Week: 44 van 30 oktober tot en met 5 november 2011


Nieuws van Internet:
 • Wat betekent het veiligheidhuis voor de Top 600?
 • Brandweerlieden nacht in de kazerne door storing
 • Veiligheidsregio wil opheldering over KPN storing
 • Simpeler regels helpen gebiedsontwikkeling weinig
 • Veel tijdwinst voor politie bij inbeslagname vuurwerk
 • Oefening brandweer en leger in Apeldoorn
 • BKV eist opheldering Brandweer Petten
 • IOOV: onderzoek voertuigbezetting kan beter
 • Burgemeester Zundert: Fort Oranje niet brandveilig
 • Gemeenteraad kritisch over Veiligheidsregio Utrecht
 • Onderzoek inzet brandweer naar brand Oldeneelweg
 • CDA Moerdijk: 'Ansluiten bij Burgernet'
 • Brandweer Utrecht moet miljoenen bespraren
 • Gezamenlijke huisvesting voor brandweer en ambulancedienst in Lansingerland
 • Gemeenten op Voorne-Putten willen nog meer samenwerken
 • Versterking kust inspriratie voor gastcollege Heerhugowaard
 • Borssele kan veiliger: GreonLinks en Greenpeace willen sluiting
 • Rotterdam pakt kindermishandeling en huiselijk geweld nog strenger aan
 • Armeens bezoek in Veiligheidshuis Gouda
 • Rutte: 'Nieuw Deltaplan uniek in de wereld'
 • Veiligheidsconferentie in Haren Toekomstproof
 • Aanpak huiselijk geweld onder druk
 • Brandweerposten in Utrecht mogelijk samengevoegd


 • Onderwerp: Wat betekent het veiligheidhuis voor de Top 600?
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op 10 oktober is het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland officieel geopend. Behalve op jeugd en veelplegers zal het Veiligheidshuis zich met name richten op de Top600. Dit betekent een belangrijke versterking voor de Top600 aanpak. Veiligheidshuismanager Ronald van Doorn: "Het Veiligheidshuis is de vanzelfsprekende plek om de Top600 aanpak uit te voeren."
  In het Veiligheidshuis werken verschillende partijen samen waaronder de gemeente, politie, het openbaar ministerie, de reclasseringsorganisaties, instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, de stadsdelen en regiogemeenten. Dat alle partners elkaar onder één dak kunnen treffen, is een groot voordeel. De organisaties kunnen nu gezamenlijk een op maat gemaakte combinatie straf/zorg opstellen om te voorkomen dat een dader in zijn criminele activiteiten vervalt. In het Veiligheidshuis worden bovendien de dossiers van alle leden van de Top600 bijgehouden.
  Het Veiligheidshuis is voortgekomen uit de Ketenunits, een samenwerkingsverband tussen de ketenpartners waar jeugd en veelplegers op verschillende locaties gezamenlijk werden aangepakt. Er zijn twee locaties in Amsterdam, een vestiging aan de Baarsjesweg en een aan de Wibautstraat.

  Onderwerp: Brandweerlieden nacht in de kazerne door storing
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Door een technische storing hebben het communicatienetwerk C2000 en het alarmeringsnetwerk P2000 in Zeeland in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen kwart over één en half zes niet gewerkt. "Gelukkig werkte de bewaking van het systeem wel", zei brandweerofficier Aart van Oosten van de veiligheidsregio. Want daardoor kon de meldkamer snel de officieren van dienst van de brandweer alarmeren.
  Als het alarmeringssysteem niet werkt, kunnen de vrijwillige brandweermannen en het ambulancepersoneel, die met een pieper op zak lopen, niet opgeroepen worden. Bij een ongeluk of brand zouden de hulpdiensten niet compleet zijn.
  De Veiligheidsregio Zeeland besloot vervolgens om de vrijwillige brandweermannen op te bellen - zo'n 140 in totaal - om hun te vragen naar de kazernes te gaan.
  De 140 brandweermannen hebben de nacht wakend doorgebracht in hun kazernes. "Gelukkig hoefde geen enkel brandweerkorps in actie te komen", "Maar je moet voorbereid zijn op een calamiteit", legde Van Oosten uit.
  De brandweerman morde wel. "Natuurlijk", zei Van Oosten. "Als je wordt opgeroepen in de nacht om in actie te komen, dan doe je dat met overgave. Maar je wordt er niet vrolijk van als je in de kazerne moet wachten op een mogelijke calamiteit."
  De storing deed zich alleen in Zeeland voor. "Er wordt onderzocht wat er mis is gegaan bij KPN. Dat willen we wel weten." De storing had geen gevolgen voor 112-meldingen.

  Onderwerp: Veiligheidsregio wil opheldering over KPN storing
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OOST-SOUBURG - Veiligheidsregio Zeeland wil opheldering van het ministerie voor Veiligheid en Justitie over de storing van het P2000-systeem in de nacht van vrijdag op zaterdag.
  In het weekend was er al telefonisch contact tussen KPN en de veiligheidsregio om te achterhalen waarom de meldkamer en hulpdiensten enkele uren onbereikbaar waren, maar dat bedrijf verwees door naar het ministerie als eindverantwoordelijke. Het netwerkbeheer van P2000 en C2000 blijkt te zijn ondergebracht in een aparte beheergroep: de Unit Meldkamer Systemen van de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland, kortweg UMS-VTSPN.

