Week: 43 van 23 tot en met 29 okoteber 2011


Nieuws van Internet:
 • Brandweer Zuidoost Brabant: minder snel bij brand
 • 'Minder kosten door meer samenwerking hulpdiensten'
 • Ouders hebben geen idee over veiligheidsmaatregelen scholen
 • Brandweer wil natuurbrand simuleren
 • Maatregelen ter verbetering externe veiligheid bij bedrijven
 • Slecht zicht op deel jonge overvallers
 • Brandweer komt op de koffie voor onderzoek
 • Rampenoefening in Vlagtwedde gaat door
 • Storing in communicatie hulpdiensten Zeeland
 • Rotterdamse brandweercommandant naar Amsterdam
 • Reddinsgboten op het droge
 • Korte brand bij Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM)


 • Onderwerp: Brandweer Zuidoost Brabant: minder snel bij brand
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  DEN HAAG - De brandweer in Zuidoost-Brabant hoeft in de toekomst minder snel bij een brand te zijn, schrijft staatssecretaris Fred Teeven. De veiligheidsregio wil zich meer richten tot brandpreventie, maar moet daarvoor eerst aan strenge eisen voldoen. Nu moet de brandweer binnen acht minuten bij een brand zijn. De veiligheidsregio Zuidoost-Brabant wil hier op termijn tien minuten van maken, omdat de huidige tijden naar verluidt niet haalbaar zijn.
  Elke regio moet zich aan bepaalde regels houden, maar mag daar in sommige gevallen van afwijken. "Deze afwijkingsmogelijk is ingesteld om het bestuur van de veiligheidsregio een brandveiligheidsafweging te kunnen laten maken", schrijft Teeven naar aanleiding van kamervragen. Zo kunnen de hulpdiensten burgers van de gevaren van brand bewustmaken, zodat er uiteindelijk minder branden uitbreken en ze daardoor minder vaak op pad hoeven. Daarmee wordt meer bereikt, aldus de regio.
  Teeven laat weten dat deze regel niet zomaar van toepassing is; hulpdiensten moeten eerst aan strenge regels voldoen. Zo mag de veiligheid van de burgers niet in het geding zijn. In februari maakt de overheid bekend of de plannen van de veiligheidsregio Zuidoost-Brabant geen gevaar opleveren.

  Onderwerp: 'Minder kosten door meer samenwerking hulpdiensten'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen Ira Helsloot pleit voor een intensievere samenwerking tussen brandweer, ambulancedienst en politie. Volgens Helsloot leidt dit tot hogere efficiency en vooral minder kosten.
  In de oktoberuitgave van De Veiligheidsregio pleit Helsloot voor meer samenwerking tussen de hulpdiensten: "In de meeste beschaafde landen zijn spoedeisende medische hulpverlening en de brandweerhulpverlening gecombineerd om redenen van effectiviteit en efficiency".
  Dat dit in Nederland niet het geval is wijt Helsloot aan professionalisering van hulpverleningsdiensten die weliswaar hebben geresulteerd in meer professionaliteit, maar niet tot meer effectiviteit. Hierdoor worden hogere kosten gemaakt dan noodzakelijk, aldus de hoogleraar.
  Hij is dan ook voorstander van het opnemen van spoedeisende medische hulpverlening en noodhulp door politie binnen de veiligheidsregio's. "Nu valt eigenlijk alleen de hulpverlening door de brandweer binnen de veiligheidsregio (en vormt daarmee ongeveer 80% van de begroting). De Hoogleraar pleit dan ook voor "Veiligheidsregio's die integraal bestuurd worden en te dure en ineffectieve respons inruilen voor effectieve preventie".

