord.
  Hij reageert hiermee op opmerkingen van Opstelten die zegt dat Veiligheidsregio's die uitruktijden oprekken boven de verplichte 10 minuten dat alleen mogen doen voor afgelegen gebouwen.
  De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft onlangs de uitruktijd voor het platteland bepaald op 15 minuten.
  Ze denkt dit richting ministerie te kunnen verantwoorden omdat er anders kazernes bij moeten, hetgeen kapitalen kost.
  Bruls is ervan overtuigd dat meer Veiligheidsregio's met dezelfde problemen kampen, zeker in plattelandsgebieden. "Als je de wet zeer strikt neemt en er overal extra kazernes moeten worden gebouwd, moet de minister ook met geld over de brug komen." Dat Limburg-Noord zich met zijn '15 minuten' landelijk in de kijker speelt, is volgens hem niet erg. "Ik houd er wel van het voortouw te nemen."

  Onderwerp: Ministerie kan niet garanderen dat alarmpiepers het blijven doen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - "Garanties worden niet gegeven", zegt woordvoerder Jean Fransman van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de werking van het alarmsysteem voor hulpdiensten P2000. "Wij zijn geen wasmiddelfabrikant." Een maand lang is het vlekkeloos gegaan.
  Maar dinsdag lagen de piepers van brandweer en ambulance in Zeeland er opnieuw uit. Tot problemen heeft dat niet geleid, aldus Aart van Oosten van de veiligheidsregio (VRZ).
  Honderdveertig vrijwilligers werden voor de zekerheid paraat geroepen in de brandweerkazernes verspreid over de provincie. Voor die inzet moet een vergoeding worden betaald. Omdat het de tweede keer in een maand tijd was dat de storing zich voordeed, gaat die rekening naar het verantwoordelijke ministerie, zegt Van Oosten.
  De burger heeft volgens hem geen last gehad van de haperende alarmering. "Sterker nog, omdat iedereen nu al op de kazernes was, kon de brandweer zelfs sneller uitrukken dan normaal." De communicate verliep via portofoons. Voor de medewerkers van de ambulancedienst maakt de uitval van het piepersysteem geen verschil, aldus de piketofficier van de veiligheidsregio. "Die hebben de portofoon altijd al op tafel staan en zijn zo ook goed aanroepbaar."
  Volgens Jean Fransman van het ministerie van Veiligheid en Justitie gebeurt het zelden dat een storing zich in het zelfde gebied twee keer in korte tijd voordoet. Over de oorzaak valt volgens hem nog niets te zeggen. Die wordt nog onderzocht. Met netwerkbeheerder KPN is contractueel vastgelegd dat het P2000-systeem in 98 procent van de tijd beschikbaar moet zijn. In de praktijk is dat 99,6 procent. Een hogere score is irreëel, aldus Fransman.

  Onderwerp: Novadic-Kentron bij Veiligheidshuis Oss
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 01 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OSS - Na een lange zoektocht werd er een nieuwe locatie gevonden voor Novadic-Kentron. Het verouderde pand aan de Bram van den Berghstraat werd verlaten, de derde verdieping van het Veiligheidshuis aan het Raadhuishof 25 voelt sinds begin oktober voor de medewerkers als een verademing. "Het is erg belangrijk om zichtbaar te blijven", aldus Bernier van Hoof, Hoofd Verblijf Novadic-Kentron.
  Novadic-Kentron heeft een breed werkgebied. Zo wordt er advies gegeven, maar kunnen gebruikers en verslaafden (van alcohol en drugs tot medicijnen) er terecht voor een intensief hulptraject. Ook partners, naaste familie en vrienden kunnen er informatie en advies krijgen. "Hier in Oss hebben we alle hulp om problemen van thuis uit aan te pakken. Er is geen dag- en nachtopvang, maar er zijn bijvoorbeeld wel verplegers, een arts, psychologen en maatschappelijk werkers", aldus procesmanager Vincent Neijts. "Het is een voordeel dat we in het Veiligheidshuis bij andere instanties in het gebouw zitten. Dan is een 'een-tweetje' zo gemaakt." Van Hoof voegt toe: "De ligging is erg goed en het is ook belangrijk om duidelijk aanwezig te zijn. Want door de bezuinigingen kunnen we wel terugkruipen in de centrale post, maar dan ben je niet meer zichtbaar."
  Annemieke de Winter, directeur van het Veiligheidshuis, is blij met de kruisbestuiving van de organisaties. Die korte lijnen bevallen Hendrik Hoeksema ook. De wethouder spreekt van een voordeel dat Novadic-Kentron zich heeft gevestigd bij de 'buurman'. "Het werk van Novadic-Kentron is erg waardevol. Verslaving is een groot probleem in onze samenleving. Mensen kunnen daardoor onvoldoende meedoen in de maatschappij. Samenwerking van Novadic-Kentron met partners is heel erg belangrijk. Ik spreek ook mijn hoop uit dat de samenwerking nog beter wordt."