  Onderwerp: Simpeler regels helpen gebiedsontwikkeling weinig
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 31 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Regelgeving versimpelen zal maar weinig helpen om meer vaart te krijgen achter gebiedsontwikkelingen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een 28 oktober gepubliceerde studie. Het kabinet wil de vele en complexe bouwregels stroomlijnen en simpeler maken om processen te versnellen.
  Maar de tijdsduur van formele trajecten als bestemmingsplan- of juridische procedures is volgens het PBL meestal veel korter dan de voorbereidingstijd van de gebiedsontwikkeling.
  'In de voorbereidingsfase zoeken initiatiefnemers lang naar een optimale balans tussen ontwerp, programma, grondexploitatie en draagvlak, binnen de juridische randvoorwaarden die het omgevingsrecht stelt. Daarbij moeten dan vrijwel altijd de consequenties worden onderzocht voor cultuurhistorie, bodem, flora en fauna, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid', aldus het PBL.
  'Meer samenhang en eenduidigheid aanbrengen in het omgevingsrecht en een reductie van het aantal en de duur van procedures zal het proces van gebiedsontwikkeling enigszins versnellen. Maar ook binnen het huidige stelsel valt vaak tijdswinst te boeken bij planprocessen. Bijvoorbeeld om de flexibiliteit van plannen te vergroten of om meer kleinschalige en geleidelijke stedelijke ontwikkelingen te kiezen.' Verder moeten overheden soepeler omspringen met zaken als geluidshinder.

  Onderwerp: Veel tijdwinst voor politie bij inbeslagname vuurwerk
  Thema: veiligheid
  Datum: 31 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De afhandeling van in beslag genomen vuurwerk door de politie wordt sneller, makkelijker en veiliger. De politie is voortaan veel minder uren kwijt met administratieve handelingen wanneer een partij illegaal vuurwerk wordt aangetroffen. Zo blijft er meer tijd over voor de opsporing van gevaarlijk illegaal vuurwerk.
  Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag bekend gemaakt tijdens een bezoek aan politiebureau Overbosch in Den Haag, waar hij het advies 'Armslag voor de politieprofessional' van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) overhandigd kreeg
  De politie hoeft voortaan niet meer elk stuk vuurwerk apart te beschrijven en te tellen. Bij licht vuurwerk kan worden volstaan met het wegen van een partij. Tot nu toe moesten agenten elk bommetje, vuurpijl of zevenklapper van een partij in beslag genomen vuurwerk apart tellen en minutieus registreren.
  Verder kan in overleg met het Openbaar Ministerie alleen een selectie van het aangetroffen vuurwerk worden onderzocht. Dit levert grote tijdswinst op bij het opstellen van het proces-verbaal. Ook het proces-verbaal zelf wordt sterk vereenvoudigd. De zwaarste soorten vuurwerk, zoals lawinepijlen en mortierbommen, worden voortaan onderzocht door een centraal onderzoeksteam en niet meer door de korpsen zelf. Dat levert niet alleen tijdwinst op, maar is bovendien ook veel veiliger.
  Het advies is opgesteld in het kader van het actieprogramma 'Minder regels, meer op straat' van minister Opstelten waarmee de administratieve lasten bij de politie nog deze kabinetsperiode met 25 procent worden verminderd. Volgens Actal is het verminderen van de regeldruk bij de politie noodzakelijk voor een effectief en efficiënt werkende politieorganisatie. Actal adviseert onder andere de evaluatie van de Wet politiegegevens te vervroegen en daarbij te kijken naar de regeldruk voor politiemensen. Ook zou de hoeveelheid informatie die de politie moet aanleveren aan verschillende partijen, zoals het openbaar ministerie, moeten worden beperkt. Verder geeft Actal aan dat er naast het verminderen van bestaande regels ook goed moet worden gelet op administratieve lasten als gevolg van nieuwe regels. Daarbij moet ook vroegtijdig gekeken worden naar nieuwe Europese regelgeving. Het advies van Actal is te vinden op www.actal.nl.
  In een eerste reactie gaf minister Opstelten aan dat hij het advies zal gebruiken om de administratieve lasten voor de politie verder terug te dringen. Het advies om de Wet politiegegevens eerder te evalueren neemt de minister in elk geval over. Daarbij zal worden onderzocht of processen-verbaal onder de Wet politiegegevens kunnen komen te vallen. Een proces-verbaal is dan niet meer opvraagbaar via de Wet openbaarheid bestuur. Dat bespaart de politie veel tijd omdat opgevraagde processen-verbaal handmatig moeten worden gecontroleerd. Verder neemt de minister het advies over dat nieuwe taken voor de politie scherp te controleren op extra lastendruk. Nog dit jaar wordt hiervoor een uitvoeringstoest ontwikkeld.

  Onderwerp: Oefening brandweer en leger in Apeldoorn
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  APELDOORN - Brandweerkorpsen van Uddel, Elspeet, Hoog Soeren, Ugchelen en Vaassen oefenen op zaterdag 5 november samen met het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) van de Koninklijke Luchtmacht. De oefening heeft tot doel de samenwerking tussen de verschillende brand-weerkorpsen en de Koninklijke Luchtmacht op peil te houden en daar waar nodig te intensiveren. In het scenario van de oefening komen verschillende noodsituaties voor, zoals een kleine brand in de omgeving van een opslagloods die overgaat in een grotere natuurbrand. De oefening speelt zich af op de luchtmachtbasis.
  Naast de brand-weerkorpsen uit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en het AOCS NM neemt ook de Koninklijke Marechaussee deel aan de oefening. In totaal zijn ongeveer 85 personen betrokken bij de oefening.

