Week: 46 van 13 tot en met 19 november 2011


Nieuws van Internet:
 • Schouwenaar: 'Vertraging veiligheidsregio is geen ramp'
 • Defensie oefent samen met veiligheidsregio Kennemerland
 • Vierhonderd miljoen voor waterveiligheid in Limburg
 • Meldkamer Groningen verhuist naar Drachten
 • Opheffen Waterschappen desastreus voor waterveiligheid
 • 'Feesteje' bij Govcert ondansk sores bij gemeenten
 • Doorwerking in functionele ketens
 • Van Riel interim commandant Brandweer den Helder
 • Onvrede bij voetbalclub over 112-meldkamer
 • Extra inzet instanties in overlastwijken Maastricht wordt gewaardeerd
 • Tilburg trakteert publiek op innovaties uit de regio
 • Gemeenten en Waterschap werken samen bij dreiging hoogwater Lek
 • Aansluiting van netwerken. Een onderzoek naar de rol van de ketenmanager van het Veiligheidshuis
 • Texelse ambtenaar 'Wabo'er van het jaar 2011


 • Onderwerp: Schouwenaar: 'Vertraging veiligheidsregio is geen ramp'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BORSELE - Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Koos Schouwenaar vindt dat er geen man overboord is als de einddatum van 1 januari voor het samenvoegen van de Zeeuwse brandweerkorpsen niet wordt gehaald. Sterker: ,,Mij lijkt de einddatum ook niet haalbaar."
  Hij zegt dat in een reactie op een brief van het CDA in Borsele aan burgemeester en wethouders, waarin gemeld wordt dat er grote onrust heerst onder het personeel. Die zou niet weten waar en in welke functie ze per 1 januari komen te werken. Het traject zou veel zorgvuldiger en menselijker moeten worden doorlopen, aldus de fractie.
  Schouwenaar: ,,De beantwoording van de specifieke brief laat ik aan het Borselse college, maar in het algemeen kan ik er wel wat op zeggen. Het samengaan in één Zeeuwse brandweer is al jaren bekend. Er komt heel wat bij kijken, want het gaat om 1200 mensen. Maar voor de vrijwilligers zal het vooral een papieren exercitie zijn. Want juist met vrijwilligers moet je zorgvuldig omgaan. Er moet niet veel voor ze veranderen en dat zal ook niet gebeuren. Mochten we meer tijd nodig hebben, dan wordt het juli 2012 of januari 2013. Dat geeft eigenlijk niet zoveel."

  Onderwerp: Defensie oefent samen met veiligheidsregio Kennemerland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 13 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HAARLEM - Vrijdag is er bij de veiligheidsregio Kennemerland geoefend samen met een eenheid van de landmacht. Het betrof een interne oefening van het operationeel team. Dit is net als de meldkamer van de hulpdiensten gevestigd in het gebouw aan de Zijlweg. Het operationeel team ondersteund de eenheden van politie, brandweer en ambulance in het veld tijdens grote incidenten.
  In dit geval ging het om een stroomuitval. Toevallig kwam het zo uit dat de landmacht wilde oefenen in het ondersteunen van veiligheidsregio's. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio levert de landmacht bij deze oefening een alternatieve werkruimte voor het operationeel team. Op het binnenterrein aan de Zijlweg stonden dan ook een aantal tenten en de nodige communicatie apparatuur van het 101 Communicatie- en Informatiesystemen Bataljon.
  Indien nodig kan de landmacht binnen 24 uur ondersteuning leveren met communicatieapperatuur. Zo kunnen laptops en telefoons via een satellietschotel in verbinding blijven met andere diensten.
  Of de gefingeerde stroomuitval betrekking had op de regio of op het het gebouw van de veiligheidsregio kon de woordvoerster niet zeggen. De oefening staat in ieder geval los van de huldiging van de honkballers later op de middag.