  Onderwerp: Ouders hebben geen idee over veiligheidsmaatregelen scholen
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 25 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Volgens onderwijsmedewerkers had bijna de helft van de scholen het afgelopen jaar te maken met een incident zoals diefstal of fysiek geweld. Volgens ouders was dit slechts bij 19 procent het geval. Niet alleen over het aantal incidenten is onduidelijkheid; 51 procent van de ouders heeft geen idee welke veiligheidsmaatregelen de onderwijsinstelling van hun kind neemt.
  De incidenten die het meest voorkomen op onderwijsinstellingen zijn verbale agressie, diefstal, vandalisme en fysiek geweld. Dit laatste betreft zelfs een derde van de incidenten. Een ruime meerderheid van de ouders is dan ook van mening dat het de afgelopen vijf jaar minder veilig is geworden op scholen. Dit blijkt uit onderzoek van Securitas naar veiligheid in het onderwijs in Nederland onder ruim 500 respondenten.
  Hoewel veel onderwijsinstellingen veiligheid als serieus onderdeel beschouwen, laten deze cijfers zien dat er nog veel te winnen valt. Interne en externe factoren moeten geregeld gemonitord worden; verwachting is dat dit zelfs vanaf september 2012 verplicht zal zijn zegt Jean-Marc Komen, Product Manager bij Securitas. Scholen kunnen zo tijdig inspelen op ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de veiligheid. Denk aan de omgeving, het gebouw maar ook aan heldere procedures hoe om te gaan met incidenten.
  Medewerkers en ouders hebben duidelijk een ander beeld van het aantal incidenten. 55 Procent van de ouders geeft dan ook aan niet te weten of zij wel op de hoogte worden gebracht als er bijvoorbeeld sprake was van intimidatie of inbraak op de school van hun kind. Bijna een kwart weet zeker dat ze dergelijk nieuws niet altijd ontvangt. Jean-Marc Komen: 'Scholen maken waarschijnlijk een afweging bij het melden van incidenten en willen ouders niet onnodig ongerust maken. Hierin is dus nog winst te behalen. Verstrekking van juiste en actuele informatie maakt het mogelijk om gezamenlijk te zorgen voor een veilige leeromgeving. Ouders kunnen er dan thuis rekening mee houden en eventueel eigen gemaakte afspraken met de kinderen afstemmen op ontwikkelingen op de school.. School, ouders, gemeente en ook ondernemers kunnen door samen te werken de veiligheid op en rond de school waarborgen.'

  Onderwerp: Brandweer wil natuurbrand simuleren
  Thema: veilighedisregio
  Datum: 27 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ASSEN - De veiligheidsregio Drenthe wil volgend jaar een grote oefening houden waarbij een brand in een natuurterrein wordt gesimuleerd. De oefening is één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de grote natuurbrand in het Fochteloërveen, in april dit jaar.
  De brandweer is benieuwd hoe campinggasten die op een natuurterrein verblijven reageren en of ze een rol kunnen spelen bij een evacuatie of bij brandbestrijding. Volgens Regionaal brandweercommandant Fred Heerink is het de bedoeling om te kijken of campinggasten een actieve rol kunnen krijgen. "Als je mensen vantevoren helpt, dan leidt dat to heel ander gedrag, dan als ze van niets weten."

  Onderwerp: Maatregelen ter verbetering externe veiligheid bij bedrijven
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 27 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De provincie wil samen met gemeenten en bedrijven maatregelen nemen om de externe veiligheidssituatie in de provincie te verbeteren.
  Deze maatregelen worden per situatie op maat gerealiseerd. Ze kunnen bestaan uit technische maatregelen zoals het aanbrengen van extra veiligheidsvoorzieningen of bijvoorbeeld opslag van minder gevaarlijke stoffen. Ook kunnen ze bestaan uit ingrepen in de ruimtelijke ordening om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand is tussen de mogelijke veroorzaker en mogelijke risicolopende partijen.
  De maatregelen vloeien voort uit het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) dat is opgesteld door het Rijk. Het Bevi bevat milieukwaliteitseisen zodat risicovolle bedrijven niet te dicht zijn gevestigd op kwetsbare objecten zoals woningen en kantoren. De provincie is samen met de gemeenten verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van maatregelen die zorgen voor een veilige situatie.
  In 2009 stelde de provincie op basis van het Bevi een aanpak vast voor bedrijven waarvoor de provincie de milieuvergunningen verleent. In de voortgangsrapportage is de stand van zaken weergegeven.

