Week: 33 van 14 tot en met 20 augustus 2011


Nieuws van Internet:
 • Regionaal Crisisplan nagenoeg afgerond
 • Nieuw hoofd Veiligheid in Eindhoven
 • Brandweeronderwijs blijft ook bij regionale brandweer versnipperd
 • Nieuw patrouillevaartuig RWS 78: wat is de voor of de achterkant?
 • VNG tegen verplicht model en maximumbedrag bouwleges
 • Brandweer biedt snelle aanvullende hulp bij reanimatie met AED
 • Meer getuigen dodelijke brand bij chemiebedrijf
 • Solo-ambulance rijdt op Goeree-Overflakke
 • Verdachte explosie Emmen weer opgepakt
 • Burgemeester Alphen schrijft boek over schietdrama
 • Man aangehouden voor bedreiging medewerker Veiligheidshuis
 • Geef de burger een grotere rol bij crisisbeheersing


 • Onderwerp: Regionaal Crisisplan nagenoeg afgerond
  Thema: crisisplan
  Datum: 14 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De ontwikkeling van het Regionaal Crisisplan (RCP) voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek ligt op koers. Het plan is nagenoeg afgerond en wordt de komende tijd met alle betrokkenen afgestemd. "We liggen goed op schema", maakt Jacqueline Sattler, projectleider RCP, duidelijk.
  Tot begin september kunnen alle crisispartners en buurregio's nog reageren op het Crisisplan. Na de verwerking van deze reacties en de opmerkingen van de veiligheidsdirecties van de beide regio´s, kan het definitieve plan worden vastgesteld. Volgens Sattler verloopt de ontwikkeling soepel omdat alle deelprojectleiders en crisispartners tijdig hun bijdragen hebben geleverd. "Bovendien is de samenwerking tussen de twee regio's heel goed geweest", onderstreept ze.
  Aanvankelijk liep de communicatie over het project niet even soepel. De verspreiding van informatie verliep niet geheel naar wens omdat de communicatieadviseurs van de kolommen de artikelen niet relevant vonden voor hun eigen organisatie. "Omdat onze artikelen vaak gaan over andere crisispartners", legt Sattler uit. "Maar nadat we hadden aangegeven dat onderwerpen van het Crisisplan betekenis kunnen hebben voor alle betrokken partners, is het een stuk beter gegaan."
  Alle functionarissen, die een rol hebben in de crisisbeheersing kunnen in oktober en november terecht op speciale bijscholingsdagen. Deze worden georganiseerd op 10 en 26 oktober en op 3 en 8 november (8 dagdelen van drie uur). De bijscholing duurt een dagdeel en de locatie wordt nog aan de functionarissen bekend gemaakt. Dan wordt uit de doeken gedaan wat er straks in de praktijk zal veranderen. "Niet alles verandert" aldus Sattler. "Zo'n 80% blijft hetzelfde. Maar die 20% die net even iets anders is, gaan we dan uitleggen."
  Oorspronkelijk stond er nog een vijfde dag gepland (4 oktober) maar deze is afgelast omdat het RCP op 5 oktober wordt behandeld in het veiligheidsbestuur van de regio Gooi en Vechtstreek. Op 28 september staat het RCP op de agenda van het veiligheidsbestuur van de regio Flevoland.
  Het Regionaal Crisisplan, dat de bestaande rampenplannen en de huidige GRIP regelingen in de regio's vervangt, moet volgens de wet veiligheidsregio´s begin oktober zijn vastgesteld. Met behulp van een transitieplan volgt daarna een geleidelijke implementatie.

  Onderwerp: Nieuw hoofd Veiligheid in Eindhoven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EINDHOVEN - Caro van der Lijcke (43) wordt per 1 oktober het nieuwe sectorhoofd van de afdeling Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning bij de gemeente Eindhoven.
  De nieuwe gemeentelijke afdeling komt voort uit een reorganisatie bij verschillende afdelingen die met veiligheid te maken hebben. De samenvoeging van meerdere afdelingen is deels ingegeven door de bezuinigingen bij de gemeente, maar leidde de afgelopen tijd wel tot onrust op de werkvloer.
  Van der Lijcke was het afgelopen jaar plaatsvervangend korpschef bij de regiopolitie Limburg-Noord. Eerder werkte ze bij de Amsterdamse politie en adviesbureau BMC. Ook was ze eerder gemeentesecretaris in het Zeeuwse Hulst en coördinerend gemeentesecretaris bij de voorloper van de Zeeuwse Veiligheidsregio.