  Onderwerp: Vierhonderd miljoen voor waterveiligheid in Limburg
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 13 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Rijk, provincie Limburg en de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hebben 10 november het Maasakkoord getekend. Daarmee is een omvangrijk pakket maatregelen afgesproken voor de hoogwaterbescherming in het riviergebied na 2020. De Maas moet in de toekomst een hoogwatergolf van 3275 kuub per seconde kunnen verwerken. Dergelijke golven komen eens in de 250 jaar voor. Hiervoor moeten door de waterschappen keringen worden aangelegd, verlegd of verhoogd. Dat moet in 2020 klaar zijn.
  Bij de aanleg wordt rekening gehouden met de prognose dat de Maas nog meer water (4600 kuub per seconde) moet verwerken als gevolg van klimaatverandering. De kosten van deze operatie bedragen 170 miljoen euro, waarvan de helft voor rekening van de Nederlandse waterschappen komt en de andere helft door het rijk wordt betaald. Dijkgraaf Toine Gresel van waterschap Peel en Maasvallei noemt het akkoord 'historisch': "Wanneer alle afspraken over een langere termijn worden nagekomen komt een veilig Maasdal in Limburg voor het eerst nadrukkelijk in zicht."
  Naast deze 'integrale Maasveiligheid' bevat het akkoord nog twee onderdelen. Zo gaan rijk, provincie en het consortium Grensmaas een overeenkomst sluiten voor de voortgang van het Grensmaasproject. Daarmee worden volgens voorzitter Jan Schrijen van Roer en Overmaas de laatste noodzakelijke maatregelen verzekerd om dit project naar behoren af te ronden. Naast hoogwaterbeveiliging gaat het om grindwinning en de aanleg van duizend hectare nieuwe natuur. Het rijk vergoedt het consortium 34,2 miljoen euro voor extra kosten als gevolg van onvolkomenheden in het bestaande ontwerp en aangescherpte eisen voor bijvoorbeeld kadeverhogingen. Ook kan het consortium zo nodig gebruik maken van een lening van het rijk van maximaal veertig miljoen euro. Het project moet eind 2024 klaar zijn.
  Het derde deel van het akkoord betreft de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, waar de Maas opstuwt tijdens hoogwater. Om dit te voorkomen wordt een tien kilometer lange oude Maasarm gereactiveerd, worden dijken verlegd en twee nevengeulen gegraven. Alles bij elkaar zakt het Maaspeil bij hoogwater door deze maatregelen met 35 centimeter. Tegelijkertijd wordt een nieuwe randweg om Wanssum gelegd en geïnvesteerd in de haven van Wanssum, die steeds belangrijker wordt voor containeroverslag tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland en voor recreatie en toerisme. Het project kost 210 miljoen euro, waarvan 75 miljoen door de provincie Limburg en 135 miljoen door het rijk wordt bijgedragen voor de hoogwaterveiligheid.

  Onderwerp: Meldkamer Groningen verhuist naar Drachten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 novemmber 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De meldkamer voor brandweer, politie en ambulance aan de L.J. Zielstraweg in de stad verhuist in de nacht van maandag op dinsdag naar Drachten. Met de verhuizing komt er een einde aan de regionale meldkamer in de veiligheidsregio Groningen.
  De vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de nieuwjaarsbrand in café De Hemel in Volendam maakten de hulpverleningsdiensten duidelijk dat ze met één grote alarmcentrale beter zijn toegerust op grote rampen en calamiteiten. De meldkamer in Drachten, gevestigd in een spiksplinternieuw gebouw langs de A7, is de tweede van ongeveer tien nieuwe alarmcentrales in Nederland. Bijzonder aan de Noordelijke meldkamer is dat deze drie regio's beslaat. Andere vergelijkbare meldkamers, zoals die in Oost-Nederland, beslaat maar twee regio's.
  Twee weken geleden verhuisde de meldkamer in Leeuwarden als eerste naar Drachten. Vorige week volgde Drenthe en in de nacht van maandag op dinsdag dus Groningen. De verhuizing betekent dat systeem voor systeem in Groningen ontkoppeld wordt, en in Friesland wordt overgenomen. Voor de Stadjers heeft de verhuizing geen gevolgen, alleen zullen de 112-telefoontjes voortaan niet meer in de stad, maar in Drachten worden opgenomen.