  Onderwerp: BKV eist opheldering Brandweer Petten
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 01 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  PETTEN - Is het een centenkwestie dat de bedrijfsbrandweer van NRG in en rondom Petten per 1 januari 2012 stopt met uitrukken buiten de poort? En is in het kustdorp geen samenwerkingsverband tussen NRG en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord mogelijk, zoals met de marinebrandweer in Den Helder? Die vragen heeft de Burger Kies Vereniging (BKV) gesteld aan burgemeester en wethouders van de gemeente Zijpe. In Petten is ophef ontstaan omdat inwoners vrezen voor hun brandveiligheid.

  Onderwerp: IOOV: onderzoek voertuigbezetting kan beter
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het tussenrapport van de Inspectie OOV over het project Variabele Voertuigbezetting is uit. Het beeld dat de VBV en de vakorganisaties van de pilots en experimenten hadden, wordt helaas bevestigd. Tijd om het project gezamenlijk te hersporen.
  De VBV en de vakorganisaties hebben met gemengde gevoelens kennisgenomen van het tussenoordeel van de landelijke Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) over het onderzoek naar de experimenten met afwijkende bezettingen op brandweervoertuigen.
  Naast de al eerder geuite bedenkingen op deze experimenten, waren de aanhoudende stroom klachten over gevaarlijke situaties vanuit de betrokken korpsen, voldoende reden voor de vakorganisaties om een aantal keren bij de Minister van Veiligheid en Justitie en de Tweede Kamer aan de bel te trekken. Op verzoek van de Kamerfracties gaf de minister daarop in mei jongstleden de Inspectie OOV opdracht onderzoek te doen naar de uitvoering van het project 'Variabele Voertuigbezetting'.
  De conclusies van de Inspectie OOV zijn een bevestiging van onze grote zorgen over de uitvoering van de verschillende 'pilots' en experimenten. In veel korpsen worden experimenten uitgevoerd die niet voldoen aan de in de wet gestelde voorwaarden. Het rapport maakt ook duidelijk dat de 'pilots' en experimenten onder verantwoordelijkheid van het lokale, en in sommige gevallen het regionale, bestuur vallen. Naast het daaruit voortvloeiend gebrek aan draagvlak, is bij veel pilots de veiligheid van burgers en brandweerlieden in het geding.
  De VBV en de vakorganisaties kunnen zich daarom vinden in de conclusies van de Inspectie OOV. Alhoewel deze conclusies stevig zijn, laten de aanbevelingen voldoende ruimte over om bij te sturen. Inmiddels is een belangrijke aanbeveling omgezet in daden en hebben de VBV en de Vakorganisaties een uitnodiging ontvangen voor een belangrijke rol in het lopende project.
  Wanneer de pilots en experimenten niet voldoen aan de voorwaarden om af te wijken van de standaardbezetting van 6 personen, overtreden de respectievelijke colleges van burgemeester en wethouders en de algemene besturen de wet. De VBV en de Vakorganisaties zullen de minister vragen hier tegen op te treden in het belang van de veiligheid van de burgers en de optredende brandweerlieden.
  Daarbij is in deze tijd van financiële tekorten een extra aandachtspunt dat gemeenten en veiligheidsregio's de pilots en experimenten vooral gebruiken als mogelijke en structurele bezuinigingspost en daarbij de voorwaarden in het uitzonderingsartikel van de wet uit het oog hebben verloren. De VBV en de vakorganisaties zijn van mening dat deze moeten worden teruggedraaid.
  Tot slot zijn de VBV en de vakorganisaties blij dat er door de minister een voorzet gegeven wordt voor een nader wetenschappelijk onderzoek op variabele voertuigbezettingen. Wij zien dat als een opstap naar een veel breder onderzoek naar mogelijke vernieuwingen van de brandweerzorg waarin alle initiatieven rondom voertuigbezettingen, bouwregelgeving en uitrukdoctrines een plaats kunnen krijgen en samenhangend bekeken worden.