  Onderwerp: Slecht zicht op deel jonge overvallers
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 27 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  NIJMEGEN - Gemeente, politie en hulpverleningsinstanties in Nijmegen hebben slecht zicht op een groep problematische jongeren die gewapende overvallen pleegt. Dat stelt onderzoeksbureau Beke in een rapport waarin 113 gewapende overvallen in Nijmegen in 2009 en 2010 onder de loep zijn genomen.
  'Er kan wellicht worden gesproken van een onzichtbare probleemgroep', meldt het rapport Wapenfeiten, opgesteld in opdracht van de gemeente. 'Zo blijkt opleiding het grootste probleemdomein voor de overvallers.
  Toch zijn slechts weinig overvallers bekend bij Leerplicht. Daarnaast is het opvallend dat de instanties weinig zicht hebben op de woonsituatie van de overvallers en de situatie binnen het gezin, zoals schulden, drugsgebruik en criminaliteit onder gezinsleden'.
  De onderzoekers zoomden in op 22 gepakte overvallers. Zeven van hen worden aangemerkt als 'multiprobleemovervallers': ze kampen met zeer veel problemen tegelijk. Het rapport: 'Van deze groep is slechts één overvaller bekend bij het Veiligheidshuis. En geen van hen is bekend bij het wijkteam voor de aanpak van multiprobleemhuishoudens'.
  Ook de jonge leeftijd van veel overvallers is 'reden tot zorg': 25 procent is minderjarig.

  Onderwerp: Brandweer komt op de koffie voor onderzoek
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 28 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HAARLEMMERMEER - Op 7 november start brandweer Kennemerland het project Brandveilig Leven in het zuiden van de gemeente Haarlemmermeer. Tijdens dit project bezoeken inspecteurs van de brandweer huis-aan-huis alle woningen in de zuidelijke kernen van onze gemeente, Abbenes, Buitenkaag, Burgerveen, Leimuiderbrug, Weteringbrug, om een gratis veiligheidsonderzoek te doen. Doel van de inspecties is om woningbranden zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente voelt een verantwoording in deze kernen extra op preventie in te zetten, omdat de opkomsttijd hier niet altijd behaald kan worden. Daarom heeft de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) opdracht gekregen met het preventieve project Brandveilig Leven te starten.
  In totaal worden negen veiligheidsinspecteurs ingezet om de onderzoeken uit te voeren. Ze zijn herkenbaar aan de blauwe bedrijfskleding van de brandweer en kunnen zich legitimeren.
  Tijdens de inspectie krijgen bewoners gratis advies hoe ze hun huis brandveiliger kunnen maken. De inspecteurs hangen, op aangeven van de bewoners, gratis rookmelders op.
  De brandweer laat de bewoners vooraf weten wanneer zij in bepaalde kernen bezoeken aflegt.

  Onderwerp: Rampenoefening in Vlagtwedde gaat door
  Thema: crisismanagement
  Datum: 28 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  VLAGTWEDDE - De zogenoemde rampenoefening in Vlagtwedde donderdag 3 november in Vlagtwedde gaat definitief door. Na een oproep gisteravond in het programma Westerwolde Actueel hebben zich 14 nieuwe vrijwilligers gemeld om bij de oefening als evacué te fungeren. De organisatie, crisismanagement Groningen, kwam met de nieuwe aanmeldingen tot de gewenste sterkte.
  De vrijwilligers krijgen van de organisatie nog tijdig bericht waar zij op donderdag 3 november om uiterlijk 16.00 uur moeten melden. Op dat verzamelpunt krijgen zij nadere instructies over de oefening en worden ze vervolgens met bussen naar het voor deze oefening ingerichte opvangcentrum in De Bolderborg in Vlagtwedde vervoerd. De vrijwilligers worden daar opgevangen en overgedragen aan het personeel dat in geval van een werkelijke ramp hen moet registreren, helpen en wat al niet.

  Onderwerp: Storing in communicatie hulpdiensten Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Politie, brandweer en ambulance in de provincie Zeeland hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag niet op de gebruikelijke wijze kunnen communiceren.
  De oorzaak was een storing in de netwerken C2000 (communicatie) en P2000 (alarmeringen), meldde de veiligheidsregio.
  De storing begon omstreeks 01.15 uur en duurde tot circa 05.30 uur. Hulpdiensten moesten tijdens de storing noodgedwongen gebruikmaken van onder meer telefoons en het interne portofoon netwerk.

  Onderwerp: Rotterdamse brandweercommandant naar Amsterdam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Regionaal brandweercommandant van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Elie van Strien gaat per 1 januari aan de slag als commandant brandweer Amsterdam-Amstelland.
  Van Strien blijft drie jaar in Amsterdam. Hij zal ook daar een flinke bezuiniging moeten realiseren maar hij moet ook het korps moderniseren en professionaliseren.
  De 58-jarige brandweercommandant was zeven jaar actief bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Van 2005 tot 2006 was hij bijvoorbeeld directeur Veiligheidsbeleid en Operatiën en ook plaatsvervangend regionaal commandant in de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond (RHRR). Hij heeft eveneens veel bijgedragen aan de opbouw van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zo was hij verantwoordelijk voor het omvormingsproces van alle gemeentelijke brandweerkorpsen in Rijnmond naar één regionaal brandweerkorps.
  Op welke wijze de functie van regionaal brandweercommandant in Rotterdam-Rijnmond na 1 januari 2012 wordt ingevuld is nog niet bekend.