  Onderwerp: Opheffen Waterschappen desastreus voor waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - Opheffen van het waterschap is desastreus voor de waterveiligheid. Door waterschappen onder te brengen bij provincies, zal de politiek eerder geneigd zijn om geld uit te geven aan bijvoorbeeld cultuur dan aan het versterken van dijken.
  Dat zegt dijkgraaf Toine Poppelaars in een reactie op het idee van D66 in de Tweede Kamer om de waterschappen op te heffen. Kamerlid Gerard Schouw (D66) riep minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) vanochtend op om werk te maken van het verminderen van het aantal bestuurders in Nederland. Samen met PvdA, SP en PVV vindt de
  partij dat de taken van de 26 waterschappen in ons land heel goed kunnen worden ondergebracht bij de provincies. Daar zouden geen aparte bestuurders of verkiezingen voor nodig zijn. De minister antwoordt maandagmiddag.

  Onderwerp: 'Feesteje' bij Govcert ondansk sores bij gemeenten
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 15 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Govcert geeft een "feestje" van 240.000 euro terwijl gemeenten nog steeds worstelen om weer aangesloten te worden op DigiD. De PVV wil van minister Donner weten hoe dat met elkaar valt te rijmen.
  Tweede Kamerlid Andre Elissen van de PVV heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een column van onderzoeksjournalist Brenno de Winter op gemeente.nu waarin hij kritiek uit op de Rijksoverheid.
  Volgens De Winter krijgen gemeenten te weinig ondersteuning van de Rijksoverheid in de heraansluiting op DigiD. De betreffende gemeenten zijn daarvan afgesloten nadat vorige maand tijdens de actie Lektober bleek dat zij die "veilige verbinding" helemaal niet zo veilig aanboden. Er zijn nog diverse gemeenten DidiD-loos.
  De beveiligingsorganisatie van de overheid, Govcert, houdt deze week een symposium dat 240.000 euro kost. Geld dat volgens De Winter beter kan worden besteed aan het oplossen van de problemen bij de gemeenten. Daarnaast worden op dat symposium commerciële trainingen gegeven.
  De PVV wil van de minister weten hoe dat nu zit met de ondersteuning van de Rijksoverheid aan de gemeenten om de DigiD-koppelingen weer veilig werkend te krijgen. Daarnaast vraagt de partij zich af waarom Govcert ondertussen een symposium organiseert dat 240.000 euro kost. "Deelt u de opvatting van de PVV dat dit symposium eigenlijk een leuk feestje is voor 'vrienden van Govcert' en dat hiermee gemeenschapsgeld wordt verbrast waarmee Nederland veiliger gemaakt had kunnen worden?"
  Elissen vraagt tevens of het de taak is van de overheid om bedrijven die trainingen geven zo te beconcurreren en of er niet sprake is van oneerlijke concurrentie. "Hoe beoordeelt u deze vorm van ondernemertje spelen vanuit het perspectief van de Wet Markt en Overheid?"
  De partij grijpt de gelegenheid aan om ook eens te vragen naar de relatie van de Nederlandse overheid met het forensisch IT-bedrijf Fox IT. "Heeft Fox IT in uw beleving meer belang bij een zwakke en afhankelijke overheid of meer belang bij een sterke, onafhankelijke overheid die niet per se de hulp nodig heeft van externe adviesbureaus?"
  Het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaronder Govcert valt, stelt dat het congres "noodzakelijk is om incidenten als dit met DigiD in de toekomst te voorkomen" en dat het niet zo is dat "de boel bij Govcert" tijdens het symposium "twee dagen stil ligt". Woordvoerder Jean Fransman zegt dat Govert "voor een deel ondersteuning geeft aan de gemeenten die worstelen met DigiD, "naast andere organisaties". Verder wil hij geen commentaar geven, omdat er inmiddels kamervragen zijn gesteld.
  Steun voor de migratie komt in ieder geval niet bij DigiD-beheerder Logius vandaan. Die organisatie legde de verantwoordelijkheid begin deze maand geheel bij de gemeenten zelf. Gemeenten kunnen wel aankloppen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) mochten er moeilijkheden zijn. Maar ook de VNG stelde dat de gemeenten de migratie in principe zelf af kunnen.