  Onderwerp: Burgemeester Zundert: Fort Oranje niet brandveilig
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 01 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZUNDERT - Uit een nieuw, recent onderzoek van de brandweer op 19 oktober jl. op Fort Oranje in Rijsbergen is 'onomstotelijk' vast komen te staan dat de camping niet brandveilig is. Dit zegt de Zundertse burgemeester Leny Poppe-de Looff nav een nieuw adviesrapport van de brandweer dat gisteren werd gepresenteerd. Er is geen sprake van een levensbedreigende situatie, maar op tal van punten scoort de camping onder de maat en dat leidt tot een groot risico voor bewoners en gebruikers, aldus het rapport. Tekortkomingen zijn o.a. te weinig brandkranen, onvoldoende bluscapaciteit, de wegen zijn te smal en de caravans staan te dicht op elkaar.
  Ook uit een contra-expertise van het onafhankelijk onderzoeksbureau Falck AVD uit Best blijkt dat de brandveiligheid op de camping niet in orde is.
  Voor Poppe-de Looff zijn de bevindingen ' een bevestiging van wat we al wisten', zegt ze. "Het bewijst dat wij als gemeente op de goede weg zitten."
  In het adviesrapport staan verder de maatregelen die eigenaar Cees Engel van Fort Oranje moet treffen om een vergunning voor zijn camping te krijgen.
  Engel krijgt nu tot 8 november de tijd om zijn plan van aanpak aan te passen.
  Vanaf half december gaat de gemeente controleren hoever hij dan is met de uitvoering van het plan van aanpak. Poppe waarschuwt dat dat ze vaak en intensief zal controleren.
  Van de rechtbank heeft Engel tot 15 januari de tijd om de boel op orde te brengen. Doet hij dat niet, dan gaat de gemeente verder met de sluitingsprocedure, aldus Poppe.
  De sluiting werd tot 15 januari opgeschort vanwege een uitspraak van de Bredase rechtbank op 5 oktober jl.
  De rechter had toen vooral zware kritiek op de werkwijze van de brandweer. Die had de campingeigenaar te weinig duidelijkheid gegeven over de eisen van brandveiligheid, aldus de rechter. Zij nam het het korps kwalijk dat het niet op de hoogte was van de actuele situatie op Fort Oranje. En daarom niet kon beoordelen of de toestand inderdaad zo gevaarlijk was dat het park meteen dicht moest.
  Diemer Kransen, commandant van de brandweer Midden-en Westbrabant, heeft begrip voor de uitspraak van de rechter. Hij geeft toe dat het ''verstandiger en zorgvuldiger '' was geweest om de actuele situatie op Fort Oranje te onderzoeken en te verifi?ren. Het laatste onderzoek van de brandweer was in juni 2009.
  De brandweer ontkent echter haar werk niet goed te hebben gedaan en twijfelt nog steeds aan de bereidheid van Engel om aan de eisen van brandveiligheid te voldoen.
  Die zegt in een eerste reactie: "Ik heb het rapport alleen nog maar doorgebladerd, maar het is volgens mij een negatief verhaal. Het is nog maar de vraag of ik het plan van aanpak ga aanpassen.
  Ik zal eerst eens overleggen met mijn jurist." Hij twijfelt of de criteria in het rapport wel terecht zijn.

  Onderwerp: Gemeenteraad kritisch over Veiligheidsregio Utrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  OUDEWATER - De gemeenteraad blijft grote moeite houden met de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hij vindt dat er veel kosten voor rekening van Oudewater blijven. De gemeenteraad kraakte dan ook kritische noten over de jaarrekening 2010. Bijvoorbeeld over de inhuur van veel extern personeel. Daarnaast spraken CDA, VVD/D66 en CU/SGP hun afkeuring uit over een openingsfeest voor het personeel van de VRU. Dit kostte 100.000 euro. De gemeenteraad onthield zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2010, omdat de accountantsverklaring ontbreekt. Dit was ook het voorstel van het college. Verder sprak de gemeenteraad zijn goedkeuring uit over de kritische reactie die het college heeft opgesteld ten aanzien van het ontwerpbeleidsplan 2012-2015.

  Onderwerp: Onderzoek inzet brandweer naar brand Oldeneelweg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZWOLLE - De Veiligheidsregio IJsselland gaat kijken of de alarmcentrale wel juist gehandeld heeft bij de inzet van brandweerpersoneel tijdens de brand in de Oldeneelweg zondagmorgen.Op het internet en de verschillende sociale media verschenen vrijwel direct na de brand, reacties van mensen die hun bedenkingen hadden bij het handelen van de brandweer. Naar verluidt zouden de korpsen van Hattem en Hattemerbroek eerder ter plaatse zijn geweest dan het Zwolse team. De Veiligheidsregio zoekt nu uit of de meldkamer in Apeldoorn op een effectieve en juiste manier heeft gecommuniceerd met de verschillende brandweerkorpsen.Op korte termijn wordt er een verhelderende uitslag van het onderzoek verwacht. Bij de brand aan de Oldeneelweg ging een complete woonboerderij in vlammen op.
  Ook de politie heeft de zaak hoog zitten, want er zijn vermoedens dat het vuur is aangestoken.

  Onderwerp: CDA Moerdijk: 'Ansluiten bij Burgernet'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZEVENBERGEN - Het CDA wil dat de gemeente Moerdijk zich aansluit bij Burgernet. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders vraagt raadslid Leo Smid zich af wanneer dat gaat gebeuren.
  Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Er wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een tasjesroof, start de centralist bij de meldkamer een burgernetactie op. Dat gebeurt op basis van een goed signalement.
  Deelnemers krijgen een ingesproken bericht of een sms op de mobiele telefoon om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.
  Het heeft veel weg van sms-alert, dat al actief is in de gemeente Moerdijk. Maar Burgernet gaat verder. Die sturen ook spraakberichten en e-mailberichten. "Bovendien kun je ook denken aan het gebruik van Twitter en Facebook", zegt Smid. "Burgers kunnen heel snel berichten verspreiden en zo helpen bij de opsporing van een verdachte."
  In veel gemeenten is sms-alert al opgegaan in Burgernet. Maar Brabant is wat dat betreft een witte vlek op de kaart. Nog geen enkele Brabantse gemeente heeft zich aangesloten bij Burgernet dat in 2008 en 2009 op proef heeft gedraaid in enkele gemeenten. Inmiddels heeft het systeem een definitieve status gekregen.
  Het idee achter Burgernet is mensen nog meer bewust te maken op wat er in hun omgeving gebeurt. De gemeente en politie zijn dagelijks bezig met de veiligheid op straat. Burgers kunnen zelf ook veel doen, alleen al door ogen en oren goed open te houden.
  "Diverse veiligheidsregio's zijn ook al aangesloten bij Burgernet. Eigenlijk zou de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dat ook moeten doen. Maar in afwachting daarvan zou de gemeente zich zelf al kunnen aanmelden", meent Smid. "Het is geen kostbare operatie en bevordert de leefbaarheid."