  Onderwerp: Reddinsgboten op het droge
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALMERE/PETER HENDRIKS - De vloot van de Reddingsbrigade Almere heeft averij opgelopen. Bij de meldkamer staat geregistreerd dat de reddingsboten Adriana en Albertus uit de vaart zijn genomen. De Albertus was al in het ongerede geraakt, maar nu blijkt dat de motor van de Adriana compleet gereviseerd moet worden.
  Volgens voorzitter Patricia van den Hoek van het bestuur betekent dat niet dat watersporters onnodige risico's lopen op de randmeren. ,,We krijgen voor noodgevallen rugdekking van de brigades van Naarden, Huizen en Marken'', vertelt zij. ,,De Adriana en de Albertus zijn ook niet de enige boten die we in de vloot hebben, we hebben er nog vier. Die kunnen ook worden ingezet voor reddingsacties, maar die zijn niet zo snel.''
  Search-and-rescue (SAR) is ook niet de enige taak die de reddingsbrigade heeft. ,,We verzorgen opleidingen, doen evenementen- en strandbewaking en hebben een taak bij rampen. We willen de search-and-rescuetaak heel graag blijven doen, maar daarvoor moeten we wel de middelen hebben'', legt Van den Hoek uit. ,,Er ligt een plan bij de gemeente voor hoe we de SAR-taak naar behoren kunnen uitvoeren. We hebben daar volgende week met de gemeente overleg over. Op basis van de uitkomst wordt een voorstel aan het college van burgemeester en wethouders opgesteld.''
  De Almeerse brigade heeft het moeilijk, nadat vorige week het plan van de Veiligheidsregio Flevoland uitlekte. Daaruit blijkt dat de toekomst van de Almeerse reddingsbrigade ongewis is nu de Veiligheidsregio bij ongelukken en incidenten geen beroep meer wil doen op de hulpdienst. Volgens dat plan wordt alleen de Kustwacht nog gealarmeerd.
  Volgens Van den Hoek is door de publicaties over het plan van de Veiligheidsregio een verkeerde indruk ontstaan. ,,Het is een concept-rapport en wat er in staat is nog lang niet definitief. Wij zijn als reddingsbrigade bezig onze zienswijze daarover op papier te zetten. Naar de buitenwereld is het een heel verkeerd signaal'', besluit de bestuursvoorzitter.
  Jaarlijks rukt de Almeerse reddingsbrigade ongeveer 200 keer uit.

  Onderwerp: Korte brand bij Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM)
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 29 oktober 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MOERDIJK - Bij Afvalstoffen Terminal Moerdijk op de Vlasweg in Moerdijk woedde vrijdagavond korte tijd een brand. De automatische schuimblusinstallatie zorgde ervoor dat de brand snel geblust was. Niemand raakte gewond.
  De brand ontstond om 18.10 uur na een explosie. De ontploffing vond plaats in het gedeelte van het bedrijf waar verontreinigd slib gereinigd wordt. Hierbij wordt vocht aan het slib onttrokken. Door nog onbekende oorzaak ontstond een explosie in de centrifuge. Hierdoor sloeg de kap van de centrifuge tegen het dak aan, waarbij een dakplaat beschadigd raakte. Na de explosie ontstond brand, waar de blusinstallatie op reageerde. Een meter hoge schuimlaag ontstond in de bedrijfshal.
  Gezien de aard van de melding (grote brand) rukten de hulpverleners uit: drie tankautospuiten, een schuimbluswagen en 25 brandweerlieden. Een groot gebied rond het bedrijf werd afgezet. Een ambulance stond paraat en medewerkers van de provinciale milieudienst en het havenschap Moerdijk kwamen ter plaatse.
  ATM gaat zelf onderzoeken wat precies de oorzaak is van de explosie.
  Afvalverwerker ATM is gevestigd op het industrieterrein in Moerdijk, pal naast het voormalige bedrijfsterrein van Chemie-Pack.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.