  Onderwerp: Doorwerking in functionele ketens
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Afgelopen vrijdag was het NGB aanwezig bij een lunch van de burgemeesterskring in Groningen. Daar kwamen onder meer de collegiale verhoudingen tussen de voorzitter van de regio en de overige burgemeesters aan bod.
  Deze relatie speelt niet alleen in het kader van de Wet veiligheidsregio's een rol, waarin artikel 39 Wvr bepaalt dat de voorzitter van een regio in de bevoegdheden van de 'lokale' burgemeester treedt (zie het dossier bevoegdheden over de Wet veiligheidsregio's).
  Ook op tal van andere plaatsen komt de voorzitter van de Veiligheidsregio als entiteit terug. Zo spreekt de Havenbeveiligingswet in artikel 12 lid 3 over een taak voor de voorzitter, indien een veiligheidssituatie in een haven samenvalt met een situatie zoals beschreven in art 39 Wvr (ofwel: als een havencalamiteit volgens de Havenbeveiligingswet samenvalt met een GRIP4-situatie):
  Een autoriteit voor havenveiligheid, dan wel wanneer een wijziging van het veiligheidsniveau en een situatie als bedoeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's samenvallen, de voorzitter van de veiligheidsregio, kan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, een gedeelte van de desbetreffende haven of het desbetreffende havengerelateerde gebied aanwijzen, waar de bij het desbetreffende veiligheidsniveau behorende veiligheidsmaatregelen niet hoeven te worden toegepast (art 12 lid 3 Havenbeveiligingswet).
  In de Wet publieke gezondheid zijn de bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio zelfs losgekoppeld van de algemene kolom. In een situatie waarin géén sprake is van GRIP4 maar wèl sprake is van een A-ziekte, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio toch specifieke bevoegdheden:
  De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, of een directe dreiging daarvan (art 6 lid 3 Wet publieke gezondheid).
  Het zijn twee voorbeelden van wetten waarin de voorzitter van een veiligheidsregio ook doorwerking heeft in de functionele kolommen. Vergelijkbare doorwerking bestaat ook in de Kernenergiewet, het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de Wet op de strandvonderij en de Wet milieubeheer.

  Onderwerp: Van Riel interim commandant Brandweer den Helder
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Den Helder - Bas van Riel begint halverwege december 2011 op interim-basis als commandant van de brandweer. De huidige commandant, Gino Tibboel, begint op 1 januari in zijn nieuwe functie als gevangenisdirecteur in Amsterdam.
  Bas van Riel heeft ruim 35 jaar brandweerervaring. Tot 2002 was hij commandant in Almere en regionaal commandant van Flevoland. Daarna werkte hij als interimmanager en adviseur bij brandweerkorpsen en veiligheidsregio's verspreid over heel Nederland.
  Noord-Holland Noord is voor hem geen onbekend gebied. Van Riel was als programmamanager intensief betrokken bij de fusie van de drie regionale brandweercorpsen en stond daarmee aan de wieg van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In 2009 en 2010 was hij interim commandant van de Alkmaarse brandweer.