  Onderwerp: Criminelen op zwarte lijst
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 01 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZAANDAM - Het politiekorps Zaanstreek-Waterland is een onorthodoxe methode gestart om gestrafte overvallers op het rechte pad te houden. Er is een zwarte lijst opgesteld van beginnende en gevorderde criminelen, van wie hun hele handel en wandel minutieus in de gaten wordt gehouden.
  Zodra de overvaller zijn straf heeft uitgezeten en de gevangenis heeft verlaten, verliezen agenten en samenwerkende instanties als de reclassering, GGD, OM, het Veiligheidshuis en het gevangeniswezen hem geen seconde meer uit het oog. Doel is om het recidivegevaar terug te dringen en nieuwe slachtoffers te voorkomen. Het aantal overvallen in de regio Zaanstreek is in de loop der jaren flink gestegen: van 27 in 2003 tot rond de vijftig in de afgelopen jaren. Onduidelijk is hoeveel veelplegers hierachter zaten.
  Volgens de politie gaat zeventig procent van de ex-gevangenen (en dus ook overvallers) binnen zeven jaar in de fout. Onder het mom van een 'VIP-behandeling', waarbij VIP staat voor Very Irritating Police, worden zij nu dicht op de huid gezeten. Op de zwarte lijst staan inmiddels zo'n tien overvallers. ,,We checken of de dader zich aan zijn afspraken met Justitie houdt, of hij inderdaad weg blijft uit een bepaald uitgaansgebied en in welke vriendenkring hij zich beweegt'', vertelt politiecommissaris Umit Aygun in de nieuwste PolitieEditie, een uitgave van het korps Zaanstreek Waterland. Tevens wordt nagegaan of de ex-gedetineerde schulden heeft, aan een gok- of drugsverslaving lijdt en huisvesting heeft geregeld. Dat zijn allemaal signalen die bij de politie alarmbellen doen rinkelen.
  Het Zaanse korps concentreert zich daarbij op de zogeheten beginnende en gevorderde overvallers, 'omdat die groep nog bij te sturen is'.
  Veroordeelde overvallers kunnen van de lijst worden geschrapt, maar dan moeten ze onder meer bewijzen dat ze met geld om kunnen gaan, van de drugs afblijven en een baan kunnen behouden.
  De maatregel van het Zaanse korps is volgens de Raad van Korpschefs 'niet standaard, maar past wel binnen de persoonsgebonden aanpak van ex-gedetineerden, waarover vorig jaar landelijk is gesproken'. Uniek is de methode dan ook niet: in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam werkt de politie al op soortgelijke wijze.

  Onderwerp: 'Doe niet als of er niets aan de hand is'
  Thema: veiligheid
  Datum: 02 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Chemiebedrijven moeten niet meer met geruststellende boodschappen over de risico's van (het vervoer van) gevaarlijke stoffen communiceren, maar juist over de gevaren en wat burgers moeten doen als er een calamiteit optreedt. Dat zei Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van veiligheid aan de Radbout Universiteit Nijmegen, op 25 november tijdens de jaarlijkse CTGG-dag in Utrecht.
  Volgens Helsloot zijn er 5 belangrijke inzichten die vervoerders van gevaarlijke stoffen, zoals chemiebedrijven, ter harte kunnen nemen. 1: hanteer een terughoudende, informerende communicatiestijl, 2: stem de communicatie af op de gebeurtenis, 3: doe niet alsof er niets aan de hand is, 4: stel de verantwoordelijkheid van de burger centraal, en 5: iedere verantwoordelijke partij moet ook communiceren.
  De CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen) is het samenwerkingsverband van 16 organisaties waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. Jaarlijks organiseert zij een themadag over dit onderwerp. In de novembereditie van Gevaarlijke Lading, de medeorganisator van de dag, werkt Helsloot zijn inzichten samen met Crisislab-onderzoeker Barry van 't Padje uit.