  Onderwerp: Brandweeronderwijs blijft ook bij regionale brandweer versnipperd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De versnippering van het brandweeronderwijs wordt met het wetsvoorstel tot regionalisering van de brandweer niet opgelost.
  De VNG vindt ook dat de ontwikkeling van lesmateriaal, in ieder geval voor specialistische functies, een wettelijke taak zou moeten worden omdat marktwerking onvoldoende functioneert.
  Ook de Raad van State zegt dit in haar advies. In het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt is dat niet overgenomen.
  Het voorstel voor wijziging van de Wet Veiligheidsregio's regelt een verplichte regionalisering van de brandweer. Het wetsvoorstel beschrijft ook de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
  Het wetsvoorstel schrapt de mogelijkheid tot het hebben van een gemeentelijke brandweer. Daarmee wordt de brandweer geregionaliseerd. De precieze manier waarop dit moet gebeuren wordt niet wettelijk bepaald, behalve dan dat de taken naar de veiligheidsregio worden overgeheveld en colleges van B&W met een gemeentelijke brandweer deze dienen op te heffen.
  In de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel staat over het vormgeven het een regionale brandweer: dat het 'in de rede ligt dat deze regionale brandweer door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vormgegeven aan de hand van de structuur die momenteel in geregionaliseerde regio's gangbaar is'.
  Dat wil zeggen dat er 'sprake is van eenhoofdige leiding, waarbij het personeel in regionale dienst is, waarbij het volledige beheer op regionaal niveau is ingericht en waarbij de brandweerorganisatie ondergeschikt is aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio'. De termijn van drie maanden die daarvoor staat vindt de VNG te kort.
  Naar de kosten die regionalisering van de brandweer met zich meebrengt, loopt momenteel nog een onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zullen binnenkort beschikbaar zijn.
  Het Instituut Fysieke Veiligheid zal wettelijke taken uitvoeren die nu door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau brandweerexamen (Nbbe) worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen veiligheidsregio's besluiten gemeenschappelijke taken uit te laten voeren door dit Instituut, dat bestuurd wordt door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.
  Voorbeelden zijn activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering en inkoop en aanbesteding. Bovendien mag dit Instituut ook een aantal commerciële taken uitvoeren. De VNG is vertegenwoordigd in de stuurgroep die het instellen van dit Instituut begeleid.

  Onderwerp: Nieuw patrouillevaartuig RWS 78: wat is de voor of de achterkant?
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  TERNEUZEN - Een merkwaardig vaartuig doorkruist sinds enkele dagen de wateren van de Westerschelde en de Scheldemonding. Het is het splinternieuwe patrouilleschip van Rijkswaterstaat, de Rws 78.
  Wie het schip ziet, moet even goed te kijken. Wat is nou eigenlijk de voor- en achterkant?
  Op het tweede gezicht is het antwoord snel gevonden, dankzij de spitse boeg. Het blijft opmerkelijk hoe de Rws 78 is opgebouwd, met feitelijk twee scheepsbruggen. In het voorste deel bevindt zich de 'gewone' brug met alle bedieningsapparatuur voor het patrouillevaartuig, in het achterste deel is het commandocentrum ondergebracht dat wordt bemensd bij calamiteiten op de Westerschelde.
  De Rws 78 is de eerste van twee patrouillevaartuigen die op de Westerschelde actief worden. Commissaris van de koningin Karla Peijs verrichtte eind juni de doop van de Rws 78 in Maassluis, op scheepswerf De Haas. Het schip maakt proefvaarten over de Westerschelde en in de Scheldemonding, onder meer voor de Walcherse kust tussen Vlissingen en Westkapelle.
  Met de komst van de patrouilleschepen gaat Rijkswaterstaat min of meer terug in de tijd. De rijksdienst had tot in de jaren negentig een eigen patrouilledienst. Met de komst van de Schelderadarketen die de scheepvaart vanaf de wal nauwkeurig volgt, leek die dienst overbodig geworden. Tot autoriteiten aan de wal zich meer en meer met de scheepvaart op de Westerschelde gingen bemoeien. Vooral de stranding van het containerschip Fowairet september 2005 deed de veiligheidsdiscussie oplaaien.
  De rijksoverheid, de provincie, het havenschap Zeeland Seaports en de Veiligheidsregio Zeeland hebben het financieel mogelijk gemaakt de Rws 78 en het zusterschip met een commandocentrum uit te rusten.
  De bemanning die afgelopen weekeinde voor het eerst met de Rws 78 op de Westerschelde bij Terneuzen voer, was dik tevreden over het schip. "Het is het nieuwste van het nieuwste."