  Onderwerp: Onvrede bij voetbalclub over 112-meldkamer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HOOFDDORP - Er waren verbaasde reacties bij SV Hoofddorp, toen er vorige week zondag geen ambulance naar het complex van de voetbalclub werd gestuurd nadat een speler van DIO 5 op de grond lag met een ernstige beenblessure. De meldkamer liet weten dat er geen ambulances beschikbaar waren om de speler naar het ziekenhuis te vervoeren. Later bleek dat de speler een gebroken enkel had opgelopen nadat hij bij een ongelukkige beweging verkeerd terecht kwam.
  Volgens Kim Geelhoed, persvoorlichter van Veiligheidsregio Kennemerland, heeft de meldkamer volgens de procedure gehandeld: 'Er wordt een ambulance gestuurd als het overduidelijk gaat om een breuk. Als dat, zoals hier, niet het geval is geniet eigen vervoer de voorkeur. Er is een beperkt aantal ambulances beschikbaar en er moeten ambulances vrij blijven voor levensgevaarlijke situaties.'
  SV Hoofddorp was ook niet te spreken over de geleverde hulp tijdens de melding. Bestuurslid Ton Hofstra: 'Het is niet te begrijpen, dat er door de meldkamer niet eens specifieke telefonische medische hulp is geboden en dat niet naar andere noodoplossingen is gezocht. Het door omstanders zelf op de brancard leggen en zelf vervoeren van de gewonde speler had tot ernstigere kwetsuren kunnen leiden, omdat niemand wist wat de speler precies aan zijn been had opgelopen.'
  Geelhoed: 'Daar kan ik pas over oordelen als ik de audio-opname van de melding heb gehoord. Die is ook voor mij pas na te luisteren als het slachtoffer daar zelf naar vraagt. Daar mag en kan ik om privacyredenen dus niets over zeggen.'
  Hofstra suggereert in een persbericht ook dat agressie jegens ambulancemedewerkers een oorzaak zou kunnen zijn voor de terughoudendheid bij de 112-meldkamer. Geelhoed: 'Dat is voor ons geen reden om de ambulance niet te sturen. Eventueel zouden we dan politie meesturen.'

  Onderwerp: Extra inzet instanties in overlastwijken Maastricht wordt gewaardeerd
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Ruim twee maanden geleden is de gemeente Maastricht gestart met een intensievere aanpak van de buurtoverlast in de wijken Limmel, Nazareth en Wittevrouwenveld. Een overzicht van de resultaten tot nu toe.
  De gemeente treedt samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), het Veiligheidshuis, Trajekt en de woningcorporaties hard op tegen de overlast in Maastricht Noordoost. Meer blauw op straat, 'Lik op stuk'-beleid, camera's, gebiedsverboden, het tuinenproject en tegengaan van illegale bewoning maken deel uit van deze aanpak.
  De politie heeft in samenwerking met Team Handhaven van de gemeente capaciteit vrij gemaakt om meer en intensiever te kunnen surveilleren in de wijk en gerichte controles te houden. Zo hebben er de afgelopen periode een 20-tal controles plaatsgevonden, zoals diverse snelheidscontroles, algemene verkeerscontroles en een actie preventief fouilleren. Het resultaat hiervan is dat er een groot aantal bekeuringen is uitgeschreven.
  Er werden 4 brom- of snorfietsen in beslag genomen waarvan er 1 werd vernietigd en de overige retour zijn gegaan naar de rechtmatige eigenaar. Uit verkeerscontroles bleek dat ongeveer 1 op de 4 bestuurders van een brom-/snorfiets rijdt zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Ook hiervoor zijn bekeuringen uitgeschreven.
  Er zijn verdovende middelen, wapens en gestolen goederen in beslag genomen en er hebben 8 belangrijke aanhoudingen plaats gevonden. Met het OM zijn afspraken gemaakt de verdachte personen zo snel mogelijk voor de rechter te krijgen. De personen en of gezinnen die overlast veroorzaakten zijn door de politie en Team Handhaven indringend aangesproken. Tenslotte heeft de burgemeester vanuit zijn specifieke bevoegdheden in dit gebied 2 woningen tijdelijk gesloten vanwege de aanwezigheid van harddrugs in de woning en eigenaren van 2 woningen hebben een waarschuwing gekregen voor het aantreffen van hennep in hun woning.
  De woningcorporaties hebben 15 huurders ook aangesproken op hun overlastgevend gedrag. Zij bekijken nu samen met hun advocaat of zij juridische stappen kunnen/moeten nemen tegen deze huurders. Ook is er gecheckt op mogelijk illegale bewoning. Vier adressen worden naar aanleiding hiervan nader gecontroleerd. Daarnaast blijven de instanties, zoals bijvoorbeeld de Veilige Buurten Teams, Trajekt en het Veiligheidshuis, hun werk doen en zoeken zij contact met de bewoners. Uit deze contacten blijkt dat de bewoners zich positief uiten over de aanpak in hun buurt en lijken de bewoners eerder bereid te zijn overlast te melden.
  Aandachtspunt blijft verder de overlast die de aanleg van de ondertunneling van de A2 voor de wijken in Maastricht Noord Oost met zich meebrengt. De gemeente voert hierover regelmatig gesprekken met het projectmanagementbureau A2. Voor bewoners is een speciaal meldpunt ingericht, de Servicelijn Maastricht Oost. Het is nog te vroeg om te concluderen dat de overlast blijvend is teruggedrongen. Wel is gebleken dat de extra inzet van alle instanties en in het bijzonder die van de politie en Team Handhaven wordt gewaardeerd.