  Onderwerp: Veiligheidsconvenant gas en elektriciteit getekend
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 02 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEVENTER - Netbeheer Nederland, politie IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland hebben gisteren in Zwolle een veiligheidsconvenant getekend.
  Met het convenant willen de drie partijen goed voorbereid zijn op eventuele calamiteiten die zich bij het gas- en elektriciteitsnetwerk kunnen voordoen. Het energienetwerk behoort tot de vitale infrastructuur van Nederland en om die reden is het volgens de betrokkenen noodzakelijk om voorbereid te zijn op calamiteiten. Doel van het convenant is niet alleen om rampen te voorkomen, maar ook om ze te beperken en te bestrijden.
  Het convenant is een landelijke basis voor regionale samenwerkingsafspraken en informatie-uitwisseling over rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de overeenkomst staan onder meer afspraken over melding en alarmering, leiding en coördinatie, risico- en crisiscommunicatie, veiligheid en informatiemanagement en het evalueren van incidenten. De Nederlandse energienetten behoren tot de meest betrouwbare in Europa, volgens Maurice Roovers van Netbeheer Nederland. "Dat willen de netbeheerders uiteraard zo houden. Daarom worden nu in alle regio's convenanten afgesloten."

  Onderwerp: Erehaag op begrafenis Theo Prins
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 03 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VAASSEN - Onder grote belangstelling had vrijdag de begrafenis plaats van Theo Prins, postcommandant van de brandweer Vaassen.
  Leden van de brandweer vormden op begraafplaats Wanenk een erehaag voor Prins, die vorige zaterdag om het leven kwam bij een bedrijfsongeval bij Flexible Packaging, het bedrijf waar hij werkte en vele jaren lid was van de ondernemingsraad. Vrijdagmorgen was er in de Vaassense brandweerkazerne gelegenheid om de nabestaanden te condoleren.
  Eerder deze week werd in de vergadering van de gemeenteraad van Epe een minuut stilte in acht genomen. Theo Prins was een brandweerman in hart en nieren. Twaalf jaar was hij vrijwilliger bij de Vaassense brandweer. De laatste vijf jaar was hij postcommandant. Bij Vaassen Flexible Packaging was hij lid van de bedrijfsbrandweer.

  Onderwerp: Zorgen om veiligheidshuis in Ede
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 03 december 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EDE/WAGENINGEN/RENKUM - Het college van Ede zet alle zeilen bij om het regionaal werkende Veiligheidshuis in Ede te houden. Het Openbaar Ministerie wil dat het Veiligheidshuis een grotere regio bestrijkt, dit zou echter het einde betekenen van het Veiligheidshuis, aldus wethouder Van de Pol. Bezuinigingen die een einde kunnen maken aan het voortbestaan van het Veiligheidshuis. Burgemeester Van der Knaap liet maandag in de raadzaal weten: ''Wij voeren een gevecht voor het Veiligheidshuis, dat die hier blijft in Ede. Het Veiligheidshuis in Ede is een voorbeeld voor Nederland. Ik maak mij grote zorgen als dat verdwijnt.'' Gemeenten, openbaar ministerie (OM), politie, reclassering en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en zorgpartners komen samen in het Veiligheidshuis, dat gevestigd is in villa de Zonneberg. Het Veiligheidshuis is nadrukkelijk geen zelfstandige organisatie maar een samenwerkingsverband. De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en Renkum maken deel uit van het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei. Het Openbaar Ministerie wil echter een grotere regio, maar een kleine regio en het kennen van de partners is waarom het Veiligheidshuis succesvol is.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.