  Onderwerp: VNG tegen verplicht model en maximumbedrag bouwleges
  Thema: wabo
  Datum: 16 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Lage bouwleges leiden vaak tot hogere OZB-tarieven en omgekeerd. De OZB en (bouw)leges zijn communicerende vaten, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die is tegen het voorstel van de Vereniging Eigen Huis om een maximum te stellen aan de bouwleges die gemeenten heffen.
  Gemeenten zijn vrij om kosten voor bouwvergunningen geheel of gedeeltelijk door te berekenen en dat moet zo blijven, vindt de VNG. 'Ziet een gemeente mogelijkheden om de economie te stimuleren dan kiest ze misschien voor lage bouwleges. Verwacht de gemeente daarentegen goede effecten van een lagere OZB dan kiest ze mogelijk juist voor hogere bouwleges', aldus de vereniging in een reactie op een onderzoek van Eigen Huis.
  Die presenteerde vrijdag de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de legestarieven. Volgens de vereniging zijn ze opnieuw hoger geworden en lopen de verschillen steeds verder uiteen: van 35 euro in Leiden tot 841 euro in Lopik. Eigen Huis pleit voor een wettelijk maximumtarief voor bouwleges en een verplicht rekenmodel om inzichtelijk te maken welke kosten worden berekend.
  Ook daar ziet de VNG niets in. Het huidige rekenmodel van de VNG wordt volgens Eigen Huis nauwelijks gebruikt. Zelf heeft de VNG daar geen cijfers over, maar volgens woordvoerster Asha Khoenkhoen kan dat komen doordat gemeenten afgelopen jaar druk waren met de invoering van de Wabo.
  'Los daarvan, het rekenmodel is niets meer dan een stappenplan om te komen tot een goede onderbouwing van de kosten. Gemeenten moeten ook aan de raad en eventueel de rechter kunnen laten zien welke kosten ze rekenen in de leges, maar dat kan ook met een ander model. Wat Eigen Huis eigenlijk lijkt te willen, is niet zozeer een model, maar een voorschrift, gekoppeld aan een maximumbedrag. En daar zijn we tegen. Gemeenten moeten hun beleidsvrijheid behouden.'
  Wel is de VNG voorstander van meer transparantie. Daar draagt het onderzoek van Eigen Huis niet erg aan bij, vindt de vereniging. Vergelijken is pas echt goed mogelijk als men het totaalpakket aan lokale heffingen bekijkt, aldus de VNG. 'Individuele leges onderzoeken geeft een incompleet beeld van de lokale lasten. Het lijkt meer op een onderzoek naar welke supermarkt het duurst is op basis van de prijs van één product.'

  Onderwerp: Brandweer biedt snelle aanvullende hulp bij reanimatie met AED
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  De brandweerkorpsen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar ook Goeree-Overflakkee onder valt, zijn uitgerust met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Bij een melding via 112 van een vermoedelijke hartstilstand, of circulatiestilstand, wordt naast twee ambulances gelijktijdig ook de brandweer gealarmeerd. De brandweer kan in de meeste gevallen sneller ter plaatse zijn dan de ambulances.
  De brandweer start in afwachting van de komst van de ambulance de reanimatie of neemt deze over van de al aanwezige personen. Zodra de ambulanceverpleegkundige ter plaatse komt, gaat de primaire verantwoordelijkheid voor de zorgverlening over naar deze persoon. De ambulanceverpleegkundige bepaalt welk personeel en materiaal verder voor de zorgverlening noodzakelijk is. De brandweer verricht desgewenst op aangeven van de ambulanceverpleegkundige ondersteunende werkzaamheden.
  Alle brandweereenheden op Goeree-Overflakkee hebben de opleiding Basic Life Support gevolgd en hebben een aanvullende AED-training gehad van AZRR en BECAR. Hiermee zijn zij bevoegd en bekwaam om te reanimeren inclusief het gebruik van de AED. Toetsing van deze bevoegd- en bekwaamheden vindt plaats door de Medisch Manager Ambulancezorg van de ambulancedienst.
  Een AED is een apparaat waarmee in bepaalde gevallen een hart weer snel en efficiënt op gang kan worden gebracht. Deze apparaten zijn dusdanig gebruikersvriendelijk dat iedereen er na een korte opleiding mee uit de voeten kan. De AED wordt toegepast ter ondersteuning van een reanimatie, de zogenoemde Basic Life Support.

  Onderwerp: Meer getuigen dodelijke brand bij chemiebedrijf
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 18 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ARNHEM (ANP) - In de strafzaak tegen het Nijmeegse chemiebedrijf CP Kelco, waar in 2009 een medewerker omkwam bij een explosie, worden nog 18 getuigen gehoord. Dat heeft de rechtbank in Arnhem donderdag besloten.
  In deze zaak zijn het bedrijf, de 54-jarige oud-directeur uit Bemmel en een 42-jarige veiligheidsdeskundige uit Nijmegen verdachte. Justitie verwijt hen onder andere schuld aan de dood van de 52-jarige medewerker, die de ochtend na de explosie van 12 juli 2009 overleed aan zijn verwondingen. Het bedrijf had onvoldoende gedaan om de veiligheid in het bedrijf te regelen, meent justitie.
  Zo werd er niet goed omgegaan met ethanol en waren er niet genoeg explosiewerende maatregelen in het pand. Het bedrijf en de directeur wordt bovendien verweten dat zij zonder vergunning een zuurstofinstallatie gebruikten.
  De aanvullende getuigen zijn oud-medewerkers van het bedrijf, medewerkers het Amerikaanse moederbedrijf en externe adviseurs. Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend.