  Onderwerp: Tilburg trakteert publiek op innovaties uit de regio
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TILBURG - Op 30 november vindt in het Deprez-gebouw in Tilburg het tweede Social Innovation Event plaats. Tijdens deze middag presenteren ruim 25 bedrijven en instellingen uit de regio hun innovaties aan het publiek. Deelnemers zijn onder meer FUJIFILM, Incubate, BouwteamPlus en Avans Hogeschool.
  Social innovation is een aanpak waarbij bedrijven, overheden en organisaties nieuwe vormen van samenwerking zoeken om producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat samenwerking met onverwachte partners veel creativiteit losmaakt en leidt tot onorthodoxe vernieuwingen.
  Het Social Innovation Event trakteert bezoekers in korte tijd op diverse voorbeelden van samenwerking en maatschappelijke en economische vernieuwing in de regio Midden-Brabant. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwe mogelijkheden in arbeidsbemiddeling, slimme zorg, verbetering van sociale veiligheid of duurzaam produceren. Midden-Brabant is van oudsher sterk in social innovation, zeker waar het gaat om logistiek, onderwijs, cultuur en de service-industrie.
  Het Social Innovation Event is bedoeld voor mensen, bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar inspiratie, nieuwe ideeën en verbreding van hun netwerk. Tijdens het event ontmoeten zij elkaar in een afwisselend programma met presentaties, publieksgesprekken en discussies. Deelnemers zijn onder meer FUJIFILM, Avans Hogescholen, Incubate, BouwteamPlus, CAST en het Veiligheidshuis. De presentatie van de middag is in handen van Karin Bruers.
  Tijdens het evenement wordt de Social Innovation Award uitgereikt, een prijs voor de meest belovende aanpak op het terrein van social innovation. De winnaar krijgt een jaar lang advies en ondersteuning bij het uitwerken van zijn idee of plan.
  Het Social Innovation Event vindt plaats tijdens het Open Innovatie Festival. Dit is een landelijk netwerkinitiatief waarbij overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers de handen ineen slaan om innovatie te bevorderen. Initiatiefnemers van het Tilburgse Social Innovation Event zijn Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg en het Tilburg Social Innovation Lab.