  Onderwerp: Brandweer Utrecht moet miljoenen bespraren
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  UTRECHT - De Veiligheidsregio Utrecht moet in de komende jaren 1 miljoen euro bezuinigen. Ruim de helft van dat bedrag (674.000 euro) moet in 2012 worden opgebracht. De bezuinigingen treffen alleen de brandweer van het district Utrecht.
  Dat staat in een brief die burgemeester Aleid Wolfsen dinsdag heeft verstuurd aan de gemeenteraad. Wolfsen wil niet snijden in de brandweervrijwilligers, zoals werd gevreesd.
  Wolfsen wil via natuurlijk verloop in 5 of 6 jaar tijd het duikteam van de brandweer opheffen. Dat levert 19 fte op. De brandweer zal in 2012 maar eenmaal de brandveiligheid in studentenpanden gaan controleren en er is eveneens eenmalig meer geld voor brandweerlieden die met functioneel leeftijdsontslag willen.
  Brandweermensen moeten fit zijn, maar toch moeten sportactiviteiten komend jaar 60.000 euro minder kosten. Er is voor de sportzalen in de brandweerkazernes een contact- en balsportverbod ingesteld, omdat die sporten te veel blessures en daaruit voortkomend ziekteverzuim veroorzaken, zo schrijft de burgemeester.

  Onderwerp: Gezamenlijke huisvesting voor brandweer en ambulancedienst in Lansingerland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 02 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Op woensdag 2 november wordt door Lejan Kruimelaar, postcommandant van de brandweerkazerne in Berkel en Rodenrijs, symbolisch de sleutel overhandigd aan Ger Beernink, manager ambulancezorg van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hiermee wordt officieel het startsein gegeven voor de gezamenlijke huisvesting in Lansingerland. Vanaf 2 november zullen naast de brandweer ook ambulancevoertuigen vanaf de post Berkelse Poort in Berkel en Rodenrijs uitrukken.
  De keuze voor een gezamenlijke post in Berkel en Rodenrijs is gemaakt op basis van de uitkomsten van bestaande onderzoeken naar andere ambulancepostlocaties en het materieelspreidingsplan van bestaande kazernes van de brandweer. Het doel is om daar waar mogelijk gebruik te maken van gezamenlijke huisvesting voor de brandweer en de ambulancedienst uit oogpunt van het bevorderen van effectiviteit en efficiëntie en omdat de VRR één hulpverleningsdienst is en zo ook naar buiten wil treden.
  Naast de post in Berkel en Rodenrijs worden ook op de posten in Capelle aan den IJssel en Spijkenisse medewerkers van de ambulancedienst en de brandweer gezamenlijk gehuisvest. De opkomstlocatie van de ambulancedienst aan de Breslau in Barendrecht en in Brielle en Dirksland blijft ongewijzigd.

  Onderwerp: Gemeenten op Voorne-Putten willen nog meer samenwerken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VOORNE-PUTTEN - Bernisse en Spijkenisse onderzoeken mogelijkheden voor intensievere samenwerking.
  De colleges van B&W van Bernisse en Spijkenisse gaan onderzoeken of uitbreiding en versterking van hun samenwerking mogelijk is. Beide gemeentes nemen al deel aan diverse grote samenwerkingsverbanden, zoals de Stuurgroep Voorne-Putten, de Stadsregio, de GGD en de Veiligheidsregio, waarbij overigens nog meer gemeentes zijn betrokken. Maar ook in onderling verband zoeken ze elkaar steeds vaker op om de in omvang en ingewikkeldheid nog steeds groeiende taken en vraagstukken van de lokale overheid uit te voeren. Tot nu toe is dat gebeurd op ad hoc basis en zijn die activiteiten niet geformaliseerd.
  Beide colleges vinden het nu een goed moment om te onderzoeken of verdere intensivering en formalisering mogelijk is. Uitgangspunt is onder andere dat de kwetsbaarheid van de organisatie van Bernisse wordt verminderd en de kwaliteit van de dienstverlening aan haar inwoners blijft gegarandeerd. Het onderzoek moet allereerst duidelijk maken op welke gebieden en in welke vorm er kan worden samengewerkt.
  De eerste stap in het onderzoeksproces is het bezoeken van een aantal gemeentes die al een intensieve vorm van samenwerking in praktijk brengen.
  De resultaten van die visites zullen bijdragen aan het doen van een uitspraak door beide gemeentebesturen over de wijze waarop de samenwerking nader vorm kan krijgen.
  Naar verwachting zal besluitvorming daarover eind 2011/begin 2012 plaatsvinden.