  Onderwerp: Solo-ambulance rijdt op Goeree-Overflakke
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  GOEDEREEDE - De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond presenteert vrijdagochtend op het gemeentehuis van Goedereede de Rapid-Responder: een hulpverleningsvoertuig met één verpleegkundige die tevens chauffeur is.
  De Rapid-Responder kan snel ter plaatse zijn en in afwachting van de reguliere ambulance alvast beginnen met hulpverlening.
  Op het uitgestrekte en dunbevolkte Goeree-Overflakkee overschrijden ambulances vanuit Dirksland vaak hun maximale aanrijtijd van 15 minuten. De regio blijft ver achter bij het gemiddelde in Rotterdam-Rijnmond, waar 92 procent van de ambulances op tijd komt.
  Vandaar dat zowel in Oude Tonge als Goedereede Rapid-Responders worden gestationeerd. De ambulancepost Dirksland blijft daarbij gehandhaafd. Afhankelijk van de ervaringen op Goeree-Overflakkee wordt Rapid-Responder al dan niet opgenomen in de reguliere zorgverlening in de Rijnmond.
  Behalve de auto (monolance) worden ook motoren (motor-ambulance) gebruikt als Rapid-Responder. Connexxion Ambulancezorg in Zeeland zet beide ambulancetypes sinds 2009 in.

  Onderwerp: Verdachte explosie Emmen weer opgepakt
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Emmen - De 44-jarige zwerver die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie in een flatwoning aan de Tammingecamp in Emmen zit weer vast. De man is vrijdagmorgen opgepakt voor bedreiging van medewerkers van Stichting Veiligheidshuis voor dak-en thuislozen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.
  De man werd zondag na de explosie in Emmen opgepakt. Hij is woensdag vrijgelaten, omdat er volgens een politiewoordvoerder in dit stadium te weinig bewijs was om hem langer vast te houden. Donderdag ging hij al weer in de fout. Hij zou bedreigingen hebben geuit bij Stichting Veiligheidshuis in Emmen. Vrijdag is hij opgepakt. De man wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

  Onderwerp: Burgemeester Alphen schrijft boek over schietdrama
  Thema: crisismanagement
  Datum: 19 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  (Novum) - Burgemeester van Alphen aan den Rijn Bas Eenhoorn werkt aan een boek over het schietdrama in winkelcentrum De Ridderhof. De VVD-politicus beschrijft zijn persoonlijke ervaringen en doet aanbevelingen over crisismanagement.
  De 64-jarige Eenhoorn vertelt vrijdagavond over het boek in het NCRV-programma Altijd Wat, zo meldde de omroep. Hij uit ook kritiek op de communicatie van autoriteiten in noodsituaties. Die moet beter, vindt hij.
  Eenhoorn is waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn. Hij werd vorig jaar aangesteld om een bestuurscrisis in de Zuid-Hollandse gemeente op te lossen. Door die crisis waren de burgemeester en twee wethouders opgestapt.
  De termijn van de ex-VVD-voorzitter zou oorspronkelijk in juli aflopen. Na de schietpartij in april, waarbij de 24-jarige Tristan van der V. zes mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde, liet hij weten graag langer aan te blijven. In juni werd bekend dat hij voorlopig aanblijft.

  Onderwerp: Man aangehouden voor bedreiging medewerker Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 20 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Emmen -De politie heeft vrijdagochtend op de Hondsrugweg een 44-jarige man zonder vaste woon- en/ of verblijfsplaats aangehouden voor bedreiging. De man werd vrijdagmorgen opgepakt omdat hij op donderdagochtend een medewerker van Stichting Veiligheidshuis had bedreigd. De betrokken medewerker heeft aangifte gedaan. De 44-jarige man zit vast en wordt aanstaande maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris

  Onderwerp: Geef de burger een grotere rol bij crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 20 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Hoe kunnen de veiligheidsregio's zich verder ontwikkelen en hun kwaliteit behouden, in deze tijd van bezuinigingen? Wat betekenen deze keuzes voor de positie van en de verbinding met de toekomstige schaalvergroting van politie en OM? En kunnen innovatie en het stimuleren van zelfredzaamheid van burgers de druk op de veiligheidsregio's verkleinen? Deze vragen stonden centraal tijdens de Bestuurlijke Veiligheidsdialoog en de Dag van de Veiligheidsregio.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.