  Onderwerp: Gemeenten en Waterschap werken samen bij dreiging hoogwater Lek
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  SCHOONHOVEN - De gemeenten Lopik, Schoonhoven en IJsselstein hebben met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden afgesproken bij een dreigende situatie van hoog water in de rivier de Lek gezamenlijk op te treden. Bij een dreiging van hoog water kan de dijkgraaf maatregelen afkondigen ter bescherming van de Lekdijk, zoals een parkeerverbod of een verbod voor vrachtverkeer. Om te voorkomen dat elke gemeente afzonderlijk met deze opdrachten aan de gang gaat en om te zorgen voor samenhang in de aanpak, is in overleg een gezamenlijk draaiboek ontwikkeld.
  Ook de Veiligheidsregio Utrecht is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit draaiboek. De gemeenten die langs de Lekdijk liggen, voeren de verkeersmaatregelen uit en trekken gezamenlijk op met het waterschap in de communicatie met aanwonenden van de Lekdijk.
  Maandag ondertekenden de burgemeesters mevrouw R.G. Westerlaken-Loos van Lopik, P.C. van den Brink van IJsselstein, loco burgemeester P.P. Matheij van Schoonhoven en dijkgraaf P.J.M. Poelmann het draaiboek.

  Onderwerp: Aansluiting van netwerken. Een onderzoek naar de rol van de ketenmanager van het Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 17 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Intersectorale samenwerking staat in de jeugdsector hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Zo was 'één plan, één gezin, één plan' een van de speerpunten onder het voormalige programmaministerie van Jeugd en Gezin. Met name voor jongeren en gezinnen die te maken hebben met multiproblematiek geldt dat er vele organisaties betrokken kunnen zijn. Om de samenhang te bevorderen zijn er daarom netwerken opgericht, waarin verschillende organisaties met elkaar samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn het Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), de Zorg- en Adviesteams (ZAT) en het Veiligheidshuis. Door de oprichting van deze netwerken ontstaat echter de situatie dat niet alleen de organisaties, maar ook de netwerken op elkaar afgestemd dienen te worden. In dit onderzoek wordt de aansluiting van netwerken onderzocht. De focus ligt daarbij op de mogelijkheden die de ketenmanager van het Veiligheidshuis heeft om aansluiting te organiseren bij het CJG en het ZAT. Deze verbinding is essentieel, zowel voor de doelgroep als voor de netwerken zelf, maar ontstaat niet spontaan. Hierin is een rol voor de ketenmanager weggelegd, waarvoor hij of zij zowel een diplomatieke, een beleidsmatige als een organisatorische taak te vervullen heeft. Indien de aansluiting naar tevredenheid van de buitenstaanders georganiseerd wordt, kan dit het bestaansrecht van het Veiligheidshuis vergroten. Ze heeft zich dan gepositioneerd ten opzichte van andere netwerken. De onderzochte Veiligheidshuizen blijken de aansluiting op verschillende wijzen te organiseren en de ketenmanagers zetten in dit proces hun leiderschapstaken op verschillende manieren in. Met het overnemen van 'best practices' uit andere Veiligheidshuizen dient dan ook voorzichtig te worden omgegaan. Wat het beste werkt, is voor een groot gedeelte afhankelijk van de context. Daarin is bijvoorbeeld van belang op welke manier de netwerken zijn ingericht en welke insteek zij hanteren om jeugdproblematiek aan te pakken.

  Onderwerp: Texelse ambtenaar 'Wabo'er van het jaar 2011
  Thema: wabo
  Datum: 17 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TEXEL - Marije van Overmeeren, ambtenaar bij de gemeente Texel, is donderdag 17 november uitgeroepen tot Wabo'er van het jaar 2011. Van Overmeeren is klantadviseur bij de afdeling Vergunningen.
  De manier waarop zij de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) bekendheid geeft, is uniek, vindt de landelijke Wabo organisatie. De gemeente Texel loopt voorop in de uitvoering van de Wabo en het digitaal afhandelen van vergunningen en toezicht. De inspanningen, ideeën en resultaten van Marije van Overmeeren hebben zowel op Texel als landelijk een bijdrage geleverd aan de Wabo .
  Vorig jaar ontwierp Van Overmeeren de Waboladder, een uniek spel waarmee spelenderwijs de spelregels van de Wabo zijn te leren. Het spel is door het landelijk adviesbureau NCOD overgenomen en in een oplage van duizend stuks verspreidt.
  Inmiddels wordt Marije regelmatig gevraagd door andere overheidsorganisaties en architecten om voorlichting over deze nieuwe manier van werken te geven.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.