  Onderwerp: Versterking kust inspriratie voor gastcollege Heerhugowaard
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 03 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier grijpt de versterking van de 'Zwakke Schakels' in de Noord-Hollandse kust aan om VWO-leerlingen op het Han Fortmanncollege in Heerhugowaard kennis te laten maken met kustversterking en waterveiligheid in Nederland. Op vrijdag 4 november 2011 verzorgt Deon Slagter, technisch manager Zwakke Schakels Noord-Holland, een interactief gastcollege. De versterking van de Noord-Hollandse kust is hiervoor een bron van inspiratie.
  Het gastcollege is bedoeld om de leerlingen duidelijk te maken dat veilig wonen onder zeeniveau niet zo vanzelfsprekend is. Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. Het hoogheemraadschap onderhoudt alle dijken en zorgt ervoor dat de 1,2 miljoen inwoners veilig kunnen wonen en leven. Voor de toekomst is er extra werk aan de winkel, want de zeespiegel stijgt en het regent vaker, terwijl de bodem zakt.
  De leerlingen maken kennis met de kustversterking en alles wat daarbij komt kijken. Wij zijn momenteel bezig om een plan te ontwikkelen voor een kustversterking met zand. Tijdens de gastles leggen we uit waarom er is gekozen voor zand. Deze oplossing levert bijvoorbeeld de meeste meerwaarde op voor de omgeving en is een flexibele en duurzame oplossing. Ook vanuit de geschiedenis is de keuze voor zand vanzelfsprekend. Voor 1795 lag er bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering alleen maar zand en bestond de stenen dijk nog niet. De kust bestond uit louter zand met duinen en zanddijken.
  Het hoogheemraadschap en het Han Fortmanncollege zijn ook aan elkaar verbonden vanuit het verleden. Ons nieuwe kantoorpand is gevestigd op de oude locatie van het college op het bedrijventerrein Beveland in Heerhugowaard.

  Onderwerp: Borssele kan veiliger: GreonLinks en Greenpeace willen sluiting
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 03 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De kerncentrale in Borssele moet dicht totdat de centrale aan de hoogst mogelijke veiligheidsstandaarden voldoet. Dat vindt GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren naar aanleiding van de resultaten van de stresstest die vandaag bekend werden gemaakt. Ook Greenpeace wil dat het complex sluit.
  Uit de test van eigenaar EPZ bleek dat de kerncentrale voldoet aan alle veiligheidseisen, maar dat er mogelijkheden zijn om de centrale veiliger te maken.
  "Verhagen heeft ons steeds op het hart gedrukt dat veiligheid vooropstaat en dat de centrale aan de hoogst mogelijke veiligheidsstandaarden voldoet. Nu blijkt dat dit niet het geval is en dat de veiligheid voor verbetering vatbaar is", zegt Van Tongeren in een reactie aan Novum.
  De centrale zou stilgelegd moeten worden voor een vervolgonderzoek en een betere veiligheid. Dat onderzoek moet gedaan worden door externe experts, vindt GroenLinks.
  "Dit is de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat is niet verstandig."
  Ook Greenpeace vindt de resultaten van de test zorgwekkend. "Wij zien nog een flink aantal mankementen en grote hiaten, die EPZ verbeterpunten noemt", zegt een woordvoerder van de milieuorganisatie.
  "Zo is er niet gekeken wat er gebeurt bij terroristische aanslagen en ontbreekt het onderdeel crisismanagement."
  Greenpeace vindt het onbegrijpelijk dat er ramp nodig is om de mankementen van de centrale bloot te leggen.
  "Nu blijkt maar weer dat de kerncentrale niet altijd veilig is. We moeten de centrale sluiten."

  Onderwerp: Rotterdam pakt kindermishandeling en huiselijk geweld nog strenger aan
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 03 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ROTTERDAM - Door het slimmer inzetten van alle ter beschikking staande juridische instrumenten zet Rotterdam de volgende stap in het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook zullen plegers van kindermishandeling vaker worden vervolgd. Deze en tal van andere maatregelen uit Veilig Thuis, het nieuwe actieprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2011-2014 zijn gepresenteerd door wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin) in het Veiligheidshuis.
  Rotterdam loopt al jaren voorop in de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland is 1 op de 30 kinderen slachtoffer van kindermishandeling en is naar schatting 9 procent van de vrouwen slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Dat maakt huiselijk geweld tot het grootste geweldsprobleem in Nederland. Focuspunt van Veilig Thuis is: of het nou om huiselijk geweld of kindermishandeling gaat, kinderen zijn altijd het slachtoffer. Die staan dus voorop.
  De effectief gebleken maatregelen worden de komende jaren voorgezet en uitgebouwd. Zo vormt de Rotterdamse meldcode Huiselijk Geweld de blauwdruk voor de meldcode die het kabinet landelijk verplicht wil stellen voor alle organisaties. In Rotterdam gold ondertekening van de meldcode al langer als voorwaarde voor subsidie. Ruim 300 instanties hebben zich inmiddels aangesloten bij de meldcode. Die hebben allemaal een aandachtsfunctionaris rondlopen.
  Hoe eerder kindermishandeling en huiselijk geweld wordt opgespoord, des de groter de kans dat erger wordt voorkomen. Daarom wordt de meldcode nog breder ingevoerd en gaan we drempels bij medische beroepsgroepen wegnemen om eerder signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden.
  Het oppakken gebeurt met alle partners (Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland, politie, GGD, Crisisteam CVD en Stichting Arosa) door alle ter beschikking staande juridische instrumenten tegen elkaar af te wegen en in te zetten. Wat werkt onder de gegeven omstandigheden het beste? De dader het huis uit? Het slachtoffer? Strafrechtelijk vervolgen? Deze bundeling van juridische instrumenten is uniek in Nederland.
  Om te voorkomen dat een nieuwe generatie opnieuw slachtoffer wordt en er een eind komt aan het huiselijk geweld en de kindermishandeling, spreken we plegers zowel als slachtoffers nadrukkelijk aan op hun verantwoordelijkheid als ouders. Hulp en steun wordt dicht bij huis georganiseerd; de eigen kracht en zelfredzaamheid worden versterkt.

  Onderwerp: Armeens bezoek in Veiligheidshuis Gouda
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 03 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Wat doe je als je door een bekende van politie Hollands Midden wordt gevraagd een presentatie te geven over het Veiligheidshuis aan een Armeense delegatie? Zonder enige twijfel 'ja natuurlijk, geen probleem, hartstikke leuk', antwoorden. 'Dat duurt nog wel even', schoot nog door mijn hoofd. In augustus lijkt begin oktober inderdaad redelijk ver weg, maar voor je het weet, is het dan toch zo ver. Op 4 oktober zouden er 3 'hoge pieten' van de Armeense politie en een coördinator van de Europese Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid voor de deur staan van Veiligheidshuis Gouda. Gelukkig wel met een tolk; dus 'hoe-en-wat-in-het-Armeens' hoefde ik niet op te zoeken.
  Twee weken voor het bezoek bleek dat er niet - zoals ik dacht - een Armeens/Nederlandse tolk aanwezig te zijn, maar een Armeens/Engelse tolk. Ik weet ook niet waarom ik dacht dat de dame Nederlands naar Armeens kon vertalen; waarschijnlijk was het meer een diepe wens van mijn zijde. Dan komen er toch ineens wat vragen in je op, de belangrijkste: hoe vertaal ik "Veiligheidshuis" nou toch naar het Engels?
  De contactpersoon van Politie Hollands Midden bleek de oplossing te hebben: Safety House. Ik ben nog steeds niet overtuigd van de juistheid van deze vertaling, maar het klinkt best goed: Welcome to Safety House Gouda!
  De Armeense politie zit momenteel in een reorganisatie en men heeft veel interesse in de Nederlandse politieorganisatie en de wijze waarop in Nederland tussen verschillende organisaties wordt samengewerkt om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Tijdens het bezoek aan Veiligheidshuis Gouda hebben een politiecollega en ik hen uitgebreid verteld over de samenwerking tussen de zorgpartners, gemeente, politie en justitie.
  Waar wij het in Gouda, maar ook in andere steden in Nederland, al lang logisch vinden dat we goed met de verschillende organisaties samenwerken om een probleem aan te pakken; bleek dat nieuw voor ons bezoek. De combinatie tussen preventie en repressie vonden ze indrukwekkend. Aan de hand van voorbeelden hebben we laten zien hoe die samenwerking vorm krijgt. Zo hebben we uitgelegd hoe we op dit moment met de jeugdoverlast van de Marathonlaan aan de slag zijn: samen met de stadsmarinier de groep als geheel in beeld brengen met informatie van de verschillende organisaties, voor iedere jongere een persoonsgericht plan van aanpak opstellen om het gedrag te veranderen of om stevig te reageren op overlastgevend en crimineel gedrag, en de inzet van gebiedsverboden als bestuurlijke maatregel. Ook hebben we een casus besproken waarin iemand uit de gevangenis komt en verschillende organisaties ingezet worden om te voorkomen dat iemand weer de fout in gaat. Allebei mooie voorbeelden van een combinatie tussen zorg en straf.
  Natuurlijk hebben we ook gevraagd hoe het er in Armenië aan toe gaat. Zonder in details te treden, kan ik constateren dat problemen daar een tikkeltje anders worden opgelost. Uitgebreid hebben we gesproken over de betrokkenheid van scholen, maar ook over de rol van religie. Armenië is een land dat vrijwel geen immigranten kent: 98% van de bevolking is Armeens. En Armenië heeft als eerste land het Christendom als staatsreligie aangenomen. De rol van het geloof is in Armenië, bijvoorbeeld in de aanpak van criminaliteit, van heel andere orde dan in Nederland. Het was interessant om de mening van de Armeniërs daarover te horen en te discussiëren. Overigens was het verschil tussen de 'oude Armeense garde' en de twee jongere gasten opvallend.
  Of de Armeense politie nu ook een Veiligheidshuis gaat opzetten? Ik weet het niet. Ik denk wel dat we één van de politiemannen en de coördinator van de Europese Organisatie hebben overtuigd van de noodzaak tot samenwerken. Maar of het land op zich al zover is? Ik hoop het van harte, wat mij betreft is samenwerken het begin van de oplossing. En anders nodigen we hen gewoon nog een keer uit voor een verdieping op de eerste presentatie. Binnenkort komt een Hongaarse delegatie op bezoek. Ik zeg: Welcome to Safety House Gouda!

  Onderwerp: Rutte: 'Nieuw Deltaplan uniek in de wereld'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 04 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  'Zoals wij in ons land werken aan het nieuwe Deltaplan, dat nu en in de toekomst oplossingen biedt tegen hoog water en droogte, is een aanpak die uniek is in de wereld. Ook biedt ons nieuwe Deltaplan, het Deltaprogramma, kansen voor de Topsector Water. De watersector is onwaarschijnlijk belangrijk voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Het is een exportproduct pur sang'. Dat zei minister-president Mark Rutte vandaag tijdens het Tweede Nationaal Deltacongres dat georganiseerd werd door Deltacommissaris Wim Kuijken in RAI Amsterdam.
  Staatssecretaris Joop Atsma opende eerder vandaag het Nationaal Deltacongres en ging vooral in op de bereikte resultaten van het afgelopen jaar. Hij noemde daarbij specifiek: het aannemen van de Deltawet door de Tweede Kamer en het Bestuursakkoord Water dat het rijk met de provincies, gemeenten, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven overeen is gekomen . Met het Bestuursakkoord is de financiering voor het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarmee onze dijken en duinen op orde gebracht worden, veilig gesteld. ' Naast waterveiligheid moet ook het op orde houden van de zoetwatervoorziening hoog op de agenda blijven. De droogteperiode eerder dit jaar illustreert dat voldoende zoetwater lang niet altijd vanzelfsprekend is. Waterveiligheid en zoetwaterzekerheid zijn de thema's voor de toekomst'.
  In de middag werd er op het congres gediscussieerd over de onderwerpen 'Water en droogte', 'Veiligheid' en 'Adaptief Deltamanagement'. Er waren ruim 1200 deelnemers op het congres. Deltacommissaris Wim Kuijken spreekt van een groot succes: 'De aanwezigheid van de minister-president en de staatssecretaris, het grote aantal aanwezigen, hun betrokkenheid en het enthousiasme waarop hier vandaag werd gediscussieerd over het Deltaprogramma maakt duidelijk dat iedereen de urgentie ziet van waar we in het Deltaprogramma mee bezig zijn: ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden'.
  Het Deltaprogramma - een nieuw Deltaplan - heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Het Deltaprogramma staat onder regie van deltacommissaris Wim Kuijken. Het Nationaal Deltacongres wordt ieder jaar door deltacommissaris georganiseerd en heeft tot doel iedereen die actief is op het gebied van water en andere betrokkenen bij het Deltaprogramma met elkaar te verbinden.

  Onderwerp: Veiligheidsconferentie in Haren Toekomstproof
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 04 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HAREN/OSS - Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf houdt maandag 7 november in Haren de werkconferentie 'Toekomstproof'. De bijeenkomst in Klooster Bethlehem, van 10.00 tot 17.00 uur, heeft misdaadverslaggever John van den Heuvel als dagvoorzitter.
  Staatssecretaris Fred Teeven zou komen maar laat zich vervangen door Reinier ter Kuile, voorzitter van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen en directeur Justitieel Jeugdbeleid bij het ministerie Veiligheid en Justitie.
  Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss heet de genodigden welkom in haar functie van voorzitter van de stuurgroep van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf.
  Onder het motto 'Toekomstproof!' werpt het Veiligheidshuis met de betrokken gemeenten en organisaties een blik op de toekomst. Er is een plenair programma en er worden workshops gehouden.

  Onderwerp: Aanpak huiselijk geweld onder druk
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 04 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VENLO - De succesvolle Venlose aanpak van huiselijk geweld staat onder druk door rijks- en gemeentelijke bezuinigingen op deelnemende hulpinstanties en het Veiligheidshuis. Die zorg uit bestuurder Matthieu Goedhart van de Venlose Mutsaersstichting.
  Donderdag is in Venlo een symposium voor hulpverleners en bestuurders plaats over aanpak van huiselijk geweld. Sinds 2007 heeft de Mutsaersstichting samen met tal van (hulp)instanties ruim 370 gezinnen in de regio die te kampen hadden met huiselijk geweld succesvol begeleid.
  Te vaak echter draait de aanpak van huiselijk geweld uit op het opleggen van een tijdelijk huisverbod. "De wet die dat mogelijk maakt, dreigt te lichtvaardig alleen als handhavingsmiddel te worden ingezet om overlast te bestrijden," zegt Goedhart. Door bezuinigingen zijn al veel vaste contactpersonen bij hulpinstanties verdwenen. Goedhart voorspelt dat 2012 een sociaal en economisch dieptepunt wordt. De lasten stijgen en meer mensen komen in de schuldsanering. Huiselijk geweld ligt zo meer en meer op de loer.
  Al met al ebt het 'urgentiegevoel' bij gemeenten weg voor huiselijk geweld.

  Onderwerp: Brandweerposten in Utrecht mogelijk samengevoegd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 05 november 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Mogelijk worden in de toekomst brandweerposten in de provincie Utrecht samengevoegd. Dat zegt Hans Wink van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
  Volgens Wink kunnen de brandweerposten worden samengevoegd omdat nu op een regionaal niveau besloten wordt waar ze moeten komen. Vroeger besliste elke gemeente dat voor zichzelf. Door bestaande posten samen te voegen op een centrale plaats blijft de kwaliteit van de brandweer gewaarborgd. Zo'n samenvoeging is nu al gebeurd tussen de dorpen Cothen en Langbroek.
  Wink legde verder aan RTV Utrecht uit hoe de VRU omgaat met de bezuinigingen van vijf miljoen euro op de Utrechtse brandweer. De organisatie wil de kosten vooral drukken door efficiënter en slimmer te werken. Zo houdt de VRU het duikteam intact maar moeten de leden ervan voortaan ook andere functies gaan uitoefenen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.